Prolaps mitrálnej chlopne je systolický výčnelok jeho chrupu do ľavej predsiene; línia ich zatvárania sa ukáže byť vyššie ako rovina ventilového krúžku.

Manifestácie prolapsu mitrálnej chlopne sú rôzne; od čisto echokardiografického fenoménu až po ťažkú ​​mitrálnu nedostatočnosť.

Toto je najbežnejšia príčina mitrálnej nedostatočnosti v Spojených štátoch s prolapsom u približne 2% populácie.

Podľa najnovších údajov je prolaps mitrálnej chlopne rovnako bežný u mužov a žien, aj keď sa predpokladalo, že u žien je to bežnejšie. U mužov s prolapsom mitrálnej chlopne je mitrálna nedostatočnosť vyžadujúca chirurgickú liečbu a ďalšie komplikácie, najmä infekčná endokarditída, oveľa častejšia.

Sťažnosti a príznaky


Väčšina pacientov nemá žiadne sťažnosti, takže je to zvyčajne náhodný nález počas lekárskej prehliadky alebo echokardiografie vykonanej pre iné indikácie.

vyšetrenie počúvaním

Lieviková truhlica môže byť kombinovaná s prolapsom mitrálnej chlopne, ako aj s plochým chrbtom a skoliózou. Pacienti sú často tenkí, môžu mať nízky krvný tlak.
Auskulatívne znaky sú znázornené na obrázku.

Etiológia a patogenéza

Prolaps mitrálnej chlopne sa môže vyskytnúť v dôsledku štrukturálnych vlastností ventilu (primárny) alebo v prípade normálnych hrudiek (sekundárne).

Ďalšie výskumné metódy

echokardiografia

V M-modálnom režime je pozdĺžna alebo pansystolická deformácia vrcholu mitrálnej chlopne uvedená pod čiarou C-D. V dvojrozmernom režime je prolaps definovaný ako posun jedného alebo obidvoch ventilov v smere ľavej predsiene za hranicou mitrálneho krúžku o viac ako 2 mm pozdĺž parasternálnej dlhej osi ľavej komory alebo v štvorkomorovej polohe. Treba mať na pamäti, že v štvorkomorovej polohe môže byť výskyt prolapsu spôsobený tvarom sedla mitrálneho krúžku. Na predlase primárnej mitrálnej chlopne sa zaznamenáva zahustenie (> 5 mm) a predĺženie chrupu, predĺženie akordov. Keď štúdia Dopplera hodnotí prítomnosť mitrálnej nedostatočnosti a jej závažnosť. So stredne ťažkou mitrálnou nedostatočnosťou sa echokardiografia opakuje každoročne.

Ak nie je žiadna ťažká mitrálna nedostatočnosť, EKG sa zvyčajne nezmení, môžu sa pozorovať nešpecifické zmeny v segmente ST a vlna T.

RTG hrudníka

Môžu sa objaviť príznaky hrudníka a plochého chrbta. Ak nie je žiadna ťažká mitrálna nedostatočnosť, rádiografia hrudníka je zvyčajne normálna.

liečba

Prognóza prolapsu mitrálnej chlopne je všeobecne priaznivá, preto je potrebné pozorovať pozorovanie.

Prolaps mitrálnej chlopne

Prolaps mitrálnej chlopne (PMK) je klinická patológia, pri ktorej jeden alebo dva ventily tejto anatomickej formácie preliatia, to znamená, že sa počas systoly (kontrakcia srdca) ohýbajú do dutiny ľavej predsiene, čo sa normálne nemôže vyskytnúť.

Diagnóza PMH bola umožnená pomocou ultrazvukových techník. Prolaps mitrálnej chlopne je pravdepodobne najčastejšou patológiou v tejto oblasti a vyskytuje sa u viac ako šiestich percent populácie. U detí je anomália detegovaná oveľa častejšie ako u dospelých a u dievčat sa vyskytuje častejšie asi štyrikrát. V dospievaní je pomer dievčat k chlapcom 3: 1 a u žien a mužov 2: 1. U starších osôb je rozdiel v frekvencii výskytu MVP u oboch pohlaví vyrovnaný. Toto ochorenie sa vyskytuje aj počas tehotenstva.

anatómia

Srdce môže byť zastúpené ako druh čerpadla, ktoré spôsobuje cirkuláciu krvi cez cievy celého organizmu. Takýto pohyb tekutiny je možný kvôli udržaniu správneho tlaku v srdcovej dutine a pri práci svalového aparátu tela. Ľudské srdce pozostáva zo štyroch dutín, ktoré sa nazývajú komory (dve komory a dve predsiene). Komory sú navzájom obmedzené špeciálnymi "dverami" alebo ventilmi, z ktorých každý pozostáva z dvoch alebo troch listov. Vzhľadom na túto anatomickú štruktúru hlavného motora ľudského tela sa každá bunka ľudského tela dodáva s kyslíkom a živinami.

V srdci sú štyri ventily:

 1. Mitrálnej. Oddeľuje dutinu ľavej predsiene a komory a pozostáva z dvoch ventilov - predných a zadných. Prolaps letáku predného ventilu je oveľa bežnejší ako chrbát. K jednotlivým ventilom sú pripojené špeciálne nite, tzv. Akordy. Poskytujú ventilový kontakt so svalovými vláknami, ktoré sa nazývajú papilárne alebo papilárne svaly. Pre plnohodnotnú prácu tejto anatomickej formácie je nevyhnutná spoločná koordinovaná práca všetkých zložiek. Počas srdcovej kontrakcie - systoly - klesá dutina svalovej srdcovej komory a zvyšuje sa tlak v ňom. Súčasne sa papilárne svaly, ktoré uzatvárajú krv späť späť do ľavej predsiene, odkiaľ sa vylievajú z pľúcneho obehu, sú obohatené kyslíkom a krv preto vstupuje do aorty a potom vstúpi do všetkých orgánov a tkanív.
 2. Tricuspid (trikuspidálny) ventil. Skladá sa z troch krídel. Nachádza sa medzi pravou predsieňou a komorou.
 3. Aortálny ventil. Ako je opísané vyššie, nachádza sa medzi ľavou komorou a aortou a nedovoľuje vrátiť krv do ľavej komory. Počas systoly sa otvára a uvoľňuje arteriálnu krv do aorty pod vysokým tlakom a počas diastoly je zatvorená, čo zabraňuje spätnému toku krvi do srdca.
 4. Pľúcna artéria ventilu. Nachádza sa medzi pravou komorou a pľúcnou tepnou. Rovnako ako aortálna chlopňa nedovoľuje, aby sa krv vrátila do srdca (pravá komora) počas diastoly.

Za normálnych okolností môže byť práca srdca reprezentovaná nasledujúcim spôsobom. V pľúcach je krv obohatená kyslíkom a vstupuje do srdca, alebo skôr do jej ľavej predsiene (má tenké svalové steny a je len "nádrž"). Z ľavej predsiene sa vlieva do ľavej komory (predstavovaná "silným svalom" schopným vyvrátiť celý objem krvi), odkiaľ prechádza aortou do všetkých orgánov veľkého obehu (pečeň, mozog, končatiny a iné) počas systoly. Prenosom kyslíka do buniek krv zaberá oxid uhličitý a vráti sa do srdca, tentoraz do pravého predsiene. Z jeho dutiny tekutina vstupuje do pravej komory a počas systoly sa vylučuje do pľúcnej tepny a potom do pľúc (pľúcna cirkulácia). Cyklus sa opakuje.

Čo je prolaps a ako je nebezpečné? Toto je stav nedostatočného fungovania chlopňového zariadenia, pri ktorom sa počas svalovej kontrakcie odtokové cesty krvi úplne nezatvoria a v dôsledku toho sa časť krvi počas systoly vráti do sekcií srdca. Takže s prolapsom mitrálnej chlopne, kvapalina počas systoly čiastočne vstupuje do aorty a čiastočne z komory je posunutá naspäť do predsieň. Tento návrat krvi sa nazýva regurgitácia. Zvyčajne v patológii mitrálnej chlopne sú zmeny mierne vyjadrené, takže tento stav je často považovaný za variant normy.

Príčiny prolapsu mitrálnej chlopne

Existujú dve hlavné príčiny tejto patológie. Jedným z nich je vrodená porucha štruktúry spojivového tkaniva srdcových chlopní a druhá je dôsledkom predchádzajúcich ochorení alebo zranení.

 1. Vrodený prolaps mitrálnej chlopne je dosť bežný a je spojený s hereditárne prenášanou poruchou v štruktúre vlákien spojivového tkaniva, ktoré slúžia ako základ pre hrudky. V tomto prípade patológovia rozširujú vlákna spojujúce ventil so svalom (akordom) a ventily sa stávajú mäkšie, ohybnejšie a ľahšie sa rozťahujú, čo vysvetľuje ich tesné uzavretie v čase systoly srdca. Vo väčšine prípadov kongenitálny MVP postupuje priaznivo, bez toho, aby spôsoboval komplikácie a zlyhanie srdca, preto sa najčastejšie považuje skôr za znak tela ako za chorobu.
 2. Srdcové choroby, ktoré môžu spôsobiť zmeny v normálnej anatómii ventilov:
  • Reumatizmus (reumatické ochorenie srdca). Zvyčajne srdcové zlyhanie predchádza bolesť hrdla, niekoľko týždňov po tom, čo nastane záchvat reumatizmu (poškodenie kĺbov). Avšak okrem viditeľného zápalu prvkov muskuloskeletálneho systému sa do procesu zapájajú srdcové chlopne, ktoré sú vystavené oveľa väčšiemu deštruktívnemu účinku streptokokov.
  • Koronárna choroba srdca, infarkt myokardu (srdcový sval). Pri týchto ochoreniach dochádza k zhoršeniu prívodu krvi alebo k jeho úplnému zastaveniu (v prípade infarktu myokardu) vrátane papilárnych svalov. Môže dôjsť k prerušeniu akordov.
  • Poranenie hrudníka. Silné údery v oblasti hrudníka môžu spôsobiť náhle oddelenie chordov ventilov, čo vedie k závažným komplikáciám v prípade neposkytnutia včasnej pomoci.

Klasifikácia prolapsu mitrálnej chlopne

Existuje klasifikácia prolapsu mitrálnej chlopne v závislosti od závažnosti regurgitácie.

 • Stupeň I je charakterizovaný vychýlením krídla od troch do šiestich milimetrov;
 • Stupeň II je charakterizovaný nárastom amplitúdy vychýlenia na deväť milimetrov;
 • Trieda III je charakterizovaná výrazným vychýlením viac ako deväť milimetrov.

Symptómy prolapsu mitrálnej chlopne

Ako už bolo spomenuté, prolaps mitrálnej chlopne vo väčšine prípadov je takmer asymptomatický a náhodne sa diagnostikuje počas preventívnej lekárskej prehliadky.

Medzi najčastejšie príznaky prolapsu mitrálnej chlopne patria:

 • Kardialgia (bolesť v srdci). Tento príznak sa vyskytuje v približne 50% prípadov MVP. Bolesť je zvyčajne lokalizovaná v ľavej polovici hrudníka. Môžu byť krátkodobé a môžu sa rozťahovať niekoľko hodín. Bolesť sa môže vyskytnúť aj v pokoji alebo s ťažkým emočným stresom. Často však nie je možné spojiť výskyt srdcového príznaku s akýmkoľvek provokujúcim faktorom. Je dôležité poznamenať, že bolesť nie je zastavená užívaním nitroglycerínu, ku ktorému dochádza pri koronárnej chorobe srdca;
 • Pocit nedostatku vzduchu. Pacienti majú ohromnú túžbu zhlboka sa nadýchnuť v "plných prsiach";
 • Pocit prerušenia srdcovej činnosti (buď veľmi zriedkavé srdcové srdce, alebo naopak rýchle (tachykardia);
 • Závrat a mdloby. Sú spôsobené srdcovými arytmiami (s krátkodobým poklesom prietoku krvi do mozgu);
 • Bolesti hlavy ráno a v noci;
 • Zvýšená teplota, bez akéhokoľvek dôvodu.

Diagnóza prolapsu mitrálnej chlopne

Zvyčajne sú chvenie ventilov diagnostikované terapeutom alebo kardiológa počas auskultácie (počúvanie srdca pomocou stetofonendoskopu), ktoré vedú každému pacientovi počas rutinnej lekárskej prehliadky. Srdce šumí kvôli zvukovým javom pri otváraní a zatváraní ventilov. Ak máte podozrenie na srdcovú poruchu, lekár vám dáva smer ultrazvukovej diagnostiky (ultrazvuku), ktorá vám umožní vizualizovať ventil, určiť prítomnosť anatomických defektov a stupeň regurgitácie. Elektrokardiografia (EKG) neodzrkadľuje zmeny srdca v tejto patológii ventilových letákov

Liečba a kontraindikácie

Taktika liečby prolapsu mitrálnej chlopne je určená stupňom prolapsu ventilových letákov a objemom regurgitácie, ako aj povahou psycho-emocionálnych a kardiovaskulárnych porúch.

Dôležitým bodom terapie je normalizácia pracovných a liečebných režimov pre pacientov a súlad s každodennou rutinou. Nezabudnite venovať pozornosť predĺženému (dostatočnému) spánku. O otázke telesnej kultúry a športu by malo rozhodovať individuálne ošetrujúci lekár po vyhodnotení indikátorov fyzickej kondície. Pacienti, pri absencii závažnej regurgitácie, vykazovali mierne cvičenie a aktívny životný štýl bez akýchkoľvek obmedzení. Najvýhodnejšie sú lyže, plávanie, korčule, cyklistika. Ale činnosti súvisiace s trhavým typom pohybu sa neodporúčajú (box, skákanie). V prípade výraznej mitrálnej regurgitácie sú športy kontraindikované.

Je možné odporučiť všeobecnú posilňovaciu terapiu pre pacientov s návštevou kúpeľných stredísk, vodné procedúry, masáž chrbtice, najmä oblasť krku, akupunktúra, vitamíny.

Dôležitou súčasťou liečby prolapsu mitrálnej chlopne je fytoterapia založená predovšetkým na sedatívnych (upokojujúcich) rastlinách: valerián, matka, hloh, divoký rozmarín, šalvia, ľubovník bodkovaný a ďalšie.

Na prevenciu vzniku reumatoidných lézií srdcových chlopní je v prípade chronickej tonzilitídy (tonzilitída) ukázaná tonzilektómia (odstránenie mandlí).

Lieková terapia pre MVP je zameraná na liečbu komplikácií, ako je arytmia, srdcové zlyhanie, ako aj symptomatická liečba prejavov prolapsu (sedácie).

V prípade ťažkej regurgitácie, ako aj pristúpenia obehového zlyhania je možné vykonať chirurgickú operáciu. Spravidla je postihnutá mitrálna chlopňa šitá, to znamená, že sa uskutočňuje valvuloplastika. S jej neefektívnosťou alebo nepraktickosťou z mnohých dôvodov je možná implantácia umelého analógu.

Komplikácie prolapsu mitrálnej chlopne

 1. Nedostatok mitrálnej chlopne. Tento stav je častou komplikáciou reumatickej choroby srdca. V tomto prípade dôjde kvôli neúplnému uzatvoreniu ventilov a ich anatomickej poruche k výraznému návratu krvi do ľavej predsiene. Pacient sa obáva slabosti, dýchavičnosti, kašľa a mnohých ďalších. V prípade výskytu podobnej komplikácie je indikovaná protéza ventilu.
 2. Útoky na angínu a arytmiu. Táto choroba je sprevádzaná abnormálnym srdcovým rytmom, slabosťou, závratmi, pocitom srdcového zlyhania, plameňom pred očami, mdlobou. Táto patológia vyžaduje závažné lekárske ošetrenie.
 3. Infekčná endokarditída. Pri tejto chorobe dochádza k zápalu srdcovej chlopne.

Prevencia prolapsu mitrálnej chlopne

Po prvé, na prevenciu tohto ochorenia je potrebné dezinfikovať všetky chronické ohniská infekcie - zuby zuby, tonzilitída (prípadne odstránenie mandlí podľa indikácií) a iné. Uistite sa, že podstupujete pravidelné ročné lekárske vyšetrenia včas, aby ste liečili nádchy, najmä bolesť v krku.

Liečte srdce

Tipy a recepty

Prolaps mitrálnej chlopne na ekg

Jednou z abnormalít rozvoja srdca je prolaps mitrálnej chlopne (MVP). Je charakterizovaná skutočnosťou, že jeho ventily sú stlačené do ľavej predsieňovej dutiny v okamihu, keď zmizne ľavá komora (systólium). Táto patológia má iný názov - Barlowov syndróm, po názve lekára, ktorý najprv určil príčinu neskorého systolického apikálneho hluku sprevádzajúceho MVP.

Hodnota tejto srdcovej chyby nie je stále dobre pochopená. Avšak väčšina lekárov verí, že nepredstavuje mimoriadnu hrozbu pre ľudský život. Obvykle táto patológia nemá výrazné klinické prejavy. Nepotrebuje farmakoterapiu. Potreba liečby nastáva, keď v dôsledku MVP dôjde k porušeniu srdcovej aktivity (napríklad arytmie), ktorá je sprevádzaná určitými klinickými prejavmi. Preto je úlohou kardiológa presvedčiť pacienta, aby ho nepokojoval a neškodil v základných cvičeniach svalovej relaxácie a auto-tréningu. Pomôže mu to zvládnuť vznikajúci stav úzkosti a nervových porúch, aby upokojil úzkosť srdca.

Čo je prolaps mitrálnej chlopne?

Aby sme to pochopili, je potrebné si predstaviť, ako funguje srdce. Krv obohatená kyslíkom z pľúc vstupuje do ľavej predsieňovej dutiny, ktorá slúži ako druh skladovania (zásobníka). Odtiaľ vstupuje do ľavej komory. Jeho účelom je vynútiť všetku krv, ktorá vstúpila do úst aorty, na distribúciu do orgánov umiestnených v oblasti hlavného krvného obehu (veľký kruh). Krvný tok opäť prechádza do srdca, ale už do pravého predsiene a potom do dutiny pravej komory. V tomto prípade sa spotrebuje kyslík a krv je nasýtená oxidom uhličitým. Pankreas (pravá komora) ju hodí do pľúcnej cirkulácie (pľúcna tepna), kde sa uskutoční nové obohacovanie kyslíkom.

Pri normálnej činnosti srdca sa predsieňová systolia úplne uvoľní z krvi a mitrálna chlopňa zatvára vstup do predsiení a nedochádza k spätnému toku krvi. Prolaps neumožňuje úplne zatmelené, pretiahnuté dvere. Preto nie všetka krv vstupuje do aorty v čase srdcového výdaja. Časť z nich sa dostáva späť do dutiny ľavej predsiene.

Proces retrográdneho prietoku krvi sa nazýva regurgitácia. Prolaps sprevádzaný vychýlením menším ako 3 mm sa vyvíja bez regurgitácie.

Klasifikácia PMK

Od toho, ako silná je regurgitácia (stupeň plnenia ľavej komory s reziduálnou krvou):

1 stupeň

Minimálna deformácia oboch ventilov je 3 mm, maximálne - 6 mm. Spätný tok krvi je zanedbateľný. Nevedie to k patologickým zmenám v krvnom obehu. A nespôsobuje to spojené s týmito nepríjemnými príznakmi. Predpokladá sa, že stav pacienta s stupňom MVP 1 je v normálnom rozmedzí. Táto patológia sa odhaľuje náhodou. Liečba sa nevyžaduje. Pacientovi sa však odporúča pravidelne navštevovať kardiológa. Šport a telesná výchova - nie sú kontraindikované. Dobre posilňuje jogging srdcového svalu, chôdzu, plávanie, lyžovanie a rýchlosť korčuľovania. Užitočné krasokorčuľovanie a aerobik. Vstup na tieto športy na profesionálnej úrovni vydáva kardiológ. Existujú však obmedzenia. Je prísne zakázané:

Športy na posilňovanie spojené s dynamickým alebo statickým zdvíhaním; Triedy na výkonových simulátoroch.

2 stupeň

Maximálna deformácia ventilov - 9 mm. Sú sprevádzané klinickými prejavmi. Je potrebná symptomatická liečba liekom. Šport a telesná výchova sú povolené, ale len po konzultácii s kardiológa, ktorý vyberie optimálne zaťaženie.

3 stupeň

Prolaps 3. stupňa sa diagnostikuje, keď sú ventily ohnuté o viac ako 9 mm. Súčasne sa prejavujú aj závažné zmeny v štruktúre srdca. Dutina ľavej predsiene sa rozširuje, komorové steny sa zahustia, dochádza k abnormálnym zmenám v obehovom systéme. Vedú k nasledujúcim komplikáciám:

Nedostatok MK; Vývoj srdcových arytmií.

V 3. stupni je potrebný chirurgický zákrok: uzáver ventilových letákov alebo protetiky MK. Odporúčané špeciálne gymnastické cvičenia, ktoré vyberá fyzioterapeuta.

V čase výskytu prolapsu sa delí na skoré a neskoro. V mnohých európskych krajinách, vrátane Ruska, klasifikácia choroby zahŕňa:

Primárny (idiopatický alebo izolovaný) prolaps MC z dedičného, ​​vrodeného a získaného Genesis, ktorý môže byť sprevádzaný myxomatóznou degeneráciou s rôznou závažnosťou; Sekundárne, reprezentované nediferencovanou dyspláziou spojivového tkaniva a výsledkom dedičnej patológie (Ehlers-Danlosova choroba, Marfanova choroba) alebo iných srdcových ochorení (komplikácia reumatizmu, perikarditída, hypertrofická kardiomyopatia, defekt predsieňového septa).

Symptómy PMK

Prvý a druhý stupeň PMH sú najčastejšie asymptomatické a ochorenie sa náhodne detekuje, keď osoba absolvuje povinné lekárske vyšetrenie. V 3. stupni sa zaznamenajú nasledujúce príznaky prolapsu mitrálnej chlopne:

Vyskytuje sa slabosť, nevoľnosť, teplota v subfebrile (37-37,5 ° C) dlhú dobu; Zvýšené potenie; Ráno a v noci bolesť hlavy; Existuje pocit, že nie je nič dýchať a človek sa inštinktívne pokúša absorbovať toľko vzduchu, ako je to len možné, pričom sa zhlboka nadýchne; Vznikajúce bolesti v srdci nie sú uvoľnené srdcovými glykozidmi; Prebieha stála arytmia;

Počas auskultácie sú jasne počuť zvuky v srdci (stredne systolické kliknutia spôsobené veľkým napätím akordov, ktoré boli predtým veľmi uvoľnené). Tiež sa nazývajú syndróm chlopňovej chlopne.

Pri vykonávaní ultrazvuku srdca pomocou dopplera je možné zistiť spätný prietok krvi (regurgitácia). PMK nemá žiadne charakteristické znaky EKG.

Video: PMK na ultrazvuku

1 stupeň, 13-ročný chlapec, vegetácia na koncoch ventilov.

etiológie

Predpokladá sa, že dva faktory zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe MVP:

Vrodené (primárne) patológie sa prenášajú zdedením anomálnej štruktúry vlákien, ktoré tvoria základ ventilov. Súčasne sa akordy, ktoré ich spájajú s myokardom, postupne predlžujú. Záhyby sa stávajú mäkké a ľahko sa rozťahujú, čo prispieva k ich poklesu. Priebeh a prognóza vrodených MVP sú priaznivé. Zriedkavo spôsobuje komplikácie. Neboli zaznamenané žiadne prípady srdcového zlyhania. Preto sa nepovažuje za chorobu, ale jednoducho sa nazývajú anatomické znaky. Získaný (sekundárny) prolaps srdca. Je spôsobená radom dôvodov, ktoré sú založené na zápalovom a degeneratívnom procese spojivového tkaniva. Tieto procesy zahŕňajú reumatizmus, sprevádzaný poškodením mitrálnych chlopní s vývojom zápalu a deformácie v nich.

Terapia PMK

Liečba prolapsu mitrálnej chlopne závisí od stupňa regurgitácie, príčin patológie a výsledných komplikácií, ale vo väčšine prípadov sa pacienti bez liečby. Pacienti preto potrebujú vysvetliť podstatu ochorenia, uklidniť sa a v prípade potreby predpísať sedatíva.

Rovnako dôležitá je normalizácia práce a odpočinku, primeraný spánok, nedostatok stresu a nervové šoky. Napriek tomu, že je pre nich ťažké cvičenie kontraindikované, odporúčajú sa mierne gymnastické cvičenia, chôdza, naopak.

Z liekov pre pacientov s PMK sú predpísané:

Pri tachykardii (palpitácie srdca) sa môžu použiť betablokátory (propranolol, atenolol atď.); Ak je MVP sprevádzané klinickými prejavmi vegetatívne-vaskulárnej dystónie, použite prípravky obsahujúce horčík (Magne-B6), adaptagény (Eleutherococcus, Ginseng atď.); Príjem vitamínov skupiny B, PP (Neurobeks Neo) je povinný; Gradačná chirurgia 3 a 4 stupne môže vyžadovať chirurgickú liečbu (uzáver letákov alebo náhrada ventilov).

PMK u tehotných žien

PMK je oveľa častejšia u ženskej polovice populácie. Jedná sa o jednu z najbežnejších patológií srdca, zistená povinným vyšetrením tehotných žien (echokardiografia, ultrazvuk), pretože veľa žien, ktoré majú PMK 1-2 stupňov, nemusí vedieť o ich abnormalitách. Prolaps mitrálnej chlopne počas tehotenstva môže klesnúť, čo súvisí so zvýšeným srdcovým výdajom a zníženou periférnou vaskulárnou rezistenciou. Počas tehotenstva sa väčšina prípadov prolapsu vyskytuje priaznivo, avšak gravidné ženy majú väčšiu pravdepodobnosť porúch srdcového rytmu (paroxyzmálna tachykardia, ventrikulárna extrasystólia). PMK v období gravidity často sprevádzaná preeklampsiou, ktorá je plná hypoxie plodu s oneskorením v jeho raste. Niekedy tehotenstvo končí predčasným pôrodom alebo je slabá práca. V tomto prípade je označený cisársky rez.

Liečba MVP u gravidných žien sa uskutočňuje len vo výnimočných prípadoch so stredným alebo ťažkým priebehom s vysokou pravdepodobnosťou arytmií a hemodynamických porúch. Sú sprevádzané štyrmi veľkými syndrómami.

Vegetatívno-vaskulárna dysfunkcia:

Bolesť na hrudi v srdci; Hyperventilácia, ktorej centrálny príznak je vyjadrený v akútnom nedostatku vzduchu; Porucha srdcového rytmu; Pocit chladu alebo zvýšené potenie v dôsledku zníženej termoregulácie; Poruchy gastrointestinálneho traktu (gastrointestinálny trakt).

Syndróm vaskulárnych porúch:

Časté bolesti hlavy; opuch; Zníženie teploty v končatinách (ľadové ruky a nohy); Husia koža.

hemoragické:

Výskyt modrín pri najmenšom tlaku, časté krvácanie do nosa alebo dásní.

Psychopatologický syndróm:

Pocit úzkosti a strachu, častá zmena nálady.

V tomto prípade je ohrozená tehotná žena. Mala by byť monitorovaná, liečená a pôroda v špecializovaných perinatálnych centrách.

Budúca matka s diagnózou MVP prvého stupňa môže za normálnych podmienok porodiť prirodzeným spôsobom. Musí však dodržiavať nasledujúce pokyny:

Mal by sa vyhnúť dlhodobému vystaveniu teplu alebo v chlade, v prašných miestnostiach s vysokou vlhkosťou, kde sú zdroje ionizujúceho žiarenia. Je kontraindikovaná, aby sedela príliš dlho. To vedie k stagnácii krvi v panve. Oddych (čítanie kníh, počúvanie hudby alebo sledovanie televízie) je lepšie sklápateľné.

Žena, ktorá má prolaps mitrálnej chlopne s regurgitáciou, musí počas celého tehotenstva pozorovať kardiológ, aby sa rozvíjajúce komplikácie včas rozpoznali a aby sa včas odstránili.

Komplikácie prolapsu MK

Väčšina komplikácií prolapsu mitrálnej chlopne sa rozvíja s vekom. Nepriaznivá prognóza vývoja mnohých z nich je daná najmä starším ľuďom. Medzi najzávažnejšie, život ohrozujúce komplikácie pacienta patria:

Všetky druhy arytmií spôsobené dysfunkciou vegetatívneho cievneho systému, zvýšená aktivita kardiomyocytov, nadmerné napätie papilárnych svalov, porucha antivoventrikulárneho impulzného vedenia. Nedostatok MK spôsobený retrográdnym (v opačnom smere) prietok krvi. Infekčná endokarditída. Táto komplikácia je nebezpečná v tom, že môže spôsobiť medzeru v akordoch spojujúcich MC so stenami komory alebo odtrhnúť časť ventilu, ako aj rôzne typy embolov (mikrobiálny, tromboembolizmus, embólia s ventilovým fragmentom). Komplikácie neurologickej povahy spojené s cerebrálnou vaskulárnou embolizáciou (mozgový infarkt).

Prolaps v detstve

V detstve je prolaps MK oveľa častejšie ako u dospelých. O tom svedčia štatistické údaje založené na výsledkoch výskumu. Je potrebné poznamenať, že v dospievaní PMK je dvakrát častejšie diagnostikovaná u dievčat. Sťažnosti detí sú rovnakého typu. V podstate ide o akútny nedostatok vzduchu, ťažkosti v srdci a bolesť na hrudníku.

Najčastejšie diagnostikovaný prolaps prednej chlopne je 1. stupeň. Bola zistená u 86% skúmaných detí. Choroba druhého stupňa je iba 11,5%. PMK III a IV s stupňom regurgitácie majú veľmi zriedkavé rozdelenie, nie viac ako 1 dieťa zo 100.

Symptómy PMK sa prejavujú u detí rôznymi spôsobmi. Niektorí prakticky necítia abnormálnu prácu srdca. Pre ostatných sa prejavuje veľmi silne.

Takže bolesť na hrudníku je zaznamenaná takmer 30% dospievajúcich detí, ktoré majú PSMK (prolaps mitrálnej chlopne). Je to spôsobené rôznymi dôvodmi, medzi ktorými sú najčastejšie tieto: príliš tesné akordy; emočný stres alebo fyzické napätie, čo vedie k tachykardii; nedostatok kyslíka. Toľko detí trpí srdcovými palpitáciami. Často sú adolescenti, ktorí trávia veľa času na počítači, uprednostňujú duševnú činnosť pred fyzickou námahou, sú náchylní k únave. Často majú nedostatok dychu v triedach telesnej výchovy alebo pri fyzickej práci. U detí s diagnózou MVP sa v mnohých prípadoch vyskytujú príznaky neuropsychologickej povahy. Sú náchylné na časté zmeny nálady, agresivity, nervové poruchy. S emočným stresom môžu mať krátkodobú synkopu.

Kardiológ pri vyšetrení pacienta používa rôzne diagnostické testy, pomocou ktorých sa odhalil najpresnejší obraz PMK. Diagnóza sa stanovuje, keď je počas auskultácie zistený šum: golosistolický, izolovaný neskoro systolický alebo v kombinácii s kliknutiami, izolované kliknutia (kliknutia).

Potom sa choroba diagnostikuje pomocou echokardiografie. Umožňuje určiť funkčné abnormality myokardu, štruktúru klapiek MK a ich prolapsu. Definujúce vlastnosti MVP spoločnosťou EchoCG sú tieto:

Krídlo MK sa zvýšilo o 5 mm alebo viac. Zvýšila sa ľavá komora a predsiene. Pri redukcii komôr sa list MK prehne do predsieňovej komory. Mitrálny krúžok je rozšírený. Akordy sú predĺžené.

Medzi ďalšie funkcie patrí:

Aneuryzma prepážka medzi predsieňami; Zvětšená aortická koreň.

Röntgen ukazuje, že:

Pľúcny vzor zostáva nezmenený; Vypuknutie artérie pľúc - mierne; Myokard vyzerá ako "visiace" srdce so zmenšenou veľkosťou.

EKG vo väčšine prípadov nevykazuje žiadne zmeny v srdcovej aktivite súvisiacej s MVP.

Prolaps srdcovej chlopne v detstve sa často vyvíja na pozadí nedostatku horčíkových iónov. Nedostatok horčíka narúša proces produkcie kolagénu fibroblastmi. Spolu s poklesom obsahu horčíka v krvi a tkanivách dochádza k zvýšeniu beta-endorfínu a nerovnováhe elektrolytov. Treba poznamenať, že deti s diagnostikovanou PMK sú podváhou (nevhodným rastom). Mnohé z nich vykazujú myopatiu, ploché nohy, skoliózu, slabý vývoj svalov a zlá chuť do jedla.

Odporúča sa liečiť PMH s vysokým stupňom regurgitácie u detí a dospievajúcich, berúc do úvahy ich vekovú skupinu, pohlavie a dedičnosť. Na základe stupňa klinických prejavov ochorenia sa zvolí spôsob liečby, predpisujú sa lieky.

Najdôležitejšie je však zmena životných podmienok dieťaťa. Je potrebné upraviť ich mentálne zaťaženie. Musí sa striedať s fyzickým. Deti by mali navštevovať fyzioterapeutickú miestnosť, kde kvalifikovaný odborník vyberie optimálny súbor cvičení, pričom zohľadní jednotlivé charakteristiky priebehu ochorenia. Odporúčané plavecké hodiny.

Pri metabolických zmenách srdcového svalu dieťaťa možno predpísať fyzioterapiu:

Galvanizácia zóny reflexného segmentu s intramuskulárnym podaním tiotriazolínu najmenej dve hodiny pred postupom. Elektroforéza vápnika vo vagotonických poruchách. Elektroforéza brómu pre sympatikotonické dysfunkcie. Darsonvalization.

Z použitých liekov sú nasledujúce:

Cinnarizine - na zvýšenie mikrocirkulácie krvi. Priebeh liečby od 2 do 3 týždňov. Kardiometabolity (ATP, Riboxin). Beta-andrenoblokátory - s PMK, sprevádzané sínusovou tachykardiou. Dávkovanie je prísne individuálne. Antiarytmické lieky na pretrvávajúce arytmie sprievodné MVP tretieho stupňa. Komplexy vitamínov a minerálov.

Prípravky z bylinného lekárstva sa tiež používajú: odvar z prasličky (obsahuje silikón), ženšenový extrakt a iné prostriedky so sedatívnym (sedatívnym) účinkom.

Všetky deti s IPC by mali byť registrované kardiológa a pravidelne (najmenej dvakrát do roka) podstúpiť vyšetrenie zamerané na včasné zistenie všetkých zmien v hemodynamike. V závislosti od miery PMK určenej možnosťou športu. V prípade prelapsu 2. stupňa je potrebné, aby niektoré deti boli odovzdané skupine telesnej výchovy so zníženou záťažou.

Odporúčania pre šport

Pri prelase existuje množstvo obmedzení pre šport na profesionálnej úrovni s účasťou na zodpovedných súťažiach. Môžete sa s nimi oboznámiť v špeciálnom dokumente, ktorý vyvinula All-Russian Society of Cardiology. Nazýva sa to "Odporúčania pre prijímanie športovcov s porušovaním systému SS na tréningový a súťažný proces". Hlavnou kontraindikáciou pre vyššiu odbornú prípravu športovcov a ich účasť v súťaži je prolaps, komplikovaný:

Holter monitorujúca arytmia (denné EKG); Rekurentné ventrikulárne a supraventrikulárne tachykardie; Regurgitácia vyššia ako 2. stupeň, registrovaná na echokardiografii; Veľké zníženie prietoku krvi - až o 50% a nižšie (zistené na EchoCG).

Všetci ľudia s prolapsom mitrálnej a trikuspidálnej chlopne sú kontraindikovaní v nasledujúcich športoch:

Pod ktorým je potrebné vykonávať trhavé pohyby - vystrelené putovanie, hádzanie disku alebo kopí, rôzne druhy zápasov, skákanie atď.; Vzpieranie, spojené so vzpieraním (kettlebell atď.).

Video: názor trenažéra pre fitness na PMK

Prolaps vo veku návrhu

Pre mnohých mladých ľudí vojenského veku s diagnózou prolapsu mitrálnej alebo trikuspidálnej chlopne vzniká otázka: "Pripojí sa k armáde takou diagnózou?" Odpoveď na túto otázku je nejednoznačná.

V prípade primárneho a sekundárneho MVP bez regurgitácie (alebo s regurgitáciou stupňa 0-I-II), ktoré nespôsobujú poruchy srdcovej činnosti, je považovaný za vhodný pre vojenskú službu. Pretože prelamácia tohto typu sa týka anatomických znakov štruktúry srdca.

Vychádzajúc z požiadaviek "Schedule of Diseases" (článok 42), vojak je vyhlásený za nevhodný pre vojenskú službu v nasledujúcich prípadoch:

Mal by byť diagnostikovaný: "Primárny prepad MK 3. stupňa. Funkčná trieda I-II zlyhania srdca ". Potvrdenie diagnózy pomocou echokardiografie, Holter monitoring. Musia zaznamenať tieto ukazovatele: rýchlosť skrátenia myokardiálnych vlákien počas krvného obehu sa zníži; nad aortálnymi a mitrálnymi chlopňami dochádza k regurgitácii; auricles a ventricles majú zvýšené veľkosti, a to ako počas systoly a diastoly; prietok krvi počas komorovej kontrakcie je významne znížený. Index tolerancie cvičenia podľa výsledkov veloergometrie by mal byť nízky.

Ale je tu jedna nuance. Podmienka nazývaná "srdcové zlyhanie" sa klasifikuje podľa 4 funkčných tried. Z nich iba tri môžu poskytnúť výnimku z vojenskej služby.

Som fk - dôstojník sa považuje za vhodný na výkon služby v RA, ale s malými obmedzeniami. V takomto prípade môže byť rozhodnutie vojenského návrhu rady ovplyvnené príznakmi sprevádzajúcimi chorobu, ktoré spôsobujú neznášanlivosť v cvičení. Pri II f.k. Pre nábor je priradená kategória prijímania zamestnancov "B". To znamená, že je spôsobilý na vojenskú službu len počas vojny alebo v prípade núdze. A iba III a IV F.K. plné a bezpodmienečné zrušenie vojenskej služby.

Mitrálny prolaps, trikuspidálne, aortálne a ľudské zdravie

Srdcové ventily sú klapky, ktoré regulujú pohyb krvi srdcovými komorami, ktoré sú štyri v srdci. Medzi komorami a krvnými cievami (pľúcna tepna a aorta) sú umiestnené dva ventily a ďalšie dva sú na ceste prietoku krvi z predsiene do komôr: vľavo - mitrálne, vpravo - trikuspidálne. Mitrálny ventil pozostáva z predných a zadných hrotov. Patológia sa môže vyvinúť na ktoromkoľvek z nich. Niekedy sa to stane okamžite v oboch prípadoch. Slabosť spojivového tkaniva neumožňuje udržať ich v uzavretom stave. Pod tlakom krvi sa začnú obliekať do komory ľavého predsiene. V tomto prípade sa časť krvného toku začne pohybovať opačným smerom. Retrograde (reverzný) prúd sa môže vykonať v patológii dokonca jedného krídla.

Vývoj MVP môže sprevádzať trikuspidálny chlopňový (trikuspidálny) prolaps umiestnený medzi pravej komore a predsieňou. Chráni pravé predsieň pred návratom venóznej krvi do svojej komory. Etiológia, patogenéza, diagnostika a liečba PTC sú podobné prolase MK. Patológia, pri ktorej dochádza k prelamácii dvoch ventilov naraz, sa považuje za kombinovanú poruchu srdca.

Prolaps MK malého a stredného stupňa sa zisťuje pomerne často u úplne zdravých ľudí. To nie je nebezpečné pre zdravie, ak sa zistí regurgitácia stupňa 0-I-II. Primárny prepad prvého a druhého stupňa bez regurgitácie patrí k malým anomáliám vývoja srdca (MARS). Ak sa zistí, že nie je potrebné paniku, pretože na rozdiel od iných patológií nedochádza k progresii a regurgitácii PMK.

Príčinou obáv je získaná alebo vrodená MVP s regurgitáciou stupňov III a IV. Týka sa to závažných srdcových chýb, ktoré vyžadujú chirurgickú liečbu, pretože v priebehu jeho vývoja v dôsledku zvýšenia objemu zvyškovej krvi sa LP komora natiahne a hrúbka steny komôr sa zvyšuje. To vedie k výraznému preťaženiu srdcovej činnosti, čo spôsobuje zlyhanie srdca a množstvo ďalších komplikácií.

Zriedkavo súvisiace srdcové abnormality zahŕňajú prelaps aortálnej chlopne a ventilu pľúcnej artérie. Zvyčajne nemajú výrazné príznaky. Cieľom liečby je odstrániť príčiny týchto anomálií a zabrániť vzniku komplikácií.

Ak ste boli diagnostikovaný s mitrálnym prolapsom alebo akoukoľvek inou srdcovou chlopňou, nechodte do paniky. Vo väčšine prípadov táto anomália neznamená významné zmeny v srdcovej aktivite. Takže môžete pokračovať v bežnom spôsobe života. Je to len raz a navždy vzdať zlých návykov, ktoré skracujú život dokonca absolútne zdravá osoba.

Video: Prolaps mitrálnej chlopne v programe "Live Healthy!"

Krok 1: plaťte za konzultáciu pomocou formulára → Krok 2: po zaplatení položte svoju otázku v nižšie uvedenom formulári ↓ Krok 3: Môžete tiež poďakovať špecialistovi inou platbou za ľubovoľnú sumu ↑

Prolaps mitrálnej chlopne - čo je a čo je nebezpečné

Prolaps mitrálnej chlopne alebo Barlowova choroba je patologický proces, ktorý spôsobuje dysfunkciu ventilu umiestneného medzi ľavým predsieňom a komorou. Predtým sa predpokladalo, že táto patológia sa vyskytuje iba u mladých ľudí alebo detí - štúdie ukázali opak. Zrážanie ľavého ventilu sa môže vyvinúť v každom veku.

Prolaps mitrálnej chlopne sa vyskytuje u ľudí rôzneho veku.

Prolaps mitrálnej chlopne - čo to je?

Prolaps alebo prolaps (ako je vidieť na fotografii) - prehĺbenie alebo vydutie jedného alebo obidvoch ventilov ventilu v čase uvoľnenia krvi z ľavej komory do ľavej predsiene. Potom sa klapka zatvorí a krv prechádza do aorty.

Normálny prolaps srdca a mitrálnej chlopne

V dôsledku narušenia štruktúry svalov ventilu dochádza k deformácii a úplne sa nezatvára. Preto sa časť krvi vráti do komory. Objem spätného toku sa posudzuje podľa závažnosti poškodenia srdca. Pri miernom prelose pacienta nie sú príznaky dysfunkcie ventilového systému. Liečba v tomto prípade sa nevyžaduje.

Príčiny PMK

Tento patologický proces môže byť buď primárny alebo vrodený alebo získaný.

Genetické príčiny ochorenia:

 • poruchy anatomickej štruktúry akordov, ventilov, svalovej štruktúry ventilu;
 • porušenie kontrakčnej funkcie svalov ľavej komory.

Sekundárne prehĺbenie tkanív je dôsledkom iných patologických procesov, ktoré zachytia srdcovú sústavu.

Príčiny sekundárneho prolapsu:

 • Marfan a Ehlers-Danlow syndrómy - zmeny v spojivovom tkanive;
 • zhoršený prísun krvi do srdcových svalov;
 • intoxikácia u matky v poslednej tretine gestačného obdobia;
 • ischemická choroba;
 • história reumatizmu;
 • zhrubnutie a zvýšenie komorového svalu;
 • srdcové chyby;
 • VVD;
 • vážne poranenia hrudníka.

Prolaps mitrálnej chlopne sa môže vyvinúť v dôsledku ochorenia koronárnych artérií.

Stupne patológie

Klasifikácia je založená na veľkosti vychýlenia listu do predsieňovej dutiny.

Nasledujú nasledujúce stupne srdcových ochorení:

 1. PMK 1 - častejšie vrodené ako získané. Stúpanie nie je väčšie ako 5 mm. Táto patológia je diagnostikovaná u 25% pacientov. Je väčšinou asymptomatický, náhodne sa diagnostikuje počas vyšetrenia. Záverom kardiológ poznamená, že systolická ohybnosť je hepodynamicky nevýznamná.
 2. PMK 2 - výčnelok nie je väčší ako 9 mm. Priebeh ochorenia je benígny a asymptomatický, stav ventilového systému zostáva stabilný počas celého života pacienta.
 3. PMK 3 - vydutie dosahuje viac ako 10 mm. Existujú príznaky srdcového zlyhania. Tento stupeň prolapsu je indikáciou pre chirurgickú liečbu.

Prolaps mierovej chlopne I stupňa

Navyše určte stupeň spätného krvného refluxu - regurgitáciu.

rozlišujú:

 • I stupňový - spätné odlievanie na úrovni prednej chlopne;
 • II - krv sa dostáva do stredu predsiene;
 • III - vlna návratového hodu prichádza na opačnú stenu átria.

Symptómy prolapsu mitrálnej chlopne

Pri stupňoch vychýlenia ventilu I a II u väčšiny pacientov prebieha ochorenie bez symptómov. Podozrenie na kongenitálnu patológiu môže byť na vzhľad pacienta. Sú to vysoký rast a dlhé končatiny, nadmerná pohyblivosť kĺbov, často problémy s videním.

Pacienti prezentujú tieto sťažnosti:

 • arytmie;
 • prerušenia práce srdca;
 • pravidelný pocit vyblednutia;
 • bolesť hrudnej kosti na pozadí stresu, iné psycho-emocionálne stavy. Neprestaňte užívať nitroglycerín;
 • zvýšená únava;
 • závrat a predispozícia k mdlobu;
 • dýchavičnosť;
 • záchvaty paniky;
 • netolerancie fyzickej námahy.

Okrem toho môžu existovať vegetatívne krízy, pocit nedostatku vzduchu.

Časté dýchavičnosť indikuje prolaps mitrálnej chlopne

Čo je nebezpečné PMC?

Deformácia mitrálnej chlopne, hoci ide o ochorenie srdca, sa vyznačuje benígnym priebehom a je často zistená počas rutinných vyšetrení. V štádiu I a II nie je výkonnosť narušená a pacient pokračuje v normálnom živote.

V stupni III s ťažkou regurgitáciou - návratom krvi do komory - ochorenie sa prejavuje charakteristickými príznakmi. V závažných prípadoch je poškodený krvný obeh spojený s nadmerným sťahovaním svalového tkaniva.

Možné účinky PMK:

 • roztrhnutie akordov srdca;
 • infekčná genéza endokarditída;
 • ischemická cievna mozgová príhoda;
 • utesnenie ventilov srdcovej chlopne;
 • zlyhanie srdca;
 • smrteľný výsledok.

Z MVP môže dôjsť k ischemickej mŕtvici.

Dostávajú sa do armády s prolapsom?

Deformácia chrbtovej chlopne a armáda sú kompatibilné koncepty. Takže u pacientov s I stupňom choroby nie sú obmedzenia fyzickej aktivity ukázané, nepredstavujú nebezpečenstvo pre ostatných.

V stupni II, berúc do úvahy prítomnosť dýchavičnosti, únava, iné príznaky a stupeň návratu krvi. Kript môže byť považovaný za podmienene vhodný. Takíto pracovníci budú slúžiť v rádioinžinierskych jednotkách.

Ktorý lekár sa má kontaktovať?

Pacient s diagnózou vychýlenia ventilu by mal pozorovať kardiológ. V závažných prípadoch - určenie indikácií a rozsah intervencie - pomocou srdcového chirurga.

Okrem toho s príznakmi autonómnej dysfunkcie je indikované pozorovanie neurológom.

Diagnóza PMK

Lekár môže navrhnúť porušenie vo ventilovom systéme počas rutinného vyšetrenia alebo spoliehať sa na sťažnosti pacienta. Na recepcii počas auskultácie terapeut počuje takzvané zvuky. Vyskytujú sa vtedy, keď sa krv vráti späť do komory.

V niektorých prípadoch nie je hluk známkou patológie, ale vyžaduje si ďalšie vyšetrenia.

Lekár bude predpisovať:

 1. Ultrazvuk srdca je jednoduchý a neinvazívny postup. Umožňuje určiť stupeň uvoľneného ventilu a regurgitáciu. Pri výraznej tkanivovej dysplázie sa môže objaviť porucha poškodenia pravého srdcového ventilu.
 2. X-ray - určenie lineárnych rozmerov srdca.
 3. EKG a denné sledovanie srdcovej aktivity - na určenie pretrvávajúcich zmien v rytme kontrakcií.
 4. Ergometria na bicykli - s stupňami prolapsu II a III na detekciu reakcie na zvýšenú fyzickú námahu.

Určiť stupeň PMK pomáha ultrazvuku srdca

Prolapsová liečba

Ak objektívne symptómy - zmena srdcového rytmu, dýchavičnosť, bolesť - pacientovi netrápi, potom nie je indikovaná liečba alebo chirurgická liečba.

prípravky

V prípade výrazných prejavov prelapsu v počiatočnom štádiu liečby lekár predpíše lieky v nasledujúcich skupinách:

 1. Sedatíva - extrakt z koreňa valeriánu, Fitoed, Persen, Novo-Passit.
 2. Kardiotrofné - riboxín alebo asparagináty draselný a horečnatý - majú antiarytmický účinok a prispievajú k nasýteniu srdcových tkanív kyslíkom. Sú uvedené komplexy vitamínov.
 3. Beta-blokátory - lieky, ktoré blokujú adrenergné receptory. Kvôli tomu dochádza k zníženiu frekvencie a intenzity kontrakcií srdca počas arytmie. V kardiológii sa použili propranolol, atenolol, tenolol. Dávky sa vyberajú jednotlivo a môžu sa líšiť od dávok odporúčaných výrobcom. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí prudký pokles srdcovej frekvencie, pokles krvného tlaku, parestézia a pocit chladu v končatinách.

Herbalant - sedatívny

protetika

Indikáciou pre chirurgickú liečbu je výrazná nedostatočnosť ventilového systému, s výraznou zmenou fibrózneho tkaniva, výskytom kalcifikačných miest. Je považovaná za operáciu zúfalstva a vykonáva sa len vtedy, ak nie je možná alebo neúčinná farmakoterapia.

Počas prípravy na operáciu sa vykonávajú EKG, röntgenové vyšetrenia, fonokardiografia na stanovenie intenzity hluku a srdcových zvukov, ultrazvuk orgánu. Predbežná antibiotická liečba je indikovaná.

Cieľom operácie je nahradiť mitrálnu chlopňu umelou alebo prirodzenou protézou. Ide o širokopásmovú operáciu s pacientom pripojeným k systému podpory života. To umožňuje čas vyrezania a inštalácie zdravotníckeho zariadenia vylúčiť srdce z obehového systému.

Chirurg pracuje na chladenom srdci. Po revízii a inštalácii ventilu v anatomicky správnej polohe sa zo srdcových komôr odstráni vzduch, tkanina sa štepí vo vrstvách a pacient sa odpojí od kardiopulmonálneho bypassu.

Ľudové opravné prostriedky

Prostriedky tradičnej medicíny pri liečbe deformácie mitrálnej chlopne sa používajú len po konzultácii s kardiológa. Nezdravujú chorobu, ale majú sedatívny účinok, zmierňujú úzkostné záchvaty, zlepšujú trofizmus srdcového svalu.

 1. Mäsová odvar - nakupujte zeleninové suroviny v lekárňach, ale môžete ich pestovať vo svojej vlastnej letnej chate. Pre 5 g suchých listov budete potrebovať 300 ml vriacej vody. Pour, trvať na 2 hodiny. Na 1 recepcii budete potrebovať 1 šálku hotového odvaru. Vezmite trikrát denne.
 2. Zmes kvetov z hlohu, motherwort a veres v rovnakých proporciách vyleje vriacou vodou v pomere 1 čajová lyžička suchej suroviny na 250 ml. Vezmite jednu pohár vývaru v malých porciách počas dňa.
 3. Odvar Hypericum - proporcie klasickej - 5 g rastlinných materiálov 250 ml vriacej vody. Vezmite 100 ml 3 krát denne 30 minút pred jedlom.
 4. Matka tráva - upokojuje, normalizuje činnosť srdca. 4 čajové lyžičky surovín budú potrebovať 1 šálku vriacej vody. Osušte 15 minút na vodnom kúpeli. Vezmite si 100 ml 3 krát denne pred jedlom.

Živočíšny bujón normalizuje činnosť srdca

Fyzická aktivita

Zrážanie mitrálnej chlopne nie je kontraindikáciou fyzickej námahy. Mierne cvičenie, aktívne hry, naopak, zlepšujú stav dieťaťa a dospelého.

Pacient s I. a II. Stupňom sa môže športovať bez obmedzenia, ak neexistujú nasledovné situácie:

 • epizódy arytmií, strata vedomia v dôsledku zmien v rytme činnosti srdca;
 • prítomnosť epizód tachykardie, flutteru, iných zmien pri vykonávaní záťažového testu alebo denného monitorovania EKG;
 • mitrálna nedostatočnosť s refluxom krvi;
 • história tromboembolizmu;
 • smrť príbuzného s podobnou diagnózou počas fyzickej námahy.

Povolený šport v I. a II. Ročníku PMH

Pri 3 stupňoch prolapsu sú športy, s výnimkou cvičebnej terapie pod vedením inštruktora, zakázané až do chirurgickej korekcie stavu.

Prolapsový ventil nie je kontraindikáciou tehotenstva a prirodzeného pôrodu. Ale mali by ste nechať gynekológa vedieť o vašom stave.

diéta

Neexistuje špecializovaná strava pre pacientov s prehĺtaním srdcového ventilu.

Lekári odporúčajú zaviesť do stravy potraviny bohaté na horčík:

Oatmeal bohatý na horčík

Prijímanie vitamínových komplexov vymenovaných kardiológom je povinné.

Pre dospelých pacientov sa odporúča vylúčiť alkoholické nápoje a tabak.

Prevencia prolapsu mitrálnej chlopne

Hlavnou metódou prevencie je vyhnúť sa zhoršeniu diagnostikovaného patologického procesu. Je zobrazená dynamická kontrola kardiológom, pravidelné vyšetrenia - EKG, ultrazvuk srdca. Pacienti s touto chorobou majú sledovať reumatológ a neuropatológ.

Nedávajte si diagnózu a nerozlujte EKG ani ultrazvuku sami. Fráza v kontrolnej správe "antifáza prítomná" znamená, že neboli zistené žiadne známky abnormality vo fungovaní srdca.

Hodnotiť tento článok
(2 hodnotenie, priemerná hodnota 5,00 z 5)

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

MCV v teste krvi - prečo je priemerný objem červených krviniek nahor a nadol?

Spôsob hodnotenia počtu a kvalitatívnych strán vytvorených prvkov je podrobný krvný test. Informatívne indikátory sú špecifickým signálom zmien, ktoré sa vyskytujú počas obdobia ochorenia.

Norma hematokritu u detí

Medzi ukazovateľmi stanovenými v analýze krvi dieťaťa nie sú pre rodičov úplne jasné. Jeden z nich môže byť nazývaný hematokrit, ktorý je v analýze označený skratkou Htc.Čo je to?

Prípravky na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení - prehľad efektívnych liekov

Prípravky na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení sa líšia v mechanizme účinku. Zvyčajne sú rozdelené na fortifikáciu a lieky s liečivým účinkom.

Zlé zrážanie krvi

Zrážanie krvi je veľmi zložitá enzymatická katalýza, ktorej hlavným trvalým prvkom je vždy bezfarebný proteín (fibrinogén). Slúži na tvorbu krvných zrazenín v krvných cievach, ktoré sú naopak potrebné na zastavenie krvácania.

ESR u detí

Rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR) - tento ukazovateľ je zahrnutý vo všeobecnom (klinickom) krvnom teste. ESR ukazuje, ako rýchlo sa červené krvinky držia spolu. Na určenie ESR môžete použiť obe žilovú aj kapilárnu krv.

Vitamíny a iné spôsoby posilnenia stien krvných ciev a žíl

Špatný životný štýl, veľké zaťaženie na tele, ako aj zmeny súvisiace s vekom určite ovplyvnia ľudský cievny systém. Plavidlá sú krehké, prietok krvi je narušený, čo v konečnom dôsledku vedie k rôznym ochoreniam.