Tento článok poskytuje kompletné informácie o patológii srdcového bloku. Prečo sa vyskytuje, aké sú blokády, ako sa prejavujú a aké liečenie je potrebné. Prognóza ochorenia.

Srdcové bloky sú patológie excitačnej vlny z predsiene do komôr. Závažnosť porušenia môže byť od spomalenia impulzu až po jeho úplné zastavenie.

Za normálnych okolností nastáva energetický impulz vedúci ku kontrakcii srdca v sínusovom uzle umiestnenom v predsieni. Ďalej, excitácia prechádza do atrioventrikulárneho uzla pri vstupe do komôr a pozdĺž nervových vlákien zväzku His, šíri sa do celého myokardu. Konzistentná a rytmická kontrakcia komôr srdcového svalu je kľúčom k normálnemu prietoku krvi vo všetkých orgánoch.

V patológii dochádza k zablokovaniu impulzov a komory kontraktujú menej často ako atria. A v závažných prípadoch dochádza k zástave srdca.

V tomto článku budeme hovoriť o atrioventrikulárnej blokáde.

 • Okrem atrioventrikulárneho bloku (AV bloku) môže dôjsť k poruche v štádiu prenosu excitácie zo sínusového uzla do atrioventrikulárneho bloku - táto patológia sa nazýva dysfunkcia sínusového uzla. V mnohých článkoch sa omylom nazýva sinoatriálna blokáda.
 • Zriedkavé typy impulzov vedenia medzi predsieňami v klinických prejavoch a inherentne napodobňujú atrioventrikulárne, preto sa nestali samostatnou jednotkou.

V podmienkach atrioventrikulárneho bloku (AV bloku), keď je nedostatočná komorová funkcia, dochádza k narušeniu prívodu krvi do vnútorných orgánov. Zvlášť postihnutý mozog a srdce, pre ktoré sú potrebné vysoké hladiny kyslíka a živín. Klinické prejavy patológie sú primárne spojené s narušením prietoku krvi v týchto orgánoch.

Porušenie impulzu môže nastať na akejkoľvek úrovni:

 • atrioventrikulárny uzol (AV uzol),
 • jeho kmeňový nosník,
 • rozvetvenie nohy zväzku Jeho.

Čím nižšia je úroveň bloku, tým horší je priebeh ochorenia a jeho prognóza.

V závislosti od úrovne a stupňa poruchy môžu klinické prejavy úplne chýbať alebo byť tak výrazné, že pacient nemôže vykonávať ani vnútorné záležitosti.

Existujú situácie, keď neexistujú žiadne príznaky - potom blokáda nevyžaduje liečbu a podlieha iba pozorovaniu v dynamike. Ak sú prejavy ochorenia, potom terapia môže zahŕňať konzervatívny manažment používajúci len drogy a metódy pre dočasnú alebo trvalú formu elektrickej stimulácie srdcového svalu. V závislosti od konkrétnej situácie môže byť úplná liečba možná alebo nemožná.

K liečbe pacientov so srdcovým blokom sa zaoberajú terapeuti, kardiológovia a arytmológovia. Intrakardiálna implantácia kardiostimulátora je vykonávaná endovaskulárnymi kardiologickými chirurgami.

Typy srdcového bloku

Odpoveď na otázku "čo je srdcová blokáda", je potrebné zistiť, čo sú a ako sú rozdelené do lekárskej praxe.

Heart block

Aby srdce poskytlo krv do každej bunky v tele, musí sa zmierniť správnym rytmom as frekvenciou 55-60 až 80-90 úderov za minútu. Rytmus by mal byť pravidelný, s rovnakými intervalmi medzi kontrakciami, pretože neprítomnosť kyslíka nesená krvou, dokonca ani viac ako 30 sekúnd, už môže ovplyvniť prácu buniek a predovšetkým mozgových buniek. Výskyt kyslíkového hladovania (hypoxie) mozgu je obzvlášť dôležitý pri podmienkach, ako je srdcový blok.

Srdcové bloky súvisia s poruchami srdcového rytmu alebo s arytmiami. Arytmie sa môžu charakterizovať ako zvýšenie srdcovej frekvencie (tachykardia a tachyarytmie) a pokles (bradykardia, bradyarytmiá).

Heart block je skupina ochorení charakterizovaná spomalením vedenia elektrického signálu srdca, ktoré je dôsledkom vrodených znakov alebo, častejšie, difúznej náhrady normálneho svalového tkaniva srdca s cicavčím (spojivovým) tkanivom. Blokády vo všeobecnosti vedú k rozvoju bradykardie s frekvenciou menej ako 50 za minútu, ale môžu byť tiež kombinované s rýchlym nepravidelným pulzom, napríklad pri Frederickovom syndróme, kombinácii fibrilácie predsiení a úplnej atrioventrikulárnej blokády. Nebezpečenstvo úplnej blokády spočíva v tom, že nedostatok elektrickej excitácie komôr vedie k neprítomnosti ich redukcie v časovom intervale od niekoľkých milisekúnd po niekoľko minút, čo je spojené s vývojom hypoxie mozgu, stratou vedomia a klinickou smrťou.

Rozvoj blokád v konkrétnej chorobe sa vysvetľuje tým, že v patologickom procese je často zapojený vodivý systém srdca. Sú to zmenené svalové bunky, ktorých hlavnou úlohou je vykonať elektrický signál tak, aby vlna vzrušenia pravidelne prechádzala celým srdcom. Ak sú tieto bunky vystavené zápalu, sú vtiahnuté do tkaniva jazvy alebo nemôžu prenášať impulz do ďalej umiestnených buniek, objaví sa blok v dráhe prenosu impulzov.

V závislosti od toho, ktorá časť systému srdcového vedenia sa podieľa na patologickom procese, rozlišujeme tieto typy blokád:

- Sinoartikulárne (sinoatriálne) - pri blokovaní sínusového uzla v uchu pravého predsieňa,
- blokáda v predsieni - v rozpore s cestou elektrického impulzu pozdĺž stien predsiení,
- atrioventrikulárne - s blokovým uzlom, "prepínanie" excitácie z predsiene do komôr,
- intraventrikulárny blok alebo blokáda jeho pravého a ľavého ramena. Stáva sa úplné a nie úplné. jeden, dva a trekhpuchkovoy. S pomocou jeho zväzku v stenách komorového myokardu sa excitácia rovnomerne prenáša pozdĺž ich steny a spôsobuje rytmické kontrakcie srdca.

V závislosti od toho, akú má vodivosť pulzu čiastočne alebo celkom, sú úplné a neúplné blokády.

Blokáda stupňa I - II je neúplná a III - úplná. V prvom prípade nie sú ovplyvnené všetky vodivé vlákna, takže časť impulzov sa vykonáva na spodnej časti myokardu. Pri úplnom zablokovaní sa impulzy vôbec nevykonávajú, preto sa zníženie spodných častí uskutočňuje buď ektopickými (inde) ohniskovými ohniskami, alebo vôbec nie.

Prevalencia srdcového bloku sa mení a závisí od veku. Atrioventrikulárny blok I. stupňa u mladých ľudí sa vyskytuje v 1% prípadov a u starších ľudí - u 2,4%. Blokáda druhého stupňa u mladých ľudí sa vyskytuje v 0,003% prípadov a nárast u starších ľudí. Vrodený stupeň atrioventrikulárneho bloku III je extrémne zriedkavý - v jednom prípade 20 000 živonarodených. Blokáda pravého ramena His sa nachádza u 2 - 5% zdravých jedincov a pri absencii závažnej kardiologickej patológie môže byť variantom normy.

Príčiny srdcového bloku

Blokády I. stupňa a neúplná blokáda His, ktoré sa nevyjadrujú klinicky, môžu byť normálnym variantom alebo sa vyskytujú u športovcov, u jedincov s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou, ako aj u detí, adolescentov a mladých ľudí s prolapsom mitrálnej chlopne, otvoreným oválnym oknom a inými malými abnormality srdca.

Blokády stupňa II a III, úplná intraventrikulárna blokáda, blokáda troch zväzkov (tak pravého, ako aj obidvoch vetiev ľavej nohy His) sa takmer vždy vyskytujú pri organických léziách srdcového tkaniva. Choroby, ktoré spôsobujú zápalové alebo cicavčie procesy v myokarde, zahŕňajú:

1. Myokarditída - zápal srdcového svalu spôsobený:
- vírusové infekcie - vírusy Coxsackie, rubeoly, osýpky, Epstein-Barr (infekčná mononukleóza), vírusy chrípky, adenovírusy, cytomegalovírusy
- bakteriálne a parazitárne infekcie - reumatická horúčka, diftéria, šarlach, toxoplazmóza, systémová chlamýdzia
- autoimunitné ochorenia - reumatoidná artritída (5-25% pacientov má srdcové ochorenie), systémový lupus erythematosus (5-15%), systémová sklerodermia (20-40%)
2. Kardiomyopatia - skupina ochorení s patologickou zmenou v normálnej anatomickej štruktúre srdca (výrazné zhrubnutie srdcových stien alebo naopak, ich zriedenie s rozšírením vnútorných dutín srdca, ktoré im bráni normálne kontrahovať a relaxovať). Môže sa vyvinúť s koronárnou chorobou srdca, hypertenziou, hormonálnou nerovnováhou v tele, toxickými účinkami alkoholu, drogami, metabolickými poruchami, myokarditídou.
3. Kardiálna skleróza - zjazvenie svalového tkaniva v oblasti zápalu alebo v oblasti nekrózy (smrti) myokardu po infarkte myokardu.
5. Akútny infarkt myokardu - u 15% pacientov dochádza k poruchám vedenia.
6. Vrodené a získané srdcové chyby.
7. Intoxikácia srdcovými glykozidmi, beta-blokátormi, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu.
8. Hypertenzia často spôsobuje abnormálne vedenie vnútri predsieň srdca.

Príznaky srdcového bloku

Blokáda stupňa I, neúplná jednobunková blokáda nohy, intra-atriálna blokáda sa zvyčajne nevykazujú klinicky a môžu sa zistiť iba pri EKG počas bežného vyšetrenia.

Kompletné blokády sa prejavujú príznakmi arytmie a príznakmi základnej choroby. Tieto klinické prejavy sa môžu vyskytnúť náhle na pozadí dobrého zdravia a môžu existovať dlho, s obdobiami zhoršenia, ku ktorým sa pacient prispôsobil a "sa naučil", že im nevenuje pozornosť. Ak ste si však všimli niektoré z uvedených príznakov, mali by ste sa poradiť s lekárom na vyšetrenie, pretože niektoré príznaky môžu byť znakom blížiacich sa nebezpečných stavov.

Symptómy porúch rytmu:

- slabosť, únava, znížená schopnosť vykonávať predchádzajúcu fyzickú prácu,
- pocit prerušenia srdcovej činnosti - pocit vyblednutia alebo zastavenia srdca, nepohodlie za hrudnou kosťou
- závraty, blikajúce pred očami, náhla všeobecná slabosť s pocitom mdloby, tinitus,
- Záchvaty Morgagni - Edémy - Stokes (záchvaty MES) - náhla ostrá bledosť, studený lepivý pot, vláknitý vzácny pulz, strata vedomia, možné kŕče v dôsledku hypoxie mozgu. Spravidla sa po niekoľkých sekundách alebo dvoch až troch minútach obnoví vedomie, ale ak sa to nestane a dýchanie a tlkot srdca chýbajú, znamená to, že asystólia (zastavenie) srdca a klinická smrť sa vyvinuli,
- Kompletné ľavého ramienka blok blokáda, ktorý sa vyvinul náhle prvýkrát, môže viesť k rozvoju akútneho zlyhania ľavej komory s pľúcnym edémom, ktorý sa vyznačuje tým, dýchavičnosť, kašeľ, podobné peny, kože modré pery, tvár, prsty, šoku.

Príznaky základného ochorenia - bolesť na hrudníku pri námahe alebo v pokoji u pacientov s ischemickou chorobou srdca, dýchavičnosť, studené ruky a nohy, cyanóza (modrasté farby) prsty, nos, uši, alebo len tváre a končatín so srdcovými vadami, bolesti hlavy tylový lokalizácia nevoľnosť a vracanie, vysoký krvný tlak, vysoká horúčka alebo predĺženej horúčka vyššia ako 37.5º C pri infekciách kože a kĺbových ochorení u systémových ochorení a mnoho ďalších.

Diagnóza srdcového bloku

Lekár môže premýšľať o predbežnej diagnóze aj pri objasňovaní povahy sťažností pacienta. Pre ďalšiu diagnostiku sa používajú nasledujúce metódy:

- Štandardné EKG - hlavná informatívna metóda, ktorá potvrdzuje prítomnosť blokády. Avšak nie vždy jediný elektrokardiogram môže "chytiť" príznaky blokády, najmä v prípade prechodného srdcového bloku.

Známky sinoátriová blokáda - periodické strata komplexy P - QRS vzhľadom na skutočnosť, že nie každý impulz zo sínusového uzla dosiahne átria, a tým i komôr. Zvýšenie RR intervale dvoch a niekedy aj viac ako raz.

Známky intraartikulárnej blokády - rozdelenie a rozšírenie viac ako 0,11 z vlny P a pridružené predĺženie PQ intervalu. Niekedy existuje ďalšia negatívna vlna P (s úplnou disociáciou pravostrannej a ľavej predsiení a ich kontrakcií v samostatnom rytme).

Známky stupeň atrioventrikulárna blok I - konštantné predĺženie PQ intervalu s viac ako 0,20, typu II stupeň podľa typu Mobitts 1 - sa každá nasledujúca redukcia PQ interval je predĺžená až do pádu jednej srdcovej komplex P-QRS, ďalej celý cyklus sa opakuje. Blokáda typu II štúdia Mobitts 2 - PQ interval trvania každej zníženie rovnako predĺžiť viac ako 0,20, a ventrikulárna QRS spadajú náhodne, bez jasného periodicitou a môžu byť deformované. Blokáda typu 3 II stupne - žiadny druhý alebo každý riadok dva alebo viac P-QRS komplexy. Blokáda III Stupeň - úplné oddelenie predsieňovej a ventrikulárne rytmus - frekvencia atriálnej kontrakcie - 70 až 80 za minútu, sa srdcovej komory - 40 až 50 za minútu alebo menej. Fibrilácia P náradie nie je spojená s komorovej komplexmi QRS, môžu byť laminované, sa pred alebo po nich.

Intraventrikulárne blokáda štítky: neúplné blokáda - QRS komplexu nie je rozšírená, nie je deformovaná, dochádza k zmenám v zube R (rozšírenú a ozubené) vĺn a S na ľavej alebo pravej, v tomto poradí, vedie typ blokády (vpravo ísť ľavú nohu); pri plnom blokády - predlžuje širšie QRS deformovaný 0,12 s, široký hĺbka zubov je v príslušných vodičov (III, AVF, V 1,2 v pravom blokády, I, AVL V 5, 6, s ľavou blokády).

Kompletná ľavá blokáda jeho zväzku

- 24-hodinové sledovanie EKG je informatívne pre prechodné blokády, pretože umožňuje analyzovať srdcový rytmus a vedenie po celý deň, vrátane v noci.
- Elektrokardiogram so záťažou sa používa na stanovenie tolerancie na cvičenie, umožňuje stanovenie funkčnej triedy ischemickej choroby srdca a chronického srdcového zlyhania.
- Echokardiografia, rádiografia hrudníka, MRI srdca a koronárna angiografia sa používajú na vyhľadávanie základnej choroby, ktorá spôsobila poruchy vedenia.

Liečba srdcového bloku

Blokádová terapia začína liečbou základnej choroby. Stupňové blokády, ktoré nie sú klinicky manifestované, nevyžadujú liečbu.

Predávkovaním liekmi, ktoré spomaľujú rytmus a úplné zrušenie týchto liekov. Pri srdcovej blok kontraindikované beta - blokátory (propranolol, bisoprolol, atenolol, propranolol, tenorik, obzidan, Egilok atď.), Glykozidy (strophanthin, Korglikon, digoxín), antiarytmiká (ajmaline, Cordarone, verapamil, diltiazem, chinidín).

Ak je funkčná blokáda spojená s cievnou dystónia, malé anomálie srdca, športové aktivity, s sinoatrial blkadah I - II stupňa a intrakardiálne blokáda predpisujúcich lekárov, zlepšujú látkovú výmenu v srdcovom svale - ATP Riboxinum, vitamíny, antioxidanty (ubiquinónu mexidol aktovegin),

Kompletný atrioventrikulárny blok sa lieči podávaním izoprenalínu a orciprenalínu s priebehom, po ktorom sa rozhodne o otázke implantácie umelého kardiostimulátora.

Špecifické lieky na liečbu intraventrikulárne blokády tam. V závažných prípadoch (úplná blokáda vpravo alebo vľavo na pozadí akútneho infarktu myokardu, dva - tri trámy a blokády, a to najmä s útokmi MES) používané dočasné alebo trvalé stimuláciu.

Prvá pomoc pre blok srdca

Ako pacienta prvej pomoci s MES záchvaty, kde: 1 - 2 izadrina tablety pod jazyk (5 - 10 mg), subkutánna injekcia atropínu, intravenózne podanie adrenalínu, noradrenalínu. V neprítomnosti dýchanie a srdcová - kompresia hrudníka a CPR pred príchodom sanitky.

Ambulancie v prípade klinickej smrti držal kardioverziu (obnova rytmus) za použitia elektrického výboja z defibrilátora a núdzového hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti pre ďalšie zaoberať otázkou umelého implantátu kardioverter - defibrilátor do srdca.

K liečbe základného ochorenia používané nesteroidné protizápalové činidlá, glukokortikoidy (prednizolón, hydrokortizón), antibiotiká penicilín, diuretiká (diuretiká), antihypertenzíva (enalapril, perindopril), kyselina acetylsalicylová k zníženiu tvorby trombu v krvnom riečisku a na srdcovej steny, prípravky normalizuje hladinu cholesterolu v krvi (statíny), a ďalšie.

Životný štýl so srdcovým blokom

Spôsob života sa redukuje na korekcie výkonu sa zvýšením bielkovín, rastlinných tukov a komplexných sacharidov a obmedzené živočíšnych tukov a jednoduché sacharidy, významné zníženie fyzickej aktivity, správne usporiadanie s veľkým množstvom voľného času rutiny.

Dieťa s vrodeným alebo získaným blokom srdca nebude schopné viesť normálny spôsob života pre deti svojho veku, pretože bude mu zakázané cvičenie, účasť na športových kluboch a sekciách a akékoľvek významné pracovné zaťaženie. Mladý muž s blokádou druhého stupňa a vyššieho stupňa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopný slúžiť v armáde. O otázke tehotenstva pre ženy sa rozhoduje individuálne, s účasťou kardiológa, kardiologa, pôrodníka a gynekológa a ďalších odborníkov na konzultácii.

Je nevyhnutné okamžite kontaktovať svojho lekára s nárastom nepríjemných symptómov a výrazným zhoršením zdravia. Pacient s blokádou musí zodpovedne liečiť svoju chorobu a pochopiť, že blokáda vysokého stupňa môže byť kedykoľvek fatálna. Aby ste tomu zabránili, mali by ste byť pozorní na vaše zdravie, vypočujte si rady lekárov a prísne dodržiavajte ich diagnostické a terapeutické účely.

Komplikácie srdcového bloku

Komplikácie zahŕňajú:
- progresia blokády, napríklad AV - blokáda s 1 stupňom často prechádza blokádou II stupňa typu 1, len zriedkavo - k dokončeniu AV blokády. V tejto súvislosti je dôležité dynamické monitorovanie s monitorovaním EKG pacienta. Pôvodne dostupná AV blokáda typu II stupňa II často prebieha až po dokončenie blokády.
- komplikácie úplných blokád - akútne zlyhanie ľavej komory s pľúcnym edémom, ventrikulárna asystóla a náhla smrť.
- progresie chronického srdcového zlyhania.
- pľúcna embólia, infarkt myokardu, ischemická mozgová príhoda.

Prevencia je kompetentná lekárska liečba základnej choroby, včasné stanovenie indikácií pre implantáciu kardiostimulátora.

výhľad

Prognóza zablokovania stupňa I v neprítomnosti organického poškodenia srdca je priaznivá.
Pre kompletnú blokáde prognózy závisí od charakteru ochorenia, stupeň srdcovej funkcie a fáze chronického srdcového zlyhania. Frekvencia útokov a počet MEA nie sú prediktory mortality, to znamená, že nemajú vplyv na prognózu - Niektorí pacienti záchvaty sa môžu vyskytnúť častejšie, zatiaľ čo iní majú jeden záchvat života môže viesť k smrti.

Prognóza pre pacientov v akútnom období infarktu myokardu, ktorá je komplikovaná vývojom úplnej ľavej alebo pravej blokády jeho zväzku, je mimoriadne nepriaznivá.

Liečba srdcového bloku

Dodávka kyslíka do všetkých tkanív a orgánov je spôsobená srdcom, ktoré vytvára tlak a pumpuje krv. V tomto prípade by sa srdcový sval musel zhromaždiť približne 55 až 80 krát za 60 sekúnd. Celý organizmus závisí od rytmu srdca.

V prípade, že prestávky medzi kontrakciami sú rovnaké, potom sa bunky sú pravidelne a plynulo prijímať potrebné množstvo kyslíka a všetky procesy v tele sú normálne, ale vzhľadom k sebemenší poruchy v kardiovaskulárnom systéme tkanivovej hypoxie dochádza, stáva viac problematické ochorenia. Veľmi často dôvodom pre nedostatok kyslíka v mozgu a ďalších orgánov sa stáva srdcový blok.

Ako sa objavuje patológia a čo je to?

Počiatok impulzu je spôsobený sínusovým uzlom, ktorý nastavuje rytmus. Impulz prechádza na predsieň a následky ich kontrakcií sa prenášajú na nosníky a uzly systému. Potom sa vlna pohybuje pozdĺž najmenších kanálov a vlákien Purkinje.

Prerušenie takéhoto procesu spôsobuje oneskorenie impulzov v určitých oblastiach a vedie k rôznym chorobám. Bloky sa nazývajú patológie, ktoré súvisia s poruchami srdcového rytmu - arytmiami.

Niekedy je vodivosť myokardu úplne izolovaná blokádou. Taktiež blokády môžu byť kombinované s rôznymi typmi arytmií alebo môžu byť kombinované s inými blokádami. Najčastejšie sa blokáda vyvíja u starších ľudí, menej v mladom veku.

Hlavným nebezpečenstvom blokády je oneskorenie kontrakcií myokardu, ktoré sa môžu meniť od desatiny sekundy po celú minútu alebo viac. Následne môže osoba mať kyslíkovú depriváciu, synkopu a klinickú smrť.

Príznaky srdcovej blokády a liečba - to všetko závisí od jednotlivého organizmu. Zhoršenie bude tiež závisieť od príčiny blokády a miesta vzhľadu vo vodivom systéme. Blokovanie impulzov sa môže vyskytnúť tak v predsieni, ako aj v jednej z komôr.

Typy blokád

Dôležitým ukazovateľom v diagnostike a liečbe choroby je závažnosť porušenia prechodu excitability. Podľa tohto faktora je patológia rozdelená na tieto typy:

 • Blokáda stupňa 1 stupňa - zlý prejazd, ale uskutoční sa budiaci impulz;
 • Blokáda 2. stupňa - úplné zastavenie prechodu impulzu do komôr, čo je veľmi nebezpečné a často vedie k smrti.

Patológia sa vyznačuje miestom vzdelávania:

 • synotriálna blokáda - ovplyvňuje sínusový uzol;
 • blokáda predsiení - impulzová porucha v átriu;
 • interatrial - prerušenie impulzu na ceste do ľavej predsiene zo sinoatriálneho uzla;
 • priečny alebo atrioventrikulárny - porušenie pri prechode impulzu k komorám z predsiene;
 • intraventrikulárne - blokáda spodnej časti ľavej alebo pravej nohy jeho.

Na druhej strane je intraventrikulárna patológia rozdelená do nasledujúcich typov:

 • interventrikulárne - ovplyvňuje dráhy komorovej septa;
 • blokáda pravého srdca - prerušenie impulzu v prednej alebo zadnej kohútiku ľavej nohy Jeho;
 • blokáda ľavej komory - prerušenie impulzu kdekoľvek na ľavej nohe jeho;
 • blokáda ľavej komory.

Typy patológie v čase zobrazenia:

 • prechod;
 • kontinuálne;
 • progresívne;
 • prerušovaný.

Faktory blokády

Čiastočná blokáda sa môže vyskytnúť u zdravého človeka bez toho, aby spôsobila akúkoľvek ujmu. Napríklad malé anomálie srdca môžu viesť k objaveniu čiastočnej blokády pravého ramena Jeho, ktorý sa ďalej nevyvíja alebo nezmení pozíciu.

Blokáda prvého stupňa sa môže vyskytnúť u mladých ľudí v dôsledku intenzívnych športových aktivít alebo ťažkej fyzickej práce. V niektorých prípadoch môže byť srdcový blok vrodený.

Takáto patológia sa objavuje v rozpore s vnútromaternicovým vývojom. Súčasne dochádza k poruche srdcovej chlopne a ďalším poruchám kardiovaskulárneho systému, ktoré sú v dieťati zistené ihneď po narodení.

Príčiny blokády

Existuje niekoľko hlavných príčin patológie:

 • autoimunitné ochorenie;
 • hypertyreóza;
 • záškrtu;
 • myokarditída;
 • vaskulitída;
 • získané ochorenie srdca;
 • nádor alebo metastázy myokardu;
 • myxedema;
 • sarkoidóza;
 • amyloidóza;
 • infarkt srdcového svalu;
 • fibróza;
 • hypertenzia;
 • porušovanie metabolických procesov;

A existuje tiež pravdepodobnosť blokád z užívania glykozidov, antiarytmík, beta-blokátorov. Patológia sa môže vyskytnúť po operácii, ako aj komplikovať rôzne druhy operácií. Vodivosť myokardu je narušená užívaním drog a predávkovaním alkoholom.

Symptómy manifestácie patológie

Vo väčšine prípadov mierny stupeň ochorenia v osobe nespôsobuje žiadne nepríjemné pocity.

Čiastočná blokáda sa zisťuje iba s kardiogramom, rutinnou kontrolou stavu alebo rutinným vyšetrením.

Avšak neúplný srdcový blok predstavuje riziko možného vývoja komplikácií. Sinoartikulárna blokáda, keď zastaví impulz alebo spomalí jeho prechod, pacient pocíti bolesť v hrudi, trpí nedostatkom dychu, slabosťou, zníženým výkonom a závratmi.

A v takýchto prípadoch, keď sa impulz často spomalí, prestane s úplným zablokovaním srdca, človek má pocit zlyhania srdca, časté závraty sprevádzané tinitusom a prechodom do labutia.

Výrazné príznaky sa objavia, keď je srdce AV uzla úplne zablokované. Takéto blokády sa prejavujú arytmiou a bradykardiou a môžu tiež vykazovať znaky základnej srdcovej choroby.

Existujú prípady, keď s normálnym blahobytom človeka má náhle arytmiu. Ak zhoršenie v tele trvá dlho, potom sa človek prispôsobí a cíti dobre.

Pacient môže mať záchvaty na pozadí blokád. Vyznačujú sa úrovňou stavu pacienta:

 • mierna forma - človek nestráca vedomie, ale trpí závratmi, cíti tinitus, končatiny rastú hlboko;
 • priemerná forma závažnosti - pacient môže stratiť vedomie, zatiaľ čo nie sú žiadne kŕče, nenastane močenie;
 • závažná forma - v kombinácii s miernym a stredne závažným záchvatom. Bez krokov môže byť smrteľné.

Takéto útoky sa často vyskytujú u ľudí s atrioventrikulárnym blokom. Útok sa môže opakovať a frekvencia opakovania a medzera medzi nimi závisí od organizmu.

Ukazovatele vážnych porúch vedenia

Pri spomalení srdcového tepu na 50 úderov za minútu sa osoba sťažuje na závraty. A existujú aj ďalšie príznaky blokád:

 • človek sa rýchlo unaví;
 • fyzický stres je cítiť vo väčšej rovnocennosti;
 • nepríjemný pocit v hrudníku;
 • cvičenie prináša bolesť v hrudi;
 • bolesť v pokojnom stave;
 • krátkodobé zastavenie srdca;
 • tmavnutie očí;
 • náhla slabosť a závrat;
 • nevoľnosť;
 • pocit hluku a zvonenia v ušiach;
 • bolesť hlavy, väčšinou v oblasti šije.

Ak sa narodí dieťa s pulzom menej ako 80 úderov za minútu, dostane sa kardiogram. Pulz u detí by mal byť vyšší ako u dospelých. V tomto prípade je potvrdená alebo vyvrátená úplná blokáda. Táto patológia sa niekedy nachádza v utero.

Pri atrioventrikulárnom bloku je dieťa bledé, s pomalým srdcom a zaostáva. A tiež môže odmietnuť kŕmenie. Následne nedostatočný krvný obeh u detí časté mdloby, kŕče a záchvaty. Pri dlhodobom útoku môžete zadržať dych a zastaviť srdce. Vrodená blokáda môže byť príčinou smrti dieťaťa v počiatočných štádiách života.

Diagnóza blokády

Ak sa príznaky ochorenia objavia, lekár sa môže dozvedieť o nezrovnalostiach pri dešifrovaní testov a vyšetrovaní pacienta. Počúvaním práce srdca doktor dokáže identifikovať poruchy srdcového zlyhania, ako aj charakteristiku niektorých zlyhaní srdca. Najčastejšie je choroba diagnostikovaná elektrokardiogrammi, vďaka čomu je možné presne určiť typ ochorenia.

Na určenie blokády jednorazového výkonu elektrokardiogramu nestačí, postup môže byť neúčinný. Pre presnejšie výsledky sa odporúča prieskum spoločnosti Holter.

Tento postup sa vykonáva počas dňa a výsledok postupu je informácia o prechode blokádami, problémom srdcového rytmu. Pacienti často kontrolujú blok srdca pre EKG s cvičením, čo umožňuje stanoviť úroveň prípustnej fyzickej aktivity a triedu srdcového zlyhania. Na zistenie príčin patológie sa používajú aj iné metódy vyšetrenia:

 • EKG;
 • MRI;
 • EFI;
 • Holter monitoring;
 • rádiografia pľúc;
 • koronárna angiografia;
 • EFI.

Získanie presných informácií môže vyžadovať všetky druhy laboratórnych testov a iných štúdií.

Liečba liečiv

Prostredníctvom lekárskych prípravkov sa môže liečiť srdcová blokáda a obnoviť srdcový rytmus. Keď sa to stane, dopad na samotnú patológiu. Pri čiastočnej blokáde pacient najčastejšie potrebuje iba pozorovanie a zdravý režim.

Ak sa patológia začala v dôsledku predávkovania alebo dlhodobého užívania liekov, mali by byť okamžite zrušené. Niekedy s myokardom spôsobeným autoimunitným ochorením možno budete potrebovať NSAID, glukokortikosteroidy a statíny.

Lieková terapia zahŕňa užívanie takýchto liekov:

 • beta blokátory - Batalok;
 • beta adrenergné stimulanty - izoprenalín alebo orciprenalín;
 • diuretikum - furosemid;
 • vazodilatátor - amlodipín;
 • antiarytmiká - chinidín;
 • blokátor kalciových kanálov - Corinfar a Nifedipin;
 • antihypertenzíva - perindopril a enalapril.

Chirurgický zásah v blokáde

Bohužiaľ, na rozdiel od čiastočného, ​​niektoré typy blokád nie je možné liečiť liekom. V takýchto prípadoch je jedinou cestou s pozitívnymi výsledkami operácia.

Keď pacient trpí infarktom, sú často inštalované kardiostimulátory. Existujú aj niektoré faktory, ktoré vyžadujú neustále používanie kardiostimulátora:

 • veľký rozdiel v znižovaní srdcovej frekvencie;
 • kombinácia úplnej blokády s ektopickou arytmiou, zlyhaním srdca a inými chorobami srdca;
 • narušená vodivosť a hemodynamika súčasne;
 • asystole, ktorá trvá až 2 sekundy.

Pri infarkte srdcového svalu alebo iným závažným komplikáciám môže byť nainštalovaný dočasný kardiostimulátor.

Režim napájania s blokádou

Diéta a potraviny používané pacientom majú veľký význam v každom type blokády súvisiacej s prechodom impulzu. Odporúča sa používať potraviny, ktoré obsahujú draslík, vápnik, horčík a iné minerály, ktoré krmiva myokardom. Stav pacienta je pozitívne ovplyvnený používaním výrobkov s užitočnými minerálmi:

 • pečené zemiaky;
 • slnečnicové semená;
 • med;
 • banán;
 • sušené marhule;
 • čierne ríbezle;
 • sušené ovocie;
 • špenát;
 • fazuľa;
 • uhorky;
 • avokádo;
 • morské plody;
 • tekvicové semená.

V pacientovej strave musíte zaradiť viac rastlinného produktu, v ktorom viac vitamínov, rovnako ako obmedziť spotrebu slaného, ​​mastného a sladkého.

Prevencia patológie

Najčastejšie sa blok srdca prvého stupňa stáva komplikáciou základnej srdcovej choroby. Preto sú preventívne opatrenia na liečbu zlyhania srdca ihneď po objavení symptómov patológie. Zároveň je potrebné sledovať dávku liekov, ktoré sa užívajú na prevenciu predávkovania, ako aj upustiť od používania škodlivých látok.

Pomoc s blokádou

Bloky sa môžu vyskytnúť a vyskytnúť sa s komplikáciami. Avšak výskyt záchvatov predurčuje znalosť prvej pomoci a ďalších opatrení. Pacient by mal byť položený na rovný povrch a položiť malý vankúš pod hlavu. Tableta Isadrinu sa umiestňuje pod jazyk pacienta a ak stratíte vedomie, urobte opatrenia a priviesť pacienta k zmyslom.

Ak chýba zastavenie pulzu a dýchania, vykonajte nepriamu masáž myokardu a procedúru umelého dýchania. Poskytnutie takejto pomoci pred príchodom ambulancie môže zachrániť život človeka.

Dôležité odporúčania

So zvýšenou hladinou cholesterolu a tendenciou nadváhy je potrebné prijať opatrenia na zníženie telesnej hmotnosti, pretože záťaž na srdce závisí aj od hmotnosti ľudského tela.

Pri blokáde akéhokoľvek typu je zakázané fajčenie a zneužívanie alkoholu. Musíte viesť zdravý životný štýl. Životný cyklus sa musí doplniť miernym cvičením. Deti s vrodenými alebo získanými úplnými blokádami nemôžu žiť ako ich rovesníci.

Nemôžu slúžiť v armáde a vykonávať ťažkú ​​fyzickú námahu, navštevovať športové kluby a kluby. Tehotenstvo s blokádami sa musí plánovať a lekári rozhodnú individuálne, či je možné ich nosiť.

Heart block 1 degree: príčiny, príznaky a liečba

Proces rušenia vedenia, pri ktorom dochádza k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu prenosu nervových impulzov, je známy ako blok srdca.

Má schopnosť tvoriť v rôznych častiach srdca.

Výber lekárskej terapie závisí od jej polohy a stupňa prejavu.

Podstata choroby

Srdcový sval má na svojom povrchu uzly, reprezentované ako zhluky nervových buniek. V týchto uzloch sa vytvárajú nervové impulzy, ktoré sa prenášajú pozdĺž nervových vlákien cez myokard na srdcové predsiene a komory a spôsobujú ich kontrakciu.

V predsieni je jeden z typov uzlov - sínus-atrial, kde je elektrický impulz vstupujúci do uzla atrioventrikulárnej. Výsledkom je, že srdce má schopnosť kontrahovať.

Porušenie procesu vedenia a srdcový blok. Ak sa impulzy čiastočne neprenesú, môžeme hovoriť o čiastočnej blokáde a keď je prenos úplne zastavený, hovoríme o úplnom srdcovom bloku. Ale bez ohľadu na typ patológie je narušený proces srdca pacienta.

Pri spomalení prechodu nervového impulzu pacientka predlžuje pauzu, ku ktorej dochádza medzi kontrakciou komôr a predsiene. Pri úplnom zastavení prenosu impulzu nedochádza ku kontrakcii komôr a predsiene. V tomto prípade pacient vyvinie ventrikulárnu alebo predsieňovú asystolu.

Zhoršenie prenosu elektrického impulzu môže mať rôzne fázy, čo vedie k vzniku blokád rôznych foriem. V prípade úplného zastavenia prenosu NO krv neprechádza krvnými cievami, čo vedie k zníženiu tlaku a nedostatočnému prívodu kyslíka do vnútorných orgánov ľudského tela.

klasifikácia

Ako už bolo uvedené, blokáda má tendenciu vytvárať sa na rôznych úrovniach. Na základe umiestnenia sa používa nasledujúca klasifikácia:

 1. Blízky. Porušenie vedenia nervových impulzov sa vyskytuje na úrovni predsiení, atrioventrikulárneho zväzku jeho alebo jeho kmeňa.
 2. Distálnej. Blokáda je vytvorená v oblasti pobočky zväzku His.
 3. Kombinovať. V tomto prípade môže byť porušenie rôznych lokalizácií.

Pri klasifikácii blokád sa špecialisti zameriavajú aj na svoje elektrokardiografické ukazovatele:

 • Blokáda 1 stupňa - možno ju určiť počas vyšetrenia pacienta. Ak sa blokáda prvého stupňa rozvíja u mladých ľudí alebo profesionálnych športovcov, pôsobí to ako fyziologický stav. V prípadoch, keď sú pozorované poruchy vedenia u pacientov so zmazaným vekom, môžeme hovoriť o blokáde ako patológii. Patológia je často sprevádzaná inými ochoreniami kardiovaskulárneho systému;
 • 2 stupňová blokáda - môže byť podmienene rozdelená na dva poddruhy: Mobitz 1 a Mobitz 2. V prvom prípade sa pacienti sťažujú na únavu, slabosť a ospalosť. V druhom prípade môžu mať silnú bolesť srdca, dýchavičnosť, stratu vedomia. Blokáda druhého stupňa často sprevádza časté mdloby pacientov;
 • Blokáda 3. stupňa je najťažší typ blokády, v ktorej sa neprenesú nervové impulzy. Rýchlosť pulzu klesá na 40-45 úderov za minútu, pacienti sa sťažujú na dýchavičnosť, slabosť a závraty. V tomto prípade je prívod krvi do GM narušený. Existujú časté prípady, keď blokáda tretieho stupňa vedie k úplnej zástave srdca.

Najpresnejšie určenie stupňa vývoja ochorenia pomôže určiť priebeh lekárskej liečby.

Príčiny a symptómy

Existuje veľa faktorov, ktoré môžu vyvolať narušenie prenosu nervových impulzov. Rozsah ochorenia je priamo spojený s príčinou, ktorá ho vyvolala.

Napríklad srdcový blok 1, ktorý sa považuje za neúplný blok, často nemá žiadne symptomatické prejavy a môže byť považovaný za normu. Spravidla sa prejavuje v období spánku alebo úplného odpočinku a s rastúcou fyzickou aktivitou prechádza.

Často je príčinou blokády 1 stupňa prítomnosť vegetatívnej dystónie u pacienta. U detí alebo mladých ľudí môže byť ochorenie vyvolané prítomnosťou prolapsu mitrálnej chlopne alebo okienka OO. Vývoj malých anomálií fungovania alebo vývoja srdca môže tiež viesť k vzniku patológie.

Ak hovoríme o blokáloch 2 alebo 3 stupňov, tvoria sa v prípade akéhokoľvek porušenia štruktúry alebo fungovania tkanív srdca, ktoré vedú k tvorbe jaziev, ako aj zápalových procesov myokardu. Patria k nim tieto choroby:

 • myokarditída;
 • kardiomyopatia;
 • kardio;
 • infarkt myokardu;
 • ochorenie srdca (vrodené alebo získané);
 • hypertenzia atď.

Neúplná blokáda prvého stupňa spravidla prebieha bez prejavov viditeľných symptómov. Určenie jeho prítomnosti môže byť založené na výsledkoch elektrokardiogramu počas rutinného vyšetrenia pacienta.

Kompletné blokády (2 a 3 stupne) sa prejavujú ako príznaky arytmie alebo sprievodného ochorenia. Symptómy sa môžu vyskytnúť okamžite a môžu sa vyskytnúť dlhší čas.

Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • rýchla únava a postihnutie;
 • prerušenia v rytme srdca. Pacient má pocit krátkodobej zástavy srdca;
 • bolesť v hrudníku;
 • závraty, mdloby;
 • nevoľnosť alebo tinitus;
 • ľudské telo môže byť dramaticky pokryté studeným potom, pričom pulz sa stáva vláknitý a vzácny;
 • kŕče.

Ak hovoríme o príznakoch sprievodných ochorení kardiovaskulárneho systému, môžeme rozlíšiť napríklad cyanózu pokožky, bolesť za hrudnou kosťou, opuch horných alebo dolných končatín, nevoľnosť alebo zvracanie, zvýšenie telesnej teploty na 37, 5 stupňov atď.

Ak zistíte, že jeden alebo viacero z vyššie uvedených príznakov choroby by mal okamžite kontaktovať špecialistu na komplexné vyšetrenie.

diagnostika

Pri prvom vyšetrení pacienta majú odborníci najprv určiť ochorenia kardiovaskulárneho systému, ktoré predtým mali (infarkt myokardu, kardiopatia, arytmia atď.).

Počas auskultácie pacient počúva normálny srdcový rytmus, ktorý je z času na čas prerušovaný dlhými prerušeniami, čo je spojené so stratou srdcových kontrakcií srdca, bradykardiou alebo rozvojom 1-tonového kanóna Strážskeho.

Znaky blokády sú jasne viditeľné počas monitorovania Holtera počas dňa.

Pre viac informácií o prítomnosti súbežných ochorení sa vykonávajú laboratórne vyšetrenia krvi a moču pacienta. Na základe ich výsledkov je možné určiť hladinu elektrolytov v krvi, arytmických látok, draslíka a horčíka.

Až po komplexnom vyšetrení nie je možné len presnú diagnózu, ale aj určiť výber účinnej medicínskej terapie.

liečba

Pri diagnostike blokády prvého stupňa pacient nepotrebuje medikáciu. Dostanete 2-3 krát ročne, aby ste sa podrobili lekárskej prehliadke a pod dohľadom špecialistov.

V prípade, že choroba bola vyvolaná užívaním liekov (glykozidov, antiarytmík, beta-blokátorov), odborníci by mali vykonať úpravu dávky a plán na ich užívanie. Je možné, že bude potrebné úplné odmietnutie ich prijatia.

Pri liečbe blokád 2 a 3 stupňov sú predpísané beta-adrenergné stimulancie. Pri komplikovanejšom priebehu ochorenia sa môže odporučiť implantácia kardiostimulátora.

Aby sa rýchlo zastavili prvé záchvaty blokády, odporúča sa používať lieky ako izadrin alebo atropín.

Implantácia kardiostimulátora, ktorý pomôže obnoviť srdcový rytmus, je jednou z radikálnych metód liečby blokády 3. stupňa.

Pri liečbe blokády sa nedá urobiť bez úpravy životného štýlu pacienta vrátane jeho stravovania. Odporúča sa vstúpiť do stravy bohatej na rastlinné bielkoviny a obmedziť potraviny obohatené živočíšnymi bielkovinami a jednoduchými uhľohydrátmi.

Je žiaduce upraviť intenzitu telesnej aktivity a trvanie doby odpočinku.

Pri neúplnej blokáde experti dávajú skôr pozitívny výhľad.

Čo sa týka patológií 2 a 3 stupňov, úspešnosť ich liečby závisí v plnej miere od takých faktorov, ako je vek pacienta, jeho všeobecný stav a prítomnosť sprievodných ochorení kardiovaskulárneho systému.

Nemali by sme zabúdať ani na pozitívny vplyv na úspešnosť liečby včasným postúpením špecialistov.

Čo je blok 1 srdca

Srdcové bloky zabraňujú normálnemu prívodu krvi do orgánov a spôsobujú zmenu ich funkcie. Môžu sa vyskytnúť u detí a dospelých. Rôzne typy blokád predstavujú rôzne stupne nebezpečenstva pre telo.

V niektorých prípadoch pacienti nevedia o prítomnosti patológie v ich srdci a považujú sa za prakticky zdravé.

V priebehu fyzickej prehliadky alebo EKG počas návštevy lekára s inou chorobou sa nachádza blokáda srdca. Slová "blok srdca", ktoré pacient zistil v závere EKG, spôsobujú strach z panickej záchvatu úplného zastavenia srdca. Mali by mať strach?

 • Všetky informácie na stránke sú len informačné a nepredstavujú manuál pre akciu!
 • Len doktor vám môže poskytnúť presnú diagnózu!
 • Naliehavo vás žiadame, aby ste sa neuchovávali, ale aby ste sa zaregistrovali u špecialistov!
 • Zdravie pre vás a vašu rodinu!

Popis patológie

V srdcovej svalovke sú zhluky nervových buniek (tzv. Uzlov), v ktorých vznikajú nervové impulzy, ktoré sa šíria cez špeciálne nervové vlákna cez atriálny a komorový myokard a spôsobujú ich kontrakcie.

Jeden z týchto uzlov (sínusová predsieň) sa nachádza v átriu. Práve v ňom vzniká elektrický impulz, ktorý sa ďalej šíri do atrioventrikulárneho uzla a zabezpečuje normálny srdcový rytmus. Tieto uzly sa nazývajú ovládače tepovej frekvencie.

Vlákna, ktorými sa impulzy prenášajú z kardiostimulátorov na svalové vlákna, sa nazývajú vodivý systém. Od atrioventrikulárneho uzla po svaly srdcových komôr impulzy prechádzajú cez zväzky nervových vlákien nazývaných zväzok His (ľavý a pravý).

Rušenie impulzov vznikajúcich v predsieňovom kardiostimulátore sa nazýva blok srdca. Môžu sa prenášať pomaly alebo ich vedenie pozdĺž nervových vlákien úplne zastaví - vyvíja sa čiastočný alebo úplný srdcový blok. V každom prípade takéto zmeny spôsobujú narušenie rytmu srdca.

Pri pomalšom tempe chodu pulzu dochádza k dlhšej prestávke medzi kontrakciou predsiene a komôr. Ak sa impulz neuskutoční vôbec, nedôjde ku kontrakcii srdcových svalov alebo srdcových komôr (atriálna alebo ventrikulárna asystóla).

A len ďalší signál o znížení je účinný, redukcia sa potom vyskytuje v normálnych intervaloch až do nasledujúcej blokády.

Porušenie vodivosti elektrického impulzu môže nastať na rôznych úrovniach, čo spôsobuje rôzne formy blokád. Súčasne je narušený krvný obeh: pri absencii komorovej kontrakcie nie je krv presadená do krvných ciev, tlakové kvapky a tkanivá orgánov nie sú vybavené kyslíkom.

Heart block 1 stupeň a jeho dôsledky

Atrioventrikulárny srdcový blok (AV blok) sa týka narušeného prenosu nervových impulzov cez vlákna vodivého systému medzi predsieňami a komorami srdca, čo spôsobuje vážnu poruchu kardiovaskulárneho systému.

Nebezpečenstvo a význam av-blokády závisí od jej závažnosti. Existujú tri závažnosti blokád:

 • zvýšený tón vagusového nervu (vyskytuje sa u športovcov);
 • sklerotické zmeny vodivého systému;
 • patologické zmeny srdcových chlopní;
 • zápal srdcového svalu (myokarditída);
 • reumatizmus;
 • vedľajší účinok niektorých liekov (srdcové glykozidy, betablokátory atď.);
 • kardio;
 • infarkt myokardu;
 • intoxikácie;
 • Borrelióza (Lymeova choroba);
 • zmeny v zložení elektrolytov v krvi.

Z liekov, ktoré môžu spôsobiť porušenie vodivosti impulzov v srdci, možno nazvať:

 • Strofantíny;
 • Korglyukon,
 • digoxín;
 • nifedipín;
 • amlodipín;
 • cinnarizine;
 • verapamil;
 • atenolol;
 • Bisoprolol a ďalšie.

Pri absencii patologických zmien v kardiovaskulárnom systéme sa av-blokáda 1. stupňa nevykazuje klinicky, cíti sa prakticky zdravá. Pri EKG sa zistí porušenie vodivosti a môže sa považovať za variant normy.

Takéto osoby by však mali byť pod dohľadom kardiológov (s pravidelným monitorovaním EKG), pretože proces môže byť zhoršený. Výskyt mdloby, závratov a tmavnutia v očiach je klinickým prejavom prechodu av-blokády 1. stupňa na závažnejší stupeň.

 • V prvom type (nazývanom Mobitz 1) pacienti vysvetľujú svoju únavu a nepohodlie zaťažením počas pracovného dňa alebo so stresom, ale môžu sa vyskytnúť závraty a mdloby.
 • V druhom type (Mobitz 2), okrem týchto prejavov, bolesť v srdci je narušená, srdcová zástava je pocit, mdloby sú dlhé a je zakalenie vedomia.
 • Blokáda 3. stupňa, v ktorej sa impulz do komôr neprenáša vôbec, sa prejavuje znížením pulzovej frekvencie (menej ako 40 úderov za minútu), závažnou slabosťou, výrazným závratom, dýchavičnosťou a tmavnutím očí.
 • Ak počet komorových kontrakcií klesne na 15 v 1 minúte, príde krv do mozgu, čo sa prejavuje pocitom tepla v hlave, závažnou bledosťou a stratu vedomia a konvulzívnym syndrómom.
 • Takéto prejavy sa nazývajú okamžitá blokáda.
 • S blokádou triedy 3 môže srdce úplne prestať pracovať a bude smrteľné.

Tu je opísané, čo je blokáda ľavej komory srdca.

Príčiny vrodených foriem blokády u detí:

 • choroby matky (diabetes, systémový lupus erythematosus);
 • bežné poškodenie spojivového tkaniva v tele matky;
 • abnormality vo vývoji septy medzi predsieňami alebo komorami;
 • nedostatočné rozvinutie vodivého systému v srdci.

Vrodený srdcový blok je často príčinou úmrtia dieťaťa v prvom roku života. Klinické prejavy u novorodencov sú:

 • bledosť rúk, nasolabiálny trojuholník, prsty alebo koža tela;
 • vyjadril úzkosť alebo letargiu dieťaťa;
 • zlyhanie prsníka;
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • zvýšené potenie.

V prípade získaného ochorenia sa rozvinie závažnejšia porucha vedenia až po úplný srdcový blok. Ale ani najnebezpečnejší 3. stupeň AV blokády nie je vždy klinicky manifestovaný závažnými príznakmi. Niektoré deti majú len jeden príznak - pokles počtu srdcových kontrakcií.

Keď proces prebieha, postupne expandujú dutiny srdca, spomaľuje sa všeobecný prietok krvi, vyvíja sa hladovanie mozgovej látky v kyslíku. Hypoxia sa prejavuje zhoršením pamäte, znížením akademickej výkonnosti.

Dieťa zaostáva vo fyzickom vývoji, často sa sťažuje na závrat, rýchlo sa unaví. Zvýšená fyzická námaha alebo stres môžu viesť k mdlobu.

diagnostika

Atrioventrikulárny blok je diagnostikovaný EKG: interval medzi vlnou P a komplexom QRS sa zvyšuje, aj keď samotné zuby sú normálne. Zmeny v EKG budú pri neprítomnosti žiadnych sťažností u pacientov.

Ak je detekcia AV bloku 1 v mladom veku v dobre vycvičenej osobe, potom sa nemôže vykonať ďalšie hĺbkové vyšetrenie.

Krátkodobé zaznamenávanie EKG v kľude však nie vždy zachytilo jedinú, zriedka sa vyskytujúcu blokádu. Ak existujú sťažnosti alebo akékoľvek objektívne údaje zo srdca, lekár predpíše denné sledovanie Holtera. Senzory monitora sú upevnené na hrudníku. Pacientka prechádza normálnym, obvyklým spôsobom života.

Prístroj súčasne počas dňa priebežne vydáva záznam EKG, ktorý sa potom analyzuje. Táto absolútne bezbolestná neinvazívna diagnostická metóda umožňuje určiť frekvenciu blokád, ich závislosť na čase a fyzickú aktivitu pacienta. Štúdia pomáha v prípade potreby zvoliť správnu liečbu.

Môžete tiež predpísať EchoCG (kardiálny ultrazvuk). Táto štúdia poskytuje možnosť preskúmať septum, steny a dutiny srdca, identifikovať patologické zmeny v nich ako možnú príčinu blokád. Hlavnou príčinou môže byť zmena ventilov.

liečba

Atrioventrikulárny blok 1 stupeň (a niekedy druhý) nie vždy vyžaduje liečbu. Len vtedy, keď je zistená patologická choroba srdca, vykoná sa individuálne zvolená liečba, ktorá môže tiež ovplyvniť frekvenciu blokád.

Heart blok 1 stupeň u dieťaťa nevyžaduje lekárske ošetrenie. Takéto deti potrebujú neustále monitorovanie pediatrickým kardiológa s pravidelným monitorovaním EKG.

V prítomnosti úplnej blokády sú deťom predpísané protizápalové lieky, nootropiká, antioxidanty a vitamíny. V prípade straty vedomia by malo byť dieťaťu poskytnutá núdzová pomoc vo forme uzavretej masáže srdca. Vrodená blokáda a závažné formy získaného srdcového bloku sú odstránené pomocou implantovanej ECS.

Pri prechode 1. stupňa blokády v 2. stupni druhého typu (Moritz 2) je čiastočná (alebo úplná) blokáda tretieho stupňa bezproblémová, pretože takéto výrazné poruchy vedenia môžu spôsobiť náhly smrť zo srdcovej zástavy.

Hlavnou metódou obnovenia normálnej funkcie srdca je implantácia pacienta trvalým alebo dočasným kardiostimulátorom (EX). Dočasná elektrostimulácia je potrebná napríklad v prípade akútneho srdcového bloku spôsobeného infarktom myokardu.

Pri príprave na zriadenie EKS sa vykonáva kompletné vyšetrenie pacienta a liečba liekom (predpisovanie lieku Atropine a iných liekov). Nezachráni pacienta pred chorobou, používa sa v období prípravy na implantáciu EKS.

Inštalácia EKS je chirurgická liečba. Môže sa vykonávať v miestnej alebo celkovej anestézii. Jeho podstata spočíva v tom, že srdcový chirurg cez cievy (začínajúci od podkľúčovej žily) vkladá do srdca špeciálne elektródy a fixuje ich. A samotné zariadenie je šité pod kožu.

Impulz vyvolaný zariadením vedie k normálnym kontrakciám predsiení a komôr v normálnych intervaloch. Obnovuje sa rytmická práca srdca a dostatočné zásobovanie orgánmi krvou. Zastavia sa prietoky krvi a výrazné kolísanie tlaku.

Klinické príznaky (závrat a strata vedomia) zmiznú, čo výrazne znižuje riziko srdcového zlyhania a náhlej smrti.

Po chirurgickom zákroku sa pacient vylúči počas 2 až 7 dní (po štúdiách). Pri aplikácii kozmetického šitia na odstránenie nie je potrebné, postupne sa rozkladá. Pri vyprázdnení srdcový chirurg odporučí, počas ktorého obdobia sa má vyhnúť fyzickej aktivite.

Kontrolná kontrola kardiológa sa vyžaduje po 1 mesiaci. Odporúčanie lekára sa potom odporúča 6 a 12 mesiacov po operácii a následne každoročne. Individuálne, lekár umožní (po absencii kontraindikácií) po niekoľkých mesiacoch hrania športu.

Priemerná doba použitia EX-7-10 rokov. U detí je menšia v dôsledku rastu dieťaťa. Zariadenie je naprogramované (parametre srdca sú nastavené) individuálne pre každého pacienta.

Odborníci povedali o blokáde ľavej nohy srdca v inej publikácii.

Odtiaľ sa dozviete o neúplnej blokáde pravého ramena Jeho zväzku.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Hrubá krv: príčiny a liečba

Každý vie, že prevencia patologických stavov kardiovaskulárneho systému môže zabrániť mnohým nebezpečným ochoreniam, ale na taký dôležitý bod, ako ukazovatele viskozity krvi, venuje malú pozornosť.

Miera ESR počas tehotenstva

Počas tehotenstva v ženskom tele sa zmeny prejavujú na všetkých úrovniach vrátane biochemickej úrovne. Ak netehotná žena má niektoré ukazovatele, napríklad krv, potom tehotná žena má úplne iné ukazovatele.

Dyscirkulatívna encefalopatia 2 stupne - príčiny, diagnóza, prognóza

Dyscirkulatívna encefalopatia alebo DEP je chronické ochorenie charakterizované poškodením mozgu.Nedostatočná zásoba krvi do oblasti mozgu ovplyvňuje plnenie jej funkcií a následne zdravie a kvalitu ľudského života.

Lymfóza spodnej končatiny

Príčiny ochorenia môžu byť hromadné, ale najprv sa pohovoríme o samotnej lymfe a jej úlohe v tele. Kvapalina je bohatá na enzýmy, bielkovinové frakcie, minerálne komplexy a živiny.

Hemangióm u novorodencov a dojčiat

Zdravie dieťaťa je vždy prvoradou otázkou, takže nie je prekvapujúce, že akékoľvek zmeny vo vzhľade alebo pohode dieťaťa spôsobujú rodičom strach a úzkosť. Každá desatina matky novorodenca je konfrontovaná s hemangiómom a začína sa obávať, či je potrebné naliehavé liečenie, či je takéto vzdelanie nebezpečné pre drobky a čo robiť.

Čo diagnostikuje PMH srdca

PMK je abnormalita rozvoja srdca, ktorá je charakterizovaná tlačením ventilov do dutiny ľavej predsiene v čase kontrakcie ľavej komory. Táto patológia nemá výrazné príznaky.Lekárske indikácieUvažované ochorenie srdca nie je dobre pochopené.