Arachnoiditída je zápal mozgovej obrvy. Počas chorobných priestorov, ktoré priliehajú k odtoku kvapaliny, sa držia spolu. V dôsledku toho prestane cirkulovať a začne sa hromadiť v dutine lebky. Ak sa nechá nekontrolovať, zvyčajne vedie k hydrocefalu. Je však možné liečiť až po liečbe arachnoiditídy, pretože bola liečená hlavná choroba.

Symptómy arachnoiditídy

Bolesti hlavy. Sleduje pacienta v noci i v noci a každý z nich sa zintenzívňuje. Neustále udržuje intrakraniálny tlak. Aj počas koncentrácie sa objaví bolesť hlavy.

Nervózne vyčerpanie. Rýchla únava, depresia, strach, apatia a agresivita sa objavujú. Vyskytuje sa porucha spánku.

Vegetatívna vaskulárna nestabilita. Arachnoiditída spôsobuje citlivosť na rôzne klimatické podmienky. Tam je závrat, potom mdloby a poklesy krvného tlaku.

Zhoršená citlivosť. Náhla znecitlivenosť častí tela alebo naopak zvýšila citlivosť na bolesť.

Symptomatická epilepsia. Medzi symptómy patrí strata vedomia, záchvaty a asymptomatická epilepsia.

Diagnostické príznaky arachnoiditídy

Diagnóza choroby sa vykonáva na základe komplexného a podrobného vyšetrenia pacienta. Hlavnou dôležitosťou sú príznaky arachnoiditídy, závažnosť neurologických symptómov, štúdium zraku, očné zuby, príznaky intrakraniálnej hypertenzie, hladina krvného tlaku. Laboratórne testy krvi a cerebrospinálnej tekutiny sú dôležité.

V diagnostike najracionálnejšieho využitia encefalografie, reoencefalografie, pneumoencefalografie, echoencefalografie, kraniografie a rádionuklidových štúdií.

Pri použití metódy tabioidnej angioskopie je možné identifikovať vazospazmus, ako aj vyčerpanie kapilárnej siete, rozšírenie žilovej siete až po venuly, zvýšenie počtu fungujúcich kapilár.

Pri použití počítačovej tomografie v diagnostike ochorenia arachnoiditídy môžete určiť veľkosť komorového systému a cisterien, ak dôjde k zablokovaniu ciest CSF, môžete určiť jeho úroveň.

V prítomnosti procesu na báze mozgu v chiasmovej zóne je charakteristickým príznakom ochorenia progresívne poškodenie zraku, dokonca aj slepota. V podložke je určená stagnujúca bradavka, atrofia zrakového nervu. Charakteristické je zúženie vizuálnych polí, okulomotorické poruchy: ptóza, diplopia, strabizmus, anosmia.

Keď je proces lokalizovaný v zadnej kraniálnej fosílii, arachnoiditída spôsobuje poškodenie meningov v oblasti postrannej alebo veľkej cisterny v kraniospinálnej oblasti s možným narušením cirkulácie mozgovomiešnenej tekutiny. Ide o bežnú a závažnú formu mozgovej choroby. Klinické príznaky arachnoiditídy môžu pripomínať príznaky cerebrálneho nádoru, ale charakteristický je rýchlejší nárast týchto príznakov. Mozgové príznaky sú výraznejšie než ohniskové. Charakteristickým príznakom arachnoiditídy je bolesť hlavy, ktorá sa nachádza v okcipitálnej oblasti a vyžaruje sa do očných bulvrov a zadnej časti krku. V procese rozvoja ochorenia sú záchvaty difúznej bolesti hlavy sprevádzané nevoľnosťou a vracaním. Priemerne meningeálne symptómy. Mentálne poruchy sú možné: od mierneho stratu až po zmätok. Výskyt ohniskových príznakov závisí od lokalizačného procesu. Cerebellárne príznaky arachnoiditídy, porážka párov V, VI, VII, VIII lebečných nervov a pridanie pyramídovej nedostatočnosti sú možné. Zmeny v fundusu sú prejavom intrakraniálnej hypertenzie. Závažnosť poškodenia zraku závisí od trvania ochorenia a stupňa definície intrakraniálnej hypertenzie.

Možno včasné objavenie sa kongestívnych bradaviek.

Keď sa proces rozširuje okolo šneku a hemisfér, rozmazaných statických porúch, zaznamenáva sa poškodenie kraniálnych nervov.

Keď je proces lokalizovaný v oblasti mosto-cerebelárneho uhla, sú charakteristické fokálne a mierne mozgové príznaky. Nastala porážka VIII páru lebečných nervov (klinicky: tinitus, závrat, ataxia, strata sluchu, nystagmus). Možné porážky VII a VI párov kraniálnych nervov. Pri porážke páru V sa vyznačuje pokles, možno aj zmiznutie citlivosti a motorickej funkcie tohto nervu. Je klinicky poznamenané, že arachnoiditída spôsobuje zníženie rohovkového reflexu na strane lézie, zmenu citlivosti kože tváre, ústnej sliznice. Útoky trigeminálnej neuralgie sú možné. Cerebrálne poruchy sú charakterizované jednostrannosťou. Zjavenie pyramídového symptómu je asymetria šľachy, výskyt patologických reflexov.

V cerebrospinálnej tekutine sa stanovuje disociácia proteínových buniek. Ventrikulogram je charakterizovaný dilatáciou komôr.

Diferenciálne príznaky arachnoiditídy

Pri vykonávaní diferenciálnej diagnostiky ochorenia s nádorom sú charakteristické príznaky ochorenia arachnoiditídy:

trvanie procesu bez výrazného zvýšenia porúch vedenia;

fenomény vzdialeného radikulárneho podráždenia v značnej vzdialenosti od postihnutého segmentu;

menej výrazných zmien cerebrospinálnej tekutiny v porovnaní s nádorovými procesmi.

Symptómy arachnoiditídy v rôznych štádiách

Existujú tri štádiá choroby:

Akútna fáza sa prejavuje akútnou neuritídou optických nervov, pri ktorej sa vyskytuje výrazná hyperemia a edém diskov, prudká expanzia a latentnosť žíl, hemoragické príznaky;

subakútna fáza, pri ktorej sa prejavujú zriedkavé prejavy edémov, hyperémie a hemoragických prejavov, ale objavujú sa výraznejšie dilatácie a pretrvávanie žíl;

chronického štádia, pri ktorom je možné určiť iný stupeň blednutia optických nervových diskov.

Symptómy arachnoiditídy rôznych typov

Navrhujeme zoznámiť sa s príznakmi choroby v závislosti od jej typu.

Mozková arachnoiditída. Lokalizované v čelných lalokoch, v základni mozgu. V chronickom priebehu dochádza k porušeniu normálnej cirkulácie CSF, dochádza k vzniku vnútorného hydrocefalusu.

Traumatická arachnoiditída. Proces je lokalizovaný v zóne priečnej zadnej nádrže. Zmeny v tejto oblasti vedú k hydrocefalu.

Spinálna arachnoiditída. Lokalizovaná v mieche.

Prevalencia arachnoiditídy medzi populáciou je charakteristická. Častejšie sa zaznamenáva medzi ženami.

Bežné znaky pre všetky arachnoiditídy sú:

 • výskyt arachnoiditídy 10-12 dní po infekčnej chorobe;
 • prítomnosť bolesti hlavy s pocitom plnosti a tlaku na oči;
 • porucha spánku;
 • zníženie pracovnej kapacity;
 • rozmazané videnie;
 • prítomnosť astén-neurotického syndrómu,
 • hypochondria.

Symptómy typu convexitálnej arachnoiditídy

Vlastnosti klinických prejavov ochorenia sú determinované lokalizačným procesom.

S rozvojom konvexitálnej arachnoiditídy je hlavným klinickým prejavom funkčné poškodenie kortikálnej vrstvy v oblasti čelných, parietálnych a temporálnych lalokov a oblasť centrálneho gyri sa tiež zúčastňuje na procese.

Najcharakteristickejšími symptómami arachnoiditídy sú:

pretrvávajúce alebo paroxysmálne bolesti hlavy,

nevoľnosť alebo zvracanie.

Okrem toho môže byť zvýšená citlivosť na počasie, rôzne poruchy spánku, nestabilný krvný tlak. Najcharakteristickejšou lokalizáciou bolesti hlavy sú čelné, parietálne alebo okcipitálne oblasti av oblasti najväčšej bolesti sa bolesť vždy zaznamenáva pri perkuse hlavy. Boli zaznamenané ohniskové príznaky: anizoreflexia, abnormálne reflexie, znížené brušné reflexie, centrálna paréza VI, XII párov lebečných nervov, bolestivosť výstupných bodov trojklaného nervu. V fundusu arachnoiditída spôsobuje žilné žily, bledosť optických nervových diskov. Charakterizované lokálnymi alebo všeobecnými epileptickými záchvatmi.

Symptómy bazálneho typu arachnoiditídy

Bazálna arachnoiditída je rozdelená na:

 • optická chiasmatická arachnoiditída zadnej lebečnej kosti
 • a most do mozaiky rohu.

Pri opticko-chiamatickej arachnoiditíde je proces lokalizovaný v oblasti optického chiasmu, s adhéziami alebo cystami. Po prvé, vývoj tejto patológie začína znižovať zrakovú ostrosť a zorné pole jedného alebo oboch očí sa mení. V prvej fáze sa zorné pole začína zužovať zelene a červeno. Na pozadí prebiehajúceho procesu znižovania zraku sa pacienti začínajú sťažovať na bolesť hlavy, dochádza k zmene funkcií okulomotorických nervov. Ďalej sú zistené porušenia vegetatívnej regulácie, ktoré sa klinicky prejavujú vo forme porúch spánku, porúch metabolizmu vody, elektrolytov alebo uhľohydrátov. Pri stanovení diagnózy arachnoiditídy oculista v oku môže pozorovať atrofiu optického nervu alebo dokonca kongesciu papily z optického nervu.

Symptómy difúzneho cerebrálneho typu arachnoiditídy

Možná difúzna cerebrálna arachnoiditída. Klinicky charakterizovaná absenciou jasných patognomických symptómov. Zaznamenávajú sa fenomény mozgu spojené s narušením dynamiky tekutín na pozadí zmien odtokovej funkcie arachnoidnej membrány. Cerebrálna symptomatológia sa klinicky prejavuje rovnakým spôsobom ako pri konvexitálnej arachnoiditíde. Niekedy sa môžu vyskytnúť známky poškodenia jednotlivých lebečných nervov, ako aj pyramídové príznaky.

Pri difúznej cerebrálnej arachnoiditíde s inštrumentálnymi vyšetrovacími metódami sa môže zistiť nerovnomerná ventrikulárna dilatácia. Zároveň môžu prevládať rôzne syndrómy:

a kortikálny lokalizovaný proces.

Symptómy spinálnej arachnoiditídy

Keď je spinálna arachnoiditída charakterizovaná léziou lumbosakrálnej, hrudnej chrbtice. Existujú tri typy spinálnej arachnoiditídy.

 • lepidlo,
 • cystická,
 • adhezívne a cystické.

Zápalový proces môže byť difúzny a obmedzený, jednofocný a difúzny.

pre difúzne spinálne arachnoiditída je charakterizovaná rôznymi prejavmi klinického obrazu pozostávajúcimi zo symptómov lézií miechy, ich membrán a koreňov na rôznych úrovniach. Môžu sa vyskytnúť senzorické, motorické a panvové poruchy, ktoré sa môžu zvýšiť v závislosti od progresie ochorenia. Meningeálny syndróm je v tomto prípade symptómom Kerniga a nižším príznakom Brudzinského. Ochorenie sa často vyskytuje na pozadí normálnej alebo subfebrilnej telesnej teploty. Počas arachnoiditídy nedošlo k žiadnej zmene krvi. Niekedy je možný mierny nárast počtu leukocytov. Pri disociácii buniek mozgovomiechovej tekutiny sa zistilo, že množstvo proteínu sa zvyšuje neúmerne.

pre obmedzená adhezívna chrbtica arachnoiditída je klinicky najcharakteristickejším prejavom koreňového ochorenia, čo vytvára klinický obraz radikulitídy a prejavuje sa ako kauditída, ischias, interkostálna neuralgia. Možný dlhodobý priebeh ochorenia.

Cystická spinálna arachnoiditída klinicky sa podobá nádoru miechy. Charakterizovaná radikulárnou bolesťou a parastéziou, dysfunkciou panvových orgánov, prejavom pohybových porúch pohybu a citlivosti. Postupne sa vytvoril kompresný spinálny syndróm, ktorý sa prejavil:

zvýšený tlak v lúhu,

Liečba arachnoiditídy

Liečba arachnoiditídy môže byť konzervatívna a chirurgická. Liečba arachnoiditídy je určená klinickou formou ochorenia. Arachnoiditída zadnej lebečnej fosílie a miechy, konvexný povrch hemisféry mozgu, opto-chiasmatická oblasť, cysty sú chirurgicky liečené. Posunovanie sa používa pre hydrocefalus. v iných prípadoch sa používa liečba arachnoiditídy.

Liečba arachnoiditídy

Liečba arachnoiditídy trvá dlhú dobu a je vedená kurzami. V terapii sa používa dehydratácia, protizápalová, resorbovateľná hyposenzibilizácia. Ak sa začalo akútne obdobie arachnoiditídy, lekári predpisujú antibakteriálne lieky. Podrobnejšie sú etapy lekárskej liečby arachnoiditídy opísané nižšie.

liečba arachnoiditídy s antibakteriálnou terapiou, berúc do úvahy infekčnú genézu arachnoiditídy (lieky prechádzajúce hematoencefalickou bariérou sa odporúčajú: cefalosporínové prípravky 3. generácie, polosyntetické penicilíny, kanamycín). Antibiotiká sa podávajú nielen bežným spôsobom, ale aj endolymfátnym spôsobom v oblasti zadných cervikálnych lymfatických uzlín, je možná intrakarotídová infúzia. Účinná liečba arachnoiditídy s použitím intramuskulárnych injekcií Biohinolu alebo Gumizolu;

pri akútnych zápalových procesoch (najmä na pozadí chrípky) sa kortikosteroidy odporúčajú na liečbu arachnoiditídy s krátkymi a desenzibilizačnými terapiami. Najčastejšie používané lieky, ako je prednizolón 3-10 mg / kg / deň, dexametazón 1-2 mg / kg denne. Môžete použiť histoglobín, ktorý spolu s protiedémovým, desenzibilizačným účinkom má tiež tonizujúci účinok a je účinný pri alergickej a infekčno-alergickej povahe choroby;

s intrakraniálnou hypertenziou pri liečbe arachnoiditídy odporúčame zaviesť 25% roztok síranu horečnatého, dehydratačné činidlá: Lasix, Triampur, Brinaldix, Veroshpiron, Hypothiazide, Diacarb. Diuretiká na liečbu arachnoiditídy sú brané do úvahy kontraindikácie a vedľajšie účinky liekov;

pri liečbe arachnoiditídy sa používa intravenózne podávanie jodidu draselného, ​​požívania jódu;

fúkanie vzduchu do subarachnoidálneho priestoru sa používa na prerušenie zrastov a zlepšenie cirkulácie mozgovomiechovej tekutiny;

antiepileptická liečba sa používa na epileptické záchvaty;

pri liečbe arachnoiditídy je účinné použitie vazodilatátorov, ktoré zlepšujú cerebrálny prietok krvi: Cavinton, Vinpocetín, Cerebrolysin, Pentoxifylline, Trentala, Curantilla;

odporúčané použitie liekov s nootropnými účinkami;

odporúčané na liečbu arachnoiditídy na zlepšenie metabolizmu, regeneračné procesy a stimuláciu kompenzačných adaptačných mechanizmov: intravenózne podávanie glukózy kyselinou askorbovou, vitamíny skupiny B, kokarboxyláza, extrakt z aloe, PhiBS, Cerebrolysin, Encephabol, Aminalon;

s fibrozujúcimi formami arachnoiditídy, Lidasa, Phibs, Pyrogenal, Encephabol, Cerebrolysin sa používajú na resorpciu zmien cicavcov v membránach mozgu;

odporúča sa používanie antioxidantov;

Zoznam môže byť ďalej rozšírený o názvy liekov, ale lekár si tu individuálne vyberie postup liečby arachnoiditídy pre každého z pacientov.

Ďalšie liečenie arachnoiditídy

Okrem toho v liečbe ochorení:

lumbálna punkcia sa používa na uvoľnenie pohody a stavu;

odporúčajú sa kurzy psychoterapie; rehabilitácia;

Chirurgická liečba arachnoiditídy spočíva v oddelení zväčšených adhézií, odstraňovaní jaziev a cyst, ktoré zvyšujú tlak na látku a môžu spôsobiť poruchu cirkulácie mozgovomiechovej tekutiny.

Príčiny arachnoiditídy

Arachnoiditída sa môže vyskytnúť v nasledujúcich prípadoch:

Chronická vírusová infekcia. Ide o herpes vírusy 1, 2 a 6, vírus Epstein-Barr, cytomegalovírus a vírus najbežnejšej kiahne. Vzhľadom na skutočnosť, že vírusy sú teraz aktívne, imunita je značne znížená a úplná liečba arachnoiditídy je možná až po úplnom obnovení imunity. Preto je potrebné v prvom rade venovať pozornosť zlepšovaniu imunity v tele.

Zápal hrdla, nosa a ucha, zápal mandlí.

Zranenie hlavy Ak sa obrátite v čase, stačí použiť absorbovateľné lieky. Longidase a Caripazim sú považované za dobré lieky na liečbu arachnoiditídy.

Ako vzniká arachnoiditída?

Arachnoid je umiestnený nad konvoly. Oddeľuje subdurálne a subarachnoidné medzery. V arachnoidnej membráne nie sú žiadne krvné cievy. Skladá sa z endotelových buniek, kolagénových štruktúr, arachnoidných vilí a pachyonových granulácií. Tieto štruktúry vykonávajú fixáciu v lebečnej dutine, odtok CSF z subarachnoidného priestoru. Arachnoidná membrána je charakterizovaná významnou permeabilitou.

Subarachnoidný priestor predstavuje medzeru medzi arachnoidom a choroidom. Obsahuje kanály obsahujúce kvapaliny a bunky, ktoré cirkulujú v alkohole. Produkcia likéru sa vyskytuje v choroidnom plexu komôr a cirkulácia CSF v komorách, cisternách, kanále s obsahom kvapalín a subarachnoidných bunkách. Odtok mozgovomiechovej tekutiny prechádza cez arachnoidnú membránu, granulácie paquionu do obehového systému dura mater a mozgu.

Systém obehu cerebrospinálnej tekutiny a krvný obeh sú vzájomne prepojené, čo je dôležité pri šírení arachnoiditídovej infekcie. Arachnoid nikdy netrpí izolovane, pretože nemá vlastné cievne zariadenie. Vývoj arachnoiditídy sa prenáša na arachnoid z vnútorného povrchu tvrdého plášťa. Proces môže zahŕňať pia mater. Infekcia s arachnoiditídou preniká do arachnoidného priestoru rovnakým spôsobom ako s mozgovým abscesom.

Môže sa vyskytnúť aj aseptický zápal, ktorý nemusí byť spôsobený mikrobiálnym poškodením (so zatvoreným poškodením mozgu). Mozog je normálne obklopený cerebrospinálnou tekutinou. Keď sa vyvíja zápalový proces, dochádza k porušeniu obehu cerebrospinálnej tekutiny, v dôsledku čoho dochádza k ťažkostiam pri jeho odtoku z hlavy do miechy, zatiaľ čo kraniálne nervy sú zapletené do zápalového procesu.

Prevencia ochorenia arachnoiditída je čas na liečenie a neštartovanie ochorenia, vyvolanie arachnoiditídy, ako je otitis, sinusitída atď.

Arachnoiditída: príčiny, formy, znaky, liečba, prognóza

Arachnoiditída je zápal v arachnoidnej membráne mozgu alebo miechy v prítomnosti vírusovej, bakteriálnej infekcie, autoimunitného alebo alergického procesu, ktorý je bežnejší u mladých ľudí.

Choroba bola popísaná po prvýkrát koncom 19. storočia, ale diskusie pokračujú aj dnes. Mnohí ľudia s chronickými bolesťami hlavy a príznakmi hypertenzného syndrómu sa opakovane liečia v neurologických nemocniciach, ale nepatogénna terapia neprináša požadovaný výsledok, len krátko zlepšuje stav pacienta.

Medzitým môže arachnoiditída spôsobiť postihnutie a vo vážnych prípadoch sa musia stať pacienti so zdravotným postihnutím, takže problém kompetentného prístupu k tejto chorobe zostáva mimoriadne dôležitý.

Mozog je obklopený tromi mušľami: tvrdým, mäkkým a arachnoidným. Pavučina je pod tuhou látkou a zakrýva mozog vonku, spojený s choroidom, ktorého prvky prenikajú medzi závitmi. Vzhľadom na to, že arachnoidná membrána je úzko spätá s mäkkým a nemá vlastné zásobovanie krvou, koncepcia arachnoiditídy je dnes kritizovaná a zápal arachnoidnej membrány sa zvažuje v rámci meningitídy.

Početné štúdie až doposiaľ boli rozptýlené, na základe pozorovaní mnohých pacientov, analýzy rôznych zmien meningídy, údajov z ďalších vyšetrení, ale objavenie sa objavilo pomocou neuroimaging techniky.

Dnes je väčšina odborníkov jednomyseľná v tom, že arachnoiditída je založená na kombinovanom zápale arachnoidných a mäkkých membrán mozgu, rozvoj adhezií a cystov s narušeným pohybom cerebrospinálnej tekutiny, syndrómom hypertenzie, poškodením nervových štruktúr mozgu, kraniálnymi nervmi alebo miechovými koreňmi.

V prípade autoimunitných ochorení je možná izolovaná produkcia protilátok proti elementom arachnoidnej membrány, potom môže byť zápalový proces obmedzený na jednu membránu a hovoriť o skutočnej arachnoiditíde. Zápal po utrpení zranení alebo infekcií sa označuje ako reziduálne podmienky.

Medzi pacientmi s arachnoiditídou, mladými ľuďmi (do 40 rokov), ktorými prevažujú deti, sa môžu patológovia vyskytnúť u oslabených ľudí s alkoholizmom a metabolickými poruchami. Existuje vysoká prevalencia patológie u mužov, u ktorých je diagnostikovaná arachnoiditída až dvakrát častejšie ako u žien.

Prečo sa arachnoiditída vyvíja?

Ako je známe, väčšina zápalových procesov sa vyskytuje v dôsledku mikróbov, ale existujú aj "vnútorné" príčiny, keď samotné telo prispieva k poškodeniu vlastných tkanív. V niektorých prípadoch zohrávajú vedúcu úlohu alergické reakcie.

Príčiny arachnoiditídy môžu byť:

 • Vírusové ochorenia - chrípka, ovčie kiahne, cytomegalovírus, osýpky;
 • Prenesená meningitída, meningoencefalitída;
 • Patológia orgánov ENT - zápal stredného ucha, tonzilitída, sinusitída.
 • Pohybové kraniocerebrálne poranenia - kontúzia mozgu, krvácanie pod arachnoidnou membránou;
 • Nové rastliny vo vnútri lebky, abscesy.

Je známe, že arachnoiditída často postihuje oslabených pacientov, ľudí pracujúcich v ťažkých klimatických podmienkach, kde hypotermia môže byť provokujúcim faktorom zápalu. Intoxikácia s arzénom, olovom, alkoholom, dlhotrvajúcou únavou, nedostatkami vitamínov môže byť tiež predispozíciou.

Viac ako polovica prípadov arachnoiditídy je spojená s vírusovými infekciami, keď sa ochorenie stane zovšeobecnením s postihnutím mozgového mozgu.

Asi tretina spojená so zraneniami mozgu alebo miechy - post-traumatická arachnoiditída. Najdôležitejšie sú kontúzia mozgu a krvácanie pod membránami, riziko sa zvyšuje pri opakovaných zraneniach nervového systému.

Patológia horných dýchacích ciest zohráva významnú úlohu pri vzniku arachnoiditídy. Nie je to náhoda, pretože štruktúry ucha, paranazálnych dutín a mandlí hltanu sú pomerne často zapálené u ľudí všetkých vekových skupín a blízkosť mozgu a jeho membrán vytvára predpoklady na to, aby infekcia vstúpila do dutiny lebky. Dlhodobo existujúca, neliečená tonzilitída, otitis, parodontálna patológia môžu spôsobiť arachnoiditídu.

Napriek dostatočným možnostiam v diagnostike sa stále stane, že príčina arachnoiditídy zostáva nejasná a títo pacienti sú asi 10-15%. Ak po dôkladnom vyšetrení nie je možné nájsť príčinu zápalu v mozgovej výstelke, potom sa tento proces nazýva idiopatický.

Ako sa arachnoiditída vyvíja a aké sú jej formy

Preto sa zistilo, že arachnoidnú membránu nemožno izolovať. Vzhľadom na to, že sa tesne prilieha ku choroidom, posledný spôsob je zapríčinený zápalom a zvyčajne hovoríme o arachnomeningitíde (meningitíde). Existujú rôzne typy tejto choroby:

 1. Pravá arachnoiditída;
 2. Zvyškový zápalový proces.

O skutočnej arachnoiditíde povedať, kedy príčina - autoimunizácia, alergie. Zápal sa uskutočňuje s tvorbou protilátok na štruktúre škrupiny, produktívna zápalová reakcia sa zvyšuje, membrány sa zahustia, sú zakalené, vytvárajú adhézie medzi sebou, zabraňujú normálnej cirkulácii mozgovomiechovej tekutiny. Zvyčajne je proces rozšírený, prípadne zahŕňa hornú bunkovú vrstvu mozgovej kôry, vaskulárne plexusy, ependymálnu výstelku mozgových komôr.

Predpokladá sa, že pravá arachnoiditída je extrémne zriedkavá patológia, ktorá sa vyskytuje v maximálne 3 až 5% prípadov poškodenia meningídy. Vyššia frekvencia diagnóz je zvyčajne výsledkom nadmernej diagnózy.

Zvyšková arachnoiditída nasleduje neuroinfekcia alebo trauma, takže jej hlavnou zložkou budú adhézie priestoru medzi dvomi miestami, tvorba hustých adhézií a v dôsledku toho cysty naplnené cerebrospinálnou tekutinou.

Cerebrálna arachnoiditída sa izoluje podľa miesta, kde sa v mozgu vyskytuje zápal, a arachnoiditída miechy, ktorá je tiež vybavená mäkkými a arachnoidnými membránami. Cerebrálna arachnoiditída poskytuje celý rozsah mozgových príznakov a spinálne výťažky s príznakmi poškodenia motora a senzorických koreňov.

spinálna arachnoiditída

Prevládajúca zmena subarachnoidálneho priestoru predurčuje výber:

 • cystická;
 • lepidlo;
 • Zmiešaná arachnoiditída.

Cystický proces je sprevádzaný tvorbou dutín (cyst) spôsobených vláknitými rastmi medzi membránami. Cysty sú plnené tekutinou. S adherentnou arachnoiditídou vedie fibrinózny zápalový výpotok k vzniku voľných adhézií, ktoré bránia prúdeniu mozgovomiešnenej tekutiny. V niektorých prípadoch dochádza k kombinácii adhezívnych a cystických zložiek, potom sa hovorí o zmiešanej arachnoiditíde.

Podľa prevládajúcej lokalizácie je arachnoiditída:

 1. difúzna;
 2. obmedzená;
 3. bazálny;
 4. convexital;
 5. Zadná lebečná kosť.

Obmedzená arachnoiditída je extrémne zriedkavá, pretože hranice obloženia mozgu nemajú a zápal sa stáva bežným. Ak súčasne prevažujú príznaky miestneho poškodenia štruktúr mozgu, potom hovoríme o obmedzenom arachnoiditíde špecifickej lokalizácie.

Konvexitálna arachnoiditída prevláda v časti membrán, ktorá kryje mozog vonku. Prebieha omnoho ľahšie ako bazálna, vznikajúca v oblasti mozgu a zahŕňajúca kraniálne nervy, stolík mozgu, cerebellum a optický chiasm.

Manifestácia arachnoiditídy

Známky arachnoiditídy sa nezdajú akútne. Choroba sa rozvíja po pomerne dlhom období: od niekoľkých mesiacov až po rok po ARVI, až do dvoch rokov pri poraneniach hlavy. Prietok je priebežne progresívny, so striedajúcimi sa fázami exacerbácie a remisie.

Začiatočný počiatok má patológiu chronický charakter. Nástup môže prejavovať symptómy atentácie a pacient sa bude sťažovať na slabosť, silnú únavu, bolesti hlavy, nízke emocionálne zázemie a podráždenosť. Pri zvyšovaní zápalového procesu sa objavujú príznaky mozgu a ohnisko.

Rovnako ako u arachnoiditídy sa medzi membránami mozgu objavujú adhézie a adhézie, nie je možné vyhnúť sa porušeniu likorfodynamiky. Cerebrospinálna tekutina sa hromadí v cystoch, v subarachnoidnom priestore, čo vedie k rozšíreniu mozgových dutín a ich obštrukcii. Porušenie odtoku mozgovomiechovej tekutiny sa v niektorých prípadoch spája so spomalením opätovného príjmu nadbytočnej tekutiny. Súbežne s nárastom objemu mozgovomiechovej tekutiny sa zvyšuje tlak vo vnútri lebky, takže hypertenzný syndróm možno považovať za jeden z kľúčových prejavov arachnoiditídy.

Cerebrálne symptómy spojené s hydrocefalickým hypertenzívnym syndrómom, ktoré nevyhnutne sprevádzajú adhezívny proces, keď je narušený odtok a reabsorpcia mozgovomiechovej tekutiny, čo sprevádza:

 • Ťažké bolesti hlavy prevažne skoro ráno;
 • Nevoľnosť a vracanie;
 • Bolestivosť v očných bulvároch.

Medzi príznaky sa často vyskytujú tinitus, závraty, vegetačné javy vo forme potenia, cyanóza prstov, smäd, nadmerná citlivosť na jasné svetlo, hlasné zvuky sú možné.

Pravidelné výkyvy v intrakraniálnom tlaku sa prejavujú kvapalinodynamickými krízami, keď náhle vysoká hypertenzia vedie k intenzívnej bolesti hlavy s nevoľnosťou a vracaním. Tento stav sa môže opakovať raz za pár mesiacov s ťažkou formou a trvá až dva dni.

Ohniskové neurologické príznaky sú spôsobené účinkom mozgových štruktúr a líšia sa odlišnou lokalizáciou zápalu. Najčastejším prejavom sú kŕče, ktoré môžu byť zovšeobecnené.

Arachnoiditída mozgu je sprevádzaná poškodením konvexitálnych povrchov membrán, základňou mozgu a formáciami zadnej lebečnej kosti. Ohniskové neurologické javy pri konvekčnej arachnoiditíde zahŕňajú:

 • epipripadki;
 • Paréza a paralýza;
 • Poruchy citlivých oblastí;

Lokalizácia zápalu v oblasti optického chiasmu na základe mozgu prebieha so zrakovým postihnutím až po jeho úplnú stratu, stratu polí a proces je dvojstranný. V blízkosti hypofýzy môže tiež trpieť a na klinike budú mať príznaky endokrinných porúch.

Keď poškodenie predných častí mozgu môže znížiť pamäť a pozornosť, mentálne abnormality, konvulzívny syndróm, porušenie emocionálnej sféry.

Arachnoiditída zadnej kraniálnej fossy naznačuje vážny stav. Symptómy sa zhoršujú na:

 • Poškodenie kraniálneho nervu (strata sluchu, neuralgia trojklanného nervu);
 • Cerebelárne príznaky - patologická rovnováha, narušená pohyblivosť a koordinácia;
 • Zhoršené videnie;
 • Ťažký hypertenzný syndróm.

Obmedzený priestor v zadnej časti lebečnej dutiny, úzke cesty mozgovomiechovej tekutiny predisponujú uzavretú formu hydrocefalusu, prudký nárast intrakraniálneho tlaku s výskytom silných bolestí hlavy, nevoľnosť, vracanie. Nebezpečenstvo tejto lokalizácie zápalu nie je iba účinkom kraniálnych nervov, ale aj pravdepodobnosť, že nervové štruktúry sa klinia do okcipitálneho foramenu a to môže stáť pacientov život.

Okrem poškodenia mozgu je možná arachnoiditída miechy. Zápal sa vyskytuje častejšie v hrudnej, bedrovej alebo sakrálnej časti, ktorá sa prejavuje ako radikulárne symptómy, s bolesťou a zmenami citlivosti a pohybu. Klinika arachnoiditídy miechy je veľmi podobná nádoru a vytláča nervové korene. Patológia je chronická, sprevádzaná cystickými a adhezívnymi procesmi.

Princípy diagnostiky a terapie

Liečba arachnoiditídy sa vždy vykonáva v nemocnici a môže byť lekárska alebo chirurgická. Osoby s podozrením na zápal arachnoidu sú hospitalizované v neurologických oddeleniach, kde je potrebné dôkladné vyšetrenie na stanovenie diagnózy vrátane:

 1. RTG lebky:
 2. Echo a elektroencefalografia;
 3. Konzultácia s oftalmológom a špecialistom na ORL;
 4. CT a MRI mozgu;
 5. Lumbálna punkcia na objasnenie údajov o intrakraniálnom tlaku, vzorkovanie CSF pre proteín, bunkové zloženie.

magnetické rezonančné zobrazenie (MRI) mozgu

Drogová terapia sa vykonáva dlhodobo, kurzy, berúc do úvahy etiologický faktor a zahŕňajú:

 • Antibakteriálne alebo antivírusové liečivá;
 • Antihistaminiká (pipolfen, difenhydramín, suprastin, claritín atď.);
 • Absorpčná liečba namierená proti adhéziám v priestore medzi vnútornými vrstvami (lidz, rumalón, pyrogén);
 • Diuretiká pre syndróm hypertenzie (manitol, diabar, furosemid);
 • Antikonvulzívna liečba (karbamazepín, finlepsín);
 • Protizápalové lieky, - glukokortikoidy (najmä s alergickou a autoimunitnou povahou zápalu);
 • Neuroprotektívna liečba (mildronát, cerebrolyzín, nootropil, vitamíny B).

Vzhľadom k tomu, že choroba je predĺžená, je sprevádzaná prejavmi asténie a emočných porúch, mnohí pacienti musia byť predpísaní antidepresívami, sedatívami, trankvilizérmi.

Vo všetkých prípadoch arachnoiditídy sa vyhľadávajú a liečia iné ohniská bakteriálnej alebo vírusovej infekcie, pretože môžu byť zdrojom opätovného zápalu mozgu. Okrem antibiotík sa uvádzajú antivírusové činidlá, posilňujúce opatrenia, užívanie multivitamínových komplexov, dobrá výživa a adekvátny režim pitnej vody.

So silným hypertenzívnym syndrómom nie je vždy možné pomocou liekov odstrániť príznaky vysokého krvného tlaku vo vnútri lebky a lekári sa musia uchýliť k chirurgickým zásahom. Najčastejšie z nich sú posunovacie operácie, ktoré zabezpečujú odliv mozgovomiechovej tekutiny z lebky, ako aj operácie na disekciu adhézií a adhézií, odstránenie cysty mozgovomiechovej tekutiny, ktoré sa vykonávajú v neurochirurgických oddeleniach.

Prognóza arachnoiditídy je priaznivá pre život, ale ochorenie môže viesť k invalidite. Konvulzívne záchvaty, znížené videnie, časté recidívy arachnoiditídy môžu znemožniť vykonávanie bežných pracovných povinností pre pacienta a stali sa dôvodom pre vytvorenie skupiny postihnutých. Kompletná slepota núti priradiť prvú skupinu a pacient potrebuje starostlivosť a vonkajšiu pomoc v každodennom živote.

Ak pacient s arachnoiditídou udrží pracovnú aktivitu, potom bude kontraindikovaný typ práce súvisiacej s nárastom výšky, riadením vozidiel, blízkosťou ohňa a pohyblivými mechanizmami. Vylúčená výroba, kde medzi škodlivými faktormi - vibráciami, hlasitým hlukom, nízkymi teplotami, ťažkými klimatickými podmienkami, pôsobením toxínov.

Na prevenciu zápalových procesov v membránach mozgu je potrebné vyhnúť sa všetkým existujúcim ohniskám infekcií, a to najmä v ušiach, paranazálnych dutinách a poškodení hlavy. Pri dlhotrvajúcich bolestiach hlavy po infekciách alebo mozgových poraneniach by ste mali ísť k lekárovi na dôkladné vyšetrenie a vylúčenie arachnoiditídy.

Sosudinfo.com

Brainová arachnoiditída, ktorej symptómy nie sú špecifické, je komplexné zápalové ochorenie arachnoidnej membrány orgánu, ktoré sa vyvinie na pozadí alergie, autoimunitného procesu alebo vírusovej (bakteriálnej) infekcie. Najčastejšie sa vyskytuje u mladých pacientov. Ťažké formy ochorenia sú sprevádzané postihnutím osoby a vedú k invalidite.

Všeobecný opis

Existuje niekoľko mozgových membrán: mäkký, arachnoidný a pevný. Je to stredná časť, ktorá nepôjde na časti konvolucií. Pod touto škrupinou sú vytvorené priestory naplnené mozgovomiešnenou tekutinou. Pre ich zjednotenie slúži dutina štvrtej komory.

Arachnoidná membrána nie je zásobovaná krvnými cievami. Vďaka nej je mozog fixovaný v dutine lebky. Táto škrupina má vysoký stupeň priepustnosti. Ak sa v ľudskom tele objaví infekcia, vírus, mozog je poškodený v dôsledku traumy, potom sa arachnoidná membrána zapáli a vznikne arachnoiditída mozgu. Stane sa tučná, bláznivá.

Spolu s cystickou tvorbou arachnoiditídy. Medzi nádobami a škrupinou sú tiež fixované adhézie, ktoré interferujú s cirkuláciou tekutiny. Symptómy ochorenia sú bežné a zamerané. Často závisia od typu ochorenia.

Arachnoid nikdy netrpí sám, pretože nemá žiadne cievy. Zápalový proces sa často premiestňuje z iných častí mozgu. Arachnoiditída prispieva k zvýšeniu intrakraniálneho tlaku, v dôsledku ktorého klesá mozog. To komplikuje diagnostiku a liečbu patológie.

Príčiny tejto choroby

Mozková arachnoiditída je najčastejšie vyvolaná bakteriálnou alebo vírusovou infekciou. Príčinou jeho vývoja však môže byť poranenie mozgu. Vo všeobecnosti môžeme rozlíšiť nasledujúce príčiny ochorenia:

 • vírusové patológie: ovčie kiahne, osýpky, chrípka;
 • absces alebo neoplazmus v mozgu;
 • zápalové procesy: meningitída, encefalitída;
 • ochorenia ucha, nosa a hrdla: sinusitída, tonzilitída, zápal stredného ucha;
 • krvácanie pod arachnoidom;
 • kontúzie alebo poškodenia mozgu (a arachnoiditída sa v tomto prípade vyvíja niekoľko mesiacov neskôr, keď sa v postihnutej oblasti vyskytujú adhézie);
 • chronická intoxikácia tela v dôsledku zneužívania alkoholu, otravy ťažkými kovmi;
 • narušenie endokrinného systému;
 • silné zníženie imunity;
 • myelitída (jej komplikácie).

Ďalšie faktory sú tiež schopné vyvolať mozgovú arachnoiditídu: trvalé prepracovanie, ťažké pracovné podmienky. V niektorých prípadoch etiológia ochorenia zostáva nejasná.

Klasifikácia a symptómy choroby

Existuje niekoľko typov arachnoiditídy:

 1. To je pravda. Príčinou tejto patológie je autoimunitný proces alebo alergická reakcia. Zvyčajne sa táto forma arachnoiditídy považuje za bežnú, pretože môže ovplyvniť hornú bunkovú vrstvu mozgovej kôry. Táto lézia je pomerne zriedkavá, iba v 5% prípadov všetkých ochorení meningí.
 2. Zvyšková arachnoiditída je vyvolaná poranením alebo infekciou, ktorá postihla nervový systém. Výsledkom tejto patológie je výskyt adhézií a cyst naplnených mozgovomiešnenou tekutinou.

Choroba sa môže klasifikovať podľa prevládajúcich zmien v subarachnoidnom priestore:

 1. Cystická arachnoiditída. Vláknité tkanivá rastú medzi membránami, čo vyvoláva proces tvorby dutín naplnených tekutinou.
 2. Lepidlo. V tomto prípade sa vytvorí výpotok, v dôsledku ktorého sa vyvíjajú voľné adhézie. Zabraňujú cirkulácii mozgovomiechovej tekutiny.
 3. Zmiešané. Ide o kombináciu symptómov a znakov priebehu dvoch predchádzajúcich typov arachnoiditídy.

Ak sa za základ klasifikácie použije lokalizácia patológie, stane sa to:

 1. Rozptýlené (rozsiahle). Je diagnostikovaná vo väčšine prípadov, pretože zápalový proces sa rozširuje takmer na celú škrupinu a ovplyvňuje aj priľahlé tkanivá. Symptomatológia nie je jasne vyjadrená. Existujú mozgové symptómy vyvolané porušením obehu cerebrospinálnej tekutiny.
 2. Limited. Takáto arachnoiditída je zriedkavá, pretože arachnoidná membrána nemá jasné hranice, takže väčšina z nich postihuje zápal.
 3. Convexital. Arachnoiditída sa rozšíri na časť membrán, ktorá sa nachádza na vonkajšom povrchu mozgu. Jeho priebeh sa považuje za jednoduchší. Sú však sprevádzané epileptickými záchvatmi, poruchami emocionálnej sféry, paralýzou a parézou.
 4. Základný. Lokalizuje sa na podklade lebky a ovplyvňuje mozgový kmeň, nervy a cerebellum. Tu videnie je narušené a z dvoch strán. Najprv sa zmení zorné pole niektorých farieb (červená a zelená). Okrem toho dochádza k intenzívnemu bolesti hlavy, narušenej funkcii okulomotorických nervov. Pri skúmaní fundusu na nej viditeľná atrofia optického nervu.
 5. Zadná lebečná kosť. Existuje veľké množstvo príznakov. S porážkou nervov lebky možnú stratu sluchu, poškodenie trojklaného nervu. Ak zápal postihuje mozoček, potom existuje porucha v koordinácii a pohyblivosti pohybov. Pacient má tiež výrazný hypertenzný syndróm.

Posledným klasifikačným parametrom je rýchlosť vývoja patologického procesu. Tu môžete vybrať nasledujúce typy:

 1. Sharp. Ak sa arachnoiditída vyvíja veľmi rýchlo, potom sa teplota pacienta silne zvyšuje, dochádza k veľkému zvracaniu. Avšak táto forma patológie sa môže rýchlo vyliečiť bez vážnych následkov.
 2. Subakútnej. Patológia neustále rastie, potom eskaluje a potom vybledne. Pri arachnoiditíde mozgu sa symptómy zvyšujú pomaly. Po prvé, asténia, ťažká slabosť a únava, stredná bolesť hlavy, problémy s emočným zázemím, zvýšená podráždenosť.
 3. Chronické. Postupom času dochádza k zápalovému procesu a u ľudí sa objavujú fokálne a mozgové symptómy. Napríklad bolesť hlavy zosilní, nauzea a zvracanie je zaznamenané, oči začínajú ublížiť. Pacient vyvíja tinitus, prsty sú modré. Neustále chce piť, je vysoká citlivosť na jasné svetlo a hlasné zvuky.

Pacient často narúša spánok, pamäť, objavuje sa úzkosť. Existujú aj ďalšie príznaky: citlivosť na zmeny počasia, ťažké potenie, nadmerné močenie, strata zápachu (úplná alebo čiastočná).

Diagnostické funkcie

Pred začatím liečby arachnoiditídy sa má pacient starostlivo vyšetriť, aby presne určil typ patologického procesu. Preto je potrebné vykonať tieto štúdie:

 • radiografia hlavy (umožňuje stanoviť intrakraniálny tlak, ale nepovažuje sa za vysoko účinnú metódu);
 • electroencephalography;
 • echoencephalography;
 • MRI alebo CT (spoľahlivosť týchto metód je veľmi vysoká, pretože umožňujú určiť nielen prítomnosť a lokalizáciu cystov, ale aj ich štruktúru);
 • lumbálna punkcia (umožňuje určiť hladinu tlaku mozgovomiechovej tekutiny);
 • krvný test (odhaľuje prítomnosť zápalu v tele).

Pacient bude tiež musieť konzultovať s otolaryngológa a oftalmológa. Dozorný lekár je povinný zozbierať celú históriu, ktorá by mala uvádzať, či pacient mal v nedávnej minulosti zranenia, aké chronické ochorenia má. Diagnóza musí byť rozdielna, pretože vyššie uvedené príznaky môžu tiež spôsobiť iné ochorenia (nádory mozgu).

Tradičná liečba

Liečená arachnoiditída v nemocničnom neurologickom oddelení. Používajú sa nielen lekárske, ale aj chirurgické metódy terapie. Vezmite si pilulky, ktoré pacient potrebuje dlho. Pacientovi sú predpísané nasledujúce lieky:

 1. Antibakteriálna látka: Kanamycín. Najlepšie je užívať novšie lieky, ktoré sú schopné preniknúť do hematoencefalickej bariéry. Antibiotiká sa používajú nielen vo forme tabliet. Môžu byť vložené do lymfatických uzlín nachádzajúcich sa v zadnej časti krku.
 2. Antivirotikum.
 3. Antialergické: "Dimedrol", "Claritin", "Suprastin".
 4. Prostriedky na resorpciu adhezií: "Roumalon", "Lidaza".
 5. Diuretikum: "Furosemid", "Diakarb" - potrebné so silným zvýšením intrakraniálneho tlaku na zníženie množstva tekutiny v tele.
 6. Antiepileptiká: Finlepsín, karbamazepín. Možno sa úplne zbaviť tejto komplikácie, ale zlepší sa kvalita života pacienta.
 7. Steroidné protizápalové lieky: "Dexametazón", "Prednizolón" - sa používajú na akútne formy arachnoiditídy. Kurzy liečby takými liekmi sú krátke.
 8. Neuroprotektory: cerebrolyzín, nootropil.
 9. Antidepresíva a utišujúce lieky.
 10. Vazodilatačné lieky: Cerebrolysin, Trental, Curantil poskytnú príležitosť na zlepšenie krvného obehu v mozgu.

So zvyšujúcim sa intrakraniálnym tlakom sa pacientovi vstrekuje roztok síranu horečnatého. Rovnako sa používa intravenózne podávanie jodidu draselného. Aby sa odstránili adhézie a zlepšila cirkulácia tekutiny, je možné vyfukovať vzduch do subarachnoidného priestoru. Použitie antioxidantov sa tiež odporúča.

Pred použitím liekov je potrebné nájsť zdroj infekcie. Počas liečby arachnoiditídy mozgu je potrebné použiť prostriedky, ktoré posilňujú imunitu pacienta. Budete potrebovať multivitamínové komplexy, rovnako ako plné menu.

Ak konzervatívna terapia nepomôže, chirurgický zákrok je predpísaný ošetrujúcim lekárom. Najčastejšie sa vykonáva obtok mozgu, odstránenie adhézie a cysty.

Vlastnosti ľudovej terapie

Je možné liečiť arachnoiditídu doma, ale predtým sa musíte poradiť so svojím lekárom. Samozrejme, štádiá chodu ochorení ľudových liekov nebudú fungovať. Ak patológia zatiaľ nie je príliš ďaleko, tak tieto recepty budú užitočné:

 1. List lopúše. Musí byť viazaná na hlavu a menená každých 24 hodín. Táto rastlina odstráni nadbytočnú tekutinu v lebke.
 2. Kvety série. Po zhromaždení surovín je potrebné ich vysušiť. Ďalšie 1 polievková lyžica. l. rastliny varenie liter vriacej vody. Trvať na tom trvať pol hodiny. Piť taký druh čaju by mal byť počas dňa. Druhý deň nebude taký užitočný.
 3. Korene agrimónu. Po vybratí dobre opláchnite a vysušte na čerstvom vzduchu. Ďalej sa surovina vyžaduje, aby sa brúsila cez mlynček na mäso a rozomelala sa na prášok. Vezmite si to trikrát denne pred jedlom na polovicu čajovej lyžičky. Postup liečby choroby trvá 3 mesiace.

Liečba ľudových prostriedkov nemá okamžitý účinok. Mal by byť dlhý a čistý.

Prognóza, komplikácie a prevencia choroby

Ak bola správne zvolená liečba arachnoiditídou, prognóza pre život a zdravie je priaznivá. To však nie je vždy prípad. Pri nesprávnej liečbe arachnoiditídy mozgu alebo oneskorenej liečby lekárom môže patológia zbaviť človeka pracovných schopností a spôsobiť jeho postihnutie. Pre pacienta sú oblasti činnosti výrazne obmedzené: nemôže vystúpiť na výšku, pracovať s pohyblivými mechanizmami, riadiť vozidlo, pracovať v podnikoch, kde je veľa hluku, toxínov, nízkych teplôt.

Arachnoiditída môže mať vážne dôsledky:

 • pretrvávajúca strata zraku;
 • epileptické záchvaty;
 • celková slepota;

Pokiaľ ide o prevenciu arachnoiditídy mozgu, mali by ste dodržiavať všetky odporúčania odborníkov:

 • čas na odstránenie všetkých zápalových a infekčných ložísk v tele;
 • počas epidémií chrípky alebo ARVI, uistite sa, že ste boli upozornení;
 • poškodenie mozgu by sa malo zabrániť;
 • Je dôležité neodkladať návštevu lekára, ak má osoba bolesť hlavy dlhšie ako týždeň a celkový zdravotný stav sa zhoršuje;
 • nemôžeš superchladnúť;
 • Je dôležité posilniť svoju imunitu pomocou vitamínových komplexov;
 • treba jesť správne.

Arachnoiditída mozog - je ťažký zápal pavučinovitý, čo sa vzťahuje aj na okolité tkanivá, je sprevádzaná zhoršením prietoku krvi, dochádza k zmene stavu cievnych stien (stanú priepustné).

Arachnoiditída: príznaky, liečba

Arachnoiditída je zápalová patológia arachnoidnej (arachnoidálnej) výstelky mozgu. Samotné slovo "arachnoiditis" pochádza z gréčtiny a doslova znamená "web" a "druh". Názov navrhnutý v roku 1845 A.Tarasenkov. Synonymá: chronická fibrózna leptomeningitída, obmedzená adhezívna meningopatia.

Arachnoiditída je špeciálny typ seróznej meningitídy. Svojím vývojom sa priestory, ktoré sú určené na odtekanie tekutiny, začnú držať spolu, čo vedie k narušeniu obehu tekutiny. V dôsledku toho sa začína hromadiť v lebečnej dutine a stláča mozog. Táto situácia vedie k rozvoju hydrocefalusu alebo zvýšeného intrakraniálneho tlaku.

Symptómy ochorenia

Bolesti hlavy, najmä ráno.

Agresia, úzkosť, strach, depresia.

Zvyšovanie alebo potlačenie citlivosti pokožky - človek prestane cítiť teplo, chlad, dotyk alebo naopak, cíti docela akútne.

Zvýšená citlivosť na meniace sa poveternostné podmienky, časté hádzanie do potu alebo trasenie.

Príčiny vývoja

Najbežnejšími sú infekčný pôvod z arachnoiditídy, vyvolaný zápalom ucha, ochorením hrdla, brucelózou, toxoplazmózou, bolesť v krku, akútnou pneumóniou, syfilisom, chrípkou. Po traumatickej arachnoiditíde sa často vyskytuje aj po traume na chrbtici alebo hlave. Príčinou vzniku ochorenia môže byť osteomyelitída, epilepsia, nádor. Oveľa menej často choroba vyvoláva metabolickú poruchu alebo endokrinnú patológiu. Niekedy sa stáva, že na určenie skutočnej príčiny vývoja choroby po dlhú dobu nefunguje.

V prítomnosti arachnoiditídy začína arachnoidná membrána mozgu zahusťovať, získava svetlošedú farbu a objavujú sa adhézie medzi tvrdými, mäkkými a arachnoidnými membránami. Priľnavosť začína tvoriť arachnoidnú cysty, ktorá je naplnená tekutinou. V priebehu času sa táto cysta zhutňuje a mení sa na nádor, ktorý sa zvyšuje vo veľkosti a začína pôsobiť na mozog.

Faktory, ktoré zvyšujú riziko zápalu v arachnoidnej membráne mozgu:

škodlivé pracovné podmienky a ťažká fyzická práca;

traumatické poranenia mozgu - dokonca aj prítomnosť uzavretého zranenia je mimoriadne nebezpečná, najmä ak táto situácia nevzniká po prvýkrát;

akútne hnisavé ochorenia - zápal stredného ucha, mastoiditída, tonzilitída, sinusitída;

akútne infekcie - meningoencefalitída, meningitída.

klasifikácia

Hlavným znakom klasifikácie je lokalizácia patologického procesu, resp. Emitovanie:

Pri poškodení mozgu:

Vzhľadom na povahu ochorenia:

Podľa mechanizmu výskytu:

Ďalej sa rozlišuje adhezívna, cystická a cysticko adhezívna arachnoiditída, multifokálna a jednofocálna, obmedzená a difúzna.

Basilar - sa vyskytuje v štvrtine prípadov a líši sa tým, že jeho zameranie sa nachádza v strednej a prednej lebečnej kosti. Súčasne sa vyskytujú závažné mentálne abnormality - únava, zábudlivosť, znížená koncentrácia.

Opticky chiasmatická - post-traumatická arachnoiditída začína s poklesom zrakovej ostrosti v obidvoch očích okamžite, zvyčajne sprevádzaná optickou neuritídou a môže spôsobiť rozvinutie roztrúsenej sklerózy.

Mozková arachnoiditída

Pri vývoji cerebrálnej arachnoiditídy sa objavujú všeobecné aj fokálne príznaky. Medzi všeobecnými klinikami sú: bolesť hlavy, závrat, príznaky epilepsie, vracanie a nevoľnosť. Zároveň je bolesť hlavy zvyčajne zvyčajná a potom sa zvyšuje, záchvaty silnej bolesti môžu vyvolať závrat a zvracanie. Je tiež možné zmeniť fundus. Ohniskové príznaky: nervové poruchy, strach, úzkosť, zmeny citlivosti na kožu.

Vo väčšine prípadov začína arachnoiditída mozgu v subakútnej alebo akútnej forme po poranení traumy, infekčnej chorobe a ďalších príčin uvedených vyššie. Akútna forma sa môže úplne vyliečiť, ale často sa choroba stane chronickou - s obdobiami exacerbácie symptómov a remisie. Ťažká cysticko-adhezívna arachnoiditída vyvoláva vývoj nádoru, ktorý zhoršuje liečbu a robí prognózu nepriaznivý.

Adhezívna mozgová arachnoiditída - pomerne ťažké diagnostikovať. Hlavnými príznakmi sú závraty, bolesť hlavy, vracanie, ktoré môžu byť prítomné v rôznych patológii. Pre diferenciáciu patológie je potrebná séria špeciálnych diagnostických opatrení.

Konvexitálna arachnoiditída - zameranie je lokalizované v zóne centrálneho sulku a je sprevádzané záchvatmi epilepsie, difúznou zmenou biologických prúdov mozgu a silnými bolesťami hlavy.

Arachnoiditída zadnej lebečnej kosti je pomerne častá a je jedným z najnebezpečnejších variant mozgovej arachnoiditídy. S touto variantou patológie sú postihnuté nervy lebky, cesty mozgovomiešnenej tekutiny sa držia spolu, silná bolesť v zadnej časti hlavy, ktorá vyzařuje krk a chrbát. Často sa začína rozvíjať paralýza tvárového nervu a trigeminálnej neuralgie.

Spinálna arachnoiditída

Existujú tri typy: cystické, adhezívne a cysticko-lepidlo. Prirodzený priebeh ochorenia môže byť rozptýlený alebo jednoprvkový, obmedzený alebo difúzny.

Difúzna spinálna arachnoiditída je charakterizovaná progresi senzorického poškodenia a pohybových porúch. Priebeh ochorenia je rôznorodý a môže sa vyskytnúť pri poškodení miechy a jeho membrán. Ozveny meningitídy sa môžu prejaviť ako príznak Brudzinského alebo Kerniga.

Obmedzená spinálna adhezívna arachnoiditída má často asymptomatický priebeh, z povahy lézie sa podobá prejavom ischias: ischias, intercostal neuralgia.

Spinálnu cystickú vo svojich prejavoch je celkom podobná nádoru miechy. Človek má ťažkosti s pohybom, v zadnej časti sú silné bolesti, najprv sú na jednej strane lokalizované a potom sa rozšíria do celého chrbta. Priľnavosť liekov vytvára tlak na miechu, čo vedie k vzniku kompresného spinálneho syndrómu.

U detí je toto ochorenie pomerne zriedkavé, predstavuje asi 2-3% všetkých patológií nervového systému. Hlavnými príčinami sú zranenia chrbtice, hlavy, komplikácie sinusitídy, zápal stredného ucha, chrípka, zápal pľúc.

diagnostika

Na diagnostiku patológie pomocou nasledujúcich výskumných metód:

preskúmanie fondu;

kraniografia - röntgenové vyšetrenie kostí lebky;

počítačová tomografia, MRI;

vyšetrenie miechy s kontrastom;

vyšetrenie pacienta otolaryngológa s cieľom určiť možné príčiny arachnoiditídy;

vyšetrenie psychiatra za prítomnosť symptómov, ktoré sú prítomné u pacienta, ale na prvý pohľad neviditeľné.

liečba

Liečba arachnoiditídy sa vykonáva v nemocničnom oddelení. Je veľmi dôležité vykonať správnu diagnózu a nájsť hlavnú príčinu ochorenia. Potom je predpísaná konzervatívna liečba:

prednison počas dvoch týždňov s denným príjmom 60 mg;

lieky na zníženie hladiny intrakraniálneho tlaku;

lieky na liečbu duševných porúch - trankvilizéry, antidepresíva;

lieky proti bolesti - v prípade silných bolesti hlavy;

mozgové stimulanty - cerebrolyzín;

v prítomnosti záchvatov epilepsie môže byť predpísaná liečba antiepileptickými liekmi.

Prípravky sa vyberú individuálne v závislosti od miesta lokalizácie a typu arachnoiditídy u pacienta. Liečba adhezívnej arachnoiditídy je veľmi úspešná pomocou konzervatívnych metód, u cystických foriem je najlepšou možnosťou vykonať operáciu. Chirurgia je zvyčajne predpísaná pri absencii účinku konzervatívnej liečby.

Pri poskytovaní včasnej primeranej liečby je prognóza ochorenia priaznivá. Najťažšie liečenie arachnoiditídy zadnej kraniálnej fossy, najmä v prítomnosti kvapky mozgu. Po operácii majú títo pacienti postihnutie. Pacienti nemôžu riadiť verejnú dopravu, byť v príliš hlučných oblastiach, robia ťažkú ​​fyzickú prácu. Zamestnávanie mimo výrobných oddelení a bez dlhodobého pobytu vo výške a na ulici je povolené.

prevencia

Všeobecné opatrenia na prevenciu vírusových ochorení a zdravý životný štýl.

Včasná liečba už existujúcich ochorení traumatického alebo infekčného charakteru.

Úplná diagnostika arachnoiditídy v prípade uzavretej poranenia hlavy.

Pravidelné vyšetrenia okulistom a otolaryngológa. Ak máte problémy duševného charakteru, obráťte sa na príslušného špecialistu.

Po úspešnej liečbe choroby - prevencia relapsu.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Rehabilitačný plán po mŕtvici akéhokoľvek druhu.

Z tohto článku sa dozviete, čo sa deje v rehabilitácii po mŕtvici doma, ako by mala prebehnúť každá fáza obnovy. Čo musíte urobiť, aby ste sa zotavili čo najskôr.

Šesť účinných spôsobov, ako zlepšiť cerebrálny obeh

Z tohto článku sa dozviete, ako zlepšiť krvný obeh v mozgu, v akých prípadoch a na aký účel by sa malo urobiť. Keďže poškodenie krvného obehu ovplyvňuje mozog, existuje niekoľko účinných spôsobov, ako to zlepšiť.

Top 10 liekov najlepšie pomôcť pre kŕčové žily

Liečba kŕčových žíl nie je ľahká úloha. Mal by sa začať, keď sa objavia prvé príznaky, ušetrí sa z operácie a výrazne sa zlepší kvalita života. Na vyliečenie kŕčových žíl s jedným liekom je nemožné, vyžaduje si integrovaný prístup.

Čo je stenting srdcových ciev?

obsah

V prípade podvýživy srdcového svalu v dôsledku aterosklerózy môže včas podporiť stentovanie srdcových ciev. Bez neho dôjde k zníženiu priemeru krvného obehu v dôsledku ukladania aterosklerotických plátov na stenách, čo vedie k záchvatom angíny a následnej nekróze kvôli akútnemu nedostatku krvi.

Lieky na liečbu mozgových ciev: 8 liekov v tabletách a kapsulách

V tomto článku sa dozviete, aké prípravky pre mozgové cievy sa používajú v klinickej praxi. Indikácie použitia tejto skupiny liekov, mechanizmy účinku a pravidlá správy.

Príčiny dyspnoe: Poradenstvo praktického lekára

Jednou z hlavných sťažností, ktoré pacienti najčastejšie vyjadrujú, je dýchavičnosť. Tento subjektívny pocit núti pacienta ísť na kliniku, zavolať na ambulanciu a môže dokonca byť indikáciou pre pohotovostnú hospitalizáciu.