Atrioventrikulárna (atrioventrikulárna) blok (atrioventrikulárny blok) - narušenie funkcie vedenia, ktorá sa vyjadruje v spomalenie alebo zastavenie prechode elektrického impulzu medzi predsieňou a komôr a vedie k poruche srdcového rytmu a hemodynamiky. AV blokáda môže byť asymptomatická alebo sprevádzaná bradykardiou, slabosťou, závratmi, mŕtvicami a stratou vedomia. Atrioventrikulárny blok je potvrdený elektrokardiografiou, Holter ECG monitoringom, EFI. Liečba atrioventrikulárneho bloku môže byť liečba alebo srdcová chirurgia (implantácia kardiostimulátora).

Atrioventrikulárny blok

Na AV bloku srdce je spomalenie alebo úplné zastavenie impulzu z átria ku komorám v dôsledku poškodenia správne AV uzla, zväzok His alebo ramienka bloku. V tomto prípade je nižšia úroveň lézie, tým ťažšie sú prejavy blokády a neuspokojivá prognóza. Prevalencia atrioventrikulárneho bloku je vyššia u pacientov so sprievodnou kardiopatológiou. Medzi osobami s ochorením srdca sa AV AV-blokáda stupňa I vyskytuje v 5% prípadov, v II. Stupni - v 2% prípadov sa u pacientov starších ako 70 rokov objavuje blokáda AV stupňa III. Stupňa. Náhla srdcová smrť sa podľa štatistických údajov vyskytuje u 17% pacientov s úplnou AV blokádou.

Atrioventrikulárny uzol (AV uzol) je súčasťou systému srdcového vedenia, ktorý zabezpečuje konzistentné zníženie atriov a komôr. Pohyb elektrických impulzov zo sínusového uzla sa spomaľuje v AV uzle, čo umožňuje zníženie predsieň a krvný tlak do komôr. Po krátkom oneskorení sa impulzy šíria pozdĺž zväzku His a jeho nohy do pravého a ľavého srdca, čo prispieva k ich excitácii a kontrakcii. Tento mechanizmus poskytuje alternatívne zníženie myokardu predsiení a komôr a udržuje stabilnú hemodynamiku.

Klasifikácia AV blokády

V závislosti od úrovne, pri ktorej dochádza k narušeniu elektrického impulzu, sa izoluje proximálna, distálna a kombinovaná atrioventrikulárna blokáda. V proximálnej AV blokáde môže byť vedenie impulzu narušené na úrovni predsiení, AV uzla, kmeňa Jeho zväzku; distálny - na úrovni odbočných línií Jeho; pri kombinácii - dochádza k narušeniu viacerých úrovní vodivosti.

S ohľadom na dobu trvania AV bloku prideliť svoje akútny (infarkt myokardu, predávkovanie drog, atď...), intermitentná (prerušované - v ICHS sprievode prechodnú koronárnej nedostatočnosti) a chronických foriem. Podľa elektrokardiografických kritérií (spomalenie, periodicita alebo úplná absencia impulzného vedenia do komôr) existujú tri stupne atrioventrikulárneho bloku:

 • I stupeň - atrioventrikulárne vedenie cez AV uzol je spomalené, ale všetky impulzy z predsiene dosahujú komory. Nie je klinicky uznávaný; na EKG sa interval P-Q predĺži> 0,20 sekúnd.
 • II. Stupeň - neúplný atrioventrikulárny blok; nie všetky predsieňové impulzy dosiahnu komory. Na EKG - periodická strata komorových komplexov. Existujú tri typy Mobitz AV-blokády stupňa II:
  1. Typu I Mobittsa - oneskorenie každý nasledujúci impulz v uzle AV výsledky v celkovom oneskorenie jednej z nich a zrážanie komorového komplexu (obdobie Samoilova - Wenckebach).
  1. Mobitz Typ II - Kritické impulzné oneskorenie sa vyvíja náhle, bez predchádzajúceho predĺženia doby oneskorenia. Súčasne je zaznamenaná absencia každého sekundárneho (2: 1) alebo tretieho (3: 1) impulzu.
 • Stupeň III - (kompletný atrioventrikulárny blok) - úplné zastavenie prechodu impulzov z predsiene do komôr. Predsieňová zmluva pod vplyvom sínusového uzla, komôr v ich vlastnom rytme, najmenej 40-krát za minútu, čo nestačí na zabezpečenie dostatočného prekrvenia.

Atrioventrikulárna blokáda stupňa I a II je čiastočná (neúplná), blokáda stupňa III - úplná.

Dôvody pre rozvoj AV blokád

Podľa etiológie sa funkčný a organický atrioventrikulárny blok líši. Funkčná AV blokáda v dôsledku zvýšeného tónu parasympatického nervového systému. Atrioventrikulárny blok I a stupeň II v izolovaných prípadoch pozorovaný u mladých fyzicky zdravých jedincov, vyškolených športovcov, pilotov. Zvyčajne sa vyvíja vo sne a zmizne počas fyzickej aktivity, čo sa vysvetľuje zvýšenou aktivitou vagusového nervu a považuje sa za variant normálu.

AV-blokády organického (srdcového) genéza sa vyvíjajú v dôsledku idiopatickej fibrózy a sklerózy srdcového vodivého systému pri rôznych ochoreniach. Príčiny srdcového AV blokáda môže slúžiť pri reumatických procesov v myokardu, kardiosklerosis, syfilitické srdcovej nedostatočnosti, infarktu mezikomorového septa, ochorenia srdca, kardiomyopatia, myxedém, difúzna ochorenie spojivového tkaniva, myokarditída rôzneho pôvodu (autoimunitné, záškrt, thyrotoxic), amyloidóza, sarkoidóza, hemochromatózy, srdcové nádory atď. S blokádami srdcového AV sa môže najskôr pozorovať čiastočná blokáda, avšak s progresiou kardiopatológie sa vyvíja blokáda štádia III. Yeni.

Rozvojom atrioventrikulárny blok môže spôsobiť rôzne chirurgické zákroky: aortálnej chlopne, plastové vrodené srdcové chyby, atrioventrikulárny RFA srdca, pravej srdcovej katetrizácie a ďalšie.

Vrodená forma atrioventrikulárnej blokády (1:20 000 novorodencov) je v kardiológii pomerne zriedkavá. V prípade vrodenej AV blokády je pozorovaná neprítomnosť vodivých častí systému (medzi predsieňou a AV uzlom medzi AV uzlom a komôr alebo oboch nôh ramienka blok), ktorá zodpovedá stupňu vývoja blokády. U štvrtiny novorodencov sa atrioventrikulárna blokáda kombinuje s inými vrodenými abnormalitami srdca.

Jednou z príčin atrioventrikulárny blok nie je nezvyčajné, intoxikácie drogami: srdcové glykozidy (digitalis), beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov (verapamil, diltiazem, aspoň - corinfar), antiarytmiká (chinidín), soli lítia, niektoré lieky a ich kombinácie.

Príznaky blokády AV

Znakové klinické prejavy atrioventrikulárny blok, závisí na úrovni poruchy vedenia, stupeň blokády, etiológie a závažnosti súbežné ochorenia srdca. Bloky, ktoré sa vyvinuli na úrovni atrioventrikulárneho uzla a nespôsobujú bradykardiu, sa nevykazujú klinicky. V prípadoch ťažkej bradykardie sa vyvinie AV-blokáda s touto topografiou porúch. Z dôvodu nízkej srdcovej frekvencie a poklesu minútového prietoku krvi počas fyzickej námahy majú títo pacienti slabosť, dýchavičnosť a niekedy aj angína. Vzhľadom na pokles cerebrálneho krvného toku je možné pozorovať závraty, prechodné pocity zmätenosti a mdloby.

Pri stupni atrioventrikulárneho bloku II cítia pacienti pocit straty pulznej vlny ako prerušenia srdcovej oblasti. Keď AV blok typu III sú útoky Morgagniho-Adams-Stokes: spomalenie srdcovej frekvencie na 40 alebo menej tepov za minútu, závraty, slabosť, stmavnutie očami, krátku stratu vedomia, bolesť v srdci, cyanózou v tvári, snáď - kŕče. Vrodená AV blokáda u pacientov detstva a dospievania môže byť asymptomatická.

Komplikácie AV blokád

Komplikácie atrioventrikulárnych blokád sú spôsobené najmä výrazným spomalením rytmu, ktoré sa vyvíja na pozadí organickej lézie srdca. Najbežnejší priebeh AV blokády je sprevádzaný objavením alebo zhoršením chronického srdcového zlyhania a rozvojom ektopických arytmií vrátane ventrikulárnej tachykardie.

Priebeh kompletného atrioventrikulárneho bloku môže byť komplikovaný vývojom záchvatov Morgagni-Adams-Stokes spojených s hypoxiou mozgu v dôsledku bradykardie. Začiatku útoku môže predchádzať pocit tepla v hlave, záchvaty slabosti a závraty; počas útoku sa pacient zmení na bledosť, potom sa rozvinie cyanóza a strata vedomia. V tomto bode môže byť potrebné, aby pacient vykonal nepriamu masáž srdca a mechanické vetranie, pretože dlhodobá asystóla alebo pridanie ventrikulárnych arytmií zvyšuje pravdepodobnosť náhlej srdcovej smrti.

Opakované epizódy straty vedomia u starších pacientov môžu viesť k rozvoju alebo zhoršeniu duševno-duševných porúch. Menej často sa pri AV blokácii môže vyvinúť arytmogénny kardiogénny šok, častejšie u pacientov s infarktom myokardu.

V podmienkach nedostatočnosti krvného zásobenia AV blokádami sa niekedy pozorujú javy kardiovaskulárnej insuficiencie (kolaps, synkopa), exacerbácia koronárneho srdcového ochorenia a ochorenia obličiek.

Diagnóza blokády AV

Pri vyhodnocovaní histórie pacienta v prípade podozrenia na atrioventrikulárny blok zistiť, tým, preneseného za infarkt myokardu, myokarditída a ďalšie kardiopatology, lieky porušenie átrioventrikulárne vedenie (digitalis, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov, atď).

Počúvaním tepovej frekvencie auscultated správny rytmus, prerušovaný dlhými pauzami, čo naznačuje stratu komorových kontrakcií, bradykardia, vzhľadu pištoľou Aj Strazhesko tónom. Zvýšenie pulzácie cervikálnych žíl je stanovené v porovnaní s karotickými a radiálnymi artériami.

Pri elektrokardiograme sa AV blokáda prvého stupňa prejavuje predĺžením P-Q intervalu> 0,20 s; Stupeň II - sínusový rytmus s prestávkami v dôsledku zrážania komorových komplexov po vlnách P, vznik komplexov Samoilov-Wenckebach; Stupeň III - zníženie počtu komorových komplexov faktorom 2-3 v porovnaní s predsieňovým (od 20 do 50 za minútu).

Denné sledovanie EKG na Holterovej AV blokáde umožňuje porovnať pacientove subjektivní pocity s elektrokardiografickými zmenami (napríklad mdloby s ťažkou bradykardiou), posúdiť stupeň bradykardie a blokády, vzťah k aktivite pacienta, lieky, určiť prítomnosť indikácií na implantáciu kardiostimulátora atď.

Pomocou elektrofyziologickej štúdie srdca (EFI) sa určuje topografia AV bloku a určujú sa indikácie jeho chirurgickej korekcie. Pri prítomnosti sprievodnej kardiopatológie a jej detekcie počas AV blokády sa uskutočňuje echokardiografia, MSCT alebo MRI srdca.

Dodatočné laboratórne testy AV blokády sú indikované za prítomnosti komorbidných stavov a ochorení (stanovenie hladiny elektrolytu v krvi počas hyperkalémie, obsah antiarytmík počas predávkovania, aktivita enzýmov pri infarkte myokardu).

Liečba AV blokád

Pri stupni atrioventrikulárneho bloku I, ktorý sa vyskytuje bez klinických prejavov, je možné len dynamické pozorovanie. Ak je blokáda AV spôsobená liekom (srdcové glykozidy, antiarytmiká, β-blokátory), je potrebná úprava dávky alebo úplné zrušenie.

V prípade AV blokády vzniku srdca (v prípade infarktu myokardu, myokarditídy, kardiostikrózy atď.) Sa uskutočňuje priebeh liečby β-adrenomulantmi (izoprenalínom, ortsiprenalínom), je indikovaná ďalšia implantácia kardiostimulátora.

Isoprenalín (sublingválne), atropín (intravenózne alebo subkutánne) sú lieky prvej pomoci na úľavu útokov Morgagni-Adams-Stokes. Pri príznakoch kongestívneho zlyhania srdca, predpísaných diuretík, srdcových glykozidov (s opatrnosťou), vazodilatancií. Ako symptomatickú liečbu chronickej formy AV blokád sa liečba uskutočňuje s teofilínom, extraktom Belladonna, nifedipínom.

Radikálnym spôsobom liečenia AV blokov je inštalácia kardiostimulátora (EX), obnovenie normálneho rytmu a srdcovej frekvencie. Indikácie pre implantáciu endokardiálneho EX sú prítomnosť anamnézy záchvatov Morgagni-Adams-Stokes (dokonca aj jedno); ventrikulárna frekvencia menšia ako 40 za minútu a periódy asystoly 3 sekundy alebo viac; AV blokáda stupňa II (typ II podľa Mobitzovho) alebo III stupňa; kompletný AV blok, sprevádzaný angínou pectoris, kongestívnym zlyhaním srdca, vysokou arteriálnou hypertenziou atď. Ak chcete rozhodnúť o otázke operácie, poraďte sa so srdcovým chirurgom.

Prognóza a prevencia AV blokád

Vplyv rozvinutého atrioventrikulárneho bloku na budúci život a pracovnú schopnosť pacienta je determinovaný mnohými faktormi a predovšetkým úrovňou a stupňom blokády, základnou chorobou. Najzávažnejšia prognóza pre AV blokádu triedy III: pacienti sú postihnutí, rozvoj srdcového zlyhania.

Komplikuje prognózu vývoja distálnych AV blokád v dôsledku hrozby úplnej blokády a zriedkavého ventrikulárneho rytmu, ako aj ich výskytu na pozadí akútneho infarktu myokardu. Včasná implantácia kardiostimulátora môže zvýšiť očakávanú dĺžku života pacientov s AV blokádami a zlepšiť ich kvalitu života. Kompletná kongenitálna atrioventrikulárna blokáda prognosticky výhodnejšia ako získaná.

Atrioventrikulárna blokáda je spravidla spôsobená základnou chorobou alebo patologickým stavom, preto jej prevenciou je odstránenie etiologických faktorov (liečba srdcovej patológie, eliminácia nekontrolovaného príjmu liekov, ktoré ovplyvňujú impulzy, atď.). Na prevenciu exacerbácie stupňa AV blokády je indikovaná implantácia kardiostimulátora.

Čo je blokáda AV: príčiny, diagnóza a liečba

Z tohto článku sa dozviete: čo je blokáda AV, ako liečba a prognóza závisia od závažnosti života, ako dlho je implantovaný kardiostimulátor, ako udržať srdce doma.

Atrioventrikulárny blok je ukončenie nervového impulzu medzi predsieňami a komorami srdca.

To je to, čo sa deje s najťažším atrioventrikulárnym blokom (stupeň 3)

Koordinovaná práca srdca je koordinovaná autonómnym systémom vedenia srdca. Skladá sa zo špeciálnych svalových vlákien, ktoré sú schopné viesť nervový impulz. "Vodca" autonómneho vodivého systému srdca je vegetatívny nervový systém.

Zvláštnosť srdcového vodivého systému spočíva v tom, že jeho vlákna sú schopné nezávisle vytvárať impulzy potrebné na kontrakciu. Počet impulzov klesá zhora nadol.

Vodivý systém srdca sa nazýva autonómny, pretože sám vytvára impulzy na zníženie myokardu. To dáva osobe istú mieru bezpečnosti pre prežitie. S ťažkými zraneniami, stratou vedomia a inými katastrofami srdce naďalej porazí a zvyšuje šance na život.

Za normálnych okolností vzniká sínusový uzol rytmus s frekvenciou 60 až 90 úderov za minútu. S touto frekvenciou sú atria znížené. Úlohou atrioventrikulárnej časti je oddialiť excitačnú vlnu na ceste do komôr. Zúženie komôr začína až po ukončení práce. Frekvencia atrioventrikulárnej časti je 40-60 impulzov. Na celý život to nestačí, ale stále lepšie ako nič.

Atrioventrikulárny uzol - súčasť srdcového vodivého systému

Stav, v ktorom sa impulz nevykonáva zo sínusového uzla, sa nazýva blok AV. Čím je úroveň nižšia, tým menší je počet impulzov, ktoré srdce dostáva. Zníženie srdcovej frekvencie spôsobuje, že krvný obeh je neúčinný av závažných prípadoch ohrozuje život.

Kardiológ sa zaoberá liečbou srdcového bloku. Mala by sa riešiť v prípade, že človek cíti prerušenie. Po 40 rokoch sa odporúča každoročne konzultovať s kardiológom, aby sa tento problém "chytil" v počiatočnom štádiu. Počiatočné formy blokád dobre reagujú na liečbu, môžete s nimi žiť mnoho rokov. V prípade blokády strednej závažnosti môžu byť kompenzované pravidelným užívaním liekov a správnym striedaním pohybu a odpočinku. Závažné prípady sa liečia implantáciou kardiostimulátora, s ktorým môžete úspešne žiť až do vysokého veku.

Atrioventrikulárny blok (AV blok)

Vykonajte online test (skúšku) na "srdcové arytmie".

Atrioventrikulárny blok (AV blok) je čiastočné alebo úplné porušenie vedenia excitačného impulzu z predsiene do komôr.

Príčiny AV blokády:

 • organické ochorenie srdca:
  • chronická ischemická choroba srdca;
  • akútny infarkt myokardu;
  • kardio;
  • myokarditída;
  • srdcové choroby;
  • kardiomyopatia.

 • drogová intoxikácia:
  • glykozidová intoxikácia, chinidín;
  • predávkovanie beta-blokátormi;
  • predávkovanie verapamilom, iné antiarytmické lieky.

 • ťažká vagotónia;
 • idiopatická fibróza a kalcifikácia srdcového vodivého systému (Lenegreova choroba);
 • fibróza a kalcifikácia interventrikulárnej septa, mitrálne a aortálne ventilové krúžky (Levyova choroba);
 • poškodenie myokardu a endokardu spôsobené chorobami spojivového tkaniva;
 • nerovnováha elektrolytov.

Klasifikácia AV blokády

 • stabilita blokády:
  • prechodné (prechodné);
  • prerušované (prerušované);
  • konštantná (chronická).

 • blokovanie topografie:
  • proximálna úroveň - na úrovni predsiení alebo atrioventrikulárneho uzla;
  • distálnej úrovni - na úrovni zväzku Jeho alebo jeho vetvy (najnepriaznivejší typ blokády v prognostickom vzťahu).

 • stupeň AV blokády:
  • I. stupeň blokáda AV - spomalenie vedenia v akejkoľvek časti srdcového vodivého systému;
  • Blokáda AV stupňa II - postupné (náhle) zhoršenie vodivosti na akejkoľvek časti srdcového vodivého systému s pravidelným úplným zablokovaním jedného (dvoch, troch) excitačných impulzov;
  • AV blok III stupňa (kompletný AV blok) - úplné zastavenie atrioventrikulárnej vodivosti a fungovanie ektopických centier II, III.

V závislosti od úrovne blokovania excitačného impulzu v atrioventrikulárnom systéme sa rozlišujú nasledujúce typy AV blokád, z ktorých každá zasa môže dosiahnuť iný stupeň zablokovania budiaceho impulzu - od stupňa I do III (súčasne môže každý z troch stupňov blokády zodpovedajú odlišnej úrovni rušenia vedenia):

 1. Intersticiálna blokáda;
 2. Uzlová blokáda;
 3. Kameňová blokáda;
 4. Blokáda s tromi lúčmi;
 5. Kombinovaná blokáda.

Klinické príznaky AV blokády:

 • nerovnaká frekvencia žilového a arteriálneho pulzu (častejšia atriálna kontrakcia a zriedkavejšie komorové kontrakcie);
 • "obrie" impulzové vlny, ktoré sa vyskytujú počas obdobia náhodného predsieňového a komorového systolu, ktoré majú charakter pozitívneho venózneho pulzu;
 • periodický vzhľad "kanóna" (veľmi nahlas) som tón s auskultation srdca.

AV blok I stupňa

EKG značky:

 • všetky formy AV blokády stupeň I:
  • správny sínusový rytmus;
  • zvýšenie PQ intervalu (viac ako 0,22 s pri bradykardii, viac ako 0,18 s pri tachykardii).

 • uzlová proximálna forma AV blokády stupňa I (50% všetkých prípadov):
  • zvýšenie trvania PQ intervalu (hlavne kvôli segmentu PQ);
  • normálna šírka zubov komplexu P a QRS.

 • proximálna predsieňová forma:
  • zvýšenie PQ intervalu je viac ako 0,11 s (hlavne kvôli šírke vlny P);
  • často rozdelený zub P;
  • Trvanie segmentu PQ nie je väčšie ako 0,1 s;
  • QRS komplex normálnej formy a trvania.

 • distálny trojnásobný blok blokády:
  • predĺžený PQ interval;
  • šírka vlny P nepresiahne 0,11 s;
  • rozšírený QRS komplex (viac ako 0,12 s) deformovaný ako dvojzdrojová blokáda v systéme His.

Stupeň AV bloku II

EKG značky:

 • všetky formy stupňa AV blokády II:
  • Sinus abnormálny rytmus;
  • Periodické úplné zablokovanie jednotlivých excitačných impulzov z predsiení do komôr (bez komplexu QRS po P vlne).

 • uzlová forma AV-blokády (Mobitz typ I):
  • postupné zvyšovanie šírky PQ intervalu (z jedného komplexu na druhý), prerušené stratou komorového QRST komplexu pri zachovaní P vlny;
  • normálny, mierne rozšírený PQ interval zaznamenaný po strate komplexu QRST;
  • Vyššie uvedené odchýlky sa nazývajú časopisy Samoilov-Wenckebach - pomer komplexov P ​​zubov a QRS je 3: 2, 4: 3, 5: 4, 6: 5 atď.

 • distálny AV blok (Mobitz typ II):
  • pravidelná alebo náhodná strata komplexu QRST pri zachovaní vlny P;
  • konštantný normálny (rozšírený) PQ interval bez progresívneho predĺženia;
  • rozšírený a deformovaný QRS komplex (niekedy).

 • AV blokáda typu II 2: 1:
  • stratu každého druhého komplexu QRST pri zachovaní správneho sínusového rytmu;
  • normálny (širší) interval PQ;
  • prípadne rozšírený a deformovaný komorový komplex QRS s distálnou blokádou (neprítomný symptóm).

 • pokročilý stupeň AV blokády II:
  • pravidelné alebo nerozlišujúce ukladanie dvoch (alebo viacerých) komorových QRST komplexov v rade so zachránenou vlnou P;
  • normálny alebo široký PQ interval v tých komplexoch, kde existuje vlna P;
  • rozšírený a deformovaný komplex QRS (nestály znak);
  • vznik náhradných rytmov pri ťažkej bradykardii (nepríjemný symptóm).

Stupeň AV bloku III (kompletná blokáda AV)

EKG značky:

 • všetky formy kompletného AV bloku:
  • atrioventrikulárna disociácia - úplné oddelenie predsieňových a komorových rytmov;
  • pravidelný komorový rytmus.

 • proximálna forma AV bloku stupňa III (ektopický kardiostimulátor sa nachádza v atrioventrikulárnom uzle pod blokádou):
  • atrioventrikulárna disociácia;
  • konštantné intervaly P - P, R - R (R - R> P - P);
  • 40-60 komorových kontrakcií za minútu;
  • Komplex QRS je takmer nezmenený.

 • distálnej (trifazikulárnej) formy úplného AV bloku (ektopický kardiostimulátor je umiestnený v jednej z vetiev jeho svazku):
  • atrioventrikulárna disociácia;
  • konštantné intervaly P - P, R - R (R - R> P - P);
  • 40-45 komorových kontrakcií za minútu;
  • Komplex QRS je široký a deformovaný.

Frederickov syndróm

Kombinácia blokády AV štádia III s fibriláciou predsiení alebo predsieňovým flutterom sa nazýva Frederickov syndróm. S týmto syndrómom sa úplne zastaví vedenie excitačných impulzov z predsiení do komôr - pozoruje sa chaotické excitácie a kontrakcie určitých skupín predsieňových svalových vlákien. Komory sú excitované kardiostimulátorom, ktorý sa nachádza v atrioventrikulárnom uzle alebo v komorovom vedení.

Frederickov syndróm je dôsledkom ťažkého organického poškodenia srdca, ktoré sprevádzajú sklerotické, zápalové, degeneratívne procesy myokardu.

EKG príznaky Frederickovho syndrómu:

 • vlny predsieňovej fibrilácie (f) alebo predsieňového flutteru (F), ktoré sa zaznamenávajú namiesto P zubov;
 • non-sinus ektopický (uzlový alebo idioventrikulárny) komorový rytmus;
 • správny rytmus (konštantné intervaly R-R);
 • 40-60 komorových kontrakcií za minútu.

Syndróm Morgagni-Adams-Stokes

AV blokády stupňov II, III (najmä distálne formy) sú charakterizované poklesom srdcového výkonu a hypoxie orgánov (hlavne mozgu) spôsobených ventrikulárnou asystolou, počas ktorých nedochádza k ich účinným kontrakciám.

Príčiny ventrikulárnej asystoly:

 • v dôsledku prechodu AV blokády stupňa II na úplnú AV blokádu (keď nový ektopický komorový rytmus, ktorý je pod úrovňou blokády, ešte nezačal fungovať);
 • ostrú inhibíciu automatizácie ektopických centier II., III. poradí počas blokády stupňa III;
 • trasenie a fibrilácia komôr pozorovaná pri úplnej AV blokáde.

Ak ventrikulárna asystólia trvá dlhšie ako 10-20 sekúnd, v dôsledku hypoxie mozgu sa môže vyvinúť konvulzívny syndróm (syndróm Morgagni-Adams-Stokes), ktorý môže byť smrteľný.

Predikcia na AV blokáde

 • AV blokáda stupňa I a stupňa II (typ Mobitz) - prognóza je priaznivá, pretože blokáda je v prírode funkčná a zriedkavo sa mení na úplnú AV blokádu (alebo typ II Mobitz);
 • Blokáda AV stupňa II (typ II Mobitz) a progresívna AV blokáda - má závažnejšiu prognózu (najmä distálnu formu blokády), pretože takéto blokády zhoršujú príznaky srdcového zlyhania, sprevádzajú príznaky nedostatočnej perfúzie mozgu, často sa transformujú na úplnú AV blokádu Syndróm Morgagni-Adams-Stokes;
 • Kompletná blokáda AV má nepriaznivú prognózu sprevádzaný rýchlym progresiou srdcového zlyhania, zhoršením perfúzie životne dôležitých orgánov, vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti.

Liečba AV blokád

 • Etapa I AV blokáda - liečba základnej choroby je potrebná + korekcia elektrolytového metabolizmu, nie je potrebná špeciálna liečba;
 • Stupeň AV bloku II (Mobitz I) - atropín in / in (0,5-1 ml 0,1% roztok), s neúčinnosťou - dočasná alebo trvalá elektrická stimulácia srdca;
 • Stupeň AV bloku II (Mobitz II) - dočasná alebo trvalá elektrická stimulácia srdca;
 • Grade III AV blokáda - liečba základnej choroby, atropín, dočasná elektrická stimulácia.

Vykonajte online test (skúšku) na "srdcové arytmie".

Kardiológ - miesto o chorobách srdca a krvných ciev

Cardiac Surgeon Online

AV blokáda

V závislosti od závažnosti AV bloku (atrioventrikulárny blok) môže byť 1., 2. a 3. stupeň (kompletný).

AV blokádou prvého stupňa je predĺženie PQ intervalu viac ako 0,20 s. Nachádza sa u 0,5% mladých ľudí bez príznakov ochorenia srdca. Staršia AV blokáda 1. stupňa je najčastejšie výsledkom izolovanej choroby vodivého systému (Lenegrovej choroba).

Počas AV blokády 2. stupňa nedosiahne časť predsieňových impulzov komory. Blokáda sa môže vyvinúť na úrovni AV uzla a systému His-Purkinje.

 • Ak sa počas blokády AV (napr. 4: 3 alebo 3: 2) intervaly PQ líšia a pozorujú sa časopisy Wenckebach, hovoria o blokáde AV typu Mobitz typu I 2. stupňa.
 • Pri blokáde AVB druhého stupňa typu Mobitz I sú komplexy QRS zvyčajne úzke, pretože blokáda sa vyskytuje nad zväzkom Jeho na úrovni AV uzla.
 • Dokonca aj vtedy, keď sa pozoruje blokáda zväzku His balíka v priebehu AV blokády typu Mobitz I, úroveň AV bloku je s najväčšou pravdepodobnosťou na úrovni AV uzla. Avšak v tomto prípade je jeho Jeho elektrogram nevyhnutný na potvrdenie úrovne blokády.

Veľmi pokročilá blokáda AV (3: 1, 4: 1 a vyššia) sa týka druhej blokády AV typu Mobitz II. QRS komplexy sú súčasne zvyčajne široké (charakteristická blokáda pravého alebo ľavého ramena His) a hladina blokády je pod AV uzlom. AV blokáda typu Mobitz II sa zvyčajne vyskytuje na úrovni systému His-Purkinje alebo pod ním. Často ide do úplnej blokády AV.

Blokáda AV v treťom stupni alebo úplná blokáda AV môže byť získaná a vrodená.

Klinický obraz

Stupeň 1 AV blok je zvyčajne bez symptómov.

 • Keď sa interval PQI predlžuje, tón srdca sa stáva tichším, preto pre AV blok 1. stupňa je charakteristický tichý tón, s AV blokom 2. stupňa typu Mobitz I, hlasitosť tónu I klesá z cyklu na cyklus a úplná blokáda AV ona je celá iná.
 • Pri úplnom AV bloku môže dôjsť k funkčnému mezosystolickému hluku.

etiológie

Príčiny AV blokády sú uvedené v tabuľke. Najčastejšou príčinou je izolovaná choroba vodivého systému (Lenegreova choroba). Okrem toho môže dôjsť k AV blokáde počas infarktu myokardu, zvyčajne počas prvých 24 hodín, vyskytuje sa u pacientov s nižším infarktom myokardu a u 2% pacientov s predošlým infarktom myokardu.

Atrioventrikulárny blok (AV) srdca: príčiny, stupne, symptómy, diagnóza, liečba

Bežne je frekvencia kontrakcií ľudského srdca 60 až 80 úderov za minútu. Tento rytmus dostatočne zabezpečuje prívod krvi do ciev v čase srdcového tepu, aby plne vyhovoval potrebám vnútorných orgánov pre kyslík.

Normálne vedenie elektrických signálov v dôsledku koordinovanej práce vodivých vlákien myokardu. V sínusovom uzle sa generujú rytmické elektrické impulzy, ktoré sa potom šíria cez predsieňové vlákna na atrioventrikulárny uzol (AV uzol) a ďalej pozdĺž tkaniva komôr (pozri obrázok vľavo).

Blok na vykonanie impulzu môže nastať na každej zo štyroch úrovní. Preto sa izoluje sinoatriálna, intraatriálna, atrioventrikulárna a intraventrikulárna blokáda. Vnútorná predsieňová blokáda neznamená nebezpečenstvo pre telo, sinoatria môže byť prejavom syndrómu chorého sínusu a musí byť sprevádzaná ťažkou bradykardiou (zriedkavým pulzom). Atrioventrikulárny blok (AV, AV) môže následne viesť k závažným hemodynamickým poruchám, ak sa zistia poruchy vodivosti v príslušnom uzle 2. a 3. stupňa.

štatistika

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prevalencia AV blokády výsledkami denného EKG monitorovania dosiahla tieto čísla:

 • U zdravých ľudí v mladom veku je blokáda 1 stupňa registrovaná až do 2% všetkých prieskumov,
 • U mladých ľudí s funkčnou alebo organickou patológiou srdca a krvných ciev je blok 1 stupňa registrovaný v 5% všetkých prípadov,
 • U osôb starších ako 60 rokov s hlavnou patológiou srdca sa vyskytuje AV-blokáda 1, 2 a 3 stupne v 15% prípadov,
 • U osôb starších ako 70 rokov - vo 40% prípadov,
 • U pacientov s infarktom myokardu je AV blokáda 1, 2 alebo 3 stupne registrovaná vo viac ako 13% prípadov,
 • Iatrogénna (lieková) AV-blokáda sa vyskytuje v 3% prípadov u všetkých pacientov
 • Atrioventrikulárny blok ako príčina náhlej srdcovej smrti sa vyskytuje v 17% všetkých prípadov.

dôvody

Blokovanie AV stupňa 1 sa môže vyskytnúť normálne u zdravých ľudí, ak nie je poškodenie myokardu na pozadí. Vo väčšine prípadov je to prechodné (prechodné). Tento typ blokády často nespôsobuje klinické prejavy, takže sa zisťuje počas plánovaného EKG počas preventívnych lekárskych vyšetrení.

Tiež stupeň 1 môže byť zistený u pacientov s hypotonickým typom vegetatívne-vaskulárnej dystónie, keď prevažujú parasympatické účinky na srdce. Avšak pretrvávajúca blokáda 1 stupňa môže naznačovať vážnejšie ochorenie srdca.

V prevažnej väčšine prípadov ukazujú stupne 2 a 3, že pacient má organickú léziu myokardu. Takéto ochorenia zahŕňajú nasledujúce (z hľadiska detekcie blokády):

 1. Koronárna choroba srdca. Vzhľadom na to, že počas ischémie myokard trpí dlhodobým chronickým nedostatkom kyslíka (hypoxia), účinnosť srdcového svalu sa prudko znižuje. Vyskytujú sa mikroskopické poškodenia tkaniva, ktoré nie sú úplne redukované a neprodukujú impulzy. Ak sú tieto ohniská umiestnené na okraji predsiene a komôr, potom sú v ceste pulzu prekážky a dôjde k zablokovaniu.
 2. Akútny a subakútny infarkt myokardu. Mechanizmus blokády je podobný, iba príčinou zhoršených impulzov sú aj ohniská ischemického tkaniva a nekrotické (mŕtve) tkanivo myokardu.
 3. Vrodené a získané srdcové chyby. Mechanizmus vývoja blokády je hrubým porušením morfologickej štruktúry svalových vlákien, pretože srdcové chyby vedú k vzniku kardiomyopatie -
  štruktúrne zmeny komôr srdca.
 4. Kardiálna skleróza, najmä po myokarditíde. Toto je nahradenie bežného srdcového tkaniva cicavskými vláknami, ktoré impulzy nemôžu vôbec viesť, v dôsledku čoho pre nich vzniká prekážka.
 5. Arteriálna hypertenzia, dlhodobá a vedie k hypertrofickej alebo obštrukčnej kardiomyopatii ľavej komory. Mechanizmus vývoja blokády je podobný predchádzajúcim ochoreniam.
 6. Choroby iných orgánov - endokrinologické ochorenia (diabetes mellitus, najmä typ 1, hypotyreóza - nedostatok hormónov v krvi vylučovaných štítnou žľazou atď.); peptický vred; otravy a intoxikácie; horúčka a infekčné choroby; traumatické poranenie mozgu.

príznaky

Príznaky stupňa AV bloku 1 môžu byť obmedzené alebo chýbajú úplne. Pacienti však často hlásia príznaky ako únava, celková slabosť, pocit nádychu počas námahy, závrat a pocity prerušenia srdca, slabosť s blikajúcimi očami a iné príznaky, že človek zomrie. Toto je obzvlášť výrazné pri chôdzi rýchlo alebo v chode, pretože srdce s blokádou nie je schopné zabezpečiť plný tok krvi do mozgu a svalov.

AV-blokáda 2 a 3 stupne sa prejavuje výraznejšie. Počas zriedkavého srdcového tepu (menej ako 50 za minútu) pacient môže zanedbať krátko (nie viac ako 2 minúty). Toto sa nazýva útok na MES (Morgagni-Edems-Stokes) a predstavuje hrozbu pre život, pretože tento typ poruchy vedenia môže viesť k úplnej zástavbe srdca. Ale zvyčajne pacient opäť nadobudne vedomie, v myokarde, kruhový objazd a ďalšie dráhy sú "zahrnuté" a srdce začne kontraktovať s normálnou alebo mierne vzácnejšou frekvenciou. Pacient s MES útokom by však mal byť okamžite vyšetrený lekárom a hospitalizovaný v kardiologickej, arytmologickej alebo terapeutickej nemocnici nemocnice, pretože následne sa rozhodne o potrebe inštalácie kardiostimulátora alebo umelého kardiostimulátora.

V extrémne zriedkavých prípadoch pacient po záchvate MEA nemôže nikdy získať vedomie, a tým viac by sa mal čo najskôr dostať do nemocnice.

Diagnóza AV bloku

Algoritmus diagnostiky porúch rytmu vo všeobecnosti a AV blokády pozostáva z nasledujúcich opatrení:

Ak má pacient vyššie uvedené sťažnosti, zavolajte tím ambulancie alebo skúste terapeuta (kardiológ / arytmológ) na klinike v mieste bydliska pomocou elektrokardiogramu.

Na EKG budú ihneď viditeľné príznaky ako pokles parametra odrážajúci komorové kontrakcie (bradykardia), zvýšenie vzdialenosti medzi vlnami P zodpovednými za predsieňové kontrakcie a QRS komplexy zodpovedné za komorové kontrakcie. Pri AV blokáde 2 stupne sa rozlišujú Mobitz typ 1 a Mobitz typ 2, ktoré sa prejavujú periodickou stratou komorových kontrakcií EKG. V triede 3 sa vyskytuje mimoriadne vzácny pulz vďaka úplnému priečnemu bloku, predsieni pracuje v ich obvyklom rytme a komorám v ich vlastných frekvenciách (s frekvenciou 20-30 za minútu alebo menej).

Po hospitalizácii pacienta na oddelení terapie, kardiológie alebo arytmológie podstupuje inštrumentálne metódy ďalšieho vyšetrenia:

 • Ultrazvuk srdca (echokardioskopia) na objasnenie povahy patológie myokardu, ak existuje; Kontraktilita svalových tkanív a frakcia ejekcie krvi vo veľkých plavidlách sú tiež odhadnuté.
 • Holterová kontrola krvného tlaku a EKG počas dňa s následným posúdením stupňa blokády, frekvencie jej výskytu a spojenia s výkonom,
 • Testy cvičenia sa používajú u pacientov s ischémiou srdca a chronickým srdcovým zlyhaním.

V každom prípade môže byť presný vyšetrovací plán pre pacienta predpísaný lekárom len počas interného vyšetrenia.

Liečba AV blokády

Pacienti s atrioventrikulárnym blokom 1 stupeň liečby sa nevyžadujú, ak nemá organickú patológiu srdca alebo ochorenia iných orgánov.

V miernych prípadoch je spravidla dostatočné napraviť životný štýl - odstrániť mastné vyprážané potraviny, správne jesť, stráviť viac času vonku a eliminovať zlé návyky. V prítomnosti vegetatívne-vaskulárnej dystónie kontrastné duše ovplyvňujú kardiovaskulárny systém prospešne.

V prípade, že pacient hovorí slabosť, únava a pokles aktivity sprevádzané nízkym krvným tlakom a pomalé srdcovej frekvencie (nie menej ako 55 za minútu), je možné kurzy, aby tinktúra ženšen, Schisandra alebo sibírsky ženšen ako tonikum a tonizujúce prípravky, ale iba po konzultácii s lekárom,

Pri AV blokáde 2 a 3 stupňoch, zvlášť sprevádzané záchvatmi alebo ekvivalentmi MEA, pacient vyžaduje úplnú liečbu.

Teda liečba základnej srdcovej choroby alebo iných orgánov prichádza do popredia. Zatiaľ čo sa diagnostikuje hlavná príčina blokády a prvé kroky sa robia pri liečbe blokády, pacientovi sú predpísané také lieky ako atropín, izadrín, glukagón a prednizolón (subkutánne, v tabletách alebo intravenózne v závislosti od lieku). Okrem toho pilulky môžu priradiť teopek, aminofylín alebo corinfar (nifedipín, cordaflex).

Spravidla sa po liečbe základnej choroby obnoví vedenie AV uzla. Avšak vytvorená jazva v oblasti uzla môže v tomto mieste spôsobiť pretrvávajúce porušenie vodivosti a potom sa stane pochybnosť o účinnosti konzervatívnej liečby. V takýchto prípadoch je pre pacienta vhodnejšie inštalovať umelý kardiostimulátor, ktorý stimuluje predsieňové a ventrikulárne kontrakcie s fyziologickou frekvenciou a poskytuje správny rytmický impulz.

Inštalácia EKS sa teraz môže vykonávať bezplatne podľa kvót získaných v regionálnych oddeleniach Ministerstva zdravotníctva.

Sú komplikácie AV blokády možné?

Komplikácie atrioventrikulárnej blokády sa môžu skutočne rozvinúť a sú dosť ťažké a život ohrozujúce. Napríklad útok MEA v dôsledku výrazného srdcového tepu s úplnou AV blokádou môže viesť k náhlej srdcovej smrti alebo arytmogénnemu šoku. Okrem akútnych komplikácií sa u pacientov s dlhodobým AV blokom zhoršuje priebeh chronického srdcového zlyhania a dyscyrkulatívna encefalopatia sa vyvíja v dôsledku neustáleho zníženia prietoku krvi v mozgových cievach.

Prevencia komplikácií nie je len udalosťou, ktorá bola spočiatku zameraná na výskyt ťažkých kardiovaskulárnych ochorení. Včasný prístup k lekárovi, úplná diagnostika a správna liečba pomôžu identifikovať blokádu v čase a vyhnúť sa vzniku komplikácií.

Prognóza ochorenia

Prognosticky je AV blok 1 stupeň výhodnejší ako 2 a 3 stupne. Avšak v prípade správne zvolenej liečby sa pri 2 a 3 stupňoch znižuje riziko komplikácií a zlepšuje sa kvalita života a jej trvanie. Zriadený EKS, podľa mnohých výskumov, autenticky zvyšuje prežitie pacientov v prvých desiatich rokoch.

Atrioventrikulárny blok: príznaky a liečba

Normálny rytmus nášho srdca znamená, že telo je zdravé a všetky orgány dostávajú potrebné množstvo živín. Nebezpečná patológia, ktorá spomaľuje srdcový tep je - atrioventrikulárny blok.

Každý z nás by mal vedieť, čo sa môže stretnúť a čo treba urobiť. Nezabudnite, že tí, ktorí sú včas oboznámení, sú upozornení. Povieme vám, aký druh atrioventrikulárneho bloku, príčiny vývoja, aké symptómy môžu byť.

Atrioventrikulárna blokáda - popis

Atrioventrikulárny blok je jednou z najzložitejších ochorení, ktorá sa prejavuje akútnym narušením srdcového vedenia. Symptomatológia tejto diagnózy je rozsiahla, ale hlavným indikátorom je prudké zníženie srdcového rytmu, čo vedie k zlyhaniu srdca a častému strate vedomia u pacientov.

Štatistika, ktorú vykonávajú absolventi, naznačuje, že príčinou náhlej smrti u 18% ľudí zo 100% je práve atrioventrikulárny blok.

Príčinou atrioventrikulárneho bloku je spravidla porážka rôznych častí vedúceho systému srdca, čo poskytuje konzistentné zníženie komôr a predsiení. Medzi najzraniteľnejšie uzly patrí atrioventrikulárny uzol, ktorého názov je blokáda, ako aj zväzok Jeho alebo zväzok Jeho.

Dôvodom môže byť použitie určitých liekov (napríklad intravenózny papaverín alebo drotaverín), intenzívna fyzická námaha, avšak v prípade, že sa v týchto podmienkach vyskytne blokáda, nevyžaduje liečbu a nevedie k vážnym problémom.

Oveľa ťažšie je situácia u pacientov, ktorí už majú problémy so srdcom - ischemická choroba, srdcové chyby, rovnako ako infarkt myokardu, myokarditída, kardiomyopatia atď. Prognóza závisí od úrovne poškodenia srdca, ako aj od stupňa blokády.

Možný vývoj komplikácií, napríklad zhoršenie chronického srdcového zlyhania, výskyt ventrikulárnej tachykardie, vývoj hypoxie mozgu. Pravidelne opakovaná atrioventrikulárna blokáda môže viesť k rozvoju alebo zhoršeniu už existujúcich duševno-mentálnych porúch.

Rozsah a príznaky atrioventrikulárneho bloku

Atrioventrikulárny blok v závislosti od charakteristík vedenia pulzu je rozdelený do troch stupňov:

 1. Pri stupni atrioventrikulárneho bloku 1 spomalí vodivosť elektrického impulzu.

Klinický obraz je však asymptomatický, pretože blokovanie impulzov trvá mierne čas. Prvý stupeň ochorenia sa zvyčajne určí náhodne pri vyšetrení pacienta na akúkoľvek inú patológiu.

Symptómy atrioventrikulárneho bloku v tomto štádiu zvyčajne nespôsobujú osobe nepohodlie. Existuje však vždy riziko zvýšenia procesu a prechodu choroby na ťažšiu fázu. Tento stupeň blokády možno často pozorovať u úplne zdravých ľudí.

Vzhľadom na zvýšenú mieru rastu počas adolescencie sa atrioventrikulárny blok u detí pozoruje pomerne často. Zvýšená fyzická aktivita športovcov niekedy im spôsobuje problémy so srdcovými abnormalitami spôsobenými poklesom elektrickej vodivosti.

Niekedy reumatizmus alebo zvýšená excitabilita vagového nervového odtlačku na správanie elektrického impulzu. Okrem toho môže byť atrioventrikulárny blokový stupeň 1 spôsobený liekmi.

 • Druhý stupeň atrioventrikulárneho bloku je charakterizovaný neúplným vedením elektrických impulzov do komôr.

  Súčasne dochádza k náhlemu výpadku očí, zhoršeniu činnosti srdca, slabosti. Príznaky blokády o 2 stupňoch sú mdloby a strata vedomia. Táto situácia nastáva pri útokoch atrioventrikulárneho bloku, ktoré sa opakujú niekoľkokrát za sebou.

 • Najzávažnejší tretí stupeň ochorenia je pomerne nebezpečný typ srdcovej arytmie.

  Súčasne srdce je regulované komorami, t.j. prístup elektrického impulzu z predsiene do komôr je úplne zablokovaný.

  V dôsledku neprítomnosti elektrického impulzu pacient vyvinie bradykardiu - významný pokles srdcovej frekvencie. Počas tohto obdobia často nedosahuje 40 úderov za minútu.

  Symptómy atrioventrikulárneho bloku o 3 stupňoch sú nízky krvný tlak, dýchavičnosť, závrat a časté mdloby.

 • Prvý a druhý stupeň ochorenia sa považuje za nekompletný atrioventrikulárny blok. Neskoršie liečenie ochorenia môže v treťom, najnebezpečnejšom štádiu ochorenia viesť k vzniku neúplného atrioventrikulárneho bloku. A oneskorené poskytnutie núdzovej starostlivosti v prípade atrioventrikulárnej blokády triedy 3 môže viesť k smrti človeka.

  Atrioventrikulárny blok je formou blokády elektrického impulzu. Existuje atrioventrikulárna (AV) blokáda stupňov I, II a III v závislosti od oneskorenia, prerušenia alebo úplného neprítomnosti vedenia do komôr.

  Keď stupeň AV bloku I dosiahne každý pulz z predsiení komôr, jeho podržanie sa oneskorí o zlomok sekundy, keď prechádza cez atrioventrikulárny uzol. Toto oneskorenie nespôsobuje žiadne príznaky. I stupňový atrioventrikulárny blok je rozšírený u dobre vyškolených športovcov, dospievajúcich, mladých ľudí a ľudí s vysokou aktivitou nervu vagus.

  Rovnaký stav sa však vyskytuje pri reumatizme, ochorení srdca pri sarkoidóze a mnohých ďalších ochorení; môže to byť spôsobené určitými liekmi. Vo AV bloku II nie každý impulz z predsiení dosahuje komory. To vedie k tomu, že srdce sa zmenšuje zriedka a zvyčajne nepravidelne. Niektoré formy blokády 2. stupňa postupujú do 3. stupňa blokády.

  V stupni AV bloku III úplne chýba vedenie impulzov z predsiení do komôr a srdcová frekvencia a srdcový rytmus sú nastavené buď atrioventrikulárnym uzlom alebo priamo komorami. Bez stimulácie z normálneho kardiostimulátora (sínusový uzol) dochádza ku komorám veľmi zriedkavo, zvyčajne menej ako 40 krát za minútu.

  Atrioventrikulárny blok stupňa III je nebezpečná arytmia, ktorá môže ovplyvniť čerpaciu funkciu srdca. Matiace, závraty a náhly vývoj srdcového zlyhania v tejto patológii sú celkom bežné.

  Ak sa komory častejšie podrobujú 40-krát za minútu, príznaky sú menej závažné, ale môže dôjsť k únave, krvný tlak môže klesnúť, keď osoba vstane a dýchavičnosť. Atrioventrikulárny uzol a komory sú nielen príliš pomalé, ale aj veľmi nespoľahlivé kardiostimulátory.

  Neúplný atrioventrikulárny blok

  Interval medzi kontrakciou predsiene a komôr sa predlžuje. S neúplnou blokádou, v závislosti od toho, aké výrazné je porušenie prechodu impulzu, sú tri stupne.

  1. I stupeň blokády je najbežnejšia a miernejšia forma. Vďaka nej prechádzajú všetky impulzy z átria do komôr, ale čas prechodu sa pred nami na normálne 0,18-0,19 sekundy predlžuje na 0,2-0,4 sekundy a viac a komory sa s určitým oneskorením dohodnú.
  2. Blokáda druhého stupňa je charakterizovaná postupným predlžovaním času prechodu impulzu z átria do komôr s následnou stratou jednej z kontrakcií v dôsledku nástupu momentu úplného porušenia priechodnosti.

  Súčasne sa pacienti sťažujú na zlyhanie srdca, závraty. Klinicky sa prejavuje dlhou diastolickou pauzou a periodickou stratou pulzu. Počas tohto obdobia predĺženého diastolu sa obnoví vodivá kapacita.

 • Pri blokáde stupňa III je vedenie impulzov tak znížené, že pravidelne nedosahujú komory a ich kontrakcie v určitých intervaloch (1: 2, 1: 3 atď.) Klesajú.
 • Liečbu. V prípade neúplného atrioventrikulárneho bloku je liečba určená príčinnými faktormi, ktoré ju spôsobili.

  Kompletný atrioventrikulárny blok

  S týmto zablokovaním je prechod impulzov z predsiene do komôr úplne narušený a tieto sa pohybujú na nezávislý automatický rytmus; súčasne dochádza k impulzom kontrakcie v ľubovoľnom bode vodičového systému pod atrioventrikulárnym uzlom.

  Počet komorových kontrakcií v tomto prípade je určený miestom vzniku automatického impulzu. Čím ďalej je to od atrioventrikulárneho uzla, tým skôr kontrakcia komôr, ktorých počet s úplnou blokádou môže dosiahnuť až 40-30-15 za minútu. Keď sa zoslabenie predsieňových a komorových kontrakcií zhoršuje, zvuk prvého tónu sa výrazne zvýši - Strážovský "kanónový tón".

  Kompletná blokáda je diagnostikovaná klinicky: pri vyšetrení pacienta v polohe na chrbte je možné počítať 70-80 zvlnenie jugulárnej žily pulzom 30-40.

  Pri predĺžených intervaloch medzi jednotlivými kontrakciami komôr, najmä v čase prechodu neúplného atrioventrikulárneho bloku na ukončenie, môže dôjsť k akútnej poruche cerebrálnej cirkulácie až po ischémiu.

  Klinický obraz

  Klinický obraz je odlišný - od mierneho zatemnenia vedomia po epileptiformné záchvaty, ktorý je určený dĺžkou zastavenia komôr (od 3 do 10-30 sekúnd); impulz na 10-20 úderov za minútu, je takmer nehmatný, krvný tlak nie je počuť. Toto je syndróm Morgagni-Edems-Stokes.

  Útoky sa môžu opakovať niekoľkokrát denne a môžu mať rôznu intenzitu. s dĺžkou trvania až 5 minút môže skončiť smrteľným. V čase prenosu neúplnej blokády na úplnú komorovú fibriláciu môže dôjsť, čo je príčinou náhlej smrti.

  Na potlačenie fibrilácie alebo ventrikulárnej fibrilácie sa elektrická defibrilácia používa pri pôsobení na srdce cez hrudník, v dôsledku ktorej kruhový excitačný prenos prestal. Blikanie komôr môže byť reverzibilným procesom s rýchlymi opatreniami.

  Atrioventrikulárny blok je spomalenie alebo zastavenie vedenia impulzov z predsiení do komôr. Pri vývoji atrioventrikulárneho bloku môže byť úroveň poškodenia vodivého systému rozdielna - porušenie vedenia v predsieni, atrioventrikulárnom uzle a dokonca aj v komorách.

  Príčiny atrioventrikulárnej blokády sú rovnaké ako pri iných poruchách vedenia. Sú však známe aj nezávisle sa rozvíjajúce degeneratívne-sklerotické zmeny srdcového vodivého systému, ktoré vedú k atrioventrikulárnej blokáde u starších pacientov (Lenegra a Lyova choroba).

  Prítomnosť kongenitálna AV bloku je taký vrodenou srdcovou vadou, ako defekt komorového septa, endokardiálnej fibroelastóza zriedka aorty koarktácia, Fallotova tetralógia, atrofia trikuspidálnej chlopne, aneuryzma membranózna septa.

  Existuje aj atrioventrikulárny blok, ktorý sa zdedil autozomálne dominantným spôsobom a prejavuje sa vo veku 30-60 rokov. Pred jeho výskytom sú často zaznamenané blokády Jeho zväzku v nohách.

  dôvody

  Príčiny tohto typu narušenia rytmu sú funkčné a organické poškodenia vodivého systému. V prvom prípade hovoríme o zvýšení tónu parasympatického nervového systému, vrátane vagus nervu. Medzi organickými poruchami, ktoré vedú k zmene štruktúry vlákien srdcového vodivého systému, sa rozlišujú:

  • Rôzne ochorenia kardiovaskulárneho systému ischemického (infarkt myokardu, angíny), zápalové (myokarditída), nádor (myxóm), autoimunitná povaha. Poruchy srdca môžu byť tiež spôsobené srdcovými poruchami, ktoré menia veľkosť komôr a hrúbku myokardu.
  • Komplikácie vznikajúce po chirurgickom zákroku s účinkom nervových vlákien atrioventrikulárneho spojenia (rádiofrekvenčná ablácia, náhrada ventilu).
  • Vrodená chyba je pomerne zriedkavá, ale môže byť tiež príčinou arytmií.

  Intoxikácia s liekmi, ktoré ovplyvňujú vedenie nervového impulzu pozdĺž srdcového vodivého systému, sa odlišuje do samostatnej skupiny. Patria medzi ne blokátory kalciového kanála, digoxín, beta-blokátory. Niekedy predávkovanie antidepresív, ako sú soli lítia, vedie k rozvoju atrioventrikulárneho bloku.

  Etiológia tejto choroby môže byť:

  • V prítomnosti ochorenia srdca. Patria medzi ne:
   • chronická srdcová ischémia;
   • infarkt srdcového svalu;
   • zápal srdcového svalu;
   • srdcové chyby;
   • kardio;
  • V prípade otravy liekmi:
   • glykozidy;
   • blokátory;
   • antiarytmické lieky;
  • V dôsledku zníženia produkcie hormónov štítnej žľazy;
  • Akútny infarkt myokardu;
  • Angina pectoris;
  • Nové nárasty v srdci;
  • endokarditída;
  • Amyloidóza, sarkoidóza;
  • Degeneratívna progresívna fibróza a kalcifikácia srdcových štruktúr;
  • Infekčný proces (napríklad endokarditída, reumatizmus);
  • Kvôli chirurgii srdca.

  Celý AV blok môže byť vrodený a získaný.

  1. Vrodená AV blokáda je zvyčajne spojená s poruchou vedenia AV uzla.

  Pacient nemusí mať príznaky v kľude, alebo môžu byť minimálne, ale kvôli pevnej tepovej frekvencii môže byť zistená zlá tolerancia cvičenia.

  Vrodený AV blok bol u pacientov bez štrukturálnych srdcových abnormalít často spojený s určitým typom materskej protilátky.

 • Dôvody získanej AV blokády sú nasledovné:
  • Predávkovanie jediného lieku, ktoré môže spomaliť AV vedenie, alebo kombinované použitie niekoľkých (napríklad súčasné užívanie betablokátorov a verapamilu).

  AV blokáda môže dôjsť pod vplyvom antiarytmiká triedy IA (chinidín, prokaínamid) trieda Ic (propafenón, etatsizin, flekainid), triedy II (beta-blokátory), trieda III (amiodarón, sotalol), trieda IV (blokátory kalciových kanálov verapamil a diltiazem) srdcové glykozidy.

  Ďalšie dôvody:

  • Infarkt myokardu: Infarkt v oblasti prednej steny môže byť komplikovaný AV blokom distálneho typu (v dôsledku poruchy rozvetvenia systému intraventrikulárneho vedenia); dolný infarkt myokardu v takmer 10% prípadoch je kombinovaný s proximálnym plným AV blokom, ktorý je zvyčajne nestabilný a rozkladá sa v priebehu niekoľkých hodín alebo dní.
  • Myokarditída pri Lymej chorobe, akútna reumatická horúčka.
  • Metabolické poruchy, napríklad ťažká hyperkalémia.
  • Komplikácie po prekonaní mitrálnej chlopne pri predsieňovej alebo interventrikulárnej septa alebo pri korekcii iných srdcových chýb.

  Atrioventrikulárny blok 1 stupeň alebo AV blok II stupňa Mobitz-1 sa môže vyskytnúť u zdravých ľudí v dôsledku vysokého tonusu vagus nervu. Toto sa pozoruje napríklad u adolescentov počas spánku. AV blokáda sa môže vyskytnúť aj pri vysokej tepovej frekvencii počas akejkoľvek tachykardie ako ochranného mechanizmu, ktorý zabraňuje príliš častému kontrakcii komôr.

  Bežnou príčinou kompletného AV bloku je infarkt myokardu. Pri chronických ochoreniach srdca blokáda v oblasti AV uzla spôsobuje proliferáciu spojivového tkaniva v tejto oblasti. To je možné pri kardiálnej skleróze v dôsledku srdcového infarktu, srdcového ochorenia, myokarditídy a iného vážneho poškodenia srdcového svalu.

  Prípady AV blokády v dôsledku degeneratívnych a sklerotických zmien vo vedení - Lenegra syndróm - sú popísané u starších pacientov. Bolo preukázané, že vrodená AV blokáda môže byť spojená s mutáciou v géne SCN5A, čo tiež spôsobuje predĺžené syndrómy Q-T a Brugada.

  Choroby súvisiace s infiltráciou srdcového svalu s patologickými tkanivami, ktoré bránia vedeniu AV uzla:

  • sarkoidóza;
  • hypotyreóza;
  • hemochromatóza;
  • Lyme choroba;
  • endokarditída.

  Stupeň AV vedenia môže byť tiež ovplyvnený systémovými ochoreniami: ankylozujúcou spondylitídou a Reiterovým syndrómom. Iatrogénne príčiny AV blokády (spojené s lekárskou intervenciou):

  • náhrada aortálnej chlopne;
  • operácie na hypertrofickú kardiomyopatiu;
  • korekcia vrodených chýb srdca;
  • niektoré lieky: digoxín, betablokátory, adenozín a iné antiarytmiká.

  patogenézy

  I stupňový atrioventrikulárny blok môže byť výsledkom oneskoreného vedenia v predsieni, AV uzle, jeho zväzku alebo v nohách. Dominantným miestom oneskoreného impulzu je AV uzol (u 83% pacientov). Oneskorenie atria alebo AV uzla s AVB I stupeň je prechodné alebo stabilné a môže pomaly postupovať smerom k vysokým stupňom AV-blokády.

  Atrioventrikulárny blok II stupňa Mobitz typu I (Wenckebach) je spôsobený spomalením vedenia v AV uzle v 72% prípadov av systéme Jeho zväzku - 28%. Wenckebachov cykly môžu byť modifikované pod vplyvom iných javov (napríklad nadmerné vedenie alebo bradykardia súvisiace oneskorenia a blokády).

  Okrem toho úplná disociácia kontrakcií medzi predsieňami a komorami môže byť príčinou súčasného výskytu blokády druhého stupňa na viacerých miestach. V zriedkavých prípadoch sa pozoruje blokovanie dvoch po sebe idúcich P-vĺn v Wenkebachovom cykle. V niektorých prípadoch to možno vysvetliť prítomnosťou blokády v dvoch rôznych oblastiach, v iných - je zdokumentované iba jedno miesto bloku.

  V prípade AV blokády II stupňa typu Mobitz II intervaly P-R predchádzajúce zníženej redukcii sú vždy konštantné a nemenia ani po redukcii poklesu. V prípadoch, ktoré zodpovedajú poslednej kritérium, AV blokáda II Stupeň typu Mobitz II obmedzený systém His Purkyňových (35% prípadov úrovni ventriculonector a 65% - v distálnej His-Purkyňova systém).

  Atrioventrikulárny stupeň blok II v AV uzle má relatívne priaznivý priebeh a nevedie k náhlej asystole. Podľa všeobecne akceptovaného stanoviska AV blokáda stupňa II v systéme His-Purkinje často smeruje k kompletnej atrioventrikulárnej blokáde a útokom Morgagni-Adams-Stokes, ktorý si vyžaduje implantáciu kardiostimulátora.

  Kompletná blokáda AV môže byť lokalizovaná na troch miestach: uzol AV v 16-25% prípadov; zväzok Jeho v 14-20%; nohy jeho zväzku v 56-68% prípadov. Kompletný AV blok môže byť výsledkom vrodenej alebo získanej patológie. Vrodená kompletná AV-blokáda nie je vždy lokalizovaná v AV uzle, niekedy sa vyskytuje vo zväzku Jeho, najmä v jeho strednej časti. Vrodená AV blokáda je dôsledkom prítomnosti protilátok 48 kD triedy SS-B / La 52 kD SS-A / Ro a 60 kD SS-A / Ro u matky.

  Tieto protilátky prechádzajú placentou a ovplyvňujú selektívne vedenie systému srdca. Výskyt PAVAS je zdokumentovaný nie skôr ako 16. týždeň tehotenstva. Protilátky sú naďalej detegované v krvi novorodenca až do tretieho mesiaca života. "Latentný" transport protilátok sa zistil v priemere u 1% žien a predvídateľná úroveň narodenia dieťaťa s WASA je mnohonásobne nižšia.

  Pravdepodobne je výskyt autoimunitnej lézie atrioventrikulárneho spojenia ovplyvnený množstvom protilátkového titra (1:16 a vyššie). V prítomnosti protilátok SS-A / Ro a SS-B / La u matky a PAVAG u dieťaťa sa vytvorila asociácia s nasledujúcimi HLA haplotypmi: A1, A8, DR3, MB2 a MT2. Takéto HLA haplotypy, ako DR2, MB1 / MT1, sú charakteristické pre matky s pozitívnym titrom protilátok a pre deti bez WALAB.

  Pri vzniku progresie blokády z I až III stupňa sa zdá, že apoptóza buniek srdcového vedenia hrá významnú úlohu. Apoptóza nie je spojená so zápalom, pretože bunky počas apoptózy nie sú nikdy zväčšené a nie sú zničené predtým, ako sú absorbované makrofágmi a proces fagocytózy sa vyskytuje veľmi rýchlo.

  Apoptóza je nepostrádateľnou zložkou morfogenézy, pôsobí ako sprostredkovateľ medzi hormonálnymi a imunologickými faktormi a poskytuje homeostatickú stabilitu medzi hypertrofiou a atrofiou alebo ich kombináciou.

  Ako rozpoznať vzhľad blokády

  Príznaky závisia priamo od stupňa blokády, úrovne jej poškodenia, prechodu elektrických impulzov, prítomnosti iných ochorení u ľudí. Pri správnom rytme srdca príznaky chýbajú, je ťažké si všimnúť zablokovanie uzla v počiatočnom štádiu. Iba s prudkým poklesom srdcovej frekvencie pacienta sú príznaky: dýchavičnosť, slabosť, bolesť v hrudníku, závrat, až do straty vedomia, mdloby.

  Ak druhý stupeň blokády vedie k nepravidelnému srdcového tepu, tretí stupeň je charakterizovaný živými príznakmi: tmavnutie v očiach, zmätenosť, strata vedomia, akrocyanóza, záchvaty. Čiastočný atrioventrikulárny blok sa nezjavuje. Pacient často nevenuje žiadnu pozornosť bolesti hlavy, krátkodobej dyspnoe a únavu, a to je prvý zvonček a dôvod na konzultáciu s lekárom.

  S úplnou blokádou sa dýchavica stáva konštantnou, ťažké dýchanie, bolesť v oblasti srdca. Kardiálna astma, nebezpečný Morgagni-Adams-Stokesov syndróm, slabý stav, ktorý si vyžaduje naliehavú výzvu na sanitku a vyšetrenie lekárom, môže začať.

  Ako určiť stupeň rozvoja blokády


  Blokáda sa postupne rozvíja. Ako bolo uvedené vyššie, symptómy prvého stupňa chýbajú a môžu sa zistiť len pomocou EKG. Ale zriedkavo niekto pri absencii príznakov vedie výskum, ak, samozrejme, nie je včas plánované vyšetrenie pacienta. Vodivosť v prvom stupni je spomalená, pulzy sa dostanú do komory a vybavia ju krvou.

  Liečba v tomto štádiu sa nevyžaduje, ale vyhnúť sa zlým návykom a ťažkým nákladom, môžu viesť k nebezpečnejšiemu stavu tela. V druhom stupni impulzy čiastočne vybavujú komory v nedostatočnom objeme. V prestávkach medzi impulznými pasážami sa človek začína cítiť zle. Blokáda je neúplná, takže príznaky sú krátkodobé a stav sa rýchlo vráti do normálu.

  V budúcnosti, ak sa nelieči, vyvíja kompletné blokádu, v ktorej pulzy už nemôže dosiahnuť komoru, je porucha vedenia, sú komory začne pomaly klesať, atriálna kontrakcia začne ovládať sínusového oddelenia. Na pozadí týchto zmien dochádza k narušeniu hemodynamických procesov v srdci, k úplnej atrioventrikulárnej blokáde.

  Diagnóza atrioventrikulárneho bloku u tehotnej ženy

  Diagnóza sa robí v komplexe a je založená na:

  • Vyšetrenie (posudzuje stav kože, slizníc) a zber histórie, stanovenie klinického obrazu;
  • Auskultácia: 1 stupeň blokády - oslabenie prvého tónu, objaví sa ďalší atriálny tón; Stupeň 3 - výrazná bradykardia, prvý tón je silný; výrazné arytmie;
  • Krvný test na identifikáciu súvisiacich ochorení;
  • Analýza moču odhalí abnormality v obličkách.
  • Hormonálny výskum (určuje produkciu hormónov štítnou žľazou);
  • EKG umožňuje určiť prítomnosť arytmií, identifikovať typ a stupeň atrioventrikulárneho bloku;
  • EchoCG indikuje arytmogénnu kardiomyopatiu; EFI alebo elektrofyziologická štúdia vám umožňuje nájsť miesto tejto blokády.

  Príčiny AB u detí

  Hlavné etiologické faktory, ktoré vyvolávajú túto chorobu, sú:

  • Choroby kardiovaskulárneho systému;
  • Difterická myokarditída;
  • ischémia;
  • novotvary;
  • kardiomyopatia;
  • Vaskulárna vzdialenosť;
  • vagotónie;
  • Drogová intoxikácia;
  • Genetická predispozícia.

  Možno vývoj tejto choroby v dôsledku operácie na korekciu defektov v srdci. U detí sa táto choroba môže vyskytnúť v dôsledku porúch vývoja plodu. Alebo keď infikuje dieťa v maternici matky s chlamýdiami, streptokokmi, baktériami.

  diagnostika

  Najinformatívnejšou metódou diagnostiky atrioventrikulárneho bloku je EKG. Po jeho registrácii je možné presne určiť rozsah poškodenia, frekvenciu komorových kontrakcií, príznaky ischémie myokardu. Denné sledovanie pomocou systému Holter umožňuje stanoviť vzťah arytmií so zmenami v tóne parasympatického nervového systému v noci.

  Keďže pacient vedie denník, v ktorom zaznamenáva všetky svoje pocity, je možné presne určiť spojenie medzi príznakmi a výskytom blokády. Elektrofyziologický výskum sa vykonáva s cieľom objasniť špecifické miesto porušenia. Súčasne sú určené indikácie pre chirurgický zákrok.

  S kardiografiou ECHO sa skúmajú anatomické a funkčné znaky myokardu, ktoré by mohli viesť k rozvoju arytmie. Pri výskyte vyššie uvedených symptómov je nevyhnutné naliehavo požiadať o konzultáciu s kardiológom a vyšetrenie. Hlavnou metódou je detekcia atrioventrikulárneho bloku na EKG. Môže sa predpísať jednorazový elektrokardiogram alebo denná kontrola (Holterová metóda).

  V prieskume patrí aj elektrofyziologická štúdia. Pomocou tejto metódy je topografia študijnej oblasti vylepšená a údaje o chirurgickom zákroku sú zistené. Ak je to potrebné, ak existujú iné ochorenia srdca, na základe získaných údajov sa priraďuje hardvérové ​​vyšetrenie:

  Často existuje potreba laboratórnych testov, ktoré súvisia so súčasnými a chronickými ochoreniami pacienta: stanovenie úrovne antiarytmík v krvi, aktivita enzýmov a iné.

  Prvá pomoc

  V prípade akútnych prejavov atrioventrikulárneho bloku je potrebná núdzová lekárska starostlivosť. Pacient musí byť položený a zavolat 'sanitku. Takí pacienti potrebujú urgentnú hospitalizáciu. Pred prepravou pacienta na kliniku je potrebné pacientovi aplikovať roztok atropínu.

  Podľa stavu pacienta je možné použiť nepriamu masáž srdca. Novodrin vedie odkvapkávanie a pokračuje na ceste do nemocnice. V prípade ventrikulárnej fibrilácie sa na defibriláciu srdca použije výtok 200-300 J.

  V nemocnici je pacientovi poskytnutý odpočinok v lôžku, monitorovanie srdca pomocou EKG, prípravky, ktoré zlepšujú vodivosť a aktivitu myokardu. V prípade neúčinnosti liekov uskutočňujte elektrickú stimuláciu srdca.
  Núdzová liečba atrioventrikulárneho bloku, najmä jeho plná forma, môže zachrániť život niekoho.

  liečba

  Keď nie je potrebná liečba atrioventrikulárneho bloku 1 stupňa, iba dynamické pozorovanie. Pri 2 a 3 stupňoch atrioventrikulárneho bloku je potrebné vykonať opatrenia.

  1. Zrušenie liekov, ktoré ovplyvňujú pokles vodivosti impulzu z predsiene do komory:
   • glykozidy (lieky, ktoré zvyšujú silu, zmršťujú (zriedkavé) srdcový rytmus a spomaľujú vedenie pulzu cez srdce);
   • beta-blokátory (lieky, ktoré blokujú špeciálne nervové formácie (receptory), ktoré reagujú na adrenalín a noradrenalín - stresové hormóny);
   • antiarytmické lieky (lieky, ktoré normalizujú srdcový rytmus).
  2. Liečba základnej choroby, ktorá spôsobila atrioventrikulárny blok, napríklad:
   • infarkt myokardu (smrť buniek srdcového svalu v dôsledku nedostatočného zásobovania krvou). Ošetrené príjem trombolytiká (lieky, ktoré poškodzujú ozónovú trombov (krvných zrazenín)), antikoagulanciá (lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín), beta-blokátory (lieky, ktoré znižujú krvný tlak);
   • myokarditída (zápal srdcového svalu, najčastejšie v dôsledku infekčného ochorenia). Liečia sa antibiotikami (lieky, ktoré ničia mikroorganizmy).
  3. Prijatie beta-adrenergných liekov (lieky, ktoré zlepšujú vodivosť impulzov a zvyšujú silu kontrakcií srdca).
  1. Dočasná elektrostimulácia (EX) - prívod elektrických impulzov na obnovenie vodivosti srdca.
   • Držal pri plnom atrioventrikulárny blok alebo blokáde 2 ° mobitts 2 (náhle prerušenie impulzu), ktorý vznikol ako komplikácia akútnych kardiovaskulárnych ochorení (napríklad infarkt myokardu (smrť buniek srdcového svalu v dôsledku nedostatočného zásobovania krvou) alebo myokarditída (zápal svalov srdca, sa často vyskytuje kvôli infekčnej chorobe) a pred inštaláciou trvalého kardiostimulátora (EX).
  2. Inštalácia kardiostimulátora. Inštalácia špeciálneho prístroja obnovujúceho normálny rytmus a srdcovú frekvenciu.

  Pacienti s atrioventrikulárnym blokom 1 stupeň liečby sa nevyžadujú, ak nemá organickú patológiu srdca alebo ochorenia iných orgánov. V miernych prípadoch je spravidla dostatočné napraviť životný štýl - odstrániť mastné vyprážané potraviny, správne jesť, stráviť viac času vonku a eliminovať zlé návyky.

  V prítomnosti vegetatívne-vaskulárnej dystónie kontrastné duše ovplyvňujú kardiovaskulárny systém prospešne. V prípade, že pacient hovorí slabosť, únava a pokles aktivity sprevádzané nízkym krvným tlakom a pomalé srdcovej frekvencie (nie menej ako 55 za minútu), je možné kurzy, aby tinktúra ženšen, Schisandra alebo sibírsky ženšen ako tonikum a tonizujúce prípravky, ale iba po konzultácii s lekárom,

  Pri AV blokáde 2 a 3 stupňoch, zvlášť sprevádzané záchvatmi alebo ekvivalentmi MEA, pacient vyžaduje úplnú liečbu.
  Teda liečba základnej srdcovej choroby alebo iných orgánov prichádza do popredia. Zatiaľ čo sa diagnostikuje hlavná príčina blokády a prvé kroky sa robia pri liečbe blokády, pacientovi sú predpísané také lieky ako atropín, izadrín, glukagón a prednizolón (subkutánne, v tabletách alebo intravenózne v závislosti od lieku).

  Okrem toho pilulky môžu priradiť teopek, aminofylín alebo corinfar (nifedipín, cordaflex). Spravidla sa po liečbe základnej choroby obnoví vedenie AV uzla. Avšak vytvorená jazva v oblasti uzla môže v tomto mieste spôsobiť pretrvávajúce porušenie vodivosti a potom sa stane pochybnosť o účinnosti konzervatívnej liečby.

  V takýchto prípadoch je pre pacienta vhodnejšie inštalovať umelý kardiostimulátor, ktorý stimuluje predsieňové a ventrikulárne kontrakcie s fyziologickou frekvenciou a poskytuje správny rytmický impulz. Inštalácia EKS sa teraz môže vykonávať bezplatne podľa kvót získaných v regionálnych oddeleniach Ministerstva zdravotníctva.

  Vlastnosti liečby detí

  Podľa štatistík sa atrioventrikulárny blok u detí vyskytuje v 12% prípadov. V tomto veku u detí veľmi často pokračuje choroba. Dôvodom pre vznik plodu AV je vývojová patológia vnútri maternice matky. Plod môže byť ovplyvnený rôznymi infekciami.

  Veľmi často dochádza k porážke plodu ako dôsledok rôznych infekcií: streptokokov, stafylokokov, chlamydií atď. V niektorých prípadoch je choroba výsledkom genetickej predispozície. Ak sa vykoná chirurgický zákrok, ktorý koriguje srdcové chyby, môže to tiež viesť k atrioventrikulárnemu bloku.

  Deti, ktoré rozvinú túto chorobu, sa veľmi unavujú. Malí pacienti, ktorí môžu hovoriť si sťažujú na bolesti hlavy a bolesť v oblasti srdca. V niektorých prípadoch môžu mať deti pozornosť. Počas cvičenia má dieťa dýchavičnosť.

  Stane sa veľmi slabým. V kritickom stave dieťaťa sa implantuje umelý kardiostimulátor. Liečba atrioventrikulárneho bloku u detí priamo závisí od jeho príčin. Najčastejšie sa prvý stupeň ochorenia nezaobchádza. Najčastejšie sa deti liečia liekmi.

  Použitie konkrétneho liečiva sa uskutočňuje v závislosti od klinického priebehu choroby a individuálnych charakteristík pacienta.

  Atrioventrikulárny blok u detí je diagnostikovaný veľmi často. Ak ochorenie nedosiahne progresívny stav a nemá žiadne súvisiace ochorenia, dieťa sa jednoducho monitoruje. V opačnom prípade sa lieky používajú na liečbu alebo chirurgický zákrok.

  Je účinné používanie tradičnej medicíny?

  Liečba atrioventrikulárneho bloku v prvom stupni sa môže uskutočniť pomocou tradičnej medicíny. Veľmi často sa používajú obyčajné vaječné žĺtky na liečbu patológie. Tradičné lekárstvo ponúka rôzne recepty, aby si vyrobil liek, varí 20 vajec, oddelí žĺtky od nich, položí ich na taniere a pridá sa do nich olivový olej.

  Výsledný nástroj musí byť v rúre 20 minút. Po uplynutí tejto doby sa nástroj ochladí a umiestni do chladničky. Užívanie lieku na 1 lyžičku. deň pred jedlom. Po ukončení desaťdňového liečebného obdobia musíte urobiť rovnakú prestávku. Po opakovaní tohto kurzu. Veľmi často sa liečba srdcového bloku dá robiť pomocou divokej ruže.

  Na prípravu lieku musíte vziať ovocie v množstve 5 lyžíc. Sú umiestnené v pol litri vody. Varené ovocie zahrejte medom a nalejte do výsledného vývaru. Užívajte drogu je potrebné pred jedlom na štvrť šálku, čo povedie k zlepšeniu. Aj na liečbu ochorenia sa môžu použiť korene valeriánov.

  Prijatie ľudovej medicíny sa uskutočňuje pred jedlom. Jedna dávka lieku je jedna polievková lyžica. Táto droga sa vyznačuje sedatívnym účinkom, ktorý obnovuje kardiovaskulárny systém. Tiež liečba atrioventrikulárneho bloku sa môže uskutočňovať pomocou prasličky.

  Tento nástroj sa vyznačuje priaznivým účinkom na činnosť srdca a krvných ciev. Pri príprave lieku musíte vziať dve čajové lyžičky drvených bylín a naliať pohár vriacej vody. Infúzia lieku musí byť v priebehu 15 minút. Prijímanie národného opravného prostriedku sa uskutočňuje každé dve hodiny. Jedna dávka lieku je dve čajové lyžičky.

  Atrioventrikulárny blok je pomerne závažné ochorenie srdca, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou troch etáp. V prvom štádiu ochorenia, ktorý je charakterizovaný pomerne slabými príznakmi, je pacient sledovaný hlavne. Ak sa vyskytnú komplikácie, uskutoční sa liečba liekom alebo chirurgická liečba.

  prevencia

  Medzi preventívne opatrenia patrí pravidelná konzultácia a vyšetrenie kardiológa. Ak je diagnóza potvrdená, stojí za to, aby ste liečbu brali vážne, pričom dodržiavali všetky odporúčania ošetrujúceho lekára. Samoliečenie sa neodporúča, pretože môže spôsobiť nebezpečné následky.

  Aby sa predišlo problémom s kardiovaskulárnym systémom, je nevyhnutné viesť správny životný štýl, fajčiarom sa odporúča, aby prestali fajčiť čo najskôr, aby nepiali alkohol, cvičiť. Okrem toho nesmieme zabúdať, že stopové prvky ako draslík a horčík majú dobrý vplyv na polohu srdcového svalu.

  Ak chcete pokryť ich nedostatočnosť, musíte mať správnu a plnohodnotnú stravu, takže existuje obmedzenie na používanie ďalších látok obsahujúcich draslík a horčík a pri ťažkých nákladoch používať lieky, ktoré ich obsahujú, podľa predpisu špecialistu. Obchádzanie stresových situácií so stranou, nezúčastňovanie konfliktov a iných nervových situácií.

  Spánok by mal byť dobrý, čo predstavuje 6 hodín, pracovný proces by mal byť zriedený s odpočinkom. Neodporúča sa viesť nudný život rovnakého druhu, priniesť jasné chvíle, aby ste zvýšili náladu, a potom vám všetky problémy prekonajú. Po zistení najmenších príznakov by ste mali okamžite navštíviť lekára a zvážiť s nimi pravdepodobné príčiny a prijať potrebnú liečbu.

  Z dôvodu nedbanlivosti väčšiny ľudí atrioventrikulárny blok vedie k malformáciám rôznych typov. Spravte svoje zdravie s úctou, nemôžete ho kúpiť za žiadne peniaze.

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Použitie revaskularizácie myokardu

  Revaskularizácia myokardu je zákrok zameraný na rýchle odstránenie nedostatku krvného zásobenia srdcového svalu. Táto choroba vzniká v dôsledku akútnej ischémie koronárnych artérií - tých, ktoré kŕmia srdce.

  Prečo sa vyskytujú kŕče v nohách a čo robiť v tomto prípade?

  Kŕče dolných končatín objaviť v každom veku, ale najviac obťažujúce všetci rovnakí ľudia vo veku nad 50 rokov kŕče - sa vznikajúce spontánne znížiť priečne pruhované svalstvo nôh, ktoré môžu byť spôsobené mnohých dôvodov.

  Účinnosť liečby tromboflebitídy ľudových liekov

  Čo je tromboflebitída?Vaskulárna patológia, prejavujúca sa vysokou hladinou zrážania krvi, zápalom v cievach, tvorbou krvných zrazenín v žilách a kapilárach, retenciou tekutín v tele, známym v lekárstve ako tromboflebitída.

  arachnoiditis

  Arachnoiditída je autoimunitná zápalová lézia arachnoidnej membrány mozgu, čo vedie k tvorbe adhézií a cystov v nej. Arachnoiditída prejavujú klinicky alkohol vysokému krvnému tlaku, neurasthenic alebo astenické syndrómu a fokálnej príznaky (strata hlavových nervov, pyramidálních ochorenie, cerebelárne poruchy), v závislosti na prevládajúce procesu lokalizácie.

  Beta-blokátory - zoznam liekov

  Beta-adrenoreceptory sú prítomné vo väčšine svalov, vrátane srdca, ako aj v artériách, obličkách, dýchacích cestách a iných tkanivách. Sú zodpovedné za akútnu a občas nebezpečnú reakciu tela na preťaženie a stres ("hit alebo beh").

  Prečo sú neutrofily znižované v krvi, čo to znamená?

  Neutrofily sú najväčšou skupinou bielych krviniek, ktoré chránia telo pred mnohými infekciami. Tento typ bielych krviniek sa tvorí v kostnej dreni. Penetrujúc do tkanív ľudského tela, neutrofily ničia patogénne a cudzie mikroorganizmy metódou ich fagocytózy.