Vegetatívna vaskulárna dystónia je komplex funkčných porúch založených na dysregulácii cievneho tonusu autonómneho nervového systému. Vykazuje paroxysmálny alebo konštantný tep srdca, zvýšené potenie, bolesť hlavy, mravčenie v srdci, sčervenanie alebo bledosť tváre, chilliness, mdloby. Môže viesť k vzniku neurózy, pretrvávajúcej hypertenzie, výrazne zhoršuje kvalitu života.

Vegetatívna dystónia

Vegetatívna vaskulárna dystónia je komplex funkčných porúch založených na dysregulácii cievneho tonusu autonómneho nervového systému. Vykazuje paroxysmálny alebo konštantný tep srdca, zvýšené potenie, bolesť hlavy, mravčenie v srdci, sčervenanie alebo bledosť tváre, chilliness, mdloby. Môže viesť k vzniku neurózy, pretrvávajúcej hypertenzie, výrazne zhoršuje kvalitu života.

V modernej medicíne sa vegetatívno-vaskulárna dystónia nepovažuje za nezávislé ochorenie, pretože je to kombinácia symptómov vyvíjajúcich sa na pozadí priebehu akejkoľvek organickej patológie. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa často označuje ako vegetatívna dysfunkcia, angioneuroza, psycho-vegetatívna neuróza, vazomotorická dystónia, syndróm vegetatívnej dystónie atď.

Termín vaskulárne dystónia znamená autonómne nerovnováhy vnútornej homeostázy organizmu (krvný tlak, tepovú frekvenciu, prenos tepla, šírku zrenice, bronchiálna, zažívacie a vylučovacie funkcie, syntézu inzulínu a adrenalínu), sprevádzané zmenami v cievny tonus a prekrvenie tkanív a orgánov.

Vegetatívna vaskulárna dystónia je veľmi častou poruchou a vyskytuje sa u 80% populácie, jedna tretina z týchto prípadov si vyžaduje terapeutickú a neurologickú pomoc. Výskyt prvých prejavov vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa spravidla týka detstva alebo dospievania; výrazné porušenia sa prihlásia do veku 20-40 rokov. Ženy sú náchylné k rozvoju autonómnej dysfunkcie trikrát viac ako muži.

Morfologické a funkčné charakteristiky autonómneho nervového systému

Funkcie vykonávané autonómnym nervovým systémom (ANS) v tele sú mimoriadne dôležité: riadia a regulujú činnosť vnútorných orgánov a zabezpečujú udržanie homeostázy - konštantnú rovnováhu vnútorného prostredia. Vo svojom fungovaní je ANS autonómny, to znamená, že nie je predmetom vedomého, voličského ovládania a iných častí nervového systému. Vegetatívny nervový systém zabezpečuje reguláciu rôznych fyziologických a biochemických procesov: udržiavanie termoregulácie, optimálna hladina krvného tlaku, metabolické procesy, tvorba a trávenie moču, endokrinné, kardiovaskulárne, imunitné reakcie atď.

ANS pozostáva zo sympatického a parasympatického rozdelenia, ktoré majú opačné účinky na reguláciu rôznych funkcií. Medzi sympatické účinky ANS patrí dilatácia žiakov, zvýšené metabolické procesy, zvýšený krvný tlak, znížený tón hladkého svalstva, zvýšená srdcová frekvencia a zvýšené dýchanie. Na parasympatiku - zúženie žiaka, zníženie krvného tlaku, zlepšenie tónu hladkých svalov, zníženie srdcovej frekvencie, spomalenie dýchania, zvýšenie sekrečnej funkcie tráviacich žliaz atď.

Normálna činnosť ANS je zabezpečená konzistentnosťou fungovania sympatikom a parasympatickým rozdelením a ich primeranou reakciou na zmeny vnútorných a vonkajších faktorov. Nerovnováha medzi sympatickým a parasympatickým účinkom ANS spôsobuje vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie.

Príčiny a vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Vývoj vegetatívne-vaskulárnej dystónie u malých detí môže byť spôsobený patológiou perinatálneho obdobia (fetálna hypoxia), pôrodná trauma, ochorenia neonatálneho obdobia. Tieto faktory nepriaznivo ovplyvňujú tvorbu somatického a vegetatívneho nervového systému, užitočnosť ich funkcií. Autonómne dysfunkcie u týchto detí sa prejavujú tráviacimi poruchami (časté vracanie, nadúvanie, nestabilné stolicu, znížená chuť do jedla), citová nevyrovnanosť (zvýšeného konfliktu, náladovosť), náchylný k prechladnutiu.

V priebehu puberty vývoj vnútorných orgánov a rast organizmu ako celku predchádza tvorbe neuroendokrinnej regulácie, ktorá vedie k zhoršeniu vegetatívnej dysfunkcie. V tomto veku, cievne dystónia prejavujú bolesťou v srdci a srdcový tep chaoticky, labilný krvný tlak, neuropsychiatrické poruchy (únava, zníženie pamäti a pozornosti, vznetlivý, vysoko úzkosť, podráždenosť). Vegetatívna vaskulárna dystónia sa vyskytuje u 12 až 29% detí a dospievajúcich.

U dospelých pacientov, výskyt cievne dystónia môže byť vyprovokovaný a zhoršuje v dôsledku vplyvu chronických ochorení, depresie, stres, neuróza, poranenie hlavy a poranenie miechy, endokrinné ochorenia, gastrointestinálne abnormality, hormonálnymi zmenami (tehotenstvo, menopauza). V každom veku je ústavná dedičnosť rizikovým faktorom pre vegetatívne-vaskulárnu dystóniu.

Klasifikácia vegetatívne-vaskulárnej dystónie

K dnešnému dňu nebola vyvinutá jedna klasifikácia vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Podľa rôznych autorov sa autonómna dysfunkcia líši podľa niekoľkých nasledujúcich kritérií:

 • Podľa prevahe sympatických alebo parasympatických účinkov: sympathicotonic, parasimpatikotonichesky (vagotonické) a zmiešané (sympatický-parasympatiku) typ cievna dystónia;
 • Podľa prevalencie autonómnych porúch: generalizované (so záujmom niekoľkých orgánových systémov súčasne), systémové (so záujmom jedného orgánového systému) a miestne (miestne) formy vegetatívne-vaskulárnej dystónie;
 • Podľa závažnosti kurzu: latentné (skryté), paroxysmálne (paroxysmálne) a permanentné (trvalé) varianty vegetatívne-vaskulárnej dystónie;
 • Závažnosťou prejavov: mierny, stredný a ťažký priebeh;
 • Podľa etiológie: primárne (konštitučne podmienené) a sekundárne (v dôsledku rôznych patologických stavov) vegetatívno-vaskulárna dystónia.

Podľa povahy útokov, ktoré komplikujú priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie, vyžarujú sympatomadrénovú, vaginálnu a zmiešanú krízu. Ľahké krízy sú charakterizované monosymptomatickými prejavmi, vyskytujú sa s výraznými autonómnymi posunmi, trvajúcimi 10-15 minút. Krízy strednej závažnosti majú polysymptomatické prejavy, výrazné vegetatívne posuny a trvanie 15 až 20 minút. Závažné krízy sa prejavujú polysymptómami, ťažkými autonómnymi poruchami, hyperkineziou, záchvaty, trvajúcim zásahom dlhším ako jedna hodina a postkrízovou astenizáciou niekoľko dní.

Symptómy vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Zjavenie vegetatívno-vaskulárnej dystónie je rôznorodé, čo je dôsledkom mnohovrstevného účinku na telo ANS, ktorý reguluje hlavné vegetačné funkcie - dýchanie, zásobovanie krvou, potenie, močenie, trávenie atď. iné paroxysmálne stavy).

Existuje niekoľko skupín príznakov vegetatívne-vaskulárnej dystónie v dôsledku prevažne narušenej aktivity rôznych telesných systémov. Tieto poruchy sa môžu vyskytnúť izolovane alebo sa môžu navzájom kombinovať. Kardiálne prejavy vegetatívne-vaskulárnej dystónie zahŕňajú bolesť v oblasti srdca, tachykardiu, pocit prerušenia a vyblednutiu v srdcovej činnosti.

Keď porušovanie respiračné regulácia cievne dystónia prejavujúce dýchacích ťažkostiach: zrýchlené dýchanie (tachypnoe), neschopnosť hlbokého nádychu a výdychu plné, pocity dýchavičnosti, hmotnosť, hrudníka kongescia, ťažkú ​​paroxyzmálna dýchavičnosťou, pripomínajúce astmatických záchvatov. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa môže prejaviť rôznymi dysdynamickými poruchami: kolísaním žilového a arteriálneho tlaku, narušením krvného obehu a lymfatického obehu v tkanivách.

Vegetatívne poruchy termoregulácie zahŕňajú labilitu telesnej teploty (zvýšenie na 37-38 ° C alebo zníženie na 35 ° C), pocit chladu alebo pocit tepla, potenie. Výskyt termoregulačných porúch môže byť krátkodobý, dlhodobý alebo trvalý. Porucha vegetatívnej regulácie tráviacej funkcie je prejavená dyspeptickými poruchami: bolesť a kŕče v žalúdku, nevoľnosť, pichanie, zvracanie, zápcha alebo hnačka.

Rasto-vaskulárna dystónia môže spôsobiť výskyt rôznych typov urogenitálnych porúch: anorgasmiu so zachovanou sexuálnou túžbou; bolestivé, časté močenie, v neprítomnosti organických patológie močového ústrojenstva a podobne. g. psycho-neurologické prejavy vaskulárne dystónia letargia, slabosť, únavu pri nízkom zaťažení, zníženú účinnosť, zvýšenú dráždivosť a plač. Pacienti trpia bolesťami hlavy, meteozavisimosti, poruchami spánku (nespavosť, povrchný a nepokojný spánok).

Komplikácie vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie môže byť komplikovaný vegetatívnymi krízami, ktoré sa vyskytujú u viac ako polovice pacientov. V závislosti od výskytu porúch v jednej alebo druhej časti vegetatívneho systému sa líšia sympatadrenálne, vaginálne a zmiešané krízy.

Vývoj sympatadrenálnej krízy alebo "záchvat paniky" nastáva pod vplyvom ostrého uvoľňovania adrenalínu do krvi, ku ktorému dochádza pri ovládaní vegetatívneho systému. Priebeh krízy začína náhlymi bolesťami hlavy, zrýchlením srdca, kardialgiou, blednutím alebo začervenaním tváre. Zaznamená sa arteriálna hypertenzia, pulz sa urýchľuje, dochádza k subfebrilným stavom, triaška trepká, necitlivosť končatín, pocit silnej úzkosti a strachu. Koniec krízy je taký náhly ako začiatok; po ukončení - asténia, polyúria, s uvoľnením moču s nízkou špecifickou hmotnosťou.

Krivka vaginózy sa prejavuje symptómami, ktoré sú do značnej miery protikladné k sympatickým účinkom. Jeho vývoj je sprevádzaný uvoľňovaním inzulínu do krvného obehu, prudkým poklesom hladiny glukózy a zvýšením aktivity tráviaceho systému. Vaginálne a ostrovné krízy sú charakterizované pocitom srdcového zlyhania, závratmi, arytmiami, ťažkosťami s dýchaním a pocitom nedostatku vzduchu. Zníženie pulzu a pokles krvného tlaku, potenie, návaly kože, slabosť a tmavnutie očí.

Počas krízy sa zvyšuje črevná motilita, objavuje sa meteorizmus, rušivé pohyby, nutkanie na výtok a voľné stolice sú možné. Na konci útoku nastáva stav výraznej únavy po kríze. Často sa vyskytujú zmiešané sympato-parasympatické krízy charakterizované aktiváciou obidvoch častí autonómneho nervového systému.

Diagnóza vaskulárnej dystónie

Diagnóza vegetatívne-vaskulárnej dystónie je zložitá kvôli rôznorodosti symptómov a nedostatku jasných objektívnych parametrov. V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystonie môžeme hovoriť skôr o diferenciálnej diagnóze a vylúčení organickej patológie určitého systému. K tomu pacientovi konzultuje neurológ, endokrinológ a vyšetrenie kardiológom.

Pri objasňovaní histórie je potrebné vytvoriť rodinnú záťaž spôsobenú vegetatívnou dysfunkciou. U pacientov s vagotóniou v rodine je výskyt žalúdočných vredov, bronchiálnej astmy, neurodermatitídy častejšie; so sympatikotóniou - hypertenzia, koronárna choroba srdca, hypertyreóza, diabetes mellitus. U detí s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sa história často zhoršuje nepriaznivým priebehom perinatálneho obdobia, rekurentnými akútnymi a chronickými fokálnymi infekciami.

Pri diagnostike vegetatívne-vaskulárnej dystónie je potrebné posúdiť počiatočné indikátory vegetatívneho tonusu a vegetatívnej reaktivity. Počiatočný stav ANS sa vyhodnocuje v pokoji, a to analýzou sťažností, EEG mozgu a EKG. Autonómne reakcie nervového systému sú determinované rôznymi funkčnými testami (ortostatickými, farmakologickými).

Liečba vegetatívne-vaskulárnej dystónie

Pacienti s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú liečení pod dohľadom praktického lekára, neurológ, endokrinológ alebo psychiatra, v závislosti od prevládajúcich prejavov syndrómu. V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa uskutočňuje komplexná, dlhodobá, individuálna liečba, berúc do úvahy povahu vegetatívnej dysfunkcie a jej etiológiu.

Prednosť pri výbere metód liečby je daná bezdrogovému prístupu: normalizácia práce a odpočinku, eliminácia fyzickej nečinnosti, odmerané cvičenie, obmedzenie emočných účinkov (stresy, počítačové hry, sledovanie televízie), individuálna a rodinná psychologická korekcia, racionálna a pravidelná výživa.

Pozitívny výsledok pri liečbe vegetatívno-vaskulárnej dystónie sa pozoruje pri terapeutickej masáži, reflexológii, vodných procedúrach. Použitý fyzioterapeutický účinok závisí od typu vegetatívnej dysfunkcie: pre vagotóniu je elektroforéza zobrazená s vápnikom, mezatónom, kofeínom; so sympatikotóniou - s papaverínom, aminofylínom, brómom, horčíkom).

V prípade nedostatku všeobecných posilňujúcich a fyzioterapeutických opatrení je predpísaná individuálna liečba. Na zníženie aktivity vegetatívnych reakcií boli predpísané sedatíva (valerián, matka, ľubovník bodkovaný, Melissa atď.), Antidepresíva, trankvilizéry, nootropné lieky. Glycín, kyselina hopantenová, kyselina glutámová, komplexné vitamín-minerálne prípravky majú často prospešný terapeutický účinok.

Na zníženie prejavov sympatikotónie sa používajú β-adrenergné blokátory (propranolol, anaprilín), vagotonické účinky - rastlinné psychostimulanty (Schizandra, eleutherococcus, atď.). V prípade vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa vykonáva liečba chronických ložísk infekcie sprevádzaných endokrinnou, somatickou alebo inou patológiou.

Vývoj vážnych vegetatívnych kríz môže v niektorých prípadoch vyžadovať parenterálne podávanie neuroleptík, trankvilizérov, β-blokátorov, atropínu (v závislosti od formy krízy). Pacienti s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou majú byť pravidelne sledovaní (raz za 3 až 6 mesiacov), najmä v jesennom jarnom období, keď je potrebné opakovanie komplexu terapeutických opatrení.

Predpoveď a prevencia vegetatívno-vaskulárnej dystónie

Včasná detekcia a liečba vegetatívne-vaskulárnej dystónie a jej konzistentná profylaxia v 80-90% prípadov vedie k zániku alebo významnému zníženiu mnohých prejavov a k obnoveniu adaptačných schopností organizmu. Nekorigovaný priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie prispieva k tvorbe rôznych psychosomatických porúch, psychologickej a fyzickej nesprávnej úprave pacientov, nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu ich života.

Komplex opatrení na prevenciu vegetatívne-vaskulárnej dystónie by mal byť zameraný na posilnenie mechanizmov samoregulácie nervového systému a zvyšovania adaptačných schopností organizmu. To sa dosahuje pomocou zdravého životného štýlu, optimalizácie pokoja, práce a telesnej aktivity. Prevencia exacerbácií vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa uskutočňuje pomocou racionálnej liečby.

Vegetatívna vaskulárna dystónia - čo to je, príznaky u dospelých, typy, príčiny a liečba IRR

Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) alebo neurocirkulačná dysfunkcia je patologický stav vegetatívneho nervového systému, v dôsledku čoho nedochádza k nedostatočnému zásobovaniu kyslíka orgánmi a tkanivami. Pacienti často prezentujú veľa rôznych sťažností. Ale s komplexným vyšetrením pacienta nie sú zistené žiadne zmeny v orgánoch, pretože príznaky sa vyskytujú, keď existujú odchýlky v štruktúre a funkciách autonómneho nervového systému.

Ďalej vám jednoducho povieme, čo je IRR, čo spôsobuje, aké príznaky ľudí najčastejšie prežívajú a ako liečiť túto chorobu.

Čo je vaskulárna dystónia (VVD)?

Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) je ochorenie autonómneho nervového systému. Autonómny nervový systém (ANS) reguluje fungovanie ciev a vnútorných orgánov. Je rozdelená na sympatické a parasympatické systémy. Účinok systémov ANS je opačný: sympatický systém napríklad urýchľuje srdcovú činnosť a parasympatika sa spomaľuje.

A tieto funkcie sú veľmi rozmanité a životne dôležité. Toto je:

 • Udržujte normálnu telesnú teplotu a krvný tlak
 • Procesy kardiovaskulárnej aktivity
 • Trávenie a močenie
 • Endokrinná a imunitná aktivita

Pri IRR je narušená rovnováha medzi parasympatickým a sympatickým systémom, čo spôsobuje výskyt symptómov, ktoré zhoršujú celkový zdravotný stav. Príznaky IRR nepredstavujú hrozbu pre ľudský život, ale niekedy môžu signalizovať prítomnosť závažných problémov v cievnych, nervových, srdcových alebo iných systémoch vitálnej činnosti.

Patológia sa zvyčajne zisťuje v detskom alebo mladšom veku, vrchol symptómov klesá na 20-40 rokov - najschopnejšia a aktívnejšia doba, čím je narušený bežný rytmus života, obmedzuje sa profesionálna činnosť, ovplyvňujú sa rodinné vzťahy.

V modernej medicíne sa vegetatívna vaskulárna dystónia nepovažuje za nezávislé ochorenie, pretože je to kombinácia symptómov, ktoré sa vyvíjajú na pozadí priebehu akejkoľvek organickej patológie. Vegetatívna vaskulárna dystónia sa často označuje ako vegetatívna dysfunkcia, angioneuroza, psycho-vegetatívna neuróza, vazomotorická dystónia, syndróm vegetatívnej dystónie atď.

Hlavné črty IRR uvažujú:

 • Bolesť v srdci (kardiálgia);
 • arytmie;
 • Poruchy dýchania;
 • Autonómne poruchy;
 • Kolísanie vaskulárneho tónu;
 • Neurosové stavy.

Vegetatívna dystónia teda nie je nezávislou chorobou, ale komplexným syndrómom, ktorý je súčasťou kumulatívneho klinického obrazu rôznych psycho-emocionálnych, somatických, neurologických alebo duševných ochorení.

dôvody

Patológia sa môže prejavovať už v ranom detstve alebo dospievaní, ale spravidla nespôsobuje veľké obavy. Špička pochádza zo štatistiky za vekové obdobie od 20 do 40 rokov. Dokázalo sa, že ženská populácia je náchylnejšia na ochorenie ako muž.

Je diagnostikovaná v 60-70% prípadov u dospelých a 10-15% u detí a adolescentov.

Príčiny vegetatívne-vaskulárnej dystónie sú veľmi odlišné a niekedy sú zakorenené v ranom detstve alebo dokonca v období prenatálneho vývoja. Medzi nimi sú najdôležitejšie:

 • Hypoxia plodu, abnormálne pôrodnosti, infekcie v detstve;
 • Stres, neuróza, silné fyzické preťaženie;
 • Traumatické poškodenie mozgu a neuroinfekcia;
 • Hormonálne zmeny počas tehotenstva, dospievania;
 • Dedičnosť a znaky ústavy;
 • Prítomnosť chronickej patológie vnútorných orgánov.

Behaviorálne faktory a životný štýl môžu prispieť k vegetatívnej dystónii:

 • Nadmerný alkohol a káva
 • Veľké duševné alebo fyzické námahy
 • Typ charakteristík temperamentu a charakteru zohráva úlohu aj:
  • Najviac vyvážené z hľadiska ich typu sú sanguine osoby.
  • Na rozdiel od toho sú ohrozené cholerikálne a melancholické

Mentálne vyrovnaní, veselí ľudia trpia vegetatívnymi poruchami oveľa menej než úzkostnými, podráždenými a podozrivými

Ľudia trpiaci IRR sú citliví na zmeny života. Pre nich, zmeny klímy, pohyb po dlhej vzdialenosti a v inom časovom pásme sa začínajú objavovať nepríjemné príznaky.

Symptómy vegetatívne-vaskulárnej dystónie u dospelých

Zjavenie vegetatívno-vaskulárnej dystónie je rôznorodé, čo je dôsledkom mnohovrstevného účinku na telo ANS, ktorý reguluje hlavné vegetačné funkcie - dýchanie, zásobovanie krvou, potenie, močenie, trávenie atď. iné paroxysmálne stavy).

Všetky symptómy charakteristické pre IRR možno kombinovať do nasledujúcich veľkých skupín:

 • Slabosť, únava, letargia, obzvlášť silná ráno;
 • Nepríjemné pocity alebo bolesť v srdci;
 • Pocit nedostatku vzduchu a súvisiacich hlbokých nádychov;
 • Úzkosť, poruchy spánku, úzkosť, podráždenosť, sústredenie pozornosti na jeho chorobu;
 • Bolesti hlavy a závraty;
 • Nadmerné potenie;
 • Nestabilita tlaku a tónu krvných ciev.

Všetky vyššie uvedené príznaky sú z veľkej časti spôsobené vaskulárnym tónom. Preto v závislosti od toho, aký druh vaskulárneho tónu prevláda v tejto konkrétnej osobe, sa rozlišujú tieto typy IRR:

 • hypertenzná;
 • hypotenzné;
 • zmiešané;
 • Kardialgichesky.
 • Bolesti hlavy,
 • migrény s neznámou etiológiou,
 • tachykardia
 • Potešenie (v oblasti ohybov lakťa, chodidiel a dlaní),
 • studené končatiny
 • závraty,
 • svalová slabosť
 • odfarbenie kože (v niektorých oblastiach je svetlý odtieň a cyanóza)
 • Nedostatok vzduchu
 • dýchavičnosť
 • bolesť hlavy
 • hypertonický
 • hypotonický typ

Osoba, ktorá má cievnu dystóniu často trpí:

 • poruchy spánku
 • bolesť hlavy
 • meteodependent
 • zvýšená únava
 • depresívna nálada
 • obsedantné nátlaky a všetky druhy neuróz
 • Môľe ma »časté mdloby, trasenie rúk, zlyhanie srdca, záchvaty paniky, fóbie rôznych chorôb atď.

Symptómy útoku VSD

Podobne ako iné patológie sa môže vegetačná vaskulárna dystónia zhoršiť po emocionálnych poruchách alebo akútnom hladovaní kyslíkom. Akútny záchvat nie je nebezpečný pre život pacienta, ale môže spôsobiť porušenie v práci krvných ciev, rovnako ako duševné poruchy a vnútorné patológie.

Aby sa tomu zabránilo, je potrebné poznať symptómy, ktoré prejavujú zhoršenie neurocirkulačnej dysfunkcie. Patria medzi ne:

 • prudké zhoršenie zdravia;
 • svalová slabosť, pocit "wadded" nohy;
 • zmena tlaku;
 • bolesť na hrudníku;
 • porucha srdcového rytmu;
 • epigastrická bolesť;
 • horúčka;
 • nevoľnosť.

komplikácie

Priebeh vegetatívne-vaskulárnej dystónie môže byť komplikovaný vegetatívnymi krízami, ktoré sa vyskytujú u viac ako polovice pacientov. V závislosti od výskytu porúch v jednej alebo druhej časti vegetatívneho systému sa líšia sympatadrenálne, vaginálne a zmiešané krízy.

Ak hovoríme o neurologických a srdcových poruchách, ktoré môžu vyvolať ochorenie, prejavujú sa v nasledujúcich prípadoch:

 • znížená účinnosť srdcového svalu, prerušenie jej činnosti;
 • rozvoj hypertenzie alebo hypotenzie - vysoký a nízky krvný tlak;
 • nezrovnalosti v práci močového systému, časté nutkanie na toaletu;
 • zmeny vo vegetatívnej regulácii očí, ktoré vedú k zhoršeniu videnia;
 • porucha v procese metabolizmu, úbytok hmotnosti;
 • vývoj meteorologickej závislosti - akútna reakcia organizmu na zmeny poveternostných podmienok;
 • porucha cievneho systému, čo vedie k zlej výžive mozgového tkaniva;
 • porucha zažívacieho traktu - zápcha, hnačka, nadúvanie atď.

Dôsledky IRR sú v podstate jeho zhoršené príznaky, ktoré sa vyskytujú už v počiatočných štádiách vývinu syndrómu, ale nespôsobujú zvláštnu úzkosť pacientov.

diagnostika

Pacienti s vaskulárnou dystóniou sú zvyčajne liečení neurológom. Okrem toho sú predpísané konzultácie kardiológov, gastroenterológov a endokrinológov. Fyzioterapeut, špecialista na fyzikálnu terapiu a masáž, a reflexológ sa podieľajú na liečbe.

Exacerbácia VSD sa vyskytuje na jar a na jeseň. Nebezpečná dystonická doba sa považuje za skorú jar. Zhoršenie stavu je niekedy tak ťažké, že musíte ísť k lekárovi, zobrať si zločinec.

Sťažnosti ľudí trpiacich vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú nasledovné:

 • na strane cievneho systému - tlakové rázy, bolesti hlavy, bolesti hlavy, tachykardia, nadmerné potenie, slabosť;
 • znížená imunita v dôsledku sezónnej hypovitaminózy po zime, vyčerpanie ochranných síl, časté prechladnutie, spôsobujúce krízu v IRR.

Na správnu diagnostiku VSD je potrebné vylúčiť somatické (organické) ochorenia, ktoré poskytujú podobné príznaky.

 1. Napríklad, aby sa vylúčilo ochorenie štítnej žľazy (hypotyreóza a hypertyreóza), vykoná sa ultrazvuk štítnej žľazy a krv sa odoberá pre svoju hormonálnu aktivitu.
 2. Niekedy je potrebné urobiť EKG (elektrokardiogram), MRI (magnetická rezonancia), vaskulárna dopplerografia (ultrazvuk mozgových ciev), navštíviť očného a endokrinologa.
 3. A len po vylúčení somatických ochorení a úplnom potvrdení diagnózy IRR môže lekár predpísať individuálnu liečbu.

Liečba VSD u dospelých

Liečba VDD sa vykonáva komplexne a zahŕňa nasledujúce položky:

 • Normalizácia denného režimu, spánok, odpočinok;
 • Eliminácia fyzickej nečinnosti pomocou dávkovaného fyzického cvičenia (cvičebná terapia);
 • Lekárske masáže a úpravy vody;
 • Balneoterapia (úprava minerálnych vôd);
 • fototerapia;
 • Obmedzenie zdrojov emocionálnych zážitkov - počítačové hry, televízne programy;
 • Poradenská a rodinná psychologická oprava;
 • Normalizácia výživy (pravidelná konzumácia potravín obohatených vitamínmi);
 • elektroforéza;
 • Liečba.

Najťažšou etapou terapeutického účinku je odstránenie príčin, ktoré spôsobili vegetatívnu poruchu. Prehľady pacientov s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou naznačujú, že osoba je často schopná nezávisle určiť faktory, ktoré prispievajú k prejavu syndrómu. Poukazujú na stres, prepracovanie, hádky a konflikty v rodine, čo vedie k útoku IRR.

Prípravky na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu

S neúčinnosťou non-drog metódy predpísané farmaceutické prípravky. Tieto lieky sa vyberú individuálne pre každého pacienta, začínajú s minimálnou dávkou a postupne sa upravujú na požadovanú koncentráciu. Osobitná pozornosť sa venuje odstraňovaniu chronických zápalov infekcie v tele, liečbe endokrinných a iných patologických stavov.

Liečba liečiva je určená preferenčnými symptómami u konkrétneho pacienta. Hlavnou skupinou liekov pre IRR sú lieky so sedatívnym účinkom:

 • Phytopreparácie - valerián, matka, Novopasit, atď.;
 • Antidepresíva - terapeutiká, paroxetín, amitriptylín;
 • Zmäkčovadlá - seduksen, elenium, tazepam, grandaxín.

V závislosti od rušivých sťažností môže lekár predpísať tablety na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu nasledujúcich liečebných skupín:

 • prípravky obsahujúce draslík a horčík (Magne B-6, Panangin, Asparkam) - zlepšiť vaskulárny tonus a vzťah medzi nervovými bunkami;
 • beta-blokátory (Metaprolol, Anaprilin) ​​- s pretrvávajúcou hypertenziou;
 • Nootropics (Piracetam) - na normalizáciu metabolických procesov a zlepšenie krvného obehu;
 • antidepresíva (Amitriptylín, Tsipralex) - s výraznými symptómami depresie na reguláciu činnosti centrálneho nervového systému;
 • trankvilizéry (Diazepam) - poskytujú sedatívny účinok pri úzkosti a záchvate paniky.

Fyzioterapia pre VSD

Fyzioterapia pri liečbe vegetatívno-vaskulárnej dystónie je zameraná na reguláciu vaskulárneho tónu, normalizáciu metabolizmu a elimináciu bolesti. Charakter, konzistenciu a intenzitu postupov si lekár zvolí v závislosti od charakteristík ochorenia.

Účinky, ktoré spôsobujú fyzioterapeutické postupy na pacienta s vegetatívnou neurózou, sú:

 • utišujúce - elektroslep, elektroforéza sedatívnych liečiv, aeroionoterapia;
 • tónovanie - magnetická a laserová terapia, induktotermická;
 • vazodilatátor - galvanizácia, lokálna darsonvalizácia;
 • vazokonstriktor - elektroforéza adrenalínu a iných adrenomimetických liekov (lieky, ktoré stimulujú adrenoreceptory);
 • antiarytmická elektroforéza chloridu draselného, ​​lidokaín.

Lekárska masáž a ošetrenie vody

Fyzikálne účinky na telo, najmä terapeutické masáže a vodné procedúry zlepšujú krvný obeh, zlepšujú lymfatický systém, obnovujú štruktúru chrbtice (v prípade osteochondrózy), ak je to potrebné, a nervové kanály s cievami, ktoré prechádzajú cez ne sú vyrovnané. Masáž navyše umožňuje relaxovať, zmierňovať stres, zlepšovať svalový tonus.

telocvik

Väčšina odborníkov v oblasti prevencie a liečby vegetatívne-vaskulárnej dystónie súhlasí s tým, že by sa mala na prvom mieste umiestniť fyzická rehabilitácia.

Jedná sa o rôzne fyzické cvičenia, ktoré môžu výrazne pomôcť v boji proti ochoreniu. Ale tu je dôležitý správny pomer zložitosti cvičenia a schopností konkrétneho pacienta. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť najlepšie výsledky.

Čo sa má vyhnúť?

Niektoré úkony pacienta môžu zhoršiť stav v IRR. Takže s existujúcimi porušeniami v práci autonómneho nervového systému by nemali:

 • zapojiť sa príliš do meditácie;
 • vytvoriť dodatočný stres pre telo alebo vyčerpať sami so zvýšenou fyzickou aktivitou;
 • dlho ísť na diéty alebo hladovať vôbec;
 • byť nadšený pesimista;
 • piť alkohol, dym;
 • počúvať odporúčania ľudí, ktorí nemajú príslušné lekárske vzdelanie (najmä vo veciach drogovej liečby).

Výživa a diéta

Správna výživa pri vegetatívno-vaskulárnej dystónii u detí a dospelých si vyžaduje vylúčenie určitých potravín a produktov z potravy. Ide hlavne o potraviny obsahujúce veľké množstvo škodlivého cholesterolu, ktoré zvyšujú excitabilitu a negatívne ovplyvňujú tón a štruktúru krvných ciev.

Neexistujú žiadne tvrdé a rýchle pravidlá. IRR má psycho-emotívnu etiológiu, takže je nevyhnutné, aby pacient neprežil zbytočný stres. Diéta by mala zanechať pocit ľahkosti, skôr ako trvalé obmedzenia, čo samo o sebe môže viesť k depresii aj zdravému človeku.

Správna výživa pre vegetatívne-vaskulárnu dystóniu je založená na princípoch:

 • v strave veľa produktov obsahujúcich horčík a draslík;
 • povinné produkty stabilizujúce tlak;
 • normalizovať rovnováhu vody a soli pomôže spotrebe normy tekutiny.

Hlavné pravidlá pri príprave menu a stravy pre ľudí s vegetatívno-cievnou dystóniou sú:

 • Jedlo by malo byť prospešné pre telo.
 • Jedlo by malo byť zdravé.
 • Je nevyhnutné, aby sa pri príjme potravy do organizmu dostali všetky potrebné prvky pre jeho prácu.

Diéta pre vegetatívno-vaskulárnu dystóniu hypertonického typu zahŕňa potraviny a jedlá so zníženým obsahom soli. povolené:

 • zeleninové polievky s obilninami a polievkami nie na silnom mäsovom / rybie vývar s minimálnym množstvom extrakčných látok bez pridania korenín a korenín.
 • Chlieb je lepšie použiť celé zrno alebo otruby, v malom množstve - raž alebo pšenica.
 • Mäso a hydina by mali byť odrôd s nízkym obsahom tuku a mali by ich lepšie jesť vo varenej a pečenej podobe.

V hypotonickej forme VSD by mala zelenina a ovocie obsahovať vitamín C a beta-karotén, odporúča sa oprieť sa o:

 • citrusy, banány, ananásy. Môžete jesť zemiaky, krupicu, chlieb z bielej múky.
 • Ak chcete zvýšiť tlak, musíte jesť orechy, pohánka, mozog, pečeň, granátové jablko.
 • Sleď a syry môžu byť zavedené do stravy niekoľkokrát týždenne, čo zvýši tlak.
 • Candy, čokoláda, káva a kakao poskytujú dobrý účinok.

V srdcovej forme IRR sa odporúčajú produkty s horčíkom a draslíkom. V strave zadajte:

 • ovsené vločky a pohánka, fazuľa a cibuľa, hrášok a baklažán, hrozno, broskyne, marhule, hrozienka a sušené marhule.
 • Z nápojov si vyberte džúsy, kompóty a želé.
 • Veľké výhody prinášajú mliečne výrobky, kuracie vajcia, chudé ryby a mäso.

Ľudové opravné prostriedky

Existuje veľa ľudových liekov na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu, nižšie sme zhromaždili niekoľko účinných receptov pre rôzne typy IRR.

Hypertenzívny typ (so zvýšeným tlakom):

 • Najvhodnejším z nich je hloh. Môžete použiť nasledujúci recept: udržiavať čajovú lyžičku produktu vo vodnom kúpeli (250 ml vody) po dobu 4 hodín; táto infúzia sa môže opiť 25 gramov trikrát denne.
 • V rovnakom pomere zmiešaný citrón balzam, lístie listy, hloh rastliny. Zmerajte 8 g zmesi, nalejte 0,3 l vriacej vody a trvajte na nej. Vezmite vývar 50 ml 5 krát denne;

Hyptotónny typ (keď je tlak znížený):

 • vziať 1 časť koreňov zamaniha, divorastúcich plodov a hlohu, 2 porcie harmančeka a hypericum. Zhromažďujú 10 g surovín, nalejte do pohára studenej vody a nechajte 4 hodiny, potom zahrievajte 15 minút na vodnom kúpeli, trvajte na hodinu, filter. Objem je opitý v 3 dávkach počas dňa;

Keď sťahuje krvný tlak, môžete použiť špeciálnu infúziu:

 • Zahŕňa prísady, ako sú kvety hlohu (20 g), lilie kvety (10 g), koreň valerián (20 g), chmeľové šištičky (10 g), listy mäty piepornej (15 g), fenyklové plody (15 g);
 • jedna polievková lyžica takejto zmesi (dobre zbitá) sa naleje do pohára vriacej vody;
 • na infúziu je potrebné uviesť roztok na chladné miesto po dobu troch hodín, potom vriec a nechať vychladnúť.

Keď IRR na tonické pôsobenie na telo použije infúziu pomocou echinacea, chmeľu a rhodiola (zlatý koreň). Ak chcete, aby tento nástroj vyžadoval:

 • Echinacea kvetenstvo;
 • Rhodiola rosea root;
 • Chmeľové kužele.

Zmiešajte v pomere 2: 2: 1 a pridajte horúcu vodu s výpočtom pohára vody na st.l. kolekcie. Keď sa infúzia ochladí, musíte pridať jedno Art. l. med. Tento bylinný liek sa opíje po celý deň v troch dávkach. Tento nástroj používajte každý mesiac po dobu jedného mesiaca. Táto liečba sa výhodne vykonáva raz ročne.

výhľad

Prognóza vegetatívnej vaskulárnej dystónie je priaznivá, často jej prejavy zostávajú navždy v detstve. Avšak bez profylaxie a liečby môže vegetatívno-vaskulárna dystónia viesť k trvalému zvýšeniu krvného tlaku, ktorý mení štruktúru a funkciu rôznych vnútorných orgánov; na tráviace poruchy atď.

Ak je IRR nevyhnutné na vykonávanie pravidelných (zvyčajne sezónnych) kurzov prevencie exacerbácií, ktoré predpisujú:

 • bylinné medicíny,
 • liečba vitamínmi
 • masáže,
 • fyzikálna liečba,
 • fyzioterapia,
 • Kúpeľná liečba.

Jednoducho vysvetlili, aké je ochorenie a prečo je dôležité začať s liečbou vegetatívnej vaskulárnej dystónie v čase. Starajte sa o svoje zdravie a pri prvých príznakoch a symptómoch IRR, kontaktujte svojho lekára.

Ako sa zbaviť vegetatívnej vaskulárnej dystónie doma?

Vegetatívna vaskulárna dystónia (VVD) alebo neurocirkulačná dystónia (NDC) je komplexná polyetiologická porucha, ktorá sa vyvíja s dysfunkciou autonómneho nervového systému, ktorá reguluje činnosť vnútorných orgánov a ciev. Túto chorobu možno nájsť aj pod názvom "kardioverúza", "vegetoevroz", ktoré poukazujú na vzťah medzi príznakmi IRR a stavom autonómneho nervového systému.

Hoci väčšina lekárov nerozpozná existenciu takej diagnózy a choroby IRR, neverí, ale v MKH nájdete rubriku F45.3, ktorá kombinuje všetky uvedené diagnózy. Pre pacientov s vegetatívno-vaskulárnou dystónii sa však stáva skutočným testom, pretože ochorenie má veľa možností pre priebeh a bolestivé symptómy, významne ovplyvňuje kvalitu života. Jeho trvanie však nie je ovplyvnené, má priaznivú prognózu a benígny priebeh.

Čo je to?

Jednoducho povedané, IRR je syndróm, ktorý sa objavuje v dôsledku nervov. Vo všeobecnosti sa väčšina problémov objavuje práve kvôli stresom a skúsenostiam, ale vaskulárna dystónia je vždy prvá.

Útoky IRR sú spôsobené porušením kardiovaskulárneho systému, ktorý sa naopak objavuje na pozadí funkčných porúch nervového alebo endokrinného systému. To znamená, že nervové šoky sú takmer vždy hlavnou príčinou. Ktorý, ako je známe, zriedkavo zmizne bez stopy a veľmi často vedie presne k neurocirkulačnej dystónii - to je spôsob, akým sa choroba nazýva inak.

Príčiny VSD

Lekári nazývajú dedičnými predispozičnými faktormi medzi hlavnými príčinami syndrómu vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Na pozadí nepriaznivých vonkajších faktorov môžu tieto príčiny významne ovplyvniť stav ľudského nervového systému. Vedúcou súčasťou manifestácií a vylepšení syndrómu je mozog, konkrétne hypotalamus, ktorý je zodpovedný za kontrolu ľudského endokrinného systému. Neuropsychiatrické poruchy vedú k nadmernej aktivite niektorých procesov a inhibícii iných, ktoré komplexným spôsobom ovplyvňujú rôzne systémy tela vrátane kardiovaskulárneho systému.

 1. Najčastejšie sa u detí vyskytuje vegetatívna vaskulárna dystónia ako dôsledok dedičnosti. Zvýšená nervozita a stres v prvých mesiacoch tehotenstva môžu mať významný vplyv nielen na formovanie osobnosti dieťaťa, ale aj na vyššiu nervovú aktivitu mozgu. Fakty ukazujú, že emocionálna nestabilita tela dieťaťa vyvoláva vývoj IRR, dokonca aj v detstve.
 2. Dospievanie je prechodné nielen v procese premeny dieťaťa na dospelého, ale aj neurofyziologického. Konfliktné situácie, emočné stresy, chronické ochorenia, endokrinné poruchy, nedostatok pohybu a iné faktory sú prevažne provokatéry vývoja vegetatívne-vaskulárnej dystónie u adolescentov. Zvýšená duševná záťaž, ktorá má dedičnú zložku, vedie k určitej nerovnováhe v tele, ktorá vedie k vzniku a vývoju vegetatívne-vaskulárnej dystónie.
 3. V dospelosti zohrávajú hormonálne zmeny v tele osobitnú úlohu pri spúšťaní mechanizmov VVD. To je dôvod, prečo ženská polovica obyvateľstva planéty trpí VVD oveľa častejšie ako muž. Prenatálne obdobie, tehotenstvo, obdobie menopauzy, to všetko, čo je obratom v živote ženy, môže byť východiskovým bodom pre mobilizáciu symptómov vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Vegetatívna vaskulárna dystonia je mimoriadne nepriaznivá v tehotenstve, keď aj menšie odchýlky v zdraví žien nevyhnutne ovplyvňujú stav plodu.

To isté platí aj vo vzťahu k prítomnosti nadmernej hmotnosti, čo môže byť provokatúrne prejavy dystónie. Zvýšenie telesnej hmotnosti vedie k rozvoju hypertenzie, ktorá je navyše dodatočnou záťažou pre kardiovaskulárny systém. Vývin vegetatívno-cievnej dystónie v tomto prípade postihuje ľudí úplne iného veku.

Druhy ochorení

Výsledkom vegetatívnej vaskulárnej dystónie je mozog a srdce, obličky, končatiny. Preto je syndróm vegetatívnej dystónie podobný chameleónom: u rôznych ľudí sa prejavuje takými rôznymi príznakmi, že je ťažké podozrievať ich spoločnú príčinu. Existujú tri typy patológie: hypertonické, hypotonické a zmiešané.

 1. Ak bez ohľadu na "vnútornú nevyhnutnosť" sympatický nervový systém prevláda počas dňa, hovorí o hypertenznom type vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Osoba sa sťažuje na infarkt a / alebo záchvaty paniky, úzkosť, rýchlo sa unaví, ale večer zaspáva. Zvýšený alebo nestabilný tlak.
 2. Keď parasympatická NA prevažuje po celý deň, človek sa cíti slabý, ospalý, unavený a občas závrat a mdloby, ide o hypotonický typ IRD. Znížený tlak.
 3. Keď sympatické a parasympatické systémy "argumentujú" o vodcovstve, striedavo porážajú a strácajú, hyper-a hypotonické symptómy sa navzájom vymieňajú, hovoriac o zmiešanom type.

Počas vyšetrenia sa ukáže, že orgány a systémy sú v poriadku, v nich nie sú patológie a takýto IRR sa nazýva primárny. Ak sa príznak komplexu vegetatívne-vaskulárnej dystónie vyskytuje na pozadí inej choroby, považuje sa za sekundárny.

Prvé znaky

Poruchy autonómneho nervového systému môžu spôsobiť veľmi rozmanité prejavy, z ktorých je známe asi 150. Pre IRR sú príznaky spojené s cievnou reakciou a centrálnym nervovým systémom najcharakteristickejšie:

 • bolesti hlavy;
 • hučanie v ušiach;
 • závraty;
 • tendencia k mdlobu;
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • slabosť, ospalosť;
 • nadmerné potenie;
 • nejasné zvýšenie telesnej teploty;
 • svalová bolesť;
 • trasenie v tele a v rukách.

Pre osoby s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú duševné vlastnosti osobitné:

 • prudké kvapky emócií;
 • tendencia k panike;
 • obsedantné myšlienky;
 • zvýšená úzkosť;
 • podozrievavý charakter.

Klinické syndrómy IRR

Syndóm autonómnej dysfunkcie kombinuje sympatické, parasympatické a zmiešané príznaky komplexov so všeobecnou, systémovou alebo lokálnou povahou, ktoré sa prejavujú permanentne alebo vo forme paroxysmov (vegetatívne-vaskulárne krízy), s neinfekčným subfebrilným stavom, tendenciou k teplotnej asymetrii.

 1. Vagotónia sa vyznačuje bradykardiou, ťažkosťami s dýchaním, sčervenaním kože tváre, potenie, slinenie, znížením arteriálneho tlaku, gastrointestinálnymi dyskinéziami. Vaginálna kríza prejavuje pocit tepla v hlave a tvári, dusenie, ťažkosti v hlave, nevoľnosť, slabosť, potenie, závrat, nutkanie na vyrážku, zvýšenú črevnú motilitu, mióza, pomalý pulz až 45-50 úderov / mi, pokles krvného tlaku až 80/50 mm Hg. Art.
 2. Sympatikotónia sa vyznačuje tachykardiou, blednutím kože, zvýšeným krvným tlakom, oslabením intestinálnej pohyblivosti, mydriazou, zimnicami, pocitom strachu a úzkosti. S krivkou sympato-nadobličiek sa objavuje alebo sa zvyšuje bolesť hlavy, znecitlivenie a chladu končatín, bledosť tváre, krvný tlak stúpa na 150 / 90-180 / 110 mm Hg, pulz sa zvyšuje na 110-140 úderov za minútu, bolesť je zaznamenaná srdce, vzrušenie, motorický nepokoj, niekedy teplota tela stúpa na 38-39 ° C.
 3. Syndróm duševných porúch - behaviorálne a motivačné poruchy - emočná labilita, slzotvornosť, poruchy spánku, strach, kardiophobia. U pacientov s VSD, vyššou úrovňou úzkosti, sú náchylní na sebapoškodnenie, majú strach pri rozhodovaní. Prevažujú osobné hodnoty: veľké obavy o zdravie (hypochondria), aktivita v období choroby klesá. Pri diagnostike je dôležité rozlišovať somatoformnú autonómnu dysfunkciu, pri ktorej nie sú žiadne duševné poruchy a hypochondriálna porucha, tiež považovaná za somatogénny stav neurózy, rovnako ako panická porucha a fóbie, iné nervové a duševné ochorenia.
 4. Zmiešané krízy sa vyznačujú kombináciou príznakov typických pre krízy alebo ich alternatívne prejavy. Tiež môže byť červený dermografizmus, hyperalgézia zóna precardiac priestor "škvrnitý" prekrvenie hornú časť hrudníka, nadmerné potenie rúk a akrocyanóza, trasenie rúk, neinfekčné subfebrilitet, náchylnosť k vegetatívny cievnej kríze a tepelnú asymetriu.
 5. Hyperventilácia (respiračný) syndróm je subjektívny pocit nedostatku vzduchu, kompresie hrudníka, ťažkosti s dýchaním, potreba hlbokého dychu. U mnohých pacientov pokračuje ako kríza, ktorej klinický obraz sa blíži k uduseniu. Najčastejšími príčinami vývoja respiračného syndrómu sú fyzická aktivita, duševná nadmerná záťaž, pobyt vo vyčerpaných miestnostiach, náhla zmena chladu a tepla, zlá tolerancia dopravy. Spolu s mentálnymi faktami dyspnoe má veľký význam zníženie kompenzačných adaptačných schopností respiračnej funkcie na hypoxický stres.
 6. Syndróm adaptačných porúch, astenický syndróm - rýchla únava, slabosť, neznášanlivosť fyzického a psychického stresu, meteorologická závislosť. Získané údaje, že základom asténneho syndrómu sú transkapilárne metabolické poruchy, znížená spotreba kyslíka v tkanivách a zhoršená disociácia hemoglobínu.
 7. Kardiovaskulárny syndróm - kardialgia v ľavej polovici rebrovej klietky, ktorá vzniká skôr z emocionálnej než fyzickej námahy, je sprevádzaná hypochondriálnou poruchou a nie je zadržaná koronálnou analýzou. Kolísanie krvného tlaku, pulzná labilita, tachykardia, funkčný šum. Na EKG a ergometrii bicyklov sa najčastejšie zistia sínusové a extrasystolické arytmie, neexistujú žiadne známky ischémie myokardu.
 8. Neurogastrický syndróm - neurogastrická aerofagia, spazmus pažeráka, duodenostáza a ďalšie poruchy motorickej evakuácie a sekrečné funkcie žalúdka a čriev. Pacienti sa sťažujú na pálenie záhy, plynatosť, zápchu.
 9. Syndróm metabolického tkaniva a porúch periférnych ciev - tkanivový edém, myalgia, angiotrofonervróza, Raynaudov syndróm. V srdci ich vývoja sú zmeny vaskulárneho tonusu a vaskulárnej permeability, zhoršený transcapilárny metabolizmus a mikrocirkulácia.
 10. Syndróm mozgovo-cievnych porúch - bolesti hlavy, závraty, hluk v hlave a ušiach, tendencia k mdlobu. Základom ich vývoja je cerebrálna angiodystónia, ktorej patogenetickým základom je dysregulácia hypertonického, hypotonického alebo zmiešaného mozgového cievneho tonusu. U niektorých pacientov s pretrvávajúcim cefalgickým syndrómom dochádza k porušeniu tónu nielen arteriálnych, ale aj žilových ciev, takzvanej funkčnej venóznej hypertenzie.

Záchvaty paniky

To je ďalší syndróm, ktorý bude charakteristickým príznakom vegetatívne-vaskulárnej dystónie. Osoba zažije silný strach, pocit blížiacej sa úzkosti, vlna strachu ho pokrýva.

Zároveň vysiela signály o nebezpečenstve, ale neposkytuje riešenie problému. Preto má pacient silný strach zo smrti, zdá sa mu - srdce sa zastaví, zachytia dych. Je pozoruhodné, že doslova za 10-15 minút panikatický útok na pozadí IRR prechádza, ľudský stav sa vráti do normálu.

Priebeh IRR

Vo väčšine prípadov, bez provokačných faktorov, má choroba latentný (asymptomatický) charakter.

Avšak pod vplyvom nepriaznivých podmienok a preťaženia sú časté prejavy kríz. Takéto krízy majú niekedy náhlu povahu a sú sprevádzané príznakmi zvláštnymi pre mnohé choroby: bledosť, ťažké potenie, pokles krvného tlaku, bolesť brucha, nevoľnosť a vracanie, zníženie telesnej teploty.

Krízový nárast aktivity choroby je u starších ľudí ťažší, najmä u tých, ktorí trpia komorbiditou. V mnohých prípadoch je kríza výsledkom dlhodobo nahromadených zložiek, a preto sú časté prípady prejavov veľkého počtu symptómov súčasne.

diagnostika

Ako už bolo uvedené, IRR je diagnóza vylúčenia. Preto je pre jeho diagnózu potrebné ďalšie metódy, ktoré eliminujú organickú patológiu. Potrebujeme všeobecné vyšetrenie pacienta, konzultáciu neurológov, kardiológov, gastroenterológov a endokrinológov.

Vykonajte kompletné kardiologické vyšetrenie: laboratórne testy, cholesterol, EKG, ultrazvuk srdca, testy s náplňou, halter POS a krvný tlak. Tiež sú predpísané röntgenové snímky hrudníka, ultrazvuk brušných orgánov, obličky a štítnej žľazy, fibrogastroskopia a kolonoskopia pre gastrointestinálne ťažkosti. Určte hladinu hormónov štítnej žľazy, pretože ich patológia sprevádza podobné príznaky.

Ak počas všetkých ďalších vyšetrení nie je nájdená žiadna patológia, potom je pacient diagnostikovaný s vegetatívno-vaskulárnou dystóniou v súlade s:

 • vedúci klinický syndróm (srdcový, hypotonický, hypertonický, respiračný, astenický, neurotický, zmiešaný priebeh);
 • závažnosť - mierna (3-6 ťažkosti a príznaky), mierna (8-16 príznakov), závažná (viac ako 17 príznakov a časté krízy);
 • fázy ochorenia (exacerbácia alebo remisia).

Liečba vegetatívne-vaskulárnej dystónie

V prípade opísaného porušenia musí byť režim liečby zložitý, dlhodobý, zohľadňovať zvláštnosti dysfunkcií, etiologický faktor a individuálne špecifiká osoby. Pri nástupe tohto porušenia budú terapeutické opatrenia dlhé.

Tak, ako sa zbaviť vegetatívne-vaskulárnej dystónie u dospelých? Spravidla terapeutické opatrenia zahŕňajú použitie iných liečebných schém, ktoré môžu byť doplnené sedatívami.

Bez terapeutických zásahov zahŕňajú:

 1. Optimalizácia pracovného času a odpočinku. Aby ste sa zbavili symptómov IRR, mali by ste rovnomerne striedať triedy mentálnej a fyzickej práce, aby ste minimalizovali čas strávený pred počítačovým monitorom a televízorom. Ak chýba takáto príležitosť, každý 60-90 minút, aby si prerušil, vykonať cvičenie pre oči, zahriať na chrbát.
 2. Dodržiavanie režimu stabilného dňa s povinným úplným odpočinkom. Normálna dĺžka nočného spánku pre každú osobu je individuálna. Ale pre väčšinu by to nemalo byť kratšie ako 8-9 hodín. Podmienky pre spánok sú tiež dôležité. Spálňa by nemala byť vyčerpaná, potrebujete pravidelné vetranie a mokré čistenie. Postel by mala byť pohodlná, vhodná pre rast a stavbu osoby. Je lepšie uprednostniť ortopedické matrace a vankúše.
 3. Dieta so zahrnutím potravín bohatých na draslík a horčík do stravy. Tieto minerály sú zapojené do prenosu impulzov do nervových zakončení, zlepšujú činnosť srdca a krvných ciev, obnovujú rovnováhu v práci nervového systému. Preto, keď VSD odporúča použitie pohánky a ovsené vločky, strukoviny, sušené ovocie, orechy, byliny, zemiaky, mrkva a baklažán.
 4. Primeraná fyzická aktivita. Najlepšie sú cvičenia, ktoré sa odohrávajú na čerstvom vzduchu alebo vo vode, ale súčasne nedávajú výrazné zaťaženie svalového a kardiovaskulárneho systému. Najmä pacienti trpiaci vegetatívno-vaskulárnou dystóniou sú vhodní na kúpanie, vodnú aerobiku, tanec, lyžovanie a cykloturistiku. Pri takých zaťaženiach dôkladne trénuje srdce, normalizuje sa psycho-emocionálny stav. Súčasne je potrebné vyhnúť sa športu, v ktorom je potrebné robiť ostré pohyby, vysoké skoky alebo dlhodobo zostať v statickom napätí. To vytvára dodatočné zaťaženie ciev a môže viesť k zhoršeniu priebehu ochorenia.
 5. Akupunktúra a masáž podporujú relaxáciu, eliminujú úzkosť, normalizujú krvný tlak, obnovujú spánok. V hypertenznom type sú masážne pohyby zobrazované pomalým tempom so zvýšeným účinkom na oblasť krku. V hypotonickom variante IRR by naopak masáž mala byť rýchla a intenzívna.
 6. Používanie bylinných liečiv. Keď VSD so zvýšeným krvným tlakom zapadajú bylinky so sedatívnym a hypotenzívnym účinkom (tinktúra valeriánky, pivonky, matka). Hypotonický variant ochorenia vyžaduje použitie liekov so stimulačným a aktivačným účinkom (Eleutherococcus, Aralia, Ginseng).
 7. Fyzioterapeutické metódy majú pozitívny účinok na vegetatívno-vaskulárnu dystóniu v dôsledku normalizácie interakcie rôznych častí nervového systému, vaskulárneho tónu. Takéto postupy zlepšujú krvný obeh orgánov a tkanív, aktivujú metabolické procesy. Zoznam použitých metód je pomerne veľký: elektroforéza s liečivými roztokmi na krčnej chrbtici, aplikácia ozokeritu alebo parafínu na oblasť límca, laserové ožarovanie v kombinácii s magnetickou terapiou. Výborný účinok má ošetrenie vodou. Pre všetky typy IRR sú zobrazené kontrastné kúpele, kruhové a ventilátorové sprchy, masáže pod vodou a plávanie.
 8. Ak je IRR na hypotonickom type nevyhnutné na používanie produktov, ktoré zvyšujú tón krvných ciev: zelený čaj, prírodnú kávu, mlieko. V hypertenzívnom variante ochorenia by potraviny, ktoré vyvolávajú zvýšenie krvného tlaku, mali byť vylúčené zo stravy: silný čaj a káva, uhorky a korenené jedlá.

Pri diagnostikovaní vegetatívne-vaskulárnej dystónie sú lieky predpísané výlučne ošetrujúcim lekárom. Terapeutický účinok je zameraný na obnovenie rovnováhy vo fungovaní gangliového systému.

Lieky na VSD

Liečba liečiva je určená preferenčnými symptómami u konkrétneho pacienta. Hlavnou skupinou liekov pre IRR sú lieky so sedatívnym účinkom:

 1. Phytopreparácie - valerián, matka, Novopasit, atď.;
 2. Antidepresíva - terapeutiká, paroxetín, amitriptylín;
 3. Zmäkčovadlá - seduksen, elenium, tazepam, grandaxín.

V niektorých prípadoch sú predpisované nootropické lieky (piracetam, omnarón), cievne liečivá (cinnarizín, aktovegin, cavinton), psychotropné lieky - grandaxín, mezapam, sonapaky. V prípade hypotonického typu VSD pomáha použitie adaptogénov a tonických fytomedikácií - Eleutherococcus, ženšen, Pantocrinum.

Zvyčajne liečba začína viac "miernymi" rastlinnými prostriedkami, pri absencii účinku sa pridávajú ľahké trankvilizéry a antidepresíva. V prípadoch ťažkej úzkosti, záchvaty paniky, porúch podobných neurózom nie je možné vykonať nič bez korekcie liekom.

Symptomatická terapia je zameraná na elimináciu príznakov iných orgánov, predovšetkým kardiovaskulárneho systému.

Pri tachykardii a zvýšenom krvnom tlaku sa predpísali anakrilín a iné lieky zo skupiny beta-blokátorov (atenolol, egilok), ACE inhibítory. Kardialgia sa zvyčajne odstraňuje užívaním sedatív - Seduxen, Corvalol, Valocordin.

Bradykardia menej ako 50 srdcových tepien za minútu si vyžaduje použitie atropínu, prípravkov belladonovej. Chladné tonické kúpele a sprchy a cvičenie sú užitočné.

Ľudové opravné prostriedky

Prvá liečba ľudových prostriedkov IRR zahŕňa poskytovanie podporných nádob.

 • Zmierňujúce poplatky. Ak chcete obnoviť harmonický stav nervového systému, je užitočné piť bylinné, ktoré si môžete zakúpiť v lekárni alebo sa pripraviť. Tu je jeden z nich: zmiešajte v rovnakom pomere valeriánsky koreň, rasca, matka, kôpru a nechtík. 1 čajovú lyžičku zmesi nalejte 150 ml vriacej vody, naplňte 2 hodiny a napnite. Užívajte liek 5 krát denne, 15 ml za mesiac. Nedoporučuje sa vynechať, pretože pravidelnosť podávania priamo ovplyvňuje účinnosť liečby.
 • Ďalší balzam je pripravený nielen na posilnenie ciev, pomáha pri úderoch a srdcových záchvatoch, ateroskleróze ciev, hluku v hlave, ušiach, zápalových procesoch - pri zohľadnení zloženia sa ukazuje ako veľmi silný nástroj. Na to sa pripravia tri tinktúry - 40 gramov červených ďatelinových kvetov sa naleje 40% alkoholom v množstve 500 ml a nechá sa 14 dní v tme a potom sa prefiltruje. Druhá infúzia sa pripravuje z koreňa kaukazského Dioscorea v množstve 50 gramov, ktoré bolo predtým rozdrvené. Zložka sa naleje s 40% alkoholom v objeme 500 ml a trvá na tom, ako je ďatelina. Tretia tinktúra sa pripravuje z mäkkého propolisu, ktorý sa rozdrví a naleje 70% alkoholu v tmavom sklenom obale v pomere 100 gramov na 1000 ml. Kapacita tesne uzavretá, trvá 10 dní v tme pri izbovej teplote, filtruje sa. Potom sa tinktúra dôkladne premieša v pomere 1: 1: 1. Balzám sa po jedle dávkuje na malú lyžicu trikrát denne, predriedené vodou v objeme 50 ml. Trvanie takejto terapie je dva mesiace. Potom by ste mali prestať na 14 dní a opakovať kurz.
 • Je potrebné vziať sklenku suchých kôprových semien, pridať do nich dve veľké lyžice nakrájaného koreňa valeriánu, vložiť zmes do termosféra a vyliata liter vriacej vody. Kompozícia sa infúzi 24 hodín, potom sa filtruje a do kvapaliny sa pridá 500 ml prírodného medu. Všetko je dôkladne premiešané a umiestnené v chladničke. Liek sa užíva trikrát denne pred jedlom. Pred jedlom by malo prejsť najmenej 30 minút. Jediné množstvo zmesi je jedna veľká lyžička. Priebeh liečby trvá až do konca pripraveného lieku.

To nestojí za to

Čo by sa nemalo robiť u pacientov s vegetatívno-cievnou dystóniou?

 1. Zúčastnite sa diét a pôstu.
 2. Negatívne pozrite sa na to, čo sa deje v živote.
 3. Vytvoriť dodatočný stres pre telo - sprchy, moderné dýchacie postupy.
 4. Prax meditácie.
 5. Vyčerpajte s ťažkým fyzickým námahom.
 6. Snaží sa nájsť nový prejav choroby.
 7. Piť alkohol.

V tejto veci tiež počúvajte amatérov (susedia, priateľky, známi, príbuzní, ktorí nemajú lekárske vzdelanie), najmä pokiaľ ide o predpisovanie liekov!

verdikt

Mnohí lekári veria, že takáto diagnóza neexistuje. Je alarmujúce, že sa nikto zatiaľ nerozhodol o nomenklatúre tejto choroby, každý ju volá inak, nikto nemôže presne povedať, ako sa prejavuje.

Každá z príznakov súvisiacich s príznakmi vegetatívne-vaskulárnej dystónie sa môže vyskytnúť u ktorejkoľvek osoby počas ktoréhokoľvek obdobia života. Všetci ľudia na svete nemôžu byť ochorení žiadnou chorobou.

 1. Symptómy vegetatívne-vaskulárnej dystónie sú veľmi neurčito a rôznymi spôsobmi. Väčšina pacientov, ktorí boli dlhodobo diagnostikovaní, je ťažké vysvetliť, že nemajú takúto chorobu a taká choroba naozaj neexistuje. Inak vzniká úplne logická otázka - od čoho sa s ním zaoberali počas všetkých týchto mesiacov alebo rokov?
 2. Pre mnohých lekárov je táto diagnóza "záchranný čln" alebo "odpadkový koš", v závislosti od toho, ktorá strana sa má pozerať. Ak má pacient niekoľko symptómov, ale počas vyšetrenia nie je zistená žiadna významná organická patológia, nemožno mu povedať, že je všetko v poriadku.
 3. Nakoniec prišiel so sťažnosťami, niečo mu trápilo, niečo ho priviedlo do lekárskej ordinácie. Jednoducho nerozumie lekárovi a rozhodne, že nie je dostatočne kompetentný a pôjde na iného lekára s nádejou, že porozumie problému. Preto lekár používa osvedčenú metódu, napíše na kartu diagnózu "vegetatívno-vaskulárnej dystónie".

Potom predpisuje pacientovi neškodný valerián, matka, chodí vo večerných hodinách pod mesiacom, doprevádzaný úvahami o niečom pozitívnom. Čo máme? A vlci sú kŕmení a ovce sú celé. Pacient je rád, že príčinou jeho problémov sa našiel našťastie nepatrná príčina, pretože vegetatívna vaskulárna dystónia existuje aj pre väčšinu svojich známych a príbuzných.

Okrem Toho Čítal O Plavidlách

Krvácanie z očí

Čo je krvácanie do oka?Poškodenie malých krvných ciev spôsobuje sčervenanie oka alebo krvácanie. V závislosti od miesta poškodeného plavidla sa rozlišujú:● subkonjunktiválne krvácanie. Nádory sliznice oka sú poškodené.

Symptómy cerebrovaskulárnej insuficiencie: rozpoznanie choroby v čase!

Progresívna choroba spôsobená poruchou dodávania krvi do mozgu môže viesť k vážnym neurologickým poruchám až po úplnú stratu pracovných schopností a adaptáciu v spoločnosti.

Kvantov protrombín: prepis, normálne hodnoty

Štúdia protrombínu je určená lekárom s cieľom určiť, ako rýchlo krvné zrazeniny. Protrombín od firmy Kvik veľmi často umožňuje identifikovať vážnu patológiu v tele.

Prečo sa vyskytujú kŕče v nohách a čo robiť v tomto prípade?

Kŕče dolných končatín objaviť v každom veku, ale najviac obťažujúce všetci rovnakí ľudia vo veku nad 50 rokov kŕče - sa vznikajúce spontánne znížiť priečne pruhované svalstvo nôh, ktoré môžu byť spôsobené mnohých dôvodov.

Aké sú dôsledky a príčiny krvácania z mozgu?

Jeden deň (najčastejšie počas dňa) človek zažíva náhle a prudké zhoršenie zdravia: silné bolesti hlavy, závraty, necitlivosť končatín, tvár. Okolie označuje porušenie alebo stratu vedomia u pacienta.

Aké sú hodnoty ESR u dieťaťa?

Norma ESR u detí naznačuje optimálnu rýchlosť sedimentácie erytrocytov. Ide o všeobecný indikátor, ktorý sa určuje pri analýze krvi. Zobrazuje rýchlosť lepenia buniek. Na získanie výsledkov lekári robia žilovú alebo kapilárnu krv.