Z tohto článku sa dozviete: čo je aortálna stenóza, aké sú mechanizmy jej vývoja a príčiny jeho výskytu. Symptómy a liečba choroby.

Aortálna stenóza je patologické zúženie veľkej koronárnej cievy, cez ktorú vstupuje krv z ľavej komory do cievneho systému (v systémovej cirkulácii).

Čo sa deje v patológii? Z rôznych dôvodov (kongenitálne malformácie, reumatizmus, kalcifikácia) sa lumen aorty zužuje pri výstupe z komory (v oblasti ventilov) a sťažuje to, aby krv pretekala do cievneho systému. V dôsledku toho sa zvyšuje tlak v komore komory, objem kŕčovej krvi klesá a v priebehu času sa objavujú rôzne príznaky nedostatočného prívodu krvi do orgánov (rýchla únava, slabosť).

Toto ochorenie je dlhodobo (desaťročia) úplne asymptomatické a prejavuje sa až po zúžení lúmenu cievy o viac ako 50%. Výskyt príznakov srdcového zlyhania, angíny pektoris (typ koronárnej choroby) a mdloby značne zhoršuje prognózu pacienta (priemerná dĺžka života sa zníži na 2 roky).

Patológia je nebezpečná z dôvodu jej komplikácií - dlhodobá progresívna stenóza vedie k nezvratnému zvýšeniu komory (dilatácie) ľavej komory. Pacienti s ťažkými symptómami (po zúžení lumen cievy o viac ako 50%) vyvinú srdcovú astmu, pľúcny edém, akútny infarkt myokardu, náhlu srdcovú smrť bez zjavných príznakov stenózy (18%), zriedkavo ventrikulárnu fibriláciu, čo zodpovedá zástave srdca.

Vyšetrenie aortálnej stenózy je úplne nemožné. Metódy chirurgickej liečby (ventilová protetika, dilatačná dilatácia pomocou balónikovej dilatácie) sú indikované po objavení sa prvých príznakov aortálnej kontrakcie (dýchavičnosť s miernou námahou, závrat). Vo väčšine prípadov je možné výrazne zlepšiť prognózu (viac ako 10 rokov pre 70% prevádzky). Klinické pozorovanie sa vykonáva v ktoromkoľvek štádiu života.

Kliknite na fotografiu na zväčšenie

Kardiológ ošetruje pacientov s aortálnou stenózou, srdcová chirurgia vykonávajú chirurgickú korekciu.

Podstata aortálnej stenózy

Slabá väzba veľkého krvného obehu (krv z ľavej komory cez aortu vstupuje do všetkých orgánov) je trikuspidálna aortálna chlopňa v ústach cievy. Odhaľuje to, že prechádza časťou krvi do cievneho systému, ktorý komôrka vytláča počas kontrakcie a zatvára, zabraňuje ich pohybu späť. Na tomto mieste sa objavujú charakteristické zmeny v cievnych stenách.

V patológii dochádza k rôznym zmenám listu a tkaniva aorty. Môžu to byť jazvy, adhézie, adhézie spojivového tkaniva, usadeniny vápenatej soli (stužovanie), aterosklerotické pláty, vrodené malformácie chlopne.

Kvôli takýmto zmenám:

 • svetlo plavidla sa postupne zužuje;
 • ventilové steny sú nepružné, husté;
 • nedostatočne otvorené a zatvorené;
 • zvýši sa krvný tlak v komore, čo spôsobí hypertrofiu (zhrubnutie svalovej vrstvy) a dilatáciu (zvýšenie objemu).

Výsledkom je nedostatok zásobovania všetkými orgánmi a tkanivami krvou.

Stenóza aorty môže byť:

 1. Nad ventil (od 6 do 10%).
 2. Subvalvulárny (od 20 do 30%).
 3. Ventil (od 60%).

Všetky tri formy môžu byť vrodené, iba získané. A keďže ventilová forma je bežnejšia, hovorí o aortálnej stenóze, zvyčajne to znamená túto formu ochorenia.

Patológia veľmi zriedkavo (v 2%) sa javí ako nezávislá, najčastejšie sa spája s inými malformáciami (mitrálnou chlopňou) a ochoreniami kardiovaskulárneho systému (koronárna choroba srdca).

Stenóza aorty - pohroma starších mužov

Porucha alebo porušenie anatomickej štruktúry srdca vždy vedie k zhoršeniu fungovania celého organizmu.

Najmä ak táto vada narúša normálnu činnosť najväčšej tepny obehového systému - aortu, ktorá dodáva krv všetkým vnútorným orgánom a systémom. Ide o stenózu aortálnej chlopne alebo stenózy aorty.

Opis choroby

Aortálna stenóza je zmena štruktúry aortálnej chlopne takým spôsobom, že normálna vodivosť krvi zo srdca do aorty je narušená. Výsledkom je zhoršenie krvného zásobovania väčšiny vnútorných orgánov a systémov ľudského tela, ktoré sú spojené s veľkým kruhom krvného obehu.

Každý zdravý človek má trikuspidálny ventil na okraji ľavej srdcovej komory srdca a aortu začínajúcu od neho - druh "dverí", ktorý umožňuje krvi prechádzať zo srdca do cievy a neuvoľňovať ju späť. Vďaka tomuto ventilu, ktorý je pri úplnom otvorení najmenej 3 cm široký, sa krv pohybuje zo srdca do vnútorných orgánov len jedným smerom.

Z rôznych dôvodov sa tento ventil nemusí úplne otvoriť, jeho otvor sa prerastie spojovacím tkanivom a zužuje. V dôsledku toho klesá uvoľňovanie krvi zo srdca do aorty a krv, ktorá nie je čerpaná cez cievy, stagnuje v ľavej komore, čo postupne vedie k jej zvýšeniu a naťahovaniu.

Ľudské srdce preto začína pracovať v abnormálnom móde, zhoršuje ho stagnácia - to všetko má negatívny vplyv na zdravie vo všeobecnosti.

Príčiny a rizikové faktory

Choroba môže byť vrodená a získaná. Získaná forma ochorenia sa rozvíja z rôznych dôvodov. Klasickí provokatéri tohto ochorenia sú:

 • organická lézia ventilových letákov v dôsledku reumatických ochorení - 13-15% prípadov;
 • ateroskleróza - 25%;
 • kalcifikácia aortálnej chlopne - 2%;
 • infekčný zápal vnútornej výstelky srdca alebo endokarditída - 1,2%.

V dôsledku všetkých týchto patologických účinkov dochádza k narušeniu pohyblivosti ventilových letákov: sú spriahnuté, zarastené spojivovým tkanivom jazvy, kalcinované - a už nie sú úplne otvorené. Takže dochádza k postupnému zúženiu aortálneho otvoru.

Okrem vyššie uvedených dôvodov existujú rizikové faktory, ktorých história významne zvyšuje pravdepodobnosť aortálnej stenózy u ľudí:

 • genetickú predispozíciu tomuto zločinu;
 • dedičná patológia elastínového génu;
 • diabetes mellitus;
 • zlyhanie obličiek;
 • vysoký cholesterol;
 • fajčenie;
 • hypertenzia.

Klasifikácia a etapa

 • Na mieste lokalizácie konstrikcie: supravalve, subvalvulárny a ventil.
 • Podľa stupňa zúženosti:

Stenóza aorty

Aortálna stenóza je zúženie aortálneho otvoru vo ventilovej oblasti, čo bráni toku krvi z ľavej komory. Stenóza aorty v štádiu dekompenzácie sa prejavuje závratmi, mdlobami, únavou, dýchavičnosťou, záchvatmi angíny pektoris a udusením. V procese diagnostiky aortálnej stenózy sa prihliada na EKG, echokardiografiu, röntgenové vyšetrenie, ventrikulografiu, aortografiu, kardiálnu katetrizáciu. Pri stenóze aorty sa používa balóniková valvuloplastika a náhrada aortálnej chlopne; možnosti konzervatívnej liečby tejto poruchy sú veľmi obmedzené.

Stenóza aorty

Aortálna stenóza alebo stenóza aortálneho otvoru je charakterizovaná zúžením odtokového traktu v oblasti aortálnej poloplánovej chlopne, čo sťažuje systolické vyprázdnenie ľavej komory a tlakový gradient medzi komorou a aortou prudko stúpa. Podiel aortálnej stenózy v štruktúre iných srdcových chýb tvorí 20-25%. Stenóza aorty je u mužov 3-4 krát častejšie než u žien. Izolovaná stenóza aorty v kardiológii je zriedkavá - v 1,5-2% prípadov; vo väčšine prípadov je tento defekt kombinovaný s inými chlopňovými defektmi - mitrálnou stenózou, aortálnou nedostatočnosťou atď.

Klasifikácia aortálnej stenózy

Podľa pôvodu sa rozlišuje vrodená (3-5,5%) a získaná stenóza aorty. Vzhľadom na lokalizáciu patologického zúženia môže byť aortálna stenóza subvalvulárna (25-30%), supravalvulárna (6-10%) a ventil (približne 60%).

Závažnosť stenózy aorty je determinovaná gradientom systolického tlaku medzi aortou a ľavou komorou, ako aj oblasťou otvorenia ventilu. Pri menšej aortálnej stenóze stupňa I je plocha clony od 1,6 do 1,2 cm2 (rýchlosťou 2,5-3,5 cm2); gradient systolického tlaku je v rozmedzí 10 až 35 mm Hg. Art. Stredná stenóza aorty stupňa II je indikovaná, keď je plocha ventilového otvoru 1,2 až 0,75 cm2 a tlakový gradient je 36 až 65 mm Hg. Art. Závažná aortálna stenóza stupňa III sa pozoruje, keď je plocha otvorenia ventilu menšia ako 0,74 cm2 a tlakový gradient sa zvyšuje na viac ako 65 mm Hg. Art.

V závislosti od stupňa hemodynamických porúch sa aortálna stenóza môže vyskytnúť v kompenzovanom alebo dekompenzovanom (kritickom) klinickom variante, a preto možno rozlíšiť 5 fáz.

Stupeň I (plná kompenzácia). Aortálna stenóza môže byť detegovaná iba auskulturáciou, stupeň zúženia aortálnej úst je zanedbateľný. Pacienti potrebujú dynamické monitorovanie kardiológa; chirurgická liečba nie je indikovaná.

Stupeň II (latentné srdcové zlyhanie). Vyskytujú sa sťažnosti na únavu, dýchavičnosť s miernou námahou, závraty. Znaky stenózy aorty sa určujú podľa EKG a röntgenového žiarenia s tlakovým gradientom v rozmedzí 36-65 mm Hg. Ktorý slúži ako indikácia na chirurgickú korekciu defektu.

Štádium III (relatívna koronárna nedostatočnosť). Zvyčajne sa zvyšuje dýchavičnosť, výskyt angíny pectoris, mdloby. Gradient systolického tlaku presahuje 65 mm Hg. Art. Chirurgická liečba aortálnej stenózy v tomto štádiu je možná a nevyhnutná.

Štádium IV (ťažké srdcové zlyhanie). Rozrušený nedostatkom dychu v pokoji, nočné záchvaty srdcovej astmy. Chirurgická korekcia defektu je vo väčšine prípadov už vylúčená. u niektorých pacientov je kardiálna chirurgia potenciálne možná, ale s menším účinkom.

V stupňa (terminál). Srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje, dýchavičnosť a edémový syndróm sa vyslovujú. Liečba liekov môže dosiahnuť iba krátkodobé zlepšenie; chirurgická korekcia aortálnej stenózy je kontraindikovaná.

Príčiny aortálnej stenózy

Získaná stenóza aorty je najčastejšie spôsobená reumatickými léziami chlopní. V tomto prípade sa ventilové chlopne deformujú, spájajú, stávajú sa hutné a tuhé, čo vedie k zúženiu ventilového krúžku. Príčiny získanej stenózy aortálneho ústia môžu byť tiež aortálna ateroskleróza, kalcifikácia aortálnej chlopne, infekčná endokarditída, Pagetova choroba, systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a konečné štádium zlyhania obličiek.

Vrodená stenóza aorty sa vyskytuje pri kongenitálnom zúžení aortálnych alebo vývojových abnormalít, bicuspidálnej aortálnej chlopne. Vrodené ochorenie aortálnej chlopne sa zvyčajne vyskytuje pred dosiahnutím veku 30 rokov; získané - v neskoršom veku (zvyčajne po 60 rokoch). Urýchlite tvorbu aortálnej stenózy, fajčenia, hypercholesterolémie, arteriálnej hypertenzie.

Hemodynamické poruchy aortálnej stenózy

Pri stenóze aorty sa vyvinú hrubé intrakardiálne a potom všeobecné hemodynamické poruchy. Je to spôsobené ťažkosťami vyprázdňovania dutiny ľavej komory, v dôsledku čoho dochádza k významnému zvýšeniu systolického tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou, ktorá môže dosiahnuť 20 až 100 mm mm alebo viac. Art.

Funkcia ľavej komory v podmienkach zvýšenej záťaže je sprevádzaná jej hypertrofiou, ktorej stupeň závisí od závažnosti zúženia aortálneho otvoru a životnosti defektu. Kompenzačná hypertrofia zaisťuje dlhodobé zachovanie normálneho srdcového výkonu, čo bráni rozvoju srdcovej dekompenzácie.

Avšak pri stenóze aorty dochádza k porušeniu koronárnej perfúzie dostatočne skoro, čo súvisí so zvýšením end-diastolického tlaku v ľavej komore a stlačením subendokardiálnych ciev hypertrofickým myokardom. Preto sa u pacientov s aortálnou stenózou prejavujú príznaky koronárnej insuficiencie dlho pred vznikom srdcovej dekompenzácie.

Keďže kontraktilná schopnosť hypertrofovanej ľavej komory sa znižuje, veľkosť zdvihového objemu a ejekčnej frakcie klesá, čo je sprevádzané dilatáciou myogénnej ľavej komory, zvýšeným end-diastolickým tlakom a vývojom systolickej dysfunkcie ľavej komory. Na tomto pozadí sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni a pľúcny obeh, t.j. arteriálna pľúcna hypertenzia sa vyvíja. Súčasne klinický obraz aortálnej stenózy môže byť zhoršený relatívnou nedostatočnosťou mitrálnej chlopne ("mitralizácia" poruchy aorty). Vysoký tlak v systéme pľúcnej artérie prirodzene vedie k kompenzačnej hypertrofii pravej komory a potom k úplnému zlyhaniu srdca.

Symptómy aortálnej stenózy

V štádiu úplnej kompenzácie aortálnej stenózy pacienti dlho necítia dlhý pocit nepohodlia. Prvé prejavy sa spájajú so zúžením ústia aorty na približne 50% jej lúmenu a sú charakterizované nedostatkom dychu počas fyzickej námahy, únavy, svalovej slabosti, pocitu palpitácie.

V štádiu koronárnej insuficiencie, závraty, mdloby s rýchlou zmenou v polohe tela, záchvaty angíny pectoris, paroxysmálne (nočné) dýchavičnosť, v závažných prípadoch sa pripisujú záchvaty srdcovej astmy a pľúcneho edému. Prognosticky nepriaznivá kombinácia angíny s synkopálnymi stavmi a najmä - príchodom srdcovej astmy.

S rozvojom nedostatočnosti pravého ventrikulárneho systému sa zmienil edém, pocit ťažkosti v správnom hypochondriu. Náhla srdcová smrť pri stenóze aorty sa vyskytuje v 5-10% prípadov, hlavne u starších ľudí s ťažkým zúžením ventilového otvoru. Komplikácie aortálnej stenózy môžu byť infekčná endokarditída, poruchy ischemickej cerebrálnej cirkulácie, arytmie, AV blokáda, infarkt myokardu, gastrointestinálne krvácanie z dolného zažívacieho traktu.

Diagnóza aortálnej stenózy

Vzhľad pacienta s aortálnou stenózou sa vyznačuje bledosťou kože ("bledosť aorty") v dôsledku tendencie k periférnym vazokonstrikčným reakciám; v pokročilých štádiách sa môže vyskytnúť akrocyanóza. Periférny edém je zistený pri ťažkej aortálnej stenóze. Keď sa perkusia určuje rozšírením hraníc srdca doľava a dole; palpáciou dochádza k posunu apikálneho impulzu, systolického tremoru v jugulárnej fosílii.

Auskulatívne príznaky aortálnej stenózy sú hrubé systolické šelesty nad aortou a nad mitrálnou chlopňou, tlmenie I a II tónov na aortu. Tieto zmeny sa zaznamenali aj počas fonokardiografie. Podľa EKG sa určujú príznaky hypertrofie ľavej komory, arytmií a niekedy blokády.

V období dekompenzácie na rádiografiách sa prejavuje rozšírenie tieňa ľavej komory vo forme predĺženia oblúka ľavého obrysu srdca, charakteristickej aortálnej konfigurácie srdca, poststeenotickej dilatácie aorty, príznakov pľúcnej hypertenzie. Pri echokardiografii sa určuje zhrubnutie aortálnych ventilov, ktoré obmedzujú amplitúdu pohybu ventilových letákov v systole, hypertrofia steny ľavej komory.

Na meranie tlakového gradientu medzi ľavou komorou a aortou sa vyšetrujú srdcové dutiny, čo umožňuje nepriamo posúdiť stupeň aortálnej stenózy. Ventrikulografia je potrebná na zistenie súbežnej mitrálnej nedostatočnosti. Aortografia a koronárna angiografia sa používajú na diferenciálnu diagnostiku aortálnej stenózy s aneuryzmou vzostupnej aorty a koronárnej artérie.

Liečba stenózy aorty

Všetci pacienti, vrátane s asymptomatickou a úplne kompenzovanou aortálnou stenózou by mal byť starostlivo sledovaný kardiológa. Odporúča sa, aby mali echokardiografiu každých 6 až 12 mesiacov. Aby sa zabránilo infekčnej endokarditíde, vyžaduje tento kontingent pacientov preventívne antibiotiká pred ošetrením zubov (liečba zubným kazom, extrakcia zubov atď.) A inými invazívnymi postupmi. Gravidné riadenie u žien s aortálnou stenózou vyžaduje starostlivé sledovanie hemodynamických parametrov. Indikáciou ukončenia tehotenstva je závažný stupeň aortálnej stenózy alebo zvýšenie príznakov srdcového zlyhania.

Liečba aortálnej stenózy je zameraná na elimináciu arytmií, prevenciu koronárnych ochorení, normalizáciu krvného tlaku, spomalenie progresie srdcového zlyhania.

Radikálna chirurgická korekcia aortálnej stenózy sa prejavuje pri prvých klinických prejavoch defektu - výskytu dýchavičnosti, bolesti angíny, synkopálnych stavov. Na tento účel môže byť použitá balóniková valvuloplastika - endovaskulárna balóniková dilatácia aortálnej stenózy. Tento postup je však často neúčinný a je sprevádzaný následnou recidivujúcou stenózou. Pre nepatrné zmeny v hrudných chlopniach aortálnej chlopne (najčastejšie u detí s vrodenými defektami) sa používa otvorená oprava chirurgickej aortálnej chlopne (valvuloplastika). V detskej kardiálnej chirurgii sa Rossova operácia často vykonáva, zahŕňajúca transplantáciu pľúcneho ventilu do aortálnej polohy.

S príslušnými indikáciami sa uchýlili k plastickej nadklapannogo alebo subvalvulárnej aortálnej stenóze. Hlavnou metódou liečby aortálnej stenózy je dnes atetická chlopňa, v ktorej je úplne odstránený postihnutý ventil a nahradený mechanickou analógovou alebo xenogénnou bioprotézou. Pacienti s umelým ventilom vyžadujú celoživotný príjem antikoagulancií. V posledných rokoch sa uskutočnila výmena perkutánnej aortálnej chlopne.

Prognóza a prevencia aortálnej stenózy

Aortálna stenóza môže byť asymptomatická už mnoho rokov. Výskyt klinických príznakov významne zvyšuje riziko komplikácií a úmrtnosti.

Hlavnými, prognosticky významnými príznakmi sú angina pectoris, mdloby, zlyhanie ľavej komory - v tomto prípade priemerná dĺžka života nepresiahne 2-5 rokov. Pri včasnom chirurgickom zákroku aortálnej stenózy je 5-ročné prežitie asi 85%, 10-ročné - asi 70%.

Opatrenia na prevenciu aortálnej stenózy sú redukované na prevenciu reumatizmu, aterosklerózy, infekčnej endokarditídy a ďalších faktorov, ktoré prispievajú k jej vzniku. Pacienti s aortálnou stenózou podliehajú klinickému vyšetreniu a pozorovaniu kardiológov a reumatológov.

Stenóza aortálnej chlopne: aké to je, ako ju liečiť a či stojí za to sa báť

Aortálna stenóza (AS) je najčastejším ochorením srdca u dospelých (20-25% počtu všetkých defektov), ​​vyskytuje sa u mužov 4 krát častejšie. Charakterom skupiny ochorení, v ktorých AU patrí, je výskyt závažných hemodynamických porúch, poškodenie funkcie jednotlivých vnútorných orgánov.

Aj stenóza aorty má pomalý priebeh, ktorý je spôsobený dobre vyvinutou svalovou vrstvou LV, ktorá je schopná dlhodobo kompenzovať zvýšený tlak.

Čo je stenóza aorty?

Aortálna stenóza je organické zúženie oblasti odtoku z ľavej komory, spôsobené kalcifikáciou chlopňových chrupov alebo jej vrodených anomálií, ktoré vytvárajú bariéru, ktorá tlačí krv z dutiny ľavej komory do aorty.

Izolovaný variant aortálnej stenózy je veľmi zriedkavým prípadom (nie viac ako 4% z celkového počtu), hlavne AU je kombinovaný s inými srdcovými defektami. Častejšie ide o získaný stav spôsobený degeneratívnymi procesmi v tkanivách ventilu; menej často, vrodená anomália štruktúry (bicuspid, jednoplášťový ventil).

Podľa úrovne zúženia ústnej časti aorty sú: ventil, subvalvulárna a supravalvulárna stenóza. Veľmi časté je svaloidná stenóza (vláknité ventily sú spájané navzájom, sploštené a deformované).

Stenóza vonkajšieho ľavej komorového traktu (LV) vytvára prekážku prietoku krvi a v systéme LV tvorí tlakový gradient na aortálnej chlopni. Aby sa udržal minimálny objem krvi, srdcová frekvencia sa zvyšuje, diastol sa skracuje a čas expulzácie krvi z LV sa predlžuje. V dôsledku nedostatočného vyprázdňovania LV vzrastie výsledný diastolický intraventrikulárny tlak. Na udržanie dostatočnej ejekčnej frakcie sa hypertrofia myokardu LV vyvíja podľa koncentrického typu. Kompenzačné schopnosti srdca sú schopné dlhodobo udržiavať dostatočnú hemodynamiku. Hypertrofované srdce v bežiacich štádiách AÚ sa stali obrovskými. Postupne zvyšujúce sa zaťaženie znižuje dilatáciu FV a LV a obehová dekompenzácia nahrádza hypertrofiu. Prerušenie kompenzačných mechanizmov prispieva k rozvoju chronickej nedostatočnosti koronárnych ciev (zvýšený myokard vyžaduje väčšiu krvnú zásobu). Výsledkom vyššie uvedených procesov je vývoj poruchy LV, malá kruhová pasívna hypertenzia, stagnácia v pľúcnom obehu.

Normálna plocha otvoru AK je 2 cm2 / m2 povrchu ľudského tela (3-4 cm2). Symptómy hemodynamických porúch sa objavujú, keď sa oblasť AK zúži na hodnotu ¼ od počiatočnej normálnej hodnoty.

Symptómy aortálnej stenózy

Vzhľadom na vysoké kompenzačné schopnosti AU u dospelých po dlhú dobu nemá žiadne prejavy. Príznaky môžu chýbať 20-30 rokov od nástupu ochorenia.

Subjektívne symptómy AS:

 • Únava, dýchavičnosť pri námahe, znížená pracovná kapacita;
 • Závraty, mdloby;
 • Bolesť v perikardiálnej oblasti, palpitácie;
 • Menej zriedkavo - bolesť brucha, krvácanie z nosa;
 • V pokročilých prípadoch príznaky srdcového zlyhania.
 • Impulz - nízka náplň, tvar plošiny;
 • Tendencia bradykardie a hypotenzie;
 • Pri palpácii - pomaly stúpa, vysoký, odolný apikálny impulz, posunutý doľava a dole;

Auskultúrne znaky

Tieto auskultácie majú veľkú diagnostickú hodnotu:

 1. Systolický šelest je hrubý, s projekciou v druhom medzikostálnom priestore na pravom hrudnom okraji, ktorý je dobre umiestnený v oblasti jugulárneho zárezu, na karotidových tepnách, na vrchole srdca. Toto je stredný frekvenčný exilový šum, ktorý sa objaví na konci tónu I.
 2. Kliknutím na otvorenie AK - počúvanie sekundárneho tónu počas systoly, ktoré sa objaví po prvom tóne, je najlepšie počuť na ľavom okraji hrudnej kosti;
 3. Paradoxný split II tón;
 4. Počúvanie tónu IV.

Na EKG sa určuje silná hypertrofia a preťaženie LV (depresia segmentu ST, hlboká inverzia T vlny v ľavom hrudníku a aVL), zvýšenie amplitúdy QRS, blokáda LNPG, AV blokáda rôznych stupňov.

Na grafe RoG GPO sa zmeny stanú zreteľnými pri zanedbaní AK stenózy. Zaokrúhľovanie hypertrofovaného vrcholu, dilatácia vzostupnej časti distálnej aorty k stenóze, kalcifikácia AK je zaznamenaná.

Kritériá AÚ podľa EchoCG sú:

 • zvýšenie hrúbky steny LV a MZHP;
 • Krídla AK usadená, zahustená, fibróza;
 • Vysoký transvalvový tlakový gradient podľa Dopplerovej echokardiografie.

Klasifikácia a stupeň prejavu patológie

Zúženie vonkajšieho traktu môže byť vytvorené na rôznych úrovniach:

 1. Vlastne aortálna chlopňa;
 2. Vrodená deformovaná bicuspid AK;
 3. Subvalvulárna stenóza;
 4. Vlákna alebo svalová subartikálna stenóza (ventil-subvalvulárna);
 5. Prekrýva stenózu.

Klasifikácia stenózy aorty podľa závažnosti:

 1. I. stupeň - mierna stenóza (plná kompenzácia). Známky AS sú zistené len fyzickým vyšetrením;
 2. II. Stupeň - závažná stenóza (latentné srdcové zlyhanie) - nešpecifické ťažkosti (únava, synkopa, znížená tolerancia na stres); diagnostika sa overuje podľa echokardiografie, EKG;
 3. Grade III - závažná stenóza (relatívna koronárna nedostatočnosť) - príznaky sú podobné angíne, objavujú sa príznaky dekompenzácie krvného toku;
 4. Stupeň IV - kritická stenóza (ťažká dekompenzácia) - ortopedická, kongescia v oboch kruhoch krvného obehu;

Stenóza / porucha aorty: príčiny, príznaky, operácia, prognóza

Srdcové chyby sú teraz pomerne bežnou patológiou kardiovaskulárneho systému a sú vážnym problémom, pretože na dlhú dobu môže byť skryté a počas prejavu stupeň poškodenia srdcových chlopní už ide tak ďaleko, že môže vyžadovať len chirurgický zákrok. Preto, pri najmenšom označení, mali by ste ihneď navštíviť lekára, aby ste objasnili diagnózu. To je obzvlášť charakteristické pre takú poruchu, ako je stenóza úst aorty alebo aortálna stenóza.

Stenóza aortálnej chlopne je jednou zo srdcových chýb, charakterizovaná zúžením aorty, opúšťaním ľavej komory a zvyšovaním tlaku na myokard všetkých častí srdca.

Nebezpečenstvo aortálnej poruchy spočíva v tom, že keď sa lumen aorty zužuje, množstvo krvi nevyhnutné pre telo nevstúpi do krvných ciev, čo vedie k hypoxii (nedostatok kyslíka) mozgu, obličiek a ďalších životne dôležitých orgánov. Okrem toho srdce, ktoré sa pokúša zatlačiť krv do stenózy, vykonáva zvýšenú prácu a dlhodobá práca v takýchto podmienkach nevyhnutne vedie k rozvoju zlyhania obehu.

Medzi ďalšie ochorenia ventilov sa pozoruje aortálna stenóza v 25-30% a častejšie sa u mužov rozvíja a kombinuje sa hlavne s defektmi mitrálnej chlopne.

Prečo vzniká zlozenie?

vrodená stenóza - abnormálne vyvinutá aortálna chlopňa

V závislosti od anatomických charakteristík defektu dochádza k poškodeniu prepadu, ventilu a subvalvulárnej aorty. Každá z nich môže byť vrodená alebo získaná, aj keď stenóza ventilu je často spôsobená získanými príčinami.

Hlavnou príčinou vrodenej stenózy aorty je porušenie normálnej embryogenézy (vývoj v prenatálnom období) srdca a veľkých ciev. Môže sa to vyskytnúť u plodu, ktorého matka má zlé návyky, žije v ekologicky nepriaznivých podmienkach, má nedostatočnú výživu a má dedičnú predispozíciu ku kardiovaskulárnym ochoreniam.

Príčiny získanej stenózy aorty:

 • Reumatizmus alebo akútna reumatická horúčka s opakujúcimi sa útokmi v budúcnosti - ochorenie spôsobené streptokokovou infekciou a charakterizované difúznou léziou spojivového tkaniva, najmä v srdci a kĺboch,
 • Endokarditída, alebo zápal vnútorného obloženia srdca, rôznych etiológií - spôsobených baktériami, hubami a inými mikroorganizmami, ktoré vstupujú do systémového obehu počas sepsy ("infekcia" krvi), napríklad u osôb so zníženou imunitou, intravenóznych drogových závislostí atď.
 • Aterosklerotické prekryvy, ložiská vápenatých solí v letákoch s aortálnou chlopňou u starších pacientov s aterosklerózou aorty.

získaná stenóza - aortálna chlopňa je ovplyvnená vonkajšími faktormi

U dospelých a starších detí je ochorenie aortálnej chlopne najčastejšie spôsobené reumatizmom.

Video: podstata aortálnej stenózy - medicínska animácia

Príznaky u dospelých

U dospelých sú príznaky v počiatočnom štádiu ochorenia, keď je oblasť ústia aortálnej chlopne mierne zúžená (menej ako 2,5 cm2, ale viac ako 1,2 cm2) a stenóza je mierna, môže chýbať alebo sa mierne prejavuje. Pacient sa obáva nedostatku dychu s výraznou fyzickou námahou, srdcovými palpitáciami alebo zriedkavými bolesťami na hrudníku.

Pri druhom stupni aortálnej stenózy (otevíraná plocha 0,75 - 1,2 cm 2) sa objavia príznaky stenózy jasnejšie. Patrí medzi ne ťažkú ​​dýchavičnosť pri námahe, bolesť srdca, anginózne prírode, bledosť, slabosť, únavu, synkopy spojené s menším počtom krvi katapultoval do aorty, dolnej končatiny edém, suchý kašeľ, záchvaty dýchavičnosti vyvolané stagnáciu krvi v cievach v pľúcach,

V prípade kritickej stenózy alebo silného stupňa stenózy aortálneho otvoru s plochou 0,5 - 0,75 cm 2 symptómy pacientovi trpia dokonca aj v pokoji. Okrem toho existujú náznaky ťažkým srdcovým zlyhaním - označené opuchy nôh, nohy, stehná, brucho alebo celé telo, dýchavičnosť a astma s minimálnou aktivitou domácností, modré sfarbenie kože a prstov (akrozianoz), pretrvávajúca bolesť v srdci (hemodynamická angína),

Príznaky u detí

U novorodencov a dojčiat je ochorenie aortálnej chlopne vrodené. U starších detí a dospievajúcich sa zvyčajne získava stenóza aortálnej chlopne.

Symptómy stenózy ústnej časti aorty u novorodenca sú prudké zhoršenie v prvých troch dňoch po narodení. Dieťa sa stáva letargické, zle sa mu podrží prsia, koža tváre, ruky a nohy nadobudne modrastý odtieň. Ak stenóza nie je rozhodujúca (viac ako 0,5 cm2), v prvých mesiacoch sa dieťa môže cítiť uspokojivé a zhoršenie sa zaznamená v prvom roku života. U dieťaťa sa pozoruje slabý prírastok hmotnosti a zaznamenávajú sa tachykardia (viac ako 170 úderov za minútu) a dýchavičnosť (viac ako 30 respiračných pohybov za minútu alebo viac).

Pre všetky takéto príznaky by mali rodičia okamžite kontaktovať pediatra, aby objasnil stav dieťaťa. Ak lekár počuje v prípade chyby srdcový šelest, predpíše ďalšie metódy vyšetrenia.

Diagnóza ochorenia

Diagnózu aortálnej stenózy možno predpokladať aj vo fáze rozhovoru a vyšetrenia pacienta. Z charakteristických znakov upozorňujeme na seba:

 1. Ostrý bledosť, slabosť pacienta,
 2. Opuch tváre a nôh,
 3. akrozianoz,
 4. Môže byť dyspnoe v pokoji,
 5. Pri počúvaní hrudníka pomocou stetoskopu sa pri projekcii aortálnej chlopne (v 2. interkostálnom priestore napravo od hrudnej kosti) počuje hluk, ako aj v pľúcach mokré alebo suché pazúry.

Na potvrdenie alebo vylúčenie navrhovanej diagnózy sú predpísané ďalšie vyšetrovacie metódy:

 • Echokardioskopia - ultrazvuk srdca - umožňuje nielen vizualizáciu chlopňového aparátu srdca, ale aj vyhodnotenie dôležitých indikátorov, ako je intrakardiálna hemodynamika, ejekčná frakcia ľavej komory (zvyčajne nie menej ako 55%) atď.
 • EKG, ak je to potrebné s nákladom, na posúdenie tolerancie motorickej aktivity pacienta,
 • Koronárna angiografia u pacientov so súbežnými léziami koronárnych artérií (ischémia myokardu pomocou EKG alebo klinicky angína pectoris).

liečba

Voľba liečby sa vykonáva vždy prísne individuálne. Aplikujte konzervatívne a chirurgické metódy.

Lieková terapia sa obmedzuje na vymenovanie liekov, ktoré zlepšujú kontraktilitu srdca a prietok krvi z ľavej komory na aortu. Patria sem srdcové glykozidy (digoxín, strofantín atď.). Je tiež potrebné uľahčiť prácu srdca pomocou diuretických liekov, ktoré odstraňujú prebytočnú tekutinu z tela a tým zlepšujú "čerpanie" krvi cez cievy. Z tejto skupiny sa používajú indapamid, diuver, lasix (furosemid), veroshpiron atď.

Chirurgická liečba chlopennej stenózy aorty sa používa v prípadoch, keď pacient už má prvé klinické prejavy srdcového zlyhania, ale nemala čas na to, aby sa podrobil závažnému priebehu. Preto je pre srdcového chirurga veľmi dôležité zachytiť túto líniu, keď je operácia už preukázaná, ale ešte nie je kontraindikovaná.

 1. Metóda chirurgickej plastickej chirurgie na ventile pozostáva z vykonania operácie pod celkovou anestézou s disekciou hrudnej kosti a spájaním kardiopulmonárneho bypassu. Po prístupe k aortálnemu ventilu sa časti ventilov rozdelia s potrebným uzáverom ich častí. Metóda môže byť aplikovaná u detí a dospelých. Nevýhody sú tiež vysokým rizikom recidivujúcej stenózy, ako aj zmien cicavcov na ventilových letákoch.

minimálne invazívne chirurgické zákroky na náhradu plastov alebo ventilov

Metóda balónovej valvuloplastiky pozostáva z prechodu katétra cez tepny do srdca, na konci ktorého je balón v zbalenom stave. Keď lekár pod röntgenovou kontrolou dosiahne aortálnu chlopňu, balónik sa rýchlo nafúkne s prasknutými akreterovanými hrotmi. Metóda môže byť použitá u detí i dospelých. Nevýhody metódy sú účinnosť nie viac ako 50% a vysoké riziko opakovania stenózy ventilu.

 • Metóda ventilnej protézy pozostáva z odstránenia vlastných ventilových letákov a pri transplantácii mechanickej alebo biologickej protézy (ľudská mŕtva, prasa). Používa sa hlavne u dospelých. Nevýhody metódy spočívajú v potrebe celoživotného podávania antikoagulancií počas mechanickej protetiky a vysokého rizika opakovanej stenózy počas transplantácie biologickej chlopne.
 • Indikácie pre operáciu stenózy aorty:

  • Veľkosť otvoru aorty je menšia ako 1 cm2,
  • Stenóza u detí vrodenej prírody,
  • Kritická stenóza u gravidných žien (pomocou balónovej valvuloplastiky),
  • Ejekčná frakcia ľavej komory menej ako 50%
  • Klinické prejavy zlyhania srdca.

  Kontraindikácie k chirurgickému zákroku:

  1. Vek nad 70 rokov
  2. Terminálna fáza srdcového zlyhania,
  3. Závažné komorbidné ochorenia (diabetes mellitus vo fáze dekompenzácie, bronchiálna astma počas ťažkej exacerbácie atď.).

  Životný štýl s stenózou aortálnej chlopne

  V súčasnosti srdcová choroba, vrátane stenózy aortálnej chlopne, nie je veta. Ľudia s takouto diagnózou žijú v pokoji, hrajú šport, nosia a zrodujú zdravé deti.

  Napriek tomu by ste nemali zabudnúť na patológiu srdca a mali by ste viesť určitý životný štýl, pričom hlavné odporúčania zahŕňajú:

  • Diéta je výnimkou pre mastné a vyprážané potraviny. odmietanie zlých návykov; jesť veľké množstvá ovocia, zeleniny, obilnín, mliečnych výrobkov; obmedzenie korenín, kávy, čokolády, mastných mäsov a hydiny;
  • Primerané fyzické aktivity - chôdza, pešia turistika v lese, neaktívne kúpanie, lyžovanie (všetko po porade s lekárom).

  Tehotenstvo nie je kontraindikované u žien s aortálnou stenózou, ak stenóza nie je kritická a závažné zlyhanie obehového systému sa nevyvíja. Potrat je indikovaný iba vtedy, ak má žena zhoršujúci sa stav.

  Porucha sa určuje za prítomnosti porúch obehu 2B - 3 stupňov.

  Po operácii by mala byť fyzická aktivita vylúčená počas rehabilitácie (1-2 mesiace alebo viac v závislosti od stavu srdca). Deti po chirurgickom zákroku by nemali navštevovať vzdelávacie inštitúcie na dobu odporúčanú lekárom a tiež by sa mali vyhýbať preplneným miestam, aby sa zabránilo respiračným infekciám, ktoré môžu výrazne zhoršiť stav dieťaťa.

  komplikácie

  Komplikácie bez operácie sú:

  1. Pokrok chronického srdcového zlyhania na smrteľné,
  2. Akútna zlyhanie ľavej komory (pľúcny edém),
  3. Fatálne arytmie (ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia),
  4. Tromboembolické komplikácie v prípade fibrilácie predsiení.

  Komplikácie po chirurgickom zákroku sú krvácanie a vyčerpanie pooperačnej rany, ktorej prevenciou je dôsledná hemostáza (kauterizácia malých a stredných ciev v rane) počas operácie, ako aj pravidelné bandáže v počiatočnom pooperačnom období. Z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k akútnej alebo opakovanej backendokarditíde s léziami ventilov a restenózou (opätovná fúzia ventilových letákov). Prevencia je antibiotická terapia.

  výhľad

  Prognóza bez liečby je nepriaznivá, najmä u detí, pretože v prvom roku života zomrie bez operácie 8,5% detí. Po operácii je prognóza pri absencii komplikácií a závažného srdcového zlyhania priaznivá.

  V prípade nekritickej kongenitálnej stenózy aortálnej chlopne v podmienkach pravidelného monitorovania ošetrujúcim lekárom prežitie bez chirurgického zákroku dosiahne mnoho rokov a keď pacient dosiahne vek 18 rokov, vyrieši sa problém chirurgie.

  Všeobecne možno povedať, že možnosti modernej, vrátane pediatrickej, kardiochirurgickej operácie umožňujú, aby bola chyba napravená tak, aby pacient mohol žiť dlhý, šťastný a neoblomný život.

  Stenóza aorty je vážnou chorobou, ktorá si vyžaduje rýchlu diagnostiku a liečebné opatrenia.

  Patológia srdcového systému, vyjadrená výrazným zúžením aorty, ktorá prechádza do oblasti ventilu, si vyžaduje rýchlu diagnózu a vhodnú liečbu, čo sa rovnako týka stenózy trikuspidálnej chlopne a pľúcnej artérie a aortálnej stenózy.

  Stenóza aorty sa prejavuje pri zhoršovaní dýchania aj pri malej fyzickej námahe, emočnom strese a tiež vo forme dýchavičnosti, závratov a nevoľnosti.

  Charakteristiky tejto choroby

  Zhoršený prietok krvi, ktorý sa prejavuje v ľavej komore, zvyšuje zaťaženie a prejavuje sa ako ťažkosti pri systolickom vyprázdňovaní ľavej časti srdca. Toto ochorenie predstavuje 25% z celkového počtu prípadov srdcových chýb. U mužov je táto patológia bežnejšia.

  Stenóza aortálnej chlopne môže byť diagnostikovaná u dospelých, rovnako ako u detí, ako aj u novorodencov. Avšak prejavy pre všetky vekové kategórie sú v mnohých ohľadoch podobné, čo umožňuje aj pri subjektívnych prejavoch predbežne diagnostikovať poruchy v práci srdcového systému. Keďže aortálna stenóza si vyžaduje inú metódu liečby v porovnaní s inými patologiami srdcového systému, je potrebné vykonať podrobnejšiu štúdiu po predbežnej diagnostike.

  V nasledujúcom videu slávny lekár povie o vlastnostiach stenózy aorty u detí a dospelých:

  U dospelých

  Výskyt dýchavičnosti a únavy počas fyzickej námahy, závraty, ktoré môžu nastať až do mdloby, sú všetky prejavy daného štátu. Dokonca aj krátkodobá strata vedomia na pozadí zníženej aktivity a vysoký stupeň fyzickej únavy by sa mala považovať za dostatočný dôvod na to, aby sa poradil s lekárom, aby vykonal vyšetrenie abnormalít v práci srdcového systému.

  Kritická stenóza aorty

  U detí

  Deti s poruchami srdcového systému môžu tiež cítiť nedostatok vzduchu, majú bledú pokožku, vyhýbajú sa fyzickej námahe a vykazujú vysoký stupeň rýchlej únavy. Ich letargia je spôsobená nadmerným stresom srdca, čo vedie k nemožnosti prevzatia.

  Dyspnoe je možné aj v detstve a toto by malo byť považované za závažný prejav tohto typu srdcového zlyhania - aortálnej stenózy.

  novorodenci

  Zvažovaná patológia je zriedka diagnostikovaná u novorodencov, pretože jej prejavy v tomto veku sú takmer nepostrehnuteľné. Patria medzi ne nasledujúce:

  • blednutie alebo modrá koža;
  • arytmie;
  • strata vedomia;
  • nepravidelný tep srdca.

  U novorodencov najčastejšie dochádza k náhlej asymptomatickej smrti následkom tejto srdcovej poruchy.

  Dôležitú úlohu zohráva aj dedičný faktor, preto ak existuje rodina pacientov s touto chorobou, je potrebné byť obzvlášť opatrný a vykonať čo najskôr vyšetrenie novorodenca na zistenie srdcových abnormalít.

  Stupeň stenózy aortálnej chlopne

  Klasifikácia stenózy aorty je založená na výskyte patológie: kongenitálna stenóza sa vyskytuje častejšie ako získané - približne 85% a 15%. Podľa druhu lokalizácie aortálnej stenózy môže byť ochorenie tiež klasifikované nasledovne:

  • subvalvulárny pohľad, ktorý predstavuje približne 30% prípadov tejto choroby;
  • pohľad nad ventilom - asi 6-11% prípadov;
  • ventil - 60%.

  Existuje tiež rozdelenie zvažovanej patológie na päť stupňov, ktoré sú rozdelené podľa hemodynamiky procesu.

  Schéma aortálnej stenózy

  Prvá fáza

  Tiež sa nazýva plná kompenzácia. V prvej fáze nie je choroba veľmi výrazná, zúženie úst aorty je zanedbateľné.

  Tento stupeň patológie ovplyvňuje stav v malej miere. Kardiológovi môže byť odporúčané pravidelné sledovanie a vhodné vyšetrenia, operácia nie je určená.

  Druhá fáza

  Druhá fáza má aj názov skrytého srdcového zlyhania. V tejto fáze vývoja má patológia určité vonkajšie prejavy v podobe dýchavičnosti a rýchlej únavnosti as malou námahou. Zriedkavé mdloby a závraty.

  Vyšetrenie sa vykonáva na identifikáciu porúch v práci srdcového systému. Pomocou EKG a RTG vyšetrenia je možné identifikovať vývoj patológie. Liečba - vo forme chirurgickej korekcie.

  Tretia etapa

  Vzhľadom na relatívnu koronárnu nedostatočnosť sú vonkajšie prejavy už výraznejšie: dýchavičnosť, únava, sóje z tepovej frekvencie sa často objavujú, sú tiež možné závraty a stratu vedomia.

  Po vyšetrení sa odporúča chirurgický zákrok.

  Štvrtá etapa

  Pri ťažkom srdcovom zlyhaní dochádza k dýchavici dokonca aj v pokoji, cvičenie už nie je možné. Arytmia a stenokardia sú takmer konštantné, strata vedomia je častá.

  Chirurgická liečba sa už neodporúča, terapeutická liečba tejto poruchy srdcového systému neprinesie výrazné výsledky.

  Piata etapa

  V terminálnom štádiu je dýchavičnosť, prerušenie srdcovej činnosti a závrat, sú takmer konštantné. Chirurgická liečba vo forme intervencie a korekcie už nie je možná.

  Aké sú objektívne dôvody rozvoja stenózy aorty?

  príčiny

  Vrodená stenóza aorty sa zdedí a genetická predispozícia sa má považovať za hlavnú príčinu vzniku tejto srdcovej poruchy. Choroba je zvyčajne diagnostikovaná až do 30 rokov.

  Získaná stenóza aorty môže nastať z nasledujúcich dôvodov:

  • reumatické poškodenie srdcového chlopňa a jeho ventilov;
  • ateroskleróza aorty;
  • systémový lupus;
  • zlyhanie obličiek v terminálnom štádiu.

  Faktory, ktoré stimulujú výskyt tejto patológie, sú fajčenie, nadmerné množstvo cholesterolu v krvi.

  Prečítajte si viac o príznakoch stenózy aortálnej chlopne.

  príznaky

  Pretože ochorenie môže postupovať, a preto je klasifikované podľa stupňov vývoja, jej prejavy sa môžu výrazne líšiť v intenzite. Pri fyzických prejavoch sú však približne podobné a môžu sa vyskytnúť u detí, u novorodencov a u dospelých.

  Symptómy charakterizujúce tento patologický stav srdcovej aorty zahŕňajú:

  • dyspnoe, ktorá sa prejavuje v závislosti od štádia ochorenia: v počiatočnom štádiu sa prejavuje výlučne s významným fyzickým alebo morálnym preťažením av konečnom štádiu dokonca aj s pokojom;
  • poruchy angíny a srdcového rytmu;
  • závraty;
  • strata vedomia a mdloby;
  • rýchla fyzická únava;
  • slabosť svalov dokonca aj v pokoji;
  • pocit príliš silného palpitácie;
  • pľúcny edém.

  Postupné zintenzívnenie týchto prejavov poukazuje na vývoj patológie a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

  diagnostika

  Vďaka včasným diagnostickým opatreniam je možné identifikovať patologický proces zúženia srdcovej aorty a vykonať potrebnú liečbu.

  Najefektívnejšie a najčastejšie používané diagnostické opatrenia zahŕňajú:

  • palpácia - toto opatrenie vám umožňuje urobiť predbežnú diagnózu pri identifikácii srdcového tremoru;
  • meranie pulzu a krvného tlaku;
  • auskultácia - pomocou jej pomoci je možné identifikovať v srdci systolické šelesty;
  • EKG poskytuje detekciu zmeny veľkosti ľavej komory;
  • Röntgenové vyšetrenie poskytuje diagnózu zmien veľkosti srdca a porušenie veľkosti lumenu srdcovej aorty;
  • Pomocou echokardiografie je možné pozorovať zhrubnutie a zhrubnutie steny chvostov ľavej a pravej komory.

  Vďaka včasnej diagnóze je možné dosiahnuť účinnú liečbu a pozitívnu diagnózu miery prežitia pacienta. A teraz sa zoznámime so základmi liečby aortálnej stenózy a možnosťou jej realizácie bez operácie.

  liečba

  Táto patológia srdcového systému je liečená hlavne chirurgickým zákrokom, terapeutická liečba je predpisovaná lekárom až v prvej fáze patologického procesu. Pravidelné návštevy kardiológa uvidia dynamiku choroby.

  liečebný

  Konzervatívna liečba stenózy aorty pozostáva z nasledujúcich terapeutických opatrení:

  • stabilizácia krvného tlaku;
  • spomalenie priebehu patologického procesu;
  • eliminácia porúch srdcového rytmu a arytmií.

  Pri tomto type liečby sa osobitná pozornosť venuje obnoveniu normálneho prietoku krvi v oblasti srdca a neutralizácii negatívnych účinkov arytmie.

  liečenie

  Keď je zistená aortálna stenóza, lekár predpíše lieky, ako sú diuretiká, ktoré urýchľujú odstránenie tekutiny z tela a tým znižujú tlak a so vznikom srdcovej arytmie sú predpísané srdcové glykozidy (napr. Digoxin).

  Prípravky draslíka sú tiež zamerané na odstránenie nadbytočnej tekutiny z tela.

  Vykonanie operácie

  Chirurgický zákrok umožňuje eliminovať túto patológiu rozšírením zúženia srdcovej aorty. Avšak táto metóda liečenia patológie je prijateľná len v počiatočných štádiách ochorenia.

  Operácia môže zahŕňať dve možnosti na vykonanie opráv srdcových oddelení:

  1. Balónový plast.
  2. Ochranný ventil.

  Operácia je určená v takých prípadoch, keď pacient nemá žiadne kontraindikácie pre jeho implementáciu a neexistujú silné negatívne prejavy patológie.

  Indikácie pre operáciu v prítomnosti aortálnej stenózy sú nasledovné stavy:

  • funkciu myokardu na uspokojivej úrovni;
  • zvýšenie veľkosti ľavej komory;
  • mierny prebytok systolického tlaku.

  Korekcia ventilu srdcového krídla spôsobuje mierne poškodenie: vykoná sa umelé oddelenie spriahnutých ventilových listov.

  V endovaskulárnej metóde bude uvedené video o vlastnostiach liečby aortálnej stenózy:

  Prevencia ochorení

  Pretože neexistujú žiadne preventívne opatrenia na kongenitálne poškodenie srdcovej aorty, vykoná sa len chirurgický zákrok na odstránenie tohto srdcového defektu. Získané ochorenie sa však môže vyhnúť, a preto je potrebné zabrániť vzniku nasledujúcich ochorení vedúcich k vzniku tejto srdcovej patológie:

  • ateroskleróza;
  • infekčná endokarditída;
  • reumatizmus.

  Správnou radou bude starostlivá liečba angíny a správna výživa, ktorá zabráni tvorbe cholesterolových plakov na stenách krvných ciev.

  komplikácie

  Pri oneskorenej detekcii stenózy aorty sa strašné ochorenie ďalej rozvíja, a ak nie je liečené, je pravdepodobný smrteľný výsledok.

  Posilnenie dýchavičnosti a úplná neschopnosť dokonca aj na menšie fyzické námahy ako aj postupné zúženie priechodu srdcovej aorty sú možnými dôsledkami nedostatočnej liečby patológie.

  výhľad

  Včasná detekcia patológie v počiatočných štádiách má veľmi vysoký 5-ročný počet prežitia - približne 85% a prognóza na nasledujúcich 10 rokov je v tomto prípade 70%.

  Pri častom mdlobu, ťažkej angíne a únavě môže byť prognóza iba 5-8 rokov.

  Ešte užitočnejšie informácie o problematike stenózy aorty obsahujú nasledujúce video s známym moderátorom:

  Okrem Toho Čítal O Plavidlách

  Cerebrálna encefalopatia

  Dyscirkulatívna encefalopatia (DEP) je pomaly progresívne ochorenie, ktorého podstatou je poškodenie malých krvných ciev mozgu na pozadí aterosklerózy. Počas tohto procesu sa tukové molekuly, proteíny a soli hromadia na stenách artériovej tepny.

  Laparoskopická chirurgia pre varikokéla: mala by byť laparoskopia dôveryhodná?

  Bolesť, riziko neplodnosti, znížená sexuálna schopnosť - depresívne účinky varikokély prinášajú mužom veľa nepríjemností.Odstránenie tejto patológie sa čoraz častejšie uskutočňuje použitím modernej laparoskopickej metódy, ktorú pacienti lepšie tolerujú, než iné prostriedky na korekciu dilatácie spermatickej šnúry.

  Prečo môžu byť lipoproteíny s nízkou hustotou zvýšené?

  Lipoproteíny s nízkou hustotou potrebujú telo. Sú zapojení do mnohých reakcií, ale LDL sa nazývajú "zlé tuky", pretože s vyšším množstvom vedú k rôznym komplikáciám.

  Prečo je hematokrit zvýšený v krvi, čo to znamená?

  Počty erytrocytov, leukocytov a krvných doštičiek pre celkový objem krvi v tele sa nazývajú hematokrit.Tento ukazovateľ je obyčajne zobrazený ako percento, menej často - ako zlomkové číslo.

  Prečo sa na tele objavujú pomliaždeniny bez toho, čo majú robiť

  Z tohto článku sa dozviete: prečo sa na tele objavujú modriny bez príčiny, aké ochorenia môžu spôsobiť tento problém. Čo s tým robiť.Príčiny modrín na tele (obsah článku):

  Prečo sa hematokrit znižuje v krvi, čo to znamená?

  Hematokrit je indikátor, ktorý určuje obsah červených krviniek (červených krviniek) v celkovom objeme. Zmerané v percentách. Určené všeobecným krvným testom.