Vegetatívna vaskulárna dystónia je komplex funkčných porúch založených na dysregulácii cievneho tonusu autonómneho nervového systému. Vykazuje paroxysmálny alebo konštantný tep srdca, zvýšené potenie, bolesť hlavy, mravčenie v srdci, sčervenanie alebo bledosť tváre, chilliness, mdloby. Môže viesť k vzniku neurózy, pretrvávajúcej hypertenzie, výrazne zhoršuje kvalitu života.

Vegetatívna dystónia

Vegetatívna vaskulárna dystónia je komplex funkčných porúch založených na dysregulácii cievneho tonusu autonómneho nervového systému. Vykazuje paroxysmálny alebo konštantný tep srdca, zvýšené potenie, bolesť hlavy, mravčenie v srdci, sčervenanie alebo bledosť tváre, chilliness, mdloby. Môže viesť k vzniku neurózy, pretrvávajúcej hypertenzie, výrazne zhoršuje kvalitu života.

V modernej medicíne sa vegetatívno-vaskulárna dystónia nepovažuje za nezávislé ochorenie, pretože je to kombinácia symptómov vyvíjajúcich sa na pozadí priebehu akejkoľvek organickej patológie. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa často označuje ako vegetatívna dysfunkcia, angioneuroza, psycho-vegetatívna neuróza, vazomotorická dystónia, syndróm vegetatívnej dystónie atď.

Termín vaskulárne dystónia znamená autonómne nerovnováhy vnútornej homeostázy organizmu (krvný tlak, tepovú frekvenciu, prenos tepla, šírku zrenice, bronchiálna, zažívacie a vylučovacie funkcie, syntézu inzulínu a adrenalínu), sprevádzané zmenami v cievny tonus a prekrvenie tkanív a orgánov.

Vegetatívna vaskulárna dystónia je veľmi častou poruchou a vyskytuje sa u 80% populácie, jedna tretina z týchto prípadov si vyžaduje terapeutickú a neurologickú pomoc. Výskyt prvých prejavov vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa spravidla týka detstva alebo dospievania; výrazné porušenia sa prihlásia do veku 20-40 rokov. Ženy sú náchylné k rozvoju autonómnej dysfunkcie trikrát viac ako muži.

Morfologické a funkčné charakteristiky autonómneho nervového systému

Funkcie vykonávané autonómnym nervovým systémom (ANS) v tele sú mimoriadne dôležité: riadia a regulujú činnosť vnútorných orgánov a zabezpečujú udržanie homeostázy - konštantnú rovnováhu vnútorného prostredia. Vo svojom fungovaní je ANS autonómny, to znamená, že nie je predmetom vedomého, voličského ovládania a iných častí nervového systému. Vegetatívny nervový systém zabezpečuje reguláciu rôznych fyziologických a biochemických procesov: udržiavanie termoregulácie, optimálna hladina krvného tlaku, metabolické procesy, tvorba a trávenie moču, endokrinné, kardiovaskulárne, imunitné reakcie atď.

ANS pozostáva zo sympatického a parasympatického rozdelenia, ktoré majú opačné účinky na reguláciu rôznych funkcií. Medzi sympatické účinky ANS patrí dilatácia žiakov, zvýšené metabolické procesy, zvýšený krvný tlak, znížený tón hladkého svalstva, zvýšená srdcová frekvencia a zvýšené dýchanie. Na parasympatiku - zúženie žiaka, zníženie krvného tlaku, zlepšenie tónu hladkých svalov, zníženie srdcovej frekvencie, spomalenie dýchania, zvýšenie sekrečnej funkcie tráviacich žliaz atď.

Normálna činnosť ANS je zabezpečená konzistentnosťou fungovania sympatikom a parasympatickým rozdelením a ich primeranou reakciou na zmeny vnútorných a vonkajších faktorov. Nerovnováha medzi sympatickým a parasympatickým účinkom ANS spôsobuje vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie.

Príčiny a vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie u malých detí môže byť spôsobený patológiou perinatálneho obdobia (fetálna hypoxia), pôrodná trauma, ochorenia neonatálneho obdobia. Tieto faktory nepriaznivo ovplyvňujú tvorbu somatického a vegetatívneho nervového systému, užitočnosť ich funkcií. Autonómne dysfunkcie u týchto detí sa prejavujú tráviacimi poruchami (časté vracanie, nadúvanie, nestabilné stolicu, znížená chuť do jedla), citová nevyrovnanosť (zvýšeného konfliktu, náladovosť), náchylný k prechladnutiu.

V priebehu puberty vývoj vnútorných orgánov a rast organizmu ako celku predchádza tvorbe neuroendokrinnej regulácie, ktorá vedie k zhoršeniu vegetatívnej dysfunkcie. V tomto veku, cievne dystónia prejavujú bolesťou v srdci a srdcový tep chaoticky, labilný krvný tlak, neuropsychiatrické poruchy (únava, zníženie pamäti a pozornosti, vznetlivý, vysoko úzkosť, podráždenosť). Vegetatívna vaskulárna dystónia sa vyskytuje u 12 až 29% detí a dospievajúcich.

U dospelých pacientov, výskyt cievne dystónia môže byť vyprovokovaný a zhoršuje v dôsledku vplyvu chronických ochorení, depresie, stres, neuróza, poranenie hlavy a poranenie miechy, endokrinné ochorenia, gastrointestinálne abnormality, hormonálnymi zmenami (tehotenstvo, menopauza). V každom veku je ústavná dedičnosť rizikovým faktorom pre vegetatívne-vaskulárnu dystóniu.

Klasifikácia vegetatívne-vaskulárnej dystónie

K dnešnému dňu nebola vyvinutá jedna klasifikácia vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Podľa rôznych autorov sa autonómna dysfunkcia líši podľa niekoľkých nasledujúcich kritérií:

 • Podľa prevahe sympatických alebo parasympatických účinkov: sympathicotonic, parasimpatikotonichesky (vagotonické) a zmiešané (sympatický-parasympatiku) typ cievna dystónia;
 • Podľa prevalencie autonómnych porúch: generalizované (so záujmom niekoľkých orgánových systémov súčasne), systémové (so záujmom jedného orgánového systému) a miestne (miestne) formy vegetatívne-vaskulárnej dystónie;
 • Podľa závažnosti kurzu: latentné (skryté), paroxysmálne (paroxysmálne) a permanentné (trvalé) varianty vegetatívne-vaskulárnej dystónie;
 • Závažnosťou prejavov: mierny, stredný a ťažký priebeh;
 • Podľa etiológie: primárne (konštitučne podmienené) a sekundárne (v dôsledku rôznych patologických stavov) vegetatívno-vaskulárna dystónia.

Podľa povahy útokov, ktoré komplikujú priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie, vyžarujú sympatomadrénovú, vaginálnu a zmiešanú krízu. Ľahké krízy sú charakterizované monosymptomatickými prejavmi, vyskytujú sa s výraznými autonómnymi posunmi, trvajúcimi 10-15 minút. Krízy strednej závažnosti majú polysymptomatické prejavy, výrazné vegetatívne posuny a trvanie 15 až 20 minút. Závažné krízy sa prejavujú polysymptómami, ťažkými autonómnymi poruchami, hyperkineziou, záchvaty, trvajúcim zásahom dlhším ako jedna hodina a postkrízovou astenizáciou niekoľko dní.

Symptómy vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Zjavenie vegetatívno-vaskulárnej dystónie je rôznorodé, čo je dôsledkom mnohovrstevného účinku na telo ANS, ktorý reguluje hlavné vegetačné funkcie - dýchanie, zásobovanie krvou, potenie, močenie, trávenie atď. iné paroxysmálne stavy).

Existuje niekoľko skupín príznakov vegetatívne-vaskulárnej dystónie v dôsledku prevažne narušenej aktivity rôznych telesných systémov. Tieto poruchy sa môžu vyskytnúť izolovane alebo sa môžu navzájom kombinovať. Kardiálne prejavy vegetatívne-vaskulárnej dystónie zahŕňajú bolesť v oblasti srdca, tachykardiu, pocit prerušenia a vyblednutiu v srdcovej činnosti.

Keď porušovanie respiračné regulácia cievne dystónia prejavujúce dýchacích ťažkostiach: zrýchlené dýchanie (tachypnoe), neschopnosť hlbokého nádychu a výdychu plné, pocity dýchavičnosti, hmotnosť, hrudníka kongescia, ťažkú ​​paroxyzmálna dýchavičnosťou, pripomínajúce astmatických záchvatov. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa môže prejaviť rôznymi dysdynamickými poruchami: kolísaním žilového a arteriálneho tlaku, narušením krvného obehu a lymfatického obehu v tkanivách.

Vegetatívne poruchy termoregulácie zahŕňajú labilitu telesnej teploty (zvýšenie na 37-38 ° C alebo zníženie na 35 ° C), pocit chladu alebo pocit tepla, potenie. Výskyt termoregulačných porúch môže byť krátkodobý, dlhodobý alebo trvalý. Porucha vegetatívnej regulácie tráviacej funkcie je prejavená dyspeptickými poruchami: bolesť a kŕče v žalúdku, nevoľnosť, pichanie, zvracanie, zápcha alebo hnačka.

Rasto-vaskulárna dystónia môže spôsobiť výskyt rôznych typov urogenitálnych porúch: anorgasmiu so zachovanou sexuálnou túžbou; bolestivé, časté močenie, v neprítomnosti organických patológie močového ústrojenstva a podobne. g. psycho-neurologické prejavy vaskulárne dystónia letargia, slabosť, únavu pri nízkom zaťažení, zníženú účinnosť, zvýšenú dráždivosť a plač. Pacienti trpia bolesťami hlavy, meteozavisimosti, poruchami spánku (nespavosť, povrchný a nepokojný spánok).

Komplikácie vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie môže byť komplikovaný vegetatívnymi krízami, ktoré sa vyskytujú u viac ako polovice pacientov. V závislosti od výskytu porúch v jednej alebo druhej časti vegetatívneho systému sa líšia sympatadrenálne, vaginálne a zmiešané krízy.

Vývoj sympatadrenálnej krízy alebo "záchvat paniky" nastáva pod vplyvom ostrého uvoľňovania adrenalínu do krvi, ku ktorému dochádza pri ovládaní vegetatívneho systému. Priebeh krízy začína náhlymi bolesťami hlavy, zrýchlením srdca, kardialgiou, blednutím alebo začervenaním tváre. Zaznamená sa arteriálna hypertenzia, pulz sa urýchľuje, dochádza k subfebrilným stavom, triaška trepká, necitlivosť končatín, pocit silnej úzkosti a strachu. Koniec krízy je taký náhly ako začiatok; po ukončení - asténia, polyúria, s uvoľnením moču s nízkou špecifickou hmotnosťou.

Krivka vaginózy sa prejavuje symptómami, ktoré sú do značnej miery protikladné k sympatickým účinkom. Jeho vývoj je sprevádzaný uvoľňovaním inzulínu do krvného obehu, prudkým poklesom hladiny glukózy a zvýšením aktivity tráviaceho systému. Vaginálne a ostrovné krízy sú charakterizované pocitom srdcového zlyhania, závratmi, arytmiami, ťažkosťami s dýchaním a pocitom nedostatku vzduchu. Zníženie pulzu a pokles krvného tlaku, potenie, návaly kože, slabosť a tmavnutie očí.

Počas krízy sa zvyšuje črevná motilita, objavuje sa meteorizmus, rušivé pohyby, nutkanie na výtok a voľné stolice sú možné. Na konci útoku nastáva stav výraznej únavy po kríze. Často sa vyskytujú zmiešané sympato-parasympatické krízy charakterizované aktiváciou obidvoch častí autonómneho nervového systému.

Diagnóza vaskulárnej dystónie

Diagnóza vegetatívne-vaskulárnej dystónie je zložitá kvôli rôznorodosti symptómov a nedostatku jasných objektívnych parametrov. V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystonie môžeme hovoriť skôr o diferenciálnej diagnóze a vylúčení organickej patológie určitého systému. K tomu pacientovi konzultuje neurológ, endokrinológ a vyšetrenie kardiológom.

Pri objasňovaní histórie je potrebné vytvoriť rodinnú záťaž spôsobenú vegetatívnou dysfunkciou. U pacientov s vagotóniou v rodine je výskyt žalúdočných vredov, bronchiálnej astmy, neurodermatitídy častejšie; so sympatikotóniou - hypertenzia, koronárna choroba srdca, hypertyreóza, diabetes mellitus. U detí s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sa história často zhoršuje nepriaznivým priebehom perinatálneho obdobia, rekurentnými akútnymi a chronickými fokálnymi infekciami.

Pri diagnostike vegetatívne-vaskulárnej dystónie je potrebné posúdiť počiatočné indikátory vegetatívneho tonusu a vegetatívnej reaktivity. Počiatočný stav ANS sa vyhodnocuje v pokoji, a to analýzou sťažností, EEG mozgu a EKG. Autonómne reakcie nervového systému sú determinované rôznymi funkčnými testami (ortostatickými, farmakologickými).

Liečba vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Pacienti s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú liečení pod dohľadom praktického lekára, neurológ, endokrinológ alebo psychiatra, v závislosti od prevládajúcich prejavov syndrómu. V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa uskutočňuje komplexná, dlhodobá, individuálna liečba, berúc do úvahy povahu vegetatívnej dysfunkcie a jej etiológiu.

Prednosť pri výbere metód liečby je daná bezdrogovému prístupu: normalizácia práce a odpočinku, eliminácia fyzickej nečinnosti, odmerané cvičenie, obmedzenie emočných účinkov (stresy, počítačové hry, sledovanie televízie), individuálna a rodinná psychologická korekcia, racionálna a pravidelná výživa.

Pozitívny výsledok pri liečbe vegetatívno-vaskulárnej dystónie sa pozoruje pri terapeutickej masáži, reflexológii, vodných procedúrach. Použitý fyzioterapeutický účinok závisí od typu vegetatívnej dysfunkcie: pre vagotóniu je elektroforéza zobrazená s vápnikom, mezatónom, kofeínom; so sympatikotóniou - s papaverínom, aminofylínom, brómom, horčíkom).

V prípade nedostatku všeobecných posilňujúcich a fyzioterapeutických opatrení je predpísaná individuálna liečba. Na zníženie aktivity vegetatívnych reakcií boli predpísané sedatíva (valerián, matka, ľubovník bodkovaný, Melissa atď.), Antidepresíva, trankvilizéry, nootropné lieky. Glycín, kyselina hopantenová, kyselina glutámová, komplexné vitamín-minerálne prípravky majú často prospešný terapeutický účinok.

Na zníženie prejavov sympatikotónie sa používajú β-adrenergné blokátory (propranolol, anaprilín), vagotonické účinky - rastlinné psychostimulanty (Schizandra, eleutherococcus, atď.). V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa vykonáva liečba chronických ložísk infekcie sprevádzaných endokrinnou, somatickou alebo inou patológiou.

Vývoj vážnych vegetatívnych kríz môže v niektorých prípadoch vyžadovať parenterálne podávanie neuroleptík, trankvilizérov, β-blokátorov, atropínu (v závislosti od formy krízy). Pacienti s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou majú byť pravidelne sledovaní (raz za 3 až 6 mesiacov), najmä v jesennom jarnom období, keď je potrebné opakovanie komplexu terapeutických opatrení.

Predpoveď a prevencia vegetatívno-vaskulárnej dystónie

Včasná detekcia a liečba vegetatívne-vaskulárnej dystónie a jej konzistentná profylaxia v 80-90% prípadov vedie k zániku alebo významnému zníženiu mnohých prejavov a k obnoveniu adaptačných schopností organizmu. Nekorigovaný priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie prispieva k tvorbe rôznych psychosomatických porúch, psychologickej a fyzickej nesprávnej úprave pacientov, nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu ich života.

Komplex opatrení na prevenciu vegetatívne-vaskulárnej dystónie by mal byť zameraný na posilnenie mechanizmov samoregulácie nervového systému a zvyšovania adaptačných schopností organizmu. To sa dosahuje pomocou zdravého životného štýlu, optimalizácie pokoja, práce a telesnej aktivity. Prevencia exacerbácií vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa uskutočňuje pomocou racionálnej liečby.

Vegetatívna vaskulárna dystónia - čo to je, príznaky u dospelých, typy, príčiny a liečba IRR

Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) alebo neurocirkulačná dysfunkcia je patologický stav vegetatívneho nervového systému, v dôsledku čoho nedochádza k nedostatočnému zásobovaniu kyslíka orgánmi a tkanivami. Pacienti často prezentujú veľa rôznych sťažností. Ale s komplexným vyšetrením pacienta nie sú zistené žiadne zmeny v orgánoch, pretože príznaky sa vyskytujú, keď existujú odchýlky v štruktúre a funkciách autonómneho nervového systému.

Ďalej vám jednoducho povieme, čo je IRR, čo spôsobuje, aké príznaky ľudí najčastejšie prežívajú a ako liečiť túto chorobu.

Čo je vaskulárna dystónia (VVD)?

Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) je ochorenie autonómneho nervového systému. Autonómny nervový systém (ANS) reguluje fungovanie ciev a vnútorných orgánov. Je rozdelená na sympatické a parasympatické systémy. Účinok systémov ANS je opačný: sympatický systém napríklad urýchľuje srdcovú činnosť a parasympatika sa spomaľuje.

A tieto funkcie sú veľmi rozmanité a životne dôležité. Toto je:

 • Udržujte normálnu telesnú teplotu a krvný tlak
 • Procesy kardiovaskulárnej aktivity
 • Trávenie a močenie
 • Endokrinná a imunitná aktivita

Pri IRR je narušená rovnováha medzi parasympatickým a sympatickým systémom, čo spôsobuje výskyt symptómov, ktoré zhoršujú celkový zdravotný stav. Príznaky IRR nepredstavujú hrozbu pre ľudský život, ale niekedy môžu signalizovať prítomnosť závažných problémov v cievnych, nervových, srdcových alebo iných systémoch vitálnej činnosti.

Patológia sa zvyčajne zisťuje v detskom alebo mladšom veku, vrchol symptómov klesá na 20-40 rokov - najschopnejšia a aktívnejšia doba, čím je narušený bežný rytmus života, obmedzuje sa profesionálna činnosť, ovplyvňujú sa rodinné vzťahy.

V modernej medicíne sa vegetatívna vaskulárna dystónia nepovažuje za nezávislé ochorenie, pretože je to kombinácia symptómov, ktoré sa vyvíjajú na pozadí priebehu akejkoľvek organickej patológie. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa často označuje ako vegetatívna dysfunkcia, angioneuroza, psycho-vegetatívna neuróza, vazomotorická dystónia, syndróm vegetatívnej dystónie atď.

Hlavné črty IRR uvažujú:

 • Bolesť v srdci (kardiálgia);
 • arytmie;
 • Poruchy dýchania;
 • Autonómne poruchy;
 • Kolísanie vaskulárneho tónu;
 • Neurosové stavy.

Vegetatívna dystónia teda nie je nezávislou chorobou, ale komplexným syndrómom, ktorý je súčasťou kumulatívneho klinického obrazu rôznych psycho-emocionálnych, somatických, neurologických alebo duševných ochorení.

dôvody

Patológia sa môže prejavovať už v ranom detstve alebo dospievaní, ale spravidla nespôsobuje veľké obavy. Špička pochádza zo štatistiky za vekové obdobie od 20 do 40 rokov. Dokázalo sa, že ženská populácia je náchylnejšia na ochorenie ako muž.

Je diagnostikovaná v 60-70% prípadov u dospelých a 10-15% u detí a adolescentov.

Príčiny vegetatívne-vaskulárnej dystónie sú veľmi odlišné a niekedy sú zakorenené v ranom detstve alebo dokonca v období prenatálneho vývoja. Medzi nimi sú najdôležitejšie:

 • Hypoxia plodu, abnormálne pôrodnosti, infekcie v detstve;
 • Stres, neuróza, silné fyzické preťaženie;
 • Traumatické poškodenie mozgu a neuroinfekcia;
 • Hormonálne zmeny počas tehotenstva, dospievania;
 • Dedičnosť a znaky ústavy;
 • Prítomnosť chronickej patológie vnútorných orgánov.

Behaviorálne faktory a životný štýl môžu prispieť k vegetatívnej dystónii:

 • Nadmerný alkohol a káva
 • Veľké duševné alebo fyzické námahy
 • Typ charakteristík temperamentu a charakteru zohráva úlohu aj:
  • Najviac vyvážené z hľadiska ich typu sú sanguine osoby.
  • Na rozdiel od toho sú ohrozené cholerikálne a melancholické

Mentálne vyrovnaní, veselí ľudia trpia vegetatívnymi poruchami oveľa menej než úzkostnými, podráždenými a podozrivými

Ľudia trpiaci IRR sú citliví na zmeny života. Pre nich, zmeny klímy, pohyb po dlhej vzdialenosti a v inom časovom pásme sa začínajú objavovať nepríjemné príznaky.

Symptómy vegetatívne-vaskulárnej dystónie u dospelých

Zjavenie vegetatívno-vaskulárnej dystónie je rôznorodé, čo je dôsledkom mnohovrstevného účinku na telo ANS, ktorý reguluje hlavné vegetačné funkcie - dýchanie, zásobovanie krvou, potenie, močenie, trávenie atď. iné paroxysmálne stavy).

Všetky symptómy charakteristické pre IRR možno kombinovať do nasledujúcich veľkých skupín:

 • Slabosť, únava, letargia, obzvlášť silná ráno;
 • Nepríjemné pocity alebo bolesť v srdci;
 • Pocit nedostatku vzduchu a súvisiacich hlbokých nádychov;
 • Úzkosť, poruchy spánku, úzkosť, podráždenosť, sústredenie pozornosti na jeho chorobu;
 • Bolesti hlavy a závraty;
 • Nadmerné potenie;
 • Nestabilita tlaku a tónu krvných ciev.

Všetky vyššie uvedené príznaky sú z veľkej časti spôsobené vaskulárnym tónom. Preto v závislosti od toho, aký druh vaskulárneho tónu prevláda v tejto konkrétnej osobe, sa rozlišujú tieto typy IRR:

 • hypertenzná;
 • hypotenzné;
 • zmiešané;
 • Kardialgichesky.
 • Bolesti hlavy,
 • migrény s neznámou etiológiou,
 • tachykardia
 • Potešenie (v oblasti ohybov lakťa, chodidiel a dlaní),
 • studené končatiny
 • závraty,
 • svalová slabosť
 • odfarbenie kože (v niektorých oblastiach je svetlý odtieň a cyanóza)
 • Nedostatok vzduchu
 • dýchavičnosť
 • bolesť hlavy
 • hypertonický
 • hypotonický typ

Osoba, ktorá má cievnu dystóniu často trpí:

 • poruchy spánku
 • bolesť hlavy
 • meteodependent
 • zvýšená únava
 • depresívna nálada
 • obsedantné nátlaky a všetky druhy neuróz
 • Môľe ma »časté mdloby, trasenie rúk, zlyhanie srdca, záchvaty paniky, fóbie rôznych chorôb atď.

Symptómy útoku VSD

Podobne ako iné patológie sa môže vegetačná vaskulárna dystónia zhoršiť po emocionálnych poruchách alebo akútnom hladovaní kyslíkom. Akútny záchvat nie je nebezpečný pre život pacienta, ale môže spôsobiť porušenie v práci krvných ciev, rovnako ako duševné poruchy a vnútorné patológie.

Aby sa tomu zabránilo, je potrebné poznať symptómy, ktoré prejavujú zhoršenie neurocirkulačnej dysfunkcie. Patria medzi ne:

 • prudké zhoršenie zdravia;
 • svalová slabosť, pocit "wadded" nohy;
 • zmena tlaku;
 • bolesť na hrudníku;
 • porucha srdcového rytmu;
 • epigastrická bolesť;
 • horúčka;
 • nevoľnosť.

komplikácie

Priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie môže byť komplikovaný vegetatívnymi krízami, ktoré sa vyskytujú u viac ako polovice pacientov. V závislosti od výskytu porúch v jednej alebo druhej časti vegetatívneho systému sa líšia sympatadrenálne, vaginálne a zmiešané krízy.

Ak hovoríme o neurologických a srdcových poruchách, ktoré môžu vyvolať ochorenie, prejavujú sa v nasledujúcich prípadoch:

 • znížená účinnosť srdcového svalu, prerušenie jej činnosti;
 • rozvoj hypertenzie alebo hypotenzie - vysoký a nízky krvný tlak;
 • nezrovnalosti v práci močového systému, časté nutkanie na toaletu;
 • zmeny vo vegetatívnej regulácii očí, ktoré vedú k zhoršeniu videnia;
 • porucha v procese metabolizmu, úbytok hmotnosti;
 • vývoj meteorologickej závislosti - akútna reakcia organizmu na zmeny poveternostných podmienok;
 • porucha cievneho systému, čo vedie k zlej výžive mozgového tkaniva;
 • porucha zažívacieho traktu - zápcha, hnačka, nadúvanie atď.

Dôsledky IRR sú v podstate jeho zhoršené príznaky, ktoré sa vyskytujú už v počiatočných štádiách vývinu syndrómu, ale nespôsobujú zvláštnu úzkosť pacientov.

diagnostika

Pacienti s vaskulárnou dystóniou sú zvyčajne liečení neurológom. Okrem toho sú predpísané konzultácie kardiológov, gastroenterológov a endokrinológov. Fyzioterapeut, špecialista na fyzikálnu terapiu a masáž, a reflexológ sa podieľajú na liečbe.

Exacerbácia VSD sa vyskytuje na jar a na jeseň. Nebezpečná dystonická doba sa považuje za skorú jar. Zhoršenie stavu je niekedy tak ťažké, že musíte ísť k lekárovi, zobrať si zločinec.

Sťažnosti ľudí trpiacich vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú nasledovné:

 • na strane cievneho systému - tlakové rázy, bolesti hlavy, bolesti hlavy, tachykardia, nadmerné potenie, slabosť;
 • znížená imunita v dôsledku sezónnej hypovitaminózy po zime, vyčerpanie ochranných síl, časté prechladnutie, spôsobujúce krízu v IRR.

Na správnu diagnostiku VSD je potrebné vylúčiť somatické (organické) ochorenia, ktoré poskytujú podobné príznaky.

 1. Napríklad, aby sa vylúčilo ochorenie štítnej žľazy (hypotyreóza a hypertyreóza), vykoná sa ultrazvuk štítnej žľazy a krv sa odoberá pre svoju hormonálnu aktivitu.
 2. Niekedy je potrebné urobiť EKG (elektrokardiogram), MRI (magnetická rezonancia), vaskulárna dopplerografia (ultrazvuk mozgových ciev), navštíviť očného a endokrinologa.
 3. A len po vylúčení somatických ochorení a úplnom potvrdení diagnózy IRR môže lekár predpísať individuálnu liečbu.

Liečba VSD u dospelých

Liečba VDD sa vykonáva komplexne a zahŕňa nasledujúce položky:

 • Normalizácia denného režimu, spánok, odpočinok;
 • Eliminácia fyzickej nečinnosti pomocou dávkovaného fyzického cvičenia (cvičebná terapia);
 • Lekárske masáže a úpravy vody;
 • Balneoterapia (úprava minerálnych vôd);
 • fototerapia;
 • Obmedzenie zdrojov emocionálnych zážitkov - počítačové hry, televízne programy;
 • Poradenská a rodinná psychologická oprava;
 • Normalizácia výživy (pravidelná konzumácia potravín obohatených vitamínmi);
 • elektroforéza;
 • Liečba.

Najťažšou etapou terapeutického účinku je odstránenie príčin, ktoré spôsobili vegetatívnu poruchu. Prehľady pacientov s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou naznačujú, že osoba je často schopná nezávisle určiť faktory, ktoré prispievajú k prejavu syndrómu. Poukazujú na stres, prepracovanie, hádky a konflikty v rodine, čo vedie k útoku IRR.

Prípravky na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu

S neúčinnosťou non-drog metódy predpísané farmaceutické prípravky. Tieto lieky sa vyberú individuálne pre každého pacienta, začínajú s minimálnou dávkou a postupne sa upravujú na požadovanú koncentráciu. Osobitná pozornosť sa venuje odstraňovaniu chronických zápalov infekcie v tele, liečbe endokrinných a iných patologických stavov.

Liečba liečiva je určená preferenčnými symptómami u konkrétneho pacienta. Hlavnou skupinou liekov pre IRR sú lieky so sedatívnym účinkom:

 • Phytopreparácie - valerián, matka, Novopasit, atď.;
 • Antidepresíva - terapeutiká, paroxetín, amitriptylín;
 • Zmäkčovadlá - seduksen, elenium, tazepam, grandaxín.

V závislosti od rušivých sťažností môže lekár predpísať tablety na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu nasledujúcich liečebných skupín:

 • prípravky obsahujúce draslík a horčík (Magne B-6, Panangin, Asparkam) - zlepšiť vaskulárny tonus a vzťah medzi nervovými bunkami;
 • beta-blokátory (Metaprolol, Anaprilin) ​​- s pretrvávajúcou hypertenziou;
 • Nootropics (Piracetam) - na normalizáciu metabolických procesov a zlepšenie krvného obehu;
 • antidepresíva (Amitriptylín, Tsipralex) - s výraznými symptómami depresie na reguláciu činnosti centrálneho nervového systému;
 • trankvilizéry (Diazepam) - poskytujú sedatívny účinok pri úzkosti a záchvate paniky.

Fyzioterapia pre VSD

Fyzioterapia pri liečbe vegetatívno-vaskulárnej dystónie je zameraná na reguláciu vaskulárneho tónu, normalizáciu metabolizmu a elimináciu bolesti. Charakter, konzistenciu a intenzitu postupov si lekár zvolí v závislosti od charakteristík ochorenia.

Účinky, ktoré spôsobujú fyzioterapeutické postupy na pacienta s vegetatívnou neurózou, sú:

 • utišujúce - elektroslep, elektroforéza sedatívnych liečiv, aeroionoterapia;
 • tónovanie - magnetická a laserová terapia, induktotermická;
 • vazodilatátor - galvanizácia, lokálna darsonvalizácia;
 • vazokonstriktor - elektroforéza adrenalínu a iných adrenomimetických liekov (lieky, ktoré stimulujú adrenoreceptory);
 • antiarytmická elektroforéza chloridu draselného, ​​lidokaín.

Lekárska masáž a ošetrenie vody

Fyzikálne účinky na telo, najmä terapeutické masáže a vodné procedúry zlepšujú krvný obeh, zlepšujú lymfatický systém, obnovujú štruktúru chrbtice (v prípade osteochondrózy), ak je to potrebné, a nervové kanály s cievami, ktoré prechádzajú cez ne sú vyrovnané. Masáž navyše umožňuje relaxovať, zmierňovať stres, zlepšovať svalový tonus.

telocvik

Väčšina odborníkov v oblasti prevencie a liečby vegetatívne-vaskulárnej dystónie súhlasí s tým, že by sa mala na prvom mieste umiestniť fyzická rehabilitácia.

Jedná sa o rôzne fyzické cvičenia, ktoré môžu výrazne pomôcť v boji proti ochoreniu. Ale tu je dôležitý správny pomer zložitosti cvičenia a schopností konkrétneho pacienta. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť najlepšie výsledky.

Čo sa má vyhnúť?

Niektoré úkony pacienta môžu zhoršiť stav v IRR. Takže s existujúcimi porušeniami v práci autonómneho nervového systému by nemali:

 • zapojiť sa príliš do meditácie;
 • vytvoriť dodatočný stres pre telo alebo vyčerpať sami so zvýšenou fyzickou aktivitou;
 • dlho ísť na diéty alebo hladovať vôbec;
 • byť nadšený pesimista;
 • piť alkohol, dym;
 • počúvať odporúčania ľudí, ktorí nemajú príslušné lekárske vzdelanie (najmä vo veciach drogovej liečby).

Výživa a diéta

Správna výživa pri vegetatívno-vaskulárnej dystónii u detí a dospelých si vyžaduje vylúčenie určitých potravín a produktov z potravy. Ide hlavne o potraviny obsahujúce veľké množstvo škodlivého cholesterolu, ktoré zvyšujú excitabilitu a negatívne ovplyvňujú tón a štruktúru krvných ciev.

Neexistujú žiadne tvrdé a rýchle pravidlá. IRR má psycho-emotívnu etiológiu, takže je nevyhnutné, aby pacient neprežil zbytočný stres. Diéta by mala zanechať pocit ľahkosti, skôr ako trvalé obmedzenia, čo samo o sebe môže viesť k depresii aj zdravému človeku.

Správna výživa pre vegetatívne-vaskulárnu dystóniu je založená na princípoch:

 • v strave veľa produktov obsahujúcich horčík a draslík;
 • povinné produkty stabilizujúce tlak;
 • normalizovať rovnováhu vody a soli pomôže spotrebe normy tekutiny.

Hlavné pravidlá pri príprave menu a stravy pre ľudí s vegetatívno-cievnou dystóniou sú:

 • Jedlo by malo byť prospešné pre telo.
 • Jedlo by malo byť zdravé.
 • Je nevyhnutné, aby sa pri príjme potravy do organizmu dostali všetky potrebné prvky pre jeho prácu.

Diéta pre vegetatívno-vaskulárnu dystóniu hypertonického typu zahŕňa potraviny a jedlá so zníženým obsahom soli. povolené:

 • zeleninové polievky s obilninami a polievkami nie na silnom mäsovom / rybie vývar s minimálnym množstvom extrakčných látok bez pridania korenín a korenín.
 • Chlieb je lepšie použiť celé zrno alebo otruby, v malom množstve - raž alebo pšenica.
 • Mäso a hydina by mali byť odrôd s nízkym obsahom tuku a mali by ich lepšie jesť vo varenej a pečenej podobe.

V hypotonickej forme VSD by mala zelenina a ovocie obsahovať vitamín C a beta-karotén, odporúča sa oprieť sa o:

 • citrusy, banány, ananásy. Môžete jesť zemiaky, krupicu, chlieb z bielej múky.
 • Ak chcete zvýšiť tlak, musíte jesť orechy, pohánka, mozog, pečeň, granátové jablko.
 • Sleď a syry môžu byť zavedené do stravy niekoľkokrát týždenne, čo zvýši tlak.
 • Candy, čokoláda, káva a kakao poskytujú dobrý účinok.

V srdcovej forme IRR sa odporúčajú produkty s horčíkom a draslíkom. V strave zadajte:

 • ovsené vločky a pohánka, fazuľa a cibuľa, hrášok a baklažán, hrozno, broskyne, marhule, hrozienka a sušené marhule.
 • Z nápojov si vyberte džúsy, kompóty a želé.
 • Veľké výhody prinášajú mliečne výrobky, kuracie vajcia, chudé ryby a mäso.

Ľudové opravné prostriedky

Existuje veľa ľudových liekov na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu, nižšie sme zhromaždili niekoľko účinných receptov pre rôzne typy IRR.

Hypertenzívny typ (so zvýšeným tlakom):

 • Najvhodnejším z nich je hloh. Môžete použiť nasledujúci recept: udržiavať čajovú lyžičku produktu vo vodnom kúpeli (250 ml vody) po dobu 4 hodín; táto infúzia sa môže opiť 25 gramov trikrát denne.
 • V rovnakom pomere zmiešaný citrón balzam, lístie listy, hloh rastliny. Zmerajte 8 g zmesi, nalejte 0,3 l vriacej vody a trvajte na nej. Vezmite vývar 50 ml 5 krát denne;

Hyptotónny typ (keď je tlak znížený):

 • vziať 1 časť koreňov zamaniha, divorastúcich plodov a hlohu, 2 porcie harmančeka a hypericum. Zhromažďujú 10 g surovín, nalejte do pohára studenej vody a nechajte 4 hodiny, potom zahrievajte 15 minút na vodnom kúpeli, trvajte na hodinu, filter. Objem je opitý v 3 dávkach počas dňa;

Keď sťahuje krvný tlak, môžete použiť špeciálnu infúziu:

 • Zahŕňa prísady, ako sú kvety hlohu (20 g), lilie kvety (10 g), koreň valerián (20 g), chmeľové šištičky (10 g), listy mäty piepornej (15 g), fenyklové plody (15 g);
 • jedna polievková lyžica takejto zmesi (dobre zbitá) sa naleje do pohára vriacej vody;
 • na infúziu je potrebné uviesť roztok na chladné miesto po dobu troch hodín, potom vriec a nechať vychladnúť.

Keď IRR na tonické pôsobenie na telo použije infúziu pomocou echinacea, chmeľu a rhodiola (zlatý koreň). Ak chcete, aby tento nástroj vyžadoval:

 • Echinacea kvetenstvo;
 • Rhodiola rosea root;
 • Chmeľové kužele.

Zmiešajte v pomere 2: 2: 1 a pridajte horúcu vodu s výpočtom pohára vody na st.l. kolekcie. Keď sa infúzia ochladí, musíte pridať jedno Art. l. med. Tento bylinný liek sa opíje po celý deň v troch dávkach. Tento nástroj používajte každý mesiac po dobu jedného mesiaca. Táto liečba sa výhodne vykonáva raz ročne.

výhľad

Prognóza vegetatívnej vaskulárnej dystónie je priaznivá, často jej prejavy zostávajú navždy v detstve. Avšak bez profylaxie a liečby môže vegetatívno-vaskulárna dystónia viesť k trvalému zvýšeniu krvného tlaku, ktorý mení štruktúru a funkciu rôznych vnútorných orgánov; na tráviace poruchy atď.

Ak je IRR nevyhnutné na vykonávanie pravidelných (zvyčajne sezónnych) kurzov prevencie exacerbácií, ktoré predpisujú:

 • bylinné medicíny,
 • liečba vitamínmi
 • masáže,
 • fyzikálna liečba,
 • fyzioterapia,
 • Kúpeľná liečba.

Jednoducho vysvetlili, aké je ochorenie a prečo je dôležité začať s liečbou vegetatívnej vaskulárnej dystónie v čase. Starajte sa o svoje zdravie a pri prvých príznakoch a symptómoch IRR, kontaktujte svojho lekára.

Zjavenie vegetatívnej vaskulárnej dystónie

IRR je symptomatický komplex, ktorý kombinuje rôzne dysfunkcie vegetatívneho systému a je spôsobený poruchami ich regulácie. Vysvetlenie nasledujúceho prúdenia vzduchu je vegetatívno-vaskulárna dystónia. Výraz "dystónia" hovorí o poruchách rovnováhy tónov, takých častí nervového systému ako sympatiku a parasympatiku ako zdroja rôznych vegetatívnych porúch.

Hlavným mechanizmom prejavu symptómov IRR je emočný stres vo forme akútneho šoku, dlhého emočného zážitku, ktorý vedie k vyčerpaniu nervového systému. IRR sa vyznačuje niekoľkými syndrómami priebehu ochorenia, ako sú kardiologické, tachykardické, bradykardické a arytmické.

Dôvody VSD

Existuje celý rad dôvodov, ktoré spôsobujú rôzne poruchy SSC (kardiovaskulárny systém), medzi ktoré patria infekčné ochorenia, zranenia, silné nepokoje, ťažká chirurgia, krvná strata. Navyše fyzické preťaženie, fajčenie, zneužívanie alkoholu, infekcie chronickej povahy, ako aj iné závažné ochorenia môžu prispieť k rozvoju IRR.

Mnohí lekári spájajú vývoj IRR s dedičnou etiológiou. Aj tento syndróm môže mať ústavnú povahu vývoja a prejavuje sa v ranom detstve vo forme nestability vegetatívnych parametrov.

VSD sa vzťahuje na určitú formu neurózy, v ktorej je narušená regulácia vaskulárneho tónu. Preto je hlavná úloha pri vzniku tejto choroby priradená k poruchám celého nervového systému. Nedostatočné zabezpečenie vegetatívnej povahy je charakteristické pre IRR, ktorý sa môže vyvinúť s endokrinnými zmenami v tele počas dospievania. Väčšina vegetatívnych porúch v tomto veku sa prejavuje ako malé alebo ťažké poruchy endokrinného systému.

IRR, ktorá je charakterizovaná hypotonickým typom, je diagnostikovaná u adolescentov a detí. Príčinou vzniku ochorenia je zrýchlenie, pri ktorom sa S.C.C. Nemá čas na príliš rýchlo rastúci organizmus, aby mu poskytol potrebnú výživu. IRR v tomto veku môže byť spúšťaná zlej dedičnosti, nesprávnych denných režimov, konfliktov doma alebo v škole, rovnako ako minulé infekčné choroby.

Stres je jednou zo základných príčin IRR. Pri konštantnom silnom duševnom a nervovom strese s morálne nepriaznivým prostredím môžu poruchy nervového systému spôsobiť vážne choroby.

Napríklad IRR s hypertenzívnym typom ochorenia môže vyvolať vznik hypertenzie. Ale s normalizáciou bdelosti a spánku, dostatočného odpočinku a obmedzenej fyzickej aktivity, môže to prispieť k zmiznutiu všetkých príznakov IRR a viesť k oživeniu.

Veľa negatívnych emócií vo forme hnevu, odporu, obťažovania a úzkosti je príčinou vzniku pretrvávajúcej neurózy. Ľudia, ktorí trpia neurózou, reagujú skôr na nepriaznivú situáciu. Nie sú schopní prepínať, uniknúť z kruhu problémov a dlhotrvajúci priebeh takýchto zážitkov počas neurózy vedie k negatívnemu priebehu IRR.

Spravidla sa IRR hypertenzného typu vyvíja v dôsledku stresu spojeného so zvýšenou prácou sympatickej časti nervového systému. Neurozy, ktoré sa vyskytujú v dôsledku zvýšenej aktivity parasympatickej časti nervového systému, prispievajú k rozvoju IRR hypotenzného typu.

Dôvody, ktoré ovplyvňujú výskyt IRR, zahŕňajú alkohol a fajčenie. Nikotín a alkohol sú jedy, ktoré postihujú dva dôležité ľudské systémy: nervový systém a CCS. Najskôr nikotín pôsobí na krvné cievy a zameriava sa na autonómny nervový systém. Dlho sa zistilo, že nikotín narušuje prívod krvi do steny krvných ciev a vedie k ich priepustnosti. V dôsledku zmien v krvných cievach sa u fajčiarov objavujú nekoordinované, nepravidelné cievne reakcie. Fajčenie môže vyvolať vývoj neurózy, pretože znižuje vytrvalosť nervového systému.

Alkohol je jedom neurotropného účinku. Úplne narúša funkciu nervového systému, narúša metabolické procesy tela a činnosť srdca, krvných ciev a je hlavným rizikovým faktorom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť vzniku IRR.

Príznaky VSD

Najčastejšími typmi ochorení sú srdcové a systémové neurologické ochorenia. Ale v podstate sa všetky tieto poruchy prejavujú zmiešaným typom.

Symptómy pozostávajú z blanšovania kože a tachykardie, ktorá je sprevádzaná nárastom krvného tlaku a znížením črevnej pohyblivosti, ako aj výskytom slabosti končatín a zimnica, úzkosti a strachu, ktoré sú prejavmi vegetatívnej neurózy.

Okrem sympaticko-tonických prejavov sa vagotonické príznaky vyskytujú vo forme zníženia srdcovej frekvencie, nepríjemného pocitu v priebehu dýchania, kongescie tváre, potenia, nízkeho krvného tlaku, tepla, slabosti, ťažkosti v hlave, nauzey a závraty atď. komplexných ochorení, ako je infarkt a psoriáza. Preto mnohé choroby môžu byť simulované útokmi vegetoneurózy.

Medzi najbežnejšie psychoneurotické symptómy IRR patria poruchy správania a motivácie. V tomto prípade sú pacienti charakterizovaní narušenou emocionálnou rovnováhou a spánkom, objavením slzotvornosti s pocitmi strachu alebo úzkosti, ktoré sa dostanú do miesta samého viny a neschopnosti rozhodnúť.

Okrem všeobecných symptómov sa môže pridať respiračný syndróm, pri ktorom je hrudník stlačený a nedostatok vzduchu. Zároveň sú zaznamenané bolesti hlavy a tinitus, závrat, ako aj slabosť a mdloby. Súčasne sa u pacientov rozvíja hypochondria, stratia záujem o život a idú hlboko do seba, stanú sa veľmi podráždenými a konfliktnými bez osobitných dôvodov.

Spravidla sa takmer všetci pacienti sťažujú na depresiu, nedostatok zmyslu života a predchádzajúcu aktivitu, prejavujú úzkosť s charakteristickým strachom. Mnohí sa obávajú straty sexuálnych vzťahov a minulých záujmov. Ľudia, ktorí sa nemôžu dlho rozhodnúť, sa zaoberajú samovraždením. Ale optimistickejší pacienti s IRR ani nevedia o skrytej depresii. Tento príznak neumožňuje pacientom v plnej miere existovať v spoločnosti. Neurotiká sú v takom stave, keď sa snažia udržiavať rovnováhu blahobytu, aby nedovolili ľuďom okolo nich. Zároveň neustále cítia asteniu, netolerujú rôzne telesné a duševné zaťaženie, rozvíjajú závislosť od počasia, klaustrofóbiu, takže sa nemôžu zamerať na svoje povinnosti a záležitosti.

Skrytá depresia je zastavená len psychotropnými liekmi. Všetky prejavy tohto symptómu IRR sa objavujú a spontánne zmiznú v neskorých popoludňajších hodinách. Existuje niekoľko typov latentnej depresie: klasická vo forme typickej depresívnej melancholie; reptania; anestetická forma; apatická a rozrušená forma.

Znamienka VSD

Táto choroba má druhé meno - neurocirkulačnú dystóniu, ktorá je charakterizovaná poruchami neuroendokrinnej regulácie funkcie CCS. Takéto zmeny, ktoré sa objavujú ako dôsledok narušenia vegetatívneho systému, môžu spôsobiť rozvoj vegetatívnej dystónie. Veľmi často sa to prejavuje poruchou činnosti SSS a výskyt vaskulárnej dystónie.

Prvé známky IRR sú pozorované od prvých dní narodenia, ktoré sa prejavujú pri zlom počasí, sčervenaní alebo bledom počas úzkosti, vzhľadu silného potu. U detí sa IRR prejavuje močovou inkontinenciou v noci. A u dospelých, najmä u žien, sa zmeny v nervovom vegetatívnom systéme vyskytujú vo forme vegetatívnych kríz. Cievne dystónia sa môže vyvinúť ako dôsledok nervového nadmerného stresu, ako aj po rôznych infekčných ochoreniach akútnej aj chronickej povahy, nedostatočného množstva vitamínov v tele, otravy a poruchy nervového systému.

Známky IRR môžu byť konštantné útoky, ako aj paroxysmy vegetatívneho cievneho systému. Pre trvalé príznaky IRR sa vyznačuje vrodenou nestabilitou nervového systému. V tomto prípade pacienti netolerujú rôzne typy počasia; ich pokožka sa rýchlo stáva bledou, červenou kvôli rôznym fyzickým námahom alebo emocionálnym zážitkom; majú srdcové búšenie a veľmi sa potútia.

Príznaky paroxysmu zahŕňajú bolesť v hlave alebo v oblasti srdca, palpitácie, sčervenanie alebo blednutie tváre. Potom stúpa krvný tlak, pulzové údery sú oveľa silnejšie, dochádza k zvýšeniu telesnej teploty a zimy. Niekedy sa u pacientov s VSD vyskytne pocit strachu pre žiadny konkrétny dôvod. V niektorých prípadoch sa u pacientov rozvinie slabosť v tele, cítia sa závratné a tmavé v očiach, začínajú sa potiť, chorí, klesá krvný tlak a ich pulz sa zriedka stáva. Takéto záchvaty môžu trvať niekoľko minút až tri hodiny, ktoré niekedy vymiznú bez vhodnej liečby.

Pri exacerbácii IRR sú ruky a nohy chladné a vlhké na dotyk s modro-modrastým nádychom. Existuje pocit znecitlivenia a plazenie husacích hrudiek v prstoch, ako aj brnenie a dokonca aj v niektorých prípadoch bolesti. U takýchto pacientov sa zvyšuje citlivosť na chladu, prsty sa nafúknu, najmä po dlhšej hypotermii chodidiel a rúk. Útoky sa stávajú častejšie kvôli nadmernej práci a úzkosti, a potom je prítomnosť indispozície a všeobecnej slabosti.

Jeden z príznakov IRR sa považuje za mdlobu. V tomto prípade je zrazu v oči tma, tvár sa stáva bledá a v celom tele sa vyskytuje slabosť. Po tom dochádza k strate vedomia a osoba klesá. Zvyčajne nie sú pozorované kŕče.

V závislosti od poškodenia SSC. existujú tri hlavné črty IRR. Tieto zahŕňajú srdcovú dystóniu, hypotenznú dystóniu a hypertonickú dystóniu.

Známky prvej lézie sú palpitácie, nedostatok vzduchu, tachykardia, respiračná arytmia a extrasystólia v oblasti komôr. EKG nezobrazuje žiadne zmeny ani len zmeny T vlny.

Známky hypotenznej dystónie sú charakteristické únavou, svalovou slabosťou, bolesťou hlavy v dôsledku hladu, chladu v nohách a ramenách a tendenciu k mdlobu. Súčasne pacienti sú veľmi blední, ruky sú studené a mokré a systolický tlak klesne pod 100 mm Hg.

Pri príznakoch hypertonickej dystonie je zvýšený krvný tlak charakteristický bez zmien v oku, čo je charakteristické pre hypertenzné ochorenie. V niektorých prípadoch sa pacienti sťažujú na bolesť hlavy, búšenie srdca a únavu.

Typy VSD

Medzi najbežnejšie patologické stavy v modernom svete patrí IRR. Má niekoľko názvov, napríklad vegetatívnu nevôňu, vegetatívny syndróm alebo neurocirkulačnú dystóniu. Takmer 90% tejto choroby sa vyskytuje u mladšej generácie a u ľudí v aktívnom veku a ženy sú choré oveľa častejšie ako mužská populácia, takmer trikrát. Asi 25% ľudí s diagnostikovanou VDD sú pacienti terapeuta.

IRR sa nepovažuje za špecifickú chorobu, ale za kombináciu mnohých symptómov, ktoré spôsobujú abnormality v práci niektorých systémov a orgánov. Progresia porúch nervového vegetatívneho systému sa považuje za príčinu mnohých závažných ochorení.

Príznaky IRR vo väčšine prípadov závisia od porušenia, ktoré sa vyskytujú v rôznych systémoch tela. Sú rozdelené na niektoré skupiny: srdcové alebo srdcové, respiračné alebo respiračné, disdynamické, termoregulačné, dyspeptické, sexuálne, neuropsychiatrické.

Keď sa objaví bolesť srdcového srdca a frekvencia srdcových tepien sa zvyšuje, dochádza aj k prerušeniu činnosti srdcového svalu s potopením srdca.

Počas respiračných zmien sa zaznamenáva tachypénia s nemožnosťou vdychovať a vydychovať, ťažkosťou v hrudníku, epizódami dyspnoe pripomínajúcimi bronchiálnu astmu v dôsledku strachu alebo vzrušenia.

Keď disdynamický tlak VSD kolíše, narušil pohyb krvi cez tkanivá. Termoregulačné poruchy sú charakterizované zvýšením teploty na 38 ° C alebo znížením na 35 stupňov. Takáto variabilita môže byť konštantná, dlhodobá alebo krátkodobá.

Dyspeptické zmeny sú spojené s bolesťou brucha, žalúdočnými poruchami vo forme nevoľnosti a vracania, pálením, zápchou alebo hnačkou.

Anorgasmia je charakteristická pre pohlavné ochorenia a na strane močového systému je zaznamenané časté močenie s bolestivými príznakmi.

Neuropsychiatrické poruchy sú charakterizované prejavom všeobecnej slabosti a únavy, pomalého stavu, zníženia výkonnosti, bolesti rôznych etiológií, závratov, citlivosti na zmeny počasia, poruchy spánku, úzkosti atď.

IRR je okrem toho rozdelené do troch typov, ako sú typy srdca, hypertenzie a hypotenzie.

Pri srdcovom type VSD sú bolesti v srdci charakteristické, niekedy veľmi ostré, pálenie a šitie, ktoré sú zväčša veľmi slabo kontrolované, tiež srdcový tep s prerušením činnosti srdca, ktoré sú dosť ťažké subjektívne tolerovať. Kardiálny typ tohto syndrómu sa niekedy prejavuje formou záchvatov tachykardie, ktoré sú sprevádzané dýchavičnosťou a zmenami v elektrokardiograme. Počas piercing bolesti, rovnako ako nepríjemné pocity v srdci, Valeriana, Validol, Valocordin a Corvalol sú vzaté v srdci. Pri tachyarytmii sa odporúča užívať Barvoval, Kalia, Korvaldin, Pumpan, Stress-gran, Kralonin, Ignacia, Cardio-gran a Neurohel. Všetci majú antispazmické, vazodilatančné a sedatívne účinky. S nárastom krvného tlaku a tachykardie možno dosiahnuť pozitívny účinok pomocou adrenoblokátorov a reserpínu.

Hypotenzívny typ IRD sa vyznačuje zvýšenou únavou, ospalosťou a pomalým stavom, slabosťou, pocitom chladu v rukách a nohách, výskytom zatemnenia očí s ostrým vzostupom, mdloba s arteriálnym tlakom pod 100/60 mm Hg. Art.

IRR hypertenzného typu je spôsobená častými bolesťami hlavy, pravidelným zvýšením krvného tlaku až do 140/90 mm Hg. Art. a závraty. Ak nemáte kontrolu nad týmto typom IRR, potom sa môže vyvinúť na hypertenziu. Zvyčajne sa v tomto prípade odporúča užívať sedatíva alebo bylinky, ktoré zahŕňajú hlohu, ľubovník bodkovaný, Valerian, čiapku z bajkalu. Tiež vo forme čaju, tinktúry alebo tinktúry používajú divoký rozmarín, astragalus, melisu, sladkú ďatelinu, pivonku, šalvia a pod. Pomocou sedatív regulujú procesy inhibície a stimulácie centrálneho nervového systému. Keď hypertenzia vo vnútri lebky s IRR pomáha miernej dehydratácii pri dlhodobom užívaní diuretík.

Pri hypotenzných a hypertenzných typoch IRR sa neodporúča okamžite predpísať antihypertenzívne lieky alebo hypertenzivá. Spočiatku je lepšie používať prostriedky rastlinného pôvodu. Lieky, ako sú adaptogény, majú na úrovni buniek protistresový účinok. Napríklad eleuterokokus sa používa v asténnych podmienkach, ktoré sprevádzajú podozrievavosť a hypochondria. Ale Rhodiola rosea zvyšuje odolnosť tela voči stresovým situáciám a chorobám, najmä s hypotonickým typom IRD.

Ak neurose a depresie, ktoré sprevádzajú IRR, predpíšte antidepresíva. Pomáhajú odstrániť asténia a zlepšiť emocionálny stav pacientov.

IRR na hypertonickom type

Pri stanovení diagnózy hypertenzného typu IRR sa príznaky ako závraty, rýchly srdcový tep, pravidelný krvný tlak zvyšuje bez diagnostikovania hypertenzie na základe lekárskych vyšetrení a testov je založený na symptómoch.

Pre hypertenzívny typ AVR je nárast systolického tlaku do 140 mmHg takmer vždy charakteristický. Art. Spravidla sa vráti do normálu tak rýchlo, ako to stúpa. Hypertenzívny typ IRR je však veľmi nebezpečný prechod na hypertenziu.

Tento typ môže byť diagnostikovaný po vyšetrení, pri ktorom nie sú zistené žiadne iné patologické zmeny, s výnimkou zvýšeného krvného tlaku, a tiež ak rôzne trankvilizéry pomáhajú stabilizovať tlak. Okrem toho, ak je krvný tlak normalizovaný úplne nezávisle bez toho, aby ste užívali lieky, po spánku alebo uvoľnení.

Existujú však niektoré aspekty, ktoré spájajú IRR hypertenzívnym typom s hypertenziou, čo naznačuje, že tieto ochorenia sú veľmi úzko prepojené.

Na začiatok môžeme predpokladať, že hypertenzný typ IRR je referenčným bodom vo výskyte hypertenzie. Pretože dysregulácia zvyšuje svalový tonus tepien a to je jeden z hlavných dôvodov rozvoja hypertenzie. Okrem toho IRR na hypertenznom type je charakterizovaná niekoľkými príznakmi, ktoré sú veľmi podobné príznakom hypertenzie. To sa môže prejaviť pravidelným nárastom krvného tlaku, bolesti hlavy, pálenia v srdci a nadmernej únavy. V podstate dochádza k náhlym výkyvom tlaku na pozadí slabého vzrušenia, nedostatku spánku s rozvojom ďalšej ťažkej únavy. Aj z nejakého zjavného dôvodu sa môže zvýšiť len horný tlak, zatiaľ čo ten nižší zostane normálny.

Veľmi často sa hypotonický typ hypertenzného typu IRR vyvíja, takže niekedy ľudia uviaznu. Preto je potrebné podrobiť sa lekárskej prehliadke na identifikáciu IRR alebo hypertenzie.

Medzi hlavné príznaky hypertenzného typu IRR patrí: depresívny pacient s úzkosťou a napätím, nedostatok vzduchu, porucha pamäti, nervozita, nespavosť alebo ospalosť, narušená alebo úplne chýbajúca chuť, bolesť hlavy vo forme migrény, veľmi často dochádza k problémom s koordináciou, záchvaty častého srdcového tepu, trasenie končatín so zvýšeným poteniačom.

Počas auskultácie sú zistené zvuky charakteristickej povahy a arytmia, na elektrokardiograme sa zisťuje nedostatok draslíka. Veľmi často sa IRR tohto typu diagnostikuje u dospievajúcich. Rastúci mladí ľudia, ktorí sú predisponovaní k IRR, sú spravidla vysokí a majú skoro pubertu. V tomto prípade hrá dedičný faktor aj významnú úlohu.

VSD na hypotonickom type

Neustály stav únavy, prejav všeobecnej slabosti a úplná neochota robiť obyčajné jednoduché veci, utláčaný stav mysle sú všetky príznaky IRR hypotonického typu, syndrómu 21. storočia, ktorý vylučuje patológiu somatických orgánov.

Táto choroba je pomerne nepríjemná diagnóza, ktorá je sprevádzaná silnou bolesťou hlavy, závratmi, všeobecnou slabosťou a úplnou neochotou pohybu. Okrem toho sa také bolestivé pocity objavujú súčasne s psychologickými odchýlkami. Keď všadeprítomná pokora s hypotonickým typom IRR umožňuje chorobu prevládať nad pacienta.

Symptómy VVD tohto typu sú veľmi podobné príznakom iných ochorení, preto táto choroba neexistuje samostatne, ale je považovaná za syndróm IRR. Takto sa situácia stáva trochu komplikovanejšou, pretože osoba s IRR hypotonického typu je prakticky zdravá. Mnohí ľudia s touto diagnózou trpia nadmerným potením v oblasti chodidiel, tváre a podpaží, vyznačujú sa modrým nádychom prstov a dlaní v dôsledku slabého krvného obehu cez cievy. Taktiež u takýchto pacientov sú ruky vždy na dotyk mokré a studené. Takmer všetci pacienti sú vždy veľmi bledý, tenký, apatitívny, letargický a dynamický.

Symptómy hypotonického typu IRR sú podobné príznakom respiračných ochorení. To sa prejavuje nedostatkom vzduchu, hlbokou a častou inhaláciou, ako aj vydychovaním, dýchavičnosťou, ťažkosťami s dýchaním. Existujú aj podobnosti s príznakmi ochorení tráviaceho traktu vo forme častého a pravidelného nevoľnosti alebo zdurenia, porúch čriev, bolesti brucha a častého pálenia záhy. S rovnakými príznakmi ochorení urogenitálneho systému - to sa odráža v zvýšenom nutkaní na močenie alebo zdržanie, bolesť pri močení, pálenie v oblasti pohlavných orgánov, zníženie libida.

Najťažšie sú príznaky psychologickej a emocionálnej povahy. Klinický obraz v podobe úzkosti, strachu, nízkej výkonnosti, vysokej únavy, ospalosti, podráždenosti, porúch spánku, nedostatku chuti do jedla hovorí o IRR hypotonického typu ako ochorenia, ktoré treba naliehavo liečiť, aby sme mohli žiť. Konkrétne stav apatifikácie to neumožňuje, t.j. hľadať pomoc od odborníkov. Preto, aby sa tento kruh prelomil, používajú liečbu drogami, cvičebnú terapiu, dýchacie cvičenia a ľudové prostriedky.

VSD na zmiešanom type

Pri pozorovaných skokoch krvného tlaku je potrebné vyšetriť, čiže dokončiť celý kurz diagnostických štúdií. Pretože to nie je hypertenzia, nie hypotenzia a tiež nie prítomnosť patológie somatických orgánov. To všetko môže hovoriť o zmiešanom type IRR.

Spravidla sa tento typ syndrómu prejavuje poklesom krvného tlaku ráno a večer sa zvýši nad normu. Okrem toho sa tlak môže meniť niekoľkokrát denne z nízkej na vysokú a naopak.

Medzinárodná klasifikácia chorôb nezmieňuje IRD zmiešaného typu, ako aj iné typy ochorení. To však neznamená, že neexistuje. Len dnes, IRR zmiešaného typu je zle pochopený a je charakterizovaný množstvom odtieňov a rôznymi príznakmi. VSD tohto typu je pomerne zložitá odroda, ktorá je veľmi ťažké diagnostikovať. Pacienti spravidla chodia na lekára so sťažnosťami na nestabilný krvný tlak, pocit bolesti v srdci, pomalý srdcový tep, bolesť v hlave, závraty, výskyt čiernych škvŕn pred očami, nervový a psychologicky nevyvážený stav.

Aj pre VSD sa zmiešaný typ vyznačuje príznakmi vo forme vegetatívnych kríz. Môžu sa prejavovať ako triaška, triaška v tele, alebo nevoľnosť, roztržitá chôdza, poruchy sluchu, vízie alebo hovorenia.

Spravidla, ak nie je možné nájsť príčinu choroby pacienta, diagnostika VSD sa robí podľa zmiešaného typu. Ale liečba nie je žiaduce začať bez vymenovania kvalifikovaného odborníka. V podstate sa používajú metódy psychoterapeutickej povahy, fyzioterapia, akupunktúra, cvičebná terapia a bylinná medicína. Hlavnou metódou liečby je však vymenovanie liekov.

IRR u detí

Ide o symptomatický komplex rôznych porúch niektorých systémov, ktoré sú spôsobené dysreguláciou ich funkcie autonómneho nervového systému.

IRR u detí sa prejavuje takými syndrómmi ako sú srdcové, respiračné, neurotické a vegetatívne krízy a syndróm zhoršenej termoregulácie. Na diagnostiku ochorenia sa používajú rôzne vyšetrenia nervového systému, kardiovaskulárne a endokrinné s využitím reovasografie, Echo EG, EKG, EchoCG, EEG, REG atď.. Fyzioterapia, lekárske a psychologické ošetrenia sa používajú pri liečbe IRR u detí.

IRR u detí je sekundárny syndróm, ktorý postihuje viscerálne a somatické systémy a vyvíja sa v dôsledku abnormalít vegetatívnej regulácie organizmu. Prakticky 25-80% detí vykazuje rôzne príznaky IRR. Oveľa častejšie sa táto choroba vyvíja vo veku od šiestich do ôsmich rokov, rovnako ako v období dospievania a predovšetkým u žien.

V pediatrii sa IRR nepovažuje za samostatnú chorobu, ale je skúmaná úzkymi disciplínami, ako je detská endokrinológia, kardiológia, neurológia, gastroenterológia atď. Vegetatívne zmeny u detí môžu prispieť k rozvoju žalúdočných vredov, hypertenzie, bronchiálnej astmy atď. Všetky tieto ochorenia môžu zhoršiť zmeny v autonómnom nervovom systéme.

Hlavnými dôvodmi vzniku IRR u detí je genetická predispozícia, ktorá je spôsobená odchýlkami v rôznych častiach autonómneho nervového systému pozdĺž materskej línie. Tiež komplikácie počas pôrodu a tehotenstva, ako je napríklad toxóza počas tehotenstva, rôzne infekcie počas tohto obdobia, hypoxia plodu, zranenia počas pôrodu, encefalopatia, predĺžené alebo rýchle dodávanie atď., Tiež prispievajú k IRR u detí.

Dôležitá úloha pri vzniku ochorenia patrí do rôznych konfliktných situácií v škole a doma, hyper-starostlivosti, zvýšeného stresu v škole, psychického zanedbávania malého pacienta a akútneho alebo chronického stresu. Infekčné, somatické a endokrinné ochorenia, alergie, ústavné anomálie, anémia, kazu, tonzilitída, sinusitída, faryngitída a neuroinfekcie s poraneniami hlavy môžu byť pripísané predispozičným faktorom IRR u detí.

Nepriaznivé poveternostné podmienky, podmienky prostredia, nadmerné fyzické a fyzické námahy, slabá výživa, hypodynamia, narušenie dňa, nedostatok spánku a hormonálne zmeny počas puberty majú nepriaznivý účinok priamo na vegetatívny nervový systém detí. Všeobecne platí, že IRR u detí sa výrazne prejavuje v období rýchleho rastu, s funkčným zaťažením na tele s labilitou nervového systému.

Zvyčajne sa prejavujú poruchy autonómneho nervového systému vo forme rôznych reakcií sympatického a parasympatického rozdelenia, ktoré sú spôsobené poruchami produkcie norepinefrínu, acetylcholínu, polypeptidov, prostaglandínov a vaskulárnej citlivosti.

Pri diagnostikovaní IRR u detí sa zvažujú rôzne kritériá, ktoré sa považujú za dôležité v porovnaní s formami ochorenia.

Etiológia IRR môže byť psychogénne, infekčne toxické, dyshormonálne, základné a zmiešané prejavy.

V závislosti od porúch autonómneho nervového systému môže byť IRR u detí sympatikotonický, vagotonický a zmiešaný. Vzhľadom na prevalenciu choroby môže pôsobiť ako všeobecná, systémová alebo lokálna forma. Navyše IRR u detí je ľahká, ťažká a mierna forma a môže sa vyskytnúť aj latentne, trvale a paroxysticky.

Klinické príznaky IRR u dieťaťa pozostávajú z prevládania sympatikotónie alebo vagotónie. Srdcový syndróm sa vyznačuje vývojom paroxysmálnej bolesti v oblasti srdca, arytmiami vo forme extrasystoly nepravidelného charakteru, bradykardiou alebo tachykardiou, zvýšením alebo poklesom tlaku. S prevažujúcimi kardiovaskulárnymi poruchami v štruktúre IRR sa hovorí o neurocirkulačnej forme dystónie.

Najnebezpečnejším syndrómom je neurotický prejav IRR. Zároveň sa deti rýchlo unavia, narúšajú spánok, spomínajú na zlé, sťažujú sa na závraty a bolesť v hlave. Deti s VDD sú vždy bez nálady, alarmované, podozrivé, emocionálne labilné s niečím. Občas sa dostanú hystericky a depresívne.

Respiračný syndróm je charakteristický nedostatkom dychu v pokoji a s malou námahou, nedostatok vzduchu. Porušenia termoregulácie u detí s IRR sú vyjadrené v subfabrilových podmienkach, zimnica, chilliness a tolerancia pri zlom počasí.

Na strane tráviaceho systému sa objavuje nevoľnosť, zvyšuje alebo znižuje chuť do jedla, neprimeraná bolesť brucha a spastická zápcha.

Symptómy charakteristické pre močový systém sú opuch pod očami a časté močenie. Zvyčajne majú takéto deti s VSD mramorové sfarbenie prvkov, veľmi sa potia, ich mastnota sa zvyšuje a dermografizmus je vyznačený červenou farbou.

Vegetatívne krízy sa vyskytujú v troch typoch, ako sú sympatomadrenálne, vaginálne a zmiešané. Aj keď sú na rozdiel od dospelých menej časté.

Krize s vagotonickou orientáciou, ktorá je sprevádzaná potopením srdca, nedostatkom vzduchu, výskytom bradykardie a potenia, asténia a hypotenzia, sú charakteristické pre detstvo.

Deti s VDD potrebujú konzultovať s mnohými odborníkmi, ako je pediatr, detský neurológ, kardiológ, endokrinológ, otolaryngológ, gastroenterológ a oftalmológ. Súčasne vylúčte inú patológiu diagnostiky IRR.

Pri výbere liečebných metód nie je uprednostňovaná liečba liekmi, ako aj normalizácia spánku, fyzickej námahy, denný režim a konzultácia s detským psychológa. Rovnako s IRR u detí možno dosiahnuť pozitívnu dynamiku aplikáciou kurzov masáže, fyzioterapie, cvičebnej terapie. Okrem toho sa odporúča plávanie, terapeutická sprcha a spoločné kúpele s terpentínom, radonom, ihlami a oxidom uhličitým.

Ak je to potrebné, používajte sedatíva, nootropické lieky, multivitamínové komplexy a, ak je to potrebné, utišujúce látky a antidepresíva.

Prevencia IRD u detí má zabrániť vplyvu rizikových faktorov na detské telo, vytvárať opatrenia na obnovu a harmonizovať vývoj detí. Takíto pacienti s diagnózou VSD sú v dispenzárnom pozorovaní a dostávajú systematickú špecifickú liečbu.

Bolesť v IRR

IRR je spravidla sprevádzané rôznymi bolesťami. Sú to hlavne bolesti hlavy a srdca. V prvom prípade sú dočasné a trvalé a môžu sa prejaviť aj vo forme napätia, bolesti klastru a migrény.

Bolesť v hlave, ktorá sa vyznačuje jeho monotóniou, je bolesťou napätia. V tomto prípade majú pacienti pocit, že prilba stláča hlavu a zároveň začne kňučať. Okrem toho bolesť pokrýva celú hlavu s rovnakou silou. Tieto útoky sa objavujú po útrapách, skúsenostiach, práci, ktorá vyžaduje koncentráciu, ako aj stres. Aby ste sa zbavili bolesti napätia, len trochu uvoľnite alebo maste krk.

Migréna s VSD je paroxyzmálna bolesť so silnou pulzáciou, ktorá sa spravidla nachádza na jednej strane hlavy. Bolesť môže byť lokalizovaná v oblasti očí, chrámov a čela. Stav sa zhoršuje, ak sa pridáva nevoľnosť, vracanie, triaška, studené ruky, fotofóbia a neznášanlivosť zvukov, najmä hlasných. Príčinou migrény môže byť stres, cvičenie, byť na hlučné miesto. Bolesť prechádza po studenej sprche a dobrom odpočinku.

Klasická bolesť sa vyvíja v noci a spôsobuje nespavosť, ktorá spôsobuje utrpenie pacientom. Nachádza sa hlavne na hlave alebo tvári, ale iba na jednej strane. Takýto útok je veľmi ťažký počas prvých desiatich minút. V tomto okamihu, vodnaté oči, kvapky očných viečok, tvár sa stáva červená a začína sa potiť.

Bolesť srdca počas IRR sa môže prejaviť nepríjemnými pocitmi, ako aj byť úplne neznesiteľná a spôsobiť bolestivé utrpenie v podobe, že zbavuje človeka odpočinok a pokojný spánok a zároveň spôsobuje pocit strachu zo smrti. Bolesti srdca sú odlišné, ako napríklad pálenie, rezanie, bolesť, strhnutie, bodnutie, lisovanie. Zároveň je v hrudníku pocit, že niečo je cudzie. Bolesť je lokalizovaná do ľavej subklasickej oblasti alebo za hrudnou kosťou a môže vyzařovať do ľavej ruky, zubov a krku. Bolesť môže trvať niekoľko sekúnd alebo niekoľko hodín. A stále prejavuje pomalý nárast alebo náhly útok.

V podstate bolesť v srdci s VSD sa stáva dôsledkom preťaženia, fyzického preťaženia, úzkosti, zmien počasia, predmenštruačného obdobia, príjmu alkoholu, hmotnosti v ľavej ruke a núteného dýchania. Niekedy môže dôjsť k bolesti po nepríjemnom sne.

Pre bolesť srdca s VSD je charakteristická jedným znakom. Spravidla sa to prejavuje po fyzickom namáhaní a nie počas ich vykonania. A vzniká na pozadí úzkostných pocitov, úzkosti, letargie, apatia a slabosti.

Srdcové bolesti s VSD majú niekoľko typov. Pre prvý typ sú charakteristické bolesti s konštantnou tupou alebo bolestivou povahou v dôsledku depresívneho stavu alebo úzkosti. Sú prenesené pomerne ľahko a neovplyvňujú ľudskú výkonnosť. Tieto bolesti sa nevyskytujú z žiadneho konkrétneho dôvodu a pomaly sa zvyšujú. Zastavujú ho lieky Menthol a Valeriana.

Druhý typ bolesti sa vyznačuje intenzitou a trvaním vo forme pocitu pálenia v oblasti srdca. Tieto bolesti sú dlhé a intenzívne, pre ktoré Valocordin a Validol nepomáhajú. Ale horčíková omietka v oblasti srdca a lieky proti bolesti prinášajú úľavu.

Pri treťom type bolesti je zaznamenaný ich dlhší priebeh s náhlym výskytom a rozšírením po hrudníku. Veľmi často dochádza k rýchlemu srdcového tepu, nie je dostatok vzduchu, človek sa začne veľmi potiť, močenie sa stáva čoraz častejšie a niekedy sa objavuje pocit strachu zo smrti.

Pri štvrtom type bolesti je zaznamenaný ich paroxysmálny prejav spôsobený emóciami. Ich hlavný rozdiel spočíva v ich krátkom trvaní a zastavením nitroglycerínom.

Pre piaty typ bolesti srdca je charakteristický ich vzhľad v dôsledku fyzickej námahy. Takéto bolesti sa vyskytujú počas exacerbácie ochorenia.

IRR liečba

Liečba VSD znamená elimináciu stresových účinkov, maximálnu tvorbu priaznivého postoja k liečebným procesom a zvládnutie zastavovacích manipulácií spojených s bolestivými príznakmi IRD.

V prvom rade vytvárajú bežné rodinné a každodenné vzťahy, odstraňujú stresové situácie v práci, v škole, v službách atď. Preto sa normalizuje neuropsychiatrický stav pacienta. Potom prechádzky na čerstvom vzduchu, zdravý spánok, strava charakterizovaná obmedzením škodlivých potravín, a tiež sa musia vzdať zlých návykov, kávy a silného čaju.

Hlavným a vedúcim miestom liečby IRR je psychoterapia, ktorá sa môže konať v individuálnej alebo skupinovej forme. S miernou formou VSD sa môžete obmedziť na užívanie Pustyrnika a Valeriany.

Súčasne sú pacientom predpísané reflexológia, masáže, fyzioterapia, estetická terapia, elektroliečba a fyzioterapia.

Ak chcete zvýšiť odolnosť tela pred stresom, odporúča sa užívať ženšen, Eleutherococcus, Lemongrass, rovnako ako vytvrdnúť, vykonávať cvičenia dychových cvičení.

V záujme konsolidácie výsledkov liečby IRR sa uvádza terapia sanatória pomocou takejto terapie, ako je klimatoterapia, kúpanie v mori, bahno, minerálne vody.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Aká je diagnóza NDC, príčiny a liečba

Mnoho ľudí, keď počujú diagnózu NDC, čo to je, neviem. Neurocirkulačná dystónia sa často nazýva vegetatívno-vaskulárna dystónia, syndróm vegetatívnej dysfunkcie alebo vegetatívna neuróza.

Poruchy srdcového rytmu: príčiny, príznaky, diagnostika, liečba

Zvyčajne, keď hovoríme o pulz, kontraktilitu srdca, stredný rytmus sínusového srdca.Určuje a kontroluje jeho frekvenciu malé množstvo svalových vlákien, ktoré sa nachádzajú v sínusovom predsieni, v oblasti pravého predsieňa.

Prečo sa v analýze zrážala krv

Kompletný krvný obraz je jednou z najbežnejších metód laboratórnej diagnostiky potrebných na odhad množstva hemoglobínu, počtu základných prvkov - červených krviniek, krvných doštičiek, bielych krviniek atď.

Ako môžem znížiť ESR v krvi

Medzi všetkými laboratórnymi krvnými testami je definícia ESR jednou z najbežnejších. S týmto nárastom sa pacienti opýtali svojho lekára, ako znížiť ESR krv.V skutočnosti, zvýšenie rýchlosti sedimentácie erytrocytov nie je choroba, ale iba indikuje prítomnosť nejakého patologického procesu v tele.

Ako je analýza určená na zrážanie krvi: dekódovanie a frekvencia

Test krvnej zrážanlivosti je nepostrádateľnou súčasťou mnohých komplexných štúdií závažných ochorení pečene, počas tehotenstva alebo v prípade žilových patológií.

Liečba a symptómy sklerodermie Ako liečiť sklerodermia Ľudové lieky na sklerodermie

Ide o ochorenie charakterizované poškodením spojivového tkaniva pokožky a vnútorných orgánov (pažerák, pľúca, pohybový aparát, gastrointestinálny trakt, srdce, obličky).