Tricuspidálna nedostatočnosť je uvoľňovanie uzáverov trikuspidálnych chlopní počas systoly, čo vedie k spätnému toku krvi z komôr do átria. Pri trikuspidálnej nedostatočnosti je slabosť, mierna dýchavičnosť, palpitácie, bolesť v oblasti srdca; vyvíja cyanózu a zlyhanie srdca. Tricuspidálna nedostatočnosť je diagnostikovaná EKG, röntgenom, EchoCG, katetrizáciou srdca, jugulárnou flebografiou, ventrikulografiou. Symptomatická liečba trikuspidálnej nedostatočnosti je zameraná na znižovanie srdcového zlyhania, pľúcnej hypertenzie, prevencie bakteriálnej endokarditídy; radikálna chirurgická korekcia zahŕňa náhradu plastov alebo trikuspidálnych chlopní.

Tricuspidálna nedostatočnosť

Tricuspidálna nedostatočnosť je defekt pravého srdca, charakterizovaný neúplným uzatvorením atrioventrikulárneho otvoru trikuspidálnym ventilom, ktorý je sprevádzaný patologickou systolickou regurgitáciou krvi z pravej komory do pravého predsiene. Medzi získanými srdcovými defekty reumatickej etiológie sa trikuspidálna nedostatočnosť vyskytuje v 15-30% prípadov. V kardiológii podľa EchoCG môže byť trikuspidálna insuficiencia stupňa I detegovaná aj u prakticky zdravých ľudí.

Ďalšie vrodené srdcové chyby môžu sprevádzať trikuspidálnu nedostatočnosť: defekt predsieňového septa, otvorené oválne okno, korigovaná transpozícia veľkých ciev. Tricuspidálna stenóza alebo nedostatočnosť môže byť zahrnutá do štruktúry kombinovaného mitrálno-aorto-trikuspidálneho defektu.

Príčiny trikuspidálnej nedostatočnosti

Vrodená trikuspidálna nedostatočnosť môže byť spôsobená anomáliou Ebsteinov, nedostatočným rozvojom alebo anomáliou v počte ventilových letákov, dyspláziou spojivového tkaniva u Marfanových a Ehlersových - Danlosových syndrómov. Získaná primárna nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je častejšia a môže byť spôsobená rôznymi príčinami.

Najčastejšou príčinou trikuspidálnej nedostatočnosti je reumatizmus. Opakovaná reumatická endokarditída vedie k zahusteniu a zvrásneniu chlopní, skracovaniu a zahusteniu vlákien šľachy. Výsledná trikuspidálna nedostatočnosť je vo väčšine prípadov kombinovaná so stenózou pravého atrioventrikulárneho otvoru (kombinovaný defekt trikuspidi). Izolovaná trikuspidálna insuficiencia reumatickej etiológie je extrémne zriedkavá. Ďalšie relatívne neobvyklé príčinou trikuspidální insuficiencie môže pôsobiť traumatické ruptúry papilárne svaly, karcinoidové syndróm (rakovina vaječníkov, rakovina tenkého čreva, bronchogénny karcinóm pľúc), infekčné endokarditídu závislých.

Prípady sekundárnej trikuspidálnej nedostatočnosti môžu byť spojené s dilatáciou vláknitého kruhu pri dilatovanej kardiomyopatii, pľúcnej hypertenzie vysokej miery; oslabenie myokardu pravej komory pľúcnym srdcom, chronické srdcové zlyhanie, myokarditída, myokardiodystrofia. Tricuspidálna nedostatočnosť je komplikovaná priebehom 90% mitrálnych malformácií (zvyčajne mitrálnej stenózy). Vývoj sekundárnej trikuspidálnej insuficiencie môže prispieť k medzery papilárnych svalov pri infarkte myokardu v pravej komore. Prechodná nedostatočnosť trikuspidálnych ventilov u novorodencov sa vyskytuje u pacientov s ischemickou dysfunkciou pravej komory v dôsledku fetálnej hypoxie, acidózy a hypoglykémie. Nedostatok trikuspidálnej chlopne sa môže rozvinúť alebo pokračovať po mitrálnej comissurotomii.

Klasifikácia trikuspidálnej nedostatočnosti

Podľa etiologického princípu sa rozlišuje vrodená a získaná primárna (organická) a sekundárna (funkčná) trikuspidálna nedostatočnosť. Organická porucha môže byť spôsobená deformáciou, zmršťovaním, kalcifikáciou ventilov; funkčná trikuspidálna nedostatočnosť - dysfunkcia chlopňového aparátu (papilárne svaly, akordy šľachy, vláknitý prsteň).

Vzhľadom na závažnosť regurgitácie, ako je stanovené v EchoCG, je bežné rozlíšiť 4 stupne trikuspidálnej nedostatočnosti:

 • I - minimálny reverzný prietok krvi, ktorý nespôsobuje hemodynamické poruchy;
 • II - spätný prietok krvi vo vzdialenosti 2 cm od trikuspidálneho ventilu;
 • III - regurgitácia pri vzdialenosti viac ako 2 cm od trikuspidálnej chlopne;
 • IV - ťažká regurgitácia na značnej dĺžke dutiny pravého predsiene.

Vlastnosti hemodynamiky pri trichuspidálnej nedostatočnosti

Tricuspidálna nedostatočnosť je sprevádzaná vrátením časti krvi počas systoly pravej komory do pravého predsiene, ktoré zároveň dostáva krv z dutej žily. Malá trikuspidálna nedostatočnosť je kompenzovaná zvýšenou prácou pravého srdca, čo vedie k ich rozšíreniu a hypertrofii. Avšak v dôsledku obmedzenej kompenzačnej kapacity pravého predsieňa s trikuspidálnou nedostatočnosťou sa v systémovej cirkulácii objavuje venózna kongescia.

V prípade ťažkej trikuspidálnej nedostatočnosti a veľkého objemu regurgitácie nielen pravá predsieň, ale aj systémové žily, predovšetkým pretekanie pečene a krčnice. Zvýšený žilový tlak spôsobuje systolickú pulzáciu veľkých žíl. Systolický tlak v pravom predsieni sa významne zvyšuje a je 10-25 mm Hg. Art. (rýchlosťou okolo 3 mm Hg); diastolický tlak v pravej komore je tiež zvýšený. Závažnú dilatáciu pravého predsieňa môže sprevádzať jeho trombóza, PE a fibrilácia predsiení, čo spôsobuje dekompenzáciu obehu a smrť.

Symptómy trikuspidálnej nedostatočnosti

Dojčatá s vrodenou tricuspidovou insuficienciou vykazujú závažné zlyhanie srdca a cyanózu. V 25% prípadov je počiatočným prejavom trikuspidálnej nedostatočnosti výskyt supraventrikulárnej tachykardie (s kombináciou Ebsteinovej anomálie a WPW syndrómu) alebo fibrilácie predsiení.

Vo vyššom veku, sa sťažoval na slabosť, únava na minimálnej námahe, dýchavičnosť, búšenie srdca, bolesti srdca, hemoptýzou, tiaže pod pravým rebrom, dyspeptické poruchy (nevoľnosť, vracanie, plynatosť). So stagnáciou vo veľkom obehu sa pripojí periférny edém, hydrotorax, ascites a hepatomegália.

Preskúmanie pacienta s tricuspidovou insuficienciou odhaľuje otupenosť tváre, modro-žltačkovú farbu pokožky tváre a distálnych častí tela, pulzáciu žíl krku, prednej časti hrudníka a zväčšenú pečeň. Môže sa objaviť gastrointestinálne krvácanie v dôsledku portálnej hypertenzie. U gravidných žien s trikuspidóznou nedostatočnosťou môže byť tehotenstvo komplikované preeklampsiou, placentárnou insuficienciou, predčasným pôrodom.

Diagnóza trikuspidálnej nedostatočnosti

Keď posluchový vyšetrenie preukázalo systolický šelest v xiphoid procese a na úrovni V-VII medzirebrových priestorov ľavého okraja hrudnej kosti, horšie s hlbokým dychom, a iné akustické javy spôsobené súbežnými defekty. Keď sa prolaps trikuspidálnej chlopne, počujú zvuky "plávajúceho plachty". Perkutorno je určené posunutím hraníc relatívnej kardiálnej dullness vpravo.

Diagnostika sa trikuspidální insuficiencie polypositional zahŕňajú hrudníka röntgenové lúče, X-lúče srdce s kontrastnou pažeráka phonocardiography, EKG, echokardiografia s Dopplera tónom pravého srdca ventrikulografii, venography krčnú tepnu a ďalšie.

Elektrokardiografické údaje s tricuspidovou insuficienciou naznačujú hypertrofiu a preťaženie pravého srdca, poruchy rytmu a vedenia (paroxyzmálna tachykardia, fibrilácia predsiení, blokáda AV). Phonokardiografické príznaky trikuspidálnej insuficiencie sú zníženie amplitúdy prvého tónu v projekčnej oblasti ventilu, systolickým šelestom podobným pásom. Rádiograficky určená expanzia tiene pravého predsiene a komory, duté žily pri absencii známok stagnácie v pľúcnom obehu.

Počas srdcovej UZ hypertrofie steny a dilatáciu dutín pravého srdca, trikuspidální deformácie ventil (reuma), rozširujúce sa medzikružia fibrosus (sekundárne trikuspidální nedostatočnosť), prítomnosť vegetácie na krídlach (pre bakteriálne endokarditídy), posunutie ventilových klapiek (počas Ebstein anomálie) sprievodné CHD atď. Závažnosť regurgitácie je určená pomerom prúdovej oblasti k pravému predsieňu.

Jugulárny flebogram je charakterizovaný výraznými vlnami V, ktorých výška závisí od stupňa trikuspidálnej regurgitácie. Pri vykonávaní pravostrannej ventrikulografie sa zaznamenáva regurgitatívny tok a vylúčia sa ďalšie anomálie. Zvuk pravého srdca môže určiť tlak v pravej predsieni, komore, pľúcnej tepne, posúdiť reverzibilitu arteriálnej hypertenzie a naplánovať chirurgickú liečbu trikuspidálnej nedostatočnosti.

Liečba trikuspidálnej nedostatočnosti

Konzervatívna taktika trikuspidálnej nedostatočnosti je prevažne paliativnou povahou a sú zamerané na boj proti zlyhaniu srdca a pľúcnej hypertenzii. Pacientom sú predpísané diuretiká, žilové vazodilatátory, ACE inhibítory, b-blokátory, srdcové glykozidy, metabolické lieky, antikoagulanciá. V prítomnosti hydrotoraxu sa pleurálna punkcia alebo drenáž využíva; v prípade akumulácie výpotku v brušnej dutine - na laparocentézu.

Pri trikuspidálnej nedostatočnosti stupňa I nie je chirurgická liečba indikovaná. Dôvody pre operáciu srdca sú hemodynamicky významné poruchy stupňa II-IV trikuspidálnej insuficiencie. Hlavnými typmi operácií sú plastová trikuspidálna chlopňa a protetická trikuspidálna chlopňa biologická alebo umelá protéza. Protézy sú výhodné v prípade infekčnej endokarditídy, hrubých štrukturálnych zmien vo ventile, neúčinnosti annuloplastiky.

Chirurgická liečba trikuspidálnej nedostatočnosti je spojená s rizikom protetickej endokarditídy, degenerácie biologickej protézy, trombózy alebo kalcifikácie umelých protéz, AV-blokády.

Prognóza a prevencia trikuspidálnej insuficiencie

Faktory, ktoré zhoršujú prirodzený priebeh trikuspidálnej nedostatočnosti, sú organické zmeny vo ventile, prítomnosť iných srdcových chýb a závažné poruchy obehu. Smrť pacientov zvyčajne nastáva v dôsledku progresívneho zlyhania srdca, zápalu pľúc, pľúcnej embólie. Vývoj sekundárnej trikuspidálnej nedostatočnosti je tiež považovaný za prognostický nepriaznivý.

Päťročné prežitie po antineoplastike je 70%, po protetike 62-66%. Pacienti, ktorí podstúpili výmenu trikuspidálnej chlopne s umelou protézou, majú nepriamy antikoagulanciá na prevenciu infekčnej endokarditídy.

Základom prevencie trikuspidálnej nedostatočnosti je prevencia recidívy reumatizmu, liečba základného ochorenia, aby sa zabránilo vzniku relatívnej nedostatočnosti ventilov, systematické pozorovanie kardiologa a srdcového chirurga.

Nedostatok trikuspidálnej chlopne: príznaky a šance na zotavenie

Trikuspidálny (trikuspidálny) ventil je jedným z ventilov srdca, ktorý je v pravej polovici srdca, medzi átriom a komorou.

Keď je otvorená, krv z pravého predsieňa prechádza do pravej komory a po naplnení posledného sa jeho ventily zatvoria, čo zabraňuje návratu krvi do átria.

Ak z nejakého dôvodu začne ventil fungovať nesprávne, krvný prietok je narušený, čo spôsobuje nebezpečný stav, ktorý lekári nazývajú nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne alebo trikuspidálna nedostatočnosť.

Opis choroby

Nedostatok trikuspidálnej chlopne je reumatické ochorenie srdca, ktoré je vyjadrené v jeho neschopnosti zabrániť spätnému toku krvi z komôr do átria. Z tohto dôvodu sa tlak v pravom predsieni a žilách zvyšuje a prietok krvi z orgánov do srdca je značne obmedzený.

Príčiny a rizikové faktory

Vrodená nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je veľmi zriedkavá - najčastejšie sa táto chyba získava a nepriaznivé vonkajšie faktory alebo choroby ju môžu vyvolať.

Organická forma tejto patológie, ktorá je spojená so zmenami v ventilových letákoch, sa môže vyvinúť z týchto dôvodov:

 • uzavreté poranenia hrudníka sprevádzané roztrhnutím srdca;
 • karcinoidného nádoru, ktorý je najčastejšie lokalizovaný v črevnej oblasti. Je schopný produkovať toxíny, ktoré sa prenášajú do srdca krvným obehom a poškodzujú jeho vnútorný plášť;
 • reumatizmus sa vzťahuje na najbežnejšie príčiny vývoja poruchy a v tomto prípade je sprevádzané léziami iných ventilov;
 • infekčná endokarditída - závažné zápalové ochorenie intrakardiálnej membrány;
 • chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva na liečbu mitrálnej stenózy (fúzia ventilových letákov) - počas operácie na oddelenie ventilov jedného ventilu sa môže vyvinúť porucha iného ventilu.

Funkčná porucha alebo chyba, pri ktorej nie sú výmeny ventilov meniteľné, sa vyskytujú v nasledujúcich prípadoch:

 • pri akútnom infarkte myokardu, keď patologický proces ovplyvňuje vnútorné svaly komôr;
 • keď kruh zväčšuje vnútri steny srdca, ku ktorým sú pripojené ventilové listy, je to spôsobené myokarditídou, pretrhnutím akordov, ťažkou pľúcnou hypertenziou a inými chorobami alebo poruchami.

Klasifikácia a stupne (1, 2, 3 a 4)

V čase výskytu nedostatku trikuspidálnej chlopne sa delí na vrodené a získané:

 • Vrodená vada sa vyvíja v dôsledku nepriaznivých faktorov ovplyvňujúcich telo budúcej matky a môže mať tri možnosti: Ebsteinovu anomáliu, vrodenú rozštiepenú a myxomatóznu degeneráciu;
 • Získaný nedostatok sa vyskytuje v dôsledku vnútorných patologických procesov, ktoré ovplyvňujú vnútornú výstelku srdca.

Na základe posúdenia závažnosti spätného prietoku krvi v pravej predsieni je v klinickom priebehu ochorenia štyri stupne:

 • Stupeň I, v ktorom nie je prakticky definovaný spätný pohyb;
 • Stupeň II, keď je odvrátený pohyb krvi vo vzdialenosti dvoch centimetrov od ventilu;
 • Stupeň III, charakterizovaný spätným prietokom krvi, ktorý je určený vo vzdialenosti viac ako dva centimetre;
 • IV stupeň - reverzný prietok krvi sa určuje v širokej oblasti pravého predsieňa.

Nebezpečenstvo a komplikácie

Pacienti s podobnou diagnózou sú vystavení riziku vzniku nasledujúcich komplikácií:

 • srdcové arytmie, fibrilácia predsiení, ventrikulárna tachykardia;
 • pľúcny vaskulárny tromboembolizmus;
 • infekčná endokarditída sekundárnej formy, sprevádzaná zápalom srdcových chlopní;
 • predsieňová aneuryzma;
 • zápal pľúc;
 • progresívne zlyhanie pravého predsiene a komory.

Pravdepodobnosť komplikácií závisí od stupňa dekompenzácie defektu, príčiny jej výskytu, možnosti operácie a sprievodných ochorení, ale ak si myslíte, že štatistiky sa objavujú komplikácie u približne 90% pacientov.

príznaky

Tricuspidálna nedostatočnosť je obvykle sprevádzaná nasledujúcimi príznakmi:

 • dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje v dôsledku nedostatočného krvného zásobovania krvnými cievami;
 • nepohodlie a nepohodlie v oblasti srdca vrátane arytmie, zlyhania srdca, jeho "chvenie" atď.
 • opuch tváre, žlto-modrá farba kože tváre a končatín;
 • bolesť a ťažkosť pod rebrami (na pravej strane) v dôsledku zadržiavania tekutín v pečeni;
 • prejavy ochorenia z gastrointestinálneho traktu zahŕňajú pálenie, plynatosť, nevoľnosť, pocit plnosti a ťažkosti v brušnej dutine, ktoré sú spôsobené prepadom krvných ciev v brušnej dutine;
 • časté močenie v noci;
 • pocit pulzácie krčných ciev, sprevádzaný ich opuchom;
 • slabosť, únava a znížený výkon.

Z tohto videa sa môžete dozvedieť viac o tejto chorobe:

Kedy navštíviť lekára

Včasná diagnostika defektu zohráva veľmi dôležitú úlohu v úspešnosti liečby a tiež ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života pacienta.

Preto ak máte nedostatok dychu, slabosť, únavu a cyanózu kože, ktoré sprevádzajú nepríjemné prejavy gastrointestinálneho traktu, osoba by mala okamžite konzultovať s kardiológa, terapeutom a gastroenterológom a podstúpiť úplné vyšetrenie tela.

diagnostika

Nasledujúce testy a štúdie sa vykonávajú na diagnostiku:

 • Zbieranie anamnézy a sťažností. Dotknutím sa pacienta na relevantné otázky lekár určuje, ako dlho sa objavili alarmujúce príznaky, aký je dôvod ich výskytu a aké choroby predchádzali vývoju vady;
 • Externé vyšetrenie. Po vyšetrení pacienta sa zistí cyanóza kože, edém, zväčšenie pečene, opuch krčných žíl, pulzácia v hornej časti brucha a počas počutia poruchy srdcového rytmu a systolické zvuky;
 • Moč a krvné testy. Vedené s cieľom určiť patologický proces a súvisiace poškodenie orgánov;

 • EKG. Elektrokardiogram vám umožňuje diagnostikovať poruchy srdcového rytmu, zistiť nárast pravého predsiene a komôr, ako aj blokádu nohy a kmeňa Jeho zväzku;
 • Phonocardiogram. Štúdia bola vykonaná na identifikáciu systolických šelestov pri projekcii trikuspidálnej chlopne;
 • Echokardiografia. Hlavná metóda na zisťovanie porúch srdcových chlopní, počas ktorých sa kontrolujú ich ventily na zmeny tvaru, oblasť pravého atrioventrikulárneho otvoru, veľkosť dutín srdca, hrúbka steny a ďalšie faktory, ktoré sú dôležité pri diagnostike;
 • RTG hrudníka. Vedie k posúdeniu veľkosti a umiestnenia srdca, mení svoju konfiguráciu, identifikuje prítomnosť alebo absenciu stagnácie krvi v cievach;
 • Katetrizácia dutín srdca. Spôsob spočíva v vložení katétrov do dutiny orgánov na meranie tlaku v jeho častiach;
 • Ultrazvuk srdca. Ultrazvukové vyšetrenie dokáže zistiť hypertrofiu steny srdca, deformáciu ventilov, rozšírenie prstenca a iné zmeny charakteristické pre túto poruchu;
 • SKT. Špirálová počítačová tomografia vám umožňuje získať pomerne jasný obraz srdca založený na sérii röntgenových lúčov z rôznych hĺbok.
 • Liečebné metódy

  Najprv je potrebné odstrániť príčinu, ktorá viedla k vzniku defektu, a potom pokračovať v jej liečbe alebo eliminácii. Konzervatívna liečba v tomto prípade spočíva v prevencii srdcového zlyhania a pľúcnej hypertenzie: pacientovi sú predpísané diuretiká, srdcové glykozidy, ACE inhibítory, prípravky draslíka a dusičnany.

  Chirurgické ošetrenie defektu sa vykonáva v stupňoch II, III a IV jeho vývoja a zodpovedajúcich indikácií.

  Typy operácií, ktoré sú v tomto prípade odporúčané, zahŕňajú:

  • plastické chirurgické zákroky (sutúra, polokruhová alebo prstencová antineoplastika) sú zobrazené s stupňami II a III vývoja nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne a neprítomnosti zmien v jej hrotoch;
  • protetiky sa vykonávajú s výraznými zmenami v ventiloch alebo konštrukciách, ako aj v prípadoch, keď plastická chirurgia nepriniesla požadovaný výsledok - pacientovi sú inštalované biologické protézy alebo mechanické ventily vyrobené zo špeciálnych lekárskych zliatin.

  Prognózy a preventívne opatrenia

  Prognóza pre pacientov závisí predovšetkým od stupňa vývoja defektu a súvisiacich ochorení. Podľa štatistík je päťročné prežitie pacientov po operácii asi 60-70%.

  Pri dekompenzovaných formách ochorenia sprevádzaných chronickými ochoreniami pľúc je prognóza zvyčajne neuspokojivá.

  Základom prevencie tejto poruchy je včasná liečba ochorení, ktoré môžu mať negatívny vplyv na srdce.

  Napriek skutočnosti, že nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je ťažkou liečbou srdcových ochorení s včasnou diagnózou, moderná medicína môže výrazne zvýšiť trvanie a kvalitu života pacientov.

  Tricuspidálna nedostatočnosť

  . alebo: nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne, trikuspidálna nedostatočnosť

  Symptómy trikuspidálnej nedostatočnosti

  • Dýchavičnosť - vzniká v dôsledku nedostatočného prietoku krvi do krvných ciev v pľúcach.
  • Pocit nepravidelný srdcový tep, blednutiu srdca ťahy v ľavej polovici hrudníka dochádza v priebehu vývoja arytmií (srdcová arytmia) v dôsledku poškodenia srdcového svalu rovnakým postupom, ktorý spôsobil trikuspidální nedostatočnosť (napríklad srdce, zranenia alebo myokarditída - zápal srdcového svalu), a tým zmeniť štruktúru átria.
  • Bolesť a ťažkosť v správnom hypochondriu súvisia so stagnáciou tekutín v pečeni.
  • Pocit brušného pretečenia, ťažkosti v horných častiach, bolesti - sa vyskytuje vtedy, keď krvné cievy brušnej dutiny preliatia.
  • Celková slabosť a znížený výkon - súvisia s poruchou distribúcie krvi v tele.

  tvar

  dôvody

  Kardiológ pomôže pri liečbe ochorení

  diagnostika

  • Analýza histórie ochorenia a sťažností - ako dlho sú nohy opuchnuté, zvýšenie brucha, bolesť a ťažkosti v žalúdku, s ktorými pacient spája ich výskyt.
  • Analýza dejín života. Ukazuje sa, že pacient a jeho blízky príbuzní boli chorí, kto je pacient po profesii (či už bol v kontakte s infekčnými látkami), či boli infekčné choroby. V anamnéze môžu byť príznaky reumatického procesu, zápalových ochorení, poranenia hrudníka a nádorov.
  • Fyzikálne vyšetrenie. Pri pohľade označené cyanózu (cyanóza) v kombinácii s malým žltosti (z dôvodu poškodenia funkcie pečene), opuchnuté krčnej žily, zvýšiť žalúdka (s ascitom - vzhľad brušné voľné kvapaliny) a pečene pulzáciu (rytmické kontrakcie resp srdce bije) v pravej hornej časti brucha, Pulzovania môže byť tiež stanovená v strede hornej časti brucha pod hrudnou (centrálnej kosťou prednej časti hrudníka, na ktorý sú pripojené rebier), pričom v tomto prípade je spojená s rytmických kontrakcií rozšírené pravej komory, ktorý je zvyčajne umiestnený za hrudnou kosťou, zatiaľ čo zvyšovanie určí pod svojím, Keď je perkusie (poklepanie) určená rozšírením srdca doprava. Počas auskultácie (počúvania) srdca je v systole (obdobie kontrakcie komôr srdca) detegovaný šum na ľavom okraji hrudnej kosti na úrovni medzikostálnych priestorov V-VII. Hluk sa zvyšuje pri vdýchnutí a po znížení dychu klesá. Pri hodnotení srdcového pulzu sa často zistia poruchy srdcového rytmu. Pri meraní krvného tlaku existuje tendencia k jeho zníženiu.
  • Test krvi a moču. Vedené na identifikáciu zápalového procesu a súvisiacich ochorení.
  • Biochemická analýza krvi. Úroveň cholesterolu (tukovitej látky), cukru a celkovej krvnej bielkoviny, kreatinínu (produkt rozkladu proteínov), kyseliny močovej (produkt rozkladu purínov - látok z bunkového jadra) je určený na zistenie sprievodného poškodenia orgánov.
  • Imunologický krvný test. Obsah protilátok proti cudzorodým látkam a tkanivám srdca (špeciálne proteíny produkované v tele, ktoré môžu zničiť cudzie látky alebo bunky tela) a hladinu C-reaktívneho proteínu (proteín, ktorého hladina stúpa v krvi počas akéhokoľvek zápalu) bude určená.
  • Elektrokardiografická štúdia (EKG) - umožňuje posúdiť rytmus srdcových tepien, prítomnosť srdcových arytmií (napríklad predčasné kontrakcie srdca), veľkosť srdca a jeho preťaženie. Pre trikuspidální chlopňa je najcharakteristickejší identifikáciu zvýšenie EKG v pravej sieni a pravej komory, a blokáda (poruchy elektrickej pohyb pulz) a trup ramienka blok (dráha vedenia elektrickej pulz srdcových komôr).
  • Fungrokardiogram (metóda analýzy srdcového hluku) s nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne ukazuje prítomnosť systolického šumu (to znamená počas srdcovej kontrakcie srdca) v projekte trikuspidálnej chlopne.
  • Echokardiografia (EchoCG - ultrazvuk srdca) je hlavnou metódou na určenie stavu trikuspidálnej chlopne. Meraná oblasť priamo atrioventrikulárny otvory študoval trikuspidálnej chlopne klapky pre zmenu ich tvar (napr., So zmršťuje chlopní alebo s nespojitosti v ňom), voľné upnutie počas ventrikulárnej kontrakcie, prítomnosť vegetácie (ďalšie konštrukcie na krídlach ventilov). Rovnako s EchoCG sa hodnotí veľkosť srdcových dutín a hrúbka ich steny, stav ostatných srdcových chlopní, zahustenie endokardu (vnútorná výstelka srdca) a prítomnosť tekutiny v perikarde (perikardiálny vak). Vytesnenie interatriálnej septa (prepážka medzi ľavou a pravou predsieňou) smerom k ľavej predsieni nastáva v dôsledku zvýšenia tlaku v pravom predsieni s trikuspidóznou insuficienciou. Keď dopplerovská echokardiografia (ultrazvuková štúdia pohybu krvi cez cievy) odhalila opačný tok krvi z pravej komory na pravú predsieň počas komorovej kontrakcie, ako aj nedostatok zvýšenia tlaku v pľúcnych tepnách.
  • Rádiografia hrudníka - posúdi veľkosť a umiestnenie srdca, menia konfiguráciu srdca (výčnelok srdcového tieňa v projekte pravého predsiene a pravej komory), absencia stagnácie krvi v cievach pľúc.
  • Srdcová katetrizácia je diagnostická metóda založená na zavedení katétrov (lekárske nástroje vo forme trubice) do srdcovej dutiny a merania tlaku v pravej predsieni a pravej komore. Pri trikuspidálnej nedostatočnosti sa tlak v pravom predsieni stáva takmer rovnaký ako v pravej komore.
  • Špirálová počítačová tomografia (SCT) - metóda založená na sérii röntgenových lúčov v rôznych hĺbkach a zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) - metóda založená na zarovnaní vodných reťazcov pri vystavení ľudskému telu silnými magnetmi - umožňuje získať presný obraz srdca.
  • Koronarokardiografiya (GCC) - metóda, pri ktorej vo svojich cievach srdca a srdcové dutiny vstrekne kontrastná (farbivo), ktorý umožňuje získať presný obrázok, rovnako ako k vyhodnoteniu pohybu prietoku krvi sa vykonáva pred plánovanou chirurgickú liečbu vrások, alebo ak máte podozrenie na výskyt ischemickej choroby srdca heart.

  Problémy s diagnózou trikuspidálnej nedostatočnosti sú spôsobené skutočnosťou, že v jej čistej forme sa táto chyba prakticky nevyskytuje. Kombinácia s mitrálnymi defektami (bicuspidálnym ventilom medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou) alebo trikuspidálna stenóza (zúženie pravého predsieňového ventrikulárneho otvoru) sťažuje identifikáciu príznakov trikuspidálnej nedostatočnosti.

  Liečba trikuspidálnej nedostatočnosti

  Komplikácie a následky

  • Komplikácie trikuspidálnej stenózy:
   • Pľúcna embólia (uzáver lúmenu pľúcnej artérie krvnou zrazeninou) - môže nastať, keď sa z trikuspidálnej chlopne oddelí krvná zrazenina (krvná zrazenina);
   • poruchy srdcového rytmu, obzvlášť často - atriálna fibrilácia (taká porucha srdcového rytmu, pri ktorej sa určité časti svalov predsieňových svalov vzájomne kontaktujú s veľmi veľkou frekvenciou) - sa vyskytujú v dôsledku narušenia normálneho pohybu elektrického impulzu v srdci;
   • atrioventrikulárne (AV), to znamená atrioventrikulárna blokáda - zhoršenie v priebehu elektrického impulzu z predsiene do komôr;
   • sekundárna infekčná endokarditída (zápal srdcových chlopní u pacienta s existujúcim ochorením srdca).
  • Pacienti, ktorí sú operovaní na nedostatok trikuspidálnych chlopní, môžu vyvinúť špecifické komplikácie.
   • Tromboembolizmus pľúcnej tepny (PE) - uzatvorenie lumen pľúcnej artérie s krvnou zrazeninou - krvná zrazenina vytvorená na inom mieste a vyvolaná prietokom krvi). Trombus sa u takýchto pacientov vytvára v oblasti pôsobenia (napríklad na ventily umelej chlopne alebo na švíkoch s plastovým ventilom).
   • Infekčná endokarditída (zápal vnútornej výstelky srdca).
   • Paravalkulárne fistuly (erupcia časti stehov, ktoré držia umelú srdcovú chlopňu s výskytom krvného toku za ventilom).
   • Protézová trombóza (tvorba krvných zrazenín v oblasti protetických ventilov narúša normálny prietok krvi).
   • Zničenie biologickej (vyrobenej z živočíšnych plavidiel) protézy s potrebou druhej operácie.
   • Kalcifikácia biologických protéz (ukladanie vápenatých solí do umelého srdcového chlopňa z tkanív zvierat, spôsobuje utesnenie ventilu a poškodenie jeho pohyblivosti).
  Prognóza závisí od príčiny nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne, prítomnosti sprievodných lézií ventilov, schopnosti vykonávať operáciu, závažnosti stagnácie krvi vo vnútorných orgánoch. Pri včasnej liečbe žijú dve tretiny pacientov viac ako 5 rokov od času diagnostiky.

  Prevencia trikuspidálnej nedostatočnosti

  • Primárna prevencia nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne (to znamená pred vznikom tejto choroby srdca).
   • Prevencia chorôb zahŕňajúcich poškodenie srdcového ventilového zariadenia, t.j. reumatizmus (systémový (tj pri porážke rôznych orgánov a systémov tela) zápalové ochorenie s primárnou léziou srdca), infekčnú endokarditídu (zápalové ochorenie vnútornej výstelky srdca) atď.
   • V prítomnosti ochorení zahŕňajúcich poškodenie chlopňového aparátu srdca sa môže zabrániť vzniku ochorenia srdca skorou účinnou liečbou.
   • Vytvrdzovanie tela (od detstva).
   • Liečba ložísk s chronickou infekciou:
    • v chronickej tonzilitíde (zápal mandlí) - chirurgické odstránenie mandlí;
    • v prípade zubného kazu (tvorba zubného kazu pod pôsobením mikroorganizmov) - plnenie dutín) atď.
  • Sekundárna profylaxia (tj u ľudí so zistenou insuficienciou trikuspidálnej chlopne) má za cieľ zabrániť progresii poškodenia srdcovej chlopne a zhoršeniu funkcie čerpania srdca.
   • Konzervatívna liečba pacientov s tricuspidovou insuficienciou (bez operácie). Používajú sa nasledujúce lieky:
    • diuretiká (diuretiká) - odstráňte prebytočnú tekutinu z tela;
    • inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) - používané na prevenciu zlyhania srdca;
    • nitráty - rozširuje krvné cievy, zlepšuje tok krvi, znižuje tlak v cievach pľúc;
    • draselné prípravky - zlepšenie stavu srdcového svalu;
    • srdcové glykozidy (zvyšujú silu srdcových kontrakcií, zriedkavé a rytmické kontrakcie srdca, používajú sa iba s predsieňovou fibriláciou - porušenie srdcového rytmu, pri ktorom sa niektoré časti svalov predsiene zmenšujú veľmi často).
   • Prevencia opakovaného výskytu reumu sa vykonáva:
    • antibiotická terapia (použitie liekov zo skupiny antibiotík - inhibícia rastu mikroorganizmov);
    • kalenie;
    • liečba ohniskov chronickej infekcie.
  • zdroje

  Národné klinické pokyny All-ruskej vedeckej spoločnosti pre kardiológiu. Moskva, 2010. 592 s.

  Tricuspidálna nedostatočnosť: liečba, diagnostika a prevencia

  Trikuspidálny ventil, tiež známy ako trikuspidálny, sa nachádza medzi predsieňom a komorou vpravo. Ak je otvorená, krv sa voľne pohybuje z átria do komôrky a potom sa chlopne zatvoria. Z mnohých dôvodov môže byť dobre fungujúca činnosť ventilu zamieňaná. V takýchto prípadoch je krvný tok narušený a na tomto pozadí môže dôjsť k trichuspidálnej nedostatočnosti.

  klasifikácia

  Zlyhanie trikuspidálnej chlopne sa vyskytuje rôznymi spôsobmi a je dôležité určiť formu patológie, aby sa stanovila správna diagnóza. Za týmto účelom sa rozlišuje niekoľko kritérií: obdobie výskytu, časť ventilu, v ktorej sa zistia porušenia, závažnosť regurgitácie.

  Vrodené a získané vady

  Podľa obdobia výskytu je zvažovaná patológia dvoch typov. Takmer vždy sa získava a vyvíja v dôsledku zápalu. Vrodená malformácia je veľmi zriedkavá. Je charakterizovaná:

  • posun ventilu pod normálnym miestom;
  • nesprávna štruktúra ventilov (vrodené štrbiny atď.);
  • degenerácia (zahustenie ventilov, znižovanie ich hustoty).

  Organická a funkčná patológia

  Na základe presne definovanej časti ventilu sa rozlišujú dve formy patológie. Organická porucha je sprevádzaná zmenou ventilov. Sú deformované, scvrknuté, pokryté vápnom.

  Pri funkčnom - ventile prestane úplne zatvoriť, objavia sa anomálie ventilového zariadenia.

  Stupne trikuspidálnej nedostatočnosti

  Stupeň je určený závažnosťou regurgitácie - spätným prietokom krvi nasmerovaným z komôr do atria:

  • s 1 stupňom hemodynamických porúch nie;
  • v 2. stupni je regurgitácia detekovaná 2 cm od ventilu;
  • pri triede 3 prechádza reverzný prietok viac ako 2 cm od ventilu;
  • pri stupni 4 sa zistí výrazná regurgitácia na dlhom mieste.

  príčiny

  Vrodená forma patológie je extrémne zriedkavá, rozvíja sa u plodu, ak je matka počas tehotenstva vystavená pôsobeniu škodlivých faktorov. Môžu to byť infekčné choroby, ožiarenie, expozícia röntgenovým žiarením.

  Vo väčšine prípadov sa získa patológia a jej príčiny môžu byť veľmi odlišné - od reumatizmu až po nádory a srdcové operácie.

  Prečo sa klapky ventilov menia?

  Zmeny vo ventiloch charakterizujúcich organickú formu trikuspidálnej nedostatočnosti sa vyskytujú pod vplyvom nasledujúcich faktorov:

  1. Reumatizmus je systémový zápal postihujúci rôzne orgány a systémy. Najčastejšou príčinou patológie.
  2. Uzavreté poranenie srdca s roztrhnutím letákov ventilov.
  3. Karkinoidný syndróm - poškodenie rôznych orgánov spôsobené karcinoidom. Ide o tenký črevný nádor. Účinné látky vstupujú do krvného obehu a napadajú endokard. Potom vstupujú do pľúcnych ciev a sú zničené. Za takýchto podmienok sa trikuspidálny ventil nedá úplne zatvoriť.
  4. Infekčná endokarditída charakterizovaná zápalom endokardu.
  5. Mitral commissurotomy je operácia na oddelenie mitrálnych chlopní, ktoré sú navzájom spojené. Podľa výsledkov tejto liečby sa zvyšuje prietok krvi, ktorý môže vykazovať príznaky skoršej latentnej trikuspidálnej nedostatočnosti.

  Prečo sa ventil zastaví?

  Znížená funkcia ventilu a jeho relatívna nedostatočnosť nastáva vtedy, keď sú poškodené papilárne svaly alebo sa roztiahne vláknitý krúžok.

  Papilárne svaly sú umiestnené vo vnútri komôr a podporujú schopnosť motorov ventilov. Pri infarkte myokardu sú poškodené, čo vedie k zníženiu výkonu trikuspidálnej chlopne.

  S vláknitým krúžkom umiestneným v stenách srdca sú ventilové ventily pripojené. Rôzne patológie môžu spôsobiť jeho rozšírenie:

  1. Myokarditída je zápalové ochorenie srdcového svalu.
  2. Dilatovaná kardiomyopatia je ochorenie s proliferáciou srdcových dutín a stenčením myokardu.
  3. Vrodené chyby, ktoré spôsobujú rast pravej komory. Napríklad pri otvorení v medzikomorovej priehradke sa krv uvoľňuje zľava doprava.
  4. Chord sa zlomí. Vzhľadom na tieto vlákna šľachy sú spojené myokard a papilárne svaly v srdci, ktoré podporujú schopnosť motorov ventilov.
  5. Komplikovaná pľúcna hypertenzia je významný nárast krvného tlaku.
  6. Nádory a iné rastliny, ktoré interferujú s voľným tokom krvi z komory.

  Symptómy ochorenia

  U detí sa patológia prejavuje cyanózou kože a príznakmi závažného srdcového zlyhania. Nasledujúce sťažnosti sa dostali od starších detí a dospelých:

  • ťažká únava;
  • dýchavičnosť;
  • bledosť kože.

  U 25% pacientov dochádza k rýchlemu pulzu, závratom a bolestiam na hrudníku alebo krku. Sú to prejavy supraventrikulárnej tachykardie, ktorá je indikátorom syndrómu Wolff-Parkinson-White.

  Pri sekundárnej nedostatočnosti ventilu sa objavujú ďalšie príznaky spojené s komorbiditou. Napríklad môže nastať bolesť pri pravostrannom srdcovom infarkte alebo hemoptýze a arytmie v poruchách mitrálnej chlopne.

  diagnostika

  Často trikuspidálna nedostatočnosť sprevádza patológia mitrálnej chlopne, stenóza, ktorá komplikuje diagnostiku. Preto sa rozsiahle vyšetrenie pacienta vykonáva rôznymi spôsobmi - od zberu histórie až po krvné testy, EKG a röntgenové lúče.

  Prieskum a vyšetrenie pacienta

  V ústnom prieskume pacienta lekár skúma jeho sťažnosti, životný štýl, zistí, čo jeho blízkych príbuzných chorých. Je tiež dôležité zriadiť povolanie pacienta, pretože podľa povahy jeho práce čelil patogénom infekčných chorôb.

  • Počas vyšetrenia lekár určuje prítomnosť cyanózy kože, opuch žíl v krku a bruchu (vyskytuje sa v ascite v dôsledku nahromadenia nadbytočnej tekutiny).
  • Ak sa pulzácia nachádza v strede hornej časti brucha pod hrudnou kosťou, znamená to rytmické kontrakcie zväčšenej pravostrannej komory, ktorá je vyššia u zdravého človeka.
  • Pri poklepaní môže lekár nastaviť rozšírenie pravého okraja srdca, zatiaľ čo počúva - hluk.
  • Lekár tiež kontroluje srdcovú frekvenciu a tlak pacienta (znižuje sa pri meraní).

  Laboratórne testy

  Ako súčasť diagnózy sa vykonáva niekoľko laboratórnych testov:

  • všeobecné krvné a močové testy;
  • biochémia krvi;
  • imunologická analýza.

  Vďaka týmto štúdiám sa zistila prítomnosť zápalu a súbežných ochorení.

  Hardvérové ​​metódy

  Na objasnenie diagnózy môže byť potrebné:

  1. EKG (detekcia blokád, zvýšenie objemu predsiene a komôrky).
  2. Phonokardiogram (demonštruje systolický šelest).
  3. EchoCG (hlavná metóda, ukazuje deformáciu a riedenie ventilov, vytváranie nových štruktúr na nich atď.).
  4. Špirálová počítačová tomografia (poskytuje informatívny obraz srdca).
  5. Röntgen (odhaľuje parametre srdca, stavy krvi).
  6. Srdcová katetrizácia (potvrdzuje, že tlak v predsieni dosiahol komorovú hladinu).
  7. Koronarokardiografia (vykonaná pred operáciou, kvôli zavedeniu kontrastu do ciev, získanie jasného obrazu, meranie prietoku krvi).

  liečba

  Mnoho foriem trikuspidálnej nedostatočnosti je liečiteľné pomocou liekov, takže sa dá predísť chirurgickému zákroku. Chirurgický zákrok sa používa iba v extrémnych prípadoch, keď drogy nefungujú alebo existuje nebezpečenstvo pre život pacienta.

  Konzervatívna terapia

  Ak nie sú žiadne príznaky pľúcnej hypertenzie, aj ťažká trikuspidálna insuficiencia sa môže liečiť liekmi. Pacienti sa zvyčajne predpisujú:

  • diuretiká;
  • dusičnany (vo vnútri a vo forme náplastí);
  • ACE inhibítory a ionotropy (s refrakternou poruchou).

  Ak je diagnostikovaná pľúcna hypertenzia, diuretiká a vazodilatanciá v niektorých prípadoch pomáhajú znížiť krvný tlak pri príprave na operáciu. Pre infekčnú endokarditídu sú pacientovi predpísané antibiotiká. Niekedy pomáha predchádzať operácii.

  Chirurgická intervencia

  Operácia je predpísaná pacientom s 3-4 stupňovou patológiou, s hrubými deformáciami ventilov alebo výrazným funkčným poškodením. Tiež indikácie pre chirurgickú intervenciu sú závažné sprievodné ochorenie, ktoré je život ohrozujúce a obehové zlyhanie v poslednej fáze.

  S primárnou patológiou a uchovaním ventilového aparátu sa používa prstencovitý obal. Spočíva v tom, že švy v tvare U sú umiestnené na poškodenom mieste. Ak bola operácia neúčinná, dochádza k hrubým štrukturálnym zmenám vo ventile, infekčnej endokarditíde alebo Ebsteinových anomálií, pacient sa umiestni na biologický umelý ventil.

  komplikácie

  Ak sa patológia nezaobchádza, bude postupovať, čo vedie k závažným komplikáciám. Medzi ne patria:

  1. Pľúcna embólia. Výsledný trombus postupne zablokuje lúmen tepny a nakoniec sa vysunie.
  2. Fibrilácia predsiení a iné formy abnormálnych srdcových rytmov.
  3. Atrioventrikulárny blok s obštrukciou impulzného pohybu.
  4. Atrézia aorty (prekrývajúce sa ústie jeho vzostupnej časti).
  5. Sekundárny vývoj infekčnej endokarditídy.

  Niektoré z týchto komplikácií môžu byť vyvolané aj operáciou.

  Takže v prevádzkových priestoroch sa často vytvárajú krvné zrazeniny. Ak má pacient biologickú protézu, môže vyvolať kalcifikáciu, ktorá spôsobuje zníženie mobility pacienta. Je tiež možné trombóza alebo zničenie inštalovaného ventilu, ktorý často vyžaduje opätovnú prevádzku.

  Prevencia trikuspidálnej nedostatočnosti

  Najlepší spôsob, ako sa ochrániť pred touto chorobou, je pravidelne sledovať kardiológ a včas liečiť choroby, ktoré ovplyvňujú prácu srdca. Keďže najčastejšou príčinou patológie je reumatizmus, je dôležité zabrániť opakovaniu tejto choroby.

  Lekári tiež poskytujú svojim pacientom niekoľko tipov, ktoré pomáhajú udržiavať funkčnosť srdca a všetkých jeho oddelení:

  • Dodržujte zdravú výživu bohatú na vitamíny a minerály.
  • Kontrolujte soľ a príjem kvapaliny, aby ste predišli opuchu.
  • Zastavte fajčenie a alkohol.
  • Vyhnite sa dynamickej a nadmernej fyzickej námahe.
  • Zabráňte podchladeniu.
  • Boj proti stresu.

  Sosudinfo.com

  Zlyhanie trikuspidálneho ventilu je poruchou ventilového zariadenia, pri ktorom dochádza k neúplnému uzatvoreniu ventilov a v dôsledku toho nastáva regurgitácia. Existuje niekoľko stupňov závažnosti tejto patológie. Keď nastane trikuspidálna nedostatočnosť druhého stupňa, pozorujú sa charakteristické symptómy ochorení kardiovaskulárneho systému.

  Príčiny vzniku trikuspidálnej nedostatočnosti 2 stupne

  Trikuspidálna nedostatočnosť sa vyskytuje v dôsledku rôznych ochorení a vplyvu škodlivých faktorov na telo. Najbežnejšie príčiny sú:

  1. Zápal, ktorý má systémovú povahu - reumatizmus.
  2. Infekčná lézia vnútornej vrstvy srdca.
  3. Zápal svalovej vrstvy srdca.
  4. Infarkt myokardu s primárnou léziou pravostrannej komory.
  5. Sklerotické cievne zmeny srdcového svalu.
  6. Karcinoidné nádory.
  7. Zranenia hrudníka s poškodením ventilov.
  8. Chronické srdcové zlyhanie.
  9. VSD (porucha komorového septa).
  10. Komplikácie niektorých srdcových operácií.

  klasifikácia

  Tricuspidálna nedostatočnosť je v závislosti od rôznych kritérií rozdelená do mnohých foriem. V čase vzniku vrodeného a získaného nedostatku.

  V závislosti od toho, ktorá časť ventilu je vystavená poruche, rozlišujeme tieto formy:

  • organické zlyhanie je charakterizované poškodením ventilov;
  • funkčná (relatívna) forma vzniká v dôsledku poškodenia iných prvkov ventilového zariadenia.

  Rozsah vady, ktorý závisí od závažnosti krvi z komôr späť do atria:

  1 stupeň - regurgitácia takmer nie je viditeľná.

  2 stupne - spätný prietok krvi je viditeľný z 20 milimetrov od ventilového prístroja.

  Stupeň 3 - odliatok odliatku je od lístkov ventilov viac ako 20 milimetrov.

  4 stupeň - významná regurgitácia na veľkom objeme.

  Táto klasifikácia je veľmi dôležitá. Stanovenie formy patológie vám pomôže nájsť správnu liečbu.

  Príznaky zlozvyku

  Tricuspidálna nedostatočnosť 2 stupne sa prejavuje hypertenziou a zvýšením átria (kompenzácia srdcového svalu). S vyčerpaním možností tela na kompenzáciu srdca sa objavujú dekompenzné javy, kvôli ktorým vznikajú symptómy.

  V prípade vady prvého stupňa sa symptómy nezobrazia kvôli kompenzácii. Pacient nemá žiadne sťažnosti.

  Zlyhanie trikuspidálnej chlopne 2 stupne vedie k značnému zhoršeniu celkového stavu osoby, na rozdiel od patológie 1 stupňa, čo je v niektorých prípadoch variantom normy. Takýto patologický stav vedie k oslabeniu pravých častí srdca, a preto sa priebeh ochorenia skutočne zhoršuje a dochádza k poškodeniu orgánov a systémov. Pri prekročení 2 stupňov až 3 je potrebné odstrániť chybu čo najskôr (prevádzka).

  Klinika tejto patológie zahŕňa nasledujúce príznaky:

  1. U ľudí sa výkon znižuje. Sťažuje sa na slabosť a únavu počas fyzickej práce.
  2. Pacienti spravidla zaznamenávajú nepravidelnosť srdca. Cítia srdce s poruchou rytmu.
  3. Vyskytuje sa časté nočné močenie (noktúria).
  4. V popoludňajších hodinách sa znateľný opuch dolných končatín, ktorý môže prísť o druhý deň ráno.
  5. Osoba zažíva nepohodlie kvôli neustálemu zmrazovaniu nohy. Sú chladné na dotyk aj v teplej miestnosti.
  6. Nepohodlie a ťažkosti s pečeňou.
  7. Porucha dýchacích funkcií (skrátenie dychu).
  8. Opuchnuté cievy krku, ktoré výrazne pulzujú, sa objavia.
  9. Sťažnosti na nadúvanie, nauzeu a vracanie.

  Všetky tieto symptómy sú charakteristické progresiou tohto patologického stavu. Ak sa liečba neuskutoční, potom má človek komplikácie:

  1. Pľúcna embólia (pľúcna embólia). Trombus, oddelený od miesta pripojenia, môže čiastočne alebo úplne zablokovať lumen pľúcnych ciev. Táto podmienka je akútna, je veľmi nebezpečná pre život pacienta a vyžaduje si naliehavú starostlivosť.
  2. Poruchy srdcového rytmu (napr. Fibrilácia predsiení).
  3. Sekundárna infekcia endokardu.

  Charakteristiky manifestácie tejto patológie u detí

  U detí sa spravidla táto chyba nevyskytuje vo svojej čistej forme. Je kombinovaná s patológiou iných ventilov.

  Ak u novorodenca vznikla trikuspidálna insuficiencia stupňa 2, potom má rýchly rozvoj srdcového a respiračného zlyhania. Veľmi často táto situácia vedie k smrti dieťaťa.

  Získaná forma ochorenia sa vyskytuje ako komplikácia minulých infekčných ochorení, zranení a malígnych novotvarov.

  Tricuspidálna insuficiencia u detí vedie k stagnácii v pľúcnom a hlavnom krvnom obehu. To sa naopak prejavuje v porušení funkcií orgánov a systémov malého organizmu.

  Prvý stupeň patológie je indikátorom pozorovania dieťaťa, v prípade závažnejšieho priebehu ochorenia sa poskytuje lekárska a chirurgická liečba.

  Čím skôr sa deteguje patológia ventilového zariadenia, tým ľahšie bude odstránenie. V tomto prípade dieťa zvyšuje šance na udržanie plného života v budúcnosti.

  Diagnostické príznaky trikuspidálnej nedostatočnosti 2 stupňov

  Diagnostické opatrenia sú zamerané na identifikáciu patológie a hodnotenie jej závažnosti. Pri prvom ošetrení pacienta je potrebné zbierať dôkladnú históriu. Je potrebné sa opýtať na prenesené choroby pacienta aj jeho krvných príbuzných. Potom musíte prejsť na fyzickú prehliadku.

  Vizuálne môžete posúdiť farbu pleti. Žltá farba kože je spôsobená patologickým účinkom na pečeň. Z tých istých dôvodov sa určuje nárast veľkosti brucha (ascitu). V brušnej dutine sa nahromadí voľná tekutina, ktorá ovplyvňuje vnútorné orgány. Je tiež potrebné merať hladinu krvného tlaku.

  Pri palpácii je možné zistiť zväčšenie pečene, edém a nepravidelný tep srdca počas palpácie pulzu.

  Perkusia odhaľuje zmeny v hraniciach srdca a pečene.

  Auskultácia pomáha počuť charakteristické srdcové šelesty a nepravidelný srdcový tep.

  Laboratórne výskumné metódy sú potrebné na zistenie komorbidít a komplikácií tohto defektu:

  1. Laboratórne vyšetrenie moču a krvi.
  2. Biochemické štúdium krvi.
  3. Imunologická analýza.

  Metódy nástrojového výskumu:

  1. EKG pomáha odhadnúť veľkosť srdca a jeho funkčnosť. Podľa výsledkov elektrokardiogramu, hypertrofie pravých srdcových komôr sa zistili príznaky arytmie.
  2. Phonokardiografia pomôže odhaliť charakteristiku (systolický šelest).
  3. Ultrazvuk srdcového svalu je presnejší a cenovo dostupnejší spôsob diagnostiky ochorení kardiovaskulárneho systému. Pri použití echokardiografie + dopplera je detekovaný stupeň regurgitácie, tj návrat krvi do predsiene vo vzdialenosti menej ako dva centimetre od ventilového prístroja. Zisťujú sa hypertrofické zmeny a hypertenzia pravého srdca.
  4. RTG hrudníka. Pomocou tejto výskumnej metódy sa určujú patologické zmeny veľkosti srdca a jej polohy.
  5. CT (Computated Tomography) pomáha získať obraz srdca v rôznych projekciách.
  6. MRI (magnetická rezonancia) umožňuje posúdiť srdcové svalstvo vo vrstvách a identifikovať kombinovanú patológiu.

  Diagnostika tohto typu patológie je pomerne namáhavá a rôznorodá kvôli kompatibilite defektov a vývoju komplikácií v orgánoch veľkého kruhu krvného obehu.

  Liečba nedostatočnosti ventilov

  Určenie typu a taktiky liečby bude závisieť od závažnosti defektu, príčiny jeho výskytu, komorbidít a komplikácií. Spravidla sa v patológii trikuspidálnej chlopne 2 stupne kombinujú dva spôsoby liečby:

  • konzervatívna liečba (lieky);
  • chirurgická (chirurgická) liečba.

  Konzervatívna liečba zahŕňa diétnu terapiu a lieky. Diéta je obmedzenie príjmu tekutiny a soli. Je potrebné odmietnuť selén, tuky, vyprážané potraviny a konzervované výrobky.

  Lieková terapia sa uskutočňuje na liečenie choroby, ktorá spôsobila patológiu chlopňového aparátu. Antibakteriálne lieky sa používajú, ak je príčinou infekcia. Je tiež potrebné odstrániť zlyhanie obehu a srdcové choroby (zlyhanie, arytmie). Skupiny liečiv používaných na liečbu:

  • diuretiká (diuretiká) sa používajú na liečbu hypertenzie a na odstránenie opuchov;
  • dusičnany prispievajú k obohateniu myokardu kyslíkom, k odstráneniu spazmu koronárnych ciev;
  • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu sú predpísané na liečbu srdcového zlyhania;
  • antikoagulanciá, ktoré sa používajú na prevenciu krvných zrazenín;
  • Lieky obsahujúce draslík pomáhajú posilňovať srdcový sval.

  Intenzita trikuspidálnej chlopne 2 stupne vyžaduje aj chirurgickú liečbu. Operácie sa vykonávajú na otvorenom srdci s jeho zastavením. Existujú 2 typy operácií:

  • plast (pomáha udržiavať ventilové zariadenie pacienta);
  • implantáciu protézy (nahradenie vlastnej trikuspidálnej chlopne mechanickou alebo biologickou).

  Komplikácie po chirurgickej liečbe:

  1. Tromboembolizmus. Po operácii na protézu môžu vzniknúť krvné zrazeniny. Sú schopní vyvolať mŕtvicu, pľúcny tromboembolizmus, infarkt obličiek a myokard. Na prevenciu tejto komplikácie sú predpísané nepriame antikoagulanciá. Ak je protéza mechanická, potom trvanie príjmu liečiva je až tri mesiace. Pri implantácii biologickej protézy sú antikoagulancia predpísané po dobu 1 mesiaca.
  2. Zápalové choroby tkanív srdca.
  3. Protéza trombóza. Táto komplikácia vedie k narušeniu prietoku krvi.
  4. Poškodenie biologickej protézy.
  5. Depozícia vápnika na protézu z biologických bielkovinových tkanív, čo vedie k narušeniu jeho fungovania.

  Pacienti s touto patológiou by mali byť neustále monitorovaní kardiológa na korekciu hlavnej liečby a na určenie doplnkovej terapie v prípade komplikácií.

  Prognóza pre pacientov bez náležitej liečby je sklamaním, pretože so zvýšenou nedostatočnosťou ventilov sa zhoršuje závažnosť srdcového zlyhania, čo môže byť smrteľné.

  Preventívne opatrenia

  Cieľom prevencie je zabrániť vzniku ochorenia a výskytu komplikácií:

  1. Prevencia a včasná liečba reumatizmu a infekčných ochorení, ktoré môžu spôsobiť vývoj tejto patológie.
  2. Dodržiavanie odporúčaní a predpísanej liečby ochorení srdcového svalu a krvných ciev, ktoré predpísal kardiológ.
  3. Liečba chronických ložísk infekcie.
  4. Nemôžete samoliečiť, rovnako ako nezávisle meniť dávku predpísaných liekov a prestať ich užívať.
  5. Dodržujte zásady správnej a výživovej výživy.
  6. Odmietanie zlých návykov (fajčenie, alkohol).
  7. Postupy tvrdnutia.
  8. Dodržiavanie spánku a odpočinku.
  9. Primeraná expozícia čerstvému ​​vzduchu.

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Prehľad základnej insuficiencie vertebra (VBI): príčiny a liečba

  Z tohto článku sa dozviete: čo je vertebro basilar insuficiency: jeho príznaky a liečba a ktorý lekár sa má kontaktovať.Vertebro basilar insuficiency (skrátená VBN) je komplex symptómov ohniskových a mozgových zmien, ktoré sú reverzibilné.

  Dopplerov ultrazvuk dolných končatín: prehľad postupu

  Z tohto článku sa dozviete, ako vykonať USDG ciev dolných končatín, ktorým je predpisovaný postup. Čo možno diagnostikovať s USDG.Dopplerov ultrazvuk je ultrazvukom Doppler.

  Koronarografia srdcových ciev: podstata postupu, indikácie a kontraindikácie

  Koronárna angiografia je vysoko informatívny, moderný a spoľahlivý spôsob diagnostiky lézií (zúženie, stenóza) koronárneho lôžka.

  Čo robiť, keď plavidlo na prst praskne?

  Najčastejšou príčinou vzniku podliatin sú zranenia a modriny. V tomto prípade by ste sa nemali obávať, pretože je známe, z ktorého plavidlo praskne.Hlavným prejavom burstovej cievy je podliatina (alebo hematóm) - akumulácia čerstvej alebo zrazenej krvi pod kožu.

  Ak je protónín Kvik zvýšený, čo to znamená pre dospelého

  Protrombín je proenzým syntetizovaný v pečeni pod vplyvom vitamínu K. Tento glykoproteín je jedným z hlavných indikátorov hemostasiogramu (analýza zrážania krvi).

  Operácia na výmenu ventilu na srdci

  Ventilové zariadenie srdca poskytuje správnu hemodynamiku a prietok krvi z dutín tela do veľkých veľkých ciev. Poruchy srdca a defekty ventilov zhoršujú krvný obeh, čo vedie k akútnemu zlyhávaniu srdca.