Stenóza aorty je srdcové ochorenie, pri ktorom sa zúžuje aortálny otvor, čo vytvára prekážku vyhosteniu krvi do aorty, zatiaľ čo ľavá komora sa zmierňuje. Najčastejšou príčinou aortálnej stenózy je reumatická endokarditída. Menej často vedú k jeho vývoj vleklé bakteriálne endokarditídu, aterosklerózy, idiopatickej kalcifikácie (degeneratívne kalcifikácia aortálnej chlopne nejasné etiológie), vrodené aortálna zúženie. Keď sa objaví aortálna stenóza, ventil prehne fúziu, zahusťuje sa, zúžuje aortálny otvor.

Vlastnosti hemodynamiky pri stenóze úst aorty. Významné porušenie hemodynamiky sa pozoruje, keď dochádza k výraznému zúženiu aortálneho otvoru, keď jeho prierez klesne na 1,0-0,5 cm2 (zvyčajne 3 cm2).

Keď sa pozoruje aortálna stenóza:

- zhoršenie prietoku krvi z ľavej komory na aortu;

- systolické preťaženie ľavej komory, zvýšenie systolického tlaku a tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou, ktorá môže byť 50 až 100 mm Hg. a viac (zvyčajne je to len niekoľko milimetrov ortuti);

- zvýšenie diastolickej náplne ľavej komory a zvýšenie tlaku v nej, následne významná izolovaná hypertrofia, ktorá je hlavným kompenzačným mechanizmom aortálnej stenózy;

- zníženie objemu zdvihu ľavej komory;

- v neskorších štádiách ochorenia - spomaľuje prietok krvi a zvyšuje tlak v pľúcnom obehu.

Preskúmajte pacienta, zistite sťažnosti.

Pacienti s aortálnej chlopne na dlhú dobu si nesťažujú (kompenzácia fáza kardiovaskulárneho systému), a neskôr sa vyvíjať bolesť v srdci typu angíny, vzhľadom k poklesu krvného zásobenia zväčšenej svalu ľavej komory v dôsledku nedostatočného vyhodenie krvi do tepnového systému, závraty, synkopa, spojená so zhoršením cerebrálnej cirkulácie, dychom pri námahe.

Vykonajte všeobecné vyšetrenie pacienta.

Celkový stav pacientov so stenózou aortálnej ústnej dutiny je uspokojivý pri absencii príznakov zlyhania obehu. Po vyšetrení je pozoruhodná bledosť kože, ktorá je spôsobená nedostatočným prívodom krvi do arteriálneho systému a tiež vaskulárnym spazmom kože, čo je reakcia na malý srdcový výdaj.

Skontrolujte oblasť srdca.

Určite prítomnosť srdcového hrbolu, apikálneho impulzu, srdcového impulzu. Pri vyšetrení srdcovej oblasti sa môže zistiť výrazná pulzácia hrudnej steny v oblasti apikálneho impulzu. Apikálny impulz je zreteľne viditeľný na oku, s ťažkým ochorením srdca lokalizovaným v šiestom medzikostálnom priestore smerom von z ľavej strednej časti línie.

Ohnite oblasť srdca.

U pacientov s aortálnou stenóza patologické apikálnej impulzu je nahmatať (odolné, silné, difúzna, vysokým, posunutá smerom von, lokalizované v V, menej často v VI medzirebier). Je určený príznak "kočičích purr" (systolický tremor) v druhom interkostálnom priestore na pravom okraji hrudnej kosti (2 body auskultácie). Systolický trepanie je ľahšie detegovaný pri zadržaní dychu pri výdychu, keď je pacient naklonený dopredu, pretože v týchto podmienkach sa prietok krvi cez aortu zvyšuje. Výskyt príznaku "mačacieho purr" pri stenóze aorty je spôsobený turbulenciou krvi, keď prechádza zúženým aortálnym otvorom. Intenzita systolického tremoru závisí od stupňa zúženia aortálneho otvoru a funkčného stavu myokardu.

Vykonajte srdcové perkusie.

Určte limity relatívnej a absolútnej stupňovitosti srdca, konfiguráciu srdca, šírku cievneho zväzku. U pacientov so stenózou aortálnej ústnej dutiny sa pozoruje posun ľavého okraja relatívnej srdcovej dutiny smerom von, aortálnej konfigurácie srdca, zvýšenie veľkosti priemeru srdca v dôsledku ľavej zložky.

Strávte auskultáciu srdca.

Na miestach počúvania určite počet tónov srdca, ďalšie tóny, odhadnite hlasitosť každého tónu. U pacientov s aortálnou stenóza sa vyskytujú patologické príznaky srdcovej počúvaním v mieste počúvania mitrálnej chlopne (nad srdcového hrotu), v mieste počúvania aortálnej chlopne (v II medzirebier na pravom okraji hrudnej kosti).

Nad aortou (2 body auskultácie):

- oslabenie II tónu alebo jeho neprítomnosti v dôsledku refraktérnej pohyblivosti sklerotických kalcifikovaných aortálnych chlopní, ako aj zníženie tlaku v aorte, čo vedie k malej exkurcii a nedostatočnému napätiu ventilu;

- systolický šum - hlasný, dlhotrvajúci, hrubý, nízko položený, s charakteristickým timbom definovaným ako poškriabanie, rezanie, pílenie, vibrovanie; objaví sa krátko po I tóne, zvyšuje intenzitu a dosahuje vrchol v polovici exilovej fázy, po ktorej postupne klesá a zmizne predtým, než sa objaví tón II;

maximálny hluk sa zvyčajne určuje v druhom interkostálnom priestore napravo od hrudnej kosti, vykonáva sa prietokom krvi do veľkých arteriálnych ciev a je dobre počuť na karotických, subklavíznych tepnách, ako aj v medzikružnom priestore. Systolický šelest s aortálnou stenózou je lepšie počuť pri výdychu, keď je telo sklonené dopredu. Hluk je spôsobený zablokovaným prechodom krvi cez zúžený aortálny otvor počas systoly.

Nad hrotom (1 bod auskultácie):

- zmiernenie tónu I kvôli predĺženiu systoly ľavej komory, jeho pomalé zníženie;

- tón expulzie (skoré systolické švihnutie) - je počuť u niektorých pacientov v intervostálnom priestore IV-V na ľavom okraji hrudnej kosti, ktorý súvisí s odhalením sklerotických aortálnych chlopní.

Hodnotiť pulz, krvný tlak.

Pulse. U pacientov so stenózou aortálneho otvoru je pulz malý a pomalý, čo je dôsledok malého výkonu srdca, rozšírenej systoly ľavej komory a pomalého prietoku krvi do aorty. Určená bradykardia je kompenzačná reakcia (predĺženie diastoly zabraňuje vyčerpaniu myokardu, zvýšenie trvania systoly prispieva k úplnejšiemu vyprázdňovaniu ľavej komory a prietoku krvi do aorty). Preto sú pri stenóze aorty zaznamenané pulsus ranis, parvus, tardus.

Krvný tlak Systolický krvný tlak je nízky, normálny diastolický alebo zvýšený, pulzný tlak je znížený.

Identifikujte EKG príznaky aortálnej stenózy.

Na EKG u pacientov so stenózou aortálnej ústnej dutiny sú zistené príznaky hypertrofie ľavej komory a blokovanie ľavej nohy jeho zväzku.

Známky hypertrofie ľavej komory:

- odchýlka elektrickej osi srdca doľava alebo jej horizontálnej polohy;

- zvýšenie výšky R vlny vo Vs-6 (R v V5-6 > R až V4);

- zvýšenie hĺbky zubov S v elektródach V1-2;

- rozšírenie komplexu QRS o viac ako 0,1 sekundy. vo V5-6;

- zníženie alebo inverzia zubov T pri priradení V5-6,

- Vytesnenie ST segmentu pod isolínom vo vedení V5-6. Je stanovený jasný vzťah medzi tlakom v ľavej komore, veľkosťou tlakového gradientu v ľavej komore a aortou a závažnosťou EKG príznakov hypertrofie ľavej komory.

Známky blokády bloku vľavo zväzku zväzku.

- Komplex QRS je rozšírený (viac ako 0,11 sekundy);

- Komplex QRS je reprezentovaný širokou a zúbkovanou R vlnou vo vedení V5-6, I, aVL;

- Komplex QRS je reprezentovaný širokou a zúbkovanou S vlnou vo vedení V1-2, III, aVF a má tvar rS;

- segment ST a vlna T sú smerované v smere opačnom k ​​hlavnému zubu komorového komplexu; vo vedení V5-6, I, aVL segment ST pod obrysom a T-vlna negatívna; vo vedení V1-2, III, segment aVF ST nad obrysom, pozitívna s T-vlnou.

Identifikujte PCG príznaky stenózy ústnej aorty.

Na FCG u pacientov so stenózou aortálnej ústie sú zistené zmeny nad vrcholom srdca a nad aortou.

- zníženie tónu amplitúdy II;

- systolický šum - postupne klesajúci (kosočtvercový alebo vretenovitý), dlhý, začína krátko po tóne I a končí pred začiatkom tónu II, je zaznamenaný na všetkých frekvenčných kanáloch (najlepšie pri nízkej frekvencii).

Nad hornou časťou srdca:

- zníženie amplitúdy kmitania I-tónov;

- tonus expulzie (zistený u polovice pacientov s aortálnou stenózou, častejšie pri kongenitálnom ochorení chlopne). Exilový tón (alebo "systolické kliknutie") predstavuje niekoľko krátkych vibrácií zaznamenaných v čase 0,04-0,06 s. po tóne I; určený na vysokofrekvenčnom kanáli. Jeho výskyt je spojený s odhalením sklerotických aortálnych chlopní.

Identifikujte rádiografické príznaky aortálnej stenózy.

Patologické symptómy sú detegované röntgenom srdca v priamych a ľavostranných šikmých projekciách.

- predĺženie a vypuknutie štvrtého oblúka ľavého obrysu srdca zvýšením ľavej komory;

- aortálna konfigurácia srdca;

- výčnelok horných oblúkov pravého a ľavého obrysu srdca v dôsledku poststenotického rozšírenia aorty spôsobenej silným vírovým prietokom krvi;

- nízka úroveň pravého atriovazálneho uhla.

V ľavom šikmom projekte - zadnom výčnelku ľavej komory.

Identifikujte príznaky aortálnej stenózy podľa echokardiografie.

Pri stanovení echokardiografie;

- zníženie stupňa otvárania letákov aortálnej chlopne počas systoly;

- zhrubnutie ventilových letákov;

- príznaky hypertrofie ľavej komory a jej dilatácie (v neskorších štádiách malformácie).

Stenóza aorty

Aortálna stenóza je zúženie aortálneho otvoru vo ventilovej oblasti, čo bráni toku krvi z ľavej komory. Stenóza aorty v štádiu dekompenzácie sa prejavuje závratmi, mdlobami, únavou, dýchavičnosťou, záchvatmi angíny pektoris a udusením. V procese diagnostiky aortálnej stenózy sa prihliada na EKG, echokardiografiu, röntgenové vyšetrenie, ventrikulografiu, aortografiu, kardiálnu katetrizáciu. Pri stenóze aorty sa používa balóniková valvuloplastika a náhrada aortálnej chlopne; možnosti konzervatívnej liečby tejto poruchy sú veľmi obmedzené.

Stenóza aorty

Aortálna stenóza alebo stenóza aortálneho otvoru je charakterizovaná zúžením odtokového traktu v oblasti aortálnej poloplánovej chlopne, čo sťažuje systolické vyprázdnenie ľavej komory a tlakový gradient medzi komorou a aortou prudko stúpa. Podiel aortálnej stenózy v štruktúre iných srdcových chýb tvorí 20-25%. Stenóza aorty je u mužov 3-4 krát častejšie než u žien. Izolovaná stenóza aorty v kardiológii je zriedkavá - v 1,5-2% prípadov; vo väčšine prípadov je tento defekt kombinovaný s inými chlopňovými defektmi - mitrálnou stenózou, aortálnou nedostatočnosťou atď.

Klasifikácia aortálnej stenózy

Podľa pôvodu sa rozlišuje vrodená (3-5,5%) a získaná stenóza aorty. Vzhľadom na lokalizáciu patologického zúženia môže byť aortálna stenóza subvalvulárna (25-30%), supravalvulárna (6-10%) a ventil (približne 60%).

Závažnosť stenózy aorty je determinovaná gradientom systolického tlaku medzi aortou a ľavou komorou, ako aj oblasťou otvorenia ventilu. Pri menšej aortálnej stenóze stupňa I je plocha clony od 1,6 do 1,2 cm2 (rýchlosťou 2,5-3,5 cm2); gradient systolického tlaku je v rozmedzí 10 až 35 mm Hg. Art. Stredná stenóza aorty stupňa II je indikovaná, keď je plocha ventilového otvoru 1,2 až 0,75 cm2 a tlakový gradient je 36 až 65 mm Hg. Art. Závažná aortálna stenóza stupňa III sa pozoruje, keď je plocha otvorenia ventilu menšia ako 0,74 cm2 a tlakový gradient sa zvyšuje na viac ako 65 mm Hg. Art.

V závislosti od stupňa hemodynamických porúch sa aortálna stenóza môže vyskytnúť v kompenzovanom alebo dekompenzovanom (kritickom) klinickom variante, a preto možno rozlíšiť 5 fáz.

Stupeň I (plná kompenzácia). Aortálna stenóza môže byť detegovaná iba auskulturáciou, stupeň zúženia aortálnej úst je zanedbateľný. Pacienti potrebujú dynamické monitorovanie kardiológa; chirurgická liečba nie je indikovaná.

Stupeň II (latentné srdcové zlyhanie). Vyskytujú sa sťažnosti na únavu, dýchavičnosť s miernou námahou, závraty. Znaky stenózy aorty sa určujú podľa EKG a röntgenového žiarenia s tlakovým gradientom v rozmedzí 36-65 mm Hg. Ktorý slúži ako indikácia na chirurgickú korekciu defektu.

Štádium III (relatívna koronárna nedostatočnosť). Zvyčajne sa zvyšuje dýchavičnosť, výskyt angíny pectoris, mdloby. Gradient systolického tlaku presahuje 65 mm Hg. Art. Chirurgická liečba aortálnej stenózy v tomto štádiu je možná a nevyhnutná.

Štádium IV (ťažké srdcové zlyhanie). Rozrušený nedostatkom dychu v pokoji, nočné záchvaty srdcovej astmy. Chirurgická korekcia defektu je vo väčšine prípadov už vylúčená. u niektorých pacientov je kardiálna chirurgia potenciálne možná, ale s menším účinkom.

V stupňa (terminál). Srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje, dýchavičnosť a edémový syndróm sa vyslovujú. Liečba liekov môže dosiahnuť iba krátkodobé zlepšenie; chirurgická korekcia aortálnej stenózy je kontraindikovaná.

Príčiny aortálnej stenózy

Získaná stenóza aorty je najčastejšie spôsobená reumatickými léziami chlopní. V tomto prípade sa ventilové chlopne deformujú, spájajú, stávajú sa hutné a tuhé, čo vedie k zúženiu ventilového krúžku. Príčiny získanej stenózy aortálneho ústia môžu byť tiež aortálna ateroskleróza, kalcifikácia aortálnej chlopne, infekčná endokarditída, Pagetova choroba, systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a konečné štádium zlyhania obličiek.

Vrodená stenóza aorty sa vyskytuje pri kongenitálnom zúžení aortálnych alebo vývojových abnormalít, bicuspidálnej aortálnej chlopne. Vrodené ochorenie aortálnej chlopne sa zvyčajne vyskytuje pred dosiahnutím veku 30 rokov; získané - v neskoršom veku (zvyčajne po 60 rokoch). Urýchlite tvorbu aortálnej stenózy, fajčenia, hypercholesterolémie, arteriálnej hypertenzie.

Hemodynamické poruchy aortálnej stenózy

Pri stenóze aorty sa vyvinú hrubé intrakardiálne a potom všeobecné hemodynamické poruchy. Je to spôsobené ťažkosťami vyprázdňovania dutiny ľavej komory, v dôsledku čoho dochádza k významnému zvýšeniu systolického tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou, ktorá môže dosiahnuť 20 až 100 mm mm alebo viac. Art.

Funkcia ľavej komory v podmienkach zvýšenej záťaže je sprevádzaná jej hypertrofiou, ktorej stupeň závisí od závažnosti zúženia aortálneho otvoru a životnosti defektu. Kompenzačná hypertrofia zaisťuje dlhodobé zachovanie normálneho srdcového výkonu, čo bráni rozvoju srdcovej dekompenzácie.

Avšak pri stenóze aorty dochádza k porušeniu koronárnej perfúzie dostatočne skoro, čo súvisí so zvýšením end-diastolického tlaku v ľavej komore a stlačením subendokardiálnych ciev hypertrofickým myokardom. Preto sa u pacientov s aortálnou stenózou prejavujú príznaky koronárnej insuficiencie dlho pred vznikom srdcovej dekompenzácie.

Keďže kontraktilná schopnosť hypertrofovanej ľavej komory sa znižuje, veľkosť zdvihového objemu a ejekčnej frakcie klesá, čo je sprevádzané dilatáciou myogénnej ľavej komory, zvýšeným end-diastolickým tlakom a vývojom systolickej dysfunkcie ľavej komory. Na tomto pozadí sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni a pľúcny obeh, t.j. arteriálna pľúcna hypertenzia sa vyvíja. Súčasne klinický obraz aortálnej stenózy môže byť zhoršený relatívnou nedostatočnosťou mitrálnej chlopne ("mitralizácia" poruchy aorty). Vysoký tlak v systéme pľúcnej artérie prirodzene vedie k kompenzačnej hypertrofii pravej komory a potom k úplnému zlyhaniu srdca.

Symptómy aortálnej stenózy

V štádiu úplnej kompenzácie aortálnej stenózy pacienti dlho necítia dlhý pocit nepohodlia. Prvé prejavy sa spájajú so zúžením ústia aorty na približne 50% jej lúmenu a sú charakterizované nedostatkom dychu počas fyzickej námahy, únavy, svalovej slabosti, pocitu palpitácie.

V štádiu koronárnej insuficiencie, závraty, mdloby s rýchlou zmenou v polohe tela, záchvaty angíny pectoris, paroxysmálne (nočné) dýchavičnosť, v závažných prípadoch sa pripisujú záchvaty srdcovej astmy a pľúcneho edému. Prognosticky nepriaznivá kombinácia angíny s synkopálnymi stavmi a najmä - príchodom srdcovej astmy.

S rozvojom nedostatočnosti pravého ventrikulárneho systému sa zmienil edém, pocit ťažkosti v správnom hypochondriu. Náhla srdcová smrť pri stenóze aorty sa vyskytuje v 5-10% prípadov, hlavne u starších ľudí s ťažkým zúžením ventilového otvoru. Komplikácie aortálnej stenózy môžu byť infekčná endokarditída, poruchy ischemickej cerebrálnej cirkulácie, arytmie, AV blokáda, infarkt myokardu, gastrointestinálne krvácanie z dolného zažívacieho traktu.

Diagnóza aortálnej stenózy

Vzhľad pacienta s aortálnou stenózou sa vyznačuje bledosťou kože ("bledosť aorty") v dôsledku tendencie k periférnym vazokonstrikčným reakciám; v pokročilých štádiách sa môže vyskytnúť akrocyanóza. Periférny edém je zistený pri ťažkej aortálnej stenóze. Keď sa perkusia určuje rozšírením hraníc srdca doľava a dole; palpáciou dochádza k posunu apikálneho impulzu, systolického tremoru v jugulárnej fosílii.

Auskulatívne príznaky aortálnej stenózy sú hrubé systolické šelesty nad aortou a nad mitrálnou chlopňou, tlmenie I a II tónov na aortu. Tieto zmeny sa zaznamenali aj počas fonokardiografie. Podľa EKG sa určujú príznaky hypertrofie ľavej komory, arytmií a niekedy blokády.

V období dekompenzácie na rádiografiách sa prejavuje rozšírenie tieňa ľavej komory vo forme predĺženia oblúka ľavého obrysu srdca, charakteristickej aortálnej konfigurácie srdca, poststeenotickej dilatácie aorty, príznakov pľúcnej hypertenzie. Pri echokardiografii sa určuje zhrubnutie aortálnych ventilov, ktoré obmedzujú amplitúdu pohybu ventilových letákov v systole, hypertrofia steny ľavej komory.

Na meranie tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou sa vyšetrujú srdcové dutiny, čo umožňuje nepriamo posúdiť stupeň aortálnej stenózy. Ventrikulografia je potrebná na zistenie súbežnej mitrálnej nedostatočnosti. Aortografia a koronárna angiografia sa používajú na diferenciálnu diagnostiku aortálnej stenózy s aneuryzmou vzostupnej aorty a koronárnej artérie.

Liečba stenózy aorty

Všetci pacienti, vrátane s asymptomatickou a úplne kompenzovanou aortálnou stenózou by mal byť starostlivo sledovaný kardiológa. Odporúča sa, aby mali echokardiografiu každých 6 až 12 mesiacov. Aby sa zabránilo infekčnej endokarditíde, vyžaduje tento kontingent pacientov preventívne antibiotiká pred ošetrením zubov (liečba zubným kazom, extrakcia zubov atď.) A inými invazívnymi postupmi. Gravidné riadenie u žien s aortálnou stenózou vyžaduje starostlivé sledovanie hemodynamických parametrov. Indikáciou ukončenia tehotenstva je závažný stupeň aortálnej stenózy alebo zvýšenie príznakov srdcového zlyhania.

Liečba aortálnej stenózy je zameraná na elimináciu arytmií, prevenciu koronárnych ochorení, normalizáciu krvného tlaku, spomalenie progresie srdcového zlyhania.

Radikálna chirurgická korekcia aortálnej stenózy sa prejavuje pri prvých klinických prejavoch defektu - výskytu dýchavičnosti, bolesti angíny, synkopálnych stavov. Na tento účel môže byť použitá balóniková valvuloplastika - endovaskulárna balóniková dilatácia aortálnej stenózy. Tento postup je však často neúčinný a je sprevádzaný následnou recidivujúcou stenózou. Pre nepatrné zmeny v hrudných chlopniach aortálnej chlopne (najčastejšie u detí s vrodenými defektami) sa používa otvorená oprava chirurgickej aortálnej chlopne (valvuloplastika). V detskej kardiálnej chirurgii sa Rossova operácia často vykonáva, zahŕňajúca transplantáciu pľúcneho ventilu do aortálnej polohy.

S príslušnými indikáciami sa uchýlili k plastickej nadklapannogo alebo subvalvulárnej aortálnej stenóze. Hlavnou metódou liečby aortálnej stenózy je dnes atetická chlopňa, v ktorej je úplne odstránený postihnutý ventil a nahradený mechanickou analógovou alebo xenogénnou bioprotézou. Pacienti s umelým ventilom vyžadujú celoživotný príjem antikoagulancií. V posledných rokoch sa uskutočnila výmena perkutánnej aortálnej chlopne.

Prognóza a prevencia aortálnej stenózy

Aortálna stenóza môže byť asymptomatická už mnoho rokov. Výskyt klinických príznakov významne zvyšuje riziko komplikácií a úmrtnosti.

Hlavnými, prognosticky významnými príznakmi sú angina pectoris, mdloby, zlyhanie ľavej komory - v tomto prípade priemerná dĺžka života nepresiahne 2-5 rokov. Pri včasnom chirurgickom zákroku aortálnej stenózy je 5-ročné prežitie asi 85%, 10-ročné - asi 70%.

Opatrenia na prevenciu aortálnej stenózy sú redukované na prevenciu reumatizmu, aterosklerózy, infekčnej endokarditídy a ďalších faktorov, ktoré prispievajú k jej vzniku. Pacienti s aortálnou stenózou podliehajú klinickému vyšetreniu a pozorovaniu kardiológov a reumatológov.

Aortálna stenóza (aortálna stenóza) a všetky jej znaky

Ľudské srdce je zložitý a jemný, ale zraniteľný mechanizmus, ktorý kontroluje prácu všetkých orgánov a systémov.

Existuje množstvo negatívnych faktorov, počnúc genetickými poruchami a končiac abnormálnym životným štýlom, ktoré môžu spôsobiť prerušenie fungovania tohto mechanizmu.

Ich výsledkom je vývoj ochorení a patológií srdca, vrátane stenózy (zúženia) úst aorty.

Všeobecné informácie

Aortálna stenóza (stenóza aorty) je jednou z najčastejších srdcových chýb v modernej spoločnosti. Je diagnostikovaná u každého piateho pacienta po dosiahnutí veku 55 rokov, pričom 80% pacientov je mužov.

Pacienti s touto diagnózou majú zúženie otvorenia aortálnej chlopne, čo vedie k zhoršenému prietoku krvi do aorty z ľavej komory. Výsledkom je, že srdce musí vynaložiť značné úsilie na to, aby pumpovalo krv do aorty prostredníctvom zníženého otvorenia, čo spôsobuje vážne narušenie jeho práce.

Príčiny a rizikové faktory

Stenóza aorty môže byť vrodená (vyskytuje sa v dôsledku prenatálnych abnormalít), ale častejšie sa rozvíja v priebehu života človeka. Príčiny choroby zahŕňajú:

 • srdcové ochorenia reumatoidnej povahy, ktoré zvyčajne vznikajú v dôsledku akútnej reumatickej horúčky v dôsledku infekcií spôsobených určitou skupinou vírusov (hemolytické streptokoky skupiny A);
 • ateroskleróza aorty a chlopne - porucha, ktorá je spojená so zhoršeným metabolizmom lipidov a ukladaním cholesterolu do ciev a ventilových letákov;
 • degeneratívne zmeny srdcových chlopní;
 • infekčnej endokarditídy.

Klasifikácia a etapa

Aortálna stenóza má niekoľko foriem, ktoré sa líšia podľa rôznych kritérií (lokalizácia, stupeň kompenzácie prietoku krvi, stupeň zúženia aortálneho otvoru).

 • o lokalizácii zúženosti môže aortálna stenóza byť valvulárna, supravalvulárna alebo subvalvulárna;
 • podľa stupňa kompenzácie krvného toku (podľa toho, koľko srdce dokáže zvládnuť zvýšené zaťaženie) - kompenzované a dekompenzované;
 • stupeň zúženia aorty vylučuje mierne, ťažké a kritické formy.

Priebeh stenózy aorty sa vyznačuje piatimi stupňami:

 • Stupeň I (plná kompenzácia). Sťažnosti a prejavy chýbajú, vada môže byť určená len špeciálnymi štúdiami.
 • Stupeň II (nedostatočnosť latentného krvného prietoku). Pacient má obavy z miernej nevoľnosti a únavy a príznaky hypertrofie ľavej komory sú stanovené rádiograficky a na EKG.
 • Štádium III (relatívna koronárna nedostatočnosť). Existujú bolesti v hrudníku, mdloby a iné klinické prejavy, srdce rastie vo veľkosti kvôli ľavej komore, na EKG - jej hypertrofii sprevádzané znakmi koronárnej insuficiencie.
 • Štádium IV (závažné zlyhanie ľavej komory). Sťažnosti na ťažkú ​​nevoľnosť, kongesciu v pľúcach a výrazné zvýšenie ľavej strany srdca.
 • V stupňom alebo terminálom. Pacienti zaznamenali postupné zlyhanie ľavej a pravej komory.

Viac informácií o chorobe v tejto animácii:

Je to strašidelné? Nebezpečenstvo a komplikácie

Kvalita a trvanie života pacienta s aortálnou stenózou závisí od štádia ochorenia a závažnosti klinických príznakov. U ľudí s kompenzovanou formou bez výrazných príznakov neexistuje priame ohrozenie života, ale príznaky hypertrofie ľavej komory sa považujú za prognosticky nepriaznivé.

U pacientov s "klasickou triádou" (angína pectoris, synkopa, zlyhanie srdca) očakávaná dĺžka života zriedka prekračuje päť rokov. Okrem toho v konečnom štádiu ochorenia existuje vysoké riziko náhlej smrti - približne 25% pacientov so stenózou aortálnej ústnej dutiny zomrie náhle z fatálnych ventrikulárnych arytmií (zvyčajne sa jedná o ľudí s ťažkými symptómami).

Najčastejšie komplikácie choroby zahŕňajú:

 • chronické a akútne zlyhanie ľavej komory;
 • infarkt myokardu;
 • atrioventrikulárny blok (pomerne zriedkavý, ale môže tiež viesť k náhlej smrti);
 • opuch a zápcha v pľúcach;
 • systémová embólia spôsobená kúskami vápnika z ventilu môže spôsobiť zdvihnutie a zhoršenie zraku.

príznaky

Často sa príznaky stenózy úst aorty nevykazujú dlho. Medzi príznaky, ktoré sú charakteristické pre túto chorobu, sú:

 • Dýchavičnosť. Spočiatku sa objavuje až po fyzickom namáhaní a úplne sa v pokoji nevyskytuje. V priebehu času dochádza k spomaleniu dychu v pokoji a zvyšovaniu stresových situácií.
 • Bolesť na hrudníku. Často nemajú presnú lokalizáciu a prejavujú sa hlavne v oblasti srdca. Pocity môžu byť stlačené alebo tlačené, trvať maximálne 5 minút a zvyšovať s fyzickou námahou a stresom. Bolesť stenocardickej povahy (akútna, vyžarujúca sa do ramena, ramena, pod lopatkou) sa môže vyskytnúť ešte pred začiatkom vyslovených symptómov a je prvým signálom vývoja ochorenia.
 • Mdloby. Zvyčajne pozorované počas fyzickej námahy, aspoň - v pokojnom stave.
 • Búšenie srdca a závrat.
 • Veľká únava, znížený výkon, slabosť.
 • Duchovný pocit, ktorý sa môže zvýšiť v náchylnej polohe.

Kedy potrebujem navštíviť lekára?

Často sa diagnostikuje náhoda (počas preventívnych vyšetrení) alebo v neskorších štádiách kvôli tomu, že pacienti odpisujú príznaky nadmernej práce, stresu alebo dospievania.

diagnostika

Diagnóza malígnej stenózy je zložitá a zahŕňa nasledujúce metódy:

 • Zber histórie. Analýza sťažností pacientov, choroby v minulosti a rodinnej anamnézy (prípady ochorení srdca alebo náhla smrť v najbližšej rodine).
 • Externé vyšetrenie. Pacienti majú bledosť a cyanózu kože, srdcový šelest a sipot v pľúcach a periférny pulz na radiálnych tepnách je slabý a zriedkavý.
 • Auskultácia aortálnej stenózy. Metóda spočíva v počúvaní tónov a rytmov srdca - s aortálnou stenózou II, tón je zvyčajne oslabený alebo úplne chýba a zaznamenávajú sa systolické a diastolické zvuky.

 • Všeobecný krvný test. Vykonáva sa na stanovenie hladiny červených krviniek, krvných doštičiek, leukocytov, ako aj hladiny hemoglobínu.
 • Rozbor moču. Poskytuje možnosť identifikovať porušenia, ktoré môžu ovplyvniť priebeh choroby.
 • Elektrokardiogram. Metóda hodnotenia elektrickej aktivity srdca, umožňujúca identifikovať porušenie jeho práce.
 • Echokardiografia. Ultrazvuk, ktorý určuje stupeň zúženia aorty a najvýznamnejšie indikátory srdca.
 • Koronárna angiografia s aortografiou. Invazívna procedúra, ktorá zahŕňa prenikanie do ciev paží a nôh na vyšetrenie ciev srdca a aorty.
 • Testy s fyzickou aktivitou. Stresové testy zahŕňajú test chôdze, cvičebný bicykel a bežiaci pás.
 • Liečebné metódy

  Neexistuje žiadna špecifická liečba aortálnej stenózy, preto je stratégia liečby vybraná na základe štádia ochorenia a závažnosti symptómov. V každom prípade sa musí pacient zaregistrovať u kardiologa a byť pod prísnym dohľadom. Odporúčame Vám každodenné podávanie EKG každých šesť mesiacov, čím sa znižujete zlé návyky, diéty a prísny denný režim.

  Pacienti so štádiom I a II tejto choroby sú predpísané liečebná terapia zameraná na normalizáciu krvného tlaku, elimináciu arytmií a spomalenie progresie stenózy. Zvyčajne zahŕňa užívanie diuretík, srdcových glykozidov, liekov, ktoré znižujú krvný tlak a srdcovú frekvenciu.

  Kardiologické operácie sú radikálne metódy počiatočných fáz aortálnej stenózy. Balóniková valvuloplastika (špeciálny balónik sa zavádza do aortálneho otvoru, po ktorom sa mechanicky nafúkne) sa považuje za dočasný a neúčinný postup, po ktorom sa vo väčšine prípadov objaví relaps.

  V detstve sa lekári zvyčajne uchýlia do valvuloplastiky (oprava chirurgických chlopní) alebo Rossovej operácie (transplantácia pľúcneho ventilu do polohy aorty).

  V štádiách III a IV aortálnej stenózy konzervatívna liečba neprináša požadovaný účinok, preto pacienti podstúpia náhradu aortálnej chlopne. Po operácii musí pacient počas celého života užívať krvné riedidlá, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín.

  prevencia

  Neexistuje žiadny spôsob, ako zabrániť vrodenej stenóze aortálnej alebo vnútromaternicovej diagnózy.

  Profylaktické opatrenia získanej defekty pozostávajú zo zdravého životného štýlu, miernej fyzickej námahy a včasnej liečby ochorení, ktoré môžu vyvolať stenózu aorty (reumatické ochorenie srdca, akútnu reumatickú horúčku).

  Akékoľvek ochorenie srdca, vrátane aortálnej stenózy, nesie potenciálne riziko pre život. Aby ste predišli vzniku srdcových patológií a porúch, je veľmi dôležité, aby ste sa zodpovedne zaobchádzali so svojím zdravím a životným štýlom, ako aj s pravidelnými preventívnymi vyšetreniami, ktoré dokážu v počiatočnom štádiu vývoja odhaliť ochorenia.

  Stenóza aorty

  Aortálna stenóza (valvulárna stenóza aortálneho otvoru) je zúženie otvoru aortálnej chlopne, čo vedie k obštrukcii odtoku krvi z ľavej komory a prudkému zvýšeniu tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou.

  Je zistená u 20-25% osôb trpiacich získanými srdcovými defektmi, častejšie u mužov (3-4-krát) ako u žien.

  etiológie:

  1. Reumatická endokarditída je najčastejšou príčinou malformácií (v 50-80% prípadov). Vedie k vytvrdzovaniu a spájaniu chrupu aortálnej chlopne, ktorá spôsobuje zúženie aortálneho otvoru. U väčšiny pacientov sa aortálna stenóza kombinuje s defektmi mitrálnej chlopne alebo nedostatočnosťou aorty.

  2. Ateroskleróza aorty sa prejavuje skleroterapiou, kalcifikáciou a tuhosťou hrudiek a vláknitým ventilovým krúžkom, čo zabraňuje odtoku krvi z ľavej komory.

  3. Infekčná endokarditída (v dôsledku zjazvenia ventilových trombotických prekryvov počas liečby).

  4. Menkebergovou chorobou je idiopatická kalcifikácia aortálneho otvoru spojená s primárnymi degeneratívnymi zmenami ventilov u starších pacientov. Táto chyba sa zriedkavo vyskytuje s vylúčením aterosklerotického alebo reumatického pôvodu poškodenia ventilu.

  5. Kongenitálna stenóza chlopní spojená s vývojom chrupu aortálnej chlopne.

  Zo všetkých vyššie uvedených príčin aortálnej stenózy vedie reumatická endokarditída k najťažším morfologickým zmenám vo vrcholoch chlopní a hlavným hemodynamickým poruchám.

  Patológia: oblasť aortálneho otvoru je v rozmedzí 2,6 až 3,5 cm2. Pri stenóze aorty sa zníži na 0,75 cm2 alebo menej. Ľavá komora je ostro hypertrofovaná.

  Hemodynamické zmeny:

  1. Stenóza úst aorty vytvára významnú prekážku uvoľnenia krvi z ľavej komory do aorty. Systolický tlakový gradient medzi ľavou komorou a aortou môže dosiahnuť 100 mm Hg. a ďalšie. Značný nárast následného zaťaženia vedie k vzniku výraznej koncentrickej hypertrofie myokardu ľavej komory, zatiaľ čo nedochádza k zvýšeniu dutiny ľavej komory. Kliniku aortálnej stenózy charakterizuje dlhá doba kompenzácie (15-20 rokov). Kompenzačné mechanizmy defektu (hypertrofovaná ľavá komora, kompenzačná bradykardia a predĺženie systoly ľavej komory) dlhodobo zabezpečujú normálny výkon srdca a hladinu krvného tlaku. Počas cvičenia sa objem zdvihu mierne zvyšuje alebo zostáva rovnaký ("fixný") v dôsledku prekážky v ceste krvného obehu - aortálny otvor, zúžený o 50% alebo viac. To vysvetľuje symptómy pacienta spojené s poklesom cerebrálnej perfúzie (mdloby, synkopálne stavy), ktoré sa vyskytujú najčastejšie počas fyzickej námahy.

  2. V priebehu času dochádza k rozvoju diastolickej dysfunkcie ľavej komory vplyvom tlakového preťaženia. V dôsledku hypertrofie a redukcie v súlade so svalovou hmotou myokardu (remodeling) je pri diastole narušená relaxácia myokardu. To vedie k zvýšeniu end-diastolického tlaku (KDD) v ľavej komore a zvyšuje záťaž na ľavej predsieni, ktorá si zachováva schopnosť zvýšenej kontrakcie po určitý čas, čo pomáha ľavej komore pri tvorbe objemu zdvihu. Ak sa vyvinie predsieňová fibrilácia, jej kontrakčná funkcia sa oslabuje, hemodynamika a stav pacientov sa rýchlo zhoršujú.

  3. Keď je kontraktilná funkcia ľavej komory oslabená, rozvinie sa jej myogénna dilatácia, rýchly rast CDD a systolická dysfunkcia ľavej komory. To zvyšuje tlak v ľavej predsieni a pľúcnych žilách (pasívna venózna pľúcna hypertenzia) a rozvíja klinický obraz chronického zlyhania ľavej komory. Dekompenzácia vada uľahčiť koronárnej poruchy perfúzie v dôsledku nesúladu medzi výrazne zvýšenej hmotnosti myokardu a koronárna kapilár nezmenenej množstvo (relatívna srdcovej nedostatočnosti), ako aj tým, že znižuje diastolický spádu medzi aortou a komory, priamo ovplyvňuje množstvo koronárneho prietoku krvi. Pri ťažkej dilatáciu dutiny ľavej komory a pretiahnutie mitrálnej chlopne prstenca fibrosus vyvíja relatívny mitrálnej regurgitáciu ( "mitralizatsiya" aortálna vada), ktorá zhoršuje príznaky stagnácie krvi v pľúcnom obehu.

  Od začiatku stagnácie v pľúcnom obehu pacienti s aortálnou stenózou už viac než dva roky žijú a zomierajú z komplikácií spojených so zhoršenou funkciou ľavej komory. Pretrvávajúci vysoký pľúcny venózny tlak vedie k vzniku kompenzačnej hypertrofie pravostavej komory a potom k jej zlyhaniu, aj keď pacienti zriedka žijú v tomto období.

  Klinický obraz:

  Sťažnosti vo fáze plnej kompenzácie vady po mnoho rokov chýbajú. Prvé sťažnosti objavia, keď zúženie aorty na 50% a odrážajú znamenie pevné srdcový výdaj (porucha cerebrálna perfúziu, kostrové svalstvo a ďalších periférnych orgánov a tkanív) a relatívnej koronárnej nedostatočnosti - závraty, synkopa, mdloby, únava, slabosť pri námahe, záchvaty angíny pectoris alebo pokoja, ktoré sú zastavené nitroglycerínom. Tieto sťažnosti sa objavujú ako prvé počas fyzickej námahy a potom pri zmene pozície tela a pokoja.

  Výskyt dýchavičnosti počas cvičenia naznačuje prítomnosť diastolickej dysfunkcie ľavej komory, čo vedie k miernemu zvýšeniu tlaku v ľavej predsieni a pľúcnych žilách. S rozvojom systolickej dysfunkcie ľavej komory sa dýchavičnosť stáva výraznou a pretrvávajúcou, astmatické záchvaty (srdcová astma alebo pľúcny edém) sa vyvíjajú počas cvičenia alebo v noci s horizontálnou polohou tela a zvýšeným prietokom krvi do pľúc. Zároveň sa často vyvíjajú rôzne poruchy srdcového rytmu a vedenia.

  Sťažnosti edému z nohy, pocit ťažkosti v správnom hypochondriu a iné príznaky nedostatočnosti pravostranného ventrikulárneho systému nie sú veľmi charakteristické u pacientov s "čistou" aortálnou stenózou a zvyčajne sa vyskytujú u pacientov s kombinovanou mitrálnou a aortálnou srdcovou chorobou.

  Vyšetrenie pacienta odhaľuje bledosť pokožky spojenú s nízkym srdcovým výdajom a kompenzačné zúženie malých ciev. Pri stagnácii v pľúcnom obehu sa objavuje akrokyanóza. Periférny edém je zriedka detekovaný.

  Palpácia srdca je ostro vystužený koncentrovaný ("zdvíhací") apikálny impulz nachádzajúci sa v interkostálnom priestore V - VI von z ľavej strednej klavikulárnej línie. V druhom medzikostálnom priestore, vpravo od hrudnej kosti, sa pri prechode cez zúžený otvor aortálnej chlopne určuje systolický tremor ("mačací purr") kvôli výkyvom krvi.

  Pri perkusii sa zaznamenal posun smerom von z ľavého okraja srdca v dôsledku zvýšenia veľkosti ľavej komory. Projekcia srdcovej dutiny na prednej stene má aortálnu konfiguráciu so zvýrazneným pásom srdca.

  Auskultácia odhalila tieto znaky:

  · Oslabenie alebo zmiznutie II tónu na aorty v dôsledku zníženia pohyblivosti akretu a zhutnených chlopní aortálnej chlopne, ako aj poklesu krvného tlaku v aorte

  · Systolický expulzívny šum nad aortou v druhom medzikostálnom priestore napravo od hrubého stĺpca (pílenie, škrabanie) s ožiarením prietoku krvi do krčných ciev a do medzipriestorového priestoru.

  · Oslabenie tónu Aj na vrchole, v dôsledku trvalého poklesu ostro zväčšenej ľavej komory a rozvoj funkčnej mitrálnej regurgitácie ( "mitralizatsii" aortálna vada), čo je vrchol srdce môže byť auscultated systolický šelest.

  · Možno auscultated IV abnormálny srdcový zvuk v dôsledku zvýšenia sily kontrakcie tuhej hypertrofiou ľavej komory, a vo fáze dilatácie s systolickej dysfunkcie ľavej komory dutiny - III patologického tón s príchodom protodiastolic cval rytmu.

  Pulz v aortálnej stenóze je pomalý a malý (pulsus parvus et tardus). Je charakterizovaný poklesom systolického a najmä pulzného krvného tlaku, ktorý je spojený so znížením srdcového výkonu.

  S rozvojom stagnácie v pľúcnom obehu sa v pľúcach objavujú vlhké zápalové kŕče.

  Objektívne príznaky poruchy pravej komory sa vyvinú zriedkavo.

  Stenóza aorty: klinické prejavy, hemodynamika, príznaky, liečba

  Aortu v kardiovaskulárnom systéme sa tiež nazýva odtoková nádoba. Je to spôsobené tým, že počas systoly (kontrakcie) z ľavej komory sa krvný prietok zasunie do aorty. Keď sa odtoková nádoba zužuje v oblasti aortálnej chlopne, nárast krvného toku sa stáva ťažkým. Táto patológia je srdcová choroba a nazýva sa aortálna stenóza.

  Čo sa stane v srdci pri stenóze aorty?

  Pri stenóze aorty sa lúmen aortálneho ústia zužuje a prietok krvi vytláčaný ľavou komorou, narážajúc na obštrukciu, komplikuje vyprázdňovanie komory počas systoly. To vyvoláva zvýšenie zaťaženia a následne vedie k hypertrofii. Poškodenie hemodynamiky je pomalé a môže vyzerat takto:

  • s ostrým zúžením, nie všetka vylúčená krv vstupuje do aorty, časť z nej zostáva v ľavej komore. Zvýšený objem krvi a jej tlak na stenách tela vedie k rozšíreniu dutiny komory;
  • trvá to viac času, kým sa krv z ľavej komory vyhnú, čo spomaľuje a znižuje silu vysunutého prúdu. To vedie k poklesu krvného tlaku (hypotenzia) a znižuje kontraktilitu, čo spôsobuje stagnáciu v pľúcnom obehu.

  Rozdeliť aortálnu stenózu v medicíne sa používa v troch formách:

  1. Nad ventilom - tento druh srdcového ochorenia je výhradne vrodeným charakterom.
  2. Ventil - môže byť vrodený alebo získaný kvôli akýmkoľvek faktorom.
  3. Subvalvulárny - pretože ventil môže byť aj vrodená a získaná patológia.

  Okrem toho má patológia päť štádií vývoja, ktoré naznačujú mieru hemodynamických porúch.

  Stenóza aorty predstavuje asi 25% ochorení súvisiacich so srdcovými poruchami a väčšina prípadov sa vyskytuje u mužov.

  Príčiny aortálnej stenózy

  Srdcové zlyhanie, označované ako aortálna stenóza, je vrodené aj získané. Zvážte, čo vyvoláva vývoj ochorenia.

  Vrodená forma aortálnej stenózy

  Ak sa choroba nazýva vrodená, potom to znamená, že sa už osoba narodila s nejakou chybou. V prípadoch aortálnej stenózy sa defekcia pozoruje v aortálnej chlopni. Môže to byť anomália vo forme bicuspidálnej aortálnej chlopne (normálne má tento ventil tri). V období novorodenca, detstva, dospievania nemá takéto ochorenie srdca žiadne vážne dôsledky a veľmi často neprichádza do úvahy. Ale vo veku 26 až 32 rokov táto chyba vedie k zúženiu aortálnej chlopne a spôsobuje zlyhanie.

  Získaná forma aortálnej stenózy

  Na rozdiel od vrodených, získané srdcové ochorenie sa prejavuje v staršom veku, približne 60 rokov. U ľudí so škodlivými návykmi (fajčenie, alkohol, mastné potraviny vedúce k hypercholesterolémii) je vek vývoja ochorenia aortálnej chlopne oveľa menší. Hlavné dôvody, ktoré vyvolávajú vývoj patológie, zahŕňajú:

  1. Reumatizmus je vývojová patológia ako komplikácia po bolesti v krku. Najčastejšie zasiahnuté krídla ventilu, čo vedie k ich deformácii. Toto sa prejavuje v zmenách v zúžení, ktoré spôsobujú drsnosť povrchu a vedú k zúženiu lúmenu.
  2. Ateroskleróza aorty. Samotná tepna je ovplyvnená. Akumulácia lipidov vedie k proliferácii vláknitých vlákien a zúženiu lumenu v ústach aorty.
  3. Infekčná endokarditída. Táto choroba sa vyskytuje ako zápal vnútornej výstelky srdca a vedie k poruche ventilov, ktoré sa dostávajú do srdcových chýb.
  4. Kalcifikácia aortálnej chlopne. Keď sú vápenaté soli uložené na drsnom povrchu ventilu, čo prispieva k stenóze.

  Ako sa mení hemodynamika so srdcovým ochorením vo forme stenózy aorty?

  Stenóza aorty zhoršuje činnosť srdca a spôsobuje klinické hemodynamické poruchy v tele. Spočiatku vzhľadom na rozdiel v systolickom tlaku medzi aortou a ľavou komorou (rozdiel môže byť až do 100 mmHg) vzniká hypertrofia komorových tkanív. Lumen aorty v normále by mal byť 3 cm, ale pod vplyvom stenózy sa zníži o polovicu, čo vedie k výraznému narušeniu všeobecnej hemodynamiky. V čom je vyjadrené?

  Zúženie lúmenu komplikuje odtok (prietok) prietoku krvi. V medicíne sa to označuje ako pojem "tretia bariéra". Takéto porušenie vedie k zvýšeniu systolického tlaku, ktorý prispieva k intramyokardínovému napätiu. Zvýšené zaťaženie vyvoláva hypertrofiu myokardu a zvyšuje objem ľavej komory.

  Až 20 rokov, so stabilným zúžením lúmenu, kompenzačné mechanizmy "zapnúť", v dôsledku čoho porucha zostáva bez povšimnutia (stabilná). Tieto mechanizmy sú: rozvoj bradykardie a predĺženie času systoly. Poskytujú normálny výkon srdca a hladiny krvného tlaku sú udržiavané v normálnych hraniciach.

  Keď kompenzačné mechanizmy už nemôžu obmedziť zrejmé hemodynamické poruchy, vznikne koronárna nedostatočnosť, diastolická dysfunkcia a v posledných štádiách je dekompenzácia srdca s zlyhaním ľavej komory, ktorá nie je liečená, smrteľná 2-3 roky.

  Čo sťažujú pacienti s aortálnou stenózou? Jeho príznaky

  Ako už bolo uvedené vyššie, vďaka kompenzačným mechanizmom sa symptómy tejto patológie objavujú v "výške" choroby a závisia od štádia ochorenia. Spočiatku príznaky nie sú veľmi výrazné, ale časom sa nepohodlie zvyšuje, pretože aorta sa zužuje stále viac.

  Klinický prejav stenózy

  Po zúžení ventilu je viac ako 50% lumenu, príznaky sa objavujú vo forme:

  • únava, slabosť, ktorá sa prejavuje v dôsledku objemu zdvihu;
  • dyspnoe, v závislosti od štádia: počas počiatočného obdobia v dôsledku fyzickej námahy, v poslednom čase - v pokoji;
  • svalová slabosť v dôsledku nedostatočnej svalovej perfúzie;
  • závrat, ktorý sa vyskytuje počas náhlej zmeny polohy;
  • strata vedomia v dôsledku fyzickej námahy;
  • záchvaty stenokardie, ktoré sa prejavujú počas nadmerného a pokojného stavu.

  Čo si pacient sťažuje na stenózu aorty?

  Uvedený klinický stav je spôsobený nemožnosťou normálneho (stabilného) zvýšenia uvoľňovania krvi. Pacienti sa tiež sťažujú na:

  • pocit bolesti v hrudníku, srdci. Môžu sa vyskytnúť aj počas adaptácie organizmu na zmeny hemodynamiky (kompenzačné obdobie). Bolesť môže byť lokalizovaná častejšie za hrudnou kosťou, menej často na ľavej strane. Bolestivý syndróm sa môže podať do ramena alebo ramena;
  • dýchavičnosť, ktorá je spočiatku prerušovaná v prírode, vznikajú pri zvýšenej námahe a palpitáciách, keď sa človek udusí aj v pokojnom stave. A v konečných štádiách ochorenia sa vyskytujú astmatické príhody v dôsledku komplikácií, ako je srdcová astma alebo alveolárny pľúcny edém;
  • opuch, ktorý sa objaví na nohách a ramenách. Nadbytočná tekutina sa nevylučuje "včas", čo spôsobuje opuch tkaniva;
  • ťažkosti v správnom hypochondriu, zriedkavejšie syndróm. Môže sa vyskytnúť pri znížení kontraktility ľavej komory alebo pri "mitralizácii" poruchy aorty.

  Ako sa lieči aortálna stenóza?

  Ak je stanovená diagnóza a existuje srdcová chyba vo forme aortálnej stenózy, pacient by mal byť pod dohľadom kardiológa. Na kontrolu ochorenia a prevenciu jeho progresie musí pacient mať EchoCG každých 6-12 mesiacov. Liečba patológie môže byť konzervatívna alebo operatívna.

  S konzervatívnou liečbou, pomocou liekov, liečiť príznaky choroby. Lieky znižujú prejav:

  • arytmie;
  • ischemická choroba;
  • normalizovať krvný tlak;
  • znížiť riziko výskytu srdcového zlyhania exponenciálne.

  Radikálna liečba je zameraná na korekciu aortálnej chlopne. Na tento účel sa používajú tieto typy intervencií:

  1. Balóniková valvuloplastika - zväčšuje aortálny lúmen so špeciálnym balónom, ktorý napučiava. Po takomto zákroku sa často objavujú recidívy, preto sa tento typ liečby považuje za neúčinný.
  2. Otvorená valvuloplastika - korekcia funkcie spínania a prechodu ventilu.
  3. Ross, ktorá zahŕňa transplantáciu ventilu z pľúcnej tepny. Používa sa predovšetkým v pediatrickej chirurgii.
  4. Valvulárna plastika - chirurgická korekcia zúženia.
  5. Ochranný ventil - takáto liečba je považovaná za najúčinnejšiu. Ovplyvnený ventil sa odstráni a na jeho miesto sa implantuje mechanický analóg. Po takejto operácii musí pacient užívať antikoagulanty na celý život.

  V závere o predikcii

  Keďže ochorenie ako aortálna stenóza je asymptomatická, výskyt klinických príznakov môže naznačovať komplikáciu patológie a zvýšené riziko smrti. Preto s tak často sa vyskytujúcimi príznakmi, ako je angina pectoris, mdlobou, nedostatočnosťou ľavej komory, je jednoducho potrebné zaznieť alarm. Správna a včasná liečba (operácia) naznačuje prežitie:

  • 5 rokov - v 85% prípadov;
  • 10 rokov - v takmer 70% prípadov.

  Ak sa liečba nevykoná, potom priemerná dĺžka života s ukončením štádia aortálnej stenózy je 2-3 roky, najmenej 5 rokov a iba 5% všetkých prípadov môže byť 10 rokov.

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Liečba ľudských liekov aterosklerózy

  Ateroskleróza pravidelne zbiera sklamanie - každoročne zomierajú tisíce našich krajanov kvôli komplikáciám spôsobeným touto chorobou. Odborníci ju definujú ako jeden z najhorších problémov civilizácie.

  Rýchlosť segmentovaných neutrofilov v krvi a príčiny ich porušenia

  Štúdie krvných leukocytov odhalili ich odrody, ktoré sa líšia nielen afinitou k sfarbeniu a vzhľadu, ale vykonávajú aj rôzne úlohy. Segmentové neutrofily - najväčšia skupina buniek medzi leukocytmi.

  Podrobnosti o analýze ESR v Panchenkov

  ESR pomáha zistiť prítomnosť ohniská zápalu v tele dospelého alebo dieťaťa. Táto skratka znamená rýchlosť sedimentácie erytrocytov.Čo znamená tento indikátor?Keď dôjde k infekčnému procesu v tele, počet protektívnych protilátok v krvi stúpa, aby sa zničili baktérie, vírusy a iné nebezpečné látky a fibrinogén - proteíny akútnej fázy zápalu.

  Príčiny vzniku modrín pri dotyku

  Hematóm, krvácanie, petechie sú termíny, ktoré sa vzťahujú na subkutánne krvácanie. V každodennom živote sa tieto prejavy nazývajú modriny.Dôvodom je roztrhnutie stien malých krvných ciev (kapiláry), krv sa naleje do miesta poranenia a zmení sa na modrú alebo tmavočervenú.

  Kardiológ - miesto o chorobách srdca a krvných ciev

  Cardiac Surgeon OnlineProlaps mitrálnej chlopneProlaps mitrálnej chlopne je systolický výčnelok jeho chrupu do ľavej predsiene; línia ich zatvárania sa ukáže byť vyššie ako rovina ventilového krúžku.

  Spazmus mozgových ciev: príčiny, symptómy a liečba

  Kŕč mozgových ciev je ochorenie, ktoré sa vyznačuje zúžením lumenu medzi stenami krvných ciev. Ak skôr starší ľudia trpia touto chorobou, teraz z dôvodu intenzívneho tempa života, vyskytuje sa aj u relatívne mladých ľudí.