Aortálna stenóza je zúženie aortálneho otvoru vo ventilovej oblasti, čo bráni toku krvi z ľavej komory. Stenóza aorty v štádiu dekompenzácie sa prejavuje závratmi, mdlobami, únavou, dýchavičnosťou, záchvatmi angíny pektoris a udusením. V procese diagnostiky aortálnej stenózy sa prihliada na EKG, echokardiografiu, röntgenové vyšetrenie, ventrikulografiu, aortografiu, kardiálnu katetrizáciu. Pri stenóze aorty sa používa balóniková valvuloplastika a náhrada aortálnej chlopne; možnosti konzervatívnej liečby tejto poruchy sú veľmi obmedzené.

Stenóza aorty

Aortálna stenóza alebo stenóza aortálneho otvoru je charakterizovaná zúžením odtokového traktu v oblasti aortálnej poloplánovej chlopne, čo sťažuje systolické vyprázdnenie ľavej komory a tlakový gradient medzi komorou a aortou prudko stúpa. Podiel aortálnej stenózy v štruktúre iných srdcových chýb tvorí 20-25%. Stenóza aorty je u mužov 3-4 krát častejšie než u žien. Izolovaná stenóza aorty v kardiológii je zriedkavá - v 1,5-2% prípadov; vo väčšine prípadov je tento defekt kombinovaný s inými chlopňovými defektmi - mitrálnou stenózou, aortálnou nedostatočnosťou atď.

Klasifikácia aortálnej stenózy

Podľa pôvodu sa rozlišuje vrodená (3-5,5%) a získaná stenóza aorty. Vzhľadom na lokalizáciu patologického zúženia môže byť aortálna stenóza subvalvulárna (25-30%), supravalvulárna (6-10%) a ventil (približne 60%).

Závažnosť stenózy aorty je determinovaná gradientom systolického tlaku medzi aortou a ľavou komorou, ako aj oblasťou otvorenia ventilu. Pri menšej aortálnej stenóze stupňa I je plocha clony od 1,6 do 1,2 cm2 (rýchlosťou 2,5-3,5 cm2); gradient systolického tlaku je v rozmedzí 10 až 35 mm Hg. Art. Stredná stenóza aorty stupňa II je indikovaná, keď je plocha ventilového otvoru 1,2 až 0,75 cm2 a tlakový gradient je 36 až 65 mm Hg. Art. Závažná aortálna stenóza stupňa III sa pozoruje, keď je plocha otvorenia ventilu menšia ako 0,74 cm2 a tlakový gradient sa zvyšuje na viac ako 65 mm Hg. Art.

V závislosti od stupňa hemodynamických porúch sa aortálna stenóza môže vyskytnúť v kompenzovanom alebo dekompenzovanom (kritickom) klinickom variante, a preto možno rozlíšiť 5 fáz.

Stupeň I (plná kompenzácia). Aortálna stenóza môže byť detegovaná iba auskulturáciou, stupeň zúženia aortálnej úst je zanedbateľný. Pacienti potrebujú dynamické monitorovanie kardiológa; chirurgická liečba nie je indikovaná.

Stupeň II (latentné srdcové zlyhanie). Vyskytujú sa sťažnosti na únavu, dýchavičnosť s miernou námahou, závraty. Znaky stenózy aorty sa určujú podľa EKG a röntgenového žiarenia s tlakovým gradientom v rozmedzí 36-65 mm Hg. Ktorý slúži ako indikácia na chirurgickú korekciu defektu.

Štádium III (relatívna koronárna nedostatočnosť). Zvyčajne sa zvyšuje dýchavičnosť, výskyt angíny pectoris, mdloby. Gradient systolického tlaku presahuje 65 mm Hg. Art. Chirurgická liečba aortálnej stenózy v tomto štádiu je možná a nevyhnutná.

Štádium IV (ťažké srdcové zlyhanie). Rozrušený nedostatkom dychu v pokoji, nočné záchvaty srdcovej astmy. Chirurgická korekcia defektu je vo väčšine prípadov už vylúčená. u niektorých pacientov je kardiálna chirurgia potenciálne možná, ale s menším účinkom.

V stupňa (terminál). Srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje, dýchavičnosť a edémový syndróm sa vyslovujú. Liečba liekov môže dosiahnuť iba krátkodobé zlepšenie; chirurgická korekcia aortálnej stenózy je kontraindikovaná.

Príčiny aortálnej stenózy

Získaná stenóza aorty je najčastejšie spôsobená reumatickými léziami chlopní. V tomto prípade sa ventilové chlopne deformujú, spájajú, stávajú sa hutné a tuhé, čo vedie k zúženiu ventilového krúžku. Príčiny získanej stenózy aortálneho ústia môžu byť tiež aortálna ateroskleróza, kalcifikácia aortálnej chlopne, infekčná endokarditída, Pagetova choroba, systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a konečné štádium zlyhania obličiek.

Vrodená stenóza aorty sa vyskytuje pri kongenitálnom zúžení aortálnych alebo vývojových abnormalít, bicuspidálnej aortálnej chlopne. Vrodené ochorenie aortálnej chlopne sa zvyčajne vyskytuje pred dosiahnutím veku 30 rokov; získané - v neskoršom veku (zvyčajne po 60 rokoch). Urýchlite tvorbu aortálnej stenózy, fajčenia, hypercholesterolémie, arteriálnej hypertenzie.

Hemodynamické poruchy aortálnej stenózy

Pri stenóze aorty sa vyvinú hrubé intrakardiálne a potom všeobecné hemodynamické poruchy. Je to spôsobené ťažkosťami vyprázdňovania dutiny ľavej komory, v dôsledku čoho dochádza k významnému zvýšeniu systolického tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou, ktorá môže dosiahnuť 20 až 100 mm mm alebo viac. Art.

Funkcia ľavej komory v podmienkach zvýšenej záťaže je sprevádzaná jej hypertrofiou, ktorej stupeň závisí od závažnosti zúženia aortálneho otvoru a životnosti defektu. Kompenzačná hypertrofia zaisťuje dlhodobé zachovanie normálneho srdcového výkonu, čo bráni rozvoju srdcovej dekompenzácie.

Avšak pri stenóze aorty dochádza k porušeniu koronárnej perfúzie dostatočne skoro, čo súvisí so zvýšením end-diastolického tlaku v ľavej komore a stlačením subendokardiálnych ciev hypertrofickým myokardom. Preto sa u pacientov s aortálnou stenózou prejavujú príznaky koronárnej insuficiencie dlho pred vznikom srdcovej dekompenzácie.

Keďže kontraktilná schopnosť hypertrofovanej ľavej komory sa znižuje, veľkosť zdvihového objemu a ejekčnej frakcie klesá, čo je sprevádzané dilatáciou myogénnej ľavej komory, zvýšeným end-diastolickým tlakom a vývojom systolickej dysfunkcie ľavej komory. Na tomto pozadí sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni a pľúcny obeh, t.j. arteriálna pľúcna hypertenzia sa vyvíja. Súčasne klinický obraz aortálnej stenózy môže byť zhoršený relatívnou nedostatočnosťou mitrálnej chlopne ("mitralizácia" poruchy aorty). Vysoký tlak v systéme pľúcnej artérie prirodzene vedie k kompenzačnej hypertrofii pravej komory a potom k úplnému zlyhaniu srdca.

Symptómy aortálnej stenózy

V štádiu úplnej kompenzácie aortálnej stenózy pacienti dlho necítia dlhý pocit nepohodlia. Prvé prejavy sa spájajú so zúžením ústia aorty na približne 50% jej lúmenu a sú charakterizované nedostatkom dychu počas fyzickej námahy, únavy, svalovej slabosti, pocitu palpitácie.

V štádiu koronárnej insuficiencie, závraty, mdloby s rýchlou zmenou v polohe tela, záchvaty angíny pectoris, paroxysmálne (nočné) dýchavičnosť, v závažných prípadoch sa pripisujú záchvaty srdcovej astmy a pľúcneho edému. Prognosticky nepriaznivá kombinácia angíny s synkopálnymi stavmi a najmä - príchodom srdcovej astmy.

S rozvojom nedostatočnosti pravého ventrikulárneho systému sa zmienil edém, pocit ťažkosti v správnom hypochondriu. Náhla srdcová smrť pri stenóze aorty sa vyskytuje v 5-10% prípadov, hlavne u starších ľudí s ťažkým zúžením ventilového otvoru. Komplikácie aortálnej stenózy môžu byť infekčná endokarditída, poruchy ischemickej cerebrálnej cirkulácie, arytmie, AV blokáda, infarkt myokardu, gastrointestinálne krvácanie z dolného zažívacieho traktu.

Diagnóza aortálnej stenózy

Vzhľad pacienta s aortálnou stenózou sa vyznačuje bledosťou kože ("bledosť aorty") v dôsledku tendencie k periférnym vazokonstrikčným reakciám; v pokročilých štádiách sa môže vyskytnúť akrocyanóza. Periférny edém je zistený pri ťažkej aortálnej stenóze. Keď sa perkusia určuje rozšírením hraníc srdca doľava a dole; palpáciou dochádza k posunu apikálneho impulzu, systolického tremoru v jugulárnej fosílii.

Auskulatívne príznaky aortálnej stenózy sú hrubé systolické šelesty nad aortou a nad mitrálnou chlopňou, tlmenie I a II tónov na aortu. Tieto zmeny sa zaznamenali aj počas fonokardiografie. Podľa EKG sa určujú príznaky hypertrofie ľavej komory, arytmií a niekedy blokády.

V období dekompenzácie na rádiografiách sa prejavuje rozšírenie tieňa ľavej komory vo forme predĺženia oblúka ľavého obrysu srdca, charakteristickej aortálnej konfigurácie srdca, poststeenotickej dilatácie aorty, príznakov pľúcnej hypertenzie. Pri echokardiografii sa určuje zhrubnutie aortálnych ventilov, ktoré obmedzujú amplitúdu pohybu ventilových letákov v systole, hypertrofia steny ľavej komory.

Na meranie tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou sa vyšetrujú srdcové dutiny, čo umožňuje nepriamo posúdiť stupeň aortálnej stenózy. Ventrikulografia je potrebná na zistenie súbežnej mitrálnej nedostatočnosti. Aortografia a koronárna angiografia sa používajú na diferenciálnu diagnostiku aortálnej stenózy s aneuryzmou vzostupnej aorty a koronárnej artérie.

Liečba stenózy aorty

Všetci pacienti, vrátane s asymptomatickou a úplne kompenzovanou aortálnou stenózou by mal byť starostlivo sledovaný kardiológa. Odporúča sa, aby mali echokardiografiu každých 6 až 12 mesiacov. Aby sa zabránilo infekčnej endokarditíde, vyžaduje tento kontingent pacientov preventívne antibiotiká pred ošetrením zubov (liečba zubným kazom, extrakcia zubov atď.) A inými invazívnymi postupmi. Gravidné riadenie u žien s aortálnou stenózou vyžaduje starostlivé sledovanie hemodynamických parametrov. Indikáciou ukončenia tehotenstva je závažný stupeň aortálnej stenózy alebo zvýšenie príznakov srdcového zlyhania.

Liečba aortálnej stenózy je zameraná na elimináciu arytmií, prevenciu koronárnych ochorení, normalizáciu krvného tlaku, spomalenie progresie srdcového zlyhania.

Radikálna chirurgická korekcia aortálnej stenózy sa prejavuje pri prvých klinických prejavoch defektu - výskytu dýchavičnosti, bolesti angíny, synkopálnych stavov. Na tento účel môže byť použitá balóniková valvuloplastika - endovaskulárna balóniková dilatácia aortálnej stenózy. Tento postup je však často neúčinný a je sprevádzaný následnou recidivujúcou stenózou. Pre nepatrné zmeny v hrudných chlopniach aortálnej chlopne (najčastejšie u detí s vrodenými defektami) sa používa otvorená oprava chirurgickej aortálnej chlopne (valvuloplastika). V detskej kardiálnej chirurgii sa Rossova operácia často vykonáva, zahŕňajúca transplantáciu pľúcneho ventilu do aortálnej polohy.

S príslušnými indikáciami sa uchýlili k plastickej nadklapannogo alebo subvalvulárnej aortálnej stenóze. Hlavnou metódou liečby aortálnej stenózy je dnes atetická chlopňa, v ktorej je úplne odstránený postihnutý ventil a nahradený mechanickou analógovou alebo xenogénnou bioprotézou. Pacienti s umelým ventilom vyžadujú celoživotný príjem antikoagulancií. V posledných rokoch sa uskutočnila výmena perkutánnej aortálnej chlopne.

Prognóza a prevencia aortálnej stenózy

Aortálna stenóza môže byť asymptomatická už mnoho rokov. Výskyt klinických príznakov významne zvyšuje riziko komplikácií a úmrtnosti.

Hlavnými, prognosticky významnými príznakmi sú angina pectoris, mdloby, zlyhanie ľavej komory - v tomto prípade priemerná dĺžka života nepresiahne 2-5 rokov. Pri včasnom chirurgickom zákroku aortálnej stenózy je 5-ročné prežitie asi 85%, 10-ročné - asi 70%.

Opatrenia na prevenciu aortálnej stenózy sú redukované na prevenciu reumatizmu, aterosklerózy, infekčnej endokarditídy a ďalších faktorov, ktoré prispievajú k jej vzniku. Pacienti s aortálnou stenózou podliehajú klinickému vyšetreniu a pozorovaniu kardiológov a reumatológov.

Stenóza aortálnej chlopne: ako a prečo sa vyskytuje, príznaky, ako sa liečiť

Z tohto článku sa dozviete: čo je aortálna stenóza, aké sú mechanizmy jej vývoja a príčiny jeho výskytu. Symptómy a liečba choroby.

Aortálna stenóza je patologické zúženie veľkej koronárnej cievy, cez ktorú vstupuje krv z ľavej komory do cievneho systému (v systémovej cirkulácii).

Čo sa deje v patológii? Z rôznych dôvodov (kongenitálne malformácie, reumatizmus, kalcifikácia) sa lumen aorty zužuje pri výstupe z komory (v oblasti ventilov) a sťažuje to, aby krv pretekala do cievneho systému. V dôsledku toho sa zvyšuje tlak v komore komory, objem kŕčovej krvi klesá a v priebehu času sa objavujú rôzne príznaky nedostatočného prívodu krvi do orgánov (rýchla únava, slabosť).

Toto ochorenie je dlhodobo (desaťročia) úplne asymptomatické a prejavuje sa až po zúžení lúmenu cievy o viac ako 50%. Výskyt príznakov srdcového zlyhania, angíny pektoris (typ koronárnej choroby) a mdloby značne zhoršuje prognózu pacienta (priemerná dĺžka života sa zníži na 2 roky).

Patológia je nebezpečná z dôvodu jej komplikácií - dlhodobá progresívna stenóza vedie k nezvratnému zvýšeniu komory (dilatácie) ľavej komory. Pacienti s ťažkými symptómami (po zúžení lumen cievy o viac ako 50%) vyvinú srdcovú astmu, pľúcny edém, akútny infarkt myokardu, náhlu srdcovú smrť bez zjavných príznakov stenózy (18%), zriedkavo ventrikulárnu fibriláciu, čo zodpovedá zástave srdca.

Vyšetrenie aortálnej stenózy je úplne nemožné. Metódy chirurgickej liečby (ventilová protetika, dilatačná dilatácia pomocou balónikovej dilatácie) sú indikované po objavení sa prvých príznakov aortálnej kontrakcie (dýchavičnosť s miernou námahou, závrat). Vo väčšine prípadov je možné výrazne zlepšiť prognózu (viac ako 10 rokov pre 70% prevádzky). Klinické pozorovanie sa vykonáva v ktoromkoľvek štádiu života.

Kliknite na fotografiu na zväčšenie

Kardiológ ošetruje pacientov s aortálnou stenózou, srdcová chirurgia vykonávajú chirurgickú korekciu.

Podstata aortálnej stenózy

Slabá väzba veľkého krvného obehu (krv z ľavej komory cez aortu vstupuje do všetkých orgánov) je trikuspidálna aortálna chlopňa v ústach cievy. Odhaľuje to, že prechádza časťou krvi do cievneho systému, ktorý komôrka vytláča počas kontrakcie a zatvára, zabraňuje ich pohybu späť. Na tomto mieste sa objavujú charakteristické zmeny v cievnych stenách.

V patológii dochádza k rôznym zmenám listu a tkaniva aorty. Môžu to byť jazvy, adhézie, adhézie spojivového tkaniva, usadeniny vápenatej soli (stužovanie), aterosklerotické pláty, vrodené malformácie chlopne.

Kvôli takýmto zmenám:

 • svetlo plavidla sa postupne zužuje;
 • ventilové steny sú nepružné, husté;
 • nedostatočne otvorené a zatvorené;
 • zvýši sa krvný tlak v komore, čo spôsobí hypertrofiu (zhrubnutie svalovej vrstvy) a dilatáciu (zvýšenie objemu).

Výsledkom je nedostatok zásobovania všetkými orgánmi a tkanivami krvou.

Stenóza aorty môže byť:

 1. Nad ventil (od 6 do 10%).
 2. Subvalvulárny (od 20 do 30%).
 3. Ventil (od 60%).

Všetky tri formy môžu byť vrodené, iba získané. A keďže ventilová forma je bežnejšia, hovorí o aortálnej stenóze, zvyčajne to znamená túto formu ochorenia.

Patológia veľmi zriedkavo (v 2%) sa javí ako nezávislá, najčastejšie sa spája s inými malformáciami (mitrálnou chlopňou) a ochoreniami kardiovaskulárneho systému (koronárna choroba srdca).

Aortálna choroba srdca: príčiny, symptómy, liečba

Poruchy aortálneho srdca sú patologické príznaky vyvolané porušením štruktúry alebo fungovania mitrálnej chlopne. Vykazujú sa ako aortálna (mitrálna) nedostatočnosť (čiastočné uzatvorenie aorty mitrálnou chlopňou), stenóza (zúženie aortálnej úst) a kombinácia stenózy a nedostatočnosti (kombinované - kombinácie čiastočného uzatvorenia ventilových letákov a zúženia aortálneho otvoru).

Takéto patológie sa môžu identifikovať v prvý deň života alebo sa môžu vyvinúť neskôr pod vplyvom iných ochorení. Môžu viesť k narušeniu fungovania iných systémov tela a hemodynamických porúch.

Porucha aorty v podobe nedostatku hlavnej tepny srdca

Patológia je čiastočné uzavretie ventilových letákov. Výsledkom je, že časť krvi sa vráti do ľavej komory, čo spôsobuje jej rozťahovanie a ďalšie opotrebovanie. Porušenie hemodynamiky vedie k stagnácii krvi v cievach pľúc.

Príčiny tohto typu aortálnej choroby srdca

Patológia je vrodená a získaná. Pri vrodenom stave chýba jeden z ventilov alebo samotná dystrofia, rôzne veľkosti ventilov, otvory v jednom z nich. Choroba sa nemusí zistiť v ranom detstve, ale v budúcnosti sa určite prejaví.

Získaná nedostatočnosť aorty môže byť vyvolaná infekčnými ochoreniami (pneumónia, angína, sepsa, syfilis). Mikróby pomerne často ovplyvňujú endokard. To vedie k rastu spojivového tkaniva, deformácii a neúplnému uzatvoreniu jeho ventilov.

Navyše autoimunitné ochorenia (reumatizmus, lupus erythematosus) môžu byť provokačným faktorom. Patológie tohto druhu vyvolávajú rast spojivového tkaniva, čo vedie k následkom opísaným vyššie.

Niekedy dochádza k aortálnej nedostatočnosti v dôsledku hypertenzie, aterosklerotických zmien v aorte, kalcifikácii chlopne, mŕtvici srdca, rozšírenia koreňa aorty (zmeny súvisiace s vekom). Tieto dôvody môžu viesť k prasknutiu ventilov, čo sprevádza rýchle zhoršenie zdravia.

Príznaky a liečba ochorenia aortálnej srdca (porucha)

Niekedy sa choroby neprejavujú desaťročia, ale keď sa kompenzačné schopnosti orgánu zhoršujú, objavujú sa tieto stavy:

 1. Závraty pri zmene polohy tela;
 2. Pocit srdcového tepu;
 3. Throbbing bolesti hlavy;
 4. Pocit pulzácie vo veľkých nádobách;
 5. Bolesť v srdci;
 6. únava;
 7. Dýchavičnosť s minimálnym námahom;
 8. tinitus;
 9. Opuch nôh;
 10. Strach, mdlob;
 11. Hmotnosť v pravom hypochondriu.

Lekár počas vyšetrenia určuje bledosť kože, tachykardiu, rozdiel medzi tlakom, pulzáciou jazyka a mandlí, srdcovým hrbom, hlukom pri komorovej kontrakcii, zvýšením veľkosti srdca.

Na potvrdenie diagnózy sú pridelené ďalšie štúdie, ktoré zahŕňajú: EKG, fonokardiografiu, echokardiografiu, Dopplerovu, röntgenové lúče.

Prvý a druhý stupeň poruchy nevyžadujú špecifickú terapeutickú / kardiologickú liečbu. Je potrebné pravidelne vykonávať ultrazvuk a EKG, meniť životný štýl. Tretí a štvrtý štádiu choroby si vyžaduje lekárske ošetrenie. Sú predpísané lieky, ako sú antagonisty vápnika, diuretiká, vazodilatanciá, betablokátory, srdcové glykozidy.

Chirurgická intervencia sa používa pri vrodených abnormalitách, keď pacient dosiahne vek 30 rokov alebo v prípade prudkého zhoršenia. So získanou chorobou závisí čas operácie od závažnosti patologických zmien. Indikáciou pre chirurgickú operáciu je významné zhoršenie funkcie ľavej komory, zvýšenie o viac ako 6 cm, zhoršenie zdravia a návrat do výplne 25% krvi, návratnosť viac ako 50%.

 • intra-aortálna balónová kontrapulzácia - sa vykonáva s miernou deformáciou ventilov, spätný tok krvi nie je väčší ako 30%;
 • implantácia chlopne - s významnými zmenami, používajú sa až 60% krvi, kovových a silikónových ventilov.

Mitrálna stenóza

Patológia je sprevádzaná zúžením ústia lumenu aorty, čo vedie k neúplnému prietoku krvi z komory. Výsledkom je, že srdce sa zvyšuje vo veľkosti, zvyšuje krvný tlak, človek trpí mdlobou a srdcovým zlyhaním.

Príčiny aortálnej stenózy

Patológia, podobne ako predchádzajúca, je vrodená a získaná.

Prvý je sprevádzaný prítomnosťou svalovej vláknovej vankúšiky nad aortálnou chlopňou; prítomnosť iba jedného alebo dvoch krídel; prítomnosť membrány pod ventilom s otvorom.

Táto forma ochorenia sa nemusí prejaviť už v ranom detstve, ale neskôr sa stáva výraznejšou.

Získaná stenóza sa vyskytuje u infekčných ochorení, ktoré vedú k endokarditíde, autoimunitným patologiám a zmenám súvisiacim s vekom.

To znamená, že príčiny sú takmer identické, ako v prípade aortálnej nedostatočnosti.

Symptómy aortálnej stenózy

Ochorenie sa vyznačuje asymptomatickým priebehom v počiatočných štádiách.

Keď sa medzera medzi ventilom a aortou stane väčšia, má človek nasledujúce príznaky:

 1. Pocit ťažkosti v hrudi;
 2. Nedostatok dýchania a po námahe;
 3. Bolesť v srdci;
 4. Slabosť, závraty, mdloby;
 5. Únava, nočný kašeľ;
 6. Opuch nôh;
 7. Bledosť kože;
 8. bradykardia;
 9. Slabý impulz;
 10. Hluková turbulencia prietoku krvi v aortálnej chlopni;
 11. Fuzzy zvuk zavretia ventilu.

Diagnostický proces zahŕňa EKG, RTG, Dopplerovú, transtorakickú a transesofageálnu echokardiografiu a v prípade potreby aj katetrizáciu srdca.

V počiatočných štádiách liečby je vymenovanie liekov, ktoré pomáhajú zlepšiť tok kyslíka do myokardu, normalizáciu rytmu a tlaku. Komplex terapie spravidla zahŕňa antiangiálne, diuretické a antibiotiká.

Ak dôjde k nárastu dýchania a slabosti, indikuje sa chirurgický zákrok. Chirurgia je potrebná pre stredne ťažkú ​​až ťažkú ​​stenózu. Kontraindikáciou pre jeho implementáciu je prítomnosť viacerých komorbidít a vek pacienta nad 70 rokov.

U detí je najčastejšie vykonávaná valvuloplastika aortálnej balóniky. Táto operácia je minimálne invazívna. Taktiež sa vykonáva až do veku 25 rokov av prítomnosti kontraindikácií na náhradu ventilov u starších pacientov. Nevýhodou tejto metódy je možnosť zúženia aortálneho lumenu. Rovnako ako u aortálnej nedostatočnosti je implantácia ventilu možná aj pri stenóze.

Kombinovaná (kombinovaná) aortálna choroba srdca

Táto patológia je léziou oboch ventilov - mitrálnej a aortálnej. To sa prejavuje stenózou jednej a zlyhaním druhej alebo dvojitou stenózou. Mitrálna aortálna choroba srdca sa prejavuje cyanózou, palpitáciami, dýchavičnosťou, prerušením rytmu, angiotickou bolesťou, hemoptýzou. Diagnóza zahŕňa EKG, echokardiografiu, rádiografiu. Možno použiť chirurgickú liečbu - ventilová protetika, korekcia chlopní, komissurotomia.

Kombinovaná aortálna choroba srdca: príčiny a príznaky

Takmer vždy choroba má reumatickú etiológiu spojenú s myokarditídou alebo endokarditídou. Niekedy sa vyskytuje po septickej endokarditíde alebo ateroskleróze.

Porucha s prevahou mitrálnej stenózy sprevádza tachykardia, arytmia, dýchavičnosť, hemoptýza (zápcha), pľúcna hypertenzia.

Pri prevalencii aortálnej stenózy pacient trpí zvýšenou únavou, svalovou slabosťou, palpitáciami, angínou pektoris a srdcovou astmou.

Pri prevalencii aortálnej insuficiencie, závratov, bolesti hlavy, dočasných zrakových porúch, mdloby, hypotenzie sa vyskytujú. S dominanciou mitrálnej nedostatočnosti sa vyskytuje dýchavičnosť, palpitácie, fibrilácia predsiení, bolesť angíny, akrocyanóza, kašeľ a hemoptýza.

Konzervatívna liečba zahŕňa srdcové glykozidy, antiarytmiká, antikoagulanciá, diuretiká, kalciové antagonisty, periférne vazodilatátory, kyslíkovú terapiu, cvičebnú terapiu. V prípade potreby sa vykoná operácia, ktorej variant závisí od hemodynamických parametrov a stupňa obmedzenia pohyblivosti ventilov.

Buďte zdraví a nezanedbávajte odporúčania odborníkov!

Čo je mitrálna a aortálna stenóza srdcových ciev, jej liečba

Srdcové chyby sú pretrvávajúce patologické zmeny vo svojej štruktúre, ktoré vedú k narušeniu normálneho fungovania orgánu. Môžu byť ovplyvnené trikuspidálne, mitrálne a aortálne chlopne. Vzhľadom na povahu patológie sú defekty rozdelené na nedostatočnosť, stenózu a kombináciu týchto stavov. Stenóza sa nazýva zúženie atrioventrikulárneho otvoru, čo vedie k zhoršeniu hemodynamiky a poškodenia krvného obehu.

Špecifickosť stenózy

Stenóza je zúženie lumen akejkoľvek brušnej anatomickej štruktúry. Pokiaľ ide o kardiovaskulárny systém, zúženie aortálnej a mitrálnej chlopne je častým dôsledkom reumatickej horúčky. Choroby vedú k rozvoju zlyhania srdca, arytmií, náhlej smrti.

Mitrálna ventil

Mitrálna stenóza je názov, ktorý charakterizuje zúženie ľavého atrioventrikulárneho otvoru. Patológia je vrodená a získaná. Izolovaná konstrikcia sa vyskytuje u 0,8% populácie. Ak je stenóza kombinovaná s nedostatočnosťou mitrálnej chlopne, patológia sa nazýva kombinovaná. Pri súčasnom poškodení iných ventilov (aortikum, trikuspidálny) - v kombinácii. Táto choroba je bežnejšia u žien vo veku 45-60 rokov.

Aortálny ventil

Stenóza aorty je ochorenie srdca charakterizované zúžením semilunárneho ventilu. To vedie k tomu, že ľavá komora nie je úplne vyprázdnená. Preto sa zvyšuje koncentračný gradient medzi aortou a komorou. Medzi ochoreniami srdca je táto patológia 25%.

Ohýbanie srdcovej chlopne

Podľa etiologického faktora sa tiež získa aortálna stenóza. Závažnosť ochorenia je určená gradientom systolického tlaku. To je možné s ďalšími výskumnými metódami - echokardiografiou, srdcovým zlyhaním. V závislosti od stupňa vývoja choroba prejde dvoma etapami - kompenzáciou a dekompenzáciou. Počas druhej fázy sa objavia prvé klinické príznaky.

Príčiny patológie

Stenóza úst aorty a mitrálnej chlopne často nadobudla stavy ako vrodené. Príčiny získanej patológie:

 • veková kalcifikácia;
 • akútna reumatická horúčka;
 • chronické ochorenie obličiek;
 • karcinoidný syndróm;
 • diabetes mellitus;
 • Pagetova choroba;
 • systémový lupus erythematosus.

Vápencová kalcifikácia je jedným zo znakov starnutia srdca. Je charakterizovaný patologickým ukladaním vápenatých solí do brušných štruktúr, na ventily, akordy. Vedie k vzniku srdcových chýb. Podobný mechanizmus na rozvoj stenózy pri Pagetovej chorobe.

Reumatická horúčka je ochorenie spojivového tkaniva, ktoré je spôsobené hemolytickou streptokokovou skupinou B. Spravidla po neúplnom ošetrení bolesti v hrdle alebo šarlach sa objavia komplikácie vo forme poškodenia kĺbov a srdca, ktoré sa nazývajú reumatická horúčka.

Ventily, myokardia sú poškodené, čo vedie k zhoršeniu srdca. Včasná liečba zápalových a infekčných ochorení pomôže očkovanie proti streptokokom znížiť riziko takýchto stavov.

Koncept reumatickej horúčky

40-60% ľudí s chronickým ochorením obličiek, existujú patológie kardiovaskulárneho systému. Normálny metabolizmus je narušený, čo vedie k zhoršeniu srdca.

Karcinoidný syndróm sa vyskytuje pri nádorových ochoreniach buniek systému APUD. Je charakterizovaná vláknitými usadeninami v pravej polovici srdca, zúžením priedušiek pri prieduškách, návalom horúčavy, bolesťou brucha a hnačkou.

Diabetes mellitus je endokrinné ochorenie, ktoré postihuje pankreas. Komplikácie choroby sa rozvíjajú vo forme patológie krvných ciev, nervového systému, sietnice a obličiek. Normálne metabolické procesy sú narušené, čo vyvoláva vývoj ochorenia.

Príznaky porušenia

V počiatočných štádiách vývoja choroby nie sú žiadne sťažnosti.

Prvé príznaky sa objavia pri pľúcnej hypertenzii:

 • dýchavičnosť;
 • neproduktívny kašeľ;
 • pocit tepu srdca;
 • zvýšená únava;
 • epizódy hemoptýzy;
 • záchvaty srdcovej astmy.

S progresiou ochorenia sa vyznačuje vývoj bolesti a závažnosti v pravom hypochondriu. Na zmiernenie tohto ochorenia pacienti ustúpia núteným držaním tela s vyvýšenou hornou časťou tela. Nastáva opuch nôh, zväčšená pečeň, sčervenanie s modrastým odtieňom - ​​mitrálnou tvárou.

Prvé príznaky stenózy sa objavujú v prípadoch, keď telo nemôže kompenzovať porušenie hemodynamiky. Preto je dôležitá včasná diagnóza, pretože zlepšuje ďalšiu prognózu.

Klinický obraz aortálnej stenózy sa prejavuje v tých prípadoch, keď sa aortálny otvor zužuje o 50% alebo viac.

 • závraty;
 • krátkodobá strata vedomia;
 • bolesti srdca ako stenokardia;
 • bledá pokožka.

V počiatočných štádiách je patológia zriedka detekovaná, pretože sú v štádiu kompenzácie, t. J., Že telo zápasí so zhoršenou funkciou na vlastnú päsť.

diagnostika

Diagnóza tejto choroby spočíva v zbere anamnézy, všeobecných vyšetrení a inštrumentálnych štúdií. Pri rozhovore s pacientom určujú nástup príznakov, ich vývoj a prítomnosť sprievodných ochorení.

Auskultácia s mitrálnym zúžením: diastolický šelest, ktorého intenzita rastie na inšpiráciu v polohe na ľavej strane. Tiež počul tlieskavý tón I na vrchu a prízvuk tónu II nad pľúcnou tepnou.

Vyjadrenia patológie na röntgenovom lúči

Pri stenóze aorty sa vyskytuje hrubý diastolický šelest nad aortou vyžarujúcou krčné cievy a vrchol srdca. V prípade, že ventily ventilu sa úplne nezatvoria, súčasne sa v priestore III-IV intercostal priestoru v ľavej blízkosti hrudnej kosti počuje jemný diastolický šelest.

Pre správnu diagnózu sa používajú ďalšie výskumné metódy:

 • elektrokardiogram;
 • röntgenové diagnostiky;
 • echokardiografia;
 • srdcovú katetrizáciu.

Zúženie mitrálneho ústia je charakterizované týmito EKG indikátormi: zvýšenie a rozšírenie P vlny, dystrofické zmeny v myokarde. Röntgenové údaje naznačujú rozšírenie tieňa koreňa pľúc a pravej strany srdca, zápcha v pľúcach.

Echokardiografické znaky: jednosmerný pohyb mŕtvych chlopní, pokles dynamických parametrov, stanovenie zmien v subvalvulárnych štruktúrach, zvýšenie dutiny ľavej predsiene. Srdcová katetrizačná metóda pomáha určiť stupeň pľúcnej hypertenzie, tlakový gradient.

Po zúžení aortálneho otvoru sú na EKG vizualizované príznaky hypertrofie ľavej komory a znaky koronárnej nedostatočnosti. Ďalej difúzna lézia myokardu a blokáda ľavého zväzku His.

Pomocou fonokardiografie sa zaznamenáva systolický rhomboidný šum. Na rádiologickom obrázku sa zistilo rozšírenie srdca doľava a predĺženie oblúka ľavej komory so zaobleným hrotom. Pomocou katetrizácie posúďte závažnosť ochorenia a stupeň kompenzácie defektu.

liečba

Liečba stenózy je zložitá, zahŕňa nielen lieky, ale aj zmeny životného štýlu. V pokročilých prípadoch je indikovaná operácia.

Liečba

Keďže patológia je organická, lieky nemôžu ovplyvniť stav obmedzeného ventilu. Lieky sú predpísané na prevenciu infekčnej myokarditídy, znižujú srdcové zlyhanie a liečia poruchy rytmu.

Najčastejšie predpisované lieky sú:

 • antibakteriálne lieky - benzylpenicilín, Tienam;
 • antiarytmikum - amiodarón, sotalol;
 • srdcové glykozidy - Strofantin, Korglikon.

Neprehliadajte farmakoterapiu, pretože je určená na prevenciu nebezpečných komplikácií. Lieky sa užívajú až po vymenovaní lekára. Je zakázané používať drogy sami, pretože takéto činy vedú k nepríjemným následkom.

Chirurgické metódy

Chirurgické operácie s ohľadom na plasty stenózy sú rozdelené do dvoch skupín: zatvorené a otvorené. Uzavretá metóda je uvedená v prípadoch, keď na ventile nie je prítomná fibróza a kalcinácia. Podstata intervencie spočíva v oddelení akreditovaných ventilov a ich fixácii.

Otvorená operácia sa vykonáva v podmienkach umelého krvného obehu. Spodná línia má nahradiť kalcinovaný ventil jedného z protetických modelov: guľovým ventilom, kotúčovým ventilom alebo biologickým ventilom.

Životný štýl odporúčania

V pooperačnom období sú u pacientov preukázané celoživotné podávanie antikoagulancií. Keďže prítomnosť cudzorodých látok v srdci zvyšuje riziko tromboembólie.

Okrem toho sa fyzická aktivita posudzuje. Ľudia, ktorí majú srdcové choroby, sú kontraindikované nadmerným zaťažením. Tiež by ste sa mali vyhnúť stresovým situáciám a nervovému preťaženiu.

Možné komplikácie a predpovede

S včasnou diagnózou a primeranou liečbou je prognóza oživenia a životnosti priaznivá. Pokiaľ ide o výkon - tvrdá fyzická práca je pre pacientov kontraindikovaná.

Stenóza je komplikovaná rozvojom srdcového zlyhania, ku ktorému dochádza pri záchvatoch srdcovej astmy. Existuje tiež riziko náhlej srdcovej smrti spôsobenej poruchou rytmu alebo infarktom myokardu.

Srdcové nedostatky sú vážne choroby, ktoré si vyžadujú vážny prístup k liečbe. Spočiatku sa vývoj choroby neprejavuje (fáza kompenzácie), čo komplikuje diagnostiku. Pri prvom príznaku poruchy srdca sa obráťte na kardiológ.

V žiadnom prípade sa nemôže zapojiť do sebapoškodenia a sebazaprenia, pretože tieto opatrenia môžu poškodiť. Je dôležité dodržiavať odporúčania lekára a dodržiavať jeho pokyny. Len takýto prístup k liečbe povedie k oživeniu.

Aortálna stenóza srdca: príčiny, symptómy a liečba

Aortálna stenóza je patologický stav pozostávajúci zo zúženia najväčšej arteriálnej cievy vychádzajúcej zo srdca. Takéto zúženie sa pozoruje v oblasti ventilu, ktorý oddeľuje aortu od srdca. Výsledkom tohto javu je porušenie normálneho pohybu krvi.

Toto ochorenie sa môže vyskytnúť izolovane, ale často sa vyvíja v spojení s inými nosologiami, napríklad stenózou mitrálnej aorty, ktorá len zhoršuje už nepriaznivú prognózu.

Aortálna choroba srdca s prevahou stenózy u mužov a chlapcov

Aortálna choroba srdca s prevahou stenózy predstavuje štvrtinu všetkých srdcových chýb. Z neznámych dôvodov trpí táto patológia trikrát častejšie mužská polovica populácie. S rastúcim vekom sa zvyšuje aj percento pacientov s opísanou chorobou.

Atentická stenóza u detí sa pozoruje u všetkých štyroch detí z tisíc, čo postihuje aj chlapcov častejšie. Choroba sa môže prejaviť už v prvých dňoch po narodení, za predpokladu, že otvorenie ústia aorty je menej ako pol centimetra. Príznaky sa však prevažne rozvíjajú pomaly počas niekoľkých desaťročí.

Príčiny vrodenej stenózy aorty

Pokiaľ ide o príčiny aortálnej stenózy, je potrebné pochopiť, že táto choroba je známa v niekoľkých odrodách. Vo vzťahu k rozvoju každého z nich budú ich vinníkmi. Inými slovami, v tomto prípade existuje vzťah medzi príčinou a druhom. Preto by sa mali brať do úvahy provokujúce faktory opísané ochorenie v spojení s klasifikáciou ochorenia.

Pri zohľadnení takéhoto kritéria ako je pôvod choroby odborníci rozlišujú dva typy patológie, ktoré sú predmetom úvah.

Prvým z nich je kongenitálna aortálna stenóza. Frekvencia výskytu je pomerne malá a pohybuje sa v rozmedzí od 3 do 5,5% všetkých prípadov. Čo sa nedá povedať o druhom type choroby, ktorá sa týka všetkých ostatných epizód - získanej aortálnej stenózy. Názov obidvoch možností hovorí sám o sebe: s jedným človekom sa narodil, druhý nadobudol po narodení. Príčiny vývoja sa budú líšiť.

Najmä patologické stavy, ktoré spôsobujú kongenitálnu aortálnu stenózu, zahŕňajú ochorenia, ktoré sa vytvorili v prvej tretine gravidity. Môže to byť jazva vytvorená pod aortálnou chlopňou alebo vláknitý film, ktorý sa nad ňou objaví. Najčastejšie ide o anomálie samotného ventilu, napríklad pri priradení alebo dokonca o jednu klapku namiesto troch.

Takéto zmeny sa môžu prejaviť okamžite po narodení. Najpravdepodobnejšou skutočnosťou však je postupné zhoršenie krvného obehu s príznakmi nástupu symptómov asi o 30 rokov.

Získaná degeneratívna stenóza aorty

Získaná stenóza aorty je výsledkom akejkoľvek systémovej, infekčnej alebo metabolickej choroby.

Napríklad metabolické ochorenia, ktoré môžu spôsobiť patológiu, zahŕňajú notoricky známy diabetes mellitus, ako aj chronické ochorenie obličiek a aterosklerózu. Tieto stavy spôsobujú zmeny svalovej vrstvy a sedimentáciu vápnika v ústach aorty, v dôsledku čoho sa jej steny zahustia a strácajú elasticitu. Chlopne sú v tomto prípade mierne postihnuté a samotná aorta je tvarovaná ako presýpacie hodiny. Tento vývoj sa vyskytuje u starších pacientov a často sa označuje ako degeneratívna aortálna stenóza.

Z infekčných ochorení, ktoré vedú prípadne k zvažovanej stenóze, je možné rozlíšiť kostné lézie vo forme deformácie osteitídy a infekčnej endokarditídy.

Mikroorganizmy, ktoré sa rozširujú cez telo, sú uložené v srdcových komorách a násobia tam kolónie. Neskôr sa vytvorí kryt spojivového tkaniva. Takže na chlopňoch chlopní dochádza k rastu. Z tohto dôvodu sú samotné dvere silné a môžu dokonca narásť.

Vývoj reumatickej stenózy aorty

Pod vplyvom systémových ochorení, ktoré porušujú imunitný systém, dochádza k vzniku takzvanej reumatickej aortálnej stenózy.

Najmä s reumatizmom alebo lupus erythematosus sa objaví nárast spojivového tkaniva na križovatke aorty a srdca. Lúmen cievy sa tým zužuje, je ťažké, aby krv prúdila z komory do nej. Následne dochádza k nánosu vápnika, čo vedie k ešte väčšiemu kontrakcii a strate pružnosti ventilu.

Bez ohľadu na príčiny, ktoré viedli k zvažovanej patológii, je výsledok vždy totožný: kvôli narušenému krvnému prúdeniu sa všetky orgány začínajú chýbať živinami. To spôsobuje vznik príznakov sprevádzajúcich stenózu aorty.

Formy aortálnej stenózy

Na klasifikáciu popísaného patologického stavu môže dôjsť z rôznych dôvodov.

Druhy ochorení podľa pôvodu už boli uvedené vyššie. Okrem nich je možné rozlíšiť formy ochorenia, ktoré sa určujú na základe umiestnenia zúženia aorty: z týchto dôvodov sa stenóza rozdeľuje na ventil (najčastejšie), ako aj ventil (najmenší), ventil (najchudobnejší).

Na druhej strane sa choroba môže klasifikovať podľa jej závažnosti. Na základe toho lekári rozlišujú tri stupne aortálnej stenózy, z ktorých každá je charakterizovaná jeho úrovňou vývinu anomálií chlopňového aparátu.

Súvislosť posudzovaného ochorenia s jedným alebo druhým stupňom závisí od závažnosti dvoch hlavných znakov, z ktorých jeden je tlakový rozdiel medzi aortou a srdcovou komorou, druhým je oblasť ventilového otvoru.

Súčasne existuje nasledovný vzťah: klinika je vyjadrená jasnejšie a terapia je ťažšia, tým väčšie je zúžené aorty.

Mierny (prvý) stupeň aortálnej stenózy

Aortálna stenóza 1. stupňa je v podstate najmenšia zo všetkých možných variantov priebehu daného patologického stavu a určite má najpriaznivejší výsledok.

Tento typ ochorenia možno diskutovať, keď tlakový gradient nepresahuje 10-35 mm Hg. Art. A oblasť otvoru, aortálny ventil je od 1,6 do 1,2 cm&# 178; (vzhľadom na to, že normálna hodnota je 2,5-3,5 cm&# 178;).

Jednoducho povedané, ide o miernu aortálnu stenózu, ktorá sa vyskytuje väčšinou bez prítomnosti akýchkoľvek klinických prejavov. S týmto stupňom nie je pacient označený ani malátnosťou.

To všetko vysvetľuje skutočnosť, že takéto prípady sú takmer vždy úplne zistené náhodou. Zistenie tohto ochorenia je možné len s dôkladnou auskultáciou srdca, ktorá umožňuje stanoviť prítomnosť špecifických zvukov.

V tejto situácii sa zvyčajne nevyžaduje žiadna špecifická liečba. Ak lekár predpisuje určité lieky, je to len z profylaktických dôvodov alebo pri liečení ochorenia, ktoré spôsobili stenózu.

Stredný (druhý) stupeň aortálnej stenózy

Aortálna stenóza 2 stupne na rozdiel od predchádzajúcej nemožno nazvať asymptomatickou. Veľkosť dier od 1,2 do 0,75 cm&rozdiel v tlaku je už 36-65 mm Hg. Art. Na podobnom pozadí sa určité znaky, ktoré upútajú pozornosť na seba a charakterizujú posudzovanú patológiu, sa nemusia rozvíjať.

V klinickej praxi sa tento stupeň ochorenia tiež bežne označuje ako mierna aortálna stenóza. Okrem toho, na základe prejavov ochorenia, lekári často nazývajú túto podmienku latentným srdcovým zlyhaním.

Medzi príznakmi, ktoré sa objavujú u pacienta trpiaceho týmto typom stenózy, sa môže zdať pocit únavy, ktorý sa niekedy deje na pozadí mierneho závraty. Často je navyše spojené s dyspnoe.

Ak má pacient takýto typ patológie, ako je stredne ťažká stenóza aorty, je možné diagnostikovať ochorenie pomocou elektrokardiografie alebo röntgenového vyšetrenia, počas ktorého sa môžu zaznamenať charakteristické bolestivé zmeny. Identifikované pomocou týchto štúdií môžu byť údaje pre chirurgickú liečbu.

Závažný (tretí) stupeň stenózy aortálnej chlopne

V tomto prípade, keď má pacient miesto na zúženie ventilového otvoru na hodnotu menšiu ako 0,74 cm&# 178; a súčasne rozdiel v tlaku pred ventilom a potom, čo dosiahne viac ako 65 mm Hg. Art. Zvyčajne sa hovorí o 3. stupni aortálnej stenózy.

Charakteristický znak uvažovaného patologického stavu bude pomerne jasný v porovnaní s predchádzajúcimi formami klinických symptómov. Existujúca dýchavičnosť sa zhoršuje a často vedie k stavu v bezvedomí alebo dokonca k krátkodobej strate vedomia. Pocit ochorenia sa zvyšuje. Získanie intenzity závratov.

Pri tomto stupni choroby sú symptómy aortálnej stenózy u pacientov doplnené výskytom angína pektoris. Ten sa vyvíja v dôsledku nedostatočného krvného naplnenia ciev, ktoré sa živia svalmi srdca.

Dôležitým bodom v tomto prípade je, že samotné srdcové tepny sú úplne prijateľné. Inými slovami, príčina rozvinutej angíny nie je pri ateroskleróze.

Priebeh choroby vo forme tretieho stupňa je veľmi vážna situácia, ktorá sa v medicínskom prostredí označuje ako ťažká stenóza aorty. Prevádzka sa môže dostať do situácie, keď spájanie ťažkých komplikácií vedie k smrti.

Závažná aortálna stenóza so srdcovým zlyhaním

Okrem vyššie uvedených stupňov závažnosti uvažovaného patologického stavu v klinickej medicíne existujú koncepcie o ďalších štádiách tejto choroby.

Najmä, ak z akéhokoľvek dôvodu v tretej etape indikovanej choroby neboli prijaté vhodné opatrenia na boj proti nej, choroba začína postupovať, a nie pomalým tempom. V dôsledku toho sa u pacienta vyvinie ťažké srdcové zlyhanie s aortálnou stenózou.

Symptomatológia patológie v tejto fáze je zvyčajne rovnaká ako u predchádzajúcej, ale so zvláštnosťou: ťažké dyspnoe, ktoré sa vyskytuje dokonca aj pri malej fyzickej námahe, v tomto prípade aj utokové útoky vyskytujúce sa s určitou periodicitou, väčšinou v noci.

Okrem toho patologické procesy v prístroji srdca vedú k vzniku porúch v normálnom fungovaní iných systémov a orgánov.

Pacient s diagnózou výraznej aortálnej stenózy sa sťažuje na ospalosť, znížený tlak a nepohodlie (až do bolesti) v hrudníku. Bolesť sa často vyskytuje aj v správnej predbežnej oblasti, ktorá je spôsobená poruchou pečeňového krvného obehu.

Lieky predpísané ošetrujúcim lekárom na takýto priebeh ochorenia, ktoré sú schopné výrazne zmierniť všeobecný stav. Ale chirurgická pomoc pacientom v tomto prípade je kontraindikovaná, hoci sa niekedy stále musí uchýliť.

Kritická stenóza aortálnej chlopne s edémovým syndrómom

V lekárskej praxi je tiež izolovaná kritická stenóza aorty. V skutočnosti ide o konečný stupeň ochorenia. Lieková terapia nemá žiadny účinok. S tým je možné dosiahnuť len malé zlepšenia v krátkom čase.

Medzi existujúcimi prejavmi pacienta sa objavuje edémový syndróm. Všeobecný stav je mimoriadne závažný. Chirurgická liečba je absolútne kontraindikovaná vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť úmrtia počas jej implementácie.

Všetky terapeutické opatrenia prijaté v predchádzajúcich etapách sú navrhnuté tak, aby zabránili vzniku kritickej stenózy aorty.

Symptómy stenózy aortálnej chlopne: klinický obraz

V počiatočnom štádiu je opísané ochorenie takmer vždy asymptomatické. Prvé menej závažné prejavy patológie sa vyskytujú v druhom stupni choroby.

Živý klinický obraz sa odohráva od okamihu, keď zúženie otvoru aortálnej chlopne nadobudne tretí stupeň závažnosti.

Objektívne príznaky stenózy aortálnej chlopne sú zistené lekárom počas vyšetrenia.

Zahŕňajú bledosť kože, ktorá je dôsledkom kŕčov kapilár, ktoré sú dôsledkom nedostatočného prietoku krvi k nim. Pulz je spravidla pomalý, riedky a má slabé plnenie.

Pocit hrude, môžete si všimnúť jeho chvenie. Vzniká kvôli turbulencii krvi, ktorá vzniká pri prechode zo srdca k aortke cez zúžený otvor.

Okrem toho sa stenóza aortálnej chlopne vyznačuje prejavom symptómov, ako je srdcový hluk a tichšia, ako u zdravých ľudí, zvuk uzavretia chrupu aortálnej chlopne. Keď je oblasť srdca poklepaná, zvyčajne nie je možné určiť jej nárast, aj keď v skutočnosti sa steny ľavej komory zahustia. V pľúcach sa počujú vlhké ryhy.

Diagnóza aortálnej stenózy

Diagnóza aortálnej stenózy sa môže robiť na základe symptómov ochorenia, ako aj údajov z inštrumentálneho vyšetrenia.

EKG je buď nezmenené, alebo vykazuje zvýšenie ľavého srdca, arytmiu a vedenie.

Zvýšenie veľkosti ľavej komory a átria je potvrdené na echokardiograme, čo tiež umožňuje určiť zhrubnutie chlopní a zúženie aortálneho otvoru.

Ako je známe, aortálna stenóza srdca je charakterizovaná rozdielom v tlaku pred a po aortálnej chlopni, ktorý je určený dopplerovským skenovaním. Na snímke hrudníka sú príznaky stagnácie v pľúcach, kalcifikácia aortového otvoru a expanzia tohto tela nad miestom stenózy.

Okrem toho sa na diagnostiku môže vykonať koronárna angiografia a katetrizácia srdca.

Liečba aortálnej stenózy u detí a dospelých

U pacientov s aortálnou stenózou je liečba rozdelená na lieky a operáciu. To platí pre deti aj pre dospelých.

Prvým je príjem liekov rôznych skupín s cieľom zmierniť stav. Najmä na urýchlenie vylučovania vody a na zníženie zaťaženia srdca môže lekár predpísať diuretiká. A na zmiernenie srdcovej bolesti - nitroglycerínu alebo iných vazodilatancií.

Na zlepšenie výkonnosti srdca sa predpisuje dopamín alebo dobutamín. S cieľom zabrániť infekčnej endokarditíde sa pacientovi podávajú antibiotiká.

Avšak v prípade stenózy aortálnej chlopne sa liečba najlepšie uskutočňuje chirurgickým zákrokom. To je najefektívnejší spôsob, ako riešiť túto chorobu. Takéto liečenie je však nevyhnutné až do výskytu zlyhania ľavej komory. V opačnom prípade sa riziko operatívnych komplikácií znásobí.

Na základe podobných úvah lekári pracujú na stenóze aortálnej chlopne u detí, dokonca aj v prvých mesiacoch života, ak majú zúženie 3. stupňa. Pri zanedbateľnej stenóze sa chirurgická starostlivosť oneskorí až do veku 18 rokov s povinnou každoročnou návštevou kardiológa, aby sa včas zistilo zhoršenie stavu a zabránilo sa progresii patológie a / alebo pridania komplikácií.

Podstata operácií na odstránenie stenózy sa redukuje na protetiku alebo na plastovú časť aortálnej chlopne s disekciou jej spájaných častí.

Chirurgická liečba aortálnej mitrálnej stenózy

Liečba aortálnej mitrálnej stenózy sa zásadne nelíši od izolovanej aorty. To znamená, že prevládajúca metóda je tiež chirurgická. V tomto prípade sa vykonáva mitrálno-aortálna comissurotomia, ale disekcia iba jedného z ventilov nie je účinná, pretože pri zachovaní zaťaženia na ľavej komore.

Špecifický typ zásahu určuje lekár a individuálne na základe veku a zdravotného stavu pacienta.

Prognózna diagnóza "aortálnej stenózy"

Stenózou aortálnej chlopne je prognóza dostatočne závažná na to, aby túto chorobu nebrala. Pri kombinácii s ochorením s inými srdcovými defektmi je prognóza nepriaznivejšia ako pri izolovanom priebehu ochorenia (príkladom takejto kombinácie je mitrálna aortálna stenóza).

Treba pochopiť, že od začiatku rozvinutého klinického obrazu tohto patologického stavu je priemerná dĺžka života bez terapeutických opatrení 5 rokov. Preto je lepšie neodkladať návštevu lekára.

U pacientov s aortálnou stenózou je prognóza po úspešnej operácii výrazne zlepšená. V takomto prípade sa priemerná dĺžka života zvyšuje o desiatky rokov a existuje príležitosť viesť normálny každodenný a pracovný život.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Rozumiete, prečo môžu byť bazofily zvýšené u dospelých?

Ochranné bunky, inteligenčné bunky - všetci hovoria o bazofiloch. Môžu sa nachádzať v bunkách a tkanivách ľudského tela. Tieto bunky patria do skupiny leukocytov, tvoria sa v kostnej dreni, potom vstupujú do krvného obehu, kde cirkulujú niekoľko hodín, prípadne sa usadia v tkanivách tela.

Tekutina v pľúcach po operácii pľúc a srdca

Pľúcny edém je patologický stav, ktorý je určený uvoľnením tekutiny z krvných ciev cez pľúcne tkanivo do alveol. V dôsledku toho sa pacient uduje a hypoxia orgánov.

VASKULÁRNA CHIRURGIA (PHLEBOLÓGIA)

⌚ Režim prevádzky:

Cievna chirurgia sa zaoberá štúdiom štruktúry a fungovania, ako aj liečbou cievnych ochorení. Flebológia, ako užšia vetva, je založená iba na patológii žíl.

Klasifikácia hypertenzie podľa stupňov a stupňov

Hypertenzia je jednou z najbežnejších patológií kardiovaskulárneho systému a je rozšírená po celom svete, najmä v civilizovaných krajinách. Ona je najviac náchylná k aktívnym ľuďom, ktorých životy sú nasýtené činnosťami a emóciami.

Aké sú dôsledky a príčiny krvácania z mozgu?

Jeden deň (najčastejšie počas dňa) človek zažíva náhle a prudké zhoršenie zdravia: silné bolesti hlavy, závraty, necitlivosť končatín, tvár. Okolie označuje porušenie alebo stratu vedomia u pacienta.

Aké sú príčiny varikokély?

Varikokéla je pomerne časté urologické ochorenie a vyskytuje sa u približne 17% mužov.Choroba nemá vekový rozmedzí, najčastejšie sa však diagnostikuje u mužov v reprodukčnom veku a u adolescentov.