Tricuspidálna nedostatočnosť je uvoľňovanie uzáverov trikuspidálnych chlopní počas systoly, čo vedie k spätnému toku krvi z komôr do átria. Pri trikuspidálnej nedostatočnosti je slabosť, mierna dýchavičnosť, palpitácie, bolesť v oblasti srdca; vyvíja cyanózu a zlyhanie srdca. Tricuspidálna nedostatočnosť je diagnostikovaná EKG, röntgenom, EchoCG, katetrizáciou srdca, jugulárnou flebografiou, ventrikulografiou. Symptomatická liečba trikuspidálnej nedostatočnosti je zameraná na znižovanie srdcového zlyhania, pľúcnej hypertenzie, prevencie bakteriálnej endokarditídy; radikálna chirurgická korekcia zahŕňa náhradu plastov alebo trikuspidálnych chlopní.

Tricuspidálna nedostatočnosť

Tricuspidálna nedostatočnosť je defekt pravého srdca, charakterizovaný neúplným uzatvorením atrioventrikulárneho otvoru trikuspidálnym ventilom, ktorý je sprevádzaný patologickou systolickou regurgitáciou krvi z pravej komory do pravého predsiene. Medzi získanými srdcovými defekty reumatickej etiológie sa trikuspidálna nedostatočnosť vyskytuje v 15-30% prípadov. V kardiológii podľa EchoCG môže byť trikuspidálna insuficiencia stupňa I detegovaná aj u prakticky zdravých ľudí.

Ďalšie vrodené srdcové chyby môžu sprevádzať trikuspidálnu nedostatočnosť: defekt predsieňového septa, otvorené oválne okno, korigovaná transpozícia veľkých ciev. Tricuspidálna stenóza alebo nedostatočnosť môže byť zahrnutá do štruktúry kombinovaného mitrálno-aorto-trikuspidálneho defektu.

Príčiny trikuspidálnej nedostatočnosti

Vrodená trikuspidálna nedostatočnosť môže byť spôsobená anomáliou Ebsteinov, nedostatočným rozvojom alebo anomáliou v počte ventilových letákov, dyspláziou spojivového tkaniva u Marfanových a Ehlersových - Danlosových syndrómov. Získaná primárna nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je častejšia a môže byť spôsobená rôznymi príčinami.

Najčastejšou príčinou trikuspidálnej nedostatočnosti je reumatizmus. Opakovaná reumatická endokarditída vedie k zahusteniu a zvrásneniu chlopní, skracovaniu a zahusteniu vlákien šľachy. Výsledná trikuspidálna nedostatočnosť je vo väčšine prípadov kombinovaná so stenózou pravého atrioventrikulárneho otvoru (kombinovaný defekt trikuspidi). Izolovaná trikuspidálna insuficiencia reumatickej etiológie je extrémne zriedkavá. Ďalšie relatívne neobvyklé príčinou trikuspidální insuficiencie môže pôsobiť traumatické ruptúry papilárne svaly, karcinoidové syndróm (rakovina vaječníkov, rakovina tenkého čreva, bronchogénny karcinóm pľúc), infekčné endokarditídu závislých.

Prípady sekundárnej trikuspidálnej nedostatočnosti môžu byť spojené s dilatáciou vláknitého kruhu pri dilatovanej kardiomyopatii, pľúcnej hypertenzie vysokej miery; oslabenie myokardu pravej komory pľúcnym srdcom, chronické srdcové zlyhanie, myokarditída, myokardiodystrofia. Tricuspidálna nedostatočnosť je komplikovaná priebehom 90% mitrálnych malformácií (zvyčajne mitrálnej stenózy). Vývoj sekundárnej trikuspidálnej insuficiencie môže prispieť k medzery papilárnych svalov pri infarkte myokardu v pravej komore. Prechodná nedostatočnosť trikuspidálnych ventilov u novorodencov sa vyskytuje u pacientov s ischemickou dysfunkciou pravej komory v dôsledku fetálnej hypoxie, acidózy a hypoglykémie. Nedostatok trikuspidálnej chlopne sa môže rozvinúť alebo pokračovať po mitrálnej comissurotomii.

Klasifikácia trikuspidálnej nedostatočnosti

Podľa etiologického princípu sa rozlišuje vrodená a získaná primárna (organická) a sekundárna (funkčná) trikuspidálna nedostatočnosť. Organická porucha môže byť spôsobená deformáciou, zmršťovaním, kalcifikáciou ventilov; funkčná trikuspidálna nedostatočnosť - dysfunkcia chlopňového aparátu (papilárne svaly, akordy šľachy, vláknitý prsteň).

Vzhľadom na závažnosť regurgitácie, ako je stanovené v EchoCG, je bežné rozlíšiť 4 stupne trikuspidálnej nedostatočnosti:

 • I - minimálny reverzný prietok krvi, ktorý nespôsobuje hemodynamické poruchy;
 • II - spätný prietok krvi vo vzdialenosti 2 cm od trikuspidálneho ventilu;
 • III - regurgitácia pri vzdialenosti viac ako 2 cm od trikuspidálnej chlopne;
 • IV - ťažká regurgitácia na značnej dĺžke dutiny pravého predsiene.

Vlastnosti hemodynamiky pri trichuspidálnej nedostatočnosti

Tricuspidálna nedostatočnosť je sprevádzaná vrátením časti krvi počas systoly pravej komory do pravého predsiene, ktoré zároveň dostáva krv z dutej žily. Malá trikuspidálna nedostatočnosť je kompenzovaná zvýšenou prácou pravého srdca, čo vedie k ich rozšíreniu a hypertrofii. Avšak v dôsledku obmedzenej kompenzačnej kapacity pravého predsieňa s trikuspidálnou nedostatočnosťou sa v systémovej cirkulácii objavuje venózna kongescia.

V prípade ťažkej trikuspidálnej nedostatočnosti a veľkého objemu regurgitácie nielen pravá predsieň, ale aj systémové žily, predovšetkým pretekanie pečene a krčnice. Zvýšený žilový tlak spôsobuje systolickú pulzáciu veľkých žíl. Systolický tlak v pravom predsieni sa významne zvyšuje a je 10-25 mm Hg. Art. (rýchlosťou okolo 3 mm Hg); diastolický tlak v pravej komore je tiež zvýšený. Závažnú dilatáciu pravého predsieňa môže sprevádzať jeho trombóza, PE a fibrilácia predsiení, čo spôsobuje dekompenzáciu obehu a smrť.

Symptómy trikuspidálnej nedostatočnosti

Dojčatá s vrodenou tricuspidovou insuficienciou vykazujú závažné zlyhanie srdca a cyanózu. V 25% prípadov je počiatočným prejavom trikuspidálnej nedostatočnosti výskyt supraventrikulárnej tachykardie (s kombináciou Ebsteinovej anomálie a WPW syndrómu) alebo fibrilácie predsiení.

Vo vyššom veku, sa sťažoval na slabosť, únava na minimálnej námahe, dýchavičnosť, búšenie srdca, bolesti srdca, hemoptýzou, tiaže pod pravým rebrom, dyspeptické poruchy (nevoľnosť, vracanie, plynatosť). So stagnáciou vo veľkom obehu sa pripojí periférny edém, hydrotorax, ascites a hepatomegália.

Preskúmanie pacienta s tricuspidovou insuficienciou odhaľuje otupenosť tváre, modro-žltačkovú farbu pokožky tváre a distálnych častí tela, pulzáciu žíl krku, prednej časti hrudníka a zväčšenú pečeň. Môže sa objaviť gastrointestinálne krvácanie v dôsledku portálnej hypertenzie. U gravidných žien s trikuspidóznou nedostatočnosťou môže byť tehotenstvo komplikované preeklampsiou, placentárnou insuficienciou, predčasným pôrodom.

Diagnóza trikuspidálnej nedostatočnosti

Keď posluchový vyšetrenie preukázalo systolický šelest v xiphoid procese a na úrovni V-VII medzirebrových priestorov ľavého okraja hrudnej kosti, horšie s hlbokým dychom, a iné akustické javy spôsobené súbežnými defekty. Keď sa prolaps trikuspidálnej chlopne, počujú zvuky "plávajúceho plachty". Perkutorno je určené posunutím hraníc relatívnej kardiálnej dullness vpravo.

Diagnostika sa trikuspidální insuficiencie polypositional zahŕňajú hrudníka röntgenové lúče, X-lúče srdce s kontrastnou pažeráka phonocardiography, EKG, echokardiografia s Dopplera tónom pravého srdca ventrikulografii, venography krčnú tepnu a ďalšie.

Elektrokardiografické údaje s tricuspidovou insuficienciou naznačujú hypertrofiu a preťaženie pravého srdca, poruchy rytmu a vedenia (paroxyzmálna tachykardia, fibrilácia predsiení, blokáda AV). Phonokardiografické príznaky trikuspidálnej insuficiencie sú zníženie amplitúdy prvého tónu v projekčnej oblasti ventilu, systolickým šelestom podobným pásom. Rádiograficky určená expanzia tiene pravého predsiene a komory, duté žily pri absencii známok stagnácie v pľúcnom obehu.

Počas srdcovej UZ hypertrofie steny a dilatáciu dutín pravého srdca, trikuspidální deformácie ventil (reuma), rozširujúce sa medzikružia fibrosus (sekundárne trikuspidální nedostatočnosť), prítomnosť vegetácie na krídlach (pre bakteriálne endokarditídy), posunutie ventilových klapiek (počas Ebstein anomálie) sprievodné CHD atď. Závažnosť regurgitácie je určená pomerom prúdovej oblasti k pravému predsieňu.

Jugulárny flebogram je charakterizovaný výraznými vlnami V, ktorých výška závisí od stupňa trikuspidálnej regurgitácie. Pri vykonávaní pravostrannej ventrikulografie sa zaznamenáva regurgitatívny tok a vylúčia sa ďalšie anomálie. Zvuk pravého srdca môže určiť tlak v pravej predsieni, komore, pľúcnej tepne, posúdiť reverzibilitu arteriálnej hypertenzie a naplánovať chirurgickú liečbu trikuspidálnej nedostatočnosti.

Liečba trikuspidálnej nedostatočnosti

Konzervatívna taktika trikuspidálnej nedostatočnosti je prevažne paliativnou povahou a sú zamerané na boj proti zlyhaniu srdca a pľúcnej hypertenzii. Pacientom sú predpísané diuretiká, žilové vazodilatátory, ACE inhibítory, b-blokátory, srdcové glykozidy, metabolické lieky, antikoagulanciá. V prítomnosti hydrotoraxu sa pleurálna punkcia alebo drenáž využíva; v prípade akumulácie výpotku v brušnej dutine - na laparocentézu.

Pri trikuspidálnej nedostatočnosti stupňa I nie je chirurgická liečba indikovaná. Dôvody pre operáciu srdca sú hemodynamicky významné poruchy stupňa II-IV trikuspidálnej insuficiencie. Hlavnými typmi operácií sú plastová trikuspidálna chlopňa a protetická trikuspidálna chlopňa biologická alebo umelá protéza. Protézy sú výhodné v prípade infekčnej endokarditídy, hrubých štrukturálnych zmien vo ventile, neúčinnosti annuloplastiky.

Chirurgická liečba trikuspidálnej nedostatočnosti je spojená s rizikom protetickej endokarditídy, degenerácie biologickej protézy, trombózy alebo kalcifikácie umelých protéz, AV-blokády.

Prognóza a prevencia trikuspidálnej insuficiencie

Faktory, ktoré zhoršujú prirodzený priebeh trikuspidálnej nedostatočnosti, sú organické zmeny vo ventile, prítomnosť iných srdcových chýb a závažné poruchy obehu. Smrť pacientov zvyčajne nastáva v dôsledku progresívneho zlyhania srdca, zápalu pľúc, pľúcnej embólie. Vývoj sekundárnej trikuspidálnej nedostatočnosti je tiež považovaný za prognostický nepriaznivý.

Päťročné prežitie po antineoplastike je 70%, po protetike 62-66%. Pacienti, ktorí podstúpili výmenu trikuspidálnej chlopne s umelou protézou, majú nepriamy antikoagulanciá na prevenciu infekčnej endokarditídy.

Základom prevencie trikuspidálnej nedostatočnosti je prevencia recidívy reumatizmu, liečba základného ochorenia, aby sa zabránilo vzniku relatívnej nedostatočnosti ventilov, systematické pozorovanie kardiologa a srdcového chirurga.

Nedostatok trikuspidálnej chlopne: príznaky a šance na zotavenie

Trikuspidálny (trikuspidálny) ventil je jedným z ventilov srdca, ktorý je v pravej polovici srdca, medzi átriom a komorou.

Keď je otvorená, krv z pravého predsieňa prechádza do pravej komory a po naplnení posledného sa jeho ventily zatvoria, čo zabraňuje návratu krvi do átria.

Ak z nejakého dôvodu začne ventil fungovať nesprávne, krvný prietok je narušený, čo spôsobuje nebezpečný stav, ktorý lekári nazývajú nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne alebo trikuspidálna nedostatočnosť.

Opis choroby

Nedostatok trikuspidálnej chlopne je reumatické ochorenie srdca, ktoré je vyjadrené v jeho neschopnosti zabrániť spätnému toku krvi z komôr do átria. Z tohto dôvodu sa tlak v pravom predsieni a žilách zvyšuje a prietok krvi z orgánov do srdca je značne obmedzený.

Príčiny a rizikové faktory

Vrodená nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je veľmi zriedkavá - najčastejšie sa táto chyba získava a nepriaznivé vonkajšie faktory alebo choroby ju môžu vyvolať.

Organická forma tejto patológie, ktorá je spojená so zmenami v ventilových letákoch, sa môže vyvinúť z týchto dôvodov:

 • uzavreté poranenia hrudníka sprevádzané roztrhnutím srdca;
 • karcinoidného nádoru, ktorý je najčastejšie lokalizovaný v črevnej oblasti. Je schopný produkovať toxíny, ktoré sa prenášajú do srdca krvným obehom a poškodzujú jeho vnútorný plášť;
 • reumatizmus sa vzťahuje na najbežnejšie príčiny vývoja poruchy a v tomto prípade je sprevádzané léziami iných ventilov;
 • infekčná endokarditída - závažné zápalové ochorenie intrakardiálnej membrány;
 • chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva na liečbu mitrálnej stenózy (fúzia ventilových letákov) - počas operácie na oddelenie ventilov jedného ventilu sa môže vyvinúť porucha iného ventilu.

Funkčná porucha alebo chyba, pri ktorej nie sú výmeny ventilov meniteľné, sa vyskytujú v nasledujúcich prípadoch:

 • pri akútnom infarkte myokardu, keď patologický proces ovplyvňuje vnútorné svaly komôr;
 • keď kruh zväčšuje vnútri steny srdca, ku ktorým sú pripojené ventilové listy, je to spôsobené myokarditídou, pretrhnutím akordov, ťažkou pľúcnou hypertenziou a inými chorobami alebo poruchami.

Klasifikácia a stupne (1, 2, 3 a 4)

V čase výskytu nedostatku trikuspidálnej chlopne sa delí na vrodené a získané:

 • Vrodená vada sa vyvíja v dôsledku nepriaznivých faktorov ovplyvňujúcich telo budúcej matky a môže mať tri možnosti: Ebsteinovu anomáliu, vrodenú rozštiepenú a myxomatóznu degeneráciu;
 • Získaný nedostatok sa vyskytuje v dôsledku vnútorných patologických procesov, ktoré ovplyvňujú vnútornú výstelku srdca.

Na základe posúdenia závažnosti spätného prietoku krvi v pravej predsieni je v klinickom priebehu ochorenia štyri stupne:

 • Stupeň I, v ktorom nie je prakticky definovaný spätný pohyb;
 • Stupeň II, keď je odvrátený pohyb krvi vo vzdialenosti dvoch centimetrov od ventilu;
 • Stupeň III, charakterizovaný spätným prietokom krvi, ktorý je určený vo vzdialenosti viac ako dva centimetre;
 • IV stupeň - reverzný prietok krvi sa určuje v širokej oblasti pravého predsieňa.

Nebezpečenstvo a komplikácie

Pacienti s podobnou diagnózou sú vystavení riziku vzniku nasledujúcich komplikácií:

 • srdcové arytmie, fibrilácia predsiení, ventrikulárna tachykardia;
 • pľúcny vaskulárny tromboembolizmus;
 • infekčná endokarditída sekundárnej formy, sprevádzaná zápalom srdcových chlopní;
 • predsieňová aneuryzma;
 • zápal pľúc;
 • progresívne zlyhanie pravého predsiene a komory.

Pravdepodobnosť komplikácií závisí od stupňa dekompenzácie defektu, príčiny jej výskytu, možnosti operácie a sprievodných ochorení, ale ak si myslíte, že štatistiky sa objavujú komplikácie u približne 90% pacientov.

príznaky

Tricuspidálna nedostatočnosť je obvykle sprevádzaná nasledujúcimi príznakmi:

 • dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje v dôsledku nedostatočného krvného zásobovania krvnými cievami;
 • nepohodlie a nepohodlie v oblasti srdca vrátane arytmie, zlyhania srdca, jeho "chvenie" atď.
 • opuch tváre, žlto-modrá farba kože tváre a končatín;
 • bolesť a ťažkosť pod rebrami (na pravej strane) v dôsledku zadržiavania tekutín v pečeni;
 • prejavy ochorenia z gastrointestinálneho traktu zahŕňajú pálenie, plynatosť, nevoľnosť, pocit plnosti a ťažkosti v brušnej dutine, ktoré sú spôsobené prepadom krvných ciev v brušnej dutine;
 • časté močenie v noci;
 • pocit pulzácie krčných ciev, sprevádzaný ich opuchom;
 • slabosť, únava a znížený výkon.

Z tohto videa sa môžete dozvedieť viac o tejto chorobe:

Kedy navštíviť lekára

Včasná diagnostika defektu zohráva veľmi dôležitú úlohu v úspešnosti liečby a tiež ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života pacienta.

Preto ak máte nedostatok dychu, slabosť, únavu a cyanózu kože, ktoré sprevádzajú nepríjemné prejavy gastrointestinálneho traktu, osoba by mala okamžite konzultovať s kardiológa, terapeutom a gastroenterológom a podstúpiť úplné vyšetrenie tela.

diagnostika

Nasledujúce testy a štúdie sa vykonávajú na diagnostiku:

 • Zbieranie anamnézy a sťažností. Dotknutím sa pacienta na relevantné otázky lekár určuje, ako dlho sa objavili alarmujúce príznaky, aký je dôvod ich výskytu a aké choroby predchádzali vývoju vady;
 • Externé vyšetrenie. Po vyšetrení pacienta sa zistí cyanóza kože, edém, zväčšenie pečene, opuch krčných žíl, pulzácia v hornej časti brucha a počas počutia poruchy srdcového rytmu a systolické zvuky;
 • Moč a krvné testy. Vedené s cieľom určiť patologický proces a súvisiace poškodenie orgánov;

 • EKG. Elektrokardiogram vám umožňuje diagnostikovať poruchy srdcového rytmu, zistiť nárast pravého predsiene a komôr, ako aj blokádu nohy a kmeňa Jeho zväzku;
 • Phonocardiogram. Štúdia bola vykonaná na identifikáciu systolických šelestov pri projekcii trikuspidálnej chlopne;
 • Echokardiografia. Hlavná metóda na zisťovanie porúch srdcových chlopní, počas ktorých sa kontrolujú ich ventily na zmeny tvaru, oblasť pravého atrioventrikulárneho otvoru, veľkosť dutín srdca, hrúbka steny a ďalšie faktory, ktoré sú dôležité pri diagnostike;
 • RTG hrudníka. Vedie k posúdeniu veľkosti a umiestnenia srdca, mení svoju konfiguráciu, identifikuje prítomnosť alebo absenciu stagnácie krvi v cievach;
 • Katetrizácia dutín srdca. Spôsob spočíva v vložení katétrov do dutiny orgánov na meranie tlaku v jeho častiach;
 • Ultrazvuk srdca. Ultrazvukové vyšetrenie dokáže zistiť hypertrofiu steny srdca, deformáciu ventilov, rozšírenie prstenca a iné zmeny charakteristické pre túto poruchu;
 • SKT. Špirálová počítačová tomografia vám umožňuje získať pomerne jasný obraz srdca založený na sérii röntgenových lúčov z rôznych hĺbok.
 • Liečebné metódy

  Najprv je potrebné odstrániť príčinu, ktorá viedla k vzniku defektu, a potom pokračovať v jej liečbe alebo eliminácii. Konzervatívna liečba v tomto prípade spočíva v prevencii srdcového zlyhania a pľúcnej hypertenzie: pacientovi sú predpísané diuretiká, srdcové glykozidy, ACE inhibítory, prípravky draslíka a dusičnany.

  Chirurgické ošetrenie defektu sa vykonáva v stupňoch II, III a IV jeho vývoja a zodpovedajúcich indikácií.

  Typy operácií, ktoré sú v tomto prípade odporúčané, zahŕňajú:

  • plastické chirurgické zákroky (sutúra, polokruhová alebo prstencová antineoplastika) sú zobrazené s stupňami II a III vývoja nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne a neprítomnosti zmien v jej hrotoch;
  • protetiky sa vykonávajú s výraznými zmenami v ventiloch alebo konštrukciách, ako aj v prípadoch, keď plastická chirurgia nepriniesla požadovaný výsledok - pacientovi sú inštalované biologické protézy alebo mechanické ventily vyrobené zo špeciálnych lekárskych zliatin.

  Prognózy a preventívne opatrenia

  Prognóza pre pacientov závisí predovšetkým od stupňa vývoja defektu a súvisiacich ochorení. Podľa štatistík je päťročné prežitie pacientov po operácii asi 60-70%.

  Pri dekompenzovaných formách ochorenia sprevádzaných chronickými ochoreniami pľúc je prognóza zvyčajne neuspokojivá.

  Základom prevencie tejto poruchy je včasná liečba ochorení, ktoré môžu mať negatívny vplyv na srdce.

  Napriek skutočnosti, že nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne je ťažkou liečbou srdcových ochorení s včasnou diagnózou, moderná medicína môže výrazne zvýšiť trvanie a kvalitu života pacientov.

  Nedostatok trikuspidálnej chlopne

  Nedostatok trikuspidálnej chlopne je ochorenie srdca, v ktorom nie je hermeticky uzavretý pravý atrioventrikulárny otvor v systole ventilu trikuspidálnej chlopne, čo vedie k regurgitácii krvi z pravej komory do pravej predsiene. Tricuspidálna nedostatočnosť môže byť organická (zriedkavo) a relatívna. Pri organickom nedostatku sa pozorujú morfologické zmeny trikuspidálnych chlopní (skrátenie, zvrásnenie, deformácia), papilárne svaly a akordy šliach. Najčastejšou príčinou organickej insuficiencie trikuspidálnych chlopní je reumatizmus, menej často sa vyvíja v dôsledku septickej endokarditídy, traumatického poškodenia, vrodenej defekty. Relatívna nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne sa vyvíja v dôsledku preťahovania vláknitého prstenca pravého atrioventrikulárneho ventilu v dôsledku významnej dilatácie pravej komory a pozoruje sa u pacientov s pravostranným srdcovým zlyhaním akéhokoľvek pôvodu. Medzi jeho najčastejšie príčiny patrí mitrálna stenóza, pľúcne srdce, kardiálna skleróza.

  Hemodynamické zmeny v nedostatku trikuspidálnej chlopne:

  - neúplné uzatvorenie trikuspidálneho ventilu;

  - regurgitácia krvi z pravej komory na pravú predsieň počas systoly;

  - zvýšenie diastolickej náplne pravého predsiene s následnou hypertrofiou a dilatáciou;

  - zvýšenie diastolickej náplne a zvýšenie intrakamerálneho tlaku v pravej komore s následnou hypertrofiou a dilatáciou;

  - zvýšenie tlaku v systéme dutých žíl (hlavne v pečeni a jugulácii) v dôsledku spätného toku krvi z pravej komory na pravú predsieň, čo vedie k pomalšiemu prietoku krvi a zvýšenému venóznemu tlaku v pľúcnom obehu;

  - zníženie objemu zdvihu v pravej komore.

  Preskúmajte pacienta, zistite sťažnosti.

  Hlavné ťažkosti pacientov s trikuspidálnou insuficienciou sú sťažnosti na opuch v nohách, ťažkosti a bolesti v správnom hypochondriu v dôsledku hepatomegálie, nárastu brucha spôsobeného žilovou kongesciou vo veľkom obehu. Môže to byť slabosť, dyspepsia, recidivujúca bolesť v oblasti srdca, niekedy palpitácie. Dyspnoe je zvyčajne nevýznamné, ale zvyšuje sa pomocou hydrotoraxu a ascitu.

  Venujte pozornosť veku reumatizmu ochorenia, prítomnosti mitrálnej alebo aortálnej choroby srdca, ktorá často vedie k výskytu relatívnej nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne. Zistite čas výskytu nedostatočnosti pravostrannej komory (výskyt ťažkosti v správnom hypochondriu, edém nohy, ascites).

  Vykonajte všeobecné vyšetrenie pacienta.

  Celkový stav pacienta závisí od stupňa dekompenzácie srdcového zlyhania. Pri vyšetrení kože sa vo väčšine prípadov zistí výrazná akrocyanóza a ikterický tonus kože, čo súvisí so znížením minútového objemu, preťažením žíl a poškodením funkcie pečene. Zaznamenáva sa pulzácia zväčšeného edému pečene a ascitu (tekutina v brušnej dutine).

  Skontrolujte oblasť srdca a krvných ciev.

  Vyskytuje sa výrazný srdcový impulz, ktorý sa môže rozšíriť na celú oblasť srdca a je spôsobený dilatáciou a hypertrofiou pravej komory. Súčasne sa v oblasti srdcového impulzu stanovuje systolický retrakčný a diastolický výstupok hrudníka. Takáto pulzácia je spôsobená tým, že krv, ktorá sa vysunie z pravej komory v značnom množstve, sa vracia do pravého predsiene a do žily. To vedie k zníženiu objemu pravostnej komory počas systoly a vydutia hrudnej steny počas diastoly. Apikálny impulz spravidla nie je jednoznačne diferencovaný (ľavá komora je posunutá dozadu, výrazne hypertrofovanou pravou komorou) a na mieste jej projekcie sa určuje difúzna pulzácia spôsobená hypertrofiou a dilatáciou pravej komory. Pri nedostatku trikuspidálnej chlopne je charakteristická rozsiahla (alebo pravá) pulzácia pečene (počas systoly sa pečeň nielen posúva dopredu, ale tiež zvyšuje veľkosť, napučiava), pretože v priebehu systoly sa regurgitálna vlna šíri z pravej komory cez pravú predsieň, nižšiu vena cava na systém pečene žíl. Symptóm "hojdačky" (multidirekčná pulzácia) sa určuje, keď sa spodná časť pravého polovice hrudníka a pravého hypochondriového úseku zvyšuje počas systoly a oblasť srdcového impulzu klesá; v diastole sa depresia v pečeni kombinuje s vypuknutím hrudníka v srdci v dôsledku pohybu veľkých krvných zón v oblasti "pravá komora-pečeň". Na identifikáciu tohto príznaku by mala byť jedna ruka umiestnená na oblasť pečene a druhá na hrudnej stene v oblasti pravej komory, s charakteristickým pocitom húpania pohybom vlny. Často môžete vidieť opuch a pulzáciu krčných (jugulárnych) žíl v systole, synchronizovaných s arteriálnym pulzom - takzvaným pozitívnym žilovým pulzom. Je to spôsobené prítomnosťou spätnej vlny krvi v systole od pravej predsiene po vena cava.

  Vykonajte srdcové perkusie.

  U pacientov s nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne sa správna 1-stranová relatívna kardiálna dullness posunula doprava, niekedy na pravú stredoklavikulárnu líniu (kvôli zvýšeniu pravého predsiene). Oblasť absolútnej tuposti srdca sa rozširuje. V dôsledku správnej zložky dochádza k nárastu priemeru srdca. Ľavý okraj relatívnej nepríjemnosti srdca sa môže posunúť smerom von kvôli posunutiu ľavej komory zriedenou pravej komory.

  Strávte auskultáciu srdca.

  U pacientov s nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne sú zmeny na báze xiphoidného procesu hrudnej kosti (4 body auskultácie) a nad pľúcnou tepnou (3 body auskultácie).

  Nad základom procesu xiphoid:

  - I tonus je oslabený kvôli absencii uzatvorenia trikuspidálneho ventilu;

  - je počuť mäkký fúkací systolický šelest, ktorý sa vykonáva prietokom krvi pozdĺž pravého okraja hrudnej kosti smerom k pravej klíčiky a zvyšuje sa vo výške inhalácie (symptóm Rivero-Corvallo), čo sa vysvetľuje zvýšením objemu regurgitácie a prietoku krvi pravými časťami srdca počas inhalácie. Pri vykonávaní manévru Valsalva sa hluk znižuje. Systolický trikuspidálny šum je nekonzistentný, mení sa intenzita u toho istého pacienta. Niekedy má málo zvuku alebo sa vôbec nepočuje. Tento šum je menej intenzívny ako šum v mitrálnej nedostatočnosti v dôsledku menšej sily kontrakcie pravej komory a nižšieho tlaku v jeho dutine v porovnaní s ľavou komorou.

  Nad pľúcnou tepnou:

  - Tón II sa oslabuje pri zvyšovaní nedostatku trikuspidálnej chlopne.

  Odhad pulzného, ​​arteriálneho a venózneho tlaku.

  Impulz sa často nezmení, niekedy malý, akcelerovaný, arytmický. Krvný tlak je mierne znížený. Venózny tlak sa zvyšuje na 200-350 mm vodného stĺpca. Rýchlosť prietoku krvi v hlavnom obehu klesá na 30-40 sekúnd.

  Vykonajte štúdiu brušných orgánov.

  V prípade nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne je možné identifikovať príznaky prítomnosti tekutiny v brušnej dutine (príznaky ascitu), zväčšenie pečene a symptómy jej skutočnej pulzácie.

  Identifikujte EKG príznaky nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne.

  Štúdia EKG môže odhaliť známky hypertrofie pravého srdca, pravého predsiene a blokády pravého ramena His.

  Známky hypertrofie pravého predsiene:

  - vysoká špicatá vlna P alebo dvojvláknová vlna P s vyšším prvým hrboľom v prívodoch II, III, aVF;

  - nárast amplitúdy prvej (pozitívnej) fázy vlny P vo vedení V1-2.

  Známky hypertrofie pravého srdca:

  - elektrická os srdca je vychýlená vpravo alebo zvisle;

  - zvýšenie výšky zubov R vo V1-2 (R ≥ S až V1-2);

  - zvýšenie hĺbky zubov S vo V5-6;

  - rozšírenie komplexu QRS (> 0,1 sekundy) vo V1-2;

  - redukcia alebo inverzia vlny T vo V1-2;

  - offset segmentu ST pod úrovňou i vo V1-2.

  Známky blokády štepu His:

  - Komplex QRS je široký (viac ako 0,11 sekundy);

  - Komplex QRS má tvar rsR '(alebo rSR', rR '), R' široký, vrubovaný v prívodoch V1-2, III, aF;

  - Komplex QRS má formu qRS, vlna S je široká, zaoblená a zakrivená vo vedení V5-6, I, aVL;

  - segment ST a vlna T sú smerované v smere opačnom k ​​hlavnému zubu komorového komplexu; vo vedení V5-6, I, aVL ST segment nad izolínom a T-vlna je pozitívna; vo vedení V1-2, III, segment aVF ST pod obrysom, T-vlna negatívna.

  Identifikujte FCG príznaky nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne.

  V PCG sú zistené zmeny v oblastiach nad základňou xiphoidného procesu a nad pľúcnou tepnou.

  Nad základom procesu xiphoid:

  - amplitúda tónu I je znížená;

  - systolický šelest, začína bezprostredne po tóne I, páska podobná alebo klesajúca, zvyčajne vysokofrekvenčná, jej amplitúda sa zvyšuje v inšpiratívnej výške.

  Nad pľúcnou tepnou:

  - amplitúda II tónu, pretože slabosť trikuspidálnej chlopne rastie.

  Analyzujte röntgenové údaje hrudníka.

  Rádiografia zobrazuje nasledujúce zmeny:

  - predĺženie a vypuknutie dolnej oblúka pravého obrysu srdca zvýšením pravého predsiene;

  - zvýšená úroveň správneho atriovazálneho uhla;

  - predĺženie a vydutie druhého oblúka ľavého obrysu srdca.

  V ľavej šikmej projekcii:

  - vyklenutie a predĺženie oblúka pravej komory;

  - vyklenutie a predĺženie pravého predsieňového oblúka.

  Identifikujte známky nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne podľa echokardiografie.

  EchoCG s trikuspidálnou nedostatočnosťou je menej informatívny ako s inými srdcovými defektmi v dôsledku umiestnenia trikuspidálnej chlopne za hrudnou kosťou. Trikuspidálny ventil a dutina pravého predsieňa môžu byť zaznamenané s nárastom pravostnej komory a átria. Nepriamym znakom defektu je paradoxný pohyb medzikomorového septa v smere pravej komory počas systoly (normálne sa počas systoly pohybuje medzikomorovým prepážkom smerom k systolickému pohybu zadnej steny). Tento príznak naznačuje preťaženie pravej komory. Pri echokardiografii je tiež možné odhaliť známky dilatácie pravej komory.

  Sosudinfo.com

  Zlyhanie trikuspidálneho ventilu je poruchou ventilového zariadenia, pri ktorom dochádza k neúplnému uzatvoreniu ventilov a v dôsledku toho nastáva regurgitácia. Existuje niekoľko stupňov závažnosti tejto patológie. Keď nastane trikuspidálna nedostatočnosť druhého stupňa, pozorujú sa charakteristické symptómy ochorení kardiovaskulárneho systému.

  Príčiny vzniku trikuspidálnej nedostatočnosti 2 stupne

  Trikuspidálna nedostatočnosť sa vyskytuje v dôsledku rôznych ochorení a vplyvu škodlivých faktorov na telo. Najbežnejšie príčiny sú:

  1. Zápal, ktorý má systémovú povahu - reumatizmus.
  2. Infekčná lézia vnútornej vrstvy srdca.
  3. Zápal svalovej vrstvy srdca.
  4. Infarkt myokardu s primárnou léziou pravostrannej komory.
  5. Sklerotické cievne zmeny srdcového svalu.
  6. Karcinoidné nádory.
  7. Zranenia hrudníka s poškodením ventilov.
  8. Chronické srdcové zlyhanie.
  9. VSD (porucha komorového septa).
  10. Komplikácie niektorých srdcových operácií.

  klasifikácia

  Tricuspidálna nedostatočnosť je v závislosti od rôznych kritérií rozdelená do mnohých foriem. V čase vzniku vrodeného a získaného nedostatku.

  V závislosti od toho, ktorá časť ventilu je vystavená poruche, rozlišujeme tieto formy:

  • organické zlyhanie je charakterizované poškodením ventilov;
  • funkčná (relatívna) forma vzniká v dôsledku poškodenia iných prvkov ventilového zariadenia.

  Rozsah vady, ktorý závisí od závažnosti krvi z komôr späť do atria:

  1 stupeň - regurgitácia takmer nie je viditeľná.

  2 stupne - spätný prietok krvi je viditeľný z 20 milimetrov od ventilového prístroja.

  Stupeň 3 - odliatok odliatku je od lístkov ventilov viac ako 20 milimetrov.

  4 stupeň - významná regurgitácia na veľkom objeme.

  Táto klasifikácia je veľmi dôležitá. Stanovenie formy patológie vám pomôže nájsť správnu liečbu.

  Príznaky zlozvyku

  Tricuspidálna nedostatočnosť 2 stupne sa prejavuje hypertenziou a zvýšením átria (kompenzácia srdcového svalu). S vyčerpaním možností tela na kompenzáciu srdca sa objavujú dekompenzné javy, kvôli ktorým vznikajú symptómy.

  V prípade vady prvého stupňa sa symptómy nezobrazia kvôli kompenzácii. Pacient nemá žiadne sťažnosti.

  Zlyhanie trikuspidálnej chlopne 2 stupne vedie k značnému zhoršeniu celkového stavu osoby, na rozdiel od patológie 1 stupňa, čo je v niektorých prípadoch variantom normy. Takýto patologický stav vedie k oslabeniu pravých častí srdca, a preto sa priebeh ochorenia skutočne zhoršuje a dochádza k poškodeniu orgánov a systémov. Pri prekročení 2 stupňov až 3 je potrebné odstrániť chybu čo najskôr (prevádzka).

  Klinika tejto patológie zahŕňa nasledujúce príznaky:

  1. U ľudí sa výkon znižuje. Sťažuje sa na slabosť a únavu počas fyzickej práce.
  2. Pacienti spravidla zaznamenávajú nepravidelnosť srdca. Cítia srdce s poruchou rytmu.
  3. Vyskytuje sa časté nočné močenie (noktúria).
  4. V popoludňajších hodinách sa znateľný opuch dolných končatín, ktorý môže prísť o druhý deň ráno.
  5. Osoba zažíva nepohodlie kvôli neustálemu zmrazovaniu nohy. Sú chladné na dotyk aj v teplej miestnosti.
  6. Nepohodlie a ťažkosti s pečeňou.
  7. Porucha dýchacích funkcií (skrátenie dychu).
  8. Opuchnuté cievy krku, ktoré výrazne pulzujú, sa objavia.
  9. Sťažnosti na nadúvanie, nauzeu a vracanie.

  Všetky tieto symptómy sú charakteristické progresiou tohto patologického stavu. Ak sa liečba neuskutoční, potom má človek komplikácie:

  1. Pľúcna embólia (pľúcna embólia). Trombus, oddelený od miesta pripojenia, môže čiastočne alebo úplne zablokovať lumen pľúcnych ciev. Táto podmienka je akútna, je veľmi nebezpečná pre život pacienta a vyžaduje si naliehavú starostlivosť.
  2. Poruchy srdcového rytmu (napr. Fibrilácia predsiení).
  3. Sekundárna infekcia endokardu.

  Charakteristiky manifestácie tejto patológie u detí

  U detí sa spravidla táto chyba nevyskytuje vo svojej čistej forme. Je kombinovaná s patológiou iných ventilov.

  Ak u novorodenca vznikla trikuspidálna insuficiencia stupňa 2, potom má rýchly rozvoj srdcového a respiračného zlyhania. Veľmi často táto situácia vedie k smrti dieťaťa.

  Získaná forma ochorenia sa vyskytuje ako komplikácia minulých infekčných ochorení, zranení a malígnych novotvarov.

  Tricuspidálna insuficiencia u detí vedie k stagnácii v pľúcnom a hlavnom krvnom obehu. To sa naopak prejavuje v porušení funkcií orgánov a systémov malého organizmu.

  Prvý stupeň patológie je indikátorom pozorovania dieťaťa, v prípade závažnejšieho priebehu ochorenia sa poskytuje lekárska a chirurgická liečba.

  Čím skôr sa deteguje patológia ventilového zariadenia, tým ľahšie bude odstránenie. V tomto prípade dieťa zvyšuje šance na udržanie plného života v budúcnosti.

  Diagnostické príznaky trikuspidálnej nedostatočnosti 2 stupňov

  Diagnostické opatrenia sú zamerané na identifikáciu patológie a hodnotenie jej závažnosti. Pri prvom ošetrení pacienta je potrebné zbierať dôkladnú históriu. Je potrebné sa opýtať na prenesené choroby pacienta aj jeho krvných príbuzných. Potom musíte prejsť na fyzickú prehliadku.

  Vizuálne môžete posúdiť farbu pleti. Žltá farba kože je spôsobená patologickým účinkom na pečeň. Z tých istých dôvodov sa určuje nárast veľkosti brucha (ascitu). V brušnej dutine sa nahromadí voľná tekutina, ktorá ovplyvňuje vnútorné orgány. Je tiež potrebné merať hladinu krvného tlaku.

  Pri palpácii je možné zistiť zväčšenie pečene, edém a nepravidelný tep srdca počas palpácie pulzu.

  Perkusia odhaľuje zmeny v hraniciach srdca a pečene.

  Auskultácia pomáha počuť charakteristické srdcové šelesty a nepravidelný srdcový tep.

  Laboratórne výskumné metódy sú potrebné na zistenie komorbidít a komplikácií tohto defektu:

  1. Laboratórne vyšetrenie moču a krvi.
  2. Biochemické štúdium krvi.
  3. Imunologická analýza.

  Metódy nástrojového výskumu:

  1. EKG pomáha odhadnúť veľkosť srdca a jeho funkčnosť. Podľa výsledkov elektrokardiogramu, hypertrofie pravých srdcových komôr sa zistili príznaky arytmie.
  2. Phonokardiografia pomôže odhaliť charakteristiku (systolický šelest).
  3. Ultrazvuk srdcového svalu je presnejší a cenovo dostupnejší spôsob diagnostiky ochorení kardiovaskulárneho systému. Pri použití echokardiografie + dopplera je detekovaný stupeň regurgitácie, tj návrat krvi do predsiene vo vzdialenosti menej ako dva centimetre od ventilového prístroja. Zisťujú sa hypertrofické zmeny a hypertenzia pravého srdca.
  4. RTG hrudníka. Pomocou tejto výskumnej metódy sa určujú patologické zmeny veľkosti srdca a jej polohy.
  5. CT (Computated Tomography) pomáha získať obraz srdca v rôznych projekciách.
  6. MRI (magnetická rezonancia) umožňuje posúdiť srdcové svalstvo vo vrstvách a identifikovať kombinovanú patológiu.

  Diagnostika tohto typu patológie je pomerne namáhavá a rôznorodá kvôli kompatibilite defektov a vývoju komplikácií v orgánoch veľkého kruhu krvného obehu.

  Liečba nedostatočnosti ventilov

  Určenie typu a taktiky liečby bude závisieť od závažnosti defektu, príčiny jeho výskytu, komorbidít a komplikácií. Spravidla sa v patológii trikuspidálnej chlopne 2 stupne kombinujú dva spôsoby liečby:

  • konzervatívna liečba (lieky);
  • chirurgická (chirurgická) liečba.

  Konzervatívna liečba zahŕňa diétnu terapiu a lieky. Diéta je obmedzenie príjmu tekutiny a soli. Je potrebné odmietnuť selén, tuky, vyprážané potraviny a konzervované výrobky.

  Lieková terapia sa uskutočňuje na liečenie choroby, ktorá spôsobila patológiu chlopňového aparátu. Antibakteriálne lieky sa používajú, ak je príčinou infekcia. Je tiež potrebné odstrániť zlyhanie obehu a srdcové choroby (zlyhanie, arytmie). Skupiny liečiv používaných na liečbu:

  • diuretiká (diuretiká) sa používajú na liečbu hypertenzie a na odstránenie opuchov;
  • dusičnany prispievajú k obohateniu myokardu kyslíkom, k odstráneniu spazmu koronárnych ciev;
  • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu sú predpísané na liečbu srdcového zlyhania;
  • antikoagulanciá, ktoré sa používajú na prevenciu krvných zrazenín;
  • Lieky obsahujúce draslík pomáhajú posilňovať srdcový sval.

  Intenzita trikuspidálnej chlopne 2 stupne vyžaduje aj chirurgickú liečbu. Operácie sa vykonávajú na otvorenom srdci s jeho zastavením. Existujú 2 typy operácií:

  • plast (pomáha udržiavať ventilové zariadenie pacienta);
  • implantáciu protézy (nahradenie vlastnej trikuspidálnej chlopne mechanickou alebo biologickou).

  Komplikácie po chirurgickej liečbe:

  1. Tromboembolizmus. Po operácii na protézu môžu vzniknúť krvné zrazeniny. Sú schopní vyvolať mŕtvicu, pľúcny tromboembolizmus, infarkt obličiek a myokard. Na prevenciu tejto komplikácie sú predpísané nepriame antikoagulanciá. Ak je protéza mechanická, potom trvanie príjmu liečiva je až tri mesiace. Pri implantácii biologickej protézy sú antikoagulancia predpísané po dobu 1 mesiaca.
  2. Zápalové choroby tkanív srdca.
  3. Protéza trombóza. Táto komplikácia vedie k narušeniu prietoku krvi.
  4. Poškodenie biologickej protézy.
  5. Depozícia vápnika na protézu z biologických bielkovinových tkanív, čo vedie k narušeniu jeho fungovania.

  Pacienti s touto patológiou by mali byť neustále monitorovaní kardiológa na korekciu hlavnej liečby a na určenie doplnkovej terapie v prípade komplikácií.

  Prognóza pre pacientov bez náležitej liečby je sklamaním, pretože so zvýšenou nedostatočnosťou ventilov sa zhoršuje závažnosť srdcového zlyhania, čo môže byť smrteľné.

  Preventívne opatrenia

  Cieľom prevencie je zabrániť vzniku ochorenia a výskytu komplikácií:

  1. Prevencia a včasná liečba reumatizmu a infekčných ochorení, ktoré môžu spôsobiť vývoj tejto patológie.
  2. Dodržiavanie odporúčaní a predpísanej liečby ochorení srdcového svalu a krvných ciev, ktoré predpísal kardiológ.
  3. Liečba chronických ložísk infekcie.
  4. Nemôžete samoliečiť, rovnako ako nezávisle meniť dávku predpísaných liekov a prestať ich užívať.
  5. Dodržujte zásady správnej a výživovej výživy.
  6. Odmietanie zlých návykov (fajčenie, alkohol).
  7. Postupy tvrdnutia.
  8. Dodržiavanie spánku a odpočinku.
  9. Primeraná expozícia čerstvému ​​vzduchu.

  Nedostatok trikuspidálnej chlopne 1, 2, 3 stupne: klinický obraz srdcového ochorenia

  Hlavným orgánom ľudského obehového systému - srdce potrebuje presunúť krv v jednom smere, inak sa môže vylievať rovnakou krvou, ktorá bola predtým zatlačená do tepien. Ventily sú zodpovedné za jednosmerný tok krvi, ktorého ventily sa v správnom momente zatvárajú a otvárajú, nechávajú krv cez ňu alebo zasahujú. Ventil medzi pravou predsieňou a pravou komorou pozostáva z troch platní a nazýva sa trikuspidálny (alebo trikuspidálny). Ak je činnosť tohto ventilu narušená, tok krvi sa stáva ťažkým a dochádza k trikuspidálnej nedostatočnosti. Zlyhanie sa považuje za získané, prípady vrodenej patológie sú veľmi zriedkavé.

  Počiatočná porucha trikuspidálnej chlopne sa nepovažuje za vážny, život ohrozujúci stav. Osoba nemusí mať žiadne prejavy choroby. Abnormality sa zisťujú náhodou počas lekárskej alebo lekárskej procedúry. Ale nemôžete problém ponechať bez pozornosti, povedie to k vážnym následkom, ktoré vyžadujú chirurgický zákrok.

  Mechanizmus pravostranného uzáveru

  Keď srdce uvoľní, trikuspidálny ventil sa otvorí a venózna krv prechádza z pravého predsiene do komory. V čase kontrakcie srdca krídlo opäť zatvorí. Vzhľadom na ich tesné uzavretie, časť krvi tečie späť do pravého predsiene. Objem krvi je zanedbateľný a v skutočnosti neovplyvňuje fungovanie srdca a krvných ciev. Ak sa však jeho množstvo zvýši, bude mať škodlivý účinok na kardiovaskulárny systém a bude plné vývoja závažných komplikácií.

  Stupeň poruchy ventilového mechanizmu

  Tricuspidálna nedostatočnosť je rozdelená kardiológmi na 4 stupne:

  • 1. stupeň: množstvo krvi vrátené do predsiene je zanedbateľné a zle definovateľné.
  • Stupeň 2: kvapalina sa vracia mierne a nachádza sa dva centimetre od ventilov.
  • 3. stupeň: vzdialenosť od ventilu smeruje k krvi, ktorá sa vracia do pravého predsiene, je viac ako dva centimetre.
  • 4. stupeň: krv vyplní významný objem predsieňovej dutiny.

  Stupeň 1 stupňa je diagnostikovaný v počiatočnom štádiu vývoja ochorenia. Symptomaticky sa nezjavuje. Človek sa cíti dobre, žije celý život. Po dôkladnom kardiologickom vyšetrení je pacientovi predpísaná lieková terapia, aby sa zlepšila práca chlopňového aparátu a udržiaval sa srdcový sval.

  Nasledujúce tri štádia choroby vyžadujú individuálny prístup k voľbe liečby.

  V závislosti od času vzdelávania sa lekári líšia

  Vrodená trikuspidálna insuficiencia nastáva ešte pred narodením dieťaťa - v maternici. Je to spôsobené nesprávnou veľkosťou ventilov, ich slabou hustotou alebo príliš nízkou polohou ventilov. Je to dosť zriedkavé.

  Získaný formulár - sa vyskytuje v dôsledku vplyvu rôznych faktorov na ľudské telo. Chronické zápalové procesy sú častými vinníkmi ochorenia.

  Podľa druhu zmien sú nedostatky izolované.

  • Organické - s krídlom v tvare a veľkosti;
  • Funkčné - ventily sa tesne neuzatvárajú kvôli zmenám v srdci, napríklad kvôli zvýšeniu veľkosti pravej komory, zmenám svalového krúžku atď.

  Faktory ovplyvňujúce vývoj ochorenia

  1. Systémový zápalový proces - reumatizmus.
  2. Reumatoidná endokarditída prispieva k vytvrdzovaniu a zmršťovaniu chlopní.
  3. Myokarditída, srdcové záchvaty, kardiomyopatia a iné ochorenia srdcového svalu.
  4. Chronické srdcové zlyhanie.
  5. Pľúcna hypertenzia.
  6. Roztrhnutie ventilových letákov v dôsledku traumatických faktorov alebo mechanického poškodenia ventilového zariadenia.
  7. Dôsledky chirurgického zákroku na obnovenie funkcie mitrálnej chlopne.
  8. Vývoj nádorov v dutine srdca, ktorý zabraňuje normálnemu prietoku krvi.

  Choroby utrpené osobou počas celého života, ich komplikácie a ťažké zranenia prispievajú k vzniku patologického stavu.

  Druhý stupeň vývoja choroby

  Tricuspidálna nedostatočnosť 2 stupne je charakterizovaná prítomnosťou nasledujúcich symptómov:

  • Opuch a vypuknutie krčných ciev;
  • Nepravidelný tep srdca;
  • Nadmerná únava a nedostatok vitálnej energie;
  • Výskyt dýchavičnosti aj pri nízkej fyzickej aktivite;
  • Opuch a chladu končatín;
  • Pocit ťažkosti v pečeni v dôsledku nárastu veľkosti;
  • Puškosť tváre a jej žlto-modrastý odtieň;
  • Cudzie rušenie a poruchy rytmu pri počúvaní srdca;
  • Zhoršené močenie;
  • Zvracanie, nauzea, hnačka.

  Keď pacient ignoruje prvé príznaky: únava, edém, falošná chilliness - choroba postupuje. Pravá komora zväčšuje objem, rovnako ako pravá predsieň. V tejto fáze dochádza k druhotným zmenám v práci orgánov a systémov. Ak ochorenie prejde do tretieho stupňa, potom sa nemôže vyhnúť chirurgickému zásahu.

  Diagnostická skúška

  Zlyhanie trikuspidálnej chlopne 1 stupňa často nevykazuje žiadne príznaky a nie je detekované pomocou elektrokardiogramu. Ale stupeň ochorenia je už ľahko zistiteľný pri vykonávaní určitých metód vyšetrenia:

  1. Anamnéza: lekár zhromažďuje informácie o chronických ochoreniach pacienta, jeho životnom štýle, sťažnostiach na zdravie a čase ich výskytu.
  2. Všeobecné vyšetrenie pacienta, počúvanie srdcového tepu.
  3. Elektrokardiografická štúdia (EKG) - poskytuje rozšírený obraz funkčných zmien. Určuje zlyhanie srdcového rytmu, preťaženie pravého predsiene a komory a zvyšuje ich objem.
  4. Echokardiografia - poskytuje kompletné informácie o stave trikuspidálnej chlopne a srdcových komôr. Určuje stav ventilov: ich hrúbka, celistvosť, tvar. Ukazuje, ako sú deformované komory a predsiene, či je v perikardiálnej dutine tekutina atď.
  5. Röntgenové vyšetrenie hrudníka zobrazuje konfiguráciu srdca a jej polohu. Stanovuje krvnú stasu v srdcových cievach.
  6. Katetrizácia srdcovej dutiny - tlak v pravom predsieni a komore sa určuje pomocou katétra.
  7. Špirálová počítačová tomografia a zobrazovanie magnetickou rezonanciou vysielajú informatívny obraz srdca.
  8. Phonokardiogram odhaľuje prítomnosť cudzích šelestov v srdci.
  9. Koronarokardiografia umožňuje posúdiť priechodnosť srdcových ciev.

  Metódy liečby porúch trikuspidálnych chlopní

  Liečba je čisto individuálna a závisí od závažnosti ochorenia. Môže to byť lekárske alebo chirurgické. Pri spustení stupňov 3 a 4 sa uplatňuje integrovaný prístup.

  Ako konzervatívna liečba lekári zvyčajne predpisujú:

  • Diuretiká na odstránenie nadbytočnej tekutiny z tela;
  • Dusičnany na stabilizáciu tlaku v pľúcnych cievach;
  • Draselné prípravky na zlepšenie fungovania srdcového svalu;
  • Lieky na prevenciu srdcového zlyhania;
  • Glykozidy na optimalizáciu srdcovej frekvencie.

  Liečba sa vykonáva na pozadí výživy bez soli (nie viac ako 3 g denne) a zníženie príjmu tekutín. To zabraňuje stagnácii krvi v srdcových cievach.

  Medzi chirurgické opatrenia patrí:

  • Plastová výmena trikuspidálneho ventilu za účelom zúženia vývodu.
  • Nahradenie ventilu mechanickou alebo bioprotézou. Operácia sa vykonáva, keď sú ventily zle poškodené alebo plast, ktorý bol vykonaný skôr, nevedie k znateľnému zlepšeniu.

  Preventívne opatrenia

  Ako primárnu prevenciu výskytu choroby je potrebné:

  • Prijať opatrenia na zabránenie vzniku reumatizmu;
  • V čase na liečbu zápalových procesov v tele: tonzilitída, karyózne lézie, zväčšené mandle atď.
  • Predstavte si zdravý životný štýl: temper, jesť správne a byť fyzicky aktívny.

  Ako sekundárna prevencia pri výskyte chýb v chlopňovej aparatúre sa k opatreniam opísaným vyššie pridávajú fyzioterapeutické postupy a prísne dodržiavanie liekov predpísaných lekárom.

  Samoliečenie je život ohrozujúce! Nezávislá zmena režimu lieku alebo jeho dávkovania je neprijateľná. Iba kardiológ môže predpísať adekvátnu liečbu tejto srdcovej choroby.

  Možné komplikácie

  Zhoršenie stavu pacienta sa môže vyskytnúť z dôvodu zanedbania predpísanej liečby, ktorej absencia spôsobuje zvýšenie príznakov. Môže sa vyskytnúť blokáda predsiení a žalúdka, pľúcna tromboembólia, fibrilácia predsiení, opakovaná infekčná endokarditída.

  Ďalším typom komplikácií sú účinky operácie. Po inštalácii ventilu sa môžu vytvoriť krvné zrazeniny, na stenách bioprotézy sa ukladajú vápenaté soli a zapália sa vnútorné výstelky srdca.

  Zlyhanie trikuspidálnej chlopne akejkoľvek závažnosti vyžaduje povinný lekársky dohľad a správnu liečbu, aby sa predišlo nebezpečným následkom. V procese choroby je práca iných orgánov a systémov narušená. Preto nenechajte toto nepríjemné ochorenie srdca vyberať svoj daň.

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Čo robiť, ak sa v tele objavia žily?

  To sa môže stať osobe akéhokoľvek veku a pohlavia. A nie vždy je možné určiť presnú príčinu tohto javu. Je potrebné poznamenať, že ľudia s tenšou a ľahšou kožou majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť tvorbou žilových mriežok.

  Prehľad 13 populárnych liekov pre srdce: ich klady a zápory

  Z tohto článku sa dozviete: ktorý zoznam liekov na srdce sa často používa na liečbu srdcových ochorení, z akých dôvodov sa majú používať, aké vedľajšie účinky ich užívanie môže viesť.

  Druhy vaskulárnych ochorení mozgu a spôsoby ich liečby

  Mozog je jedným z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele. Zo stavu svojho zdravia závisí priamo na kvalite a trvaní ľudského života. Akékoľvek porušenie v práci svojich plavidiel môže viesť k vážnym následkom pre osobu a dokonca k jeho smrti.

  MCV v krvných testoch: normy a možné príčiny odchýlok

  U praktického lekára nebol vždy k dispozícii ukazovateľ ako MCV v krvnom teste. Jeho výskum bol možný s rozsiahlym zavedením hardvérových analytických metód a automaticky sa vydáva, keď je do biochemického analyzátora vložené určité množstvo krvi.

  Krvný test na viskozitu, ako sa nazýva

  Krvný test na viskozituKrv pozostáva z dvoch častí - jednotných prvkov a plazmy. Plazma je kvapalná časť a tvarované prvky sú krvné bunky, ktoré okrem svojich hlavných funkcií taktiež robia silnú krv.

  Pochopte, čo je trombínový čas?

  Skúška trombínového času je krvný test koagulácie, ktorý umožňuje posúdiť konečný stupeň zrážania.Koagulácia je komplexný krok za krokom, v ktorom krv stráca svoju tekutosť a tvorí krvnú zrazeninu - krvnú zrazeninu na miestach prasknutia steny krvných ciev.