Aneuryzma je patologický výčnelok cievnej steny. Na rozdiel od normálnej cievy, aneuryzma má tenšiu stenu s možnosťou pretrhnutia a krv do mozgu alebo do priestoru medzi membránami mozgu (subarachnoidálne krvácanie).

Hlavné príčiny vzniku vaskulárnej aneuryzmy sú kongenitálne poruchy štruktúry cievnej steny; ateroskleróza, pri ktorej je stredná vrstva artérií zničená a stena je tenšia; zmeny v cievnej stene počas zápalového procesu.

Tvar aneuryzmy môže byť sacculate - s krkom, telom a kopulou; v tvare vretena - v ktorom je nádoba rovnomerne roztiahnutá na veľkú vzdialenosť; bočný, pripomínajúci nádor steny cievy.

Podľa priemeru emisií:

 • Do 3 mm - veľmi malé;
 • Od 4 do 15 mm - zvyčajne;
 • Od 16 do 25 mm - veľké;
 • Viac ako 25 mm sú obrovské.

Často sú nevyzreté aneuryzmy asymptomatické a objavujú sa náhodne pri vyšetrovaní mozgu z iného dôvodu.

Kedy je potrebná operácia na cievnu aneuryzmu mozgu?

mozgová aneuryzma

Je potrebný prísny prístup k platnosti chirurgického zákroku pre nevybuchnutej aneuryzma kvôli možným komplikáciám počas operácie. Indikácie operácie sú aneuryzmy väčšie ako 7 mm. Indikácie pre operáciu sú istejšie s rastúcou aneuryzma ako pozorovanie a familiárna predispozícia ku krvácaniu (krvácanie z prípadov aneurysmatických v blízkych príbuzných).

Príprava na operáciu

Ak má pacient indikáciu na chirurgické odstránenie nevybuchnutej aneuryzmy, je hospitalizovaný plánovaným spôsobom na klinike, ktorá musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 1. Ak chcete mať na neurochirurgickú oddelení, ako aj profesionálov so skúsenosťami v oboch otvorených mikrochirurgické postupy týkajúce sa mozgových ciev a má skúsenosti s endovaskulárne aneurysmatických zásahov;
 2. Majú diagnostické oddelenie s röntgenovým vyšetrením s možnosťou vykonávania špirálovej počítačovej angiografie, magnetickej rezonančnej angiografie, digitálnej subtrakčnej angiografie;
 3. Operačná miestnosť by mala byť vybavená špeciálnym vybavením na mikrochirurgiu mozgových aneuryziem;
 4. Máte oddelenie neuroreanimácie.

Príprava na chirurgický zákrok je dôležitou súčasťou úspešnej liečby.

Správanie klinické testy (krvné testy, testy moču, krvný chémia, koaguláciu, krvný test pre niektoré infekcie (HIV, RW, vírusová hepatitída), röntgen hrudníka, EKG), konzultácie s odborníkmi (neurológom, internista a ďalších špecialistov uvedené).

Všetky vyššie uvedené štúdie sa môžu uskutočniť na klinike počas hospitalizácie, ale je možné dokončiť tieto štúdie na ambulantnej báze pred hospitalizáciou.

Na výber spôsobu chirurgického zákroku sa uskutočňujú štúdie na posúdenie povahy a štruktúry aneuryzmy, ako aj stavu mozgového tkaniva.

 • Magnetická rezonancia (časová lehota) angiografia. Táto technika vám umožňuje získať jasný obraz aneuryzmy s veľkosťou aneuryzmy 3 mm alebo viac.
 • Počítačová tomografia v angiografickom režime. Pri tomto vyšetrení je možné identifikovať prítomnosť kalcifikácií v stene a krvných zrazeninách vo vnútri aneuryzmy. Táto technika je však nižšia ako angiografia s magnetickou rezonanciou v presnosti odrazu štruktúry aneuryzmy s veľkosťou menšou ako 5 mm.
 • Digitálna subtrakčná angiografia. Doteraz táto štúdia ostáva "zlatým štandardom" pri rozpoznávaní aneuryziem s veľkosťou menšou ako 3 mm a nádobami s malým priemerom. Štúdia sa uskutočňuje iba v nemocnici kvôli možnosti komplikácií počas jej realizácie.

Magnetickou rezonančnou angiografiou a počítačovou tomografiou v angiografickom režime možno vykonať pred hospitalizáciou na klinike za predpokladu, že od okamihu vykonania štúdie až po hospitalizáciu neprešlo viac ako šesť mesiacov, v čase uplynutom od okamihu výskumu nedošlo k žiadnym zmenám v stave pacienta a uskutočnili sa štúdie pri dodržaní všetkých potrebných technických požiadaviek.

Pred operáciou sú čísla krvného tlaku regulované na konzistentné normálne hodnoty, hladina cukru v krvi koreluje v prípade diabetes mellitus a v prípade exacerbácie chronických ochorení sa požaduje kompenzácia stavu.

Po ukončení všetkých nevyhnutných vyšetrení a zistení, že operácia nie je kontraindikovaná, je pacient umiestnený na klinike. Je vyšetrovaný chirurgom, vysvetľuje plán operácie a možné komplikácie, hovorí anesteziológ s pacientom. Pacient vyplní dotazník a súhlasí s operáciou.

V predvečer operácie je zakázané podávať jedlo a piť vodu zo šiestich večerov; Dodržiavanie tejto podmienky je veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnej celkovej anestézie.

Pred operáciou musíte urobiť sprchu a umyť si vlasy. Čistota je prevencia infekčných komplikácií.

Všetky nepochopiteľné otázky by mali byť objasnené u lekára alebo ošetrovateľského personálu, čo pomôže nejakým spôsobom odstrániť predoperačné vzrušenie spojené s intervenciou.

Ako sa vykonáva chirurgické odstránenie mozgovej aneuryzmy?

Na chirurgické odstránenie aneuryzmy sa používa ako otvorená intervencia na mozog: orezávanie aneuryzmy; posilnenie steny aneuryzmy obalom aneuryzmy s chirurgickou gázou; zastavenie prietoku krvi cez artériu aplikáciou klipu na artériu pred aneuryzmou alebo pred a po aneuryzme (trepovanie) a endovaskulárnych techník.

Priame chirurgické zákroky pre mozgové aneuryzmy sú high-tech procedúry a vyžadujú od chirurga skúsenosti a mikrochirurgické techniky.

Zložitosť operácie je nutná izolácia cievy a aneuryzmy takým spôsobom, aby sa zabránilo pretrhnutiu aneuryzmy a poškodeniu mozgového tkaniva.

Takéto operácie sa vykonávajú najmä pre mladých ľudí, berúc do úvahy možnosť opraviť aneuryzmy z otvoreného prístupu.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá niekoľko hodín.

Počas zásahu sa vykonáva neustále monitorovanie hlavných funkcií tela:

 1. Hlavné parametre tela a mozgu sú kontrolované;
 2. Krvný tlak je korigovaný, mozgové tkanivo je chránené pred ischémiou atď.

Schematicky môže byť priebeh otvorenej operácie na aneuryzme mozgu reprezentovaný nasledujúcim spôsobom:

 • Uskutoční sa kraniotómia;
 • Potom sa otvorí do lebky jamka s kranitómom, oddelená časť kosti sa zdvihne a odstráni (po ukončení operácie sa táto časť kosti vráti na miesto);
 • Dura mater je vystavená a chirurg získa prístup do mozgu;
 • Patologická (ložiská) tepna a samotná aneuryzma vyčnievajú;
 • Na krčku aneuryzma ukladajte na jej základňu klip - samočinné upínacie mikroobsluhy s vetvami, vetvy zovretia krk aneuryzmy a vypnite aneuryzmu z krvného obehu;
 • Počas operácie je nutne sledovaný radikalizmus vypnutia aneuryzmy z krvného obehu prerazením aneuryzmy, vyšetrenie aneuryzmy pomocou kontaktného ultrazvuku Dopplero, vyšetrenie aneuryziem mikroskopom alebo endoskopom, ako aj intraoperačná fluorescenčná angiografia;
 • Operácia na aneuryzme mozgu je ukončená šitím dura mater, vyrezaná časť lebky sa vráti do svojej polohy a je upevnená titánovými platňami a skrutkami.

Účinnosť z aneuryzmy, keď orezanie dosiahne 98%.

Kedy je indikovaná endovaskulárna liečba?

 1. Vek nad 60 rokov;
 2. Prítomnosť závažných ochorení;
 3. Aneuryzma ťažko prístupná s otvoreným zásahom.

Výhodou endovaskulárnej liečby je jej nízky dopad a krátke pooperačné obdobie.

Ako sa endovaskulárna intervencia uskutočňuje pri cerebrálnej cievnej aneuryzme?

Operácia sa vykonáva vo všeobecnej anestézii, pretože vyžaduje úplnú kontrolu krvného tlaku a polohu pacienta na operačnom stole.

Všetky manipulácie na nádobách sa vykonávajú röntgenovou rontgenovou operáciou. Intervencia sa uskutočňuje hlavne punkciou v oblasti femorálneho záhybu, odkiaľ je katéter vedený cez femorálnu tepnu smerom k aneuryzme, aneuryzma je úplne naplnená platinovými mikrospirálmi a odpojená od prietoku krvi.

V súčasnosti sa na endovaskulárnu korekciu aneuryzmy s veľkým krkom používajú metódy na ochranu krku aneuryzmy, aby sa zabránilo pádu mikrospirálov do nosnej nádoby:

endovaskulárne liečenie aneuryzmy

Dočasná ochrana krku aneuryzmy pomocou balónika (balónová pomocná metóda), keď sa do oblasti nosnej nádoby vloží katéter s balónom, ktorý napučiava a potom sa do aneuryzmy vkladajú mikrospirály, po ktorých sa balónik odstráni;

 • Konštantná ochrana krku aneuryzmy pomocou stentu, ktorý je vložený do cievy a zostáva natrvalo v cievke. Stent má bunky, ktorými sa mikrospirály zavádzajú do dutiny aneuryzmy a aneuryzma sa odpojí od prietoku krvi;
 • Zavedenie prietoku do cievy je presmerovací stent, ktorý má vysokú hustotu a riadi krv cez ciev takým spôsobom, že krv nevstúpi do aneuryzmy a aneuryzma sa zrazí, to znamená, že je možné ju roztrhnúť. Úplná trombóza aneuryzmy sa vyskytne v priebehu 4 až 6 mesiacov po zákroku.
 • Po inštalácii akéhokoľvek typu stentov do troch mesiacov je potrebná medikácia, aby sa zabránilo trombóze stentu, čo sa musí brať do úvahy pri výbere tejto intervenčnej techniky.

  Zotavenie po operácii

  Po operácii je pacient umiestnený na pooperačnom oddelení, aby sledoval zdravotnícky personál, kde začne dýchať samostatne, po ktorom je premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti. Čas strávený na jednotke intenzívnej starostlivosti závisí od zložitosti a charakteristík priebehu chirurgického zákroku a anestézie a je 24-48 hodín.

  Potom v neurologickom oddelení pacient pokračuje v sledovaní a liečbe počas jedného až dvoch týždňov v závislosti od priamej alebo endovaskulárnej intervencie. Niektorí pacienti budú musieť podstúpiť rehabilitáciu.

  Trvanie pooperačného pozorovania po endovaskulárnych intervenciách je výrazne kratšie ako po priamom chirurgickom zákroku a je 5-6 dní bez komplikácií.

  Dôsledky operácie

  Môžu sa vyskytnúť komplikácie spojené s nežiaducou reakciou na anestéziu, poškodením steny cievy počas operácie. Medzi dôsledky intervencie patrí tvorba krvných zrazenín, opuch mozgu, infekcia, mŕtvica, kŕče, ťažkosti pri rozprávaní, rozmazané videnie, pamäť, rovnováha, koordinácia pohybu atď.

  Odstránenie aneuryzmy až po jej roztrhnutie, s výnimkou intervencie v špecializovanej klinike s rozsiahlymi skúsenosťami s chirurgickou korekciou cievnych aneuryziem, minimalizuje možnosť závažných komplikácií a je neporovnateľná so závažnými následkami prasknutia aneuryzmy mozgovej tepny. Okrem toho sa časť komplikácií eliminuje počas operácie alebo okamžite po operácii. V niektorých prípadoch bude trvať dlhé obdobie rehabilitácie s využitím fyzioterapeutických techník, práca s rečovým riešiteľom na problémy s rečou, pomoc od psychológa, fyzioterapeuta, masérskeho terapeuta atď.

  Život po operácii

  Úplné zotavenie po otvorenej operácii trvá až dva mesiace, po endovaskulárnych operáciách sa pacienti vrátia do plnohodnotného života v kratšom čase. Trvanie regenerácie závisí od stavu pacienta pred operáciou, pooperačných komplikácií.

  Aneuryzma pred a po endovaskulárnej operácii

  Po kraniotómii niekoľko dní dochádza k bolesti v rane, pretože rana sa uzdravuje, pocit svrbenia, opuch v tejto oblasti je možný a necitlivosť niekoľko mesiacov.

  Bolesti hlavy môžu byť pozorované asi dva týždne, únava a úzkosť sú narušené až osem týždňov po otvorenej operácii. Preto sa odporúča popoludní popoludní.

  Pacient musí byť pod dohľadom neurológov, potrebných liekov, liekov proti bolestiam. Počas roka je potrebné vyhnúť sa kontaktným športom, zdvíhanie viac ako 2 - 2,5 kg, dlhé sedenie.

  Ak práca nesúvisí s bremenami, asi po 6 týždňoch môžete s lekárom prediskutovať príležitosť začať pracovať.

  Napriek tomu, že použitie MR-angiografie a CT-angiografie je obmedzené prítomnosťou možných deformácií obrazu z kovových klipov, stentov a špirál, tieto metódy zostávajú celkom efektívne pri pooperačnej kontrole.

  Opakovaný výskum po otvorenej intervencii sa odporúča vykonať v období od 6 do 12 mesiacov po intervencii.

  Po vykonaní endovaskulárnej operácie sa odporúča kontrola digitálnej subtrakčnej angiografie v období od 6 do 12 mesiacov po zákroku.

  Pacienti s predispozíciou k tvorbe vydutín, bez ohľadu na typ chirurgického zákroku, po skončení doby pozorovania sa odporúča vykonávania magnetické - rezonančné angiografia, počítačová tomografia angiografia v režime 1 dobu 5 rokov, aby sa zabránilo vzniku nových vydutín.

  Hodnotenie pacientov po chirurgickej korekcii pozitívnej vaskulárnej aneuryzmy. Medzi nežiaducimi reakciami, ktoré pretrvávajú v oneskorenom období po operácii, mnohí zaznamenajú zhoršenie zdravia počas zmeny počasia.

  Existuje mnoho pozitívnych hodnotení týkajúcich sa liečby v NN Burdenko Institute, kde bolo vykonaných viac ako 400 chirurgických opráv nevyčerpaných aneuryziem za posledných desať rokov s pozitívnymi výsledkami operácií.

  Operácia na odstránenie nevybuchnutej mozgovej aneuryzmy sa vykonáva bezplatne podľa kvóty pre operácie high-tech. Preto je potrebné predložiť príslušné lekárske dokumenty na vybranej klinike a ak existujú kvóty, vydá sa "Protokol o určení kvóty", pacient sa zapíše do plánu operácií a čaká na ňu.

  Ak pacient chodí sám na kliniku bez akýchkoľvek usmernení, operácia sa vykonáva za poplatok.

  V prípade platenej liečby nákladov na operáciu, je veľmi individuálne a závisí na materiáloch použitých pri operácii, doktor kvalifikáciu, čas strávený v nemocnici, atď. Priemerné náklady na operáciu v klinikách v Moskve pre aneuryzma výstrižok -.. 80 000, pre endovaskulárne vypnutie aneuryzma - približne 75 000 rubľov.

  Vzhľadom na vysokú úmrtnosť spôsobenú krvácaním v prípade pretrhnutia aneuryzmy, ak existuje dôkaz, odporúča sa preventívna operácia na vypnutie aneuryzmy z krvného obehu.

  Chirurgia na mozgovej aneuryzme: indikácie, vedenie, rehabilitácia po

  Mozgová aneuryzma je veľmi zákerná patológia. Po dlhú dobu môže byť asymptomatický a jeho majiteľ ani nevie o prítomnosti anomálie. Avšak akýkoľvek aneuryzmus nesie riziko krvácania, ktorého následky môžu byť smrteľné, takže operácia na aneuryzme je jediným správnym rozhodnutím, keď je zistená.

  Aneuryzma mozgových ciev často má arteriálnu štruktúru, môže byť umiestnená v rôznych častiach lebky a môže byť od mikroskopického až po obrie. Riziko roztrhnutia je samozrejme neprimerane vyššie s veľkým vzdelaním, ale s malými aneuryzmami.

  Podľa štatistík sa anomálie mozgových ciev nachádzajú v 5% populácie a ich medzera sa vyskytuje v najaktívnejšom veku - 30-50 rokov. U detí krvácanie z aneuryziem je veľmi zriedkavé.

  typy mozgových aneuryziem

  Veľkosť aneuryzmy je malá, stredná, veľká a obrovská, jedna a viackomorová. V závislosti od miesta sa nachádza aneuryzma karotidovej tepny (vnútornej), prednej a strednej mozgovej, vertebro-bazilickej bazéne. Približne 15% prípadov je viacnásobné vaskulárne anomálie.

  Zo všetkých hemoragií vo vnútri lebky je subarachnoid jedným z najťažších a jeho príčinou v 85% prípadov je vaskulárna malformácia. Súčasne preniká krv pod pia mater, stláča mozog, narúša pohyb cerebrospinálnej tekutiny, vyvoláva ťažké neurologické poruchy a dislokácia štruktúr mozgových kmeňov má vysoké riziko smrti v akútnom období ochorenia.

  Chirurgická liečba aneuryziem sa vykonáva na oddeleniach cievnej chirurgie. Jeho cieľom je nielen bojovať proti dôsledkom nedostatku vo vzdelávaní, ale aj jeho prevencii, čo je dôležitejšie. Aneuryzma je možné diagnostikovať pomocou MRI, ale iba vtedy, ak sa pacient sám o pomoc obráti. Asymptomatické formy patológie často zostávajú mimo oblasti výhľadu lekárov a predstavujú väčšiu hrozbu pre zdravie a život pacientov.

  Ak sa vyskytnú nejaké známky zhoršenia aktivity mozgu, závažné bolesti hlavy, najmä opakujúce sa, s chudobnou rodinnou anamnézou z hľadiska vaskulárnej patológie mozgu, mali by ste čo najskôr vyhľadať pomoc na odstránenie alebo potvrdenie diagnózy, ako aj včasnú chirurgickú liečbu, ktorá zabráni rozvoju scenára život ohrozujúce.

  Indikácie a načasovanie operácie pre aneuryzmu mozgu

  Indikáciou pre operáciu mozgovej aneuryzmy je samotná prítomnosť aneuryzmy, aj keď je malá a asymptomatická. Pacienti s aneuryzmami žijú doslova na sudovom prádle, ktorý môže kedykoľvek "trhať". Stres a neustále skúsenosti z uvedomenia si tohto rizika môžu vyvolať kolísanie tlaku a angiospazmu, čím sa blíži okamih prasknutia, takže operácia, ak je oneskorená, nie je dlhú dobu.

  Iba vo výnimočných prípadoch môžu lekári prijať počkáme a uvidíme taktiky, keď sa aneuryzma je veľmi malý, je hlboká, a operácia môže byť horšie týždeň jej prítomnosti, však, ako prax ukazuje, sú často váhajú lekár a meškanie hrať negatívnu úlohu - patológia postupuje a malo by byť medzera.

  Nevyplnené aneuryzmy vyžadujú plánovanú chirurgickú liečbu v neurochirurgii alebo v cievnom oddelení, zatiaľ čo je dôležité, aby ich vykonali odborníci s dostatočnými skúsenosťami s takýmito zásahmi a klinika má minimálnu mieru úmrtnosti a invalidity u pacientov.

  Často pacienti s diagnózou aneuryzmy sami trpia otázkou: či nemáte operáciu? Po vypočutí a čítaní o možných dôsledkoch liečby, ktoré sa obávajú neurologických komplikácií z intervencie, vážne uvažujú o tom, že ju opustia. V takýchto prípadoch stále stojí za to premýšľať nielen o rizikách plánovanej operácie, ktorá môže byť minimálne invazívna a bezpečná, ako o pravdepodobnosti krvácania s úplne inou negatívnou štatistikou.

  ruptúra ​​mozgu aneuryzmu

  Roztrhnutie aneuryzmy je nevyhnutne predmetom chirurgickej korekcie, existujú však určité rozdiely v jej implementácii, ktoré súvisia s individuálnymi charakteristikami patológie.

  V akútnej a akútnej perióde krvácania (prvé dva týždne po roztrhnutí) indikácie na operáciu zvážte:

  • Mezera sa vyskytla s nekomplikovanou patológiou;
  • Stabilný stav pacienta;
  • Veľké riziko opätovného krvácania;
  • Hrozba výrazného vazospazmu a následkom cerebrálnej ischémie.

  Pacienti v ťažkom a kritickom stave počas tohto obdobia podstúpia chirurgickú operáciu len z dôležitých dôvodov - kompresia mozgu, posunutie kmeňových štruktúr, akútny hydrocefalus, masívne ložiská nekrózy mozgového tkaniva. V iných prípadoch je operácia odložená v čase stabilizácie.

  Po uplynutí prvých 14 dní od odchodu krvi z aneuryzmy sa operácia uskutočňuje u pacientov:

  1. Vo vážnom stave v dôsledku zložitého priebehu (výrazný angiospazmus);
  2. S aneuryzami je ťažké odstrániť.

  Otázka chirurgického zákroku ruptúrovaného aneuryzmu s ťažkou cerebrálnou ischémiou zostáva otvorená a kontroverzná, bez jasných indikácií na operáciu u týchto pacientov sa ešte presne určilo. Intervencia a celková anestézia môže zhoršiť poškodenie mozgového tkaniva, takže operácia sa uskutočňuje okamžite iba s kompenzovaným angiospazmom, v iných prípadoch taktikou čakania.

  Predoperačná príprava

  cerebrálnej vaskulárnej aneuryzmy na obrázku

  Počas rutinného orezávania aneuryzmy majú odborníci čas dôkladne preskúmať pacienta a pripraviť ho na intervenciu. Ako konzervatívna terapia sa predpisujú antihypertenzívne lieky, lieky, ktoré normalizujú srdcový rytmus v prípade arytmií a korekcia lipidového spektra sa uskutočňuje za prítomnosti abnormalít.

  Pred plánovaním operácie sa pacient podrobuje rôznym vyšetreniam, vrátane krvných testov, močových testov, koagulogramu, kardiogramu atď., Ako pri iných chirurgických zákrokoch. Na lokalizáciu a objasnenie povahy cievnej formácie sa vykonáva CT, MRI s kontrastom, angiografia, Dopplerov ultrazvuk.

  V prípade roztrhnutého aneuryzmu vstúpi pacient do nemocnice s klinikou akútneho subarachnoidálneho alebo intracerebrálneho krvácania a odošle sa do neurochirurgického oddelenia, prakticky neexistuje čas na vyšetrenie, takže sa musíte obmedziť na minimum, ktoré vám umožňuje určiť miesto vzniku malformácie.

  Ako trepanning, tak aj endovasálna chirurgia zahŕňajú celkovú anestéziu, aj keď v druhom prípade sa môže použiť lokálna anestézia. Pred operáciou sa pacient porozpráva s chirurgom a anesteziológom (s výnimkou prípadov kómy a akútneho krvácania), neježi ďalších 8 hodín pred operáciou a pokúša sa spať. Vlasy namiesto trepaného holenia.

  Aneurysm Operácia chirurgická technika

  Hlavné typy intervencií na cievne malformácie mozgu sú rozpoznané:

  • Odstránenie aneuryzmy s otvoreným prístupom;
  • Endovaskulárna technika.

  Liečba treponácie aneuryzmu

  Účinnosť otvorených operácií dosahuje 98%, vykonáva sa s dostatočnou dostupnosťou aneuryzmy av prípade prasknutia. Pacientka prechádza celkovou anestéziou, lekár vykoná trepanie lebky, preruší trvanlivosť a hľadá celú aneuryzmu alebo miesto jej prasknutia. Ďalej musíte vypnúť malformáciu celkového krvného obehu. To sa zvyčajne robí pomocou kovovej svorky, ktorá sa podobá na clothespin, ktorý je umiestnený na cieve, ktorý kŕmi aneuryzmou a blokuje pohyb krvi cez ňu.

  Keď je aneuryzma "vypnutá", uloží sa dura mater, kosť sa položí na miesto, stehy sa nanesú na kožnú chlopňu. Pri ťažkom edém mozgu je možná trepanie dekompresie, pričom okenné kosti zostávajú otvorené, až kým sa opuch neukazuje a neohrozuje posun štruktúry kmeňa. Kostný fragment sa dočasne umiestni do vlákniny brucha, aby sa zachovala vitalita, a potom sa vráti na miesto.

  Otvorená operácia mozgu môže následne spôsobiť poškodenie jej tkaniva a neurologické poruchy, preto je dôležité konať s mimoriadnou opatrnosťou. V prítomnosti krvácania sa z lebky odstránia zrazeniny a tekutá krv, pri vstupe do komorového systému sa vykonáva drenáž mozgových dutín.

  Po orezaní aneuryzmy je dôležité posúdiť bezpečnosť prietoku krvi cez zdravé mozgové cievy predtým, ako sa šijacia chirurgická rana. Na tento účel sa používa intraoperačná mikroskopia Dopplera. Ak je prietok krvi v poriadku, operácia môže byť považovaná za úspešnú a ukončená.

  Video: otvorené orezávanie aneuryzmy vnútornej krčnej tepny

  Endovaskulárna liečba

  Endovasálna liečba aneuryziem mozgu patrí medzi minimálne invazívne intervencie. Označenia pre neho sú:

  • Hlboké a nedostupné umiestnenie cievnej cievky;
  • Blízkosť životne dôležitých štruktúr, ktorá spôsobuje, že otvorená prevádzka je veľmi nebezpečná.
  • Senilný vek a komorbidity, ktoré zabraňujú celkovej anestézii a trepaniu;
  • Neúčinnosť výstrižkov pri trepaní.

  endovaskulárna liečba aneuryziem mozgu

  Prístup počas endovaskulárneho chirurgického zákroku sa uskutočňuje cez femorálnu artériu, do ktorej je vložený katéter, ktorý dodáva separačný balón do abnormálnych ciev alebo špeciálnych špirál, čo spôsobuje zastavenie prietoku krvi vo formácii. Stenty môžu byť tiež použité na zablokovanie aneuryzmy, ale na zabezpečenie nerušeného pohybu krvi cez diaľnice mozgu.

  Po prvé, najväčšia špirála sa nachádza v lumen aneuryzmy, potom je dutina plná menších, čo spôsobuje trombózu a vypne aneuryzmu z krvného obehu. So širokým hrdlom dávkovacej nádoby je inštalácia špirálov doplnená stentovaním.

  Typom endovaskulárnej liečby je embolizácia aneuryzmatických ciev, keď sú ich steny spojené s alkoholom, chirurgickým gélom a špeciálnymi formuláciami. Na odstránenie aneuryzmy môže byť potrebných niekoľko takýchto postupov.

  Počas operácií na mozgových cievach sa používa operačný mikroskop, špeciálny stôl s upevňovacím držiakom, endoskopické a mikrochirurgické techniky. Stav prietoku krvi je riadený ultrazvukovými mikroskopmi.

  Video: Správa o minimálne invazívnej liečbe aneuryzmy mozgu

  Pooperačné obdobie

  Po operácii na aneuryzme najmenej jeden deň je pacient v neurointenzívnej jednotke pod prísnym dohľadom lekárov. Počas tohto obdobia dostáva v prípade krvácania lekársku pomoc vo forme analgetík, diuretík, nootropických liekov a neuroprotektorov. Prevencia mozgového edému a sekundárnych neurologických komplikácií.

  Keď sa zdravotný stav zlepší po jednom dni, pacient sa prenesie do neurochirurgického oddelenia, ak sa zhorší, je indikovaná núdzová počítačová tomografia, možno - opakovaná intervencia.

  Akékoľvek operácie na cievach mozgu sú plné komplikácií, najmä pokiaľ ide o otvorené trepanácie a manipulácie priamo v blízkosti mozgových tkanív. Medzi účinky operácie sú pravdepodobné:

  1. Angiospazmus po pretrhnutí aneuryzmy, v dôsledku ktorého je možná nekróza nervového tkaniva a neurologický deficit;
  2. Recidivujúce krvácanie;
  3. Infekčné a zápalové zmeny v intervenčnej zóne (zriedkavo sa vyskytujú);
  4. Závažné neurologické poruchy.

  Rehabilitácia po operácii na aneuryzme zahŕňa motorické aktivity, masáže, fyzioterapeutické ošetrenie. Ak sa nevybuchnutá aneuryzma skončila endoskopicky, potom sa pacient po dobu 3 až 4 dní vráti do bežného života, nie je potrebné žiadne osobitné opatrenia na obnovu.

  V prípade krvácania môže trvať dlhší čas na obnovenie poškodených funkcií mozgu. Je dobré, ak sa rehabilitačné obdobie uskutoční v špecializovanom centre pre pacientov s mŕtvicou alebo sanatórium. Tam, odborníci určia potrebné fyzické cvičenia a ich intenzitu, vykonávajú masážne kurzy a poskytujú konzervatívnu liečbu neurologických porúch.

  Chirurgická liečba mozgových aneuryziem sa vykonáva vo veľkých cievnych centrách. Bezplatne a podľa kvót je možné otvorené chirurgické a endovasálne orezávanie. V prípade bezplatnej pomoci by mal pacient kontaktovať regionálne zdravotnícke zariadenia, kde môžu byť poslané na väčšie klinické pracoviská. Možno budete musieť čakať na liečbu.

  Prevádzka aneuryzma môže byť tiež nabitá. Cena otvorenej chirurgie sa pohybuje od 20 do 50 tisíc rubľov, endovaskulárne - od 12-15 tisíc. Cena zahŕňa spotrebný materiál, platbu za prácu zamestnancov, podmienky pobytu v nemocnici a jej trvanie.

  Vo všeobecnosti je prognóza včasného liečenia aneuryzmy bez prestávky priaznivá. V prípade krvácania je určená masívnosťou hematómu a intenzitou jeho účasti na mozgu. Až 80% pacientov sa úspešne zotavilo, aspoň polovica z nich sa vrátila do práce.

  Situácia je ťažšia pri opakovanom krvácaní z aneuryzmatických ciev. Súčasne úmrtnosť dosahuje 50% a viac, štvrtina pacientov zostáva navždy hlboko postihnutá. Práve táto okolnosť vyžaduje, aby sa v prípade primárneho krvácania vykonali núdzové operácie, aby sa zabránilo relapsu, ktorého riziko je veľmi vysoké v prvých dňoch a týždňoch od roztrhnutia aneuryzmy.

  Následky po operácii na odstránenie aneuryzmy mozgu

  Cievna stena na jednej z oblastí mozgu sa môže rozšíriť o kongenitálnu alebo získanú príčinu. Častejšie poškodené steny tepien, pretože stratia membránu a svalovú vrstvu. V mieste výčnelku sa nádoba stáva nepružnou, stráca svoje pevnostné charakteristiky. Aby sa zabránilo roztrhnutiu cievy počas vzniku aneuryzmy mozgu, je potrebná operácia. Ale aj po ňom následky môžu byť nezvratné: dochádza k opakovanej aneuryzme alebo prasknutiu cievy.

  S nárastom objemu aneuryzmy dochádza k stláčaniu tkanív mozgu a nervov, čo vedie k neurologickým abnormalitám a koordinačným poruchám, poruchám pohybového aparátu a ďalším komplikáciám.

  Je dôležité. Odstránenie aneuryzmy sa vyžaduje pred porušením cievy a po ňom. To často šetrí život človeka, pretože po krvácaní môže dôjsť k smrti na najdôležitejších miestach mozgu.

  Príčiny aneuryzmy

  Aneuryzma sa vyvíja z mnohých dôvodov, vrátane poškodenia membrán tepny a krvného tlaku. Vedú k roztrhnutiu vrecka a vzniku hemoragickej mozgovej príhody.

  Plášte nádoby

  Artery, podobne ako iné nádoby, pozostáva z 3 škrupín:

  • intima - vnútorný tenký povrch nádoby. Intima s osobitnou citlivosťou je poškodená toxínmi, protilátkami alebo infekciami v kontakte s bunkami. Zvraty a krvné zrazeniny blokujú normálny prietok krvi na povrchu;
  • médium - stredná vrstva, poskytujúca pružnosť nádoby. Médiá pozostávajú zo svalových buniek, ktoré umožňujú, aby sa cieva zúžila alebo expandovala v procese regulácie krvného tlaku. Stredná vrstva prechádza zmenou rozmnožovania patoprocesov z vnútornej vrstvy;
  • adventitia je silná škrupina mimo cievy s množstvom vlákien a buniek spojivového tkaniva. Poškodenie hornej vrstvy vedie k vydutiu média a intimy a vzniku aneuryzmatického vrecka.

  Ak v membránach neexistujú žiadne patoprocesy - mechanizmy vaku, potom sa nevytvorí aneuryzma. Ak dôjde k zlyhaniu aspoň jednej vrstvy v mozgovej nádobe, stratí sa jej tkanivá, najmä pri vysokom krvnom tlaku. Preto sa tvorba aneuryzmy vyskytuje najčastejšie v mozgových tepnách alebo v aorty.

  patológie

  Patológie zahŕňajú:

  1. Zranenia

  So zatvorenými poraneniami hlavy (so silnými údermi do hlavy) môže stena cievy odlúčiť, stratiť silu a pružnosť. Na tomto mieste a vyvíja aneuryzma okamžite alebo nejaký čas po zranení hlavy.

  2. Meningitída

  Pri zápale mozgu v dôsledku rôznych patogénov: baktérie, vírusy, huby alebo parazity - vonkajšia membrána je poškodená. Stav pacienta za prítomnosti meningokokov, herpesu a iných provokačov meningitídy je pomerne zložitý, takže príznaky aneuryzmy sú pozorované po liečbe meningitídy. Zistite chyby v stenách krvných ciev - príčiny následnej aneuryzmy.

  3. Infekcie

  Infekcie v krvi môžu poškodiť krvné cievy, pretože cirkulujú v tele a zavádzajú do mozgu mikróby. Napríklad pokročilá syfilis alebo bakteriálna endokarditída prispieva k tvorbe miestnej defekty v artériách, kde sa neskôr vytvorí vaskulárny vak.

  4. Vrodené choroby

  Vrodené ochorenia môžu oslabiť spojivové tkanivo alebo vytvoriť ďalšie rizikové faktory vaskulárnej dilatácie. Napríklad:

  • Marfanov syndróm zhoršuje reprodukciu kolagénu typu 3, čo vedie k patologickým stavom spojivového tkaniva, prerušeniu muskuloskeletálneho systému a dôležitým systémom: kardiovaskulárnym, pľúcnym a nervovým. Fibrillín sa podieľa na tvorbe elastínovej štruktúry, ktorá vstupuje do steny aorty a iných ciev, väziva, parenchýmu kože a pľúc. S nedostatkom spojivového tkaniva sa oslabuje a cievy sa rozširujú;
  • tuberózna skleróza alebo neurofibromatóza typu 1 vedie k lokálnym štrukturálnym zmenám v tkanivách a cievach mozgu a aneuryzme.

  Cievne vak sa môže tiež vytvoriť pri Ehlers-Danlosovom syndróme, kosáčikovej anémii, systémovom lupus erythematosus alebo autozomálne dominantné vrodené polycystické ochorenie obličiek.

  5. Hypertenzia

  Pri hypertenzii a vysokom tlaku sa často vytvárajú aneuryzmy, pretože tlak vo vnútri ciev tiahne stenu na chybnom a tenkom mieste. Ochorenia srdca a obličiek, poruchy endokrinného systému a genetická predispozícia tiež zvyšujú tlak. Preto je možné ich pripísať nepriamym dôvodom na tvorbu cievnych vakov.

  6. Ochorenie tepien

  Autoimunitné (reumatické) ochorenia sú schopné vyvinúť zápalový proces v mozgových tepnách. Súčasne autoprotilátky tvorené imunitným systémom napadajú ich vlastné bunky v tele. Výsledný zápal v budúcnosti vedie k vzniku aneuryzmy.

  7. Aterosklerotické plaky

  Pri ateroskleróze dochádza k hromadeniu usadenín cholesterolu na cievnych stenách, zúženiu lumenu a zvýšeniu tlaku v cieve. V tomto prípade je stenu oslabená a rozširuje sa a vytvára vak.

  8. Iné dôvody

  Vypuknutie na stenu nastáva v prítomnosti cerebrálnej amyloidnej angiopatie. Pri tomto zriedkavom ochorení sa lúmen malých priemerov ciev zužuje kvôli akumulácii amyloidu, patologického proteínu. Krvný tlak stúpa, takže sa objavia malé aneuryzmy. Môžu sa vytvoriť pri malígnych novotvaroch, paraneoplastickom syndróme.

  Aneuryzma nie je zdedené, pretože sa nevzťahuje na jednotlivé choroby. Len choroby, ktoré spôsobujú rozvoj tejto patológie, sú dedičné, a to:

  • ateroskleróza;
  • hypertenzia;
  • Marfanov syndróm;
  • systémový lupus erythematosus.

  Avšak v dôsledku existujúcich vrodených štrukturálnych abnormalít sa v zriedkavých prípadoch môže zdediť aneuryzma ako farba vlasov, krtky alebo znamienka.

  Druhy aneuryzmy

  Patológia je sacculate (sacculate), v tvare vretena a pozdĺžne vrstva.

  Najbežnejší kruhový výčnelok (smerom von) má ústa rovnakého priemeru ako stena a dno je širšie. To vedie k nebezpečným podmienkam plavidla:

  • turbulencia v krvnom obehu v dôsledku vstupu krvi do vaku;
  • spomalením transportu krvi, čo vytvára nedostatok krvi v oblastiach nádoby za vakom;
  • krútenie v taške, ktoré môže viesť k zrážaniu krvi a vzniku krvných zrazenín;
  • pretiahnutie steny vrecka a jeho pretrhnutie;
  • silný výčnelok steny a stlačenie látky a tkaniva mozgu.

  Bagulárna aneuryzma je najnebezpečnejšia. Ak sa zistí, že by sa mal operovať bez oneskorenia, pretože trombóza a prasknutie vaku môže byť smrteľné.

  Vyvŕtanie vretena sa často vyskytuje na aorte a má tvar valca. Rovnomerne rozširuje cievne steny a zvyšuje priemer nádoby.

  Pozdĺžna aneuryzma je umiestnená v stene medzi jej vrstvami, ak sú zle spojené s patologickými procesmi. Ak sú prípony malé, ťažko sa diagnostikujú v dôsledku miernych príznakov. Pri veľkom zvyšovaní sa mozgové tkanivo stlačí, objavia sa neurologické príznaky.

  Patológie majú rozdielny priemer:

  • do 11 mm. - malé;
  • do 25 mm. - médium;
  • viac ako 25 mm. - veľké.

  Na týchto tepnách dochádza k vypuknutiu:

  • Mozog: predná, zadná a stredná;
  • bazilárnej;
  • cerebellar: horné a dolné.

  Existuje falošná aneuryzma alebo pulzujúci hematóm. Patológia sa v prípade pretrhnutia cievy a výskytu hematómu z dôvodu nahromadenia krvi, ktorá preteká cez priechodnú vadu cievnej steny, nazýva falošnou. Krv preteká do obmedzenej dutiny v tkanivách a mení tlak v ňom. Plášte cievnej steny nepodporujú dutinu, takže falošná aneuryzma sa nazýva pulzujúci hematóm. Je nebezpečné vyvinúť ťažké krvácanie cez poškodenú stenu cievy.

  Vrodené aneuryzmy u novorodenca sa vytvárajú v maternici v dôsledku:

  • vírusové infekcie počas tehotenstva;
  • genetické choroby, ktoré oslabujú spojivové tkanivo;
  • chronické ochorenie tehotnej ženy;
  • ionizujúceho žiarenia na materskom organizme pri nosení plodu.

  Podvodníci z prasknutia krvných ciev

  Pred roztrhnutím cievnej steny sa aneuryzma prejavuje ťažkými príznakmi:

  • častá a silná bolesť hlavy a dráhy;
  • krv krvi do hlavy, krku a tváre;
  • zhoršenie videnia a diplopia (dvojité videnie);
  • farebné vnímanie je skreslené (všetko vidno v červených farbách);
  • rastúci tinitus;
  • ťažko vyslovovať slová;
  • nedobrovoľne znížené svaly v končatinách;
  • spánok narušený, čo vedie k nespavosti alebo ospalosti;
  • nauzea a vracanie, závraty so zvýšeným intrakraniálnym tlakom;
  • objavujú sa meningeálne príznaky: kŕče, pohyb a citlivosť sa zhoršujú;
  • funkcie kraniálnych nervov sú zhoršené a prejavujú sa ptozou (poklesom očných viečok), asymetriou svalov na tvári, chrapľavosťou hlasu.

  Príznaky prasknutia krvného vaku sú vyjadrené náhlym a silným bolesti hlavy, poruchou vedomia a kómou. U dospelých sa dýchanie stáva častým - viac ako 20 pohybov / min., Frekvencia srdcových kontrakcií - viac ako 80 úderov za minútu. Ďalej prebieha hemoragická mŕtvica a srdcový tep sa spomaľuje, bradykardia sa vyvíja so srdcovou frekvenciou menšou než 60 úderov za minútu.

  diagnostika

  Na včasnú detekciu aneuryzmy a jeho klasifikáciu sa uskutočňuje kompletná diagnostika pacienta: vyšetrujú sa cerebrospinálne tekutiny, angiografia, CT a MRI. Presná lokalizácia a stupeň poškodenia cievy, prítomnosť častíc krvi v mieche, umiestnenie ruptúry, identifikácia komorbidít pomáhajú chirurgovi vybrať spôsob liečby a operáciu mozgovej aneuryzmy.

  Komplikácie po operácii

  Úspešne vykonaná chirurgická intervencia vám umožňuje zachrániť život pacienta, ale po operácii môže aneuryzma mozgu mať vážne dôsledky a komplikácie.

  Je dôležité vedieť. Pri akomkoľvek chirurgickom zákroku existuje riziko komplikácií a smrti. Ale neoperovaná aneuryzma dáva veľmi nepriaznivú prognózu, necháva žiadnu šancu na prežitie. Preto prínos operácie prevyšuje riziko pooperačných následkov.

  Počas operácie sa aneuryzma môže pretrhnúť, balón alebo špirála môže poškodiť stenu vrecka, priniesť krvné zrazeniny v vedľajších tepnách a vyvinúť nedostatok kyslíka v mozgovom tkanive. Pacient môže mať nežiaducu reakciu na anestéziu.

  Pooperačné komplikácie zahŕňajú:

  • opakované pretrhnutie tepny a krvácanie v oblasti mozgovej látky
  • opuch mozgu a poškodenie mozgových centier, dôležité pre život pacienta;
  • vznik nových krvných zrazenín vo vnútri ciev;
  • kŕč tepien;
  • výskyt infekcie a záchvatov;
  • zhoršené videnie, sluch a reč, pamäť;
  • zníženie motorických funkcií vrátane rovnováhy a koordinácie;
  • vývoj mŕtvice.

  Odstránenie krvného vaku do jeho prasknutia znižuje nástup vážnych následkov na minimum. Čiastočne komplikácie sú počas operácie eliminované. Po ukončení procedúry sa u lekára pozoruje u pacientov rehabilitácia s použitím fyzioterapeutických postupov. Rečnícky terapeut pracuje s nimi na odstránenie problémov s rečou, psychológa, doktorka cvičebnej terapie, masér-terapeut.

  Typy chirurgických zákrokov

  Minimálne invazívne operácie posilňujú postihnuté cievy zvnútra, aby sa zabránilo pretrhnutiu aneuryzmy.
  Ako minimálne invazívna operácia sa používa embolizácia krvného vaku: do jeho dutiny sa injikujú špeciálne látky, aby sa zastavil prietok krvi. Embolizácia sa vykonáva pomocou:

  • špeciálne lepidlo;
  • alkohol s prísadami;
  • chirurgická gélová pena;
  • mikročastice.

  Keď je krv kombinovaná s lepivou látkou, vytvrdzuje a zatvára krvný obeh v vrecku. Ak chcete úplne odstrániť aneuryzmu, podáva sa látka 3 až 4 krát. Súčasne injekčné lieky, napríklad trombolýza na odstránenie vazospazmu alebo chemických látok.

  Zabraňuje pretrhnutiu steny balónovou metódou. 2 mm široký katéter a balón rozšíri úzku časť tepny. Na to, aby nádoba udržala permeabilitu, sa implantuje stent alebo špirála. Lekári počas operácie nastaviť a otvoriť "pasce dáždniky" v smere krvného obehu. Sú potrebné z dôvodu zvýšeného rizika vzniku krvnej zrazeniny počas operácie a ako preventívne opatrenie.

  Otvorená prevádzka

  Taktiež sa vykonáva otvorená operácia, počas ktorej sa lebka otvára. Pokračujte v liečbe orezaním alebo odstránením aneuryzmy rôznymi spôsobmi. Po úspešnej operácii sa lumen cievy normalizuje a krvný tlak sa znižuje na cievnej stene. Tým sa zabráni vzniku re-aneuryzmy a jej prasknutiu v mieste excízie.

  výstrižok

  Vykonajte trepanning lebky a vytvorte dočasný otvor. Špeciálne pomôcky pomáhajú lekárovi nájsť miesto poškodenia, oddeliť nádobu od mozgu a tkanív a umiestniť na krk vrecka klip z titánu. Je vylúčený z krvného riečišťa a zabraňuje roztrhnutiu. Doba trvania operácie je 3 až 6 hodín.

  Blokovanie nosnej tepny

  Pomocou oklúzie a zachytenia nie je odpojený krk vrecka, ale podporná tepna, kde sa nachádza. S dobrými alternatívnymi možnosťami dodávania krvi do oblasti mozgu pacient bezpečne prenesie túto upchatie.

  Kvôli určitému umiestneniu aneuryzmy po zachytení dochádza k hladovaniu mozgu kyslíkom. Toto je plné hrubého neurologického defektu alebo mozgového infarktu.

  Balenie poškodenej nádoby

  Ak chcete eliminovať aneuryzmu v ťažkých situáciách, tepna nie je vypnutá, ale obalená na cieve s vlastným svalom alebo používaná na túto chirurgickú gázu. Tak posilnite stenu tepny. Rozbieha sa skleróza aneuryzmy, keď rastú husté pojivové tkanivá.

  Účinky aneuryzmy mozgu po operácii

  Charakteristika ochorenia mozgovej aneuryzmy a dôsledky po chirurgickom zákroku

  Všetky informácie na webe sú poskytované iba na informačné účely. Pred aplikáciou odporúčaní sa poraďte so svojím lekárom. Samoliečenie môže byť pre vaše zdravie nebezpečné.

  Keď je zaznamenaná cerebrálna aneuryzma, účinky po operácii majú pozitívne charakteristiky v polovici prípadov. Komplikácie v dôsledku chirurgického zákroku sa pozorujú u pacientov len v prípadoch, keď sa operácia vykonáva po pretrhnutí cievy. Aby ste tomu zabránili, je potrebné dodržiavať všetky pokyny lekára.

  Buďte opatrní

  Bolesť hlavy je prvým znakom hypertenzie. Pri 95% bolesti hlavy sa vyskytuje kvôli zhoršenému prietoku krvi v ľudskom mozgu. A hlavnou príčinou zhoršenia toku krvi je zablokovanie krvných ciev v dôsledku nesprávnej stravy, zlých návykov a neaktívneho životného štýlu.

  Existuje veľké množstvo liekov na bolesti hlavy, ale všetky ovplyvňujú účinok, nie príčinu bolesti. Lekárne predávajú lieky proti bolesti, ktoré jednoducho utopia bolesť a nevytvárajú problém zvnútra. Preto je obrovský počet infarktov a mŕtvica.

  Ale čo robiť? Ako sa zaobchádzať, ak existuje všade klamstvo? LA Bockeria, MD, uskutočnila vlastné vyšetrovanie a našla cestu z tejto situácie. V tomto článku Leo Antonovič povedal, ako je ZDARMA zabrániť smrti kvôli upchatým krvným cievam, náporom tlaku a zníženiu rizika srdcového infarktu a mŕtvice o 98%! Prečítajte si článok na oficiálnej webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie.

  Ako súčasť Fedu. programy, každý rezident Ruskej federácie môže dostať nápravu na hypertenziu ZDARMA:

  Získajte balík liekov na hypertenziu ZDARMA

  1 Príznaky ochorenia

  Aneuryzma mozgu je patológia jednej z ciev. Jeho steny na ľubovoľnom mieste (okcipitálna, čelná časť hlavy) začnú napučiavať z nahromadenej krvi.

  Toto miesto je nepružné. V mozgovej kôre nie je žiadne svalové tkanivo, ktoré by mohlo vyvrátiť a zabrániť rozšíreniu steny cievy. Preto účinky aneuryzmy môžu byť veľmi smutné.

  U ľudí, v mozgovej kôre, v ktorej je taká abnormalita cievy, sa môžu žilové steny kedykoľvek pretrhnúť. Potom sa krv šíri cez mozgové tkanivo. V niektorých miestach sa hromadí a dochádza k nekróze. V závislosti od toho, ktorá časť mozgu je poškodená, tento alebo ten orgán môže zlyhať.

  Už roky som skúmal príčiny bolesti hlavy. Podľa štatistík v 89% prípadov hlava bolesť kvôli upchatým krvným cievam, čo vedie k hypertenzii. Pravdepodobnosť, že neškodná bolesť hlavy skončí s mozgovou príhodou a smrť osoby je veľmi vysoká. Približne dve tretiny pacientov uhynú v prvých piatich rokoch ochorenia.

  Nasledujúca skutočnosť - môžete piť pilulku z hlavy, ale nevylieči samotnú chorobu. Jediný liek, ktorý oficiálne odporúča ministerstvo zdravotníctva na liečbu bolesti hlavy a je tiež používaný kardiológmi v ich práci, je Normio. Liek ovplyvňuje príčinu ochorenia, čo umožňuje úplné zbavenie sa bolesti hlavy a hypertenzie. Navyše v rámci federálneho programu môže každý obyvateľ Ruskej federácie ho získať zadarmo!

  Tiež roztrhnutie nádoby môže byť príčinou smrti. Tento výsledok sa vyskytuje v 50% prípadov. Ak pacient prežije prasknutie cievy, štvrtina týchto pacientov sa stane postihnutým.

  Symptómy aneuryzmy sa vždy jasne prejavujú, pretože vo väčšine prípadov opuchnutá cieva tlačí na okolité tkanivo. Je dôležité venovať pozornosť ľudskému stavu včas.

  Pacient sa môže zrazu začať sťažovať na časté ostré bolesti hlavy v určitej časti hlavy, rozmazané videnie, tinitus. Jeho vzhľad sa mení: objavuje sa šklbanie, vynechanie očných viečok (v niektorých prípadoch rozšírenie žiaka). Záchvaty podobné epileptickým záchvatom sa môžu začať neočakávane.

  Vo všetkých týchto situáciách je lepšie konzultovať s lekárom. Je pravdepodobné, že po výskume diagnostických prístrojov sa odhalí aneuryzma mozgu. Pozitívny výsledok vyžaduje okamžitú operáciu.

  Naši čitatelia píšu

  Vitajte! Moje meno je
  Ľudmila Petrovna, chcem vyjadriť svoju milosť pre vás a vašu stránku.

  Nakoniec som dokázal prekonať hypertenziu. Zachovávam aktívny obraz
  život, žiť a vychutnať si každú chvíľu!

  Od 45 rokov sa začali tlakové skoky, stalo sa znacne zle, neustálej apatie a slabosti. Keď som mal 63 rokov, už som pochopil, že život nebol dlhý, všetko bolo veľmi zlé. Zavolali sanitku takmer každý týždeň, celú dobu som si myslela, že tentoraz to bude posledná.

  Všetko sa zmenilo, keď mi dcéra dala na internete článok. Nemám predstavu, koľko mu ďakujem za to. Tento článok ma doslova vytiahol zo sveta. Posledné 2 roky sa začali pohybovať viac, na jar a v lete idem do krajiny každý deň, pestovať paradajky a predávať ich na trhu.

  Kto chce žiť dlhý a energický život bez úderov, srdcových infarktov a tlakových rázov, trvá 5 minút a číta tento článok.

  2 Možné komplikácie

  Chirurgia na odstránenie aneuryzmy je jednou z najťažších.

  Počas tejto doby je možné prasknúť abnormálnu nádobu alebo poškodiť stenu, neúplné odstránenie krvných zrazenín.

  Často v takýchto prípadoch sú dôsledky operácie charakterizované nasledujúcimi komplikáciami:

  • čiastočná mozgová ischémia;
  • vznik nového aneuryzmu;
  • ťažké a dlhé rehabilitačné obdobie.

  Niekedy po prvej operácii je potrebná chirurgická intervencia.

  Aj pri veľkej pravdepodobnosti úmrtia je riziko odôvodnené. Po operácii vo väčšine prípadov prežije viac ako polovica pacientov, niektorí z nich naďalej vedú normálny život, sú schopní.

  Príbehy našich čitateľov

  Zbavila sa vám bolesti hlavy navždy! Už uplynulo pol roka, pretože som zabudol, čo to je bolesť hlavy. Ach, nemáte tušenie, ako som trpel, ako som sa snažil - nič nepomohlo. Koľkokrát som chodil na kliniku, ale stále mi boli predpísané zbytočné lieky a keď som sa vrátil, lekári jednoducho pokrčili ramenami. Nakoniec som sa vyrovnal s bolesťou hlavy a všetko vďaka tomuto článku. Ktokoľvek, kto má často bolesť hlavy, je nutné prečítať!

  Prečítajte si celý článok >>>

  Aby sa zabránilo zhoršeniu kvality života v budúcnosti, všetci pacienti bez výnimky, ktorí odstránia aneuryzmu mozgu, by mali byť neustále sledovaní lekárom.

  3 Rehabilitácia po liečbe

  Dôsledky prenesenej operácie môžu prejsť mesiac. Rehabilitácia je možná až do 2 rokov. Všetko závisí od ťažkostí, ktoré vznikli počas chirurgického zákroku, od veku pacienta, od komplikácií po operácii.

  V niektorých prípadoch musí byť pacient znovu naučil čítať a písať, slúžiť sám. Nutné sú terapeutická gymnastika, akupunktúra.

  Všetci pacienti bez výnimky v pooperačnom období užívajú množstvo liekov, ktoré obnovujú funkciu mozgu, krvných ciev a celkový stav tela.

  Takéto lieky zahŕňajú: činidlá posilňujúce cievy, lieky, ktoré stabilizujú krvný tlak. Je nevyhnutné, aby sa ovládaná nádoba úplne obnovila, nebola vytvorená žiadna nová aneuryzma.

  Je potrebné užívať nootropické lieky, ktoré zlepšujú zásobovanie mozgu krvou a pomáhajú optimalizovať jeho činnosť. Pacient tiež užíva vazodilatačné lieky. Aj bylinky pomáhajú.

  V pooperačnom období by ste mali dodržiavať diétu s hypocholesterolom. V strave by nemali byť muffiny, mastné potraviny, údené mäso.

  Pacient by sa mal vyhnúť stresovým situáciám, mať dostatok spánku. V pooperačnom období sa má merať život, pokojne. Ak je to možné, po počiatočnej rehabilitácii stojí za to odpočívať v podmienkach sanatória pre takýchto pacientov.

  Jednoduchý, ale efektívny spôsob, ako sa zbaviť bolesti hlavy! Výsledok nie je dlhý! Naši čitatelia potvrdili, že úspešne používajú túto metódu. Po starostlivom štúdiu sme sa rozhodli podeliť sa s vami.

  Často sú po určitom čase úplne obnovené všetky funkcie tela. Život pacienta sa veľmi nelíši od života bežných zdravých ľudí.

  Stále si myslíte, že je ťažké poraziť bolesť hlavy?

  • Ste trpezliví epizodickými alebo pravidelnými bolesťami hlavy.
  • Stlačí hlavu a oči, alebo "porazí kladivo" na zadnej strane hlavy alebo zaklopí do spánkov
  • Niekedy s bolesťou hlavy máte pocit choroby a závraty?
  • Všetko začne rozzúriť, je nemožné pracovať!
  • Rozháňate svoju podráždenosť vašim príbuzným a kolegom?

  Prestaňte to tolerovať, už nemôžete čakať a oneskoriť liečbu. Prečítajte si, čo vám radí Elena Malysheva a zistite, ako sa vám tieto problémy zbaviť.

  Ruptúra ​​aneuryzmy mozgu

  Roztrhnutá aneuryzma mozgu je závažná patológia mozgových ciev, čo vedie k vážnemu narušeniu jej fungovania alebo k smrti pacienta.

  Aneuryzma mozgu sa nazýva výčnelok steny jeho cievy. Je spôsobená odchýlkami v štruktúre cievnych stien - v prípade aneuryzmy nemá vrstva svalov a elastickú membránu, a preto stráca pružnosť. Takáto nádoba sa nedokáže zotaviť z uvoľnenia vysokého krvného tlaku a stane sa nezvratnými zmenami.

  Vypuklé nádoby vytláčajú okolité tkanivá, ale najnebezpečnejšou vecou je, že keď sa riedí, hrozí v každom okamihu pretrhnúť a spôsobiť mozgové krvácanie.

  Ďalším názvom patológie je roztrhnutie mozgovej alebo intrakraniálnej aneuryzmy.

  Priraďte kognitívne a získané formy ochorenia. Avšak prvý je zriedka nájdený hneď po narodení. V priemere je "vek" choroby 30-60 rokov a ženy sú štatisticky choré častejšie ako muži. Porušenie aneuryzmy sa diagnostikuje spravidla u pacientov starších ako 50 rokov.

  Aneuryzma mozgu: etiológia

  Príčiny aneuryziem mozgu nie sú úplne pochopené, lekári však identifikujú najvýznamnejšie faktory, ktoré prispievajú k vzniku patológie:

  • Faktor dedičnosti, čo naznačuje nedostatok kolagénu typu III. V tomto prípade sa aneuryzma vyskytuje na miestach s najväčšou kľukatosťou tepny alebo v mieste jej rozštiepenia. Ďalšie zvyčajné poruchy sú zvyčajne zistené - napríklad hypoplázia renálnej artérie, napríklad koronárna aortálna koarkcia.
  • Bakteriálna, mykotická alebo nádorová embólia, to znamená transport elementov malígneho nádoru, bakteriálnych alebo hubových mikroorganizmov krvným riečnym procesom;
  • Hyalinóza cievnych stien, ktorá je typom extracelulárnej proteínovej dystrofie tkanív;
  • ateroskleróza;
  • Cievne poranenia v minulosti;

  Genéza aneuryzmy mozgu môže byť spojená so zvýšeným krvným tlakom a nerovnomerným prietokom krvi. V nebezpečenstve - zóny tepien, kde sú rozdelené na menšie dôsledky. Práve tu je zistený maximálny tlak prietoku krvi na zmenenej stene cievy, ktorý spôsobuje aneuryzma mozgových ciev a hrozí jej pretrhnutie.

  Negatívne zvyky ako fajčenie, alkoholizmus, užívanie omamných látok významne zvyšujú riziko vzniku aneuryzmy. Prítomnosť ťažkých sprievodných ochorení, ako je diabetes, ateroskleróza, hypertenzia. zvýšiť riziko pretrhnutia aneuryzmy.

  Porušenie aneuryzmy mozgu: klinický obraz

  Aneuryzma mozgu je asymptomatická alebo naopak sa prejavuje častými bolesťami hlavy, znížením videnia a sluchu, paralýzou nervov a rúk tváre. Podobné príznaky sú spôsobené stlačením rôznych oblastí mozgu aneuryzmou.

  Pri roztrhnutí sa pozoruje úplne iný obraz, po ktorom krv vyplní povodie tepny v oblasti miesta aneuryzmy. Roztrhnutá aneuryzma mozgu je charakterizovaná ťažkými príznakmi:

  • Ostré, náhle bolesti hlavy, spojené s zmätenosťou alebo stratou vedomia. Pacienti často porovnávajú túto bolesť s neočakávaným a silným úderom do hlavy;
  • Tachypénia, tj zvýšené dýchanie až 20 respiračných rytmov za minútu;
  • Objavenie tachykardie (zvýšená srdcová frekvencia na 80 alebo viac minút za minútu), ktorá je potom nahradená bradykardiou (menej ako 60 srdcových minút za minútu);
  • V 10-20% prípadov výskyt záchvatov generalizovanej povahy.

  Bohužiaľ, tieto stavy končia ťažkými nezvratnými zmenami v mozgu alebo smrťou pacienta. Vysoká úmrtnosť sa zaznamenáva aj pri včasnej hospitalizácii pacienta.

  Ruptúra ​​aneuryzmy mozgu: dôsledky

  Príznaky a účinky aneuryzmy mozgu sú spôsobené lokalizáciou krvácania. Pri subarachnoidálnom krvácaní (krv sa naleje do priestoru mozgu) dochádza k zablokovaniu dráh, pod ktorými sa vypúšťa cerebrospinálna tekutina (mozgová tekutina), ktorá je plná okluzívnym hydrocefalom (edém mozgu) a dislokáciou (zmenou polohy mozgových štruktúr).

  Pri intracerebrálnom krvácaní vzniká hematóm, pretože nervové tkanivo je nasiaknuté v krvi. Produkty rozpadu krvi ovplyvňujú mozgové tkanivo, čo vedie k jeho nekróze.

  Dôsledkom pretrhnutia aneuryzmy je aj angiospazmus. to znamená ostré zúženie lúmenu periférnych ciev, čo vedie k nedostatočnej výžive buniek kyslíkom. Existuje ischémia alebo sekundárna ischemická mozgová príhoda.

  Najnebezpečnejším je nalievanie krvi do komôr mozgu. ktorých dôsledkom je kóma alebo okamžitá smrť.

  Pri aneuryzme mozgu sú rovnaké účinky po prasknutí typické ako pri ischemickej alebo hemoragickej mŕtvici. Krvácajúce oblasti mozgu prestávajú fungovať, dochádza k ireverzibilným zmenám v tkanivách. To zase ovplyvňuje fungovanie akýchkoľvek systémov ľudského tela. Keď dôjde k prasknutiu tkaniva nekróza, a tak aj rehabilitácia pacienta nie je schopný vrátiť ho do svojho predchádzajúceho života.

  Porušenie aneuryzmy, okrem vysokého rizika smrti, je plné vývoja nasledujúcich komplikácií:

  • Cerebrálny edém spôsobený porušením likvidácie alkoholu;
  • Ischémia mozgového tkaniva, charakterizovaná ich smrťou;
  • Opakované prasknutie, ktoré významne zvyšuje riziko úmrtia pacienta;
  • Cievne kŕče.

  Medzi najčastejšie dôsledky prasknutia intrakraniálneho aneuryzmu sú aj:

  • Koordinácia, paralýza;
  • Ťažkosti pri prehĺtaní, ktoré spôsobujú choroby tráviaceho traktu alebo ťažkú ​​pneumóniu;
  • Kognitívne poruchy a psychologické poruchy, behaviorálne abnormality;
  • Chýbajúca koordinácia vizuálnych a motorických funkcií (napríklad človek vidí pohár, ale nemôže ho vziať do ruky, pretože vizuálne vnímanie je skreslené).
  • Epilepsia.

  Ruptúra ​​aneuryzmy mozgu: diagnostika

  Mal by sa rozlišovať medzi diagnostickými postupmi zameranými na identifikáciu aneuryzmy mozgu a diagnostikovanie ruptúry aneuryzmy. Druhá sa prejavuje ako akútne bolestivé príznaky, rýchle dýchanie, tachykardia, striedajúca sa bradykardia.

  Je dosť ťažké zistiť aneuryzmu mozgu, pretože symptómy nie sú typické výhradne pre túto patológiu alebo úplne chýbajú.

  Najspoľahlivejšie a najpresnejšie údaje o diagnóze aneuryzmy a jeho prasknutí sú dané výpočtom a zobrazením magnetickou rezonanciou. MRI poskytuje najlepší obraz a zostáva úplne bezpečné. Avšak kontraindikáciou pre jeho použitie je prítomnosť kardiostimulátorov a iných implantátov v tele pacienta.

  Vďaka CT a MRI je možné získať informácie o prítomnosti aneuryzmy, jeho veľkosti a umiestnení, tlakovej sile na okolitom tkanive atď.

  Ruptúra ​​aneuryzmy mozgu: liečba

  Liečba roztrhnutého aneuryzmu mozgu je vždy operácia a to znamená použitie jednej z chirurgických metód.

  1. Prevádzka lebky

  Ide o mimoriadne zložitý chirurgický zásah, ktorý zahŕňa mikrochirurgické techniky a súčasné orezávanie krku aneuryzmy. Úlohou postupu je udržať aneuryzmu mimo krvného obehu, pričom sa zachová priechodnosť cievy a okolitého plavidla. Aj počas operácie sa z subarachnoidného priestoru odstránia krvné zrazeniny.

  Neznamená to otvorenie lebky a je cez punkciu v stehennej tepne. Účelom postupu je aj vypnutie aneuryzmy z krvného obehu, ale uzavretie lúmenu v cievke, ktorá vznikla v dôsledku prasknutia aneuryzmy.

  Cieľom oboch typov chirurgických zákrokov je teda odstrániť účinky prasknutia, zablokovať vytvorený lúmen v cievke a vylúčiť nádobu z krvného obehu, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu.

  S priaznivým výsledkom operácie na aneuryzme mozgu pacient čaká na neurorehabilitáciu. Ďalšou úlohou lekárov je zabrániť opätovnému vývoju aneuryzmy a jej pretrhnutiu. Za týmto účelom sa vyvíjajú pokusy o odstránenie faktorov aneuryzmy, ktoré sa dosahujú užívaním liekov, zmenou životného štýlu pacienta. Zvyčajne sú lieky predpísané na prevenciu vazospazmu a znižovania krvného tlaku. Keďže dôsledkom prasknutia aneuryzmy sú aj bolesti hlavy, nevoľnosť, zmätenosť, lieky sú predpísané na odstránenie týchto príznakov.

  Ak hovoríme o prvej pomoci v prípade podozrenia na prasknutie aneuryzmy mozgu, je dôležité zabrániť vzniku mozgového edému a znížiť stupeň krvácania. Za týmto účelom je obeť položená a dáva hlave vysokú pozíciu. To zabezpečí prirodzený tok krvi. Je povolené aplikovať chlad na hlavu, pretože spomaľuje prietok krvi, prispieva k zrážaniu krvi.

  V každom prípade treba poznamenať, že čím skôr začala rehabilitácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že obeť má lepší život po pretrhnutí aneuryzmy mozgu.

  Čo je to orezanie cievnej aneuryzmy, dôsledky

  Aneuryzma mozgu sa vyskytuje pri patologických zmenách v cievach pri zmene ich tvaru. Stávajú sa tenké a krehké, napínajú sa a vyčnievajú. V mieste deformity sa vytvorí aneuryzmatický vak, ktorý môže následne roztrhnúť, čo vedie k intrakraniálnemu krvácaniu.

  Pravdepodobnosť smrteľného výsledku pri pretrhnutí cievy je veľmi vysoká, preto pri potvrdení diagnózy sa uskutoční urgentná chirurgická intervencia. V takomto prípade sa najčastejšie vykoná orezávanie aneuryzmy mozgu, s výnimkou prípadov, keď je vak príliš hlboký.

  Podstata orezania aneuryzmy, priebeh operácie

  Keď hovoríme o tom, čo je aneuryzma výstrižku, znamenajú postup pre vypnutie aneuryzmy z celkového krvného toku. To sa vykoná prekrytím klipu na krku postihnutej nádoby.

  V závislosti od tvaru aneuryzmy môže byť potrebné upevniť svorky na oboch stranách. Na získanie prístupu k požadovanému miestu sa vykoná trepanie lebky.

  Ako funguje táto operácia?

  Počas manipulácie sa vykonávajú tieto činnosti:

  1. Pacientka robí celkovú anestéziu.
  2. Vykonala trepanáciu požadovanej plochy lebky.
  3. Kranitom vyrezaná diera.
  4. Vytvorí sa pevný kryt mozgu.
  5. Ovplyvnená oblasť je určená a oddelená od zostávajúcich tkanív.
  6. Aneuryzma je odpojená od celkového krvného prietoku pomocou prekrytia klipu.
  7. Lebka je obnovená. Vyrezaný otvor je pripevnený doskami a skrutkami.

  Operácia vyžaduje presnosť a pozornosť od chirurga. Počas procedúry sa používa rôzne mikrochirurgické zariadenia. Ak lekár zistí, že cievy sú zriedené, môže ich obaliť chirurgickou gázou alebo svalovými časticami. Tým sa zníži riziko prasknutia so zvyšujúcim sa tlakom.

  Indikácie a kontraindikácie pre operáciu

  Rozhodnutie o operácii vykoná ošetrujúci lekár po tom, ako pacient súhlasí s postupom. Hlavné indikácie na účely orezávania sú:

  • aneuryzma, dosahujúca 7 mm alebo viac;
  • genetická predispozícia k roztrhnutiu aneuryzmatických vakov.

  Ak je operácia kontraindikovaná

  V niektorých prípadoch by sa operácia mala zrušiť:

  1. Pri ochoreniach obehového systému.
  2. S dekompenzáciou cukrovky.
  3. V prítomnosti akútnych zápalových a infekčných procesov.
  4. Ak má bronchiálna astma vážny priebeh.
  5. S exacerbáciou chronických ochorení.

  Orezanie sa nevykonáva, keď je aneuryzma umiestnená dostatočne hlboko.

  Cenová politika

  Otázka, do akej miery možno náklady na operáciu odpovedať rôznymi spôsobmi. Pri plánovanej hospitalizácii má pacient právo na bezplatnú liečbu. Ak to chcete urobiť, musíte kontaktovať ministerstvo zdravotníctva a vyplniť ho a poskytnúť príslušné dokumenty.

  V takom prípade môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov, kým žiadosť zoberiete do úvahy a pridelíte finančné prostriedky z rozpočtu.

  Ak nie je čas, potom môžete ísť na kliniku súkromne, potom náklady na procedúru bude 80 až 180 tisíc rubľov. Závisí to od zložitosti operácie, prestíže kliniky a kvalifikácie lekárov, ako aj od ceny materiálov, ktoré sa majú použiť pri orezávaní.

  Ako sa pripraviť na postup

  Pri výbere metódy liečby aneuryzmy vykonajte sériu vyšetrení. V podstate je to:

  • Všeobecná analýza krvi, moču.
  • Krvný test na biochemickú a infekčnú chorobu.
  • Rádiografiu.
  • Kardiogram.
  • Vyšetrenie terapeutom a neurológom, niekedy inými odborníkmi, v závislosti od príznakov.
  • Magnetická rezonančná angiografia. Zobrazuje sa s aneuryzmou od 3 mm.
  • CT je potrebná na získanie celkového obrazu vo formácii 5 mm. Môže sa použiť na detekciu kalcifikácií a krvných zrazenín vo vnútri aneuryzmy.
  • Digitálna subtrakčná angiografia umožňuje zobraziť vzdelanie na 3 mm.

  Pred odrezaním mozgových ciev je potrebné pripraviť telo na operáciu. Aby ste to dosiahli, vykonajte normalizáciu existujúcich ochorení: kompenzujte cukrovku, krvný tlak a ďalšie chronické ochorenia vyskytujúce sa v akútnej forme.

  Po vyšetrení chirurgom, anesteziológom a vyplnením súhlasu sa stanoví dátum operácie. V predvečer príjmu potravy a tekutín po 18 hodine sa neodporúča.

  Pooperačné obdobie

  Aby sa pacient po operácii rýchlo vrátil k svojmu bežnému spôsobu života, prejavil mier a pozitívny postoj.

  Pri vykonávaní plánovaného chirurgického zákroku sa pacient nachádza niekoľko dní v jednotke intenzívnej starostlivosti, aby mohol v prípade komplikácií poskytnúť lekársku pomoc včas. Po určenom čase sa pacient presunie do všeobecného oddelenia.

  V pooperačnom období môže mať obavy rýchla únavnosť a slabosť. Preto sa odporúča úplný odpočinok a odpočinok v posteli.

  Bolesť hlavy je tiež častým spoločníkom operácie orezania aneuryzmy. Tento príznak je eliminovaný omamnými látkami, preto v prípade silných a častých migrén, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

  Celkové rehabilitačné obdobie je približne dva mesiace. Je dôležité vziať do úvahy prítomnosť iných ochorení a ich závažnosť, stav, v ktorom bol pacient v čase orezávania. Ak bola operácia plánovaná a veľkosť formácie bola zanedbateľná, potom sa postup ľahšie prenáša, zotavenie tela nastane rýchlejšie.

  Je operácia nebezpečná, na čo sa mám pripraviť po orezaní?

  Zhoršenie po operácii je pomerne zriedkavé. Podľa štatistík toto číslo nepresahuje 10%. Ale súhlasí s liečbou aneuryzmy, pacient musí zhodnotiť všetky riziká.

  Dôsledky môžu byť veľmi odlišné: počnúc od drobných porušení reči, pamäti, pozornosti, neustáleho bolesti hlavy a končiacich sa ischemickými komplikáciami, pľúcnym edémom a v niektorých prípadoch aj úmrtiami.

  Stále však nie je potrebné odmietnuť operáciu, hlavnou podmienkou úspešnej liečby je výber kvalifikovaného personálu, dodržiavanie všetkých odporúčaní lekára a včasná diagnostika komplikácií v pooperačnom období.

  Vo väčšine prípadov dochádza k komplikáciám pri predoperačnom prerušení aneuryzmy alebo krvácaniu počas postupu.

  • Zhoršená koordinácia motora alebo znížená citlivosť končatín, paralýza.
  • Dysfunkcia rečového prístroja.
  • Znížená vízia.
  • Uzavretie plavidiel.
  • Psychologické poruchy.
  • Výskyt epilepsie.

  Predpokladaná dĺžka života po ukončení procedúry

  Vo všeobecnosti, ak sa dodržiavajú všetky odporúčania a operácia sa vykonáva včas, nedošlo k zníženiu očakávanej dĺžky života pacienta.

  V prípade odmietnutia liečby sa aneuryzma postupne zväčšuje a nakoniec sa pretrváva krvácanie, ktoré často vedie k smrti.

  Hlavné odporúčania pre rýchle zotavenie sú:

  • Revízia výživy.
  • Racionalizácia fyzickej aktivity.
  • Pozorovanie neurológom.
  • Odmietanie zlých návykov.
  • Priechod angiografie MR a CT vyšetrenia 6 mesiacov po operácii.
  • Monitorovanie štátu s cieľom vyhnúť sa novým formáciám.

  Aneuryzma

  Otázka určenia zdravotného postihnutia po kraniotómii sa rozhodne počas sociálno-lekárskeho vyšetrenia. Vo všeobecnosti iba 7 až 10% tých, ktorí prevádzkujú, potrebujú výhody. Podmienka sa posudzuje podľa týchto kritérií:

  1. Prítomnosť systematickej funkčnej nerovnováhy v dôsledku operácie.
  2. Čiastočná neschopnosť, to môže byť obmedzenie mobility a duševného postihnutia.
  3. Potreba rehabilitácie.

  Ak uvedené komplikácie pretrvávajú počas celého roka, postihnutie skupín I, II alebo III sa uskutočňuje v závislosti od príznakov:

  • Skupina I je určená jednotlivcom, ktorí si nemôžu zabezpečiť svoje vlastné potreby, potrebujú stály dohľad a starostlivosť. Títo občania sú považovaní za neschopných, ich opatrovník im je pridelený.
  • Skupina II postihnutia zabezpečuje čiastočné porušenie funkčnosti tela po ochorení. Človek môže byť považovaný za čiastočne neschopný.
  • Skupina III je určená pre osoby s miernou telesnou dysfunkciou. Napríklad čiastočná paralýza, dezorientácia, strata sluchu. Táto kategória osôb so zdravotným postihnutím nepotrebuje stály dohľad. Sami môžu vykonávať všetky nevyhnutné činnosti starostlivosti o seba.

  Pri určovaní príslušnej skupiny sa hodnotia účinky operácie, typ a umiestnenie aneuryzmy. Dôležitým argumentom je prítomnosť duševných porúch a epilepsie.

  Na základe štatistiky sa viac ako 40% prevádzkových pacientov po rehabilitačnom období vráti do svojej bežnej pracovnej činnosti. Zvyšok občanov s vysokou kvalifikáciou je rekvalifikovaný do špeciálnych inštitúcií a môže zastávať pozície so zníženými pracovnými podmienkami.

  Aneuryzma mozgu je nebezpečné pretrhnutie cievy. Rozhodnutie o vykonaní operácie by malo byť vykonané pacientom s pochopením všetkých možných rizík a komplikácií. Všeobecne platí, že životnosť po orezaní sa výrazne nelíši od predoperačného obdobia. Hlavnými kritériami pre úspešnú manipuláciu sú včasná diagnóza ochorenia a dodržiavanie odporúčaní ošetrujúceho lekára.

  Zdroj: http://saymigren.net/vtorichnye/cerebral-vessels/anevrizma-golovnogo-mozga-posledstviya-posle-operacii.html, http://umozg.ru/zabolevanie/razryv-anevrizmy-golovnogo-mozga.html, http://prososud.ru/mozg/klipirovaniye-anevrizmi.html

  Vyvodiť závery

  Útoky srdca a mŕtvice predstavujú takmer 70% všetkých úmrtí na svete. Sedem z desiatich ľudí zomrie v dôsledku zablokovania tepien srdca alebo mozgu. A prvým a najdôležitejším znakom cievnej oklúzie je bolesť hlavy!

  Obzvlášť desivá je skutočnosť, že veľa ľudí nemá ani podozrenie, že majú porušenie v cievnom systéme mozgu a srdca. Ľudia pijú lieky proti bolesti - pilulku z hlavy, a preto chýbajú príležitosť na niečo napraviť, jednoducho sa odsúdia na smrť.

  Cievne blokáda vedie k ochoreniu pod dobre známym názvom "hypertenzia", ​​tu sú len niektoré z jej príznakov:

  • bolesť hlavy
  • cardiopalmus
  • Čierne bodky pred očami (mušky)
  • Apatie, podráždenosť, ospalosť
  • Rozmazané videnie
  • potenie
  • Chronická únava
  • Opuch tváre
  • Necitlivosť a zimnica
  • Tlakové skoky
  Varovanie! Dokonca aj jeden z týchto príznakov vás môže zvedať. A ak sú dva, potom neváhajte - máte hypertenziu.

  Ako liečiť hypertenziu, keď existuje veľké množstvo liekov, ktoré stojí veľa peňazí? Väčšina liekov nebude robiť nič dobré a niektorí môžu dokonca ublížiť!

  Jediná droga, ktorá poskytla významné
  Výsledkom je Normio

  Pred Svetovou zdravotníckou organizáciou vykonáva program "bez hypertenzie". Ako súčasť toho sa droga Normio vydáva bezplatne všetkým obyvateľom mesta a regiónu!

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Lipoproteíny: funkcie, význam a klasifikácia

  Jednou z príčin cukrovky je zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Tam je tiež spätná väzba, keď diabetes výrazne zvyšuje cholesterol, čo vedie k výskytu kardiovaskulárnych patológií.

  Prehľad cerebrovaskulárneho ochorenia: príčiny, typy, symptómy a liečba

  Z tohto článku sa dozviete: čo je cerebrovaskulárna choroba (skrátená CEC), jej príčiny a typy. Symptómy a spôsoby liečby.Cerebrovaskulárne ochorenie je ochorenie mozgu spôsobené postupnou progresívnou léziou mozgového tkaniva na pozadí chronických cerebrovaskulárnych nehôd.

  Známky angíny a prvej pomoci

  Koronárna choroba srdca (CHD) po viac ako desať rokov má silnú vedúcu pozíciu medzi najčastejšími chorobami srdca, ktoré môžu viesť k úplnej alebo čiastočnej invalidite a smrti pacienta.

  ! !( ). . ,.

  Liečba kŕčových žíl v domácnosti: účinné metódy

  V tomto článku sa dozviete: metódy na liečbu kŕčových žíl v nohách doma (rovnako ako domáca liečba panvových kŕčových žíl a iných typov ochorení). Výber efektívnych receptov.

  Dyspnoe po jedle nie je prejedanie, čo by mohlo byť dôvodom?

  Dyspnoe po jedle nie je prejedanie, čo by mohlo byť dôvodom?

   Musíte skontrolovať srdce, napríklad s tachykardiou.
  Srdcové zlyhanie
  Ako zjavné.