Hypertenzná choroba srdca (GB) je jednou z najčastejších ochorení kardiovaskulárneho systému, ktorá podľa približných údajov postihuje tretinu svetových obyvateľov. Vo veku 60-65 rokov má diagnóza hypertenzie viac ako polovicu populácie. Toto ochorenie sa nazýva "tichý zabijak", pretože jeho príznaky môžu byť dlhodobo neprítomné, zatiaľ čo zmeny v stenách krvných ciev začínajú už v asymptomatickom štádiu a opakovane zvyšujú riziko vaskulárnych nehôd.

V západnej literatúre sa choroba nazýva arteriálna hypertenzia (AH). Domáci špecialisti prijali túto formuláciu, hoci "hypertenzia" a "hypertenzia" sa stále používajú.

Veľkú pozornosť venuje problematike arteriálnej hypertenzie spôsobenej nielen klinickými prejavmi, ale aj komplikáciami v podobe akútnych vaskulárnych porúch v mozgu, srdci a obličkách. Ich prevencia je hlavnou úlohou liečby zameranej na udržanie normálnych hodnôt krvného tlaku (BP).

Dôležitým bodom je stanovenie rôznych rizikových faktorov, ako aj objasnenie ich úlohy v progresii ochorenia. V diagnóze sa zobrazuje pomer stupňa hypertenzie s existujúcimi rizikovými faktormi, čo zjednodušuje posúdenie stavu a prognózy pacienta.

Pre väčšinu pacientov čísla v diagnóze po "AG" nič nehovoria, aj keď je jasné, že čím vyšší je stupeň a rizikový index, tým horšia je prognóza a závažnejšia je patológia. V tomto článku sa budeme snažiť zistiť, prečo a prečo je jeden alebo druhý stupeň hypertenzie a aký je základ pre stanovenie rizika komplikácií.

Príčiny a rizikové faktory hypertenzie

Príčiny hypertenzie sú početné. Hovoríme o primárnej alebo nevyhnutnej hypertenzii, máme na mysli prípad, keď neexistuje žiadna konkrétna predchádzajúca choroba alebo patológia vnútorných orgánov. Inými slovami, takáto AG vzniká sama o sebe, zahŕňajúca iné orgány v patologickom procese. Primárna hypertenzia predstavuje viac ako 90% prípadov zvýšenia chronického tlaku.

Hlavnou príčinou primárnej hypertenzie je stres a psycho-emocionálne preťaženie, ktoré prispieva k narušeniu centrálnych mechanizmov regulácie tlaku v mozgu, následne trpia humorálnymi mechanizmami, postihujú cieľové orgány (obličky, srdce, sietnica).

Sekundárna hypertenzia je prejavom inej patológie, takže dôvod je vždy známy. Dopĺňa choroby obličiek, srdca, mozgu, endokrinných porúch a je druhoradým. Po vyliečení základnej choroby, hypertenzia tiež preč, takže riziko a rozsah v tomto prípade nemá zmysel určiť. Podiel symptomatickej hypertenzie nepredstavuje viac ako 10% prípadov.

Rizikové faktory pre GB sú tiež známe všetkým. Na klinikách sa vytvárajú školy hypertenzie, ktorých odborníci informujú verejnosť o nepriaznivých stavoch vedúcich k hypertenzii. Každá terapeutka alebo kardiológka pacientovi povedie o rizikách, ktoré už v prvom prípade pretrvávajú.

Medzi predispozície k hypertenzii sú najdôležitejšie:

 1. fajčenie;
 2. Nadmerná soľ v potravinách, nadmerné používanie kvapaliny;
 3. Nedostatok fyzickej aktivity;
 4. Zneužívanie alkoholu;
 5. Poruchy metabolizmu nadváhy a tuku;
 6. Chronické psycho-emocionálne a fyzické preťaženie.

Ak dokážeme vylúčiť uvedené faktory alebo sa aspoň pokúsiť znížiť ich vplyv na zdravie, potom sa nemôžu meniť také znaky ako pohlavie, vek, dedičnosť, a preto sa budeme musieť vyrovnať s nimi, ale nezabúdať na rastúce riziko.

Klasifikácia arteriálnej hypertenzie a stanovenie rizika

Klasifikácia hypertenzie zahŕňa štádium rozdelenia, stupeň ochorenia a úroveň rizika cievnych nehôd.

Štádium ochorenia závisí od klinických prejavov. rozlišujú:

 • Predklinické štádium, keď nie sú žiadne príznaky hypertenzie a pacient si neuvedomuje nárast tlaku;
 • Stupeň 1 hypertenzia, keď je tlak zvýšený, sú možné krízy, ale nie sú žiadne známky poškodenia cieľových orgánov;
 • Stupeň 2 je sprevádzaný léziou cieľových orgánov - myokard je hypertrofovaný, zmeny v sietnici sú viditeľné a obličky sú postihnuté;
 • V štádiu 3 sú možné cievne mozgové príhody, ischémia myokardu, abnormálne videnie, zmeny vo veľkých cievach (aneuryzma aorty, ateroskleróza).

Stupeň hypertenzie

Stanovenie stupňa GB je dôležité pri posudzovaní rizika a prognózy a vyskytuje sa na základe tlakových čísel. Musím povedať, že normálne hodnoty krvného tlaku majú aj iný klinický význam. Takže rýchlosť až do 120/80 mm Hg. Art. považuje sa za optimálne, tlak v rozmedzí 120 až 129 mm ortuti bude normálny. Art. systolický a 80-84 mm Hg. Art. diastolický. Tlakové hodnoty sú 130-139 / 85-89 mmHg. Art. stále ležia v normálnych hraniciach, ale približujú sa k hranici s patológiou, takže sa nazývajú "veľmi normálne" a pacientovi môže byť povedané, že má zvýšený normálny tlak. Tieto ukazovatele možno považovať za pre-patológiu, pretože tlak je len "niekoľko milimetrov" od zvýšeného.

Od okamihu, keď krvný tlak dosiahol 140/90 mm Hg. Art. Teraz už môžete hovoriť o prítomnosti tejto choroby. Z tohto indikátora sa určuje stupeň samotného hypertenzia:

 • 1 stupeň hypertenzie (GB alebo AH 1 st v diagnostike) znamená zvýšenie tlaku v rozsahu 140-159 / 90-99 mm Hg. Art.
 • Po stupni 2 GB nasledujú čísla 160-179 / 100-109 mm Hg. Art.
 • Pri tlaku 3 stupňov GB na 180/100 mm Hg. Art. a vyššie.

Stáva sa, že počet systolického tlaku sa zvyšuje na 140 mm Hg. Art. a vyššie a diastolický súčasne leží v normálnych hodnotách. V tomto prípade hovoríme o izolovanej systolickej forme hypertenzie. V ostatných prípadoch indikátory systolického a diastolického tlaku zodpovedajú rôznym stupňom ochorenia, potom lekár diagnostikuje vo väčšej miere, nezáleží na tom, sú vyvodené závery o systolickom alebo diastolickom tlaku.

Najpravdepodobnejšia diagnóza miery hypertenzie je možná s novo diagnostikovanou chorobou, keď ešte nebola vykonaná žiadna liečba a pacientka neužívala žiadne antihypertenzívne lieky. V procese liečby počet klesá, a ak je zrušený, naopak, môže sa dramaticky zvýšiť, takže už nie je možné primerane posúdiť stupeň.

Koncept rizika v diagnostike

Hypertenzia je nebezpečná pre jej komplikácie. Nie je tajomstvom, že drvivá väčšina pacientov zomrie alebo sa stane zdravotne postihnutým nie z dôvodu vysokého tlaku, ale z akútnych porušení, ktoré vedie.

Krvácanie do mozgu alebo ischemická nekróza, infarkt myokardu, zlyhanie obličiek - najnebezpečnejšie podmienky vyvolané vysokým krvným tlakom. V tomto ohľade je pre každého pacienta je určená po starostlivom kontrolného rizika, určený pre diagnostiku čísla 1, 2, 3, 4. To znamená, že diagnóza je založená na stupni hypertenzie a riziko cievnych komplikácií (napr Ar / GB 2 stupne, 4 riziko).

Kritériom stratifikácie rizika pre hypertonikov sú vonkajšie stavy, prítomnosť iných ochorení a metabolických porúch, zapojenie cieľových orgánov a súbežné zmeny orgánov a systémov.

Medzi hlavné rizikové faktory ovplyvňujúce prognózu patria:

 1. Vek pacienta je po 55 rokoch u mužov a 65 u žien;
 2. fajčenie;
 3. Porušenie metabolizmu lipidov (prebytok cholesterolu, lipoproteín s nízkou hustotou, pokles lipidových frakcií s vysokou hustotou);
 4. Prítomnosť kardiovaskulárnej patológie u kmeňových rodín mladších ako 65 rokov a 55 rokov v prípade ženského a mužského pohlavia;
 5. Nadváha, keď obvod brucha presahuje 102 cm u mužov a 88 cm u žien slabšej časti ľudstva.

Tieto faktory sa považujú za dôležité, ale mnohí pacienti s hypertenziou trpia cukrovkou, zhoršujú glukózovou toleranciou, vedú sedavý život, majú odchýlky od koagulačného systému v krvi vo forme zvýšenia koncentrácie fibrinogénu. Tieto faktory sa považujú za dodatočné a tiež zvyšujú pravdepodobnosť komplikácií.

cieľové orgány a účinky GB

cieľové orgány lézie sa vyznačujú AG z 2. stupňa a je dôležitým kritériom, ktoré určuje riziko, takže vyšetrenie pacienta zahŕňa EKG, ultrazvuk srdca určiť stupeň hypertrofiu svojich svalov, krvi a moču na ukazovateli funkcie obličiek (kreatinín, proteínu).

Po prvé, srdce trpí vysokým tlakom, ktorý tlačí krv do nádob s vyššou silou. Keď sa tepny a arterioly menia, keď ich steny strácajú elasticitu a spazmus lúmenov, záťaž na srdce sa postupne zvyšuje. Charakteristickým znakom, ktorý sa berie do úvahy pri stratifikácii rizika, je hypertrofia myokardu, ktorá môže byť podozrivá na EKG, ktorý sa má stanoviť ultrazvukom.

Zvýšenie kreatinínu v krvi a moči, výskyt albumínového proteínu v moči hovorí o účasti obličiek ako cieľového orgánu. Na pozadí hypertenzie dochádza k zahusteniu stien veľkých artérií, objavujú sa aterosklerotické plaky, ktoré môžu byť detegované ultrazvukom (karotidové, brachiocefalické tepny).

Tretia etapa hypertenzie nastáva s pridruženou patológiou, ktorá je spojená s hypertenziou. Medzi súvisiace choroby prognózy sú najdôležitejšie mŕtvice, prechodné ischemické záchvaty, srdcový záchvat a angína, nefropatia na pozadí diabetes, zlyhanie obličiek, retinopatia (poškodenie sietnice) v dôsledku hypertenzie.

Takže čitateľ pravdepodobne pochopí, ako môžete dokonca nezávisle určiť stupeň GB. Nie je to ťažké, stačí len na meranie tlaku. Potom môžete premýšľať o prítomnosti určitých rizikových faktorov, vezmite do úvahy vek, pohlavie, laboratórne parametre, EKG údaje, ultrazvuk atď. Vo všeobecnosti všetko uvedené vyššie.

Napríklad tlak pacienta zodpovedá hypertenzii 1 stupňa, ale súčasne utrpel mŕtvicu, čo znamená, že riziko bude maximálne 4, aj keď je mŕtvica jediným problémom ako hypertenzia. Ak tlak zodpovedá prvému alebo druhému stupňu a medzi rizikovými faktormi, fajčenie a vek možno pozorovať len na pozadí dobrého zdravia, potom riziko bude mierne - GB 1 polievková lyžica. (2 položky), riziko 2.

Pre jasnosť porozumenia, čo znamená indikátor rizika v diagnostike, môžete všetko umiestniť do malého stola. Stanovením stupňa a "počítaním" vyššie uvedených faktorov môžete určiť riziko vaskulárnych nehôd a komplikácií vysokého krvného tlaku pre konkrétneho pacienta. Číslo 1 znamená nízke riziko, 2 mierne, 3 vysoké, 4 veľmi vysoké riziko komplikácií.

Nízke riziko znamená, že pravdepodobnosť vzniku vaskulárnych nehôd nie je vyššia ako 15%, stredná - až 20%, vysoké riziko naznačuje vznik komplikácií u tretiny pacientov z tejto skupiny s veľmi vysokým rizikom komplikácií, viac ako 30% pacientov je náchylných.

Manifestácie a komplikácie GB

Manifestácia hypertenzie závisí od štádia ochorenia. Počas predklinického obdobia sa pacient cíti dobre a iba rozlíšenie tonometra hovorí o vývoji choroby.

Ako progresia zmien v krvných cievach a srdci sa príznaky prejavujú vo forme bolesti hlavy, slabosti, zníženej výkonnosti, periodického závratu, vizuálnych príznakov vo forme oslabenia ostrosti zraku, blikajúceho "muchy" pred vašimi očami. Všetky tieto príznaky nie sú vyjadrené so stabilným priebehom patológie, ale v čase vzniku hypertenznej krízy sa klinika stáva jasnejšou:

 • Ťažká bolesť hlavy;
 • Hluk, zvonenie v hlave alebo ušiach;
 • Zatemnenie očí;
 • Bolesť v srdci;
 • Dýchavičnosť;
 • Hyperémia tváre;
 • Vzrušenie a pocit strachu.

Hypertenzívne krízy sú vyvolané psycho-traumatickými situáciami, prepracovaním, stresom, kávou a alkoholom, takže pacienti so zavedenou diagnózou by sa mali vyhnúť takýmto vplyvom. Na pozadí hypertenznej krízy sa pravdepodobne zvyšuje pravdepodobnosť komplikácií vrátane život ohrozujúcich:

 1. Krvácanie alebo mozgový infarkt;
 2. Akútna hypertenzná encefalopatia, pravdepodobne s mozgovým edémom;
 3. Pľúcny edém;
 4. Akútne zlyhanie obličiek;
 5. Útok srdca.

Ako merať tlak?

Ak existuje dôvod domnievať sa, že vysoký krvný tlak, potom prvé, čo špecialista urobí, je odmerať. Až donedávna sa predpokladalo, že údaje o krvnom tlaku sa môžu zvyčajne líšiť v rôznych rukách, ale, ako ukázala prax, dokonca aj rozdiel 10 mm Hg. Art. môže dôjsť kvôli patológii periférnych ciev, preto by mal byť tlak na pravej a ľavej strane opatrný.

Ak chcete získať najspoľahlivejšie údaje, odporúčame trikrát merit 'tlak na každom rameni s malými časovými intervalmi a stanoviť každý dosiahnutý výsledok. Najpravdepodobnejšie sú u väčšiny pacientov najmenšie hodnoty, avšak v niektorých prípadoch sa tlak zvyšuje od merania až po meranie, čo nie vždy hovorí v prospech hypertenzie.

Široký výber a dostupnosť prístrojov na meranie tlaku umožňujú jeho ovládanie u širokého okruhu ľudí doma. Hypertenzívni pacienti majú zvyčajne monitor krvného tlaku doma, po ruke, takže ak sa cítia horšie, okamžite zmerajú krvný tlak. Je však potrebné poznamenať, že výskyt fluktuácií je možný aj u úplne zdravých jedincov bez hypertenzie, preto by sa jednorazový nadbytok normy nemal považovať za ochorenie a na stanovenie diagnózy hypertenzie musí byť tlak meraný v rôznych časoch, za rôznych podmienok a opakovane.

Pri diagnostike hypertenzie sa považujú za základné údaje počty krvného tlaku, údaje o elektrokardiografii a výsledky auskultácie srdca. Pri počúvaní je možné určiť šum, zosilnenie tónov a arytmiu. EKG bude počínajúc druhou fázou prejavovať príznaky stresu na ľavom srdci.

Liečba hypertenzie

Na korekciu zvýšeného tlaku boli vyvinuté liečebné režimy vrátane liekov rôznych skupín a rôznych mechanizmov účinku. Ich kombinácia a dávkovanie sú individuálne zvolené lekárom, berúc do úvahy reakciu na stupeň, komorbiditu, hypertenziu na konkrétnu drogu. Po stanovení diagnózy GB a pred začiatkom liečby liekom lekár navrhne opatrenia, ktoré nepredstavujú drogy, ktoré výrazne zvyšujú účinnosť farmakologických látok a niekedy umožňujú znížiť dávku liekov alebo aspoň niektoré z nich odmietnuť.

Najprv sa odporúča normalizovať režim, odstrániť napätie, zabezpečiť pohybovú aktivitu. Diéta je zameraná na zníženie príjmu soli a tekutín, čo eliminuje alkohol, kávu a nervovo stimulujúce nápoje a látky. Pri vysokej hmotnosti by ste mali obmedziť kalórie, vzdať tuk, múku, pečené a pikantné.

Nezdravotné opatrenia v počiatočnom štádiu hypertenzie môžu poskytnúť taký dobrý účinok, že potreba predpisovania liekov zmizne sama. Ak tieto opatrenia nefungujú, lekár predpíše vhodné lieky.

Účelom liečby hypertenzie je nielen zníženie ukazovateľov krvného tlaku, ale aj odstránenie jej príčiny pokiaľ možno.

Na liečbu hypertenzie sa tradične používajú antihypertenzíva nasledujúcich skupín:

Každoročne narastajúci zoznam liekov, ktoré znižujú tlak a zároveň sa stávajú účinnejšími a bezpečnejšími a majú menej nežiaducich reakcií. Na začiatku liečby je jedna medikácia predpísaná v minimálnej dávke, s neúčinnosťou ju možno zvýšiť. Pokiaľ ochorenie progreduje, tlak nedosahuje prijateľné hodnoty, potom sa do prvého liečiva pridá ďalšia z druhej skupiny. Klinické pozorovania ukazujú, že účinok je lepší pri kombinovanej terapii než pri podaní jediného liečiva v maximálnom množstve.

Pri výbere liečby je dôležité, aby sa znížilo riziko vzniku vaskulárnych komplikácií. Takže je zrejmé, že niektoré kombinácie majú výraznejší "ochranný" účinok na orgány, zatiaľ čo iné umožňujú lepšiu kontrolu tlaku. V takýchto prípadoch odborníci uprednostňujú kombináciu liekov, ktoré znižujú pravdepodobnosť komplikácií, dokonca aj vtedy, keď dôjde k určitým výkyvom krvného tlaku denne.

V niektorých prípadoch je potrebné brať do úvahy sprievodnú patológiu, ktorá robí svoje vlastné úpravy liečivých režimov hypertenzie. Napríklad u mužov s adenómom prostaty sú predpísané alfablokátory, ktoré sa neodporúčajú na pravidelné užívanie na zníženie tlaku u iných pacientov.

Najčastejšie sa používajú inhibítory ACE, blokátory kalciových kanálov, ktoré sú predpísané tak mladým, ako aj starším pacientom, s alebo bez sprievodných ochorení, diuretiká, sartány. Prípravky týchto skupín sú vhodné na počiatočnú liečbu, ktorá môže byť potom doplnená tretím liečivom s iným zložením.

ACE inhibítory (captopril, lisinopril) znižujú krvný tlak a zároveň majú ochranný účinok na obličky a myokard. Uprednostňujú sa u mladých pacientov, u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, u diabetikov u starších pacientov.

Diuretiká nie sú menej populárne. Účinne znížte krvný tlak hydrochlorotiazidu, chlortalidónu, torasemidu, amiloridu. Na zníženie vedľajších reakcií sa kombinujú s inhibítormi ACE, niekedy "v jednej tablete" (Enap, berlipril).

Beta-adrenergné blokátory (sotalol, propranolol, anaprilín) nie sú primárnou skupinou pre hypertenziu, ale sú účinné pri súbežnej srdcovej patológii - zlyhanie srdca, tachykardia, koronárna choroba.

Blokátory kalciového kanála sú často predpísané v kombinácii s inhibítorom ACE, sú zvlášť vhodné pre astmu v kombinácii s hypertenziou, pretože nespôsobujú bronchospazmus (riodipín, nifedipín, amlodipín).

Antagonisty angiotenzínového receptora (losartan, irbesartan) sú najpredpisnejšou skupinou liekov na hypertenziu. Účinne znižujú tlak, nevyvolávajú kašeľ, ako mnoho inhibítorov ACE. Ale v Amerike sú obzvlášť časté kvôli 40% zníženiu rizika Alzheimerovej choroby.

Pri liečbe hypertenzie je dôležité nielen vybrať účinný režim, ale aj dlhodobo užívať lieky, dokonca aj na celý život. Mnohí pacienti veria, že keď sa dosiahne normálna hladina tlaku, liečba sa môže zastaviť a pilulky sa ulovia v čase krízy. Je známe, že nesystematické používanie antihypertenzív je dokonca škodlivejšie pre zdravie ako úplná neprítomnosť liečby, preto je informovanie pacienta o trvaní liečby jednou z dôležitých úloh lekára.

Rozsah, stupeň, riziká hypertenzie. Takmer komplikovaný

Pacient trpiaci vysokým krvným tlakom nerozumie rozdielu medzi slovami hypertenzia a arteriálna hypertenzia. Lekár napíše diagnózu na ambulantnej karte a tiež označuje niektoré čísla. Napríklad AG 2, riziko 3. Rovnako nie je jasné, čo znamená 2 a aké riziko 3 to znamená. Rozhodli sme sa vyplniť medzeru v poznatkoch a podrobne vysvetliť všetko o stupňoch a rizikách arteriálnej hypertenzie.

Preložiť pojmy

Ruskojazyční lekári často používajú termín hypertenzia a v zahraničí sa častejšie používa termín arteriálna hypertenzia.

Termín hypertenzia má grécke korene. Kde predpona "hyper" znamená "nad", "nad" a "tonos" - napätie. To znamená, že termín arteriálna hypertenzia znamená vysoké napätie artérií v doslovnom znení.

Pojem hypertenzia v druhej časti slova je latinského pôvodu. To znamená, že prefix "hyper" je zachovaný, ale "tensio" je latinská verzia slova stres. Preto neexistuje zásadný rozdiel medzi zvyčajnou hypertenziou a novodobou hypertenziou. V skutočnosti sú synonymá.

Rusky hovoriaci lekári častejšie používajú termín hypertenzia a v zahraničí sa hypertenzia zlepšila. Preto, čo je napísané vo vašej ambulantnej karte, hypertenziou alebo hypertenziou, to vždy znamená jednu vec - syndróm systematicky vysokého krvného tlaku, ktorý nemá žiadnu inú základnú príčinu.

Ak zvýšenie krvného tlaku má ďalšie provokatívne príčiny, je to otázka sekundárnej hypertenzie - symptomatickej, nefrogénnej, endokrinnej, atď. Len 10% prípadov je priradených k podielu sekundárnej hypertenzie. Zvyšných 90% je primárna hypertenzia (nevyhnutná).

Koncepcia cieľových orgánov

Jedným z prvých orgánov "cieľov", ktoré ovplyvňujú hypertenziu, je srdce.

Ak osoba chronicky trpí systematickým zvýšením krvného tlaku, začnú sa v tele začať objavovať nepriaznivé zmeny. Po prvé, vysoký tlak spôsobuje orgány, ktoré lekári volajú ciele trpieť. Toto je:

Tieto orgány sú mimoriadne obľúbené v oblasti hypertenzie, a to je na nich, že riadi svoje útoky na prvom mieste. Klasifikácia hypertenzie spočíva práve na jej účinku na cieľové orgány.

Stupeň a stupeň hypertenzie

Tradičná klasifikácia arteriálnej hypertenzie zahŕňala tri stupne ochorenia. 1,2, 3 štádiá hypertenzie charakterizujú vývoj ochorenia v čase, t.j. odrážajú zvýšené negatívne zmeny, ktoré sa vyskytujú v tele v priebehu rokov.

Od roku 1999 sa klasifikácia arteriálnej hypertenzie postupne považuje za vhodnejšiu. Každý z troch stupňov hypertenzie naznačuje určité výkyvy v digitálnom meraní krvného tlaku. Rozdelenie na 3 stupne je tradične a je nasledovné:

V niektorých klasifikáciách je vhodný štvrtý stupeň hypertenzie. Jeho limity začínajú systolickými indikátormi 210, diastolickými - nad 110. Ak lekár označuje štvrtý stupeň patológie, potom indikuje digitálne ukazovatele krvného tlaku, nie však závažnosť stavu pacienta, pretože stupeň 3 je tiež považovaný za závažný.

Teraz o štádiách hypertenzie

Prvý stupeň hypertenzie nie je charakterizovaný poškodením cieľových orgánov. Pacienti zvyčajne nechodia k lekárovi, lebo všeobecný stav takmer netrpí. Prvý stupeň arteriálnej hypertenzie je reverzibilný stav. Preto musíte byť obzvlášť pozorní na svedectvo tonometra. Ak šípka pravidelne stúpa, je potrebné ísť na lekára. Zabrániť ďalšiemu rozvoju hypertenzie.

Druhý stupeň je charakterizovaný pretrvávajúcim zvýšením krvného tlaku. Srdce začína trpieť - ľavá komora sa zvyšuje a "zahusťuje". Niekedy sa k zmenám v srdci pridávajú defekty sietnicových ciev.

Tretia etapa je čas komplikácií zo všetkých cieľových orgánov. Pacienti už majú angínu pectoris, zlyhanie obličiek, encefalopatiu a iné patologické stavy. Často sa tretie štádium hypertenzie vyskytuje, keď už existuje história srdcového infarktu, mozgovej príhody, krvácania z podložia, aneuryzmy a iných ochorení.

Aké sú riziká?

Zlé návyky, vek, obezita - nie je úplný zoznam faktorov, ktoré významne zvyšujú pravdepodobnosť arteriálnej hypertenzie (hypertenzie)

Teraz budeme rozumieť známym rizikám, ktoré lekár uvádza v diagnostike po čiarku. Medzi faktory, ktoré sú ohrozené, sa vezmú do úvahy mnohé okolnosti. Tu je zoznam hlavných:

 • Vek, u mužov nad 55 rokov, u žien nad 65 rokov.
 • Poruchy spektra krvných lipidov - dyslipidémia.
 • Vysoká hladina glukózy v krvi.
 • Obezita.
 • Fajčenia.
 • Dedičná predispozícia k hypertenzii.

Lekár berie do úvahy prítomnosť jedného alebo viacerých faktorov na určenie rizika vzniku patológií kardiovaskulárneho systému.

 • Pri kombinácii s hypertenziou stupňa 1 s jedným alebo dvoma nepriaznivými faktormi sa stanoví riziko 1.
 • Ak je AG 2 kombinovaná s 1-2 faktormi, riziko z nízkeho stavu je mierne a je označené ako riziko 2.
 • Riziko 3 (vysoké) zahŕňa tri nepriaznivé faktory a je kombinované s AH 2-3 stupňami.
 • Riziko 4 naznačuje prítomnosť viac ako troch negatívnych faktorov v kombinácii s hypertenziou o 3 stupne.

Toto je moderná klasifikácia arteriálnej hypertenzie. Predchádza jej veľa možností. Napríklad hypertenzia bola rozdelená farbou. Áno, nenechajte sa prekvapiť, hypertenzia bola rozdelená na červenú a bielu. Bolo založené na zafarbenie kože pacienta. V prvom prípade sa bral do úvahy tón bledej kože a ochladenie končatín, v druhom prípade červená pleť hypertonikov.

Koncepcia benígnej a malígnej hypertenzie naďalej existuje, sú úspešne používané lekármi. Malígna sa považuje za rýchlo rastúcu hypertenziu, ktorá je zle korektná. Benígna forma je ochorenie, ktoré reaguje na liečbu a je v stabilnej remise.

Arteriálna hypertenzia je nebezpečná počiatočnou absenciou príznakov. Pacient nie je ničím narušený, takže nevidí dôvod navštíviť lekára. Pamätajte na zradu choroby a prevalenciu hypertenzie. V dnešnej dobe musí byť tonometer v akejkoľvek rodine, aby si všimol prvé príznaky ochorenia a aby konal včas. Vo vzťahu s hypertenziou by ste mali byť opatrní a pozorní. Nepriateľ je veľmi šikovný a šikovne maskovaný. Pamätajte si, že aj na pozadí stresu a nedostatku spánku sa krvný tlak pre všetkých nezvyšuje. Ak sa zvýši váš krvný tlak, znamená to, že hypertenzia už pripravuje cestu pre vás. Zastavte to na prvej úrovni!

Podobne ako tento článok? Povedzte svojim priateľom o článku o sociálnych sieťach. To nie je ťažké robiť - stačí kliknúť na príslušné tlačidlo nižšie.

Stage riziko arteriálnej hypertenzie

Termín "arteriálna hypertenzia", ​​"arteriálna hypertenzia" označuje syndróm zvyšovania krvného tlaku (BP) pri hypertenzii a symptomatickej arteriálnej hypertenzii.

Treba zdôrazniť, že prakticky neexistuje žiadny sémantický rozdiel v pojmoch hypertenzia a hypertenzia. Ako vyplýva z etymológie, hyper - od gréčtiny. nad, nad - predpona indikujúca prebytok normy; tensio - od lat. - napätie; tonus - z gréčtiny. - napätie. Preto výrazy "hypertenzia" a "hypertenzia" v podstate znamenajú rovnakú vec - "preťaženie".

Historicky (od doby GF Lang) sa stalo, že termín "hypertenzia" av dôsledku toho "arteriálna hypertenzia" sa používa v Rusku, termín "arteriálna hypertenzia" sa používa v zahraničnej literatúre.

Hypertenzným ochorením (GB) sa bežne chápe, že je to chronicky tečúce ochorenie, ktorého hlavným prejavom je syndróm hypertenzie, ktorý nie je spojený s prítomnosťou patologických procesov, pri ktorých je zvýšenie krvného tlaku (BP) spôsobené známymi, v mnohých prípadoch vyhnútými príčinami (symptomatická arteriálna hypertenzia) (Odporúčania VNOK, 2004).

Klasifikácia arteriálnej hypertenzie

I. Fázy hypertenzie:

 • Hypertenzia (GB) stupeň I znamená absenciu zmien v "cieľových orgánoch".
 • Hypertenzia (GB) stupeň II sa stanovuje za prítomnosti zmien jedného alebo viacerých "cieľových orgánov".
 • Hypertenzívna srdcová choroba (GB) stupeň III sa stanovuje za prítomnosti súvisiacich klinických stavov.

II. Stupne arteriálnej hypertenzie:

Stupne arteriálnej hypertenzie (hladiny krvného tlaku (BP)) sú uvedené v tabuľke č. 1. Ak hodnoty systolického krvného tlaku (BP) a diastolického krvného tlaku (BP) spadajú do rôznych kategórií, potom sa stanoví vyšší stupeň arteriálnej hypertenzie (AH). Najpresnejšie je možné stanoviť stupeň artériovej hypertenzie (AH) v prípade novo diagnostikovanej arteriálnej hypertenzie (AH) a u pacientov, ktorí neužívajú antihypertenzívne lieky.

Stupeň a stupeň hypertenzie

Pri popisovaní hypertenzie alebo hypertenzie je veľmi časté rozdeliť túto chorobu na stupne, stupne a stupne kardiovaskulárneho rizika. Niekedy sa lekári dokonca zmätia týmito slovami, nie ako ľudia, ktorí nemajú lekárske vzdelanie. Pokúsme sa objasniť tieto definície.

Čo je hypertenzia?

Arteriálna hypertenzia (AH) alebo hypertenzná choroba (GB) je trvalé zvýšenie hladín krvného tlaku (BP) nad normálnymi hladinami. Táto choroba sa nazýva "tichý vrah", pretože:

 • Väčšinu času sa nevyskytujú žiadne zjavné príznaky.
 • Ak sa nelieči s AH, poškodenie srdcového systému spôsobené zvýšeným krvným tlakom prispieva k rozvoju infarktu myokardu, mŕtvice a iných zdravotných hrozieb.

Stupeň arteriálnej hypertenzie

Stupeň hypertenzie priamo závisí od úrovne krvného tlaku. Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie kritériá na určenie stupňa hypertenzie.

Dve najčastejšie klasifikácie arteriálnej hypertenzie podľa úrovne krvného tlaku sú klasifikácia Európskej kardiologickej spoločnosti a klasifikácia Spoločného národného výboru (POC) na prevenciu, rozpoznanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (USA).

Tabuľka 1. Klasifikácia Európskej kardiologickej spoločnosti (2013)

Stage hypertenzia

Klasifikácia hypertenzie po jednotlivých stupňoch sa vo všetkých krajinách nepoužíva. Nie je súčasťou európskych a amerických odporúčaní. Stanovenie štádia GB sa uskutočňuje na základe posúdenia progresie ochorenia - teda léziami iných orgánov.

Tabuľka 4. Etapy hypertenzie

Ako je zrejmé z tejto klasifikácie, vyjadrené symptómy arteriálnej hypertenzie sú pozorované len v štádiu III ochorenia.

Ak sa pozriete pozorne na túto gradáciu hypertenzie, môžete vidieť, že ide o zjednodušený model určenia kardiovaskulárneho rizika. Avšak v porovnaní s SSR definícia štádia hypertenzie uvádza iba skutočnosť prítomnosti lézií iných orgánov a neposkytuje žiadne prognostické informácie. To znamená, že nepovedie lekárovi, aké je riziko vzniku komplikácií u konkrétneho pacienta.

Cieľové hodnoty krvného tlaku pri liečbe hypertenzie

Bez ohľadu na stupeň hypertenzie je potrebné usilovať sa o dosiahnutie týchto cieľových hodnôt krvného tlaku:

 • U pacientov 2. To sa dá dosiahnuť zdravým stravovaním a telesnou aktivitou. Dokonca aj mierna strata hmotnosti u obéznych ľudí môže výrazne znížiť krvný tlak.

Tieto opatrenia spravidla postačujú na zníženie krvného tlaku u relatívne zdravých ľudí s hypertenziou s 1 stupňom.

Liečba liečiv môže byť potrebná u pacientov mladších ako 80 rokov, ktorí majú príznaky poškodenia srdca alebo obličiek, diabetes mellitus, mierne vysoké, vysoké alebo veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko.

Zvyčajne v prípade hypertenzie 1 stupňa sú pacienti mladší ako 55 rokov najskôr predpísaní jeden liek z nasledujúcich skupín:

 • Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE - ramipril, perindopril) alebo blokátory angiotenzínového receptora (ARA - losartan, telmisartan).
 • Beta-blokátory (môžu byť predpísané mladým ľuďom s intoleranciou na inhibítory ACE alebo ženami, ktoré môžu otehotnieť).

Ak je pacient starší ako 55 rokov, je najčastejšie predpísaný blokátor kalciových kanálov (bisoprolol, carvedilol).

Predpísanie týchto liekov je účinné v 40 až 60% prípadov hypertenzie 1. stupňa. Ak po 6 týždňoch hladina krvného tlaku nedosiahne cieľ, môžete:

 • Zvýšte dávku lieku.
 • Nahraďte lieky zástupcovi inej skupiny.
 • Pridať iný nástroj z inej skupiny.

Hypertenzia 2 stupne

Hypertenzia stupňa 2 je trvalý nárast krvného tlaku v rozmedzí od 160/100 do 179/109 mm Hg. Art. Táto forma arteriálnej hypertenzie má strednú závažnosť, je potrebné začať liečbu liekom s ňou, aby sa zabránilo jej progresii na stupeň 3 hypertenzie.

Pri stupňoch 2 sú príznaky hypertenzie častejšie ako u 1. stupňa, môžu byť výraznejšie. Neexistuje však priamy pomerný vzťah medzi intenzitou klinického obrazu a hladinou krvného tlaku.

Pacienti s hypertenziou 2. stupňa sú povinní vykonať zmenu životného štýlu a okamžité zahájenie antihypertenzívnej liečby. Liečebné režimy:

 • ACE inhibítory (ramipril, perindopril) alebo ARB (losartan, telmisartan) v kombinácii s blokátormi vápnikového kanála (amlodipín, felodipín).
 • V prípade intolerancie na blokátory kalciového kanála alebo príznakov srdcového zlyhania sa používa kombinácia ACE inhibítora alebo ARB s tiazidovými diuretikami (hydrochlorotiazid, indapamid).
 • Ak pacient už užíva betablokátory (bisoprolol, karvedilol), pridá sa blokátor kalciových kanálov a nie tiazidové diuretiká (aby sa nezvýšilo riziko vzniku cukrovky).

Ak má osoba účinný krvný tlak účinne udržiavanú v cieľových hodnotách najmenej 1 rok, lekári sa môžu pokúsiť znížiť dávku alebo množstvo užívaných liekov. Toto sa má postupovať postupne a pomaly a neustále monitorovať hladinu krvného tlaku. Takáto účinná kontrola arteriálnej hypertenzie môže byť dosiahnutá len kombináciou farmakoterapie s modifikáciou životného štýlu.

Hypertenzia 3 stupne

Hypertenzia stupňa 3 je trvalým zvýšením krvného tlaku ≥ 180/110 mmHg. Art. Ide o ťažkú ​​formu arteriálnej hypertenzie, ktorá vyžaduje okamžitú lekársku liečbu, aby sa zabránilo vzniku akýchkoľvek komplikácií.

Dokonca aj pacienti s hypertenziou triedy 3 nemusia mať žiadne príznaky choroby. Väčšina z nich však stále prejavuje nespecifické príznaky, ako sú bolesti hlavy, závrat, nevoľnosť. Niektorí pacienti s touto hladinou AD sa akútne poškodzujú iné orgány, vrátane srdcového zlyhania, akútneho koronárneho syndrómu, zlyhania obličiek, disekcie aneuryzmy a hypertenznej encefalopatie.

Pri hypertenzii triedy 3, liekové režimy zahŕňajú:

 • Kombinácia inhibítora ACE (ramipril, perindopril) alebo BRA (losartan, telmisartan) s blokátormi kalciového kanála (amlodipín, felodipín) a tiazidovými diuretikami (hydrochlorotiazid, indapamid).
 • Ak sú vysoké dávky diuretík zle tolerované, namiesto toho predpíšte alfa alebo beta-blokátor.

Etapy, stupne, riziká hypertenzie a znaky klasifikácie

Takmer každý, aspoň raz v živote, zažil nárast tlaku a vie, aké problémy spôsobujú hypertenziu. Avšak hypertenzia (GB) nie je taká neškodná, ako sa zdá na prvý pohľad.

Závažné kolísanie tlaku nepriaznivo ovplyvňuje telo a ochorenie chronického priebehu, za predpokladu, že nedochádza k žiadnej liečbe, vedie k najpálčivejším následkom. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa jednotlivé stupne hypertenzie líšia a aké riziká nesú.

Etapa GB

I. etapa

Tlak v etape 1 GB nepresahuje 159/99 mm. Hg. Art. V takom zvýšenom stave krvného tlaku môže byť niekoľko dní. Dokonca aj obyčajný odpočinok, eliminácia stresových situácií pomáha významne znížiť jeho výkonnosť. V závažnejších štádiách už nie je možné normalizovať krvný tlak.

V tomto štádiu vývoja GB neexistujú žiadne známky toho, že cieľové orgány trpia vysokým krvným tlakom, preto v mnohých prípadoch je zaznamenaný takmer asymptomatický priebeh ochorenia. Iba niekedy dochádza k poruchám spánku, bolesti hlavy alebo srdca. Klinické vyšetrenie môže odhaliť malý nárast tónu v podklade tepien.

Hypertenzívne krízy v prvej forme ochorenia sú veľmi zriedkavé a vyskytujú sa vo väčšine prípadov pod vplyvom vonkajších okolností, ako je napríklad počasie alebo silný stres. Tiež často pri menopauze u žien. Štádium ochorenia je počiatočné, preto je dokonale liečiteľné a často existuje dostatok zmeny životného štýlu, nemusí byť potrebná farmakoterapia. S včasným začiatkom liečby a vedomým plnením každého odporúčania je prognóza veľmi priaznivá.

Nasledujúce video hovorí o stupňoch a vlastnostiach hypertenzie:

Etapa II

Úroveň tlaku v stupni 2 GB je v rozmedzí do 179 mm. Hg. Art. (diastolický) a až 109 mm. Hg. Art. (Systolický). Zvyšok nie je schopný priniesť normalizáciu krvného tlaku. Pacient je často trýznivý bolesťou, dýchavičnosťou pri námahe, nespavosťou, závratmi a angínou.

Skupina je charakterizovaná objavením sa prvých znakov vnútorných orgánov. Táto forma ničenia často nemá prakticky žiadny vplyv na ich funkcie. Taktiež neexistujú žiadne jasné subjek- tívne symptómy, ktoré by trápili pacienta. Najčastejšie v štádiu 2 vývoja hypertenzie sú identifikované:

 • znaky charakteristické pre hypertrofiu ľavej komory;
 • množstvo kreatínu v krvi sa zvyšuje;
 • zúženie tepny sa vyskytuje v sietnici;
 • proteín nachádzajúci sa v moči.

Hypertenzné krízy nie sú nezvyčajné v štádiu 2 GB, čo znamená hrozbu vzniku veľmi závažných komplikácií až po mŕtvicu. V tomto prípade nebude možné bez konštantnej farmakoterapie.

Stage hypertenzia

Štádium III

Posledná fáza GB má najťažší priebeh a má najrozsiahlejšiu skupinu porúch vo fungovaní celej skupiny cieľových orgánov. Obličky, oči, mozog, krvné cievy a srdce sú najviac postihnuté. Tlak je charakterizovaný odporom, je dosť ťažké normalizovať jeho úroveň aj pri podmienkach užívania piluliek. Časté zvýšenie krvného tlaku na 180/110 mm. Hg. Art. a vyššie.

Symptómy tretej etapy ochorenia sú v mnohých ohľadoch podobné tým, ktoré sú uvedené vyššie, ale sú spojené pomerne nebezpečné príznaky postihnutých orgánov (napríklad zlyhanie obličiek). Často sa zhoršuje pamäť, vyskytujú sa vážne poruchy srdcového rytmu a zrak sa znižuje.

Hypertenzia má nielen 1, 2, 3 stupne, ale aj 1, 2, 3 stupne, o ktorých budeme ďalej diskutovať.

stupňa

I stupeň

Prvý stupeň závažnosti sa týka najjednoduchšieho, pri ktorom sa zaznamenávajú pravidelné skoky krvného tlaku. Je tiež charakteristická pre ňu, že úroveň tlaku sa môže stabilizovať sama. Najčastejšou príčinou vzniku GB 1 stupňa - konštantného stresu.

Vo videu nižšie bude povedané o stupňoch hypertenzie:

II stupeň

Mierny stupeň hypertenzie sa vyznačuje nielen nemožnosťou samo-stabilizácie krvného tlaku, ale aj skutočnosťou, že obdobia normálneho tlaku sú veľmi krátke. Hlavným prejavom sú silné bolesti hlavy.

Ak sa ochorenie vyvíja veľmi rýchlo, môžeme hovoriť o malígnom priebehu hypertenzie. Táto forma je veľmi nebezpečná, pretože sa táto choroba môže rýchlo rozvinúť.

Stupne hypertenzie

III stupeň

Pri 3 stupňoch tlaku GB zostáva vždy v stále zdvihnutom stave. Ak dôjde k poklesu krvného tlaku, osoba je prenasledovaná slabosťou, ako aj mnohými ďalšími príznakmi z vnútorných orgánov. Zmeny, ktoré sa vyskytli pri tomto stupni choroby, sú už nezvratné.

Tiež klasifikácia hypertenzie zahŕňa okrem 1, 2, 3 stupňov a stupňov, 1, 2, 3, 4 riziká, o ktorých budeme diskutovať neskôr.

riziká

Nízka, nevýznamná

Ženy vo veku najmenej 65 rokov a muži mladší ako 55 rokov, ktorí vyvinuli štádium 1 miernej hypertenzie, majú najnižšie riziko komplikácií. Počas nasledujúcich 10 rokov iba asi 15% získalo vaskulárne alebo srdcové patológie, ktoré sa vyvinuli na pozadí ochorenia. Takýchto pacientov často vedú terapeuti, lebo kardiológ nedáva zmysel vážnej liečby.

Ak sa stále vyskytuje mierne riziko, pacienti musia v blízkej budúcnosti (nie dlhšie ako 6 mesiacov) pokúsiť sa výrazne zmeniť svoj životný štýl. Na určitý čas môže byť pozorovaný lekárom s pozitívnym trendom. Ak táto liečba neprinesie výsledky a pokles tlaku sa nedá dosiahnuť, lekári môžu odporučiť zmenu taktiky liečby, ktorá by vyžadovala predpisovanie liekov. Lekári však často trvajú na zachovaní zdravého životného štýlu, pretože takáto liečba nebude mať žiadne negatívne dôsledky.

priemerný

Táto skupina zahŕňa pacientov s hypertenziou druhého aj prvého typu. Úroveň krvného tlaku zvyčajne nepresahuje ukazovatele 179/110 mm. Hg. Art. Pacient v tejto kategórii môže mať 1-2 rizikové faktory:

 1. dedičnosť,
 2. fajčenie,
 3. obezita
 4. nízka fyzická aktivita
 5. vysoký cholesterol
 6. znížená glukózová tolerancia.

Počas 10 rokov pozorovania v 20% prípadov je možný vývoj kardiovaskulárnych ochorení. Zmena bežného spôsobu života je nevyhnutne zahrnutá do zoznamu liečebných činností. Počas 3 až 6 mesiacov nemusia byť lieky predpisované, aby poskytli pacientovi šancu normalizovať svoj stav prostredníctvom zmien života.

vysoký

Riziková skupina s vysokou pravdepodobnosťou zistenia komplikácií by mala zahŕňať aj pacientov s 1 a 2 formami hypertenzie, ale ak už majú viaceré predisponujúce faktory opísané vyššie. Zvyčajne sa na ne odkazujú aj akékoľvek lézie cieľových orgánov, diabetes mellitus, zmeny v retinálnych cievach, vysoké hladiny kreatinínu a ateroskleróza.

Rizikové faktory môžu chýbať, ale pacient s hypertenziou 3. stupňa patrí do tejto skupiny pacientov. Všetky z nich už pozoruje kardiológ, pretože hypertenzné ochorenie je väčšinou dlhodobé. Pravdepodobnosť komplikácií dosahuje 30%. Zmena životného štýlu môže byť použitá ako pomocná taktika, ale hlavnou časťou terapie je liečba. Výber liekov by sa mal uskutočniť v krátkom čase.

Ďalej budeme hovoriť o závažnej diagnóze: stupeň 3 hypertenzie, riziko 4.

Riziká hypertenzie

Veľmi vysoká

Pacienti s najvyššou pravdepodobnosťou riziko komplikácií srdca a krvných ciev - je skupina pacientov, ktorí majú stupeň 3 GB alebo 1. a 2. stupeň v prítomnosti jej, porušenie na strane cieľa. Táto skupina patrí k jednému z najmenších. Hlavné ošetrenie sa vykonáva v nemocnici. Liečba sa aktívne vykonáva a často zahŕňa niekoľko skupín liekov.

Pravdepodobnosť výskytu komplikácií je viac ako 30%.

Nasledujúce video obsahuje užitočné informácie o stupňoch a stupňoch hypertenzie:

Hypertenzia 1, 2, 3 a 4 stupne

Človek je nažive, zatiaľ čo jeho srdce bije. Srdcové "čerpadlo" zabezpečuje krvný obeh v cievach. V tomto ohľade existuje taká vec, ako je krvný tlak. Krátka - BP. Akékoľvek odchýlky od normálneho krvného tlaku sú smrteľné.

Riziká rozvoja hypertenzie

Riziko vzniku hypertenzie alebo hypertenzie - vysoký krvný tlak - je súhrn faktorov. Preto čím viac je, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa človek stane hypertenziou.

Rizikové faktory pre hypertenziu:

genetická predispozícia. Nebezpečenstvo ochorenia je vyššie u tých, ktorí majú vysoký krvný tlak medzi príbuznými prvého stupňa: otec, matka, staré mamy, starí otcovia, súrodenci. Čím viac blízkych príbuzných trpí vysoký krvný tlak, tým väčšie riziko;

vek nad 35 rokov;

stres (hypertenzia) a psychický stres. Heartbeat zvyšuje stresový hormón - adrenalín. Okamžite zužuje nádoby;

užívanie určitých liekov, ako sú perorálne kontraceptíva a rôzne doplnky stravy - doplnky stravy (iatrogénna hypertenzia);

zlé návyky: fajčenie alebo zneužívanie alkoholu. Komponenty tabaku spôsobujú kŕče krvných ciev - nedobrovoľné kontrakcie steny. Tým sa zužuje lúmen toku krvi;

ateroskleróza - blokácia krvných ciev plakmi. Celkový cholesterol nesmie prekročiť 6,5 mmol / l krvi;

zlyhanie obličiek (nefrogénna hypertenzia);

endokrinopatia nadledvín, štítnej žľazy alebo hypofýzy;

prebytok soli v potravinách. Soľ vyvoláva spazmus tepien a zachováva tekutinu v tele;

nečinnosť. Hypodynamia sprevádza pomalý metabolizmus - metabolizmus - a postupne oslabuje telo ako celok;

nadváhou. Každý ďalší kilogram zvyšuje krvný tlak o 2 milimetre ortuti - mm Hg;

náhla zmena počasia;

chronická spánková deprivácia a ďalší "provokatéri".

Väčšina rizikových faktorov hypertenzie je úzko prepojená. Napríklad silní fajčiari vo väčšine prípadov vyvíjajú aterosklerotické pláty a fyzicky pasívni a podvyživení ľudia rýchlo zosilnia. Takéto kombinácie faktorov významne zvyšujú riziko patologických abnormalít srdca.

V závislosti od kombinácie a stupňa prejavu uvedených faktorov, ako aj pravdepodobnosti výskytu kardiovaskulárnych komplikácií v nasledujúcom desaťročí existuje 4 typy rizika rozvoja arteriálnej hypertenzie:

nízke (riziko menej ako 15%);

stredné (od 15 do 20%);

vysoká (viac ako 20%);

veľmi vysoká (viac ako 30%).

Rizikové faktory pre nástup arteriálnej hypertenzie sú tiež rozdelené na 2 typy, kde je to možné ich odstránenie: opraviteľné (nastaviteľné) a nie. Napríklad človek môže prestať fajčiť, ale nemôže zmeniť svoj rodokmeň. Veľkosť rizika je zhrnutá z množstva ukazovateľov. Pacient s hypertenziou s 1 stupňom, ktorý začína zneužívať alkohol, výrazne zvýši percentuálnu šancu na vznik komplikácií.

Hypertenzia je celkom liečiteľná. Veľa tu závisí od včasnej diagnózy choroby, od tvrdohlavosti pacienta, od jeho pripravenosti radikálne zmeniť životný štýl.

Vyberte požadovanú položku:

Hypertenzia 1 stupeň

Arteriálna hypertenzia môže byť primárna, t.j. rozvíjať nezávisle a sekundárne - byť komplikáciou inej choroby. V druhom prípade sa liečba uskutočňuje v komplexe, pretože je nevyhnutné nielen normalizovať tlak, ale aj vyliečiť súvisiacu chorobu.

Normálna hodnota BP je 120 pri 80 mm Hg. To je "ideálny" význam, ako sa hovorí, pre astronautov. 120 je takzvaný horný BP alebo systolický tlak (s maximálnym kontrakciou steny srdcového svalu). A 80 - nižšia postava alebo takzvaný diastolický tlak (s maximálnou relaxáciou). Preto sa hypertenzia rozdelí na systolickú, diastolickú a zmiešanú (systolodiastolickú), v závislosti od toho, či horná alebo dolná hodnota presahuje prahovú hodnotu.

So zúžením prietoku krvi srdce vynakladá väčšie úsilie na to, aby krv presunulo do ciev, rýchlejšie sa vyčerpalo a začalo pracovať s prerušeniami. Zvýšenie srdcovej frekvencie - srdcová frekvencia - nepriaznivo ovplyvňuje prácu celého organizmu. Vzduch a živiny obsiahnuté v krvi nemajú čas na vstup do buniek.

Ako akákoľvek choroba, hypertenzia postupuje bez liečby. Predhypertenzívny stav, predhypertenzia, predchádza vzniku prvých hypertenzných symptómov.

Zo štádia vývinu choroby závisí jeho závažnosť:

"Soft" alebo svetlo;

stredná alebo hraničná;

veľmi ťažké alebo izolované systolické.

Inak sa hypertenzia 1 stupňa nazýva mierna forma tejto choroby. Horná rýchlosť krvného tlaku sa pohybuje od 140 do 159 a nižšia je 90-99 mm Hg. Poruchy v činnosti srdca sa vyskytujú spazmodicky. Útoky spravidla prechádzajú bez následkov. Toto je predklinická forma hypertenzie. Periódy exacerbácií sa striedajú s úplným zmiznutím príznakov ochorenia. Počas remisie má pacient normálny tlak.

Diagnóza hypertenzie je jednoduchá - je to meranie krvného tlaku s tonometrom. Pre presnú diagnózu sa postupuje trikrát denne v pokojnej atmosfére a v uvoľnenom stave.

Pravidelná kontrola krvného tlaku je potrebná aj u ľudí s nízkym rizikom vzniku hypertenzie. Jeden potenciálne nebezpečný faktor stačí na to, aby ste pozorne sledovali prácu svojho srdca. Pre tých, ktorí sú do veľkej miery predisponovaní k ochoreniu srdca, je vhodné zakúpiť si doma kardiovasor - prístroj EKG - elektrokardiogram. Každá choroba je ľahšie liečiteľná v počiatočnom štádiu.

Symptómy hypertenzie 1 stupeň

Symptómy hypertenzie 1 stupeň zahŕňajú:

bolesť hlavy, progresívne s námahou;

bolesť bolesti alebo šitia na ľavej strane hrudníka, ktorá prechádza do ramena a ramena;

čierne bodky pred očami.

Nesmieme zabúdať, že pri miernej hypertenzii sa všetky tieto príznaky vyskytujú zriedkavo. Ak po silnej fyzickej námahe sa pulz zvýšil alebo je ťažké zaspať v dôsledku hlučných susedov, nemali by ste sa panikať a považovať sa za hypertenznú.

Počas obdobia zlepšenia sa pacient cíti skvelo. Mierna hypertenzia má všetky príznaky srdcového zlyhania. Závažnejšie stupne ochorenia sa líšia len pretrvávaním príznakov a výskytom komplikácií.

Komplikácie hypertenzie 1 stupeň

Komplikácie zahŕňajú:

renálna skleróza - nefroskleróza;

hypertrofia srdcového svalu (ľavá komora).

Väčšina ľudí si myslí, že miernu hypertenziu možno vyliečiť bez následkov. Riziko komplikácií s jedným stupňom je priemerné, t.j. asi 15%. Vysoký tlak v cievach spôsobený zúžením ich lúmenu vedie k nedostatočnému prívodu krvi do tkanív. Nedostatok kyslíka a živín vedie k smrti jednotlivých buniek a celých orgánov. Nekróza začína miestnymi ohniskovými léziami. Po čase, bez liečby, je ischemická mŕtvica nevyhnutná.

Cirkulačné poruchy nevyhnutne spôsobujú metabolickú poruchu. To je škodlivé pre dýchanie a výživu buniek akéhokoľvek druhu. Patologické zmeny sú nevyhnutné, napríklad skleróza - nahradenie spojivovým tkanivom. Pri nefroskleróze sú obličkové steny patologicky zhutnené, orgán sa "zmršťuje". V tomto ohľade je vylučovaciu funkciu narušená a močovina vstupuje do krvného obehu.

Ak sú krvné cievy zúžené, potom je srdce prehnané, aby krvácalo cez ne. To vedie k patologickému zvýšeniu srdcového svalu. Takáto hypertrofia sa nazýva pravá alebo pracovná. Objem a hmotnosť ľavej komory sa zvyšujú v dôsledku zahustenia jej steny. Táto patológia sa inak nazýva kardiomyopatia. Srdce prispôsobuje svoju štruktúru potrebám tela. Dodatočné svalové tkanivo mu umožňuje skracovať viac. Zdá sa, aké by mohlo byť nebezpečenstvo? "Opuchnuté" srdce môže stláčať susedné cievy a nerovný rast svalov uzatvára výstup z ľavej komory. Hypertrofia srdca niekedy vedie k náhlej smrti.

Komplikácie hypertenzie 1. stupňa sú extrémne zriedkavé. Aby sa im zabránilo, stačí minimalizovať riziko vzniku hypertenzie, t.j. odstrániť príčiny, príčiny.

Liečba hypertenzie 1 stupeň

Po prvé, lekár poradí pacientovi, aby zmenil svoj životný štýl. Pacientovi sa odporúča tichý spánok, vyhýbanie sa stresu, cielené relaxačné cvičenia, špeciálna strava, cvičenie atď. Ak tieto opatrenia nestačí, použite lekársku terapiu.

Nasledujúce lieky sú predpísané kardiológom:

sedatíva a iné antihypertenzíva.

Lieky sú vyberané prísne individuálne, pretože mnoho hypertonikov má komorbidné podmienky. Voľba liekov je ovplyvnená vekom pacienta a užívanými liekmi. Častejšie sú antihypertenzídy predpísané v kombináciách. Dokonca sa produkujú aj tablety s pevnými kombináciami potrebných liečiv.

Ak je možné zastaviť chorobu v počiatočnej fáze, úplne ju zbaviť, v budúcnosti by sme nemali zanedbávať prevenciu. Jeho princíp je jednoduchý - vyhýba sa všetkým rizikovým faktorom vzniku výskytu hypertenzie. Vďaka zdravému životnému štýlu je možné zabrániť výskytu dokonca dedičných patológií.

Trieda hypertenzie 2

Toto je mierna hypertenzia. Horný krvný tlak je 160 - 179 mm Hg a nižší - 100 - 109 mm Hg. V tomto štádiu ochorenia sú obdobia zvyšovania tlaku dlhšie. BP zriedkavo sa vráti do normálu.

V závislosti od rýchlosti prechodu hypertenzie z jedného štádia do druhého sa rozlišuje benígna a malígna arteriálna hypertenzia. Keď druhá choroba postupuje tak rýchlo, že je často smrteľná. Hypertenzia je nebezpečná, pretože zvýšenie rýchlosti krvi cez cievy vedie k zahusteniu ich steny a ďalšiemu zúženiu lúmenu.

Symptómy hypertenzie stupňa 2

Typické príznaky arteriálnej hypertenzie sa prejavujú už v miernej forme ochorenia.

V druhej fáze sú spojené tieto príznaky:

pocit pulzácie v hlave;

hyperémia - pretekanie krvných ciev, napríklad sčervenanie kože;

mikroalbuminúria - prítomnosť albumínových proteínov v moči;

necitlivosť a zimnica prstov;

patológia fundusu;

hypertenzné krízy - náhly nárast tlaku (niekedy 59 jednotiek naraz);

výskyt alebo zhoršenie príznakov poškodenia cieľových orgánov.

Vyskytne sa únava, letargia a opuch, pretože oblička je zapletená do patologického procesu. Hypertenzívny záchvat môže byť sprevádzaný vracaním, močením a poruchami stolice, dýchavičnosťou, slzami. Niekedy trvá niekoľko hodín. Komplikácie hypertenznej krízy - infarktu myokardu a pľúcneho edému alebo mozgu.

Formy hypertenznej krízy:

neurovegetatívna (zvýšená srdcová frekvencia, nadmerná precitlivenosť, tremor na rukách, nepohnutá panika, sucho v ústach);

edém (letargia, edém očných viečok, inhibované vedomie);

Symptomatické 2 stupne hypertenzie sú pacientmi viac tolerované. Stále trpí patologickými prejavmi vysokého krvného tlaku. Choroba sa v tejto fáze odmieta a často sa vracia.

Komplikácie stupňa 2 hypertenzie

Komplikácie stupňa 2 hypertenzie zahŕňajú nasledujúce ochorenia:

aneuryzma aorty - patologický výčnelok jeho steny.

Cieľové orgány, t.j. vnútorné orgány postihnuté hypertenziou zahŕňajú:

Krvácania v rôznych orgánoch sa vyskytujú, pretože steny krvných ciev sa stále zväčšujú, strácajú elasticitu a stávajú sa krehkými. Zvýšený prietok krvi ľahko ničí takéto cievy. Reverzný proces sa vyskytuje pri vývoji aneuryzmy. Tu sú steny zo zvýšeného krvného obehu napnuté a zúžené. Sú tak oslabené, že sú ľahko roztrhané.

Patologicky úzky lumen zvyšuje pravdepodobnosť vzniku aterosklerózy - ukladanie tuku na steny - a trombózy - blokuje ich trombom. Exsanguinácia mozgových buniek vedie k hladovaniu kyslíkom a k ich smrti. Tento jav sa nazýva encefalopatia. Ischémia je kyslíková deprivácia srdca. Angina - konštantná sterná bolesť.

Patologické procesy, ktoré sa spojili s hlavnou chorobou, sa v súvislosti s ňou vyvíjajú. Preto ak nezačnete liečbu včas alebo porušujete zákazy pre lekársky predpis, cieľové orgány budú stále viac a viac a bude takmer nemožné znovu získať zdravie.

Porucha hypertenzie stupeň 2

Hypertenzívni pacienti sú v pravidelnej evidencii a pravidelne sa vyšetrujú. Okrem denného merania tlaku sú pravidelne predpísané EKG. V niektorých prípadoch môže byť potrebný ultrazvuk - ultrazvukové vyšetrenie srdca, analýza moču, krvné testy a ďalšie diagnostické postupy. Hypertenzívni pacienti s miernou formou ochorenia sú menej účinní ako zdraví ľudia.

Ak dôjde k pretrvávajúcemu poškodeniu telesných funkcií kvôli hypertenzii, pacient je poslaný do úradu na vyšetrenie na získanie lekárskej a sociálnej hodnotiacej správy. V zriedkavých prípadoch sa pacienti s hypertenziou vyšetrujú doma, v nemocnici alebo dokonca v neprítomnosti. Niekedy program dodatočného vyšetrenia. Pre osoby so zdravotným postihnutím vypracujú špecialisti z odboru zdravotnej a sociálnej expertízy povinný individuálny rehabilitačný program.

Na určenie skupiny postihnutia odborná komisia spolu so stupňom hypertenzie zohľadňuje tieto faktory:

informácie o histórii hypertenzívnych kríz;

pracovných podmienok pacienta.

Postup pri vytváraní skupiny zdravotne postihnutých je potrebný pre riadne zamestnanie. Či bude ľahké nájsť zamestnávateľa, ktorý je pripravený vyrovnať sa s prácou "menejcenného" zamestnanca, je ďalšia otázka. Ak uchádzač pri podaní žiadosti o zamestnanie predkladá doklady potvrdzujúce zdravotné postihnutie, musí podľa federálnych právnych predpisov dostať potrebné pracovné podmienky.

Zamestnávatelia sa zdráhajú prijímať ľudí so zdravotným postihnutím, pretože trvanie pracovného času pre nich je znížené pri zachovaní plnej mzdy (pre skupiny 1 a 2). Okrem toho sú nútení ísť do nemocnice častejšie ako ostatní zamestnanci a ich ročná dovolenka sa zvyšuje. V tomto ohľade väčšina osôb so zdravotným postihnutím troch skupín skryje svoje ochorenia, aby získali vysokú platbu. Porušenie lekárskych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok v priebehu času vedie k zhoršeniu choroby.

Osoby so zdravotným postihnutím troch skupín dostávajú peňažné dávky a môžu pracovať s určitými obmedzeniami:

silné vibrácie a šum sú kontraindikované;

nemôžete pracovať nadčas, o víkendoch alebo na nočnej zmene bez súhlasu zamestnanca;

trvalé fyzické alebo psychoemočné napätie nie je povolené;

zákaz práce vo vysokej nadmorskej výške, v horúcich predajniach, na nebezpečných mechanizmoch;

zníženie trvania práce s vysokou koncentráciou pozornosti;

sedemhodinový pracovný deň.

Zvláštnym prípadom je malígna arteriálna hypertenzia o 2 stupne. Jeho vývoj je taký rýchly a stav pacienta je ťažký, že komisia mu priradí zdravotné postihnutie 2. skupiny. Toto je nepracovná skupina. S 2 a 3 stupňami zdravotného postihnutia sa lekárske a sociálne skúsenosti vykonávajú každoročne. Osoby so zdravotným postihnutím nasledujúcich kategórií sú vyňaté z opätovného preskúmania:

muži starší ako 60 rokov;

ženy staršie ako 55 rokov;

ľudia s nezvratnými anatomickými poruchami.

Priradenie zdravotného postihnutia z dôvodu potreby sociálnej ochrany pacientov s hypertenziou. Jeho schopnosť pracovať je obmedzená.

Liečba hypertenzie 2 stupne

V tejto fáze choroby bez liekov nemôže robiť. Tablety sa užívajú pravidelne, ak je to možné v rovnakú dennú dobu. Pacient by si nemal myslieť, že na to, aby sa ochorenie zbavil, bude stačiť len užívať lieky. Ak to urobí a súčasne sa ubližuje napr. Mastnými jedlami a alkoholom, pozitívny účinok terapie rýchlo zmizne. Choroba prebehne do ďalšej fázy, počas ktorej je akákoľvek liečba už neúčinná.

Hypertenzia 3. stupňa

Prečo sú lekári alarmovaní odchýlkou ​​ukazovateľov krvného tlaku z normy dokonca o jednu? Faktom je, že pri náraste tlaku niekoľkých jednotiek sa riziko vzniku kardiovaskulárnych komplikácií zvyšuje rovnakým percentom. Napríklad, ak osoba má miernu hypertenziu a krvný tlak sa odchyľuje od normálnej 120 až 80 mm Hg. 39 jednotiek, potom je pravdepodobnosť výskytu patologických odchýlok z rôznych orgánov veľmi vysoká (39%). Čo potom možno povedať o 3 stupňoch ochorenia, v ktorom je odchýlka najmenej 60 jednotiek?

Hypertenzia 3. stupňa je závažná, chronická forma ochorenia. Krvný tlak stúpa nad 180/110 mm Hg, nikdy neklesne na normálnu hodnotu 120/80. Patologické zmeny sú už nezvratné.

Symptómy hypertenzie 3 stupne

Symptómy hypertenzie 3 stupne zahŕňajú:

nedostatočná koordinácia pohybu;

pretrvávajúce rozmazané videnie;

parézu a paralýzu v rozpore s cerebrálnym obehom;

dlhotrvajúce hypertenzné krízy s narušenou rečou, zatemneným vedomím a ostrými bolesťami v srdci;

významné obmedzenie schopnosti pohybovať sa, komunikovať a udržiavať si.

V závažných prípadoch už hypertenzívni pacienti nemôžu robiť pomoc bez vonkajšej pomoci, vyžadujú stálu pozornosť a starostlivosť. Vyššie uvedené príznaky hypertenzie ukazujú, že pacientova blahodárnosť sa postupne zhoršuje, ochorenie pokrýva nové systémy orgánov a počet komplikácií sa zvyšuje.

Komplikácie hypertenzie o 3 stupne

Komplikácie hypertenzie 3 stupne zahŕňajú nasledujúce ochorenia:

infarkt myokardu - stredná svalová vrstva srdca;

periférne arteriálne ochorenie;

hypertenzná retinopatia ovplyvňuje sietnicu;

skotóm (tma) - chyba, slepá škvrna v očiach;

Komplikácie arteriálnej hypertenzie stupňa 3 sa tiež nazývajú pridružené klinické stavy. Pri porušení cerebrálnej cirkulácie sa objaví mozgová príhoda sprevádzaná stratou pocitu končatín a mdloby. Srdcové zlyhanie je už celý komplex patológií srdca. Postupne zlyhávajú obličky. Ak je hypertenzia sekundárnou chorobou a vznikla na pozadí diabetes mellitus, nefropatia je nevyhnutná.

Čím závažnejšia je choroba, tým horšie a horšie sú dôsledky. Obehový systém je taký dôležitý pre život organizmu, že najmenšia odchýlka v jeho práci dáva silný deštruktívny účinok.

Porucha hypertenzie triedy 3

V ťažkej forme ochorenia sa ustanovuje skupina s postihnutím 1. V tejto fáze sú pacienti prakticky zdravotne postihnutí. Niekedy sú uznané ako čiastočne zdatné a pokračujú v práci, ale len doma alebo za osobitných podmienok.

Ale aj pri najťažšom stupni zdravotného postihnutia musí pacient absolvovať rehabilitačné procedúry. V takejto situácii je potrebné zabrániť smrti.

Liečba hypertenzie 3 stupne

Pri zhoršení priebehu ochorenia sa predpisuje stále viac silných liekov alebo ich zoznam zostáva rovnaký, ale dávka sa zvyšuje. V tomto štádiu hypertenzie je účinok farmakoterapie minimálny. Pacienti s chronickou hypertenziou sú odsúdení na pitie piluliek na celý život.

Keď sa ochorenie stane závažným, môže byť nevyhnutná operácia. Operácia je indikovaná pre niektoré patológie ciev a srdca. Inovatívna je metóda terapie kmeňových buniek pre arteriálnu hypertenziu o 3 stupne.

Hypertenzia stupňa 4

Niektorí odborníci identifikujú a štádium 4 ochorenia, veľmi ťažké. Vo väčšine prípadov je smrť blízka. Utrpenie pacienta sa pokúša uľahčiť, kedykoľvek je to možné, av každom z nich hypertenzná kríza poskytnúť prvú pomoc. Pacient je položený a zdvihne hlavu. Naliehavo dostáva lieky, ktoré drasticky znižujú krvný tlak.

Bez liečby sa objavia nové komplikácie. Niektoré z nich vyvolávajú iné a choroby čoraz väčšmi preháňajú osobu. Aby ste zastavili tento deštruktívny proces v čase, stačí sledovať dynamiku zmien krvného tlaku aspoň pomocou pravidelnej manžety krvného tlaku.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Zoznam statínov na zníženie hladiny cholesterolu

Nebezpečenstvo vysokého cholesterolu je jeho tajomstvo. Minimálne usadeniny cholesterolu sa nachádzajú po 20 rokoch. A keď sa objavia príznaky - vo veku 40, 50, 60 rokov - tieto plaky sú staršie ako desať rokov.

LA regurgitácia ventilu

03/20/2014, Marina, 18 rokovZáver EKG, ultrazvuku a ďalších štúdií: menšia fyziologická regurgitácia na ventile lietadla.Prechádza medom. com. vo vojenskej škole. IHC (vojenská lekárska komisia) bola poslaná na Echokardiografické vyšetrenie srdca.

Aneuryzma mozgových ciev

Aneuryzma mozgovej tepny je rozšírenie cievy v dôsledku porušenia trojvrstvovej štruktúry cievnej steny.Tvar aneuryzmy sa môže meniť - jeden a viackomorový, kruhový, vretenovitý.

Príčiny dyspnoe: Poradenstvo praktického lekára

Jednou z hlavných sťažností, ktoré pacienti najčastejšie vyjadrujú, je dýchavičnosť. Tento subjektívny pocit núti pacienta ísť na kliniku, zavolať na ambulanciu a môže dokonca byť indikáciou pre pohotovostnú hospitalizáciu.

Charakteristika akrokyanózy: jej typy, znaky, liečba

Z tohto článku sa dozviete, čo je akrocyanóza, prečo sa objavuje a ako sa s ňou vysporiadať.Akrocyanóza je modrý odtieň kože a slizníc. Pysky, špičky nosa, prsty alebo prsty, uši, nasolabiálny trojuholník sa môžu modliť.

Kompletný prehľad IRD podľa zmiešaného typu: príčiny, diagnóza, liečba

Z tohto článku sa dozviete: čo je IRR na zmiešanom type, ako sa prejavuje. Ťažkosti s diagnostikou, spôsobmi liečby a prognózou.Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) je komplex symptómov z rôznych orgánov a systémov, ktoré sa objavujú na pozadí poruchy v ich regulácii prostredníctvom autonómneho nervového systému.