Jednou z často sa vyskytujúcich a pomerne nebezpečných srdcových chýb je aortálna patológia, nazývaná koarctácia. Predstavuje zúženie aorty, najväčšej cievy človeka, ktorá prechádza z ľavej komory. Táto vada je diagnostikovaná u 7-15% detí s vrodeným srdcovým ochorením. Súčasne dochádza k detekcii koarktácie u chlapcov 2 až 5 krát častejšie. Najčastejšie sa u detí objaví stenóza aorty v mieste jeho oblúka, ale aj hrudná alebo brušná časť tejto cievy sa môže tiež zúžiť.

dôvody

Vo väčšine prípadov dochádza k rozvoju koarkcie aorty u detí v dôsledku porušenia tvorby tejto cievy, keď je dieťa v maternici. To môže prispieť k týmto faktorom:

 • Blízkosť arteriálneho kanála. Počas uzatvárania niektoré duktálne tkanivá zatažujú stenu aorty do procesu, čo môže spôsobiť občasné prerušenie oblúka v dôsledku výrazného zúženia a miernej koarkcie.
 • Dedičnosť. Aortálna stenóza sa zistí u približne 10 až 20% detí s takými chromozomálnymi abnormalitami ako je syndróm Shereshevského-Turnerovho syndrómu.

Získaná koarktácia, ktorá sa môže vyvinúť u detí v staršom veku, je spôsobená traumou, zápalom a inými príčinami poranenia aorty.

V závislosti od zmien v tele dieťaťa existujú dve varianty koarktácie:

škôlka

Charakteristickým znakom tohto typu patológie je neuzavretý arteriálny kanál, ktorý zvyčajne funguje u plodu in utero, aby vypustil krv z pravého srdca do aorty a obišiel pľúcny obeh (pľúcne cievy).

Takéto potrubie by sa malo uzavrieť v prvých mesiacoch života, často sa to však nevyskytuje počas koarktácie. Súčasne sa z aorty vypúšťa krv cez neuzavretý kanál do pľúcnej tepny, ktorá hrozí preťažením pľúcnych ciev a skorým vývojom pľúcnej hypertenzie.

dospelý

V tejto forme je arteriálny kanálik zvyčajne úplne uzavretý a zúženie rozdeľuje aortu na dve časti - širokú aortu nad miestom koarktácie so zvýšeným krvným tlakom a rozšírenú časť aorty pod zúžením, v ktorej je tlak znížený. Na kompenzáciu stavu sa začnú vyvíjať obchádzkové cesty (kolaterál), ktoré dodávajú krv zo srdca do časti aorty nad stenózou.

Okrem toho sa zvyšuje činnosť ľavej komory a zvyšuje sa krvný tlak v cievach hornej časti tela. Keďže v cievach umiestnených pod pásom sa zníži krvný tlak, aktivuje sa renálny mechanizmus zvyšovania krvného tlaku, čo ďalej zvyšuje tlak ciev nad pásom a zvyšuje riziko krvácania.

Ak je koarktácia jedinou patológiou srdca, táto vada sa nazýva izolovaná. Častejšou situáciou však je kombinovaná koarkcia, keď okrem zúženia aorty má dieťa aj PDA (60% detí), aneuryzma sínusov, defekty septa, ďalšie akordy spôsobené hypopláziou a iné abnormality.

príznaky

Manifestácia tejto poruchy závisí od stupňa zúženia aortálneho lumenu. Ak je to malé, dieťa môže:

 • Bolesť na hrudníku.
 • Bolesti hlavy.
 • Slabosť.
 • Ochlaďte na dotykové končatiny.
 • Kaliace počas fyzickej námahy.

Ťažká stenóza sa prejavuje u novorodencov s úzkosťou, chudobným saniam prsníka, oneskorením vývoja, podváhou a bledosťou. Pri výraznom zúženom a otvorenom arteriálnom kanáli sa ramenný opasok dieťaťa vyvíja aktívnejšie než spodná časť tela. Dieťa má časté krvácanie z nosa, bolesť v nohách, mrazenie chodidiel, závrat a rýchlu únavu.

V nasledujúcom videu sú k dispozícii a pochopiteľne hovoria o príznakoch ochorenia a metódach liečby.

Možné komplikácie

Rovnako ako stenóza chlopní môže byť komarkcia komplikovaná:

 • Ruptúra ​​aorty.
 • Pľúcna hypertenzia.
 • Infekčná endokarditída.
 • Mŕtvica.
 • Arteriálna hypertenzia.
 • Srdcové zlyhanie.
 • Pľúcny edém.

diagnostika

Podozrenie na vykĺbenie aorty vzniká pri stúpnutí krvného tlaku dieťaťa, pri určení napätia na rukách a na nohách ťažko hmatateľné a keď doktor počúva jemný šum nad aortou dieťaťa. Na objasnenie diagnózy deti trávia:

 • Echokardiografia na vizuálne určenie polohy zúženia.
 • Phonokardiografia na zaznamenávanie tónov a hluku, keď srdce funguje.
 • Elektrokardiografia na stanovenie abnormalít srdca a preťaženia ľavej komory.
 • RTG hrudníka na určenie stavu srdca a pľúc.
 • Katetrizácia srdca a aorty na meranie krvného tlaku nad zúžením, ako aj pod miestom stenózy.

liečba

Toto srdcové ochorenie sa liečilo hlavne chirurgicky, pretože žiadny liek nemôže eliminovať príčinu tejto patológie. Deti s koarkciou vyžadujú okamžitý chirurgický zásah, ak:

 • Index systolického krvného tlaku na dolných končatinách sa líši od indexu na rukách o viac ako 50 jednotiek.
 • Poškodenie sa prejavilo bezprostredne po pôrode a výrazné zvýšenie krvného tlaku sa objavilo u dieťaťa a objavila sa aj dekompenzácia práce srdca.

V prípade diagnostikovania koarktácie v prvých mesiacoch života, ale chyba je malá a klinické prejavy sú minimálne, operácia je oneskorená až do veku 5-6 rokov. Chirurgická liečba je tiež možná pre staršie deti, ale jej účinnosť bude trpieť v dôsledku vývoja závažnej hypertenzie.

Operácia pre koarktáciu môže byť:

 1. Odstránenie miesta koarkcie nasledované šitím koncov aorty. Táto metóda sa používa na malú oblasť zužovania.
 2. Plastická chirurgia plavidla, v ktorej dieťa používa protézu alebo podkľúčovú tepnu. Táto metóda je v dopyte po veľkej ploche stenózy.
 3. Inštalácia skratky z cievnej protézy, aby sa umožnil prietok krvi obtokom zúženia.
 4. Balónikové plastiky a umiestnenie stentu v mieste stenózy tak, aby sa aortka po manipulácii neuzavrela.

výhľad

Ak je stenóza malá, dieťa bude mať normálny život a jeho trvanie nebude skrátené. Rovnaká prognóza je daná včasnou chirurgickou liečbou koarctácie. Pri vyjadrení zúženia bez operácie je predĺžená dĺžka života znížená na 30-35 rokov.

Dojčenie detí je omnoho nebezpečnejšie ako dospelá osoba, pretože vyvoláva rýchly vývoj pľúcnej hypertenzie. Medzi ďalšie komplikácie patrí bakteriálna endokarditída, mŕtvica alebo prasknutie aorty. Tieto príčiny sú v tomto prípade vo väčšine prípadov smrteľné.

Koarktácia aorty je pomerne vážnou chorobou a určite treba liečiť. Viac informácií o tejto chorobe môžete získať sledovaním ďalšieho videa.

Stenóza aorty

Aortálna stenóza je zúženie aortálneho otvoru vo ventilovej oblasti, čo bráni toku krvi z ľavej komory. Stenóza aorty v štádiu dekompenzácie sa prejavuje závratmi, mdlobami, únavou, dýchavičnosťou, záchvatmi angíny pektoris a udusením. V procese diagnostiky aortálnej stenózy sa prihliada na EKG, echokardiografiu, röntgenové vyšetrenie, ventrikulografiu, aortografiu, kardiálnu katetrizáciu. Pri stenóze aorty sa používa balóniková valvuloplastika a náhrada aortálnej chlopne; možnosti konzervatívnej liečby tejto poruchy sú veľmi obmedzené.

Stenóza aorty

Aortálna stenóza alebo stenóza aortálneho otvoru je charakterizovaná zúžením odtokového traktu v oblasti aortálnej poloplánovej chlopne, čo sťažuje systolické vyprázdnenie ľavej komory a tlakový gradient medzi komorou a aortou prudko stúpa. Podiel aortálnej stenózy v štruktúre iných srdcových chýb tvorí 20-25%. Stenóza aorty je u mužov 3-4 krát častejšie než u žien. Izolovaná stenóza aorty v kardiológii je zriedkavá - v 1,5-2% prípadov; vo väčšine prípadov je tento defekt kombinovaný s inými chlopňovými defektmi - mitrálnou stenózou, aortálnou nedostatočnosťou atď.

Klasifikácia aortálnej stenózy

Podľa pôvodu sa rozlišuje vrodená (3-5,5%) a získaná stenóza aorty. Vzhľadom na lokalizáciu patologického zúženia môže byť aortálna stenóza subvalvulárna (25-30%), supravalvulárna (6-10%) a ventil (približne 60%).

Závažnosť stenózy aorty je determinovaná gradientom systolického tlaku medzi aortou a ľavou komorou, ako aj oblasťou otvorenia ventilu. Pri menšej aortálnej stenóze stupňa I je plocha clony od 1,6 do 1,2 cm2 (rýchlosťou 2,5-3,5 cm2); gradient systolického tlaku je v rozmedzí 10 až 35 mm Hg. Art. Stredná stenóza aorty stupňa II je indikovaná, keď je plocha ventilového otvoru 1,2 až 0,75 cm2 a tlakový gradient je 36 až 65 mm Hg. Art. Závažná aortálna stenóza stupňa III sa pozoruje, keď je plocha otvorenia ventilu menšia ako 0,74 cm2 a tlakový gradient sa zvyšuje na viac ako 65 mm Hg. Art.

V závislosti od stupňa hemodynamických porúch sa aortálna stenóza môže vyskytnúť v kompenzovanom alebo dekompenzovanom (kritickom) klinickom variante, a preto možno rozlíšiť 5 fáz.

Stupeň I (plná kompenzácia). Aortálna stenóza môže byť detegovaná iba auskulturáciou, stupeň zúženia aortálnej úst je zanedbateľný. Pacienti potrebujú dynamické monitorovanie kardiológa; chirurgická liečba nie je indikovaná.

Stupeň II (latentné srdcové zlyhanie). Vyskytujú sa sťažnosti na únavu, dýchavičnosť s miernou námahou, závraty. Znaky stenózy aorty sa určujú podľa EKG a röntgenového žiarenia s tlakovým gradientom v rozmedzí 36-65 mm Hg. Ktorý slúži ako indikácia na chirurgickú korekciu defektu.

Štádium III (relatívna koronárna nedostatočnosť). Zvyčajne sa zvyšuje dýchavičnosť, výskyt angíny pectoris, mdloby. Gradient systolického tlaku presahuje 65 mm Hg. Art. Chirurgická liečba aortálnej stenózy v tomto štádiu je možná a nevyhnutná.

Štádium IV (ťažké srdcové zlyhanie). Rozrušený nedostatkom dychu v pokoji, nočné záchvaty srdcovej astmy. Chirurgická korekcia defektu je vo väčšine prípadov už vylúčená. u niektorých pacientov je kardiálna chirurgia potenciálne možná, ale s menším účinkom.

V stupňa (terminál). Srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje, dýchavičnosť a edémový syndróm sa vyslovujú. Liečba liekov môže dosiahnuť iba krátkodobé zlepšenie; chirurgická korekcia aortálnej stenózy je kontraindikovaná.

Príčiny aortálnej stenózy

Získaná stenóza aorty je najčastejšie spôsobená reumatickými léziami chlopní. V tomto prípade sa ventilové chlopne deformujú, spájajú, stávajú sa hutné a tuhé, čo vedie k zúženiu ventilového krúžku. Príčiny získanej stenózy aortálneho ústia môžu byť tiež aortálna ateroskleróza, kalcifikácia aortálnej chlopne, infekčná endokarditída, Pagetova choroba, systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a konečné štádium zlyhania obličiek.

Vrodená stenóza aorty sa vyskytuje pri kongenitálnom zúžení aortálnych alebo vývojových abnormalít, bicuspidálnej aortálnej chlopne. Vrodené ochorenie aortálnej chlopne sa zvyčajne vyskytuje pred dosiahnutím veku 30 rokov; získané - v neskoršom veku (zvyčajne po 60 rokoch). Urýchlite tvorbu aortálnej stenózy, fajčenia, hypercholesterolémie, arteriálnej hypertenzie.

Hemodynamické poruchy aortálnej stenózy

Pri stenóze aorty sa vyvinú hrubé intrakardiálne a potom všeobecné hemodynamické poruchy. Je to spôsobené ťažkosťami vyprázdňovania dutiny ľavej komory, v dôsledku čoho dochádza k významnému zvýšeniu systolického tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou, ktorá môže dosiahnuť 20 až 100 mm mm alebo viac. Art.

Funkcia ľavej komory v podmienkach zvýšenej záťaže je sprevádzaná jej hypertrofiou, ktorej stupeň závisí od závažnosti zúženia aortálneho otvoru a životnosti defektu. Kompenzačná hypertrofia zaisťuje dlhodobé zachovanie normálneho srdcového výkonu, čo bráni rozvoju srdcovej dekompenzácie.

Avšak pri stenóze aorty dochádza k porušeniu koronárnej perfúzie dostatočne skoro, čo súvisí so zvýšením end-diastolického tlaku v ľavej komore a stlačením subendokardiálnych ciev hypertrofickým myokardom. Preto sa u pacientov s aortálnou stenózou prejavujú príznaky koronárnej insuficiencie dlho pred vznikom srdcovej dekompenzácie.

Keďže kontraktilná schopnosť hypertrofovanej ľavej komory sa znižuje, veľkosť zdvihového objemu a ejekčnej frakcie klesá, čo je sprevádzané dilatáciou myogénnej ľavej komory, zvýšeným end-diastolickým tlakom a vývojom systolickej dysfunkcie ľavej komory. Na tomto pozadí sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni a pľúcny obeh, t.j. arteriálna pľúcna hypertenzia sa vyvíja. Súčasne klinický obraz aortálnej stenózy môže byť zhoršený relatívnou nedostatočnosťou mitrálnej chlopne ("mitralizácia" poruchy aorty). Vysoký tlak v systéme pľúcnej artérie prirodzene vedie k kompenzačnej hypertrofii pravej komory a potom k úplnému zlyhaniu srdca.

Symptómy aortálnej stenózy

V štádiu úplnej kompenzácie aortálnej stenózy pacienti dlho necítia dlhý pocit nepohodlia. Prvé prejavy sa spájajú so zúžením ústia aorty na približne 50% jej lúmenu a sú charakterizované nedostatkom dychu počas fyzickej námahy, únavy, svalovej slabosti, pocitu palpitácie.

V štádiu koronárnej insuficiencie, závraty, mdloby s rýchlou zmenou v polohe tela, záchvaty angíny pectoris, paroxysmálne (nočné) dýchavičnosť, v závažných prípadoch sa pripisujú záchvaty srdcovej astmy a pľúcneho edému. Prognosticky nepriaznivá kombinácia angíny s synkopálnymi stavmi a najmä - príchodom srdcovej astmy.

S rozvojom nedostatočnosti pravého ventrikulárneho systému sa zmienil edém, pocit ťažkosti v správnom hypochondriu. Náhla srdcová smrť pri stenóze aorty sa vyskytuje v 5-10% prípadov, hlavne u starších ľudí s ťažkým zúžením ventilového otvoru. Komplikácie aortálnej stenózy môžu byť infekčná endokarditída, poruchy ischemickej cerebrálnej cirkulácie, arytmie, AV blokáda, infarkt myokardu, gastrointestinálne krvácanie z dolného zažívacieho traktu.

Diagnóza aortálnej stenózy

Vzhľad pacienta s aortálnou stenózou sa vyznačuje bledosťou kože ("bledosť aorty") v dôsledku tendencie k periférnym vazokonstrikčným reakciám; v pokročilých štádiách sa môže vyskytnúť akrocyanóza. Periférny edém je zistený pri ťažkej aortálnej stenóze. Keď sa perkusia určuje rozšírením hraníc srdca doľava a dole; palpáciou dochádza k posunu apikálneho impulzu, systolického tremoru v jugulárnej fosílii.

Auskulatívne príznaky aortálnej stenózy sú hrubé systolické šelesty nad aortou a nad mitrálnou chlopňou, tlmenie I a II tónov na aortu. Tieto zmeny sa zaznamenali aj počas fonokardiografie. Podľa EKG sa určujú príznaky hypertrofie ľavej komory, arytmií a niekedy blokády.

V období dekompenzácie na rádiografiách sa prejavuje rozšírenie tieňa ľavej komory vo forme predĺženia oblúka ľavého obrysu srdca, charakteristickej aortálnej konfigurácie srdca, poststeenotickej dilatácie aorty, príznakov pľúcnej hypertenzie. Pri echokardiografii sa určuje zhrubnutie aortálnych ventilov, ktoré obmedzujú amplitúdu pohybu ventilových letákov v systole, hypertrofia steny ľavej komory.

Na meranie tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou sa vyšetrujú srdcové dutiny, čo umožňuje nepriamo posúdiť stupeň aortálnej stenózy. Ventrikulografia je potrebná na zistenie súbežnej mitrálnej nedostatočnosti. Aortografia a koronárna angiografia sa používajú na diferenciálnu diagnostiku aortálnej stenózy s aneuryzmou vzostupnej aorty a koronárnej artérie.

Liečba stenózy aorty

Všetci pacienti, vrátane s asymptomatickou a úplne kompenzovanou aortálnou stenózou by mal byť starostlivo sledovaný kardiológa. Odporúča sa, aby mali echokardiografiu každých 6 až 12 mesiacov. Aby sa zabránilo infekčnej endokarditíde, vyžaduje tento kontingent pacientov preventívne antibiotiká pred ošetrením zubov (liečba zubným kazom, extrakcia zubov atď.) A inými invazívnymi postupmi. Gravidné riadenie u žien s aortálnou stenózou vyžaduje starostlivé sledovanie hemodynamických parametrov. Indikáciou ukončenia tehotenstva je závažný stupeň aortálnej stenózy alebo zvýšenie príznakov srdcového zlyhania.

Liečba aortálnej stenózy je zameraná na elimináciu arytmií, prevenciu koronárnych ochorení, normalizáciu krvného tlaku, spomalenie progresie srdcového zlyhania.

Radikálna chirurgická korekcia aortálnej stenózy sa prejavuje pri prvých klinických prejavoch defektu - výskytu dýchavičnosti, bolesti angíny, synkopálnych stavov. Na tento účel môže byť použitá balóniková valvuloplastika - endovaskulárna balóniková dilatácia aortálnej stenózy. Tento postup je však často neúčinný a je sprevádzaný následnou recidivujúcou stenózou. Pre nepatrné zmeny v hrudných chlopniach aortálnej chlopne (najčastejšie u detí s vrodenými defektami) sa používa otvorená oprava chirurgickej aortálnej chlopne (valvuloplastika). V detskej kardiálnej chirurgii sa Rossova operácia často vykonáva, zahŕňajúca transplantáciu pľúcneho ventilu do aortálnej polohy.

S príslušnými indikáciami sa uchýlili k plastickej nadklapannogo alebo subvalvulárnej aortálnej stenóze. Hlavnou metódou liečby aortálnej stenózy je dnes atetická chlopňa, v ktorej je úplne odstránený postihnutý ventil a nahradený mechanickou analógovou alebo xenogénnou bioprotézou. Pacienti s umelým ventilom vyžadujú celoživotný príjem antikoagulancií. V posledných rokoch sa uskutočnila výmena perkutánnej aortálnej chlopne.

Prognóza a prevencia aortálnej stenózy

Aortálna stenóza môže byť asymptomatická už mnoho rokov. Výskyt klinických príznakov významne zvyšuje riziko komplikácií a úmrtnosti.

Hlavnými, prognosticky významnými príznakmi sú angina pectoris, mdloby, zlyhanie ľavej komory - v tomto prípade priemerná dĺžka života nepresiahne 2-5 rokov. Pri včasnom chirurgickom zákroku aortálnej stenózy je 5-ročné prežitie asi 85%, 10-ročné - asi 70%.

Opatrenia na prevenciu aortálnej stenózy sú redukované na prevenciu reumatizmu, aterosklerózy, infekčnej endokarditídy a ďalších faktorov, ktoré prispievajú k jej vzniku. Pacienti s aortálnou stenózou podliehajú klinickému vyšetreniu a pozorovaniu kardiológov a reumatológov.

Stenóza aortálnej chlopne u detí: príčiny, symptómy, diagnóza, liečba, prognóza

Vrodená stenóza aorty je vrodené zúženie tepny, ktoré odstraňuje prietok krvi z ľavej komory.

Vps môže byť doplnené léziou mitrálnych a valvulárnych chlopní, čo spôsobuje nepriaznivú prognózu.

Podľa MKB 10 má srdcové ochorenie kód Q25.3 a najčastejšie postihuje novorodenca.

Príčiny aortálnej stenózy

Vrodená stenóza úst aorty sa rozvíja v prvých troch mesiacoch nenarodeného dieťaťa.

 • dedičnosť;
 • genetické abnormality;
 • Williamsov syndróm;
 • stály stres u tehotnej ženy;
 • zlá výživa.

Typy stenózy aortálnej chlopne u detí:

Symptómy zúženia aortálnej chlopne

Klinický obraz sa prejavuje kritickým zúžením aorty, veľkosťou menšou ako šesť milimetrov. Krvný obeh novorodenca je prerušený a vnútorné orgány začínajú trpieť nedostatkom kyslíka.

V prvých dňoch života dieťaťa sa otvorené potrubie v aorte zatvára, čo výrazne zhoršuje jeho stav a objavujú sa nasledujúce príznaky:

 • dieťa neberie prsia;
 • trpí nedostatkom dychu;
 • dýcha často;
 • neustále vyplivovať;
 • má bledú pokožku;
 • dieťa nezískava váhu;
 • nasolabiálny trojuholník a zápästie modravej farby.

Rozsah ochorenia

 • V prvej fáze dochádza k kompenzácii, počas tejto doby je stenóza mierne vyjadrená. Homeostáza nie je narušená, príznaky sa nezobrazujú, takže pacientovi nie je indikovaná chirurgická liečba, pozoruje sa len.
 • Druhý stupeň zúženia je vyjadrený ako srdcové zlyhanie. Dýchavičnosť začína narúšať dieťa, je slabý, rýchlo sa unaví. Kardiológ usmerňuje EKG a röntgenové lúče, aby odhalili skryté srdcové chyby. Stenóza druhého stupňa je liečená chirurgicky.
 • V tretej fáze sa objavujú nasledovné príznaky: arytmia, strata vedomia, dýchavičnosť. To vám pomôže iba pri chirurgickom zákroku.
 • Štvrtá etapa je charakterizovaná skutočnosťou, že dýchavičnosť mučie dieťa dokonca aj v pokoji, stráca vedomie, má arytmiu. Kardiológ neodporúča operáciu, pretože je neúčinný.
 • V piatej fáze sú všetky symptómy vyslovené, operácia už nie je možná.
 • Novorodenci určitého obdobia sú v pomerne normálnom, stabilnom stave so zachovaním hemodynamiky.
 • Porucha môže byť preukázaná strednou cyanózou spôsobenou veľkým množstvom venóznej krvi.
 • Uzavretie arteriálnych prítokov vedie k tachykardii, viditeľnej bledosti pokožky, slabému pulzu.
 • Porucha môže byť maskovaná sepsou, pretože nízky srdečný výkon znižuje stenotický šum, pri zvukovom vysielaní je počuť iba systolický zvuk.
 • Deti s supravalvulárnou stenózou a Williamsovým syndrómom sa odlišujú od ostatných tvárou elfov a často závažnou mentálnou retardáciou. Toto sú prvé príznaky, na ktorých lekári rozlišujú takéto deti od ostatných pacientov.
 • elektrokardiogram;
 • počúvanie;
 • Röntgenové lúče;
 • sonografia;
 • katetrizácia srdcovej dutiny.

Stenóza aortálnej chlopne u novorodencov pri počúvaní sa uvoľňuje ako arytmické zrýchlené pulzácie sprevádzané silným a ostrým hlukom spôsobeným kontrakciou komôr, keď sú uzavreté aortálne ventily.

Kontrola hardvéru

 • Elektrokardiogram umožňuje zistiť tachykardiu, arytmiu a nadmerné zaťaženie lzh.
 • Obrázok nasnímaný na rádiografe ukazuje hypertrofiu ľavej strany srdca, stupeň zúženia a nástup zápchy v pľúcach, ktoré sa odrážajú na obrázku ako tmavé škvrny.
 • Dopplerovská echografia - jedna z najúčinnejších metód vyšetrenia, nespôsobuje bolesť a je úplne bezpečná.
 • Srdcová katetrizácia sa vykonáva pomocou katétra vloženého do srdca v celkovej anestézii. Tu existuje veková požiadavka, nemajú asterizáciu na novorodenca.

Liečebné metódy

Prognóza bude veľmi ťažká, ak zúženie aorty bude spojené s transpozíciou veľkých ciev, takéto deti nie sú životaschopné.

Ich život končí ihneď po narodení, v zriedkavých prípadoch také deti žijú do prvého roka.

V iných prípadoch je prognóza vo všeobecnosti pozitívna a s včasným vykonávaním operácie a dodržiavaním všetkých odporúčaní kardiológa, priemerná dĺžka života dosahuje päťdesiat alebo dokonca šesťdesiat rokov.

Stenóza aorty sa eliminuje len chirurgicky, ale terapeutická liečba môže výrazne zlepšiť stav detí tým, že zmierni ťažké príznaky.

Prostagladíny (podporná liečba) sú potrebné, aby sa arteriálny kanál neuzavrel, sú zavedené bezprostredne po pôrode pri kritickom zúžení zúženia.

Zavedenie liekov tohto typu zlepšuje dodávku kyslíka do pľúc a znižuje riziko stagnácie.

Lasix a furosemid, diuretiká, sú predpísané novorodencom s pľúcnym edémom a dýchavičnosťou.

Keďže zavedenie liekov v tejto skupine môže narušiť elektrolytickú rovnováhu, ich použitie je riadené biochémiou.

Chirurgická liečba

Jedinou metódou, ktorá radikálne odstraňuje problémy spojené so zúžením aorty a umožňuje deťom žiť do dospelosti, je operácia.

Metódy chirurgického zákroku:

 • valvuloplastický balónik;
 • plastový kanál aorty;
 • protetika.

Valvuloplastika, dilatačná tepna, sa vykonáva pomocou špeciálneho katétra vloženého do cievy stehna alebo ramena. Katéter posúva balón do kritickej zúženej oblasti a rozširuje nádobu na požadovanú veľkosť.

Plastická chirurgia sa vykonáva vyrezaním zúženej časti ventilu na otvorenom srdci spojením zariadenia na umelé prekrvenie.

Pri protetiky je potrebné pripojiť stroj srdca a pľúc, zatiaľ čo srdce sa na chvíľu vypne, teplota tela klesne na desať stupňov, po ktorom je nefunkčný ventil nahradený protézou.

Implantácia transcatheteru s aortálnou chlopňou je v podstate podobná valvuloplastike, ale nie je to rozšírenie cievy balónikom, ale náhradou chlopne. Operácia je šetrná a zlepšujúca sa prognóza.

Prečítajte si viac o práci na novorodencoch.

Srdcový chirurg rozhoduje o otázke chirurgickej liečby, založenej na individuálnych charakteristikách pacienta a závažnosti jeho ochorenia, pri zohľadnení všetkých možných kontraindikácií.

V extrémnych prípadoch chirurgovia vykonávajú operáciu v materskej nemocnici. Ak to čas dovoľuje, lekári čakajú na dieťa, aby vyrastalo a silnejšie.

Pre chirurgický zákrok sú kontraindikácie:

 • otrava krvi;
 • ťažké zlyhanie ľavej komory spôsobené jeho hypopláziou alebo výskytom spojivového tkaniva na stenách komory.
 • Ťažké poškodenie pečene, obličiek, pľúc.

Život po operácii

Operatívna intervencia nie je vetou, deti v detskom veku sa nelíšia od ostatných ľudí, môžu chodiť na telesnú výchovu, ženy porodia deti.

Zároveň však treba dodržiavať istý spôsob života a výživy.

Pre deti je obzvlášť dôležitá strava, pri ktorej prevažujú zelenina, ovocie, zelenina, mliečne výrobky a jedlá z vareného mäsa a rýb.

Rýchle občerstvenie, tučné mäso, horúce korenie, čokoláda a pečivo by mali byť úplne vylúčené z výživy detí. Deti by mali často a v malých dávkach jesť.

Fyzické záťaže sú užitočné: lyžovanie, plávanie, dlhé prechádzky pešo, ale len po konzultácii so svojím lekárom.

Všetky deti, ktoré prešli operáciou, sú monitorované kardiológa a vyšetrujú sa raz ročne, kardiogram, echo a laboratórne testy.

Počas obdobia hromadných infekcií je potrebné byť veľmi opatrní, pretože akákoľvek chrípka alebo akútne respiračné infekcie môžu viesť k komplikáciám, a preto na vrchole sezónnych exacerbácií vírusových detí nie je potrebné, aby sa človek nedostával do preplnených miest.

Rodičia by mali mať vždy po ruke telefónne číslo ošetrujúceho lekára a pohotovosti, ako aj zdravotnú kartu dieťaťa.

Čo sa stane, ak nepoužívate dieťa so stenózou

Deti, ktoré nedostali chirurgickú liečbu, môžu mať tieto problémy:

 • nevyliečiteľné srdcové zlyhanie vedúce k úmrtiu dieťaťa;
 • pľúcny edém;
 • ťažká arytmia, až do ventrikulárnej fibrilácie
 • fibrilácia predsiení spôsobuje tromboembolizmus.

Rodičia si musia pamätať, že po operácii môžu vzniknúť komplikácie, takže stav detí musí byť neustále sledovaný.

 • hojenie rany;
 • krvácanie;
 • recidíva chlopní;
 • endokarditída postihujúca ventil.

Prevencia hojenia rán je opatrná starostlivosť o dieťa po operácii a profesionálne vyrobené obväzy ihneď po chirurgickom zákroku, ako aj pri užívaní antibiotík.

Ako sa starať o dieťa, ktoré podstúpi operáciu:

 • V pooperačnom období je potrebné úplne chrániť dieťa pred komunikáciou s ostatnými, aby sa zabránilo vírusovým a infekčným chorobám.
 • Starostlivá starostlivosť o dieťa zahŕňa správnu ústnu hygienu.
 • Je potrebné vyhnúť sa poškodeniu kože dieťaťa, malým ranám, plienkovú vyrážku. Akékoľvek škrabance, ktoré sa vyskytnú, budú dôkladne dezinfikované.
 • Umytie pooperačnej rany, musíte použiť jednorazovú špongiu. Akýkoľvek mierny zápal rany je dôvodom okamžitej lekárskej starostlivosti.
 • Po umytí je rana pokrytá dezinfekčným prostriedkom, kým sa stehy neodstránia.
 • Je potrebné merať teplotu tela a jeho zvýšenie je potrebné kontaktovať chirurga srdca.

Prognóza pre dojčatá

Dieťa, ktoré sa podrobilo operácii, je registrované a má sa pravidelne vyšetrovať, aby sa predišlo opakovaniu zúženia tepny ľavej komory. Relaps sa vyskytuje na EKG ako hypertrofia ľavej komory.

Ako dospelá osoba osoba, ktorá prešla detskou rekonštrukciou aorty, sa nemôže angažovať v aktívnych športoch a vykonávať ťažkú ​​fyzickú prácu.

Pre rodičov ovládaných detí je veľmi dôležité nezabudnúť na prevenciu endokarditídy, choroby, ktorá je nebezpečná s vážnymi komplikáciami.

Ako už bolo uvedené vyššie, u neoperovaných detí so silným stupňom zúženosti prognóza je slabá, umierajú pred dosiahnutím prvého roka života.

Prognóza sa zlepší po operácii, ak sa dieťa nevyvinie závažné zlyhanie srdca.

Keď je stenóza nekritická, potom prežitie bez operácie dosiahne deväťdesiat percent.

V prípade komplikácií môže byť otázka operácie vyriešená po dosiahnutí veku 18 rokov.

Aortálna stenóza u detí

Táto patológia sa vyznačuje zúžením najväčšej tepny, ktorá dodáva krv z ľavej srdcovej komory srdca po celom tele. Štatistiky hovoria, že anomálie sa vyskytujú u 5 prípadov z 1000. Toto ochorenie je bežnejšie u chlapcov. Niekedy je komplikovaná nedostatočnosťou mitrálnej chlopne, ktorá váži klinický obraz. Takže podrobne o tejto nebezpečnej chorobe: je to desivé, čo môžu byť komplikácie.

Stenóza aorty u detí: príčiny

Choroba sa môže prejaviť v prvých dňoch života dieťaťa, ak ústa jeho aorty sú menšie ako 5 mm. S týmto parametrom sa zdravotný stav dieťaťa dramaticky zhorší o šesť mesiacov života.

Vrodená stenóza aorty sa vyskytuje v prvom trimestri gravidity plodu a jeho vývoj je podporovaný genetickou predispozíciou, pravidelným stresom očakávanej matky, piť alkohol alebo užívanie drog zakázaných počas tehotenstva. Prispieť k rozvoju tejto vrodenej patológie Williamsov syndróm u plodu a pobytu tehotnej ženy v nebezpečnej environmentálnej situácii.

Stenóza aorty u dieťaťa: príznaky

Kardiológovia rozdeľujú túto patológiu na tri typy: stenózu chlopne alebo stenózu aortálnej chlopne (zaznamenáva sa častejšie ako iné), ventil a subvalvulárne.

Vo väčšine prípadov, so strednou závažnosťou ochorenia, sa novonarodené deti cítia normálne. Ale ochorenie o 3 stupne, ak je priemer aorty menšie ako 5 milimetrov, je ťažké. Krvný obeh stomachov je výrazne narušený a v dôsledku toho sa do vnútorných orgánov dodáva malý kyslík. Tak trpia hypoxiou. V prípade patológie tretieho stupňa sa stav novorodenca rýchlo zhoršuje. Toto sa prejavuje konštantnou, bohatou regurgitáciou, dýchavičnosťou, miernym sacím reflexom, bledou pokožkou a cyanózou nasolabiálneho trojuholníka a strata hmotnosti.

diagnostika

Na identifikáciu tejto patologickej choroby u detí používajú kardiológovia nasledujúce diagnostické metódy:

 1. Počúvaním. Toto je meno počúvania tónov srdca. Metóda umožňuje študovať zvuky, ktoré sa vyskytujú pri kontrakcii srdcových komôr a pri zatváraní ventilov. Pri stenóze sú arytmické, rýchle, sprevádzané hrubým šumom.
 2. Elektrokardiogram. Táto štúdia umožňuje lekárom posúdiť prácu srdca, zaťaženie komôr, vodivosť srdcového svalu. Pri stenóze sa pozorovala tachykardia, arytmia, príznaky zvýšeného zaťaženia ľavej komory.
 3. RTG hrudníka. Veľkou nevýhodou tejto metódy je dávka ožiarenia, ktorú dostalo choré dieťa. Ale na obrázku odborníci vidia zvýšenie ľavej polovici srdca, príznaky stagnácie v pľúcach. Ten sa prejavuje ako tmavé oblasti obrazu.
 4. Echokardiografia. Dopplerov ultrazvuk je veľmi informatívny. Nemá žiadne kontraindikácie. Dieťa nie je vystavené žiareniu.
 5. Srdcová katetrizácia je zavedenie katétra do srdcovej dutiny, pomocou ktorej sa do orgánu vstrekuje rádiografické kontrastné činidlo. To určuje krvný tlak v bunkách. Diagnostický postup sa vykonáva v celkovej anestézii. Preto sa neuskutočňuje u novorodencov.

Liečba stenózy aorty u detí

Použitie konzervatívnej terapie neodstráni túto srdcovú poruchu. Môže však zmierniť príznaky tým, že zlepšuje krvný obeh v srdci a eliminuje preťaženie pľúc. Aortálna stenóza novorodenca je liečená prostaglandínmi, ktoré zabraňujú uzavretiu aortálneho kanálika; diuretické lieky na zmiernenie pľúcneho edému. Diuretiká odstraňujú nadbytočnú tekutinu z tela, ale súčasne prispievajú k narušeniu rovnováhy vody a soli.

Aortálna stenóza u novorodencov je tiež chirurgicky odstránená. Na tento účel sa používajú metódy balónikovej valvuloplastiky, protetiky a plastových trubíc aorty. V každom prípade metóda chirurgickej liečby určuje pediatrického srdcového chirurga.

Predpoveď do budúcnosti

Predvídajte budúci stav novorodenca s aortálnou stenózou podľa jeho závažnosti a lokalizácie. Ak je vada vážna, potom 25% všetkých mladých pacientov zomrie pred dosiahnutím veku jedného. Keď je patológia mierne vyjadrená, deti sa môžu cítiť dobre a dokonca vykonávajú malú fyzickú námahu.

Medzitým pediatri zakazujú takýchto pacientov hrať šport. Stojí za zmienku, že posledná diagnostikovaná aortálna stenóza je hlavnou príčinou náhlej smrti mladých športovcov.

Stenóza aortálnej chlopne u detí

Stenóza aortálnej chlopne (stenóza aorty) je ochorenie srdca, ktoré sa v oblasti aortálneho otvoru tvorí vrodeným alebo získaným defektom a tvorí deformáciu chrupu aortálnej chlopne, ktorá prudko zužuje otvor pre prietok krvi. Prostredníctvom aortálnej chlopne krv z oblasti ľavej komory s úsilím a zníženým objemom spadá do oblasti systémovej cirkulácie. To porušuje trofizmus tkanív a stav tela. Aby sa krv krútila úsilím prostredníctvom ostrou zúženého otvoru, ľavá komora sa prudko zvyšuje, tvrdo pracuje na kompenzovaní narušenej priechodnosti aortálneho otvoru. V tomto ohľade prvýkrát nemôže dôjsť k zmene zdravia. Keď sú rezervy ľavej komory vyčerpané, nastane klinika srdcových ochorení a srdcového zlyhania.

dôvody

Aortálna stenóza u detí sa vyskytuje zriedkavo, zvyčajne má vada vrodený alebo získaný pôvod. V detskom veku bude najjednoduchšia odchýlka štruktúry aortálnej chlopne bivalvage, ktorá nie je nebezpečná pre deti (normálny ventil má tri listy). Akékoľvek chyby, ktoré vedú k zúženiu aortálneho otvoru, deformujú ventil, čo narušuje prietok krvi v oblasti celého tela dieťaťa.

Vrodená stenóza aorty môže mať dedičný pôvod alebo vzniká v dôsledku negatívnych účinkov na pokladanie orgánov plodu v počiatočných štádiách tehotenstva. Ak má rodina prípady ochorenia srdca, riziko jej vzniku u dieťaťa sa dramaticky zvyšuje.

Inými príčinami malformácie môžu byť infekcie, čo vedie k vzniku bakteriálnej endokarditídy, pri ktorej sú deformované ventily. Vedie k vzniku srdcových chýb, k rozvoju reumatizmu, k následkom prenesenej angíny a k poškodeniu chlopňového mechanizmu srdca. S rozvojom reumatického zápalu v oblasti ventilov získavajú nervozitu, vlnitosť, v nich sa nahromadia vápenaté soli, ktoré postupne zužujú otvorenie aortálnej chlopne u dieťaťa.

Prítomnosť zlyhania obličiek, ako aj spôsob života tehotnej ženy, najmä v počiatočných obdobiach počas pokladania srdca plodu, môže mať vplyv na srdcové chlopne. Fajčenie a alkohol, vírusové infekcie v prvých týždňoch gravidity môžu byť obzvlášť negatívne. Majú značný vplyv na vývoj stresu a nepriaznivú ekologickú situáciu okolo očakávanej matky.

príznaky

Manifestácie budú do značnej miery spojené so stupňom zúženia dierky a závažnosti stenózy. V začiatočných fázach vady sa môžu deti cítiť úplne normálne a rodičia si nevšimnú žiadne odchýlky v zdraví a vývoji bez konzultácie s lekárom. Ak sa priemer otvoru v aorte zníži na menej ako 0,5 cm, objavia sa nepríjemné symptómy vo forme bledosti pokožky a okolo nosa a okolo pier, na špičkách prstov a zápästia bude bledosť. Deti majú dýchavičnosť, viac ako 30 dychov za minútu, ako aj ostrú stratu hmotnosti, zníženú sací výkon a silnú a neustálu regurgitáciu.

U detí starších ako tri roky sa tento defekt prejavuje podobne ako u dospelých v podobe dýchavičnosti so zvýšenou únavou po normálnom cvičení, cvičenie môže umierať. Môžu sa vyskytnúť bolesti prenasledovania a kompresie v oblasti hrudníka, závraty, pocit "vyskočenia z hrude srdca", náhle záchvaty úzkosti, nálady. Vyskytujú sa hrubé srdcové zvuky počuteľné stetoskopom, vibrácie v hrudníku a arytmie.

V závislosti od rozsahu zúženia aortálnej chlopne sa môžu vyskytnúť rôzne symptómy a metódy na liečbu poruchy sa líšia:

 • Pri úplnej kompenzácii zúženia zúženia aortálneho priechodu je zanedbateľné srdce a hlavne ľavá komora úplne vyrovnané s bremenami.
 • V druhej fáze s tvorbou skrytého srdcového zlyhania dávajú deti príležitostné dýchavičnosť, závraty a častú únavu. S rozvojom relatívnej koronárnej nedostatočnosti sa závraty mdlobu, dyspnoe sa zvyšuje s angínou pektoris a bolesťou na hrudníku.
 • S ťažkým zlyhaním srdca dochádza k nočnému záchvatu srdcovej astmy, deti majú dýchavičnosť dokonca aj v pokoji a počas spánku a stav sa zhoršuje dramaticky.
 • Prechod do terminálnej fázy vedie k dramatickému priebehu ochorenia a vážnemu stavu, iba krátkodobé zmiernenie symptómov.

Diagnóza stenózy aortálnej chlopne u dieťaťa

Základom diagnózy je počúvanie hrubých organických šelestov v srdci, vykonávanie analýz a kompletná inštrumentálna skúška. Zobrazí sa tiež:

 • EKG so štúdiou vodivosti srdcového svalu, srdcového rytmu, jeho reakcií na záťaž.
 • RTG hrudníka s tmavnutím v pľúcach v dôsledku stagnácie, nárast ľavej strany srdca.
 • Ultrazvuk srdca (EchoCG) s vizuálnou detekciou defektov a určením stupňa zúženosti otvoru.
 • vykonávanie stresových testov, identifikácia práce srdca počas cvičenia.
 • srdcovú katetrizáciu srdca pri celkovej anestézii zavedením kontrastného činidla do srdcovej dutiny cez cievy. Pomocou tejto metódy sa určuje tlak vnútri srdcového plášťa, najmä v jeho ľavej polovici.

V prípade potreby budú vymenované špecializované konzultácie (reumatológ, srdcový chirurg) a ďalšie diagnostické metódy vo forme MRI alebo CT srdca.

komplikácie

Ak aortálna stenóza nie je rozpoznaná včas, dochádza k progresívnej dysfunkcii srdca a vzniku závažných komplikácií. Patria medzi ne akútne alebo chronické formy srdcového zlyhania. Stav ischémie myokardu sa tvorí, závažné arytmie a infarkt myokardu, atrioventrikulárna blokáda, črevné krvácanie zo žalúdka, vznik náhleho smrteľného výsledku.

liečba

Čo môžete urobiť

Je dôležité pre najmenšie narušenie zdravia konzultovať s lekárom. Potrebujeme špeciálny režim liečby a ochrany v súlade s denným režimom, dobrú výživu a ochranu dieťaťa pred stresom, prísne dodržiavanie všetkých odporúčaní lekára. Pre predškolákov a školákov sa vydáva výnimka z telesnej výchovy.

Čo doktor urobí

V závislosti od stupňa defektu je možné uviesť lekársku i chirurgickú liečbu. Je rozumné vykonať operáciu do fázy od skrytého až po závažné srdcové zlyhanie, avšak v štvrtej fáze nie sú všetky operácie vyriešené a niekedy bude potrebná viacstupňová liečba. V terminálnom štádiu operácia stráca svoj význam a uskutočňuje sa podporná liečba liekom. Sú vhodné na to, aby neodstránili vadu, ale aby zachovali fungovanie srdca, zlepšili tok krvi a eliminovali preťaženie pľúc. Analyzujú sa antibiotiká, diuretiká, vitamíny a antiarytmie.

Operácie sa vykonávajú niekoľkými spôsobmi - balóniková dilatácia aortálnej chlopne (natiahnutie zúženia špeciálnym balónikom vloženým do cievy), plastová časť ventilu je vytvorená rezmi pozdĺž jeho okrajov a ventil je nahradený protézami.

prevencia

Vrodená malformácia je ťažké zabrániť. V prípade získaných chýb je dôležitá ochrana pred infekciami (boľavé hrdlá, mikrobiálne infekcie), včasná liečba antibiotikami a kontrolné testy po liečbe. Je dôležité posilniť imunitný systém, správnu výživu a dostatočný výkon.

Aortálna stenóza u novorodencov

Aortálna stenóza diagnostikovaná u novorodencov je ochorenie, pri ktorom sa aorta zužuje zo srdca a krv sa distribuuje po celom tele.

Bohužiaľ, ale táto patológia sa vyskytuje u štyroch detí až tisíc. Navyše deti trpia viac ako štyrikrát než dievčatá.

Prvé príznaky ochorenia sa objavujú na druhý alebo tretí deň života dieťaťa, ak je otvorenie aortálneho lumenu menšie ako päť milimetrov. Asi šesť mesiacov sa dieťa cíti horšie.

Príčiny vrodenej patológie

Stenóza aortálnej chlopne sa vyvíja u plodu v dvanástom týždni tehotenstva.

Dôvodom sú:

 • Genetika pacienta.
 • Znečistené prostredie alebo zlé návyky tehotných žien.
 • Genetické choroby, napríklad Williamsov syndróm.

Choroba u detí môže byť rôzneho druhu: cez ventil, ventil, sub ventil. Okrem toho môže mať srdce odchýlky.

Známky a príznaky patológie

Prvá vec, ktorú je potrebné zdôrazniť, je pohoda novorodencov. Takmer všetky deti sa cítia dobre. Ak sa však zistí, že priemer lúmenu je len päť milimetrov, potom sa predpokladá, že ide o tretí stupeň ochorenia.

Prekrytie lúmenu na výstupe z aorty znamená porušenie prietoku krvi. Všetky orgány a tkanivá dostanú menej kyslíka a živín ako je potrebné a začnú sa objavovať rôzne zmeny.

Keď svetlo úplne zatvorí, o 30 hodín neskôr sa zdravie dieťaťa zhorší.

Závažná stenóza u dojčiat prejavujúca sa príznakmi:

 • Bledosť kože, v zriedkavých prípadoch modrá v zápästí a okolo očí.
 • Burping, ktorý sa vyskytuje častejšie ako zvyčajne.
 • Strata hmotnosti
 • Rýchle dýchanie.
 • Výskyt dýchavičnosti u dojčaťa počas kŕmenia.

Objektívne znaky

Pri vyšetrení dieťaťa pediatrom vidí príznaky ochorenia:

 • Bledosť kože.
 • Srdcové palpitácie.
 • Slabý impulz nedá sa to pociťovať kvôli zlému prekrveniu.
 • Cudzie srdcové šumy.
 • S rozvojom sepsy je hluk takmer nepochopiteľný.
 • Kvôli povahe organizmu môžu byť v tepnách na krku počuť hluk.
 • Držaním ruky na hrudi dieťaťa sa lekár cíti triasol.
 • Čím je lúmen menší, tým väčší pokles tlaku je navyše na oboch rukách.
 • Najviditeľnejší znak je považovaný za rastúci príznak.

Ak má dieťa priemer aortálnej lúmeny viac ako päť milimetrov, potom môže byť chyba bez povšimnutia, pretože sa neobjavia žiadne príznaky. Jediná vec, ktorá môže naznačovať ochorenie, je určitý srdcový šelest.

Diagnostické metódy a ich výsledky

 • Elektrokardiografia počas závažnej choroby odhaľuje: rôzne poruchy srdca.
 • RTG retrosternového priestoru odhaľuje rozšírené cievy v pľúcach a deformáciu srdca. Je to viac, ako by malo byť v oblasti komôr a zúžené uprostred.
 • Echokardiografia. Nájde sa tam: špeciálna forma umiestnená nad alebo pod aortálnou chlopňou, zúžený lúmen ventilu, poruchy vo fungovaní ventilu.
 • Dopplerovská sonografia. Určuje závažnosť ochorenia a veľkosť aortálneho lumenu.
 • Angiokardiografia a katetrizácia srdca. Táto metóda diagnostiky sa používa vo veľmi zriedkavých prípadoch. Napríklad, ak lekár predpokladá, že existuje niekoľko lézií.

Výsledky inštrumentálnej diagnostiky pomáhajú identifikovať všetky vyššie uvedené príznaky choroby, alebo niektoré z nich.

Liečba chorôb

Ak nezačnete liečbu, potom táto choroba v prvom roku života, približne 8,5% detí zomrie a potom každý rok ďalších 0,4%. Preto by sme nemali ignorovať odporúčania špecialistov, je lepšie, aby všetky skúšky prešli včas.

Ak to situácia dovolí, operácia sa odloží až do osemnástich rokov, približne počas tohto obdobia sa výška osoby zastaví. Potom môžete dať ventil, ktorý nie je potrebné vymeniť, nenosí.

Liečba liečiv

Použitie liekov nepomôže vysporiadať sa s touto chorobou, jednoducho uľahčuje pacientom život, eliminuje symptómy, pomáha aj pri práci srdca a odstraňuje stagnujúcu krv v pľúcach.

 1. Prostaglandíny. Tieto lieky nie sú odstránené do lúmenu. Musia vstúpiť do detí, do lumen aorty, ktorá je menšia ako jeden centimeter. Keď sa prietok krvi do pľúc zlepšuje a výživa orgánov sa obnoví. Na otvorenie lúmenu sa deťom podáva IV s týmto liekom pred začatím operácie.
 2. Diuretiká. Vstúpte, ak sa deti, ktoré sa práve narodili, dostali pľúcny edém, došlo k poruchám dýchacieho systému. Tieto prostriedky odstránia prebytočnú vodu z tela. Ale kvôli tomu telo stratí sodík, draslík a ďalšie minerály, ktoré sú nevyhnutné pre život, pravidelne robiť testy na kontrolu svojej úrovne.

Metódy chirurgickej intervencie

Chirurgia je jediný spôsob, ako pomôcť eliminovať chorobu. Vek na vykonanie operácie môže byť iný, rozhoduje sa individuálne.

Všetko závisí od toho, ako zúžil lumen aorty. Ak je priemer menší ako päť milimetrov a dieťa sa cíti veľmi zle, potom sa operácia vykoná okamžite.

Ak je to možné odložiť, je odložené neskôr. V takejto situácii je však potrebné dvakrát ročne dostať kardiológ a vykonať ultrazvukové vyšetrenie.

Možné kontraindikácie pre operáciu:

 • Infekcia krvi
 • Zvýšené spojivové tkanivo alebo slabý vývoj ľavej komory.
 • Choroby iných orgánov, ktoré sa vyvíjajú paralelne.

S cieľom uskutočniť operáciu u novorodenca sa uchýli k takej metóde ako balónová valvuloplastika, ale ventilová protetika sa používa oveľa menej často.

U detí, na stehne alebo predlaktí, kde je veľká tepna, sa urobí rez. Prostredníctvom neho sa zavádza do tela katéter, na konci ktorého je umiestnený balón. Jeho presun do postihnutej oblasti. Celý postup sa vykonáva s výstupom obrazu na monitore. Keď je lézia dosiahnutá, lekár prudko nafúkne balónik a lumen aorty expanduje dvakrát.

 • Narušený prietok krvi v smere ľavej komory.
 • Prítomnosť ischemickej choroby, ktorá narušuje srdce.
 • Poruchy fungovania srdca, keď sa nedokáže vyrovnať s jeho úlohou a pumpuje požadované množstvo krvi na nasýtenie tela živinami a kyslíkom.

Výhody tejto metódy:

 • Počas operácie nie je potrebné vykonať pitvu na hrudníku, takže táto metóda je považovaná za menej traumatickú.
 • Je dobre tolerovaný u detí.
 • Prakticky žiadne komplikácie.
 • Okamžite príde reliéf.
 • Rehabilitácia trvá len niekoľko dní.
 • Nie je vykonané, ak je zúženie lumenu na viacerých miestach.
 • Po niekoľkých rokoch môže byť operácia opakovaná, pretože lúmen bude opäť zablokovaný.
 • Pri diagnostikovanej subvalvulárnej stenóze nemusí mať takáto operácia pozitívny výsledok.
 • To nepomôže, ak majú nedostatky v iných ventilov.
 1. Plastická membrána aortálnej chlopne.

Počas operácie sa srdce pacienta zastaví a hrudná kosť sa otvorí. Po vykonaní rezu v ľavej komore doktor nepripojuje intergranulované ventily ventilu.

 • Prirodzený ventil je zachovaný, čo prináša výhodu v budúcnosti, pretože sa neopotrebuje.
 • Nie je potrebné užívať lieky na zbavenie sa krvných zrazenín.
 • V budúcnosti sa dieťa bude môcť aktívne venovať športu.
 • Niekedy sa klapky znova zosilňujú.
 • Na hrudi, po zvyšok svojho života, bude po operácii jazva.
 • Rehabilitácia bude trvať niekoľko mesiacov.
 1. Výmena aortálnej chlopne.

V hrudnej kosti sa urobí rez a pacient je pripojený k špeciálnemu prístroju, ktorý obohatí pacientovu krv s kyslíkom. Teplota tela sa zníži na dvadsaťšesť stupňov, takže mozog nie je poškodený kvôli nedostatku kyslíka. Potom vymeňte ventil za protézu. Existuje niekoľko typov protézy:

 • Biologické (na to je vhodné bravčové alebo bravčové srdce). Dobré, pretože sú dostupné a nemusia užívať drogy. Zlé, ktoré sa rýchlo vyčerpá a je potrebné ho nahradiť.
 • Umelý. Jeho pozitívnou stránkou je, že môže slúžiť dlhú dobu. Negatívna strana - kvôli tomu sú krvné zrazeniny, takže v priebehu života musíte vypiť lieky. Okrem toho, ako dieťa rastie, dieťa rastie a veľkosť implantátu je malá, mala by byť nahradená vhodnou veľkosťou.
 • Transplantačný ventil pacienta, ktorý je v pľúcnej tepne. To je dobré, pretože ventil bude rásť s dieťaťom.

Indikácie na operáciu:

 • Prekrývajúci sa lumen aorty.
 • Prekrývanie je na rôznych miestach.
 • Nepoškodil sa ani jeden ventil.
 • Pri chirurgickom zákroku sa odstránia všetky lézie.
 • Liečba poskytne výsledky pre akúkoľvek léziu.
 • Chirurgia trvá najmenej šesť hodín, kedy je pacient pripojený k stroju srdca a pľúc.
 • Na hrudi je jazva.
 • Dlhá rehabilitácia, až šesť mesiacov.

Je jasné, že operácia spôsobí strach v rodičoch, ale, bohužiaľ, je to jediný spôsob, ako odstrániť patológiu.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Príčiny a liečba nízkotlakového, charakteristických symptómov

Z tohto článku sa dozviete, aké indikátory krvného tlaku by mali byť vnímané ako nízky tlak, prečo sa to stane a čo ohrozuje. Ako môžete zvýšiť tlak na normálne počty.

REG mozgových ciev: najbezpečnejšia a najpresnejšia štúdia

Rheoencephalography je slovo niekoľkých koreňov, od starovekého gréčtina to znamená "ῥεος" - "tok", "ένκεφαλος" - "mozog" a "γράφω" - "písať, imitovať".

To, čo odlišuje cerebrálne vaskulárne REG medzi ostatnými štúdiami, je proces a dekódovanie reoencefalografie

Kvalita nášho života závisí od mnohých nuánov stavu tela. Jedna z nich je práca nášho mozgu.

Mid a mxd vo všeobecnom vyšetrení krvi: čo je a aký je ich klinický význam?

Už v polovici 20. storočia takmer nikto nepredstavoval, že je v krvi v analýze krvi. Takýto ukazovateľ jednoducho neexistoval a nie preto, že nebol potrebný ani zbytočný, ale preto, že jeho výpočet bol technicky ťažko vykonateľný.

Anatómia funkcie dolných vena cava

Obehový systém ľudského tela má zložitú štruktúru. Dôležitou súčasťou je žily, ktoré sú určené na zber odpadovej krvi. Najväčšou z nich je nižšia vena cava.Porušenie jej práce môže viesť k vážnym zdravotným následkom.

Prolaps mitrálnej chlopne

Prolaps mitrálnej chlopne (PMK) je klinická patológia, pri ktorej jeden alebo dva ventily tejto anatomickej formácie preliatia, to znamená, že sa počas systoly (kontrakcia srdca) ohýbajú do dutiny ľavej predsiene, čo sa normálne nemôže vyskytnúť.