Vedenie nervového vzrušenia je jednou z jedinečných funkcií srdca. Poskytuje konzistentný prenos impulzu z hlavného uzla do predsiene a komôr. Aby sa to dosiahlo, vo vnútri medzikomorovej septa sú špeciálne bunky spojené do vetvy. Pod menom objaviteľa sa nazývajú zväzky alebo nohy jeho.

Koncovky v dolnej časti oboch komôr a vrchol srdca tvoria tenké oko Purkinjeho vlákna.

Samotná intraventrikulárna blokáda nepoškodí prácu srdca. Ale vážne komplikujú základnú chorobu, ovplyvňujú iné funkcie a prognózu myokardu.

Porušenia intraventrikulárneho vedenia nemajú typické klinické príznaky, sú zistené počas kontrolnej EKG štúdie.

Ako časté sú intraventrikulárne blokády?

Zhoršené vedenie vnútri komôr môže byť zistené u detí i dospelých. Z patológií identifikovaných elektrokardiografiou je podiel intraventrikulárnej blokády až 2,4%. Zvyšuje sa frekvencia detekcie u starších pacientov.

Podľa prevalencie medzi populáciou:

 • v prvom rade je blok na ľavej nohe (prednej hornej vetve);
 • na druhom - pravú nohu.

Zlomená vodivosť v zadnom nosníku je zriedkavá.

Typy komorovej blokády

Podľa klasifikácie V. L. Doshchitsina sú všetky poruchy intraventrikulárneho vedenia rozdelené na:

 • mono-, bi- a trifaskulárne v závislosti od poškodenia jedného alebo dvoch alebo troch lúčov;
 • ohnisko: lokálne poškodenie nie je potvrdené vo všetkých vedeniach EKG;
 • arborizácia: lokalizovaná v konečnej časti vlákien Purkinje;
 • prechodné: zmeny sa menia so správnou vodivosťou;
 • odolné;
 • úplné a neúplné;
 • striedanie: deteguje sa jeden alebo druhý typ blokády.

V závislosti od miesta prerušenia impulzu sa rozlišujú blokády:

 • monofaskikulárny (jedným tlačidlom): blok ľavej prednej alebo zadnej časti, iba pravá noha jeho;
 • bifaskikulárny (dvojsvetný): k dispozícii v dvoch verziách ako jednostranná (ľavá noha) alebo dvojstranná (pravá ľavá predná vetva, pravá ľavá zadná časť).
 • trifascikulárne (trojnásobné).

Druhý blokáda sa odráža v dekódovaní elektrokardiogramu. Vedenie impulzu z supraventrikulárnych srdcových uzlín je spomalené alebo úplne prerušené. To narúša sekvenciu excitácie komôr, ovplyvňuje biochemické procesy v myokarde, užitočnosť srdcového výstupu.

Čo sa stane, keď je blokáda v pravom rade jeho zväzku

Mechanizmus rušenia vedenia: v prípade kompletného bloku pravej vetvy lúča, pravá komora a priľahlá polovica medzikomorovej septa dostávajú excitáciu iným spôsobom. Vlna bunkovej depolarizácie prechádza z ľavej strany medzikomorovej septa z inej komory. Najskôr sa rozrušia a vlákna pomaly prenášajú impulzy do pravej komory.

Neúplná blokáda sa líši správnym spôsobom prenosu, ale pomalou rýchlosťou impulzu.

Príčiny kompletného bloku sú hlavne choroby sprevádzané preťažením pravej komory:

 • chronické pľúcne ochorenie s tvorbou "pľúcneho srdca";
 • vrodené malformácie, poruchy chlopne u detí;
 • získaných defektov je dôležitá mitrálna stenóza, ktorá vytvára zvýšený tlak v malom kruhu krvného obehu;
 • chronické ischemické ochorenie spojené s arteriálnou hypertenziou;
 • infarktu myokardu v oblasti zadnej a bránovej a apikálnej oblasti sa detekcia patológie považuje za indikátor vysokej prevalencie nekrózy a ischémie.

So zdravým srdcom je tento typ blokády zriedkavý.

Je potrebné doplniť dôvody neúplnej blokády:

 • myokarditída (reumatické ochorenie srdca, dôsledky infekčných vírusových ochorení u dieťaťa);
 • difúzna a fokálna kardiálna skleróza;
 • zhrubnutie ľavej komory s hypertenziou;
 • intoxikácia drog (deriváty digitalisu, chinidín, β-adrenoblokátory).
 • nešpecifické poruchy elektrolytov.

V týchto prípadoch oneskorené vedenie naznačuje ventrikulárnu hypertrofiu. Možné ako variantná norma u športovcov.

Porušenie blokády ľavej prednej vetvy

Mechanizmus rušenia vedenia: nevyhnutne existujú prekážky na vedenie excitácie pozdĺž prednej a bočnej steny ľavej komory. Po prvé, impulz prechádza ľavou zadnou vetvou, aktivuje medzikomorovú priehradku a spodnú časť zadnej steny. Potom, pozdĺž Purkyňových vlákien, prechádza excitujúca vlna smerujúca zdola nahor do anterolaterálnej časti ľavej komory.

Príčiny - patológia ľavých srdcových komôr:

 • infarkt myokardu prednej alebo bočnej steny;
 • fokálna kardiálna skleróza;
 • hypertenzia;
 • nie fúzie internárodnej septa;
 • aortálne malformácie;
 • nedostatočnosť mitrálnych chlopní;
 • myokarditída;
 • hypertrofická kardiomyopatia;
 • myokardiálna dystrofia s metabolickými zmenami.

Ako je blokáda v ľavej zadnej vetve

Mechanizmus rušenia vedenia: impulzné podávanie je inhibované v zadnej časti ľavej komory. Budenie prechádza pozdĺž ľavého predného zväzku k myokardiu anterolaterálnej oblasti, cez Purkinje vlákna prechádzajú do zadnej a spodnej časti. Myokard sa aktivuje na prednej stene zhora nadol.

Tento typ bloku je zriedka izolovaný, je to bežnejšie s blokádou pravého zväzku Jeho.

Príčiny - ohniskové zmeny v ľavej komore od zadnej steny s:

 • zadnefragmatický infarkt myokardu;
 • cardiosclerosis;
 • myokarditída;
 • kardiomyopatia;
 • idiopatická kalcifikácia vodivého systému.

Dvojplášťový blok ľavej nohy

Mechanizmus rušenia vedenia: blok spoločného stonky ľavého ramena by mal byť umiestnený pred rozvetvením na predné a zadné ramená alebo súčasne blokovať tok impulzov pozdĺž oboch ramien. Pravá komora sa zvyčajne rozrušuje, potom sa vlna prenáša cez kontraktilné bunky do ľavej komory sprava doľava. V prípade neúplného bloku, časť impulzov, aj keď pomaly, "ustúpi" po ľavej nohe.

Dôvody na výskyt tohto typu poruchy vedenia by sa mali hľadať pri veľmi rozsiahlom poškodení ľavej komory s:

 • akútny transmurálny infarkt myokardu;
 • difúzna kardiálna skleróza;
 • aortálne malformácie a koarkácie;
 • malígny priebeh arteriálnej hypertenzie.

Obsahuje blokádu pravého ramena s ľavou prednou vetvou

Mechanizmus rušenia vedenia: prekážka sa nachádza súčasne v pravej nohe a ľavom prednom nosníku (vetvách). Najprv cez neporušenú ľavú zadnú vetvu sa zadná stena a spodná časť ľavej komory excitujú pozdĺž anastomóznych ciest - prednej a bočnej. S veľkým oneskorením sa obchádzka cez impulzy dostane do pravej komory. Toto je najbežnejší variant intraventrikulárnych porúch rozširovania vzrušenia.

 • chronické ischemické ochorenie;
 • akútny rozšírený infarkt myokardu s interventrikulárnym záchvatom záchvatov;
 • srdcové chyby;
 • difúzne sklerotické, zápalové a degeneratívne lézie komôr pri Lenegreovej chorobe (degenerácia, kalcifikácia a skleróza vodivého systému vo vnútri komôr), Leviho choroba (fibrózny rast v medzikomorovej septe).

Obsahuje blokovanie pravého ramena s ľavou zadnou vetvou

Mechanizmus poruchy vedenia: cez ľavú neporušenú prednú vetvu sa excitácia dostáva do prednej a bočnej steny ľavej komory, potom do prednej a dolnej časti anastomózy. Napokon impulzy dosahujú pravú komoru.

Príčiny sa neodlišujú od bežných a hlbokých lézií ľavej komorovej steny opísaných vyššie. Znaky EKG spájajú zmeny v hrudných vedeniach, keď je pravá noha zablokovaná pravou rukou odchýlkou ​​elektrickej osi.

Blokáda s tromi lúčmi

Mechanizmus rušenia vedenia: s neúplnou formou, elektrický impulz vychádza z predsiene do komôr pozdĺž jednej z vetiev (menej postihnutých). Zároveň sa objavujú známky atrioventrikulárneho bloku. Kompletná blokáda sa vyznačuje tretím stupňom atrioventrikulárnej obštrukcie a zmeneným zdrojom komorového rytmu.

Príčiny - závažné organické lézie myokardu, ktoré sú už uvedené vyššie.

Ako sa líši vodivosť na EKG?

Znaky poškodenej vodivosti závisia od typu blokády. Odlišujú sa v:

 • smer elektrickej osi srdca;
 • forma komorových komplexov;
 • umiestniť do prsných a štandardných elektród;
 • šírka a rozstup zubov.

Blokáda s dvoma lúčmi sa považuje za predchodcu vývoja poškodenia troch lúčov. V prípade variantu troch lúčov závisí tvar komorových komplexov od umiestnenia zdroja poškodenia s čiastočným zachovaním vodivosti v jednej z vetiev, podobá sa variantom dvojzložkových blokád. Vzor EKG sa prekrýva s atrioventrikulárnymi poruchami rôznej závažnosti.

Pri posudzovaní charakteristík blokád je pre lekára dôležité, aby sa pozrel na predchádzajúce EKG, aby si bol istý trvaním zmien.

liečba

Stabilná dlhodobá intraventrikulárna blokáda nevyžaduje špecifickú liečbu. Primárna detekcia intraventrikulárnych zmien, najmä u starších pacientov, si vyžaduje hospitalizáciu a úplné vyšetrenie na určenie príčin.

Ischémia zahŕňa použitie koronarolytik a starostlivé používanie slabých β-blokátorov.

Keď sa zistí zápalová povaha zmien, podáva sa antibakteriálna liečba a hormonálne lieky.

V prípade kombinácie s chronickým srdcovým zlyhaním sa používajú malé dávky digitalisu, diuretiká.

Je dôležité včas rozhodnúť o vhodnosti inštalácie kardiostimulátora. Platí to najmä pre prípady blokovania dvoch a troch lúčov.

Ako určiť prognózu zhoršenej vodivosti?

Pretože patológia vedenia nie je izolovaná, ale je dôsledkom iných ochorení, predikcia je možná iba pri zohľadnení klinického priebehu, účinnosti liečby základnej choroby.

Blokáda ľavého zväzku jeho zväzku zvyšuje riziko úmrtia päťkrát. Pravý pätný blok sa nepovažuje za rizikový faktor srdcových ochorení.

Poruchy s dvomi zväzkami predchádza prechod na úplnú predsieňovú komorovú blokádu každoročne u 5% pacientov. Buďte opatrní pri zvyšovaní vodivosti pri prerušovaných zmenách typu.

Ak sa blokáda vyskytla v akútnom štádiu infarktu myokardu, miera úmrtnosti sa zvyšuje na 50%. Toto naznačuje spoločné zameranie nekrózy.

Intraventrikulárne vedenie sa nemôže posudzovať izolovane od všetkých patologických ochorení srdca. Typ blokády je dôležitý pri diagnostikovaní, predpisovaní a výbere spôsobu liečby.

Rušenie (a spomalenie) intraventrikulárneho vedenia

Z tohto článku sa dozviete o porušení intraventrikulárneho vedenia srdca: čo to je, aké symptómy sa prejavujú takýmto stavom, aké metódy liečby sa používajú.

Porušenia impulzov v oblasti komôr môžu existovať dlhší čas a môžu byť náhodným nálezom na elektrokardiograme alebo sa náhle vyskytnú v dôsledku srdcových ochorení. Keď dôjde k tomuto porušovaniu, dôjde k zablokovaniu prechodu impulzov cez niektoré časti jeho zväzku - vodivý systém srdcových komôr.

Lúč je rozdelený na ľavú a pravú nohu. Ľavá vetva vedie k prednému a zadnému ramenu. Blokády sú:

 • jednokrídlové (jednokrídlové), ak je jedna vetva zablokovaná;
 • bifaskicular - ukončenie dvoch pobočiek;
 • Trifascicular - impulz neprechádza pozdĺž troch vetiev Jeho systému.

Vedenie patológie je úplné alebo neúplné (keď je holding pomalý, ale nie úplne vylúčený).

U detí môžu identifikované problémy s intraventrikulárnym vedením indikovať kongenitálnu malformáciu alebo dedičnú patológiu. Čiastočná blokáda pravého ramena, nájdená u dieťaťa, je často variantou normy. Neexistujú žiadne iné špecifické rozdiely medzi touto patológiou u detí.

Niektoré typy blokády (napríklad čiastočná blokáda pravého ramena Jeho) sú neškodné a nevyžadujú liečbu. V iných prípadoch, napríklad pri trifasticikulárnej blokáde na pozadí ochorenia srdca - blokáda môže spôsobiť veľmi vážne stavy, dokonca smrť.

Niekedy sa úplne vylučuje patológia, niekedy je to nemožné.

Liečba patológie zahŕňala kardiológ. Diagnóza sa uskutočňuje na základe elektrokardiografických a elektrofyziologických štúdií. V takýchto situáciách, keď dochádza k poruchám vedenia v dôsledku infarktu myokardu alebo iných havarijných stavov, môže byť potrebné vykonať intenzívnu liečbu v jednotke intenzívnej starostlivosti.

Príčiny poruchy intraventrikulárneho vedenia

Vodivý systém začína sinoatriálnym uzlom, ktorý je zdrojom sínusového rytmu. Z neho impulzy cez špecializované bunky vstupujú do atrioventrikulárneho uzla nachádzajúceho sa v zóne spojenia predsiene s komorami. Ďalej sa prechod impulzov uskutočňuje v systéme His.

Znaky čiastočnej blokády impulzov v oblasti pravého ramena sa niekedy nachádzajú na pozadí úplného zdravia a sú považované za vrodené znaky.

Ale často náhly problém vedenia impulzov je dôsledkom srdcových ochorení. Možné príčiny patológie intraventrikulárneho vedenia:

 • infarktu myokardu,
 • záchvaty ischémie
 • aterosklerotická kardiálna skleróza,
 • srdcové zlyhanie
 • myokardiálna dystrofia,
 • myokarditída,
 • srdcové chyby,
 • kardiomyopatia,
 • arteriálna hypertenzia
 • hypertrofia srdca.

Nerovnováha elektrolytov, intoxikácia drog, tyreotoxikóza, chronická obštrukčná pľúcna patológia, pľúcna embólia niekedy vedú k poruchám vedenia.

Charakteristické príznaky

Patológia vedenia impulzov v jeho systéme, s výnimkou blokády troch zväzkov, nevykazuje špecifické príznaky. To však neznamená, že pacienti s poruchou intraventrikulárneho vedenia sa cítia dobre a nemajú žiadne zdravotné problémy.

Choroby vedúce k porušeniu vodivosti môžu mať mnoho príznakov. Infarkt myokardu je jedným z hlavných dôvodov, ktoré vedú k náhlemu rozvoju zastavenia impulzov v jednej alebo viacerých veciach jeho zväzku. Takáto blokáda môže naznačovať ischémiu myokardu - nedostatočný prísun krvi do srdcového svalu. Kvôli ťažkej deformite komorových komplexov je diagnostika infarktu elektrokardiogramom veľmi zložitá.

Pri úplnej blokácii troch lúčov sa pozoruje zriedkavý ventrikulárny rytmus: od 20 do 40 úderov za minútu, ktoré nedokážu zabezpečiť dostatočnú úroveň krvného zásobovania. Stupeň blokády je nastavený na základe závažnosti oneskorenia pri vykonávaní impulzov:

 1. Prvý stupeň znamená spomalenie prechodu impulzov.
 2. V druhom stupni je časť impulzov zablokovaná, ale zvyšok prechádza patologicky zmenenou časťou vodivého systému.
 3. Tretí stupeň znamená nemožnosť vedenia impulzov do komôr.

S trojzdrojovou blokádou Jeho systému nie je možné prirodzený prechod impulzov do komôr. To vedie k nasledujúcim príznakom:

 • zníženie srdcovej frekvencie;
 • neznášanlivosť fyzickej námahy, dokonca aj maloletých, v ktorej je dýchavičnosť, slabosť, bolesť v srdci;
 • mdloby, prerušované zmätok.

Na pozadí ťažkého srdcového ochorenia môže náhly vývoj trifazikulárnej blokády spôsobiť vážne komplikácie spojené so spomalením tempa alebo dlhou prestávkou, keď dočasne chýbajú ventrikulárne kontrakcie (prechodná asystóla). Medzi tieto komplikácie patria:

 • Útoky Morgagni-Adams-Stokes, u ktorých pacient ustupuje kvôli poklesu srdcového výdaja a následkom cerebrálnej ischémie, stráca pacient vedomie. Po 1 - 2 minútach sa človek zmocní, po útoku sa často objavuje začervenanie kože. Opakované útoky môžu spôsobiť zhoršenie pamäte a inteligencie.
 • Kardiogénny šok.
 • Náhla srdcová smrť v dôsledku asystoly (zastavenie činnosti srdca).
 • Zhoršenie koronárnej choroby srdca, zhoršenie kongestívneho zlyhania srdca, renálna patológia.

Liečba intraventrikulárnej blokády

Čiastočná blokáda pravého ramena, náhodne zistená elektrokardiografiou, zvyčajne nie je patológia a nevyžaduje liečbu. Ak sa náhle objaví narušenie intraventrikulárneho vedenia srdca, je potrebné zistiť príčinu ochorenia a predpísať adekvátnu liečbu. Liečba sa uskutočňuje pôsobením na príčiny porúch vedenia: ak je porucha vedenia spôsobená myokarditídou, poruchou aorty, pľúcnou embolizáciou, liečba týchto patológií je organizovaná.

Často sa vyvíja prechodná blokáda v dôsledku ischémie myokardu. V tomto prípade uskutočnite terapeutické aktivity zamerané na zlepšenie zásobovania krvou myokardu, liečbu aterosklerózy. Liečba základnej patológie môže viesť k vylúčeniu problému impulzov.

V prípade infarktu myokardu sa vykonáva intenzívna liečba s cieľom obmedziť oblasť nekrózy, znížiť ischemickú zónu a bojovať proti komplikáciám patológie vrátane život ohrozujúcich. Nebezpečenstvo je úplná trojzložková blokáda, v dôsledku ktorej sa môže vyvinúť asystol (zastavenie kontrakcií srdca a elektrická aktivita). Liečba sa vykonáva pomocou externej a intracardiálnej stimulácie.

Dočasný kardiostimulátor je nainštalovaný počas akútneho rozvoja blokády v dvoch nohách jeho systému naraz. Pri inštalácii trvalého kardiostimulátora, ktorý porušuje intraventrikulárne vedenie, existujú určité indikácie:

 1. Blokáda dvoch končatín jeho zväzku, ktorá sa prejavuje vzácnou srdcovou frekvenciou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, záchvatmi angíny.
 2. Kombinácia vedenia patológie v ľavej alebo pravej nohe zväzku jeho a atrioventrikulárneho bloku.
 3. Ukončenie prechodu impulzov pozdĺž pravého ramena a zadnej vetvy Jeho systému.
 4. Trvalé narušenie vodivosti oboch končatín, ktoré pokračuje 3 týždne po infarkte.
 5. Útoky Morgagni-Adams-Stokes.

Prognóza v patológii intraventrikulárneho vedenia

Trvalá blokáda pravého ramena jediného zväzku a jednotlivé vetvy ľavého ramena u osôb bez srdcovej patológie neovplyvňujú zdravie a dlhú životnosť.

Prognóza novovznikajúcich porúch vedenia spôsobených organickou léziou srdca závisí od závažnosti základnej choroby.

Existujú rôzne názory o stupni vplyvu blokády ľavej nohy na mieru úmrtnosti. Niektorí vedci nepovažujú rizikové faktory blokujúce jedno- a dvojitú blokádu, ktoré znižujú prežitie pacientov. Podľa iných údajov môže trvalá alebo opakovaná forma patológie zvýšiť pravdepodobnosť úmrtia na srdcové komplikácie päťkrát.

Vývoj blokády ľavej nohy v akútnom období infarktu myokardu výrazne zhoršuje prognózu: miera úmrtnosti sa zvyšuje a je 40-50%.

Najnepriaznivejšia prognóza má trifaskikulárnu blokádu v dôsledku vysokého rizika asystólie.

Porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca

Srdce je najuniverzálnejším orgánom celého ľudského tela. Na rozdiel od človeka sám, nikdy nespí. Nie je prekvapujúce, že rôzne ochorenia tohto orgánu môžu prispieť k zmenám v celom tele.

Jedným z najčastejších ochorení srdca je porušenie intraventrikulárneho vedenia. Toto porušenie sa navyše vyskytuje u dospelých aj u detí.

Čo je to porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca?

Porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca je spôsobené oneskorením impulzu alebo jeho neprítomnosťou v jednom alebo inom oddelení orgánu. Iným spôsobom sa tento jav nazýva blokáda.

Ako je dobre známe, porušenie vedenia impulzu môže byť čiastočné alebo úplné. Ak je v prvom prípade blokáda najčastejšie asymptomatická, potom druhá je významnou hrozbou pre človeka.

Druhy porúch srdcového vedenia

Čtyřkomorové srdce človeka má niekoľko sekcií, ktorými prúdi impulzy. Z tohto dôvodu môže dôjsť k blokáde iba v jednom oddelení. Miestne porušenia intraventrikulárneho vedenia srdca sa vyznačujú uzlami a dráhami impulzov.

Preto sú rozlišované nasledujúce typy blokád:

 • Sinoatrálna blokáda. Stáva sa to spravidla v sinoatriálnom uzle pravého predsiene. Impulz nie je vykonávaný ani z dôvodu nedostatočnej sily, alebo preto, že predsiene ho nevníma.
  Existujú 3 stupne SA blokády:

 • Prvý sa vyznačuje oneskorením impulzov.
 • V druhom stupni sa pozoruje periodicita vedenia impulzov.
 • Tretia je charakterizovaná slabosťou alebo nedostatkom.
 • Intra síňová blokáda. Prebieha na cestách impulzu od sinoatriálneho uzla k ľavej predsieni alebo k atrioventrikulárnemu uzlu. Je to spôsobené oneskorením impulzov.
 • AV blokáda.
  Rovnako ako v prvom prípade existujú tri stupne:

  • Keď sa pulzy prvého stupňa vykonávajú pomaly.
  • Na druhom mieste nie všetky impulzy zo sinoatrálneho uzla prechádzajú. Rovnako ako v prvom prípade dochádza k pravidelnému vedeniu.
  • V treťom stupni predsieňové impulzy nedosahujú komory. Zároveň prsia a komory začínajú existovať nezávisle od seba.
 • Blokáda nohy Jeho a vetvy (ľavý pravý a predný zväzok). Patogenéza je spôsobená pomalým vedením impulzu alebo jeho neprítomnosťou. Ak blokáda ovplyvňuje, napríklad, pravú nohu a zadná vetva blok ľavá vetva, prvá až predného vetva impulzov sa šíri z ľavej komory, a potom sa presunie doprava.
  Inými slovami, prítomnosť tejto choroby je spôsobená porušením priechodnosti impulzu jednej z komôr. Stojí za zmienku, že tento typ blokády prispieva k rozvoju blokády AV. Pulzné blokády vo vláknach Purkinje sa nazývajú nešpecifické poruchy intraventrikulárneho vedenia.
 • Symptómy ochorenia

  Neexistujú žiadne definitívne príznaky poruchy intraventrikulárneho vedenia. Navyše klinický obraz môže úplne chýbať. Manifestácie môžu byť úplne neškodné, ako aj prechodné a pre pacientov ťažko tolerované. Faktom je, že klinické príznaky závisia od miesta poruchy.

  Každý typ blokády sa teda vyznačuje individuálnymi príznakmi. Ako už bolo spomenuté, spomalenie alebo absencia impulzov. V prvom prípade sa porušenie môže určiť až po diagnostikovaní srdca.

  Najčastejšie príznaky by mali byť zvýraznené:

  • Dýchavičnosť;
  • Závraty v dôsledku zhoršeného krvného obehu v mozgu;
  • Nepríjemné pocity alebo bolesť v hrudníku spôsobené prerušením srdca;
  • Opuch nôh, až po modrú kožu;
  • Náhla slabosť, až do straty vedomia;
  • Studený pot;
  • Neprimerálne nízke (príznaky bradykardie, keď pulz klesne na 40-50 úderov za minútu)
  • Pocit vzduchu.

  Najmä SA blokáda je charakterizovaná bolesťou na hrudníku, nedostatkom vzduchu a nízkym pulzom. Intrakágická impulzná retardácia má takmer žiadne príznaky, s výnimkou toho, že pacienti môžu príležitostne mať dýchavičnosť alebo opuch nôh. AV blokáda je závažná bradykardia až do straty vedomia.

  Intraventrikulárne bloku, do ktorého je blokovacia impulz ventriculonector vyznačujúci náhlu slabosť, nízky pulz a pocit nevoľnosti.

  Kedy a akému lekárovi by som mal kontaktovať?

  • Lekárske vyšetrenie vrátane elektrokardiogramu sa má vykonať aspoň raz za 1-2 roky. Ak sa objavia nejaké nezrovnalosti, mali by ste sa poradiť s praktickým lekárom alebo kardiológa. Navyše v mnohých mestách existujú kardiologické centrá, ktoré liečia ľudí s ochorením srdca.
  • Pokiaľ ide o nízky impulz, v niektorých prípadoch to môže byť norma. Ak pacient trpí závraty, slabosťou alebo nevoľnosťou, mali by ste sa rozhodne poradiť so svojím lekárom. V každom prípade nemožno ignorovať príznaky ako náhla slabosť a mdloba!

  PRESKÚMANIE NAŠA ČÍTATEĽA!

  Nedávno som čítal článok o čarovnom čaji na liečbu srdcových ochorení. S týmto čajom môžete FOREVER vyliečiť arytmiu, srdcové zlyhanie, aterosklerózu, koronárnu chorobu srdca, infarkt myokardu a mnoho ďalších srdcových ochorení a krvné cievy doma. Nebola som zvyknutá dôverovať žiadnym informáciám, ale rozhodla som sa skontrolovať a objednať si tašku.
  Zmeny som si všimol o týždeň neskôr: neustále bolesti a brnenie v mojom srdci, ktoré ma predtým trápili, ustúpili a po 2 týždňoch úplne zmizli. Skúste to a vy, a ak niekto má záujem, potom odkaz na článok nižšie. Čítajte viac »

  Diagnóza ochorenia

  Pri detekcii blokády srdcových impulzov, ktoré sa môže prejaviť na kardiograme srdca, lekár predpíše ďalšie vyšetrenia.

  U niektorých mladých a zdravých ľudí môže EKG zistiť syndróm predčasnej komorovej repolarizácie. Je to spôsobené skorým budením vlny v oblasti myokardu. Avšak lekári sa domnievajú, že syndróm RJ nie je odchýlkou ​​od normy. Stojí za zmienku, že tento syndróm sa najčastejšie vyskytuje u športovcov.

  Za prítomnosti patológie je jednou z hlavných úloh lekára identifikácia príčin:

  1. Povinnou štúdiou pre pacienta bude montáž EKG podľa Holterovej metódy. Toto je detekcia vodivých impulzov počas dňa.
  2. Bude tiež potrebné urobiť ultrazvuk srdca. Táto štúdia ukáže anatomické štruktúry orgánu a možné choroby.
  3. Ďalší lekár môže predpisovať veloergometriu - spôsob, ako identifikovať vodivosť impulzov počas cvičenia. Stojí za zmienku, že narušené zaťaženie prispieva k spomaleniu vodivosti a v prípade existujúceho syndrómu predčasnej repolarizácie komôr umožňuje získať presnejší kardiogram.

  dôvody

  Okrem čiastočného alebo úplného porušenia intraventrikulárneho vedenia je potrebné rozlišovať medzi trvalými a dočasnými znakmi. Prechodné blokovanie impulzu sa môže vyskytnúť po predávkovaní určitými liekmi.

  Ohnisková intraventrikulárna priechodnosť srdca môže byť spôsobená nasledujúcimi dôvodmi:

  • Hypertrofia srdca. Rozšírené telo potrebuje silnejšie impulzy, ktoré pomáha spomaľovať ich. Najčastejšie u športovcov, ale to môže prispieť k ďalším faktorom.
  • Myokarditída. Pri tejto chorobe je zhoršený prietok krvi v myokarde. Ako je známe, táto choroba je zápalová.
  • Pľúcne srdce. Na základe názvu je jasné, že v tomto prípade srdce preberá funkciu pľúc. Zvýšené zaťaženie svalového orgánu sa vyskytuje v dôsledku ochorení pľúc alebo priedušiek.
  • Koronárna choroba srdca. Je charakterizovaná nedostatočným zásobovaním svalového orgánu kyslíkom.
  • Ateroskleróza ciev. Tento klinický jav prispieva k vzniku ischemickej choroby srdca alebo infarktu myokardu, ktorý tiež ovplyvňuje rytmus srdca.
  • Nadbytočné hormóny štítnej žľazy. Ako viete, hormóny ako tyroxín a trijódtyronín ovplyvňujú všetky systémy tela, vrátane kardiovaskulárneho systému. Zmeny v hladine týchto hormónov sa priamo odrážajú v srdci.
  • Ochorenie srdca. Ochorenie srdcovej chlopne sa vyznačuje narušeným prietokom krvi v svalovom orgáne.
  • Neurocirkulačná dystónia. Toto ochorenie je známe ako excitabilita kardiovaskulárneho systému. Stojí za zmienku, že NDC sa vyvíja na pozadí stresu. Tu sa dozvieme viac o tom, čo je neurocirkulačná dystonia.
  • Hypertenzia. Zvýšený krvný tlak a zúženie lumen krvných ciev vytvára zvýšené zaťaženie srdca.
  • Predávkovanie srdcových liekov, najmä glykozidov.

  liečba

  Spravidla by liečba mala na prvom mieste eliminovať príčiny ochorenia. Takže ak je blokáda spôsobená nadbytkom hormónov štítnej žľazy, pacient bude musieť liečiť endokrinológ. Na udržanie normálnej srdcovej aktivity lekár predpisuje rôzne vitamíny a antianginózne lieky.

  Pri ťažkej bradykardii, ktorá je charakteristická pre úplné zablokovanie impulzov, je teraz možné umiestiť umelý kardiostimulátor. V tomto prípade by mal byť pacient monitorovaný miestnym lekárom alebo v centre kardiológie.

  Aké je nebezpečenstvo ochorenia?

  Bez ohľadu na to, ako to môže znieť, ale zanedbaná forma intraventrikulárneho vedenia srdca môže viesť k telesnej hypoxii alebo dokonca k smrti.

  Treba pripomenúť, že nedostatočné zásobovanie tkanív tela kyslíkom môže viesť k nevratnej bunkovej smrti. V každom prípade nedostatok liečby a odstránenie príčin prispieva k rozvoju komplikácií.

  Možné komplikácie

  Väčšina chorôb svalového orgánu prispieva k zmene jeho štruktúry.

  A to spravidla často vedie k negatívnym dôsledkom:

  1. Bradykardia je jednou z najzrejmejších a najbežnejších komplikácií. Pri tejto diagnóze bude liečba trochu ťažká. Faktom je, že terapia často zahŕňa užívanie takých liekov ako beta-blokátory, ktoré sú veľmi nebezpečné pre bradykardiu.
  2. Často u pacientov s fibriláciou predsiení. Avšak táto choroba môže byť asymptomatická. Lieky, ktoré zvyčajne zmierňujú krv, sú zvyčajne zahrnuté do liečby.
  3. Pri pokročilých formách začína vývoj srdcového zlyhania. Ide o veľmi nebezpečnú komplikáciu, ktorá sa prejavuje ako veľmi nepríjemné príznaky. Zvyčajne je zlyhanie srdca prakticky nemožné liečiť.
  4. V dôsledku hypoxie sa objavujú ochorenia iných orgánov a systémov av niektorých prípadoch aj demencia.

  výhľad

  Pri pomalom vedení srdcových impulzov je prognóza obvykle priaznivá. V tomto prípade je potrebná len terapeutická liečba.

  Nástup kompletnej blokády má nepriaznivú prognózu, pretože komplikácie sú takmer nevyhnutné.

  Vedenie v srdci, jeho spomalenie, porušenie: príčiny, lokalizácia ako nebezpečné

  Vodivosť srdcového svalu - koncept, ktorý odráža budiace držanie časti prevodového systému, ktorá je reprezentovaná sinoatriálním uzla v pravej sieni, vodivá vlákna v stene átria, atrioventrikulárny uzol medzi predsieňou a komôr, a oboch ramien vo zväzku Jeho komôr hrubšie koniec Purkyňových vláknach. Elektrický signál sa objaví v sinoatriálním uzlín, a prechádza týchto štruktúr v sérii, čo vedie k excitácii predsieňou prvý, a potom do komôr. To prispieva k účinnému vylučovaniu krvi zo srdca do aorty.

  práca srdcového vodivého systému určila jeho kľúčové zložky

  Bežne sa srdcová frekvencia vykonáva s frekvenciou 60 - 80 strihov za minútu. Oneskorenie impulzu, ktorá môže nastať v akejkoľvek časti srdcového svalu, čo vedie k tomu, že rytmus "blúdenie" z normálnej frekvencií a rozvíjať čiastočné alebo úplné zastavenie srdca. Dôvody môžu byť pomerne neškodné a spôsobené vážnymi ochoreniami srdca.

  Je potrebné rozlišovať pojem "spomalenie" a "porušenie" vodivosti. Napríklad, ak pacient v závere EKG videl takú frázu ako "spomalil atrioventrikulárnu vodivosť", znamená to, že má epizódy atrioventrikulárneho bloku stupňa 1.

  Vedenie spomalenie naznačuje prítomnosť obkľúčení pacienta 1 stupeň v zásade nie sú nebezpečné v okamihu, ale s vysokou pravdepodobnosťou práve pristupuje k blokáde stupňa 2 a 3, ktoré už môžu byť hrozbou pre zdravie a dokonca život ohrozujúce.

  Ak je EKG protokolom porucha vedenia, znamená to, že pacient má vhodnú 2 alebo 3 stupňovú blokádu.

  Porušenie vodivosti srdca môže byť úplné, keď sa impulz nevykoná úplne cez konkrétnu oblasť srdca, alebo čiastočný (neúplný), keď sa impulz uskutoční, ale s oneskorením. Úplná blokáda je oveľa nebezpečnejšia ako neúplná.

  Porušenie sinoatriálneho vedenia

  Iným spôsobom sa nazýva sinoatriálna blokáda. Elektrický impulz pochádzajúci zo sínusového uzla nemôže úplne dosiahnuť predsieň a ich excitácia nastane s oneskorením. Často sa vyskytuje u zdravých ľudí a nevyžaduje aktívnu liečbu, ale môže sa vyskytnúť aj pri organických ochoreniach srdcového tkaniva.

  dôvody:

  • Neurocirkulačná dystónia s prevládajúcim účinkom na sínusový uzol vagusového nervu, ktorá môže spomaliť srdcový tep,
  • Zväčšené (hypertrofované) srdce u športovcov
  • Predávkovanie srdcových glykozidov (strofantín, Korglikon, digoxín), ktoré sa používajú pri liečbe iných typov arytmií,
  • Rôzne srdcové chyby,
  • Ischémia myokardu.

  príznaky:

  1. Pri čiastočnom porušovaní vodivých symptómov sa zriedka vyskytuje,
  2. S úplným narušením vodivosti existuje pocit zlyhania srdca, nepohodlie v hrudníku, závraty spôsobené zhoršením prívodu krvi do mozgu v dôsledku zriedkavých kontrakcií srdca.
  3. Pulz je zriedkavý - menej ako 50 za minútu.

  EKG v sinoatriálnej blokáde - prolaps predsieňovej a komorovej kontrakcie (komplex PQRS)

  Spomalenie intraatriálneho vedenia

  Blokáda predsiení nemá bezprostrednú hrozbu pre život, avšak jej prítomnosť u pacienta môže naznačovať, že má vysoké riziko predsieňovej fibrilácie, čo môže viesť k nebezpečným komplikáciám.

  fibrilácia predsiení - nebezpečná komplikácia intraatriálneho vedenia

  dôvody:

  príznaky:

  1. Spravidla spomalenie intraatriálneho vedenia špecifických príznakov nemá a prejavuje sa iba na EKG,
  2. Príznaky kauzálnej choroby sú charakteristické - dýchavičnosť pri chôdzi alebo odpočinku, edém dolných končatín, kyanotické farbenie kože, bolesť v hrudníku atď.

  Porušenie vodivosti v atrioventrikulárnom uzle

  AV blokáda 1 a 2 stupne znamená, že vedenie excitácie do komôr z predsiení je oneskorené, ale impulzy dosahujú komory. Kompletný blok s 3 stupňami naznačuje, že nepreniká ani jeden impulz do komôr a tieto sa znížia oddelene od predsiení. Ide o nebezpečný stav, keďže 17% všetkých prípadov náhlej srdcovej smrti je spôsobených blokádou triedy 3.

  dôvody:

  • Typicky, atrioventrikulárny blok sa vyvíja na vady, ischemická choroba srdca, akútny infarkt myokardu, myokarditída (zápal lézií myokardu), kardiosklerosis (substitúcia normálny srdcový tkanivo jazvy v dôsledku infarktu myokardu, myokarditída)

  príznaky:

  1. Blokáda 1 a 2 stupňa nemusí byť vyjadrená ako príznaky, ak dôjde k miernemu poklesu impulzu (50 - 55 za minútu)
  2. Keď je blokáda 3 stupne, a v prípade, že je významná bradykardia (menej ako 40 za minútu) vyskytnú záchvaty Morgagniho - Edemsa - Stokesových (MES záchvaty) - náhla slabosť, studený pot, točenie hlavy a strata vedomia po dobu niekoľkých sekúnd. Môžu sa vyskytnúť kŕče v dôsledku vyčerpania prietoku krvi v cievach mozgu. Útok vyžaduje naliehavú starostlivosť, pretože môže spôsobiť úplné zastavenie srdca a smrť.

  EKG ukazuje stratu komorových komplexov pri normálnej frekvencii predsieňových kontrakcií (počet P-vĺn je väčší ako komplexy QRS)

  Porušenie intraventrikulárneho vedenia

  Tento typ zahŕňa úplnú alebo neúplnú blokádu zväzku zväzku Jeho. Ak dôjde k porušeniu komorového vedenia pozdĺž pravého ramena jeho svalu, potom trpí kontrakcia pravého srdca, či už pozdĺž ľavej, potom ľavej komory.

  dôvody:

  • Nekompletná blokáda pravého ramena sa môže vyskytnúť u zdravých ľudí,
  • U detí môže otvorené oválne okno v srdci spôsobiť lokálne porušenie intraventrikulárneho vedenia,
  • Kompletné blokáda ktoréhokoľvek z ramien indikujúcich srdcové choroby, ako je napríklad hypertrofia (opuch a zahusťovanie) myokardu v zverákov ventily, koronárneho srdcového ochorenia, akútneho infarktu myokardu, hypertrofia myokardu s pľúcna choroba (obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma, bronchiektázia), infarkt po infarkte kardiokleróza, kardiomyopatia.

  typy intraventrikulárnej blokády - poruchy vedenia v nohách jeho zväzku

  príznaky:

  1. Čiastočné porušenie vodivosti sa nemusí prejaviť klinicky,
  2. Kompletná blokáda je charakterizovaná takými príznakmi ako vzácny pulz, bolesť na hrudníku, strata vedomia,
  3. Ak pacient náhle objavila intenzívnu lisovanie bolesť na hrudníku, ťažká slabosť, studený pot, závraty, pomalý srdcový tep, a identifikáciu EKG plného blokádu ľavej strane je pravdepodobné, že k rozvoju akútny infarkt myokardu, "prezlečený" na EKG blokády. Je to práve v dôsledku neschopnosti určiť srdcový záchvat na jedinom EKG pre takéto sťažnosti, ktoré si vyžadujú naliehavú hospitalizáciu.

  Nešpecifické porušenie intraventrikulárneho vedenia je blokovanie impulzov v najodľahlejších častiach srdcového svalu - vo vláknach Purkinje. Dôvodom sú tie isté choroby ako v blokade jeho zväzku, znaky na EKG sú minimálne a neexistujú žiadne klinické príznaky.

  Na EKG deformovaných komorových komplexoch

  Takže vo väčšine prípadov je diagnóza "porušenia intraventrikulárneho vedenia" u relatívne zdravých ľudí variantom normy a je spôsobená neúplnou blokádou jeho správneho zväzku.

  Syndróm Wolff-Parkinson-White (ERW syndróm)

  Prebudenie srdca môže byť nielen spomalené, ale aj zrýchlené. Je to spôsobené fungovaním ďalších impulzov, s touto patológiou Kentových lúčov cez atrioventrikulárny uzol. Výsledkom je, že excitácia sa prenáša do komôr sú oveľa rýchlejšie, než je obvyklé, čo spôsobuje častejšie ich redukciu a ďalej impulzy sa pohybujú v opačnom smere do átria, čo spôsobuje supraventrikulárna tachykardiu.

  Na elektrokardiograme ukazuje šípka charakteristický symptóm ERW syndrómu - "delta" vlna na začiatku komorového komplexu

  dôvody

  ERW syndróm je vrodené ochorenie, pretože normálne ďalšie cesty v plodoch sa uzatvárajú po 20 týždňoch gravidity. V prípade ERW syndrómu zostávajú funkčné. Genetická predispozícia, negatívne faktory ovplyvňujúce plod (žiarenie, užívanie drog, alkohol, toxické lieky tehotnej ženy) môžu ovplyvniť výskyt tejto patológie.

  príznaky

  Syndróm sa môže prejaviť ako v detstve, tak v dospelosti, alebo sa nemusí prejaviť vôbec, a potom sa diagnostikuje iba EKG. Príznaky sínusovej tachykardie alebo fibrilácie predsiení sú charakteristické - zvýšená srdcová frekvencia je viac ako 200 za minútu, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch vývoj život ohrozujúcich arytmií - ventrikulárna fibrilácia.

  Syndróm skrátil interval PQ

  Ide o zvláštnu formu ERW syndrómu, len zväzky Jamesov medzi predsieniami a dolnou časťou atrioventrikulárneho uzla pôsobia ako abnormálne cesty. Je to aj vrodená funkcia. Keby len diagnostikovaný EKG, nesprevádza príznaky, potom hovoríme o fenoméne PQ skrátené, a ak je sprevádzané príznaky tachykardia syndróm je skrátená PQ. Rozdiely medzi syndrómom ERW a PQ v označeniach na EKG.

  Ktorý lekár sa má kontaktovať na diagnostiku porúch vedenia?

  Ak pacient nájde podobné príznaky, musí kontaktovať kardiológa a lepšie vyšetriť a zvážiť potrebu liečby arytmológom.

  Lekár predpíše ďalšie metódy výskumu:

  • EKG Holter monitoring pre presnejšiu diagnostiku porúch vedenia v rôznych časoch dňa,
  • EKG vzorky so skúškou zaťaženia - bežiaci pás, ergometria na bicykli. Chôdza na bežeckom páse alebo šliapanie na stabilnom bicykli s nadstavenými elektródami EKG pomôže presnejšie určiť vzťah porúch vedenia s bremenom,
  • Ultrazvuk srdca (echokardiografia) vizualizuje anatomickú štruktúru srdca, odhaľuje ochorenie srdca a tiež vám umožňuje vyhodnotiť funkciu kontraktility myokardu.

  Je to dôležité! Ak ste si všimli príznaky porúch vedenia alebo boli zistené na EKG, mali by ste čo najskôr konzultovať s lekárom, aby ste vylúčili nebezpečné srdcové choroby, ktoré vyžadujú aktívnu liečbu.

  Okamžite zavolajte potrebnú sanitku, ak sú takéto príznaky:

  1. Vzácny impulz menej ako 45 - 50 za minútu alebo rýchly impulz viac ako 120 za minútu,
  2. Strata vedomia, slabosť,
  3. Bolesť srdca,
  4. Studený pot, slabosť
  5. Ťažká dýchavičnosť.

  Liečba porúch vedenia

  Liečba sa vykonáva pod dohľadom miestneho lekára na klinike alebo kardiológii (arytmológia). Liečba by mala začať elimináciou príčiny poruchy vedenia. Ak nie je zistená žiadna choroba srdca, predpisujú sa vitamíny a lieky, ktoré zlepšujú výživu srdcového svalu, napríklad preddukálnu, ATP atď.

  V prípade úplného porušenia vodivosti, ktorá spôsobuje výraznú bradykardiu, je vyriešený problém s inštaláciou umelého kardiostimulátora.

  So syndrómom ERW a skráteným PQ s výraznými príznakmi tachyarytmií je možná rádiofrekvenčná ablácia (RFA). Toto je zničenie ďalších zväzkov vedenia zavedením zariadenia cez tepny do srdcovej dutiny.

  Komplikácie a prognóza

  Pri čiastočne rušenom vedení v srdci je prognóza priaznivá. Ak dôjde k úplnej blokáde akejkoľvek časti srdcového svalu, prognóza je nepriaznivá, pretože môže viesť ku komplikáciám - zastavenie srdca a náhla smrť, ventrikulárna fibrilácia a tromboembolické komplikácie, ako je pľúcna embólia a ischemická mozgová príhoda.

  Porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca, čo to je

  Kardiovaskulárne ochorenia sú v prvom rade z hľadiska výskytu a príčin smrti. Srdcové choroby výrazne znižujú kvalitu života, spôsobujú zhoršenie iných orgánov. Kardiovaskulárne choroby predstavujú obrovskú skupinu patológií. Významným miestom v ňom je porušenie intraventrikulárneho vedenia.

  Systém vedenia myokardu

  Aby krv pretekala do orgánov a tkanív, srdce sa neustále znižuje, vytvára tlak v cievach a núti k pohybu krvi.

  Zmiernenie srdcového svalu sa vyskytuje pri pôsobení elektronických impulzov, ktoré vznikajú vlastným vodivým systémom srdca a prenášajú výtok cez celý povrch myokardu.

  Systém je elektrický obvod vytvorený zo špeciálnych článkov schopných vytvárať a prenášať elektrickú energiu. Reťaz začína v pravej predsieni so sínusovým uzlom. Tento uzol je hlavným vodivým systémom a zvyčajne je on, ktorý generuje počiatočný impulz, ktorý spúšťa kontrakciu myokardu.

  Zo sínusového uzla sa vedie elektrická excitácia pozdĺž vodivých vlákien k ďalšiemu atrioventrikulárnemu uzlu v hierarchickej štruktúre, ktorá sa nachádza v dolnej mediálnej oblasti pravého predsieňa a hladko prechádza na tretí uzol, jeho zväzok. Jeho zväzok je rozdelený na tri časti: pravé, ľavé predné a ľavé zadné nohy, ktoré sú opakovane rozdelené a vytvárajú komorovú elektrickú sieť tenkých vlákien (vlákna Purkinje). Purkinje vlákna s ich zakončením, ako sú elektródy, končia v svalových bunkách komorovej časti srdca.

  Elektrický obvod vodivého systému pracuje podľa rovnakého princípu ako obyčajný elektrický obvod: ak sa z rôznych dôvodov vyskytne porucha vedenia počas jeho dĺžky, impulz nepôjde ďalej. Tam je blokáda. Sekcie srdca pod udalosťou nedostávajú elektrickú stimuláciu. Preto sa komunikácia stráca v práci predsiení a ventrikulárnych myocytov. Diagnóza sa vykonáva pomocou EKG.

  Úrovne porúch vedenia

  • Porušenie intraatriálnej vodivosti: impulz od sínusového uzla je blokovaný na úrovni predsiení.
  • Poruchy atrioventrikulárneho vedenia: impulz sa stráca na úrovni atrioventrikulárneho uzla.
  • Porušenie intraventrikulárneho vedenia: na úrovni zväzku Jeho a jeho konárov.

  Príčiny vývoja

  Organické: vývoj spojivového tkaniva v oblasti nekrózy po infarkte myokardu alebo zápalovom procese srdcového svalu, abnormálny vývoj srdca, dystrofické zmeny svalových vlákien v dôsledku patológie iných orgánov. Takéto faktory vedú k trvalému narušeniu funkcie vodivosti.

  Funkčné: porušenie v dôsledku vonkajších faktorov, ako je fyzická námaha, strava, psycho-emocionálna nadmerná záťaž, užívanie určitých liekov (predávkovanie srdcových glykozidov alebo opiátov). Patológia je často reverzibilná a je eliminovaná spolu s vonkajšími faktormi.

  Typy porúch intraventrikulárneho vedenia

  Zväzok Jeho zabezpečuje prechod elektrického impulzu do komorového systému srdca. Preto porušuje jeho funkciu a vedie k rozvoju intraventrikulárnej blokády.

  Výsledkom toho je, že impulz prestanú prúdiť do komorových svalových vlákien. Na základe toho, koľko stratí funkciu vodivosti jeho zväzku, intraventrikulárna blokáda je rozdelená na typy:

  • pravá noha (vetva);
  • ľavá predná noha;
  • ľavá zadná noha.

  Ak impulzný prenos v komorovom systéme úplne zastaví, dôjde k úplnej blokáde, ak impulz cez jednotlivé vlákna prejde alebo prechádza pomaly as porušením, hovorí sa, že ide o neúplnú blokádu jeho zväzku. Diagnóza týchto porúch vedenia je možná s EKG.

  Často patologické procesy naraz ovplyvňujú dve alebo tri vetvy lúča, potom hovoria o dvojsvetovej a tri lúčnej komorovej blokáde. Diagnóza komplexnej komorovej patológie počas štandardného EKG je zložitá a vyžaduje registráciu ďalších elektród.

  Ak je blokáda Jeho zväzku neúplná a postihuje iba jednu vetvu, potom spravidla nespôsobuje pre pacienta vážne problémy a naďalej žije s takýmito zmenami po dlhú dobu, pričom užíva farmakoterapiu.

  V niektorých prípadoch však choroba postupuje a je transformovaná do priečnej intraventrikulárnej blokády. S touto patológiou sa úplne stratila funkcia vedenia Jeho zväzku v prenosu impulzu cez komorový systém. Atria a komory sa začínajú navzájom nezávisle od seba.

  Existujú dva typy priečnej intraventrikulárnej blokády:

  • Neúplná priečna blokáda (Mobitsa). V EKG sa pravidelne pozoruje mimoriadna kontrakcia átria. Spravidla proces postupuje rýchlo do ďalšej fázy, preto je zriedka možné zaregistrovať tento typ patológie na EKG.
  • Kompletná priečná blokáda (trifasticín). Zuby a komory sa navzájom nezávisle navzájom zvievajú, každá má vlastnú frekvenciu. Komplexy EKG zaznamenávajúce komorový systém sú deformované.

  Keď sa predsiene a komory začnú nekonzistentne kontrahovať a každý s vlastnou frekvenciou, práca srdca sa stáva neúčinnou. V dôsledku toho neposkytuje dostatočný prietok krvi cez cievy. Stagnuje sa krv v malých a veľkých kruhoch krvného obehu, výživa tkanív kyslíkom a živinami je narušená. Odpadové produkty sú z orgánov ťažko odvodené. Zvyšuje sa srdcové zlyhanie.

  Príčiny a príznaky poruchy vedenia vo vnútri komôr

  Pri tejto chorobe dochádza k blokácii srdca.

  Sú rozdelené do niekoľkých typov:

  1. Dokončené. Impulz neprechádza cez srdcový sval. Tento stav môže viesť k smrti, pretože srdce prestane fungovať úplne.
  2. Neúplná. Vyskytne sa pomalý prechod impulzu. Tento problém vedie k zhoršeniu funkcií určitých častí srdca. Miestne porušovanie nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudský život.

  Najčastejšie nešpecifické rušenie vedenia. Z tohto dôvodu srdce nefunguje normálne. Ohniskové poruchy tiež nastávajú.

  Porucha intraventrikulárneho vedenia srdca môže nastať z nasledujúcich dôvodov:

  • Kvôli používaniu určitých liekov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú srdcový rytmus.
  • S ochorením srdca.
  • Ako komplikácia po operácii srdca.
  • V súvislosti s patológiami celého vodivého systému.

  Porušenia intraventrikulárneho vedenia majú zvyčajne tieto príznaky:

  • Nepríjemné pocity v srdci.
  • Závraty. Vyskytujú sa veľmi často. Je to spôsobené zhoršením krvného obehu v mozgu.
  • Výkyvy nálady.
  • Vypúšťanie studeného potu.
  • Únava, neustále pocit slabosti a slabosti.
  • Pomalý tlkot srdca. Pulz môže byť dokonca menší ako 50 úderov za minútu.
  • Dyspnoe aj s malým úsilím.

  V počiatočných štádiách vývoja patológie sa príznaky nemusia objaviť.

  Klasifikácia chorôb

  Poruchy vedenia vedú k srdcovej blokáde. Sú rozdelené do niekoľkých typov.

  Blokáda zväzku Jeho zväzku sa zvyčajne pozoruje. Tento patologický proces vzniká v dôsledku akejkoľvek srdcovej patológie. Jeho zväzok sa nazýva akumulácia buniek srdcového vodivého systému. Je rozdelená na pravú a ľavú nohu. Tieto nohy sú dôležitou súčasťou celého srdca, pretože sú zodpovedné za vedenie elektrických impulzov pozdĺž srdcových komôr. Môže dôjsť k blokáde ľavej nohy vpravo alebo obidvomi súčasne.

  V týchto štátoch sú pozorované tieto javy:

  1. Ak sa blokáda vyskytla na pravej nohe, potom je elektrický impulz oveľa pomalší ako v normálnom stave srdca.
  2. V prípade problémov s ľavou nohou sa elektrický impulz vedie iba pozdĺž zadných častí ľavého žalúdka.
  3. Ak dôjde k blokácii dvoch balíkov, začnú sa patologické zmeny srdcového svalu.

  V závislosti od dĺžky trvania dochádza k takýmto porušeniam:

  • pretrvávajúce alebo chronické;
  • nestabilné alebo ostré.

  Blokovanie Jeho zväzku je veľmi život ohrozujúcim stavom.

  U detí sa najčastejšie vyskytuje blokáda správnej vetvy. Takéto poruchy sa vyskytujú v dôsledku patológie srdca. V zriedkavých prípadoch majú deti blokáciu ľavej vetvy. Je to dôsledok srdcovej chirurgie.

  Často deti môžu zistiť a vrodené blokády. Príznaky tejto patológie sa často neobjavujú, po dlhú dobu nie je možné podozrenie na jej prítomnosť.

  Môžu sa objaviť aj poruchy intra-atriálneho vedenia. Táto podmienka nie je nebezpečná pre ľudský život. Postupne sa však patológia môže vyvinúť na fibriláciu predsiení, ktorá môže spôsobiť vážne ochorenia. V prípade porušenia intra-atriálneho vedenia nie sú žiadne príznaky.

  Existuje veľa blokád, takže diagnóza nie je jednoduchá.

  Ako diagnostikovať

  Najdôležitejším spôsobom štúdia tohto patologického stavu je EKG. Na elektrokardiograme je vždy jasne viditeľné, ktoré oblasti sú poškodené.

  Na diagnostiku nepredpisujte štandardné EKG, ale EKG jednotlivých oblastí srdca. V niektorých prípadoch môžete potrebovať ultrazvuk srdca.

  EKG sa môže použiť na diagnostiku srdcových ochorení u dospelých a detí.

  Okrem štandardného EKG môže diagnostika priradiť:

  1. Holter monitorovanie EKG. Počas dňa musí pacient nosiť zariadenie, ktoré zaznamenáva prácu srdca v rôznych časoch dňa a pod rôznymi záťažami.
  2. Echokardiografia. Poskytuje presné informácie o stave kardiovaskulárneho systému.
  3. Cvičné testy.
  4. MRI je predpísané, ak EchoCg zlyhá.

  K dnešnému dňu existuje veľa diagnostických postupov, takže taká odchýlka ako porucha vedenia je ľahko identifikovateľná.

  Liečba patológie

  Po obdržaní výsledkov EKG a iných štúdií kardiológ diagnostikuje a predpisuje liečbu.

  Po predpísaní tejto liečby.

  Liečba závisí od príčiny patológie:

  1. Ak vznikne porucha vedenia v dôsledku koronárneho ochorenia srdca, potom sa odstráni základné ochorenie, pričom nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená priechodnosť komôr.
  2. Ak je myokarditída spôsobená týmto ochorením, liečba pozostáva z antibakteriálnych a glocokortikosteroidných prípravkov. Zastavujú progresiu intraventrikulárneho vedenia.
  3. V prípade porúch vedenia spôsobených používaním určitých liekov by mali byť okamžite zrušené, pretože to môže byť nebezpečné pre zdravie.
  4. Liečba mierneho poklesu vodivosti, ak nespôsobuje žiadne abnormality v práci srdca, nie je predpísaná.
  5. Ak je choroba sprevádzaná mnohonásobnými arytmiami, môže byť potrebné inštalovať kardiostimulátor, pretože antiarytmické lieky často nefungujú.

  Navyše, liečba porúch vedenia sa môže uskutočniť pomocou takýchto liekov:

  • blokátory kalciových kanálov;
  • antiischemické lieky;
  • beta-blokátory;
  • vitamíny a minerály, najmä draslík a horčík;
  • antikoagulanciá;
  • trombolytiká.

  Ak sa náhle objaví úplná blokáda, je potrebná dočasná elektrostimulácia. Umožňuje vám rýchlo obnoviť normálne fungovanie srdca. V tomto prípade je liečba takmer vždy inštaláciou kardiostimulátora.

  Liečba detí, ako je to v prípade dospelých, je predpísaná v závislosti od príčin problému. V začiatočných fázach je to dynamické pozorovanie bez liečby. Druhá fáza choroby si vyžaduje použitie podporných liekov. V niektorých prípadoch môžu deti pozorovať zotavenie bez liečby. Stane sa tak, ako dieťa vyrastie.

  Porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca nemusí mať vždy nepriaznivú prognózu. Takáto choroba nie je nebezpečná, ak sú porušenia čiastočné. Ak dôjde k úplnej blokáde určitej časti srdca, dôsledky môžu byť veľmi závažné: od cievnej mozgovej príhody až po úplnú zástavu srdca. Preto je konzultácia s kardiológa a pozorovanie v každom prípade nevyhnutné.

  V modernom svete sú veľmi časté ochorenia kardiovaskulárneho systému. Nie zriedkavo a arytmia, ktorá zahŕňa takú zdravotnú poruchu ako porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca. Liečba tejto odchýlky je možná, ale najprv musíte pochopiť, čo to je.

  Čo je toto porušenie?

  Vyjadruje sa ako patologické porušenie jedného, ​​dvoch alebo dokonca všetkých troch zväzkov vodivého intraventrikulárneho systému. Oni sa nazývajú mono-, bi- a trifashikulyarnyh blokády, resp. Blokádou je akékoľvek narušenie, ktoré vzniklo pri normálnom prechode nervového (sínusového) impulzu, keď prekoná systém vedenia srdcového svalu. Musíte pochopiť, že porušenie neznamená jeho absenciu, môže sa prejaviť vo forme spomalenia prechodu. Úplné zastavenie impulzov vedie k smrti. Blokády sú úplné a neúplné - je to vtedy, keď vôbec nedošlo k úplnému prechodu impulzu. Porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca môže mať vplyv na rôzne oblasti, v súlade s touto blokádou sa líšia distálne a proximálne. Tie sú považované za menej nebezpečné, zatiaľ čo distálne z nich vyžadujú väčšiu pozornosť ošetrujúceho lekára.

  Príčiny patológie

  Hlavné dôvody vývoja patológie sú tri: funkčné, organické a medicínske. Keď je funkčná, môžete pozorovať zmenu v práci vodivého systému, ktorá je vyjadrená v nerovnováhe medzi systémom parasympatika a sympatikom. Organické organizmy sú charakterizované zmenou štruktúry vodivého systému, ktorý často sprevádza srdcové záchvaty, myokarditídu, kardiosklerózu, angínu pektoris a iné ochorenia. Nachádzajú sa tiež pri vrodenej srdcovej chorobe po operácii a kardiomyopatii. Drogové príčiny sú výsledkom užívania určitých liekov, ktoré ovplyvňujú rytmus srdca. Blokády tohto typu sa ťažko liečia a vyznačujú sa určitou závažnosťou kurzu.

  Známky tejto patológie

  Pri elektrokardiografii môže dôjsť k porušeniu intraventrikulárneho vedenia srdca, ale niektoré príznaky ho môžu indikovať bez EKG. Príznaky zahŕňajú zvýšenie srdcovej frekvencie, vynechanie srdcovej frekvencie, bolesti srdca podobné srdcovo-cievnej funkcii, prerušenie srdcového svalu, dýchavičnosť, závrat, mdloby.

  Ako liečiť porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca?

  Na liečbu intraventrikulárnej blokády sa používajú srdcové glykozidy, ktoré sa preukázali absolútne všetkým pacientom, avšak v niektorých prípadoch (konjugácia s atrioventrikulárnou blokádou 1-2. Stupňa) sa to vykonáva opatrne. Akútne blokády infarktu myokardu vyžadujú zavedenie sondy. Po prvé, liečba je zameraná na úplné odstránenie príčin porušenia a potom sa uskutoční symptomatická liečba. Srdce je jedným z našich najdôležitejších orgánov a vyžaduje si zvláštnu pozornosť. Sledujte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych - mali by ste byť otestovaní včas a podľa potreby vykonať preventívne opatrenia. A byť zdravý!

  Aká je táto patológia?

  Pojem "porušenie intraventrikulárneho vedenia srdca" znamená, že jeden až tri lúče systému nesprávne fungujú. Vyskytujú sa srdcové blokády - bariéry, ktoré bránia normálnemu prechodu nervových impulzov hlavného svalu tela. Napríklad procesy srdca spomaľujú, rytmus sa robí menej často, v konkrétnych prípadoch môže dôjsť k úplnej zastaveniu.

  Hlavnou charakteristikou, ktorá nám hovorí o prítomnosti porušenia, je vzhľad bloku srdca (úplný alebo čiastočný). V prvom prípade úplne chýba nervový impulz a kontraktilná práca prestáva. Pri čiastočnej blokáde sa pozoruje pomalá aktivita, frekvencia pulzu klesá.

  Okrem toho sa táto choroba, v závislosti od miesta lézie, rozdelí na:

  • blokáda ramien Guissovho zväzku;
  • intraatriálny blok;
  • AV blokáda;
  • proximálny;
  • distálnej.

  Prečo dochádza k porušeniu srdcového intraventrikulárneho vedenia?

  Samozrejme, človek sa pýta na príčinu porušenia intraventrikulárneho vedenia. Čo môže byť? Existuje niekoľko predpokladov pre vývoj patológie:

  1. Zmeny v kardiovaskulárnom systéme, ktoré nie sú sprevádzané organickými abnormalitami.
  2. Pacienti trpeli chorobami, ako sú vrodené malformácie, ischémia, myokarditída, kardiomyopatia.
  3. Účinok operácie na cievy srdca.
  4. Negatívny vplyv liekov, vedľajšie účinky.

  Známky ochorenia

  Je možné predpokladať porušenie intraventrikulárneho vedenia u dieťaťa a dospelého, ak sú zistené nasledujúce problémy:

  • palpitácie sú čoraz častejšie - detegovaná tachykardia;
  • srdcová frekvencia preskočí bije;
  • kontrakcia srdcového svalu je chaotická;
  • bolesti srdca ako angína;
  • dýchavičnosť, mdloby, závrat - slabý krvný prísun do mozgu.

  Ak vás tieto príznaky obťažujú, mali by ste okamžite kontaktovať špecialistu a zaregistrovať sa na kontrolu, kde môže byť diagnóza vyvrátená alebo potvrdená, v závislosti od toho, čo ukazuje srdcové EKG a iné testy.

  Ako je diagnostika?

  S cieľom presne určiť porušenie priechodnosti v prvej fáze lekári používajú elektrokardiograf. Ak sa zistia rytmické nekonzistencie, vykoná sa monitorovanie Holtera - špecializovaný typ EKG. Treťou etapou bude štúdium lokality patológie pomocou elektro-Hissovho lúča.

  Niektoré lekárske testy, ktoré určujú lokálne porušenie intraventrikulárneho vedenia, naznačujú testy s fyzickou námahou. Vďaka nim sa podarilo vytvoriť presný obraz o priebehu ochorenia a zistiť, aký druh srdcového bloku sprevádza patológiu. O tom, ako kompetentne vykonaná diagnóza bude závisieť od liečby.

  Liečba srdcovej intraventrikulárnej obštrukcie

  Na vyliečenie intraventrikulárneho bloku je predpísaný srdcový glykozid väčšine pacientov. Výnimkou môžu byť pacienti trpiaci atrioventrikulárnou blokádou prvého alebo druhého stupňa, predpísaný liek s mimoriadnou opatrnosťou. Na zníženie rizika zástavy srdca u pacientov, ktorí sa bojí vstreknúť glykosid do dutiny pravého srdca, lekári injikujú elektródu sondy. Toto je preventívne opatrenie.

  Pri exacerbácii situácie, napríklad výskytu infarktu myokardu, okamžite vstrekne sondu. Spočiatku sa liečba znižuje na odstránenie príčiny ochorenia a až potom začne práca na zmiernenie príznakov.

  Prevencia ochorení

  Je veľmi dôležité prijať včasné preventívne opatrenia na posilnenie cievneho systému, aj keď ste nenašli porušenie intraventrikulárneho vedenia. Čo to dáva? Najprv sa znižuje riziko ochorenia. Je lepšie zabrániť akémukoľvek rušeniu v tele než bojovať. Hlavné opatrenia, ktoré majú dodržiavať ľudia v každom veku:

  1. Chôdza na čerstvom vzduchu je zárukou dobrého prívodu krvi všetkým životne dôležitým orgánom vrátane srdca. Čerstvý vzduch okysličuje tkanivá a bunky.
  2. Vyvážená strava obohatená draslíkom a vitamínmi. Všeobecne platí, že konzumácia zdravých potravín zvyšuje silu, energiu a zdravie.
  3. Dodržiavanie režimu dňa - ak máte dosť spánku, budete jesť súčasne, cítite sa oveľa lepšie a riziko ochorenia sa stane oveľa nižšou.
  4. Neintenzívna fyzická aktivita, ktorá je veľmi dôležitá - denne. Jednoduché jogging, gymnastika, cvičenia, jóga.
  5. Použitie športov na výkon, najmä v kulturistike, je nežiaduce, skôr negatívne ovplyvňuje srdcové cievy.
  6. Bez ohľadu na to, ako je trite, menej stresu a starostí. Konštantný emočný stres je škodlivý pre srdcový sval.
  7. Ročná dovolenka na mori. Ak existuje taká príležitosť, potom by to malo byť určite použité. Dvojtýždňový výlet do čistého, slaného, ​​obohateného minerálom obnovuje fyzický a psychický stav človeka. Ak nechodíte do mora, stačí si zariadiť vlastnú vonkajšiu rekreáciu. Výlet do lesa bude dôstojnou alternatívou k morskému vánku.
  8. Včasná prehliadka v zdravotníckom zariadení. Je lepšie ignorovať ani najmenší nepríjemný pocit, pokiaľ ide o zdravie srdcového svalu.

  Nie je divu, že srdcový sval sa nazýva motor. Je to ten, ktorý reguluje väčšinu procesov a dodáva životné orgány krvi. Srdce by sa malo liečiť zvláštnym znepokojením. Aj keď to bije a neobťažuje sa, niekedy nepripisujeme náležitú dôležitosť malému motoru. Ale každý vie, či sa vyskytnú zdravotné problémy, vrátane porušenia intraventrikulárneho vedenia, ktoré je jednoducho nevyvážené. Preto by bolo lepšie nechať svoje zdravie bežať.

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Aneuryzma mozgu

  Cerebrálna aneuryzma (aneuryzma mozgu, intrakraniálna aneuryzma) je vaskulárne ochorenie a je výčnelkom artérie. Ruptúra ​​mozgových vydutín je najčastejšou príčinou neúrazovou subarachnoidálneho krvácania (viac ako 50%), pri ktorých je krv vstupuje do subarachnoidálne priestorov mozgu mozga.Netravmaticheskoe subarachnoidálneho krvácania (SAH) je jedným z najčastejších a ťažkých foriem akútnej mŕtvice.

  Kŕčové žily počas tehotenstva, príznaky, liečba, prevencia

  Podľa štatistík sa pri každom nasledujúcom tehotenstve výrazne zvyšuje percento žien, ktoré vyvinuli kŕčové žily. Ochorenie je nebezpečnými komplikáciami (tromboflebitída, krvácanie, trofické vredy), ktoré môžu ohroziť život plodu a matky, takže nemôžete nechať ochorenie prekonať.

  Kombinovaná flebektómia - moderný spôsob liečenia kŕčových žíl

  Kŕčové žily sú ochorenie, ktoré sa vyznačuje nárastom veľkosti žíl. Súčasne sa ich elasticita znižuje a forma sa mení.Ak ventily pracujú normálne, zatvárajú sa okamžite po prechode krvi.

  Čo zvyšuje ESR v krvi?

  Rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR) je ukazovateľ, ktorý je stále dôležitý pre diagnózu organizmu. Definícia ESR sa aktívne používa na diagnostiku dospelých a detí. Takáto analýza sa odporúča užívať raz ročne a vo veku - raz za šesť mesiacov.

  Hematokrit v krvi a jeho hodnota

  S rôznymi patologickými stavmi spojenými s krvácaním, stratou tekutiny s vracaním alebo hnačkou, veľkým horiacim povrchom, lekár potrebuje poznať pomer tekutej časti krvi a vytvorených prvkov.

  Prečo sú žily opuchnuté a bolestivé v ramenách: príčiny a liečba

  Oteklé žily v pažích nie sú vôbec smrteľné ochorenie. Vo väčšine prípadov to neovplyvňuje ľudské zdravie. Len príležitostne to môže byť znakom vážnych problémov s plavidlami.