Dnes je hypertenzia jednou z najčastejších chorôb - takmer každá prvá osoba po 40-50 rokoch trpí, to platí pre mužov i ženy.

Okrem toho je to nebezpečné pre zdravie samotného ochorenia (konštantné bolesti hlavy, závrat, nevoľnosť, slabosť a iné príznaky), ako aj komplikácie, ktoré môže spôsobiť (mozgová príhoda, srdcový záchvat, oddelenie kruhovej aneuryzmy). A ak v prvom prípade všetky tieto prejavy nie sú ničím iným ako poruchou všeobecného stavu, potom v druhom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť smrti pri absencii včasnej lekárskej pomoci.

V závislosti od intenzity prejavov je bežné klasifikovať arteriálnu hypertenziu na stupne a stupne - takýto prístup má významný klinický význam, pretože určuje taktiku riadenia pacienta.

Koncepcia arteriálnej hypertenzie

Arteriálna hypertenzia (skratka tejto patológie je AH) je systematické zvýšenie hladiny krvného tlaku na 140/90 a vyššie. Ako bolo uvedené vyššie, táto choroba predstavuje nebezpečenstvo pre ľudský život v prvom rade rôznymi komplikáciami. Ich patogenetickou príčinou môže byť buď zvýšenie krvného tlaku alebo poškodenie tepien rôzneho kalibru, ktoré prenášajú krv zo srdca do všetkých periférnych orgánov a tkanív ľudského tela.

V tomto prípade ideálny tlak (priemer) pre zdravého človeka je 120/80 mm Hg. V niektorých prípadoch je miera mierne nižšia BP - 100/70 - 100/60 mm Hg. alebo zvýšené - ale nie viac ako 139/100 - 110 mm Hg.

Indikátory horného a dolného arteriálneho tlaku zodpovedajú: zníženiu myokardu srdcového systolického tlaku, relaxácii stien - diastolickému tlaku (dolný index). Hlavnou príčinou hypertenzie je zúženie lúmenu malých ciev (nazývané tiež hemato-mikrocirkulačné lôžko), čo vedie k obštrukcii prietoku krvi. Patofyziologický Mechanizmus tohto javu možno ľahko vysvetliť takto: pretože krvný tlak na stenách krvných ciev opakovane zvyšuje, dochádza k zvýšeniu v počte krvného tlaku, ktorý, podľa poradia, vyplýva zo skutočnosti, že srdce potrebuje viac úsilia, aby tlačil krvi cez krvné riečište,

klasifikácia

Zvyčajne sa vymedzujú niektoré možnosti klasifikácie, ale hlavné sú klasifikácia podľa pôvodu a počtov krvného tlaku. Vzhľadom na oddelenie tejto patológie podľa pôvodu je potrebné rozlíšiť primárnu (idiopatickú) hypertenziu, ktorá sa inak nazýva hypertenzia a sekundárna (takzvaná symptomatická) forma. Ak sa prvý variant nosológie vyskytne bez zjavného dôvodu, potom druhý je sám o sebe symptómom iných ochorení a tvorí asi 10% z celkového počtu hypertenzie. Vo väčšine prípadov dochádza k zvýšeniu krvného tlaku za prítomnosti renálnych, srdcových, endokrinných, neurologických porúch a tiež v dôsledku systematického podávania určitých liekov (v tomto prípade je zvykom hovoriť o iatrogénnych príčinách ochorenia).

Venujte pozornosť skutočnosti, že existuje koncepcia rizika hypertenzie - v tomto prípade to nie je tak závažnosť klinického obrazu v súčasnej dobe, ako riziko výskytu určitých komplikácií v budúcnosti.

Rozsah ochorenia

Praktizujúci lekári najčastejšie používajú klasifikáciu, ktorú zostavila WHO a Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu (skratka MOAG) v roku 1999. Pre WHO sa GB klasifikuje na základe stupňa zvýšenia krvného tlaku a poškodenia cieľových orgánov:

 • Prvý - od 140-159 záhrady a od 90-99 otca.
 • Druhý - od 160 do 179 záhrady a od 100-109 otca.
 • Tretia - od 180 a nad záhradou a od 110 a nad DBP.

Pokiaľ ide o štádium - klasifikácia je založená výlučne na charakteristikách poškodenia cieľových orgánov. Ak sa v prvej fáze, ale neboli pozorované vôbec v druhom stupni sú organické a funkčné poruchy koncových orgánov (hypertrofia ľavej komory, angiopatia, retinopatia), a tretí je už potrebné overiť skutočnosť vykonaných kardiovaskulárnych príhod (mŕtvica, infarkt myokardu, saccular zväzku aneuryzmy atď.).

Stáva sa tiež, že jeden a druhý stupeň arteriálnej hypertenzie sa pozoruje v tej istej osobe - je to spôsobené skokmi v hladine krvného tlaku a je celkom zrozumiteľné, hoci veľmi nežiaduce, pretože tieto zdravotné skoky sú nakoniec horšie ako jednorazové hypertenzné krízy a stabilne zvýšený krvný tlak.

Štádium GB môže prebiehať iba, čo súvisí s porážkou cieľových orgánov.

V závislosti od stupňa a stupňa arteriálnej hypertenzie sa určí počet a dávka liekov, ktoré sa pacientovi pridelia (čo znamená počet zástupcov rôznych farmakologických skupín).

Prvý stupeň

Inak sa arteriálna hypertenzia 1 stupňa nazýva mierna forma tejto nosológie. Indikátor záhrady sa pohybuje od 140 do 159 a spodná časť je 90 - 99 mm Hg. Zároveň sa zdá, že akékoľvek abnormality v práci srdca sú spazmodicky, ale všetky manifestujúce záchvaty vo väčšine prípadov prechádzajú bez následkov. Časy exacerbácií sa striedajú s klinickou remisíou ochorenia - v tomto prípade sú údaje o tlaku pacienta normálne.

Typické príznaky sú:

 1. Bolestivé bolesti hlavy, ktoré prebiehajú s fyzickým a psycho-emocionálnym stresom.
 2. Závraty a až slabosť.
 3. Bolesti bolesti alebo šitia v ľavej hrudnej časti, vyžarujúce rameno a rameno.
 4. Tachykardia.
 5. Nespavosť.
 6. Tinnitus.
 7. Vznikajúce čierne bodky pred očami.

Druhý stupeň

Je to hypertenzívny prejav v miernom stave. V tomto štádiu je čas na zvýšenie krvného tlaku pozorovaný po dlhšiu dobu a bez toho, aby sa antihypertenzívne lieky takmer nikdy nevrátili do normálu.

Čo sa týka prejavov, budú charakteristické tieto príznaky:

 1. Trvalá, ťažká, chronická únava.
 2. Pocit pulzu v hlave.
 3. Kardiovaskulárna nedostatočnosť.
 4. Zúženie lúmenu hemato-mikrocirkulačných ciev.
 5. Arteriálna hyperemia kože tváre a krku.

Okrem toho môže byť vyvinutý hypertenzívny záchvat sprevádzaný dyspeptickými poruchami, dýchavičnosťou pri inhalácii alebo exspiráciou a slzami. Existujú situácie, kedy tento stav trvá niekoľko hodín. Pri absencii včasnej a náležite poskytnutej núdzovej starostlivosti je pravdepodobnosť závažných komplikácií hypertenznej krízy, ako je infarkt myokardu a edém pľúc alebo mozgu, vysoká.

U hypertenzných pacientov s oftalmoskopiou sa určuje patologicky zmenená retinálna artéria. To znamená, že v čo najkratšom čase bude možné čakať na problémy s videním.

Tretí stupeň

Najcharakteristickejšími, klinicky významnými príznakmi stupňa 3 hypertenzie sú:

 • Arytmia (až po fibriláciu predsiení).
 • Porušenie chôdze a koordinácia pohybov.
 • Výrazné zhoršenie zrakovej ostrosti až po stratu pozemkov zo strany lézie.
 • Paréza a paralýza v rozpore s cerebrálnym obehom.
 • Dlhotrvajúce hypertenzné krízy s výraznými poruchami prejavu, vedomia a ťažkou kardiálnou chorobou.

Často kvôli vysokému tlaku sú kardiovaskulárne choroby charakterizované nielen organickým poškodením tkanivových štruktúr, ale aj rozvojom skutočných kardiovaskulárnych katastrof, ktoré často vedú k postihnutiu, a to tak, že človek sa stáva neschopným slúžiť.

štádium

Kardiológovia rozlišujú tri štádiá hypertenzie, ktoré, ako bolo uvedené vyššie, charakterizujú závažnosť poškodenia orgánov. Takže tu je táto klasifikácia:

 • I. etapa Zvýšenie hladín krvného tlaku je nevýznamné a nekonzistentné, nefunguje funkcia kardiovaskulárneho systému. V tejto fáze chýbajú sťažnosti pacientov.
 • Etapa II SAD a DBP sa neustále zvyšujú a bez toho, aby antihypertenzívne lieky nepodliehali. Existuje hypertrofia ľavej komory. V niektorých situáciách dochádza k lokálnej alebo generalizovanej vazokonstrikcii sietnice.
 • Štádium III. Existujú početné príznaky poškodenia histologickej štruktúry orgánov, a to CH, AMI alebo iných foriem IHD, CRF, ale z hľadiska prognózy najnepriaznivejšie je AHMC.

Prvá fáza

Prevažná väčšina pacientov v 1. štádiu GB (podľa ICD 10, toto ochorenie sa označuje ako I 25.1), neexistujú klinicky významné symptómy. Niekedy existujú sťažnosti na opakujúce sa bolesti hlavy, poruchy spánku, krátkodobú kardiálgiu.

V tejto fáze je čas začať liečiť GB bez použitia syntetických drog, iba pomocou bylinných prípravkov, tradičnej medicíny a prechodu na zdravý životný štýl. V rozvinutých krajinách patrí k tejto skupine hypertenzie väčší počet osôb starších ako 50 rokov, ale najzaujímavejšie je, že vzhľadom na optimálnu korekciu stavu a hladiny krvného tlaku je možné udržať stabilné hodnoty tohto indikátora.

Druhá fáza

Patologický stav sa považuje za ochorenie miernej závažnosti a prejavuje sa na pozadí aterosklerózy koronárnych ciev s ťažkými srdcovými záchvatmi. Patológia sa považuje za úrodnú pôdu pre vývoj komplikovaných a nekomplikovaných hypertenzívnych kríz. Na základe presnosti porážky je zvyčajné rozlišovať tieto druhy krízy:

 1. Edematous, v ktorom sa víčka zväčšujú a dochádza k zvýšenej ospalosti;
 2. Neurovegetatívna, sprevádzaná početnými autonómnymi poruchami;
 3. Konvulzívny, v ktorom sa trasú svaly.

Ak sú pacienti s hypertenziou stupeň 1 mierne cvičenie vhodné, potom v tomto prípade odporúčané maximálne obmedzenie športu. Ochorenie v neprítomnosti adekvátnej liečby je často komplikované opuchom mäkkých tkanív, AMI, mŕtvica a pri absencii včasnej hospitalizácie u pacienta so zložitou hypertenznou krízou môže dôjsť k úmrtiu.

Choroba je obzvlášť nebezpečná, ak existujú rizikové faktory - zvýšená telesná hmotnosť (obezita jedla), fajčenie, zneužívanie alkoholu, výrazná fyzická námaha.

Tretia etapa

Tento stupeň hypertenzie zodpovedá významnému a trvalému zvýšeniu krvného tlaku: ZÁHRAD - až 180 mm. Hg. Art. a vyššie, DBP - až do 110 mm. Hg. Art. a vyššie. V štádiu 3 hypertenzie u všetkých pacientov dochádza k poškodeniu vnútorných orgánov a systémov. Vyskytujú sa časté obehové poruchy mozgu (následok - mozgová príhoda), koronárne (dôsledok - AMI) a renálne, s vysokou pravdepodobnosťou vzniku poruchy viacerých orgánov.

Po utrpení AMI alebo cievnej mozgovej príhody, ako aj pri progresii HF sa môžu hodnoty krvného tlaku znížiť, najmä - ukazovateľ CAD. Toto sa nazýva "decapitated" arteriálna hypertenzia. U ľudí s hypertenznou chorobou sú časté záchvaty angíny pektoris, poruchy srdcového rytmu rôzneho druhu (najmä supraventrikulárne), silné bolesti hlavy, ťažké závraty, poruchy spánku, porucha pamäti a zraku. Pri vykonávaní inštrumentálnych a laboratórnych vyšetrení v kardiologickej nemocnici je možné nájsť dôkaz o významných léziách vnútorných orgánov. Vodivosť nervových impulzov k myokardu sa zhoršuje, čo je dôvod, prečo je kontraktilná schopnosť srdcového svalu vážne ovplyvnená. Okrem toho výsledky oftalmoskopie naznačujú významné zúženie retinálnych artérií, zmeny v hlave optického nervu, zúženie očných žíl.

Pri vykonávaní niektorých liečebných režimov (medzi ktoré patria dusičnany) dochádza k "lúpežnému" syndrómu, pri ktorom dochádza k narušeniu ponuky krvného zásobenia myokardu v dôsledku oslabenia PR (inými slovami, účinok je opačným, ako sa požaduje).

Hlavné riziká

Riziko prejavu hypertenznej krízy alebo progresie samotnej nosológie je tvorené z viacerých faktorov, z ktorých hlavnými sú:

 1. Dědičná história.
 2. Age. Riziková skupina pozostáva z mužov starších ako 55 rokov a žien nad 65 rokov. Tehotenstvo - mimoriadne nebezpečenstvo je vývoj skupín organizovaného zločinu - gestóza.
 3. Stres.
 4. Prijatie orálnej antikoncepcie a niektorých doplnkov stravy.
 5. Systematický príjem nikotínu a alkoholu, ako aj iných toxických látok.
 6. Aterosklerotická obturácia krvných ciev plakmi. Úroveň celkového cholesterolu v krvi by nemala prekročiť 6,5 mmol / l.
 7. Rôzne somatické patológie endokrinnej a neurologickej povahy.

Bola zostavená špeciálna tabuľka rizík, ktorá analyzuje, čo je možné určiť, koľko konkrétny pacient je vystavený spúšťacím faktorom a do akej miery ho môžu ohroziť, pokiaľ ide o rozvoj hypertenznej krízy.

diagnostika

V akomkoľvek stupni hypertenzie, v akomkoľvek stupni, sa realizácia diagnostického algoritmu uskutočňuje meraním hladiny krvného tlaku, po ktorom lekár vykoná fyzické vyšetrenie pacienta a potom odstráni elektrokardiogram. V prípade, že všetky indikátory sú normálne, potom v tomto štádiu práce končí. Aby ste zabránili progresii závažnosti ochorenia, postačí sa 1-2 krát za rok na stretnutie so svojím lekárom.

Ak sa liečba pacienta zaviazala k aktívnej fáze choroby alebo jej zaťaženie je už prítomné, počas prvého vyšetrenia sa zistí určité nezrovnalosti. Na získanie spoľahlivejšieho obrazu je potrebný podrobnejší prieskum, ktorý bude zahŕňať:

 • Všeobecné klinické analýzy (OAK, OAM).
 • Biochemické krvné a močové testy (renálno-pečeňový komplex sa stanovuje povinne.
 • Ultrazvuk srdca a obličiek, echokardiografia.
 • Dopplerovské krvné cievy.

Liečba hypertenzie

Komplexná liečba choroby sa vykonáva:

 • Oprava životného štýlu, odstránenie faktorov, ktoré sú uvedené v tabuľke rizík.
 • Liečba liekov používa antihypertenzívne lieky v prvej a druhej línii. Okrem toho sa uvádza sedenie sedatívnych látok - sedatívny účinok má tiež veľký význam pre normalizáciu údajov o tlaku krvi.
 • Netradičná terapia - liečba rastlinnými liekmi, rôzne dýchacie cvičenia, techniky a tak ďalej.

Venujte pozornosť skutočnosti, že pacient s hypertenziou musí byť vedený iba jeho ošetrujúcim lekárom. Minimálne by mu mal predpísať vhodnú liečbu a potom stačia len pravidelné vyšetrenia.

Pacient by mal určite sledovať nielen hladinu krvného tlaku, ale aj životaschopnosť funkcie žlčových ciest, pankreasu a obličiek, pretože narušenie systému krvného zásobovania, dochádza k poruchám vo vnútorných orgánoch a systémoch.

prevencia

Optimalizácia denného režimu (spánok a bdenie). S cieľom normalizovať činnosť kardiovaskulárneho systému je nevyhnutná neprítomnosť provokácie syntézy a uvoľňovania hormónov kontraindikácie, menovite adrenalínu a noradrenalínu. Za týmto účelom by doba spánku mala byť najmenej 7-8 hodín denne.

 1. Správna výživa a strava. Vylučovanie tučných a vyprážaných potravín, čiastočná spotreba potravín v malých porciách nie je 4 hodiny pred spaním atď.
 2. Pohyblivý životný štýl. Je potrebné stráviť maximálne prijaté kalórie tak, aby neboli uložené v tuku.
 3. Vyhnite sa stresu. Psychické nadmerné napätie pomáha aktivovať sympatomadrenálny systém.
 4. Odmietanie zlých návykov. Fajčenie vedie k zničeniu krvných ciev, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kardiovaskulárneho systému, alkohol vyvoláva výskyt aterosklerotických plakov.

Jediný dôvod, prečo môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku dieťaťa, je zvýšenie tlaku vnútroočného boxu (inými slovami, intrakraniálny tlak). Na druhej strane sa to stane, ak sa u dieťaťa vyskytne hyperprodukcia mozgovomiechovej tekutiny alebo iná možnosť - je to fakt porušenia jeho odtoku z jedného alebo druhého dôvodu.

Jediným spôsobom, ako identifikovať tento problém v počiatočnom štádiu, je včas kontaktovať neuropatologa, ktorý zistí nadmerné napätie fontanelov u dieťaťa. Mimochodom, hyperproduktívne likér je choroba, ktorá môže byť vyňatá z vojenskej služby.

Predpovede a komplikácie

Pre prevažnú väčšinu kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú fatálne v dôsledku prejavu, ktorý sa vyskytuje vo viac ako polovici prípadov celkovej úmrtnosti, je hypertenzia dominantným rizikovým faktorom. Hoci vo všeobecnosti prognóza výrazne závisí od stupňa primeranosti odporúčanej liečby a dodržiavania predpisov lekára pacientom. Okrem toho je nevyhnutné dávať pozor na korekciu životného štýlu - odstránenie rizikových faktorov nie je menej dôležité v boji proti hypertenzii ako liečba liekom.

Ak osoba ignoruje odporúčania ošetrujúceho lekára, budete musieť čeliť takým problémom, ako je hypertrofia myokardu (väčšinou ľavej komory), cerebrálne ťažkosti, manifest hypertenzívnych kríz a iné kardiologické problémy vrátane AMI a ONMK.

Vývoj hypertenzie 1, 2, 3 fázy

Vysoký krvný tlak, ako chronická patológia, má svoje vlastné toky. Aké sú najdôležitejšie štádiá hypertenzie?

Oxygenovaná krv, s každým srdcovým rytmom, sa presúva cez tepny a posiela sa do orgánov. Počas tohto obdobia stúpa krvný tlak a po každom druhom zdvihu sa tlak v cievach znižuje. Zlyhanie pri riadnej činnosti krvných ciev a srdca vedie k riziku vzniku hypertenzie.

Tak ako každá choroba, arteriálna hypertenzia má svoje vlastné štádiá vývoja, ktoré sa v modernej medicíne vyznačujú tromi. Ak sa úvodná fáza úspešne lieči, potom sa 2 a 3 stupne ochorenia môžu stať chronickým problémom života.

Pre akéhokoľvek lekára indikátory krvného tlaku slúžia ako signál na diagnostikovanie a stanovenie štádia vývoja hypertenzie.

Je dôležité identifikovať progresiu ochorenia v počiatočných štádiách, aby sa zabránilo komplikáciám, ako je infarkt alebo mŕtvica.

Tabuľka: Klasifikácia krvného tlaku u dospelých

Stupeň arteriálnej hypertenzie a stupeň

Termín "arteriálna hypertenzia", ​​"arteriálna hypertenzia" označuje syndróm zvyšovania krvného tlaku (BP) pri hypertenzii a symptomatickej arteriálnej hypertenzii.

Treba zdôrazniť, že prakticky neexistuje žiadny sémantický rozdiel v pojmoch hypertenzia a hypertenzia. Ako vyplýva z etymológie, hyper - od gréčtiny. nad, nad - predpona indikujúca prebytok normy; tensio - od lat. - napätie; tonus - z gréčtiny. - napätie. Preto výrazy "hypertenzia" a "hypertenzia" v podstate znamenajú rovnakú vec - "preťaženie".

Historicky (od doby GF Lang) sa stalo, že termín "hypertenzia" av dôsledku toho "arteriálna hypertenzia" sa používa v Rusku, termín "arteriálna hypertenzia" sa používa v zahraničnej literatúre.

Hypertenzným ochorením (GB) sa bežne chápe, že je to chronicky tečúce ochorenie, ktorého hlavným prejavom je syndróm hypertenzie, ktorý nie je spojený s prítomnosťou patologických procesov, pri ktorých je zvýšenie krvného tlaku (BP) spôsobené známymi, v mnohých prípadoch vyhnútými príčinami (symptomatická arteriálna hypertenzia) (Odporúčania VNOK, 2004).

Klasifikácia arteriálnej hypertenzie

I. Fázy hypertenzie:

 • Hypertenzia (GB) stupeň I znamená absenciu zmien v "cieľových orgánoch".
 • Hypertenzia (GB) stupeň II sa stanovuje za prítomnosti zmien jedného alebo viacerých "cieľových orgánov".
 • Hypertenzívna srdcová choroba (GB) stupeň III sa stanovuje za prítomnosti súvisiacich klinických stavov.

II. Stupne arteriálnej hypertenzie:

Stupne arteriálnej hypertenzie (hladiny krvného tlaku (BP)) sú uvedené v tabuľke č. 1. Ak hodnoty systolického krvného tlaku (BP) a diastolického krvného tlaku (BP) spadajú do rôznych kategórií, potom sa stanoví vyšší stupeň arteriálnej hypertenzie (AH). Najpresnejšie je možné stanoviť stupeň artériovej hypertenzie (AH) v prípade novo diagnostikovanej arteriálnej hypertenzie (AH) a u pacientov, ktorí neužívajú antihypertenzívne lieky.

Rozsah, stupeň, riziká hypertenzie. Takmer komplikovaný

Pacient trpiaci vysokým krvným tlakom nerozumie rozdielu medzi slovami hypertenzia a arteriálna hypertenzia. Lekár napíše diagnózu na ambulantnej karte a tiež označuje niektoré čísla. Napríklad AG 2, riziko 3. Rovnako nie je jasné, čo znamená 2 a aké riziko 3 to znamená. Rozhodli sme sa vyplniť medzeru v poznatkoch a podrobne vysvetliť všetko o stupňoch a rizikách arteriálnej hypertenzie.

Preložiť pojmy

Ruskojazyční lekári často používajú termín hypertenzia a v zahraničí sa častejšie používa termín arteriálna hypertenzia.

Termín hypertenzia má grécke korene. Kde predpona "hyper" znamená "nad", "nad" a "tonos" - napätie. To znamená, že termín arteriálna hypertenzia znamená vysoké napätie artérií v doslovnom znení.

Pojem hypertenzia v druhej časti slova je latinského pôvodu. To znamená, že prefix "hyper" je zachovaný, ale "tensio" je latinská verzia slova stres. Preto neexistuje zásadný rozdiel medzi zvyčajnou hypertenziou a novodobou hypertenziou. V skutočnosti sú synonymá.

Rusky hovoriaci lekári častejšie používajú termín hypertenzia a v zahraničí sa hypertenzia zlepšila. Preto, čo je napísané vo vašej ambulantnej karte, hypertenziou alebo hypertenziou, to vždy znamená jednu vec - syndróm systematicky vysokého krvného tlaku, ktorý nemá žiadnu inú základnú príčinu.

Ak zvýšenie krvného tlaku má ďalšie provokatívne príčiny, je to otázka sekundárnej hypertenzie - symptomatickej, nefrogénnej, endokrinnej, atď. Len 10% prípadov je priradených k podielu sekundárnej hypertenzie. Zvyšných 90% je primárna hypertenzia (nevyhnutná).

Koncepcia cieľových orgánov

Jedným z prvých orgánov "cieľov", ktoré ovplyvňujú hypertenziu, je srdce.

Ak osoba chronicky trpí systematickým zvýšením krvného tlaku, začnú sa v tele začať objavovať nepriaznivé zmeny. Po prvé, vysoký tlak spôsobuje orgány, ktoré lekári volajú ciele trpieť. Toto je:

Tieto orgány sú mimoriadne obľúbené v oblasti hypertenzie, a to je na nich, že riadi svoje útoky na prvom mieste. Klasifikácia hypertenzie spočíva práve na jej účinku na cieľové orgány.

Stupeň a stupeň hypertenzie

Tradičná klasifikácia arteriálnej hypertenzie zahŕňala tri stupne ochorenia. 1,2, 3 štádiá hypertenzie charakterizujú vývoj ochorenia v čase, t.j. odrážajú zvýšené negatívne zmeny, ktoré sa vyskytujú v tele v priebehu rokov.

Od roku 1999 sa klasifikácia arteriálnej hypertenzie postupne považuje za vhodnejšiu. Každý z troch stupňov hypertenzie naznačuje určité výkyvy v digitálnom meraní krvného tlaku. Rozdelenie na 3 stupne je tradične a je nasledovné:

V niektorých klasifikáciách je vhodný štvrtý stupeň hypertenzie. Jeho limity začínajú systolickými indikátormi 210, diastolickými - nad 110. Ak lekár označuje štvrtý stupeň patológie, potom indikuje digitálne ukazovatele krvného tlaku, nie však závažnosť stavu pacienta, pretože stupeň 3 je tiež považovaný za závažný.

Teraz o štádiách hypertenzie

Prvý stupeň hypertenzie nie je charakterizovaný poškodením cieľových orgánov. Pacienti zvyčajne nechodia k lekárovi, lebo všeobecný stav takmer netrpí. Prvý stupeň arteriálnej hypertenzie je reverzibilný stav. Preto musíte byť obzvlášť pozorní na svedectvo tonometra. Ak šípka pravidelne stúpa, je potrebné ísť na lekára. Zabrániť ďalšiemu rozvoju hypertenzie.

Druhý stupeň je charakterizovaný pretrvávajúcim zvýšením krvného tlaku. Srdce začína trpieť - ľavá komora sa zvyšuje a "zahusťuje". Niekedy sa k zmenám v srdci pridávajú defekty sietnicových ciev.

Tretia etapa je čas komplikácií zo všetkých cieľových orgánov. Pacienti už majú angínu pectoris, zlyhanie obličiek, encefalopatiu a iné patologické stavy. Často sa tretie štádium hypertenzie vyskytuje, keď už existuje história srdcového infarktu, mozgovej príhody, krvácania z podložia, aneuryzmy a iných ochorení.

Aké sú riziká?

Zlé návyky, vek, obezita - nie je úplný zoznam faktorov, ktoré významne zvyšujú pravdepodobnosť arteriálnej hypertenzie (hypertenzie)

Teraz budeme rozumieť známym rizikám, ktoré lekár uvádza v diagnostike po čiarku. Medzi faktory, ktoré sú ohrozené, sa vezmú do úvahy mnohé okolnosti. Tu je zoznam hlavných:

 • Vek, u mužov nad 55 rokov, u žien nad 65 rokov.
 • Poruchy spektra krvných lipidov - dyslipidémia.
 • Vysoká hladina glukózy v krvi.
 • Obezita.
 • Fajčenia.
 • Dedičná predispozícia k hypertenzii.

Lekár berie do úvahy prítomnosť jedného alebo viacerých faktorov na určenie rizika vzniku patológií kardiovaskulárneho systému.

 • Pri kombinácii s hypertenziou stupňa 1 s jedným alebo dvoma nepriaznivými faktormi sa stanoví riziko 1.
 • Ak je AG 2 kombinovaná s 1-2 faktormi, riziko z nízkeho stavu je mierne a je označené ako riziko 2.
 • Riziko 3 (vysoké) zahŕňa tri nepriaznivé faktory a je kombinované s AH 2-3 stupňami.
 • Riziko 4 naznačuje prítomnosť viac ako troch negatívnych faktorov v kombinácii s hypertenziou o 3 stupne.

Toto je moderná klasifikácia arteriálnej hypertenzie. Predchádza jej veľa možností. Napríklad hypertenzia bola rozdelená farbou. Áno, nenechajte sa prekvapiť, hypertenzia bola rozdelená na červenú a bielu. Bolo založené na zafarbenie kože pacienta. V prvom prípade sa bral do úvahy tón bledej kože a ochladenie končatín, v druhom prípade červená pleť hypertonikov.

Koncepcia benígnej a malígnej hypertenzie naďalej existuje, sú úspešne používané lekármi. Malígna sa považuje za rýchlo rastúcu hypertenziu, ktorá je zle korektná. Benígna forma je ochorenie, ktoré reaguje na liečbu a je v stabilnej remise.

Arteriálna hypertenzia je nebezpečná počiatočnou absenciou príznakov. Pacient nie je ničím narušený, takže nevidí dôvod navštíviť lekára. Pamätajte na zradu choroby a prevalenciu hypertenzie. V dnešnej dobe musí byť tonometer v akejkoľvek rodine, aby si všimol prvé príznaky ochorenia a aby konal včas. Vo vzťahu s hypertenziou by ste mali byť opatrní a pozorní. Nepriateľ je veľmi šikovný a šikovne maskovaný. Pamätajte si, že aj na pozadí stresu a nedostatku spánku sa krvný tlak pre všetkých nezvyšuje. Ak sa zvýši váš krvný tlak, znamená to, že hypertenzia už pripravuje cestu pre vás. Zastavte to na prvej úrovni!

Podobne ako tento článok? Povedzte svojim priateľom o článku o sociálnych sieťach. To nie je ťažké robiť - stačí kliknúť na príslušné tlačidlo nižšie.

Etapy, stupne, riziká hypertenzie a znaky klasifikácie

Takmer každý, aspoň raz v živote, zažil nárast tlaku a vie, aké problémy spôsobujú hypertenziu. Avšak hypertenzia (GB) nie je taká neškodná, ako sa zdá na prvý pohľad.

Závažné kolísanie tlaku nepriaznivo ovplyvňuje telo a ochorenie chronického priebehu, za predpokladu, že nedochádza k žiadnej liečbe, vedie k najpálčivejším následkom. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa jednotlivé stupne hypertenzie líšia a aké riziká nesú.

Etapa GB

I. etapa

Tlak v etape 1 GB nepresahuje 159/99 mm. Hg. Art. V takom zvýšenom stave krvného tlaku môže byť niekoľko dní. Dokonca aj obyčajný odpočinok, eliminácia stresových situácií pomáha významne znížiť jeho výkonnosť. V závažnejších štádiách už nie je možné normalizovať krvný tlak.

V tomto štádiu vývoja GB neexistujú žiadne známky toho, že cieľové orgány trpia vysokým krvným tlakom, preto v mnohých prípadoch je zaznamenaný takmer asymptomatický priebeh ochorenia. Iba niekedy dochádza k poruchám spánku, bolesti hlavy alebo srdca. Klinické vyšetrenie môže odhaliť malý nárast tónu v podklade tepien.

Hypertenzívne krízy v prvej forme ochorenia sú veľmi zriedkavé a vyskytujú sa vo väčšine prípadov pod vplyvom vonkajších okolností, ako je napríklad počasie alebo silný stres. Tiež často pri menopauze u žien. Štádium ochorenia je počiatočné, preto je dokonale liečiteľné a často existuje dostatok zmeny životného štýlu, nemusí byť potrebná farmakoterapia. S včasným začiatkom liečby a vedomým plnením každého odporúčania je prognóza veľmi priaznivá.

Nasledujúce video hovorí o stupňoch a vlastnostiach hypertenzie:

Etapa II

Úroveň tlaku v stupni 2 GB je v rozmedzí do 179 mm. Hg. Art. (diastolický) a až 109 mm. Hg. Art. (Systolický). Zvyšok nie je schopný priniesť normalizáciu krvného tlaku. Pacient je často trýznivý bolesťou, dýchavičnosťou pri námahe, nespavosťou, závratmi a angínou.

Skupina je charakterizovaná objavením sa prvých znakov vnútorných orgánov. Táto forma ničenia často nemá prakticky žiadny vplyv na ich funkcie. Taktiež neexistujú žiadne jasné subjek- tívne symptómy, ktoré by trápili pacienta. Najčastejšie v štádiu 2 vývoja hypertenzie sú identifikované:

 • znaky charakteristické pre hypertrofiu ľavej komory;
 • množstvo kreatínu v krvi sa zvyšuje;
 • zúženie tepny sa vyskytuje v sietnici;
 • proteín nachádzajúci sa v moči.

Hypertenzné krízy nie sú nezvyčajné v štádiu 2 GB, čo znamená hrozbu vzniku veľmi závažných komplikácií až po mŕtvicu. V tomto prípade nebude možné bez konštantnej farmakoterapie.

Stage hypertenzia

Štádium III

Posledná fáza GB má najťažší priebeh a má najrozsiahlejšiu skupinu porúch vo fungovaní celej skupiny cieľových orgánov. Obličky, oči, mozog, krvné cievy a srdce sú najviac postihnuté. Tlak je charakterizovaný odporom, je dosť ťažké normalizovať jeho úroveň aj pri podmienkach užívania piluliek. Časté zvýšenie krvného tlaku na 180/110 mm. Hg. Art. a vyššie.

Symptómy tretej etapy ochorenia sú v mnohých ohľadoch podobné tým, ktoré sú uvedené vyššie, ale sú spojené pomerne nebezpečné príznaky postihnutých orgánov (napríklad zlyhanie obličiek). Často sa zhoršuje pamäť, vyskytujú sa vážne poruchy srdcového rytmu a zrak sa znižuje.

Hypertenzia má nielen 1, 2, 3 stupne, ale aj 1, 2, 3 stupne, o ktorých budeme ďalej diskutovať.

stupňa

I stupeň

Prvý stupeň závažnosti sa týka najjednoduchšieho, pri ktorom sa zaznamenávajú pravidelné skoky krvného tlaku. Je tiež charakteristická pre ňu, že úroveň tlaku sa môže stabilizovať sama. Najčastejšou príčinou vzniku GB 1 stupňa - konštantného stresu.

Vo videu nižšie bude povedané o stupňoch hypertenzie:

II stupeň

Mierny stupeň hypertenzie sa vyznačuje nielen nemožnosťou samo-stabilizácie krvného tlaku, ale aj skutočnosťou, že obdobia normálneho tlaku sú veľmi krátke. Hlavným prejavom sú silné bolesti hlavy.

Ak sa ochorenie vyvíja veľmi rýchlo, môžeme hovoriť o malígnom priebehu hypertenzie. Táto forma je veľmi nebezpečná, pretože sa táto choroba môže rýchlo rozvinúť.

Stupne hypertenzie

III stupeň

Pri 3 stupňoch tlaku GB zostáva vždy v stále zdvihnutom stave. Ak dôjde k poklesu krvného tlaku, osoba je prenasledovaná slabosťou, ako aj mnohými ďalšími príznakmi z vnútorných orgánov. Zmeny, ktoré sa vyskytli pri tomto stupni choroby, sú už nezvratné.

Tiež klasifikácia hypertenzie zahŕňa okrem 1, 2, 3 stupňov a stupňov, 1, 2, 3, 4 riziká, o ktorých budeme diskutovať neskôr.

riziká

Nízka, nevýznamná

Ženy vo veku najmenej 65 rokov a muži mladší ako 55 rokov, ktorí vyvinuli štádium 1 miernej hypertenzie, majú najnižšie riziko komplikácií. Počas nasledujúcich 10 rokov iba asi 15% získalo vaskulárne alebo srdcové patológie, ktoré sa vyvinuli na pozadí ochorenia. Takýchto pacientov často vedú terapeuti, lebo kardiológ nedáva zmysel vážnej liečby.

Ak sa stále vyskytuje mierne riziko, pacienti musia v blízkej budúcnosti (nie dlhšie ako 6 mesiacov) pokúsiť sa výrazne zmeniť svoj životný štýl. Na určitý čas môže byť pozorovaný lekárom s pozitívnym trendom. Ak táto liečba neprinesie výsledky a pokles tlaku sa nedá dosiahnuť, lekári môžu odporučiť zmenu taktiky liečby, ktorá by vyžadovala predpisovanie liekov. Lekári však často trvajú na zachovaní zdravého životného štýlu, pretože takáto liečba nebude mať žiadne negatívne dôsledky.

priemerný

Táto skupina zahŕňa pacientov s hypertenziou druhého aj prvého typu. Úroveň krvného tlaku zvyčajne nepresahuje ukazovatele 179/110 mm. Hg. Art. Pacient v tejto kategórii môže mať 1-2 rizikové faktory:

 1. dedičnosť,
 2. fajčenie,
 3. obezita
 4. nízka fyzická aktivita
 5. vysoký cholesterol
 6. znížená glukózová tolerancia.

Počas 10 rokov pozorovania v 20% prípadov je možný vývoj kardiovaskulárnych ochorení. Zmena bežného spôsobu života je nevyhnutne zahrnutá do zoznamu liečebných činností. Počas 3 až 6 mesiacov nemusia byť lieky predpisované, aby poskytli pacientovi šancu normalizovať svoj stav prostredníctvom zmien života.

vysoký

Riziková skupina s vysokou pravdepodobnosťou zistenia komplikácií by mala zahŕňať aj pacientov s 1 a 2 formami hypertenzie, ale ak už majú viaceré predisponujúce faktory opísané vyššie. Zvyčajne sa na ne odkazujú aj akékoľvek lézie cieľových orgánov, diabetes mellitus, zmeny v retinálnych cievach, vysoké hladiny kreatinínu a ateroskleróza.

Rizikové faktory môžu chýbať, ale pacient s hypertenziou 3. stupňa patrí do tejto skupiny pacientov. Všetky z nich už pozoruje kardiológ, pretože hypertenzné ochorenie je väčšinou dlhodobé. Pravdepodobnosť komplikácií dosahuje 30%. Zmena životného štýlu môže byť použitá ako pomocná taktika, ale hlavnou časťou terapie je liečba. Výber liekov by sa mal uskutočniť v krátkom čase.

Ďalej budeme hovoriť o závažnej diagnóze: stupeň 3 hypertenzie, riziko 4.

Riziká hypertenzie

Veľmi vysoká

Pacienti s najvyššou pravdepodobnosťou riziko komplikácií srdca a krvných ciev - je skupina pacientov, ktorí majú stupeň 3 GB alebo 1. a 2. stupeň v prítomnosti jej, porušenie na strane cieľa. Táto skupina patrí k jednému z najmenších. Hlavné ošetrenie sa vykonáva v nemocnici. Liečba sa aktívne vykonáva a často zahŕňa niekoľko skupín liekov.

Pravdepodobnosť výskytu komplikácií je viac ako 30%.

Nasledujúce video obsahuje užitočné informácie o stupňoch a stupňoch hypertenzie:

Hypertenzia: príčiny, liečba, prognóza, fázy a riziká

Hypertenzná choroba srdca (GB) je jednou z najčastejších ochorení kardiovaskulárneho systému, ktorá podľa približných údajov postihuje tretinu svetových obyvateľov. Vo veku 60-65 rokov má diagnóza hypertenzie viac ako polovicu populácie. Toto ochorenie sa nazýva "tichý zabijak", pretože jeho príznaky môžu byť dlhodobo neprítomné, zatiaľ čo zmeny v stenách krvných ciev začínajú už v asymptomatickom štádiu a opakovane zvyšujú riziko vaskulárnych nehôd.

V západnej literatúre sa choroba nazýva arteriálna hypertenzia (AH). Domáci špecialisti prijali túto formuláciu, hoci "hypertenzia" a "hypertenzia" sa stále používajú.

Veľkú pozornosť venuje problematike arteriálnej hypertenzie spôsobenej nielen klinickými prejavmi, ale aj komplikáciami v podobe akútnych vaskulárnych porúch v mozgu, srdci a obličkách. Ich prevencia je hlavnou úlohou liečby zameranej na udržanie normálnych hodnôt krvného tlaku (BP).

Dôležitým bodom je stanovenie rôznych rizikových faktorov, ako aj objasnenie ich úlohy v progresii ochorenia. V diagnóze sa zobrazuje pomer stupňa hypertenzie s existujúcimi rizikovými faktormi, čo zjednodušuje posúdenie stavu a prognózy pacienta.

Pre väčšinu pacientov čísla v diagnóze po "AG" nič nehovoria, aj keď je jasné, že čím vyšší je stupeň a rizikový index, tým horšia je prognóza a závažnejšia je patológia. V tomto článku sa budeme snažiť zistiť, prečo a prečo je jeden alebo druhý stupeň hypertenzie a aký je základ pre stanovenie rizika komplikácií.

Príčiny a rizikové faktory hypertenzie

Príčiny hypertenzie sú početné. Hovoríme o primárnej alebo nevyhnutnej hypertenzii, máme na mysli prípad, keď neexistuje žiadna konkrétna predchádzajúca choroba alebo patológia vnútorných orgánov. Inými slovami, takáto AG vzniká sama o sebe, zahŕňajúca iné orgány v patologickom procese. Primárna hypertenzia predstavuje viac ako 90% prípadov zvýšenia chronického tlaku.

Hlavnou príčinou primárnej hypertenzie je stres a psycho-emocionálne preťaženie, ktoré prispieva k narušeniu centrálnych mechanizmov regulácie tlaku v mozgu, následne trpia humorálnymi mechanizmami, postihujú cieľové orgány (obličky, srdce, sietnica).

Sekundárna hypertenzia je prejavom inej patológie, takže dôvod je vždy známy. Dopĺňa choroby obličiek, srdca, mozgu, endokrinných porúch a je druhoradým. Po vyliečení základnej choroby, hypertenzia tiež preč, takže riziko a rozsah v tomto prípade nemá zmysel určiť. Podiel symptomatickej hypertenzie nepredstavuje viac ako 10% prípadov.

Rizikové faktory pre GB sú tiež známe všetkým. Na klinikách sa vytvárajú školy hypertenzie, ktorých odborníci informujú verejnosť o nepriaznivých stavoch vedúcich k hypertenzii. Každá terapeutka alebo kardiológka pacientovi povedie o rizikách, ktoré už v prvom prípade pretrvávajú.

Medzi predispozície k hypertenzii sú najdôležitejšie:

 1. fajčenie;
 2. Nadmerná soľ v potravinách, nadmerné používanie kvapaliny;
 3. Nedostatok fyzickej aktivity;
 4. Zneužívanie alkoholu;
 5. Poruchy metabolizmu nadváhy a tuku;
 6. Chronické psycho-emocionálne a fyzické preťaženie.

Ak dokážeme vylúčiť uvedené faktory alebo sa aspoň pokúsiť znížiť ich vplyv na zdravie, potom sa nemôžu meniť také znaky ako pohlavie, vek, dedičnosť, a preto sa budeme musieť vyrovnať s nimi, ale nezabúdať na rastúce riziko.

Klasifikácia arteriálnej hypertenzie a stanovenie rizika

Klasifikácia hypertenzie zahŕňa štádium rozdelenia, stupeň ochorenia a úroveň rizika cievnych nehôd.

Štádium ochorenia závisí od klinických prejavov. rozlišujú:

 • Predklinické štádium, keď nie sú žiadne príznaky hypertenzie a pacient si neuvedomuje nárast tlaku;
 • Stupeň 1 hypertenzia, keď je tlak zvýšený, sú možné krízy, ale nie sú žiadne známky poškodenia cieľových orgánov;
 • Stupeň 2 je sprevádzaný léziou cieľových orgánov - myokard je hypertrofovaný, zmeny v sietnici sú viditeľné a obličky sú postihnuté;
 • V štádiu 3 sú možné cievne mozgové príhody, ischémia myokardu, abnormálne videnie, zmeny vo veľkých cievach (aneuryzma aorty, ateroskleróza).

Stupeň hypertenzie

Stanovenie stupňa GB je dôležité pri posudzovaní rizika a prognózy a vyskytuje sa na základe tlakových čísel. Musím povedať, že normálne hodnoty krvného tlaku majú aj iný klinický význam. Takže rýchlosť až do 120/80 mm Hg. Art. považuje sa za optimálne, tlak v rozmedzí 120 až 129 mm ortuti bude normálny. Art. systolický a 80-84 mm Hg. Art. diastolický. Tlakové hodnoty sú 130-139 / 85-89 mmHg. Art. stále ležia v normálnych hraniciach, ale približujú sa k hranici s patológiou, takže sa nazývajú "veľmi normálne" a pacientovi môže byť povedané, že má zvýšený normálny tlak. Tieto ukazovatele možno považovať za pre-patológiu, pretože tlak je len "niekoľko milimetrov" od zvýšeného.

Od okamihu, keď krvný tlak dosiahol 140/90 mm Hg. Art. Teraz už môžete hovoriť o prítomnosti tejto choroby. Z tohto indikátora sa určuje stupeň samotného hypertenzia:

 • 1 stupeň hypertenzie (GB alebo AH 1 st v diagnostike) znamená zvýšenie tlaku v rozsahu 140-159 / 90-99 mm Hg. Art.
 • Po stupni 2 GB nasledujú čísla 160-179 / 100-109 mm Hg. Art.
 • Pri tlaku 3 stupňov GB na 180/100 mm Hg. Art. a vyššie.

Stáva sa, že počet systolického tlaku sa zvyšuje na 140 mm Hg. Art. a vyššie a diastolický súčasne leží v normálnych hodnotách. V tomto prípade hovoríme o izolovanej systolickej forme hypertenzie. V ostatných prípadoch indikátory systolického a diastolického tlaku zodpovedajú rôznym stupňom ochorenia, potom lekár diagnostikuje vo väčšej miere, nezáleží na tom, sú vyvodené závery o systolickom alebo diastolickom tlaku.

Najpravdepodobnejšia diagnóza miery hypertenzie je možná s novo diagnostikovanou chorobou, keď ešte nebola vykonaná žiadna liečba a pacientka neužívala žiadne antihypertenzívne lieky. V procese liečby počet klesá, a ak je zrušený, naopak, môže sa dramaticky zvýšiť, takže už nie je možné primerane posúdiť stupeň.

Koncept rizika v diagnostike

Hypertenzia je nebezpečná pre jej komplikácie. Nie je tajomstvom, že drvivá väčšina pacientov zomrie alebo sa stane zdravotne postihnutým nie z dôvodu vysokého tlaku, ale z akútnych porušení, ktoré vedie.

Krvácanie do mozgu alebo ischemická nekróza, infarkt myokardu, zlyhanie obličiek - najnebezpečnejšie podmienky vyvolané vysokým krvným tlakom. V tomto ohľade je pre každého pacienta je určená po starostlivom kontrolného rizika, určený pre diagnostiku čísla 1, 2, 3, 4. To znamená, že diagnóza je založená na stupni hypertenzie a riziko cievnych komplikácií (napr Ar / GB 2 stupne, 4 riziko).

Kritériom stratifikácie rizika pre hypertonikov sú vonkajšie stavy, prítomnosť iných ochorení a metabolických porúch, zapojenie cieľových orgánov a súbežné zmeny orgánov a systémov.

Medzi hlavné rizikové faktory ovplyvňujúce prognózu patria:

 1. Vek pacienta je po 55 rokoch u mužov a 65 u žien;
 2. fajčenie;
 3. Porušenie metabolizmu lipidov (prebytok cholesterolu, lipoproteín s nízkou hustotou, pokles lipidových frakcií s vysokou hustotou);
 4. Prítomnosť kardiovaskulárnej patológie u kmeňových rodín mladších ako 65 rokov a 55 rokov v prípade ženského a mužského pohlavia;
 5. Nadváha, keď obvod brucha presahuje 102 cm u mužov a 88 cm u žien slabšej časti ľudstva.

Tieto faktory sa považujú za dôležité, ale mnohí pacienti s hypertenziou trpia cukrovkou, zhoršujú glukózovou toleranciou, vedú sedavý život, majú odchýlky od koagulačného systému v krvi vo forme zvýšenia koncentrácie fibrinogénu. Tieto faktory sa považujú za dodatočné a tiež zvyšujú pravdepodobnosť komplikácií.

cieľové orgány a účinky GB

cieľové orgány lézie sa vyznačujú AG z 2. stupňa a je dôležitým kritériom, ktoré určuje riziko, takže vyšetrenie pacienta zahŕňa EKG, ultrazvuk srdca určiť stupeň hypertrofiu svojich svalov, krvi a moču na ukazovateli funkcie obličiek (kreatinín, proteínu).

Po prvé, srdce trpí vysokým tlakom, ktorý tlačí krv do nádob s vyššou silou. Keď sa tepny a arterioly menia, keď ich steny strácajú elasticitu a spazmus lúmenov, záťaž na srdce sa postupne zvyšuje. Charakteristickým znakom, ktorý sa berie do úvahy pri stratifikácii rizika, je hypertrofia myokardu, ktorá môže byť podozrivá na EKG, ktorý sa má stanoviť ultrazvukom.

Zvýšenie kreatinínu v krvi a moči, výskyt albumínového proteínu v moči hovorí o účasti obličiek ako cieľového orgánu. Na pozadí hypertenzie dochádza k zahusteniu stien veľkých artérií, objavujú sa aterosklerotické plaky, ktoré môžu byť detegované ultrazvukom (karotidové, brachiocefalické tepny).

Tretia etapa hypertenzie nastáva s pridruženou patológiou, ktorá je spojená s hypertenziou. Medzi súvisiace choroby prognózy sú najdôležitejšie mŕtvice, prechodné ischemické záchvaty, srdcový záchvat a angína, nefropatia na pozadí diabetes, zlyhanie obličiek, retinopatia (poškodenie sietnice) v dôsledku hypertenzie.

Takže čitateľ pravdepodobne pochopí, ako môžete dokonca nezávisle určiť stupeň GB. Nie je to ťažké, stačí len na meranie tlaku. Potom môžete premýšľať o prítomnosti určitých rizikových faktorov, vezmite do úvahy vek, pohlavie, laboratórne parametre, EKG údaje, ultrazvuk atď. Vo všeobecnosti všetko uvedené vyššie.

Napríklad tlak pacienta zodpovedá hypertenzii 1 stupňa, ale súčasne utrpel mŕtvicu, čo znamená, že riziko bude maximálne 4, aj keď je mŕtvica jediným problémom ako hypertenzia. Ak tlak zodpovedá prvému alebo druhému stupňu a medzi rizikovými faktormi, fajčenie a vek možno pozorovať len na pozadí dobrého zdravia, potom riziko bude mierne - GB 1 polievková lyžica. (2 položky), riziko 2.

Pre jasnosť porozumenia, čo znamená indikátor rizika v diagnostike, môžete všetko umiestniť do malého stola. Stanovením stupňa a "počítaním" vyššie uvedených faktorov môžete určiť riziko vaskulárnych nehôd a komplikácií vysokého krvného tlaku pre konkrétneho pacienta. Číslo 1 znamená nízke riziko, 2 mierne, 3 vysoké, 4 veľmi vysoké riziko komplikácií.

Nízke riziko znamená, že pravdepodobnosť vzniku vaskulárnych nehôd nie je vyššia ako 15%, stredná - až 20%, vysoké riziko naznačuje vznik komplikácií u tretiny pacientov z tejto skupiny s veľmi vysokým rizikom komplikácií, viac ako 30% pacientov je náchylných.

Manifestácie a komplikácie GB

Manifestácia hypertenzie závisí od štádia ochorenia. Počas predklinického obdobia sa pacient cíti dobre a iba rozlíšenie tonometra hovorí o vývoji choroby.

Ako progresia zmien v krvných cievach a srdci sa príznaky prejavujú vo forme bolesti hlavy, slabosti, zníženej výkonnosti, periodického závratu, vizuálnych príznakov vo forme oslabenia ostrosti zraku, blikajúceho "muchy" pred vašimi očami. Všetky tieto príznaky nie sú vyjadrené so stabilným priebehom patológie, ale v čase vzniku hypertenznej krízy sa klinika stáva jasnejšou:

 • Ťažká bolesť hlavy;
 • Hluk, zvonenie v hlave alebo ušiach;
 • Zatemnenie očí;
 • Bolesť v srdci;
 • Dýchavičnosť;
 • Hyperémia tváre;
 • Vzrušenie a pocit strachu.

Hypertenzívne krízy sú vyvolané psycho-traumatickými situáciami, prepracovaním, stresom, kávou a alkoholom, takže pacienti so zavedenou diagnózou by sa mali vyhnúť takýmto vplyvom. Na pozadí hypertenznej krízy sa pravdepodobne zvyšuje pravdepodobnosť komplikácií vrátane život ohrozujúcich:

 1. Krvácanie alebo mozgový infarkt;
 2. Akútna hypertenzná encefalopatia, pravdepodobne s mozgovým edémom;
 3. Pľúcny edém;
 4. Akútne zlyhanie obličiek;
 5. Útok srdca.

Ako merať tlak?

Ak existuje dôvod domnievať sa, že vysoký krvný tlak, potom prvé, čo špecialista urobí, je odmerať. Až donedávna sa predpokladalo, že údaje o krvnom tlaku sa môžu zvyčajne líšiť v rôznych rukách, ale, ako ukázala prax, dokonca aj rozdiel 10 mm Hg. Art. môže dôjsť kvôli patológii periférnych ciev, preto by mal byť tlak na pravej a ľavej strane opatrný.

Ak chcete získať najspoľahlivejšie údaje, odporúčame trikrát merit 'tlak na každom rameni s malými časovými intervalmi a stanoviť každý dosiahnutý výsledok. Najpravdepodobnejšie sú u väčšiny pacientov najmenšie hodnoty, avšak v niektorých prípadoch sa tlak zvyšuje od merania až po meranie, čo nie vždy hovorí v prospech hypertenzie.

Široký výber a dostupnosť prístrojov na meranie tlaku umožňujú jeho ovládanie u širokého okruhu ľudí doma. Hypertenzívni pacienti majú zvyčajne monitor krvného tlaku doma, po ruke, takže ak sa cítia horšie, okamžite zmerajú krvný tlak. Je však potrebné poznamenať, že výskyt fluktuácií je možný aj u úplne zdravých jedincov bez hypertenzie, preto by sa jednorazový nadbytok normy nemal považovať za ochorenie a na stanovenie diagnózy hypertenzie musí byť tlak meraný v rôznych časoch, za rôznych podmienok a opakovane.

Pri diagnostike hypertenzie sa považujú za základné údaje počty krvného tlaku, údaje o elektrokardiografii a výsledky auskultácie srdca. Pri počúvaní je možné určiť šum, zosilnenie tónov a arytmiu. EKG bude počínajúc druhou fázou prejavovať príznaky stresu na ľavom srdci.

Liečba hypertenzie

Na korekciu zvýšeného tlaku boli vyvinuté liečebné režimy vrátane liekov rôznych skupín a rôznych mechanizmov účinku. Ich kombinácia a dávkovanie sú individuálne zvolené lekárom, berúc do úvahy reakciu na stupeň, komorbiditu, hypertenziu na konkrétnu drogu. Po stanovení diagnózy GB a pred začiatkom liečby liekom lekár navrhne opatrenia, ktoré nepredstavujú drogy, ktoré výrazne zvyšujú účinnosť farmakologických látok a niekedy umožňujú znížiť dávku liekov alebo aspoň niektoré z nich odmietnuť.

Najprv sa odporúča normalizovať režim, odstrániť napätie, zabezpečiť pohybovú aktivitu. Diéta je zameraná na zníženie príjmu soli a tekutín, čo eliminuje alkohol, kávu a nervovo stimulujúce nápoje a látky. Pri vysokej hmotnosti by ste mali obmedziť kalórie, vzdať tuk, múku, pečené a pikantné.

Nezdravotné opatrenia v počiatočnom štádiu hypertenzie môžu poskytnúť taký dobrý účinok, že potreba predpisovania liekov zmizne sama. Ak tieto opatrenia nefungujú, lekár predpíše vhodné lieky.

Účelom liečby hypertenzie je nielen zníženie ukazovateľov krvného tlaku, ale aj odstránenie jej príčiny pokiaľ možno.

Na liečbu hypertenzie sa tradične používajú antihypertenzíva nasledujúcich skupín:

Každoročne narastajúci zoznam liekov, ktoré znižujú tlak a zároveň sa stávajú účinnejšími a bezpečnejšími a majú menej nežiaducich reakcií. Na začiatku liečby je jedna medikácia predpísaná v minimálnej dávke, s neúčinnosťou ju možno zvýšiť. Pokiaľ ochorenie progreduje, tlak nedosahuje prijateľné hodnoty, potom sa do prvého liečiva pridá ďalšia z druhej skupiny. Klinické pozorovania ukazujú, že účinok je lepší pri kombinovanej terapii než pri podaní jediného liečiva v maximálnom množstve.

Pri výbere liečby je dôležité, aby sa znížilo riziko vzniku vaskulárnych komplikácií. Takže je zrejmé, že niektoré kombinácie majú výraznejší "ochranný" účinok na orgány, zatiaľ čo iné umožňujú lepšiu kontrolu tlaku. V takýchto prípadoch odborníci uprednostňujú kombináciu liekov, ktoré znižujú pravdepodobnosť komplikácií, dokonca aj vtedy, keď dôjde k určitým výkyvom krvného tlaku denne.

V niektorých prípadoch je potrebné brať do úvahy sprievodnú patológiu, ktorá robí svoje vlastné úpravy liečivých režimov hypertenzie. Napríklad u mužov s adenómom prostaty sú predpísané alfablokátory, ktoré sa neodporúčajú na pravidelné užívanie na zníženie tlaku u iných pacientov.

Najčastejšie sa používajú inhibítory ACE, blokátory kalciových kanálov, ktoré sú predpísané tak mladým, ako aj starším pacientom, s alebo bez sprievodných ochorení, diuretiká, sartány. Prípravky týchto skupín sú vhodné na počiatočnú liečbu, ktorá môže byť potom doplnená tretím liečivom s iným zložením.

ACE inhibítory (captopril, lisinopril) znižujú krvný tlak a zároveň majú ochranný účinok na obličky a myokard. Uprednostňujú sa u mladých pacientov, u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, u diabetikov u starších pacientov.

Diuretiká nie sú menej populárne. Účinne znížte krvný tlak hydrochlorotiazidu, chlortalidónu, torasemidu, amiloridu. Na zníženie vedľajších reakcií sa kombinujú s inhibítormi ACE, niekedy "v jednej tablete" (Enap, berlipril).

Beta-adrenergné blokátory (sotalol, propranolol, anaprilín) nie sú primárnou skupinou pre hypertenziu, ale sú účinné pri súbežnej srdcovej patológii - zlyhanie srdca, tachykardia, koronárna choroba.

Blokátory kalciového kanála sú často predpísané v kombinácii s inhibítorom ACE, sú zvlášť vhodné pre astmu v kombinácii s hypertenziou, pretože nespôsobujú bronchospazmus (riodipín, nifedipín, amlodipín).

Antagonisty angiotenzínového receptora (losartan, irbesartan) sú najpredpisnejšou skupinou liekov na hypertenziu. Účinne znižujú tlak, nevyvolávajú kašeľ, ako mnoho inhibítorov ACE. Ale v Amerike sú obzvlášť časté kvôli 40% zníženiu rizika Alzheimerovej choroby.

Pri liečbe hypertenzie je dôležité nielen vybrať účinný režim, ale aj dlhodobo užívať lieky, dokonca aj na celý život. Mnohí pacienti veria, že keď sa dosiahne normálna hladina tlaku, liečba sa môže zastaviť a pilulky sa ulovia v čase krízy. Je známe, že nesystematické používanie antihypertenzív je dokonca škodlivejšie pre zdravie ako úplná neprítomnosť liečby, preto je informovanie pacienta o trvaní liečby jednou z dôležitých úloh lekára.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

REG plavidlá hlavy: kedy urobiť skúšku a ako ju dešifrovať?

Každý vie, že centrálny nervový systém reguluje všetky procesy v tele, ako aj to, že všetky jeho bunky potrebujú aj dýchanie a živiny, ktoré sa dostanú pozdĺž tepien krvných ciev.

Ako odstrániť červené cievy na tvári - zbaviť sa rosacey

Kuperoz nemôže byť pokrytý práškom alebo základom, je potrebné ho odstrániť. Preto článok popisuje, ako odstrániť červené cievy na tvári doma.Ale všimnite si, že nie je nezvyčajné, aby sa červené siete zamieňali s ochoreniami lupus erythematosus (postihuje celé telo), hemangiómami (benígnymi novotvarmi).

Trofické vredy dolných končatín

Trofický vred je ochorenie charakterizované tvorbou defektov v koži alebo sliznici, ku ktorému dochádza po odmietnutí nekrotického tkaniva a vyznačuje sa pomalým priebehom, malou tendenciou k hojeniu a tendenciou k recidíve.

Rýchlosť segmentovaných neutrofilov v krvi a príčiny ich porušenia

Štúdie krvných leukocytov odhalili ich odrody, ktoré sa líšia nielen afinitou k sfarbeniu a vzhľadu, ale vykonávajú aj rôzne úlohy. Segmentové neutrofily - najväčšia skupina buniek medzi leukocytmi.

Aké je riziko prolapsu mitrálnej chlopne?

Jednou z najčastejších patologických ochorení srdca je prolaps mitrálnej chlopne. Čo to znamená? Obvykle práca srdca vyzerá takto. Ľavé predsiene sú stlačené na uvoľnenie krvi, v tomto čase ventil opúšťa a krv prechádza do ľavej komory.

Čo je nebezpečná hemoragická vaskulitída pre ľudí

Základy tejto chorobyModerné choroby s plavidlami trápia toľko ľudí. A to nie je prekvapujúce, pretože informácie o ich nebezpečenstvách sa neustále objavujú v médiách.